Trwa ładowanie...
d47ogum

Artykuły z dnia: 2011.06.17 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 WASKO S.A. - Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A. (13/2011)
 2. 22:03 MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 3. 21:48 MERCOR S.A. - Raport roczny R 2010
 4. 21:33 PARTEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki ...
 5. 21:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Rejestracja w KDPW certyfikatów inwestycyjn...
 6. 21:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (30/2011)
 7. 21:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rybku ...
 8. 21:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2011)
 9. 21:03 EUROSNACK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ EUROSNACK ...
 10. 20:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Standard & Poor?s Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. długo...
 11. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 17 czerwca, 20.00
 12. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 17 czerwca, 20.00
 13. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 17 czerwca, 20.00
 14. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:38 Eurocash otrzymał do 1,07 mld zł kredytu na przejęcie od Emperii części dystrybucyjnej (opis)
 17. 19:33 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - PURCHASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES (7/2011)
 18. 19:23 GPW: DM BPS animatorem ALTERCO SA
 19. 19:23 GPW: DM PKO BP animatorem obligacji spółki IIF SA
 20. 19:23 Orzeł Biały wypłaci 0,61 zł dywidendy na akcję
 21. 19:08 GPW: Rozpoczęcie działania przez RENAISSANCE SECURITIES
 22. 19:08 GPW: Dopuszczenie do działania RENAISSANCE SECURITIES
 23. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 19:08 PKN Orlen dopuszczony do aukcji ws. sprzedaży akcji IKS Solino - MSP
 25. 19:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzenie akcji wła...
 26. 19:03 MARVIPOL S.A. - Zawarcie umowy kredytowej. (65/2011)
 27. 19:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję (17/2011)
 28. 19:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. o wypłaci...
 29. 18:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksów
 30. 18:53 MI ws. spotkania nt. Programu Polityki Widma Radiowego (komunikat)
 31. 18:53 GPW: Wprowadzenie obligacji przez WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
 32. 18:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki IIF SA
 33. 18:53 Wyłączność Budimeksu na rozmowy ws. kupna PNI przedłużona do 22 lipca
 34. 18:48 POSITIVE ADVISORY S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez osobę zobowiązaną (12/2011)
 35. 18:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (64/2011)
 36. 18:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Bały S.A. (16/2011)
 37. 18:38 BondSpot SA wskaźniki spółek
 38. 18:38 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 39. 18:38 Prognozy MFW dla Polski bez zmian: wzrost PKB ok. 4 proc. w '11, nieco mniej w '12 - Zajdel-Kurowska
 40. 18:38 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 41. 18:38 Transakcje pakietowe
 42. 18:38 Do końca '11 stopy w górę o 50 pb lub więcej, podwyżka w VII niewykluczona - Morgan Stanley (opinia)
 43. 18:33 ALMA - Rezygnacja osoby nadzorującej (15/2011)
 44. 18:25 Prognozy MFW dla Polski bez zmian: wzrost PKB ok. 4 proc. w 2011 r.
 45. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 46. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 47. 18:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (42/2011)
 48. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 49. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 17.06.2011
 50. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 51. 18:08 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2880,13 pkt (0,57%)
 52. 18:08 Polska gospodarka nie przegrzewa się, stopy w górę o 25 pb w III kw. - Barclays (opinia)
 53. 18:07 Spokojne wygaśnięcie kontraktów
 54. 18:06 Warszawa nie skorzystała na greckiej euforii
 55. 18:05 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o grach hazardowych
 56. 18:03 Niemcy łagodzą stanowisko w sprawie pomocy dla Grecji
 57. 18:03 AMPLI - Informacja o zmianie znaczącej umowy zawartej przez AMPLI S.A. (7/2011)
 58. 18:03 WOJAS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ (21/2011)
 59. 18:03 EMMERSON S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON S.A. na dzień 15 lip...
 60. 17:59 Merkel zmieniła zdanie, rynki mocno odreagowują
 61. 17:56 Spotkanie Merkel- Sarkozy uspokoiło rynki
 62. 17:53 Tydzień pod znakiem rekordowo silnego franka
 63. 17:53 Eurocash otrzymał do 1,07 mld zł kredytu na przejęcie od Emperii części dystrybucyjnej
 64. 17:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 0,04 proc. do 1.423 pkt.
