Trwa ładowanie...
d4fq0mp

Artykuły z dnia: 2011.06.30 - finanse.wp.pl

 1. 01:35 Konserwatywni posłowie witają polską prezydencję
 2. 01:30 GE rozmawia z PGNiG i Voxelem
 3. 01:20 Polacy są najbardziej zadowolonymi mieszkańcami Europy
 4. 01:15 Tusk nie będzie prezydentem
 5. 01:00 Wkrótce nowe inwestycje Plazy Centers
 6. 00:40 Polska prowincja to powód do dumy
 7. 00:05 Najbliższe pół roku należy do Polski
 8. 00:03 DSS S.A. - Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną (38/2011)
 9. 00:03 DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną (39/2011)
 10. 23:48 DECORA - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych (18/2011)
 11. 23:48 MIDAS - Zawarcie aneksu do porozumienia z Alior Bank. (41/2011)
 12. 23:18 PAGED - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 r. (12/2...
 13. 23:15 Barroso o wyzwaniach stojących przed polską prezydencją
 14. 23:05 L'Osservatore Romano ma obawy przed polską prezydencją
 15. 22:48 LST CAPITAL S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. na nową indywidualną kadencję. (26/...
 16. 22:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - KGHM Polska Miedź S.A. podpisała umowę sprzedaży akcji Polkomtel S.A. na r...
 17. 22:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE podpisała umowę sprzedaży akcji spółki Polkomtel S.A. n...
 18. 22:48 LST CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 30 ...
 19. 22:48 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał umowę sprzedaży akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital ...
 20. 22:48 LST CAPITAL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyc...
 21. 22:48 PKOBP (PKO BP SA) - Raport Bieżący 37/2011 - Zawarcie umów z jednym z klientów PKO Banku Polskieg...
 22. 22:33 REINHOLD POLSKA AB - Wykaz raportów publikowanych w 2010 r./ List of announcements published in 2...
 23. 22:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na...
 24. 22:03 PKOBP (PKO BP SA) - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędno...
 25. 22:03 PKOBP (PKO BP SA) - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona...
 26. 22:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2011 roku przez Zwyczajn...
 27. 22:03 06MAGNA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu (20/2011)
 28. 21:53 Oświadczenie ABW (komunikat)
 29. 21:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - skup akcji własnych (54/2011)
 30. 21:48 EFH - Uchwały powzięte przez ZWZ EFH S.A. w dniu 29.06.2011 roku oraz zmiany w Statucie Spółki (3...
 31. 21:48 PGNIG - Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA (94/2011)
 32. 21:48 EFH - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2011 roku (35/2011)
 33. 21:48 ERG - Aktualizacja informacji poufnej (20/2011)
 34. 21:48 EFH - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (34/2011)
 35. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PE...
 36. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (59/2011)
 37. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 30 czerwca 2011 rok...
 38. 21:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (53/2011)
 39. 21:33 ERG - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (19/2011)
 40. 21:23 MF zadowolone z propozycji samorządów dot. ograniczania deficytu
 41. 21:18 POLNORD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2011 r. (33/...
 42. 21:18 ZUK - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (20/2011)
 43. 21:18 POLNORD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (32/2011)
 44. 21:03 COMP - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA spółki w dniu 29 czerwca 20...
 45. 21:03 ABC DATA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 46. 21:03 ABC DATA S.A. - Zmiana oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (30/2011)
 47. 21:03 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta (9/2011)
 48. 21:03 COMP - Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (22/2011)
 49. 20:48 POSITIVE ADVISORY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.08.2011 r. (13/2011)
 50. 20:33 MIRACULUM S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (48/2011)
 51. 20:33 OPTEAM S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 52. 20:33 ERG - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (18/2011)
 53. 20:33 MOMO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2011...
 54. 20:33 EFH - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A (32/2011)
 55. 20:33 MIRACULUM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego na Zwyczajnym Walnym...
 56. 20:33 PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A. oraz tre...
 57. 20:33 ABC DATA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (29/2011)
 58. 20:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Uchwały podjęte przez ZWZ które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 r. (38/2...
