Trwa ładowanie...
d1jdpor

Artykuły z dnia: 2011.06.28 - finanse.wp.pl

 1. 00:42 Znamy cenę akcji JSW
 2. 00:40 Francja krytycznie o wyborze szefowej MFW
 3. 00:15 Amerykanie wierzą w Grecję. Na Wall Street optymizm
 4. 00:03 ELSTAROIL - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% wśród obecnych na ZWZ Spółki (16/2011)
 5. 00:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Zarządu, powołanie nowych Czło...
 6. 00:03 VENTURE INCUBATOR S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgr...
 7. 00:03 ELSTAROIL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku...
 8. 23:48 EFH - Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej EFH S.A. (30/2011)
 9. 23:48 FON - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii K w ...
 10. 23:33 HYDROBUDOWA POLSKA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca ...
 11. 23:33 ATLANTIS - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii...
 12. 23:33 FON - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki FON S.A. w dniu 27-06-2011 g. 11.30 (48/2011)
 13. 23:18 ATLANTIS - Wykaz Uchwał podjętych przez WZA Spółki w dniu 27-06-2011 roku (44/2011)
 14. 23:18 PETROLINVEST S.A. - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia ak...
 15. 23:03 FON - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów uczestniczących w ZWZA dnia 27-06-2011 ro...
 16. 22:33 HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie znaczącej umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza (31/2011)
 17. 22:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów uczestniczących w ZWZA d...
 18. 22:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Wykaz Uchwał podjętych przez WZA Spółki w dniu 27-06-2011 roku. (33/2011)
 19. 22:33 ATLANTIS - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów uczestniczących w ZWZA dnia 27-06-20...
 20. 22:33 FON - Rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta (46/2011)
 21. 22:18 FON ECOLOGY S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki FON ECOLOGY S.A. w dniu 27-06-2011 g....
 22. 22:03 OPTEAM S.A. - Tekst jednolity Statutu OPTeam S.A. (56/2011)
 23. 21:48 OPTEAM S.A. - Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygn...
 24. 21:48 CASH FLOW S.A. - Dokonanie wyboru biegłego rewidenta (29/2011)
 25. 21:33 CASH FLOW S.A. - Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cash Flow S. A. w dniu 28 cze...
 26. 21:33 CASH FLOW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 27. 21:33 OPTEAM S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 28.06.2011 r...
 28. 21:18 EUROFAKTR - Uchwały podjęte na ZWZ Eurofaktor S.A. w dniu 28 czerwca 2011r. (26/2011)
 29. 21:18 FON ECOLOGY S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów uczestniczących w Z...
 30. 21:18 TRAKCJA POLSKA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ? Znaczący akcjonariusze (45/2011)
 31. 21:03 TRAKCJA POLSKA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (44/2011)
 32. 20:53 Zarząd Azotów Tarnów w przyszłości chce przeznaczać na dywidendę 40 proc. zysku
 33. 20:48 URLOPY.PL S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów uczestniczących w Z...
 34. 20:48 URLOPY.PL S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Urlopy.pl S.A. w dniu 27-06-2011 g. 12...
 35. 20:48 TELFORCEONE S.A. - Ustanowienie hipoteki (25/2011)
 36. 20:48 TELFORCEONE S.A. - Powołanie składu Zarządu na nową kadencję (24/2011)
 37. 20:38 McCormick przejmie polskiego producenta przypraw, firmę Kamis, za 830 mln zł
 38. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 28 czerwca, 20.00
 39. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 28 czerwca, 20.00
 40. 20:38 Zarząd Azotów Tarnów szacuje, że wpływy brutto z emisji mogą wynieść ok. 665 mln zł
 41. 20:33 SKOTAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 42. 20:33 TELFORCEONE S.A. - Treść podjętych uchwał na ZWZA TelForceOne S.A. (23/2011)
 43. 20:33 SKOTAN S.A. - Ustalenie składu Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. na kolejną kadencję (9/2011)
 44. 20:33 FERRUM - Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów. (41/2011)
 45. 20:23 Harmonogram oferty publicznej Azotów Tarnów
 46. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 28 czerwca, 20.00
 47. 20:15 Christine Lagarde - pierwsza kobieta na czele MFW
 48. 20:03 MCI - Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki oraz rejestracja zmian Statutu Spółki, ustal...
