Trwa ładowanie...
dsvs54c
dsvs54c

Artykuły z dnia: 2011.06.21 - finanse.wp.pl

 1. 01:15 Lofty w Twierdzy Modlin?
 2. 00:50 Rząd Papandreu otrzymał wotum zaufania
 3. 00:03 ELZAB - rejestracja przez sąd - zamiana akcji imiennych na okaziciela (28/2011)
 4. 23:25 Wzrosty na Wall Street w oczekiwaniu na głosowanie w Grecji
 5. 22:03 LPP - Aneks do znaczącej umowy (20/2011)
 6. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (55/2011)
 7. 21:48 DECORA - Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta ...
 8. 21:18 ENERGOPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ zwołanym na dz...
 9. 21:18 ENERGOPOL - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (35/2011)
 10. 19:03 CENTROZAP S.A. - Postanowienie KRS o rejestracji akcji serii A1 (42/2011)
 11. 18:48 KRUK S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego. (26/2011)
 12. 18:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (70/2011)
 13. 18:45 Ekonomiści: brak wotum zaufania dla rządu Grecji uderzy w Polaków
 14. 18:35 Ekonomiści: ewentualna upadłość Grecji może mieć globalne skutki
 15. 18:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Zawiadomienie o decyzji sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonarius...
 16. 18:25 Rydzyk: to skandal, czujemy się dyskryminowani
 17. 18:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wypłata dywidendy przez ROBYG S.A. (36/2011)
 18. 18:03 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 19. 18:00 Za tydzień będzie już po truskawkach
 20. 17:48 GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 201...
 21. 17:48 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. ? powołanie Rad...
 22. 17:48 DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (23/2011)
 23. 17:48 DEBICA - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA (29/2011)
 24. 17:48 ENERGOPOL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. zwołan...
 25. 17:35 Pierwszy w Polsce odwiert poziomy w poszukiwaniu gazu łupkowego
 26. 17:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (22/2011)
 27. 17:33 ED INVEST S.A. - Umowa inwestycyjna z warunkiem zawieszającym. (14/2011)
 28. 17:33 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (28/2011)
 29. 17:27 Byki w Warszawie opadły z sił
 30. 17:18 KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w KDPW (8/2...
 31. 17:18 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 20 czerwca 2011 roku. (20/2011)
 32. 17:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości (41/2011)
 33. 17:03 SKOTAN S.A. - W sprawie wyboru biegłego rewidenta. (7/2011)
 34. 17:03 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Rejestracja zmian w Statucie spółki Multimedia Polska S.A. oraz obniżeni...
 35. 16:57 Niemcy ułatwią zatrudnianie lekarzy i inżynierów z zagranicy
 36. 16:52 Nowej pracy szukają w... pracy
 37. 16:48 Inwestorzy wierzą w ateński rząd
 38. 16:48 ENERGOPOL - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (32/2011)
 39. 16:48 CP ENERGIA S.A. - Poręczenie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. (40/2011)
 40. 16:35 BCC nagrodził urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom
 41. 16:35 24 czerwca - Dzień Wolności Podatkowej
 42. 16:33 CP ENERGIA S.A. - Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną. (39/2011)
 43. 16:33 EFEKT - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku (9/2011)
 44. 16:33 EFEKT - informacja o dywidendzie (10/2011)
 45. 16:33 PKOBP (PKO BP SA) - Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały dotyczącej otwarcia programu emisji oblig...
 46. 16:33 SADOVAYA GROUP S.A. - SHAREHOLDERS RESPRESENTING OVER 5%OF VOTES AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF...
 47. 16:33 SADOVAYA GROUP S.A. - RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING (17/2011)
 48. 16:30 KE przedstawi jesienią propozycję podatku od transakcji finansowych
 49. 16:21 Za co nastolatek kupuje drogie ciuchy?