 59. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 30 czerwca, 20.00
 60. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 30 czerwca, 20.00
 61. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 30 czerwca, 20.00
 62. 20:16 "Manifestanci to idioci. Albo głupi, albo podli"
 63. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 64. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 65. 20:03 EAST PICTURES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na ZWZA East Pic...
 66. 20:03 ERG - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 roku (17/2011)
 67. 20:03 MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 r. (47...
 68. 20:03 HERMAN S.A. - Wybór Biegłego Rewidenta (9/2011)
 69. 20:03 DM IDM SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 30 czerwca 2011 r. ...
 70. 19:53 WSE: Communique - DOM MAKLERSKI BDM SA
 71. 19:53 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem akcji NORTH COAST SA
 72. 19:53 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem trzech spółek
 73. 19:53 Venture Capital Poland zadebiutuje na NewConnect we wtorek 5 lipca
 74. 19:49 Te miliony nie mają znaczenia!
 75. 19:48 SYGNITY - Powołanie osoby nadzorującej (48/2011)
 76. 19:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (50/2011)
 77. 19:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną (37/2011)
 78. 19:48 MONNARI TRADE S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (40/2011)
 79. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 80. 19:38 GPW: DM BOŚ animatorem dla akcji TRANS POLONIA SA
 81. 19:38 Rada nadzorcza KGHM zgodziła się sprzedać Polkomtel Solorzowi-Żak
 82. 19:38 Konsorcjum Hydrobudowy Polskiej wygrało przetarg na 2,4-km Trasy Słowackiego
 83. 19:38 GPW: DM BH nie będzie animatorem dla akcji spółki PEKAES SA
 84. 19:33 MONNARI TRADE S.A. - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 r. (39/2011)
 85. 19:18 MISPOL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (44/2011)
 86. 19:18 WILBO - Powołanie osoby nadzorującej (23/2011)
 87. 19:18 MISPOL S.A. - Powołanie członków Zarządu MISPOL S.A. (41/2011)
 88. 19:18 MISPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ MISPOL S.A. ...
 89. 19:18 WILBO - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA Wilbo SA (24/2011)
 90. 19:18 MISPOL S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. (43/2011)
 91. 19:08 GPW: DM PKO BP animatorem dla akcji spółki ZAKUPY.COM SA
 92. 19:08 GPW: DM PKO BP animatorem dla akcji spółki ADMIRAL BOATS SA
 93. 19:08 GPW: ALIOR BANK animatorem dla akcji EURO-TAX.PL SA
 94. 19:08 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem dla akcji MOTORICUS SA
 95. 19:03 SYGNITY - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. w dniu 30 czerwca...
 96. 19:03 LENA LIGHTING - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (14/2011)
 97. 19:03 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (42/2011)
 98. 19:00 Kilkadziesiąt tysięcy osób na demonstracji "S"
 99. 18:53 Cena zakupu Allianz Banku Polska przez Getin Holding ustalona na 149,2 mln zł
 100. 18:48 SYGNITY - Rezygnacja osoby nadzorującej (46/2011)
 101. 18:48 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (40/2011)
 102. 18:48 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (39/2011)
 103. 18:48 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (38/2011)
 104. 18:48 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (41/2011)
 105. 18:48 WILBO - Rezygnacja osoby nadzorującej (22/2011)
 106. 18:48 WILBO - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA (21/2011)
 107. 18:38 Zelmer wypłaci 1,90 zł dywidendy na akcję
 108. 18:35 Rosja rozważa zniesienie zakazu importu warzyw z kolejnych państw
 109. 18:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 110. 18:33 PBO ANIOŁA S.A. - Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej PBO Anioła S.A. (26/2011)
 111. 18:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 112. 18:33 SONEL S.A. - Przydział Warrantów Subskrypcyjnych serii C SONEL SA (13/2011)
 113. 18:33 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (27/2011)
 114. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2011)
 115. 18:33 VISTULA GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 116. 18:25 Pół roku ekonomicznego thrillera Hitchcocka
 117. 18:23 Transakcje pakietowe
 118. 18:23 Wybrano ofertę Budimeksu o wartości 109,7 mln zł netto na budowę Trasy Słowackiego w Gdańsku
 119. 18:23 MG ws. polskiej prezydencji (komunikat)
 120. 18:20 Spadkowy koniec kwartału
 121. 18:18 Rubicon Partners NFI SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI ...