 49. 19:53 Grupa Trinity planuje zadebiutować na NewConnect w październiku (popr.)
 50. 19:53 Platforma już na złożu YME, instalacja potrwa kilka miesięcy - Lotos
 51. 19:48 SYGNITY - Autopoprawka do projektu uchwały nr 26 publikowanej w Raporcie Bieżącym 40/2011 (44/2011)
 52. 19:45 Christine Lagarde - pierwsza kobieta na czele MFW
 53. 19:38 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 54. 19:38 GPW: Korekta indeksów
 55. 19:33 SKOTAN S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 28 czerwca 20...
 56. 19:33 EUROCASH - Złożenie zapisu na akcje serii G Eurocash S.A. przez osoby zarządzające (31/2011)
 57. 19:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie umowy o wykonywanie czynności animatora Benefit Systems S.A.. (28...
 58. 19:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 59. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 60. 19:18 EUROCASH - Zbycie akcji Eurocash S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu (30/2011)
 61. 19:18 MIESZKO - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (19/2011)
 62. 19:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypa...
 63. 19:15 Pawlak: to przybliża prawdziwość opinii PiS o Rosji
 64. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 65. 19:03 AB S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego (13/2011)
 66. 18:53 Getin Holding zostanie podzielony!
 67. 18:48 MIESZKO - Informacja dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC Mieszko SA (18/2011)
 68. 18:38 Getin Holding zostanie podzielony; Getin Noble Bank trafi do Allianz Banku Polska
 69. 18:33 MIESZKO - Lista Uchwał powziętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2011 (17/2011)
 70. 18:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (48/2011)
 71. 18:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (49/2011)
 72. 18:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (74/2011)
 73. 18:33 SOBET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 74. 18:23 BondSpot SA wskaźniki spółek
 75. 18:18 ELZAB - Znaczący akcjonariusze na ZWZ Spółki w dniu 27.06.2011 r. (35/2011)
 76. 18:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 77. 18:18 ELZAB - Powołanie osoby zarządzającej (34/2011)
 78. 18:18 MENNICA - Powołanie członków Zarządu VI kadencji (56/2011)
 79. 18:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (46/2011)
 80. 18:15 PE nie ma planów moratorium na gaz łupkowy
 81. 18:08 Transakcje pakietowe
 82. 18:08 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 83. 18:08 Baltona chce przenieść się na GPW w ciągu 12 miesięcy i potroić przychody do 2015 r.
 84. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 85. 18:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 86. 18:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (43/2011)
 87. 18:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 88. 18:03 SARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 89. 18:02 Nieruchomości w USA o 4 proc. tańsze niż przed rokiem
 90. 18:00 Byki zyskały przewagę, Warszawa ciągle w tyle
 91. 17:56 McCormick kupuje Kamis
 92. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2782,83 pkt (-0,19%)
 93. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 94. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 28.06.2011
 95. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 96. 17:53 WZA Mennicy Polskiej zdecydowało o wypłacie 0,26 zł dywidendy
 97. 17:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.06.2011
 98. 17:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 17:50 Polska za przywróceniem pomocy żywnościowej dla najbiedniejszych w UE
 100. 17:48 AZOTY TARNÓW - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Zakładów Azot...
 101. 17:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Korekta numerów i tematów raportów bieżących przekazanych do publicznej ...
 102. 17:48 MERCOR S.A. - Znaczne pakiety akcji (12/2011)
 103. 17:48 GETIN - ZAMIAR PODZIAŁU EMITENTA (53/2011)
 104. 17:48 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (55/2011)
 105. 17:38 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem spółki NAVIMOR-INVEST SA
 106. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 107. 17:33 ATMGRUPA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2011)
 108. 17:33 SYMBIO POLSKA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Symbio Polsk...