 50. 16:18 ALCHEMIA - Zawarcie znaczącej umowy (27/2011)
 51. 16:18 ERBUD S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz s...
 52. 16:18 ABM SOLID S.A. - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 48/2011. (50/2011)
 53. 16:18 JUTRZENKA - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2011 r. (102/2011)
 54. 16:18 PRAGMA INKASO S.A. - Informacja o wynikach wezwania na sprzedaż akcji spółki zależnej Pragma Fakt...
 55. 16:11 Tam teraz biorą każdą pracę, nawet najgorszą
 56. 16:03 ONE-2-ONE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (17/2011)
 57. 16:03 LIBERTY GROUP S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Liberty Grou...
 58. 16:03 JUTRZENKA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu...
 59. 16:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez człon...
 60. 16:03 STALPRODUKT - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2011)
 61. 15:59 Potrzebują polskich informatyków i techników
 62. 15:50 Aż 16 proc. Polaków nosi przy sobie kod PIN
 63. 15:48 TESGAS S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 20.06.2011 r...
 64. 15:48 CEZ, a.s. - Emisja private placement (40/2011)
 65. 15:48 TESGAS S.A. - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą TESGAS S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki (23/2...
 66. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 67. 15:45 Ceny paliwa i kursy walut - to główne problemy branży turystycznej
 68. 15:40 Cameron: W. Brytania nie włączy się w pomoc dla Grecji
 69. 15:35 Prawica i UPR apelują do rządu, by nie wspierał finansowo Grecji
 70. 15:33 ONE-2-ONE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A. (16/2011)
 71. 15:33 KPPD - Dostawy surowca w II półroczu 2011 r. - zakończenie zawierania umów. (24/2011)
 72. 15:33 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (26/2011)
 73. 15:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (100/2011)
 74. 15:30 Specjalista ds. turystyki poszukiwany
 75. 15:30 Bankomaty przyszłości to akcje, przelewy i bileciki
 76. 15:29 "Grecja żyła ponad stan", Polska powinna pomóc?
 77. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 78. 15:23 Apator skupi do 998,5 tys. akcji własnych za maksymalnie 17,97 mln zł
 79. 15:20 Komorowski i Gaszparovicz o gospodarce i priorytetach polskiej prezydencji w UE
 80. 15:18 HURTIMEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 81. 15:18 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcjach nabycia i zbycia papierów wartościowych Emitenta (36/...
 82. 15:18 CIECH - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach Zakładów Chemicznych Zachem S.A. (41/2...
 83. 15:18 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiad...
 84. 15:18 BUDVAR CENTRUM S.A. - Prezentacja przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ...
 85. 15:18 NETMEDIA S.A. - Podpisanie istotnej umowy (12/2011)
 86. 15:18 ENERGOPLD - Zbycie akcji własnych Emitenta (45/2011)
 87. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (122/2011)
 88. 15:18 TRION - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 20.06....
 89. 15:08 Millennium DM rekomenduje "akumuluj" Kernel, cena docelowa 96,4 zł
 90. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 14:55 TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny
 92. 14:53 Rank Progress wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję
 93. 14:53 Kanclerz Niemiec sądzi, że uda się osiągnąć porozumienie ws. Grecji z udziałem banków (opis)
 94. 14:48 RANK PROGRESS S.A. - Dywidenda za rok 2010 (22/2011)
 95. 14:48 APATOR - Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. (30/2011)
 96. 14:48 ATON-HT S.A. - ATON HT S.A.: AKCJONARIUSZE POSIADAJACY POWYZEJ 5% NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMAD...
 97. 14:48 BALTICON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia / Korekta (3/2011)
 98. 14:48 RANK PROGRESS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ (23/2011)
 99. 14:48 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spó...