 65. 17:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 5 gr
 66. 17:48 WOJAS S.A. - Jednolity tekst Statutu WOJAS S.A. (20/2011)
 67. 17:48 SELENA FM S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (16/2011)
 68. 17:48 SYGNITY - Informacja o zbyciu akcji Sygnity S.A. przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Sy...
 69. 17:48 MIDAS - Powzięcie informacji o niespełnieniu się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawarte...
 70. 17:48 SUWARY - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu...
 71. 17:48 PROMET S.A. - Oświadczenie o zbyciu akcji przez akcjonariusza (7/2011)
 72. 17:48 EUROCASH - Przyjecie akcji Serii H do depozytu KDPW (27/2011)
 73. 17:38 GPW: TRIGON DM animatorem BMP AKTIENGESELLSCHAFT
 74. 17:38 UOKiK ws. zgody na koncentrację (komunikat)
 75. 17:38 GPW: DM BH przestał być animatorem ASSECO POLAND SA
 76. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 77. 17:38 GPW: MILLENNIUM DM przestaje być animatorem PKN
 78. 17:38 GPW: DM PKO BP animatorem trzech spółek
 79. 17:38 Prezydent podpisał nowelizację Prawa atomowego
 80. 17:34 Czekają nas 2-3 tygodnie solidnego odreagowania?
 81. 17:33 BMPAG - Informacja o emisji nowych akcji zgodnie z § 30b ust. 1 pkt. 1 niemieckiej ustawy o obroc...
 82. 17:33 SELENA FM S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości (15/2011)
 83. 17:30 Wolniej rośnie zadłużenie Polski na liczniku długu
 84. 17:23 MG: wzrost produkcji wskazuje na dobrą kondycję gospodarki (komunikat)
 85. 17:23 Grecja pozwoliła na chwilę odetchnąć rynkom; wciąż oczekiwane szczegóły pomocy (opis)
 86. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 17 czerwca, 17.00
 87. 17:23 Wzrost produkcji w czerwcu niższy niż w maju; powinien przekroczyć rdr 6 proc. - MG
 88. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 17 czerwca, 17.00
 89. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 17 czerwca, 17.00
 90. 17:20 Grecja pozwoliła na chwilę odetchnąć rynkom; złoty się umocnił
 91. 17:19 Na rynek trafi nowa cola
 92. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (46/2011)
 93. 17:18 WILBO - Rezygnacja osoby zarządzającej (20/2011)
 94. 17:09 Prognoza walutowa USDJPY
 95. 17:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 17:08 Ovostar przydzielił wszystkie akcje, redukcja wśród inwest. indywidualnych 51,8 proc.
 97. 17:08 Orbis sprzedał hotel w Kołobrzegu za 11,2 mln zł netto
 98. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 17:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 17:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.06.2011
 103. 17:08 Dane o płacach uspokajające; jest miejsce na przerwę w podwyżkach stóp proc. - Bratkowski
 104. 17:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 17:03 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 106. 17:03 EUROCASH - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta oraz jednostki od niego zależne. (26/2011)
 107. 17:00 Bratkowski, RPP: jest miejsce na przerwę w podwyżkach stóp procentowych
 108. 16:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny DM WDM
 109. 16:53 GPW: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania IPO SA
 110. 16:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 113. 16:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:50 Prezydent podpisał nowelizację Prawa atomowego
 119. 16:48 WESTA ISIC S.A. - Increase in share capital of subsidiary (3/2011)
 120. 16:48 MIRBUD S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 121. 16:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (45/2011)
 122. 16:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o wpisaniu hipoteki (42/2011)
 123. 16:48 ORBIS - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości hotelu Solny w Kołobrzegu (23/2011)
 124. 16:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o wpisaniu hipoteki (41/2011)
 125. 16:33 DREWEX S.A. - Rejestracja tekstu jednolitego Statutu Spółki przez KRS. (26/2011)
 126. 16:33 OPTEAM S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń kredytu. (51/2011)
 127. 16:33 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wybór biegłego rewidenta (13/2011)
 128. 16:33 MIRBUD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A....