 109. 17:31 Dane z USA osłabiają dolara
 110. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 28 czerwca, 17.00
 111. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 28 czerwca, 17.00
 112. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 28 czerwca, 17.00
 113. 17:23 MSP wybrało doradcę prywatyzacyjnego dla PAP
 114. 17:18 MENNICA - Akcjonariusze dysponujący powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (54/2011)
 115. 17:18 GROCLIN - Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. członków Rady Nadz...
 116. 17:18 MENNICA - Decyzja o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy (55/2011)
 117. 17:18 GROCLIN - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter...
 118. 17:18 GRAAL - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie...
 119. 17:18 MERCOR S.A. - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną...
 120. 17:18 GRAAL - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. w dniu 27 czerwc...
 121. 17:18 MENNICA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku (53/2011)
 122. 17:18 GRAAL - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GRAAL S.A., które odbyło ...
 123. 17:18 GRAAL - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie...
 124. 17:18 PBO ANIOŁA S.A. - Rejestracja w KDPW 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na...
 125. 17:18 SIMPLE - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2011 rok (14/2011)
 126. 17:18 GROCLIN - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. w dni...
 127. 17:10 Ruszają negocjacje nowego siedmioletniego budżetu UE
 128. 17:10 Bez zmian podatkowych PPE nie zyskają większej popularności
 129. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.06.2011
 130. 17:08 PLN pod presją; rynki czekają na rozstrzygnięcia ws. Grecji (opis)
 131. 17:05 Rząd przyjął założenia zmian w prawie o zamówieniach publicznych
 132. 17:03 HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej HAWE...
 133. 17:03 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (30/2011)
 134. 17:03 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku (RB ...
 135. 17:03 PGNIG - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z Dolnośląską Spółką Gazow...
 136. 17:03 PGNIG - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z Górnośląską Spółką Gazow...
 137. 17:03 PGNIG - Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z Wielkopolską Spółką Gazo...
 138. 17:03 HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 139. 17:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-49/2011). (49/2011)
 140. 16:55 UTK rozpoczął kontrolę po awarii na Dworcu Centralnym w Warszawie
 141. 16:53 PBG nie wyklucza w przyszłości delistingu Rafako
 142. 16:49 Lekarz w Polsce zarabia 10 razy mniej niż w USA
 143. 16:48 BAKALLAND S.A. - Połączenie BAKALLAND S.A. ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. (65/2011)
 144. 16:48 PGF - Nabycie obligacji PGF S.A. przez spółkę zależną (76/2011)
 145. 16:48 GRUPA LOTOS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu G...
 146. 16:48 E-MUZYKA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 147. 16:38 MRiRW ws. eksportu warzyw do Rosji (komunikat)
 148. 16:38 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZA Tarnów
 149. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 16:38 Grupa Trinity planuje zadebiutować na NewConnect w październiku (popr.)
 151. 16:33 CENTROZAP S.A. - Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (51/2011)
 152. 16:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na oka...
 153. 16:33 CENTROZAP S.A. - Wybór biegłego rewidenta (52/2011)
 154. 16:33 SARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 155. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 16:18 AGORA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S...
 157. 16:18 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej jednostki pośrednio zależnej (83/2011)
 158. 16:18 BUMECH S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2011)
 159. 16:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 160. 16:18 BGŻ SA - Zakończenie stabilizacji w związku pierwszą ofertą akcji Banku BGŻ S.A. (15/2011)
 161. 16:18 KCI - Powołanie członka Rady Nadzorczej (25/2011)
 162. 16:18 KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki pośrednio zależnej. (82/2011)
 163. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (76/2011)
 164. 16:18 CENTROZAP S.A. - Powołanie Zarządu (50/2011)
 165. 16:18 KCI - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (24/2011)
 166. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (76/2011)
 167. 16:08 MSP zdecyduje, czy sprzeda akcje Polic w wezwaniu, po 6 lipca - Grad
 168. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 169. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 16:05 ABW zatrzymała podejrzanych o wyłudzenie 12 mln zł dotacji
 171. 16:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o usta...