 100. 14:48 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (49/2011)
 101. 14:48 MEDIACAP S.A. - Skup akcji własnych (10/2011)
 102. 14:48 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 103. 14:48 ENAP - Zawarcie Umowy Ramowej nr 11/063/11/Z/GX na linię gwarancyjną z BRE Bank SA. (23/2011)
 104. 14:48 RANK PROGRESS S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (21/2011)
 105. 14:48 ORBIS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 16 czerwca ...
 106. 14:48 POLKAP S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 107. 14:48 APATOR - Wybór Członka Rady Nadzorczej Apator SA. (29/2011)
 108. 14:48 FORTE - wycofanie się z projektu dot. zakupu majątku Wohnmöbelwerke Schieder GmbH (16/2011)
 109. 14:40 Merkel: zależy nam, by euro pozostało stabilną walutą
 110. 14:38 Aktualne dane wskazują na przyspieszenie wzrostu zatrudnienia - NBP
 111. 14:38 Kanclerz Niemiec sądzi, że uda się osiągnąć porozumienie ws. Grecji z udziałem banków
 112. 14:38 Forte wycofało się z projektu kupna majątku Wohnm"belwerke Schieder
 113. 14:38 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 3.896 mln euro - NBP
 114. 14:38 Aktualne dane wskazują na przyspieszenie wzrostu zatrudnienia - NBP (opis)
 115. 14:25 Bezrobocie spada. Pracodawcy więcej zatrudniają
 116. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 117. 14:23 DM BZ WBK podwyższył rekomendację Optimusa do "trzymaj", cena docelowa 7,7 zł
 118. 14:23 Apator wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 119. 14:23 GPW zapowiada wprowadzenie w tym roku warrantów i emisje kolejnych serii ETF-ów
 120. 14:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 14:05 Projekt ustawy zmniejszający spready już w przyszłym tygodniu w Sejmie
 122. 14:05 Ostrowska: czerwiec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia
 123. 14:00 24 czerwca - Dzień Wolności Podatkowej
 124. 14:00 Częsta zmiana pracy - dobra strategia czy nieudacznictwo?
 125. 13:48 ASSECO POLAND - Rejestracja zmian Statutu Spółki (20/2011)
 126. 13:48 READ-GENE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwycza...
 127. 13:48 APATOR - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy. (28/2011)
 128. 13:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości w Pełkiniach (35/2011)
 129. 13:47 „Dwie Afrykanki zatrudnię” - dyskryminacja czy zwykły anons?
 130. 13:38 Ruch chce do '16 wydać 165 mln zł na otwarcia nowych punktów i modernizację starych (opis)
 131. 13:38 KNF zgodziła się na pośrednie przejęcie przez Leszka Czarneckiego MyLife TUnŻ
 132. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 133. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 13:33 APATOR - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 136. 13:33 APATOR - Zmiana Statutu Apator SA (26/2011)
 137. 13:23 PGNiG ma zgodę MSP na umowę na dostawy gazu do Polski
 138. 13:23 Wskaźnik Pengab w czerwcu spadł o 0,5 pkt. do 30,5 pkt. (opis)
 139. 13:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (8/2011)
 140. 13:09 Bilet i gazetę kupisz w nowoczesnej bryle Ruchu
 141. 13:08 Komunikat ze 130 posiedzenia KNF
 142. 13:08 Urban przeszedł na emeryturę!
 143. 13:03 POLSKIE JADŁO S.A. - Wybór biegłego rewidenta (33/2011)
 144. 12:53 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku wzrosła o 3,3 proc. - PUDS
 145. 12:53 UBS podniósł rekomendację dla B. Handlowego do "kupuj"
 146. 12:53 UBS podwyższył cenę docelową dla BRE do 339 zł
 147. 12:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja o zawarciu transakcji nabycia 100.000 akcji BBI Development NFI ...
 148. 12:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 15 czerwca 2...
 149. 12:48 Dzwoni szef, gdy jesteś na urlopie. Odbierać?