 129. 16:33 WESTA ISIC S.A. - Summary of the Offering (2/2011)
 130. 16:33 INWAZJAPC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 131. 16:33 TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...
 132. 16:23 Polska w ciągu roku może spełnić inflacyjne kryterium konwergencji - Bratkowski, RPP
 133. 16:23 Stomil Sanok wypłaci 0,54 zł dywidendy na akcję
 134. 16:18 WESTA ISIC S.A. - Access to the ESPI system (1/2011)
 135. 16:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneksy do znaczących umów (31/2011)
 136. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 9114,50 USD za tonę
 137. 16:08 Amplico OFE chce, by Open Finance wypłacił 0,85 zł dywidendy na akcję
 138. 16:03 ODLEWNIE - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (16/2011)
 139. 16:03 TESGAS S.A. - Podpisanie aneksu do umowy szczegółowej (22/2011)
 140. 16:03 ENERGOPLD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą ...
 141. 16:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 142. 16:00 Rydzyk zbierał nielegalnie pieniądze
 143. 15:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek ...
 144. 15:48 PRAGMA INKASO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (36/2011)
 145. 15:48 CIECH - Ustanowienie zastawów rejestrowych (40/2011)
 146. 15:38 Drugi tydzień VI przyniósł wzrosty cen wieprzowiny, spadła cena pszenicy - ZSRIR (tabela)
 147. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 148. 15:35 Lewandowski: budżet UE kompromisem
 149. 15:33 Oto, co Polacy piją najchętniej
 150. 15:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2011)
 151. 15:33 BLIRT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 16.06.2...
 152. 15:33 ŚWIECIE - RB 15/2011 w sprawie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zami...
 153. 15:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 154. 15:33 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 155. 15:33 MISPOL S.A. - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. (40/2011)
 156. 15:33 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 157. 15:33 AMPLI - Informacja o Akcjonariuszach uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akc...
 158. 15:33 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipote...
 159. 15:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 160. 15:33 NEW WORLD RESOURCES PLC - Total Voting Rights and Capital of NWR Plc (17/2011)
 161. 15:33 OPEN FINANCE S.A. - PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA AMPLICO OTWARTY FUNDUSZ EMERTAL...
 162. 15:33 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2011)
 163. 15:30 PO za spłatą kredytów bezpośrednio w walutach obcych
 164. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 165. 15:23 Śnieżka wypłaci 1,7 zł dywidendy na akcję
 166. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 167. 15:18 INTERSPORT S.A. - Wygaśnięcie umowy najmu w CH Plejada Sosnowiec (26/2011)
 168. 15:18 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 169. 15:18 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2011)
 170. 15:18 KBC POLAND JUMPER 2 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2011)
 171. 15:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2011)
 172. 15:18 BLIRT S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 16.06.2011 r. (6/2011)
 173. 15:18 COMPLEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (18/2011)
 174. 15:18 KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 175. 15:08 W czerwcu pogorszyły się nastroje społeczne - CBOS
 176. 15:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 177. 15:03 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/...
 178. 15:03 ŚNIEZKA - Treść uchwał podjętych przez ZWZA (16/2011)
 179. 15:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 180. 15:03 ŚNIEZKA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (18/2011)
 181. 15:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (38/2011)
 182. 15:03 NOWAGALA - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZ 17-06-2011 (39/2011)
 183. 15:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 184. 15:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 185. 15:03 IMPEL - Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Stat...
 186. 15:03 BGŻ SA - Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego...
 187. 15:03 GANT - Nabycie akcji przez Pana Adama Siemieniuka (24/2011)
 188. 15:03 ŚNIEZKA - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy (17/2011)
 189. 15:03 NOWAGALA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (40/2011)
 190. 15:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 191. 14:48 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (3/2011)
 192. 14:48 BIPROMET S.A. - Powołanie Zarządu Bipromet S.A. na nową kadencję (22/2011)
 193. 14:48 IQ PARTNERS S.A. - Zmiana stanu posiadania (8/2011)
 194. 14:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 195. 14:48 FASING - Informacja dotycząca WZA (30/2011)
 196. 14:48 BIPROMET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bipromet S.A. (21/...