 172. 16:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (51/2011)
 173. 16:03 NG2 - Zmiana ustanowionej hipoteki (39/2011)
 174. 16:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ustaleniu daty pierwszego notowania c...
 175. 16:03 KCI - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r. (22/2011)
 176. 16:03 KCI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 20...
 177. 15:54 Kapitał omija małe spółki
 178. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 9017,50 USD za tonę
 179. 15:53 Przychody SP z tytułu dywidend mogą być w tym roku bliższe 5 mld zł niż 4 mld - Grad
 180. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 15:48 KRUK S.A. - Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji (30/2011)
 184. 15:48 GTC - Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek bezpośrednio zależnych od Emitenta (17/2011)
 185. 15:48 POZBUD T&R S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 186. 15:45 Ludzie bogaci bardziej niż przed kryzysem
 187. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 188. 15:38 MG: nowo odkryte złoża gazu podwoją nasze zasoby (komunikat)
 189. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 190. 15:38 PBG wezwał do sprzedaży 700.136 akcji CP Energia po 2,16 zł za sztukę
 191. 15:38 Spółka zależna Polimeksu-Mostostalu wykona prace dla PKP PLK za 121,8 mln zł
 192. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 15:38 Rafako ma umowę z Elektrownią Kozienice o wartości ok. 191,5 mln zł netto (opis)
 194. 15:38 Trichet zasygnalizował gotowość podniesienia stóp przez EBC na lipcowym posiedzeniu
 195. 15:33 BLUE TAX GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy, którzy podczas zwołanego na dzień 28.06.2011r. ZWZA po...
 196. 15:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (104/2011)
 197. 15:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 198. 15:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez s...
 199. 15:25 Konferencja nt. wykluczenia pokolenia 50+ z usług finansowych
 200. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 201. 15:23 Rafako ma umowę z Elektrownią Kozienice o wartości ok. 191,5 mln zł netto
 202. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 203. 15:18 HEFAL SERWIS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 204. 15:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy (38/2011)
 205. 15:18 ENERGOPLD - Zmiana Statutu dokonana przez ZWZ Energomontaż-Południe S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r...
 206. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 207. 15:18 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcjach zbycia papierów wartościowych Emitenta. (39/2011)
 208. 15:18 ENERGOPLD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Energomontaż-Po...
 209. 15:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (87/2011)
 210. 15:18 POLSKIE JADŁO S.A. - Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Polskie Jadło S....
 211. 15:10 Niemcy podpisały z Chinami kontrakty o wartości 15 mld dolarów
 212. 15:08 Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję
 213. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 214. 15:05 Rosjanie: Nie mamy zaufania do Polski
 215. 15:03 ENERGOPLD - Uchwały powzięte przez ZWZ Emitenta w dniu 27 czerwca 2011 r. (48/2011)
 216. 15:03 MERA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MERA SA w dniu ...
 217. 15:03 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ...
 218. 15:03 NORTH COAST - Zawarcie umów leasingowych przez spółkę zależną (9/2011)
 219. 15:03 RAFAKO - Umowa z Elektrownią "Kozienice" S.A. (27/2011)
 220. 15:03 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie Akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na W...
 221. 15:03 DORADCY24 S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 222. 14:55 Kolejny gazowy sukces Polaków
 223. 14:53 Erste Group obniżył rekomendację dla ZCh Police do "sprzedaj"
 224. 14:53 Union Investment TFI ma poniżej 5 proc. Prochemu
 225. 14:53 KOV natrafił na nową strefę gazonośną na polu O-9, może zwiększyć rezerwy
 226. 14:48 EUROIMPLANT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym W...
 227. 14:48 SAKANA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów za ZWZA SAKANA S.A. ...
 228. 14:48 ORION INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczaj...