 150. 12:33 TRION - Powołanie prokurentów Spółki TRION S.A.. (37/2011)
 151. 12:33 KOGENERA - Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników (17/2011)
 152. 12:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (101/2011)
 153. 12:33 TRION - Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.06.2011 roku posi...
 154. 12:23 CIR: kondolencje premiera w związku z katastrofą lotniczą w Rosji (komunikat)
 155. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 119/A/NBP/2011
 156. 12:23 Ruch chce do '16 wydać 165 mln zł na otwarcia nowych punktów i modernizację starych
 157. 12:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie rocznego kontraktu z firmą OMEGA Minerals ? Niemcy (28/2011)
 158. 12:10 Egzekucja wyroku przywracającego do pracy
 159. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 160. 12:03 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (35/2011)
 161. 12:03 SOBIESKI - Przypomnienie o przełożeniu terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przew...
 162. 12:03 JAGO - Częściowa spłata kredytu (40/2011)
 163. 12:03 LUG S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu ...
 164. 12:00 "Późne otwarcie rynku pracy dla Polaków - błędem"
 165. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 166. 11:53 Inflacja na koniec 2011 roku wyniesie 4,35 proc. rdr - Pentor
 167. 11:53 Barometr Gospodarczy ZPP w II kwartale 2011 wzrósł kdk o 13,9 pkt do 53,35 pkt
 168. 11:53 Wskaźnik Pengab w czerwcu spadł o 0,5 pkt. do 30,5 pkt.
 169. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 170. 11:51 Samozarabiający kredyt
 171. 11:50 Niemieckie i francuskie koncerny apelują o ratowanie euro
 172. 11:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Nabycie akcji w innym podmiocie (34/2011)
 173. 11:39 Weź udział w badaniu! Czekają super nagrody!
 174. 11:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (43/2011)
 175. 11:32 "Jeżeli Grecji nie pomożemy to wylejemy dziecko z kąpielą"
 176. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 177. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 178. 11:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Informacja o uchwale zarządu spółki zależnej Emitenta - Point G...
 179. 11:18 ELBUDOWA - Znacząca umowa (18/2011)
 180. 11:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Baltic Ground Services PL Sp. z o.o. started into-plane fuelling servic...
 181. 11:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...
 182. 11:18 TRION - Wybór biegłego rewidenta. Decyzja emisyjna - akcje serii T6. (36/2011)
 183. 11:08 KBC Securities zaleca "kupuj" Benefit Systems, cena docelowa 165 zł
 184. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 113,08-113,14 USD za baryłkę
 185. 11:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach wezwania z dnia 21 kwietnia 2011r. (121/2...
 186. 10:55 Pałeczka w rękach Grecji
 187. 10:53 Wizyta szefa MSZ w Paryżu (komunikat)
 188. 10:48 RAINBOW TOURS S.A. - Uzupełnienie dokumentacji w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjon...
 189. 10:43 Szanuj życie - III edycja rozpoczęta!
 190. 10:38 DM BDM obniżył cenę docelową akcji Agory do 18 zł, podtrzymał "redukuj"
 191. 10:38 Prawie 3 gigawaty mocy mają istniejące odnawialne źródła energii w Polsce - URE
 192. 10:38 MSP zaczęło negocjacje równoległe z 3 inwestorami zainteresowanymi kupnem CF Cefarm
 193. 10:33 LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego (50/2011)
 194. 10:30 Rosyjskie Koleje Żelazne zainteresowane przejęciem PKP Cargo
 195. 10:23 Ghelamco kupiło wydawnictwo Bellona za ok. 47 mln zł
 196. 10:08 UOKiK: smsowe pułapki (komunikat)
 197. 10:07 Tam jest najgorzej z zatrudnieniem
 198. 09:56 Grecja już raz splajtowała
 199. 09:56 Trzeci dzień wzrostów na Wall Street, zwyżki na giełdach azjatyckich
 200. 09:53 Unikaj komornika przy wychodzeniu z długów
 201. 09:53 ABS Investments wypłaci 0,01 zł dywidendy na akcję
 202. 09:49 Pracodawca może sfinansować Twoje wakacje
 203. 09:47 Absolwenci nic nie potrafią?