 197. 14:48 BIPROMET S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. w dniu 17 czerwc...
 198. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekra
 199. 14:38 Ceny produkcji w V wzrosły o 6,5 proc. rdr - GUS (tabela)
 200. 14:36 GUS podał dane o produkcji przemysłowej
 201. 14:33 LENTEX - Nabycie znacznego pakietu akcji (48/2011)
 202. 14:33 KERNEL HOLDING S.A. - WYNIKI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA 15...
 203. 14:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 204. 14:33 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 205. 14:33 IQ PARTNERS S.A. - Zmiana stanu posiadania (7/2011)
 206. 14:33 FOTA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2011)
 207. 14:33 WOJAS S.A. - Uchwały podjęte na ZWZ WOJAS S.A. (19/2011)
 208. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 209. 14:33 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 210. 14:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/...
 211. 14:33 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 212. 14:23 Produkcja przemysłowa w V wzrosła rdr o 7,7 proc. - GUS (tabela)
 213. 14:20 PJN: do 2015 r. spłata kredytu we frankach szwajcarskich po kursie 2,75
 214. 14:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 215. 14:18 RADPOL S.A. - Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki oraz ustalenie jednolitego tekstu statutu Sp...
 216. 14:18 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 217. 14:18 RADPOL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (21/2011)
 218. 14:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 219. 14:18 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 220. 14:18 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (17/2011)
 221. 14:18 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 222. 14:18 FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17.06.2011 r. (13/...
 223. 14:18 Tusk: Polska będzie uczestniczyć w gwarancjach dla Grecji
 224. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 225. 14:07 Jakich kwot komornik na pewno nie wyegzekwuje?
 226. 14:03 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA (54/2011)
 227. 14:03 NG2 - Zmiana umowy znaczącej (36/2011)
 228. 14:03 INGBSK - Zawarcie znaczącej umowy. (16/2011)
 229. 14:03 FOTA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZ FOTA S.A. (12/2011)
 230. 14:03 NG2 - Uchwały podjęte przez ZWZA NG2 SA w dniu 16 czerwca 2011 r. (37/2011)
 231. 13:53 MG: Polska w czołówce najatrakcyjniejszych krajów do inwestowania (komunikat)
 232. 13:53 MS ws. akredytowania się na spotkania polskiej prezydencji (komunikat)
 233. 13:53 Polska udzieli Grecji gwarancji na 250 mln EUR w ramach mechanizmu UE - premier
 234. 13:53 BGK wypłacił od stycznia 2010 r. wnioskodawcom programów unijnych 48,3 mld zł
 235. 13:50 Praca, podatki - korzyści z nowej fabryki Ikei
 236. 13:48 PATENTUS S.A. - Zmiana Uchwały nr 4,nr 7 oraz punktu nr II ZWZ z dnia 16.06.2011r. (14/2011)
 237. 13:42 Co zrobić, by Donald Tusk odwiedził twoją firmę?
 238. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 239. 13:38 Propozycja KE budżetu po '13 pomiędzy propozycją PE a krajów chcących cięć - Lewandowski
 240. 13:30 MG: raport Ernst and Young potwierdza atrakcyjność Polski dla inwestycji
 241. 13:29 Najlepsze kwalifikacje = najgorszy pracownik?
 242. 13:23 Udział wierzycieli prywatnych w pomocy dla Grecji jest sensowny - Lewandowski, KE
 243. 13:18 IMPEXMET - Ustanowienie zastawu rejestrowego (21/2011)
 244. 13:14 Boom na klimatyzatory zahamują urzędnicy?
 245. 13:04 Europejczycy są nieświadomi co jedzą - zobacz film
 246. 13:03 WADEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 247. 13:03 KRUK S.A. - Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji. (25/2011)
 248. 13:03 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby gło...
 249. 13:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. (14/2011)
 250. 13:03 CIECH - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia z...
 251. 13:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. (1...