 229. 14:48 NOVITA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA (21/11)
 230. 14:48 BIOMAXIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA BioMaxima w dniu ...
 231. 14:48 i3D S.A. - Transakcje osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej (4/2011)
 232. 14:48 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (102/2...
 233. 14:38 Erste Group obniżył cenę docelową akcji Jutrzenki do 3,8 zł
 234. 14:33 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacja w sprawie potwierdzenia nadanego ratingu przez agencję ratingo...
 235. 14:33 NOVITA - uchwały podjęte przez ZWZA (20/11)
 236. 14:33 PROCHEM - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji PROCHEM S.A. przez Union Investment Towa...
 237. 14:33 NOVITA - podjęcie przez ZWZA Novity S.A. uchwały o wypłacie dywidendy (19/11)
 238. 14:29 311 osób zamierza dobrowolnie odejść z pracy, dostaną wysokie odprawy!
 239. 14:23 Promet złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
 240. 14:23 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 241. 14:22 Rekrutują do testowania prezerwatyw
 242. 14:20 W przyszłym roku będą znane dokładne zasoby gazu w pobliżu Kutna
 243. 14:18 FASING - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca ...
 244. 14:18 FASING - Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. (33/2011)
 245. 14:18 FASING - Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. (32/2011)
 246. 14:18 TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (23/2011)
 247. 14:18 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Odkrycie nowej strefy gazu na Olgowskoje-9 na Ukrainie (35/2011)
 248. 14:18 PEP - Nabycie akcji Spółki (31/2011)
 249. 14:18 FASING - Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy. (34/2011)
 250. 14:10 Komisja Europejska ostrzega parlament Grecji
 251. 14:08 Tym razem czynniki lokalne szkodzą złotemu
 252. 14:08 Fundusz Ipopema TFI zmniejszył udział w Pol-Mot Warfama do 4,3 proc. z 5,06 proc.
 253. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 254. 14:03 ANTI S.A. - Rejestracja spółki zależnej (37/2011)
 255. 14:03 ELEKTROMONT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głoso...
 256. 13:56 Spadek cen paliw może nie wystarczyć do poprawy nastrojów amerykańskich konsumentów.
 257. 13:53 Arcus ma umowę ramową z Energą-Operator, szacunkowa wartość umowy to 890 mln zł
 258. 13:53 UOKiK: konkurs dla konsumenckich organizacji pozarządowych (komunikat)
 259. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 260. 13:53 WZA PBG zdecydowało o wypłaceniu 1,4 zł dywidendy na akcję
 261. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 262. 13:49 Superulga podatkowa! Skorzystało z niej czterech podatników
 263. 13:45 Utraty pracy obawia się co czwarty Polak
 264. 13:43 A co ty za 1000 zł zrobisz dla swojego banku?
 265. 13:41 Pracownica poczty udaremniła oszustwo "na wnuczka"
 266. 13:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 267. 13:38 Sygnity za 16,7 mln zł rozwinie system śledzenia przesyłek Poczty Polskiej
 268. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 269. 13:33 POL-MOT WARFAMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (19/...
 270. 13:33 CENTROZAP S.A. - Uchwały ZWZ Centrozap SA z dnia 28.06.2011r. (48/2011)
 271. 13:33 ARCUS S.A. - Umowa znacząca (22/2011)
 272. 13:33 DROP S.A. - Uzupełnienie raportu 25/2011 z 27.06.2011 w sprawie wypłaty dywidendy (27/2011)
 273. 13:33 CENTROZAP S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ w dniu 28.06.2011r. (49/2011)
 274. 13:33 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwy...
 275. 13:23 Energa rozpoczęła budowę bloku na biomasę za ponad 200 mln zł
 276. 13:22 Na konflikt – kumpel lub bezpośredni boss
 277. 13:19 Jeden leniwy pracownik może "popsuć" cały zespół
 278. 13:18 A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (12/2011)
 279. 13:08 Hydrobudowa Polska w lipcu może podpisać umowy o wartości około 1,2 mld zł
 280. 13:08 Termin składania ofert na budowę bloków energetycznych w Opolu przesunięty na 1 VIII
 281. 13:03 REINHOLD POLSKA AB - Informacja o zawarciu ugody z Union Investment/ Information on concluding a ...