 122. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (76/2011)
 123. 18:17 Skarb Państwa wyciągnie z PKO BP więcej niż proponował zarząd
 124. 18:08 Propozycja KE dot. budżetu na '14-'20 dobrym punktem wyjścia do negocjacji - Dowgielewicz
 125. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 126. 18:08 Podział Getin Holdingu neutralny dla ratingu Getin Noble Banku - Fitch
 127. 18:03 KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY (16/2011)
 128. 18:03 ZELMER - Wypłata dywidendy (20/2011)
 129. 18:03 PZU SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA (22/2011)
 130. 18:03 EUROCASH - Sprzedaż Akcji Własnych (32/2011)
 131. 18:03 ZELMER - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zelmer S.A. (18/2011)
 132. 18:03 EMPERIA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2011 r. (37/2011)
 133. 18:03 ZELMER - Powołanie członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. (19/2011)
 134. 18:03 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Nabycie akcji Multimedia Polska S.A. przez podmiot kontrolowany przez os...
 135. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 30.06.2011
 136. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2802,01 pkt (-0,36%)
 137. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 138. 17:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 139. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 140. 17:53 MF w I półroczu '11 sfinansowało 71 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych - Marczak, MF
 141. 17:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 142. 17:53 MSZ ws. wizyty ministra Sikorskiego w Wilnie (komunikat)
 143. 17:48 RONSON EUROPE N.V. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 144. 17:48 EMPERIA - Powołanie członków rady nadzorczej Emperia Holding S.A. na nowe kadencje (36/2011)
 145. 17:48 POLNORD - Powołanie osób zarządzających na nową kadencję (30/2011)
 146. 17:48 BRE - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA (44/2011)
 147. 17:48 RONSON EUROPE N.V. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Euro...
 148. 17:48 BUDIMEX - Trasa Słowackiego w Gdańsku. Zadanie III ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budime...
 149. 17:48 NOVAINVEST S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 150. 17:48 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.69 ust1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o oferc...
 151. 17:48 PZU SA - Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy (21/2011)
 152. 17:40 Szwedzki dziennik o Polsce: wzorowy uczeń...
 153. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 154. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 30 czerwca, 17.00
 155. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 30 czerwca, 17.00
 156. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 30 czerwca, 17.00
 157. 17:33 TELESTRADA S.A. - Wykaz akcjonariuszy Telestrada S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ...
 158. 17:33 NEW WORLD RESOURCES N.V. - NWR - Recommended Share Offer ? Final Closing of the Offer (in relatio...
 159. 17:33 CIECH - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA 30 czerwca 2011 roku (45/2011)
 160. 17:33 GETIN - OKREŚLENIE OSTATECZNEJ CENY NABYCIA AKCJI ALLIANZ BANK POLSKA S.A. (54/2011)
 161. 17:33 CIECH - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (46/2011)
 162. 17:33 ECHO - Aneksy do umów kredytowych (34/2011)
 163. 17:33 TUP - Wstępne porozumienie w sprawie wierzytelności za nieruchomość objętą projektem Modena Park ...
 164. 17:33 SZAR S.A. - Wykaz akcjonariuszsy posiadajacych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA SZAR...
 165. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 17:23 Fitch potwierdził rating IFS TU Europa na poziomie "BB", perspektywa stabilna
 167. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.06.2011
 168. 17:23 Emperia Holding wypłaci 2,63 zł dywidendy na akcję
 169. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 170. 17:18 FAM - Powołanie osób nadzorujących (24/2011)
 171. 17:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (37/2011)
 172. 17:18 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (107/2011)
 173. 17:18 EMPERIA - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy. (35/2011)
 174. 17:18 E-KIOSK S.A. - Przekroczenie progu 5% liczby głosów przez akcjonariusza (7/2011)
 175. 17:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 176. 17:18 WIKANA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów naZwyczajnym Waln...