 252. 12:59 Szef od kilku miesięcy nie płaci pensji
 253. 12:53 KSG Agro po kolejnych trzech przejęciach zwiększy bank ziemi do 53 tys. ha
 254. 12:48 WADEX S.A. - Powołanie Zarządu Nowej Kadencji (35/2011)
 255. 12:48 DYWILAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 256. 12:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 257. 12:48 Trudniej o kredyt na drewniany dom
 258. 12:33 ZELMER - Kandydat na członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. (17/2011)
 259. 12:33 DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2011)
 260. 12:33 MILKILAND N.V. - Shareholders holding at least 5% of the voting rights at the Annual General Meet...
 261. 12:30 Francja i Niemcy chcą działać wspólnie ws. pomocy dla Grecji
 262. 12:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ADMIRAL BOATS SA
 263. 12:23 Molitan chce wejść na NewConnect w III kwartale 2011 roku
 264. 12:23 KGHM wypłaci 17 VI pracownikom po niemal dwie miesięczne pensje nagrody rocznej
 265. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr117/A/NBP/2011
 266. 12:18 Romans z przełożonym. Dlaczego to robimy?
 267. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 268. 12:08 Sprzedaż wierzytelności wobec Warszawy nastąpi do końca czerwca - Polnord
 269. 12:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji (99/2011)
 270. 12:03 BMPAG - Komunikat zgodnie z § 26 ust. 1 WpHG /niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowym...
 271. 11:51 Biorą ślub, bo za mało zarabiają. Nie stać ich na życie w pojedynkę
 272. 11:50 NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu na 2010 rok
 273. 11:48 ARTEFE S.A. - Istotna informacja (5/2011)
 274. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 275. 11:38 Pogorszenie nastrojów społecznych w czerwcu - TNS OBOP
 276. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 277. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 278. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 279. 11:23 W latach '11-'20 wzrost cen zbóż do 20 proc. wobec ubiegłej dekady - OECD, FAO
 280. 11:23 Erste podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Kulczyk Oil Ventures, cena docelowa 2,4 zł
 281. 11:23 MSWiA ws. nowych języków w paszportach (komunikat)
 282. 11:23 Erste Group podwyższył cenę docelową dla PKN Orlen do 54 zł
 283. 11:23 Erste Group podniósł rekomendację dla Lotosu do "akumuluj", cena docelowa 54,7 zł
 284. 11:08 Polityka pieniężna w '10 zgodna z przyjętymi zasadami realizacji celu inflacyjnego - NIK
 285. 11:08 NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu na '10; apeluje o większą przejrzystość finansów
 286. 10:53 UOKiK ws. zgody na koncentrację (komunikat)
 287. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 288. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 112,47-112,53 USD za baryłkę
 289. 10:53 DM IDM SA podwyższył rekomendację do "trzymaj" dla Eurotelu, cena docelowa 17,9 zł
 290. 10:48 POLNORD - Przesunięcie terminu zawarcia umów dotyczących sprzedaży wierzytelności (28/2011)
 291. 10:48 DEKTRA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obroci...
 292. 10:38 Międzynarodowy festiwal orkiestr Sił Powietrznych (komunikat)
 293. 10:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (99/2011)
 294. 10:33 DEKTRA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obroci...
 295. 10:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Convocation of 20th regular shareholder's assembly of NKBM d.d....
 296. 10:28 Sarkozy dogada się z Merkel?
 297. 10:18 Rubicon Partners NFI SA - Złożenie przez spółkę Rubicon Partners NFI SA wiążących warunków umowy ...
 298. 10:18 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Zbycie akcji przez akcjonariusza (13/2010)
 299. 10:08 Wskaźnik Dobrobytu w czerwcu spadł po raz trzeci z rzędu - BIEC
 300. 10:08 Greckie widmo nad złotym, możliwe dalsze osłabienie PLN
 301. 10:04 Stworzyli tysiące miejsc pracy. Kto najwięcej?