 282. 13:03 10 najseksowniejszych zawodów świata
 283. 12:55 Z odrobiną manipulacji dostaniesz każdą pracę!
 284. 12:53 Grupa Trinity planuje zadebiutować na NewConnect w październiku
 285. 12:48 RADPOL S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (22/2011)
 286. 12:48 EFICOM S.A. - Raport uzupełniający do raportu nr 3/2011 (5/2011)
 287. 12:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I ...
 288. 12:48 ADVADIS S.A. - Ustanowienie hipoteki (23/2011)
 289. 12:48 IZNS IŁAWA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 290. 12:48 IZNS IŁAWA S.A. - Uchwały podjęte na ZWZ IZNS Iława SA w dniu 27 czerwca 2011 r. (20/2011)
 291. 12:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (36/2011)
 292. 12:45 "Dress code" masz za nic? Zapomnij o awansie i podwyżce
 293. 12:38 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych zadebiutował na NewConnect
 294. 12:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 295. 12:38 PBG rozważa możliwość sprzedaży gotowych projektów w celu poprawy struktury finansowania
 296. 12:33 ADV.PL - Umowa objęcia akcji spółki zależnej iAlbatros S.A. przez spółkę zależną SMT Software S.A...
 297. 12:33 OPTIMUS - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (39/2011)
 298. 12:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 299. 12:33 OPTIMUS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjo...
 300. 12:31 Cenieni lekarze od emocji
 301. 12:28 Napluj, sprawdzimy czy jesteś wypalony!
 302. 12:23 W VI większość osób spodziewa się zahamowania inflacji - Ipsos
 303. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 123/A/NBP/2011
 304. 12:10 Pensja poniżej tej kwoty? Nie będą pracować!
 305. 12:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji NAVIMOR-INVEST S.A.
 306. 12:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji OVOSTAR UNION N.V.
 307. 12:08 MSP przedłużyło do 30 VI wyłączność negocjacyjną PCZ ws sprzedaży Uzdrowiska Przerzeczyn
 308. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 309. 12:08 GDDKiA negocjuje z 26 firmami dokończenie dwóch odcinków A2
 310. 12:08 FAM Grupa Kapitałowa chce się połączyć z FAM Cynkowanie Ogniowe
 311. 12:03 Kto nie plotkuje, ten nie awansuje
 312. 12:03 NOVAINVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novainv...
 313. 11:53 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 314. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 315. 11:50 Młodzi masowo wysyłają CV do urzędów. Dlaczego chcą pracować w skostniałych instytucjach?
 316. 11:48 LUBAWA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (48/2011)
 317. 11:48 ATMGRUPA - Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 27 czerwca 2011 roku z liczbą głosów powyże...
 318. 11:38 Polskie Jadło bardzo zadowolone z wyników pilotażowych przydrożnych restauracji
 319. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 320. 11:38 Obecny backlog Rafako to ponad 2 mld zł
 321. 11:38 Ovostar zadebiutuje na GPW w środę, 29 czerwca
 322. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 323. 11:38 Spółka zależna Mostostalu Zabrze ma umowę o wartości prawie 8 mln euro
 324. 11:33 PATENTUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (15/2011)
 325. 11:33 FAM - Upoważnienie Zarządu Spółki do rozpoczęcia procedury połączenia spółek FAM Grupa Kapitałowa...
 326. 11:20 GDDKiA: wyłonienie wykonawców A2 w ciągu dwóch tygodni
 327. 11:19 Doktorat przeszkadza w znalezieniu pracy?
 328. 11:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 329. 11:08 Navimor-Invest zadebiutuje na NewConnect w środę, 29 czerwca
 330. 11:08 Eko Export zmodernizował zakład, zwiększając moce produkcyjne o min. 40 proc.