 204. 09:33 MOJ S.A. - Podpisanie znaczącej mowy. (10/2011)
 205. 09:33 BROAD GATE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 15...
 206. 09:33 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. (26/2011)
 207. 09:33 BLUE TAX GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Blue Tax Group S.A. dnia ...
 208. 09:28 Kluczowe głosowania w greckim parlamencie
 209. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 210. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 211. 09:23 Losy greckiego rządu kluczowe dla rynku złotego i długu
 212. 09:22 Technika pomaga amerykańskim bykom
 213. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of cancellation of the call of 20th regular Shareholders...
 214. 09:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (86/2011)
 215. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of cancellation of the call of 20th regular Shareholders...
 216. 09:15 Kontrolowany spadek?
 217. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2847,33 pkt (+0,68%)
 218. 09:08 UniCredit podwyższył rekomendację Emperii do "kupuj", cena docelowa wzrosła do 125 zł (opis)
 219. 09:08 POLSAT OFE informuje
 220. 09:05 W Chinach zarabiają średnio 3,10 dolara za godzinę. W USA - 22,3 dol.
 221. 09:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA Spółki oraz wprowadzenie akcji ser...
 222. 09:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of cancellation of the call of 20th regular Shareholders...
 223. 09:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of cancellation of the call of 20th regular Shareholders...
 224. 09:03 Informacje ze spółek
 225. 08:59 WGPW 'odrabia' zaległości do zachodu
 226. 08:53 BM BPH rekomenduje "akumuluj" Mieszko, cena docelowa 4,40 zł
 227. 08:50 Rynki wierzą Junckerowi. Na GPW prawdopodobny wzrost
 228. 08:44 Rozstrzygające głosowanie w Grecji
 229. 08:38 UniCredit podwyższył rekomendację dla Emperii do "kupuj"
 230. 08:38 Los polskich firm wisi na włosku
 231. 08:36 Czy faktycznie jesteśmy lepsi od naszych kolegów?
 232. 08:34 Osłabienie nastrojów w końcówce sesji
 233. 08:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (27/2011)
 234. 08:30 Wall Street dała nadzieję na wzrost
 235. 08:23 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 236. 08:23 Od początku '11 GUS stosuje nową metodologię dla liczenia CPI - p.o. prezesa GUS
 237. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 238. 08:05 Mamy świetnych informatyków. Powinni więcej zarabiać
 239. 08:03 Końcówka dla niedźwiedzi
 240. 08:03 Kto kolejny po Żabce?
 241. 07:53 Benzyna na wakacje poniżej 5 zł
 242. 07:42 Będzie konsolidacja branży obuwniczej
 243. 07:38 MF może wycofać się z przetargów na krótkie albo na długie papiery - Radziwiłł z MF
 244. 07:25 ZUS w internecie już w 2012 roku
 245. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 VI - 14 VII
 246. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 21.06 - 20.12.2011
 247. 07:03 Żywność nadal będzie podnosić inflację
 248. 06:45 Przedsiębiorcy oceniają rządy
 249. 06:38 Polska może stracić 600 mln zł
 250. 06:35 Na polskie drogi poczekamy długo, oj, długo
 251. 06:21 Przepisy o funduszach do poprawki
 252. 05:30 Polacy kupują nieruchomości za granicą
 253. 05:00 Projektanci zapłacą za błędy na Stadionie Narodowym
 254. 04:25 Przedsiębiorcy składają zbiorowy pozew przeciw ZUS
 255. 02:55 Polska może stać się Doliną Krzemową Europy
 256. 02:50 Studenci zbudowali ekologiczny pojazd hybrydowy
 257. 02:05 Rosną zarobki w Chinach. To może zmienić światowy rynek