 302. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (79/2011)
 303. 10:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 304. 10:00 Czarny scenariusz Miedwiediewa: Rosja może upaść
 305. 09:58 Bezrobotny: pójdę do pracy, ale za najmniej 1700 zł netto
 306. 09:55 Belka: istnieje sens, aby poczekać z dalszymi podwyżkami stóp procentowych
 307. 09:53 Lekkie odbicie na Wall Street, kontynuacja spadków w Europie
 308. 09:49 Grecja w centrum uwagi
 309. 09:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Convocation of 20th regular shareholder's assembly of NKBM d.d....
 310. 09:48 TRITON - Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S...
 311. 09:47 Rekordowo drogi frank to także problem dla Szwajcarii
 312. 09:45 Na rynkach finansowych nerwowe wyczekiwanie
 313. 09:38 Miraculum sprzedaje nieruchomość w Łodzi za 10,6 mln zł netto
 314. 09:38 ING usunął PGE z listy "top pick", bo MSP może sprzedać ok.10 proc. akcji spółki
 315. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 316. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 317. 09:23 UniCredit rekomenduje "kupuj" Open Finance, cena docelowa 22,8 zł
 318. 09:18 PROJPRZEM - Podpisanie umowy na realizację transakcji walutowych (14/2011)
 319. 09:18 HYGIENIKA - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2011r. (...
 320. 09:18 HYGIENIKA - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 16 czerwca 2011 roku (29/2011)
 321. 09:15 Inwestorzy dla Plusa i Dialogu coraz bliżej
 322. 09:15 Udajemy Greka
 323. 09:11 Polityka w centrum uwagi. WIG20 spadnie na fixingu
 324. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2864,68 pkt (+0,03%)
 325. 09:08 Istnieje sens, aby poczekać z dalszymi podwyżkami stóp procentowych - Belka (aktl.)
 326. 09:08 CIR ws. powołania wiceministra w MG (komunikat)
 327. 09:05 Tiger Woods najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie
 328. 09:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 329. 08:57 Grupa Lotos: Czterech chętnych
 330. 08:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 331. 08:53 POLSAT OFE informuje
 332. 08:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.06.2011
 333. 08:53 Istnieje sens, aby poczekać z dalszymi podwyżkami stóp procentowych - Belka
 334. 08:53 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 335. 08:48 GANT - Wybór biegłego rewidenta (23/2011)
 336. 08:46 Budowa A: chińskie władze umywają ręce
 337. 08:35 Dalsze wyrównywanie sił rynkowych
 338. 08:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Korekta raportu bieżącego nr 16/2011- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Waln...
 339. 08:33 MIRACULUM S.A. - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (44/2011)
 340. 08:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę z Grupy Kapitałowej ROBYG SA (35...
 341. 08:33 To Brytyjczycy wyhodowali zabójcze bakterie?
 342. 08:24 Pożegnanie serii FW20M11
 343. 08:23 W wezwaniu PBG na zakup Energomontażu-Południe stopa redukcji wyniesie 23,06 proc.
 344. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 345. 08:23 Spółka zależna Petrolinvestu ma kolejną koncesję na poszukiwanie ropy i gazu
 346. 08:18 DIVICOM S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów za ZWZA Divicom S.A. (6/2011)
 347. 07:53 Zejście z def. sektora fin. publ. do 2,9 proc. PKB w '12 realistyczne - Rostowski
 348. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 17 czerwca
 349. 07:48 PETROLINVEST S.A. - Otrzymanie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego przez ...
 350. 07:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 351. 07:08 Solorz-Żak chce sprzedać część Cyfrowego Polsatu, ale zachowa kontrolę nad spółką
 352. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 17.06 - 20.12.2011
 353. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 VI - 14 VII
 354. 07:08 Pioneer Pekao IM zmniejszył udział w akcjonariacie Vistuli do 4,91 proc.
 355. 07:08 Wasko wypłaci 4 grosze dywidendy na akcję
 356. 07:05 Bumar sięga po Kraby i Langusty
 357. 06:56 Będą krótsze kolejki do specjalisty?
 358. 06:44 Policja oszczędza: wynajmie laptopy
 359. 06:33 Minister chce podatku od konkursu w Internecie
 360. 04:25 Wielka ucieczka dłużników
 361. 04:05 Polska ręka w rękę z Niemcami - nowy etap współpracy
 362. 04:05 Gaz nie zdrożeje (na razie)