 331. 11:08 WSA oddalił skargi na przyznanie rezerwacji częstotliwości 900 MHz dla P4 i Aero2
 332. 11:05 Skarb Państwa stracił 2,8 mld zł przez brak akcyzy na alkohol
 333. 11:05 W oczekiwaniu na wynik głosowania w Grecji
 334. 11:03 Początek „window dressing” na amerykańskich giełdach
 335. 11:03 FORTE - wykaz akcjonariuszy FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 336. 11:03 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy z Air Products SA/NV (91/2011)
 337. 11:03 TRION - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału. Rozwiązanie znaczącej umowy. (41/2011)
 338. 11:03 INTELIWISE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 339. 11:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (51/2011)
 340. 10:59 Chcesz porzucić pracę? Zostaniesz ukarany!
 341. 10:53 BZ WBK podwyższył 27 czerwca cenę docelową dla ABC Data do 4 zł z 3,8 zł
 342. 10:53 MS: szósty numer kwartalnika "Na wokandzie" w rękach Czytelników (komunikat)
 343. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 107,06-107,08 USD za baryłkę
 344. 10:53 BZ WBK obniżył 27 czerwca cenę docelową dla Action do 22,5 zł z 26 zł
 345. 10:53 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku wzrosła o 2,9 proc. - PUDS
 346. 10:53 W trzecim tygodniu VI drożała wieprzowina, drób i mleko, taniało żyto i pszenica - MRiRW
 347. 10:49 Szybkie pieniądze z pachnącego biznesu
 348. 10:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Stan realizacji i rozwoju sieci PIT STOP Bar (34/2011)
 349. 10:48 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (52/2011)
 350. 10:48 CITY INTERACTIVE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 28/2011 (28/2011)
 351. 10:42 Gigantyczne zarobki, zero wysiłku i wspaniałe warunki pracy
 352. 10:38 BM BGŻ podwyższyło cenę docelową akcji Mieszka do 5,01 zł z 3,85 zł
 353. 10:38 BZ WBK podwyższył cenę docelową dla AB do 24 zł z 23 zł
 354. 10:33 STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ w ...
 355. 10:33 EKO EXPORT S.A. - Zakończenie procesu modernizacji zakładu i uzyskane efekty (33/2011)
 356. 10:33 LW BOGDANKA S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki (20/2011)
 357. 10:33 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki (51/2011)
 358. 10:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 359. 10:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 360. 10:18 DEPEND S.A. - Lista osób upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (4/2011)
 361. 10:08 GPW W WARSZAWIE SA wykaz akcjonariuszy
 362. 10:08 Dług i PLN czułe na wieści o greckim "planie pięcioletnim"
 363. 10:08 DM IDM obniżył 20 czerwca rekomendację dla TPSA do "sprzedaj" z "trzymaj"
 364. 10:08 DM IDM zaleca by sprzedawać akcje Dom Development, cena docelowa 44,6 zł
 365. 10:03 TESGAS S.A. - Korekta raportu 23/2011 (23/2011)
 366. 10:03 GPW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 367. 10:00 Niepewność wzmaga presję na eurodolara
 368. 09:54 GPW nadal w niełasce
 369. 09:53 DM IDM podwyższył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "kupuj"
 370. 09:53 DM IDM obniżył rekomendację dla PGE do "trzymaj" z "kupuj"
 371. 09:47 Jesteś ambitny, kreatywny i pracowity?
 372. 09:47 Wracają po wychowawczym i dostają wypowiedzenia
 373. 09:38 Seco/Warwick utworzył spółkę zależną w Niemczech
 374. 09:36 Gigant wchodzi do Polski?
 375. 09:33 ZUE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym W...
 376. 09:23 Władze reżimowe odrzuciły nakaz aresztowania Kadafiego
 377. 09:18 MABION S.A. - Mabion S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Z...
 378. 09:18 MOSTALZAB - Wybór składu Zarządu na nową kadencję (90/2011)
 379. 09:18 HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (RB-48/2011) (48/2011)
 380. 09:18 ZUE S.A. - Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (34/2011)
 381. 09:15 Wzrostowy początek kluczowego tygodnia
 382. 09:08 WZA ATM Grupa zdecydowało o wypłacie po 0,18 zł, a nie 0,04 zł dywidendy na akcję
 383. 09:08 POLSAT OFE informuje
 384. 09:08 PBG podpisał wstępną umowę kupna 50 proc. plus 1 akcja Rafako za ok. 540 mln zł (opis)
 385. 09:08 UBS rozpoczął rekomendowanie akcji BGŻ od "kupuj" (opis)
 386. 09:03 CEZ, a.s. - ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE DYWIDEND ZA ROK 2010 (41/2011)
 387. 09:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy. (20/2011)
 388. 08:53 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 389. 08:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.06.2011
 390. 08:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 391. 08:51 Francuzi paktują. Na GPW możliwy wzrost
 392. 08:48 ATMGRUPA - Powołanie Tomasza Kurzewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej (10/2011)
 393. 08:48 ATMGRUPA - Uchwała o wypłacie dywidendy (11/2011)
 394. 08:47 Na giełdach coraz bardziej nerwowo
 395. 08:46 Banki godzą się rolować grecki rządowy dług
 396. 08:44 Debata i strajki w Grecji
 397. 08:39 Obrona linii długoterminowego trendu wzrostowego
 398. 08:38 Rząd planuje ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych do zera w 2015 roku - Rostowski
 399. 08:33 PROJPRZEM - Niedojście do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (15/2011)
 400. 08:33 ATMGRUPA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji (7/2011)
 401. 08:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 27.06.2011 r. Ruch Chorzów S.A. ...
 402. 08:33 ATMGRUPA - Powołanie składu Zarządu na nową kadencję (9/2011)
 403. 08:28 Wyrazista reakcja popytu w końcówce
 404. 08:23 Spółka zależna DSS ma zielone światło na przejęcie Kopalni Surowców Skalnych od MSP
 405. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 28 czerwca
 406. 08:23 Spółka Valinor rozważa ofertę na 200-300 mln USD i debiut na GPW
 407. 08:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 408. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 409. 08:23 UBS rozpoczął rekomendowanie akcji BGŻ od "kupuj"
 410. 08:09 Nawet milion rolników nie pracuje
 411. 08:03 KETY - Wstępna prognoza wyników II kw. 2011 r. (22/2011)
 412. 08:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 413. 07:53 Bezrobocie straszy w powiatach
 414. 07:39 Małe piwa idą na małą giełdę
 415. 07:23 PBG podpisał stępną umowę kupna 50 proc. plus 1 akcja Rafako za ok. 540 mln zł
 416. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 VI - 29 VII
 417. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 28.06 - 20.12.2011
 418. 06:58 1400 euro łapówki na każdą rodzinę
 419. 06:41 Rydzyk: wszystko, co robię, robię dla ludzi
 420. 06:37 Klient na sądowej ścieżce z deweloperem
 421. 06:32 Kurs franka coraz mocniej bije po kieszeni, a banki jeszcze dokładają
 422. 06:22 Emerycie! Zobacz, ile możesz dorobić
 423. 06:14 Syndyk zapłaci podatek
 424. 05:15 Za dziewięć lat wszyscy będą mieli dostęp do sieci
 425. 04:55 O. Tadeusz Rydzyk przeprasza
 426. 04:20 PGNiG z szansą na wielki gaz
 427. 03:55 Brakuje pieniędzy na wykorzystanie sprzętu w szpitalu
 428. 03:32 Francuzi chcą skończyć A2 za Chińczyków
 429. 03:30 Francuzi chcą skończyć część A2 za Chińczyków
 430. 03:00 Zwiększa się bezrobocie w powiatach
 431. 02:30 Przejadamy pieniądze na demograficzne chude lata