 177. 17:18 TELESTRADA S.A. - Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA 30.06.2011 r. (16/2011)
 178. 17:18 BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (38/2011)
 179. 17:08 Na koniec maja liczba emerytów kapitałowych wyniosła 0,9 tys osób - ZUS
 180. 17:08 Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2010 roku wzrosła o 1,9 proc. do 42,8 mld zł
 181. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.06.2011
 183. 17:08 Zaskakujące półrocze na rynkach finansowych
 184. 17:03 IGROUP - Nabycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez osob...
 185. 17:03 CEZ, a.s. - Grupa ČEZ zawarła umowy kredytów o całkowitym wolumenie 255 milionów EUR (42/2011)
 186. 17:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (29/2011)
 187. 17:03 TALEX - Zawarcie umowy znaczącej z IBM Polska Sp. z o.o. (19/2011)
 188. 17:03 UniCredit - MERGER OF UNICREDIT REAL ESTATE S.C.P.A. AND MEDIOINVEST S.R.L INTO UNICREDIT S.P.A.....
 189. 17:03 EMPERIA - Uchwały ZWZA Emperia Holding SA z dnia 29 czerwca 2011 roku (34/2011)
 190. 16:57 Będzie nowy podatek! Zobacz, kto go nam zafunduje
 191. 16:53 ABW ws. konferencji dot. ustawy o ochronie informacji niejawnych (komunikat)
 192. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 16:53 Liczba emerytów i rencistów w maju spadła o 1,9 tys. mdm - ZUS
 194. 16:53 Pozytywne nastroje na rynku stabilizują złotego (opis)
 195. 16:50 Niemieckie banki ponownie pomogą Grecji
 196. 16:48 KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy (14/2011)
 197. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...
 198. 16:48 FAMUR S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia (31/2011)
 199. 16:48 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (106/2011)
 200. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 201. 16:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Waln...
 202. 16:48 Kino Polska TV S.A. - Odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym (28/2011)
 203. 16:48 PCC INTERMODAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...
 204. 16:48 ADVADIS S.A. - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advadis S.A. (25/2011)
 205. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...
 206. 16:48 FAMUR S.A. - Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwycza...
 207. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...
 208. 16:48 ROVITA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzieli udział w ZWZA w dniu 30 czerwca 2011 roku oraz m...
 209. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 210. 16:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 211. 16:48 UniCredit - PARTIAL SPIN OFF IN FAVOUR OF UNICREDIT S.P.A. OF THE GOING CONCERN RELATED TO THE SE...
 212. 16:48 FAMUR S.A. - Treść uchwał powziętych przez ZWZ Famur S.A. (33/2011)
 213. 16:38 Cool Marketing zadebiutuje na NewConnect w środę, 6 lipca
 214. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 215. 16:38 MG: likwidacja NIP ułatwi życie wielu podatnikom (komunikat)
 216. 16:38 MSZ: spotkanie min. Sikorskiego z Dmitrijem Rogozinem (komunikat)
 217. 16:38 Silvano Fashion Group wypłaci 0,05 euro dywidendy na akcję
 218. 16:35 Od piątku zacznie funkcjonować e-myto
 219. 16:33 FAM - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 30 cze...
 220. 16:33 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (49/2...
 221. 16:33 LSI SOFTWARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ (27/2011)
 222. 16:33 POL-MOT WARFAMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ POL ...
 223. 16:33 DROZAPOL - Odtajnienie nazw dostawców (22/2011)
 224. 16:33 LSI SOFTWARE S.A. - Treść uchwał ZWZ z dnia 29 czerwca 2011 (26/2011)
 225. 16:33 ADVADIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. (24/2011)
 226. 16:33 BYTOM - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. (37/2011)
 227. 16:33 POLSKIE JADŁO S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia i zwołanie Nadzwyczajnego Walne...
 228. 16:33 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (105/2011)
 229. 16:33 ONERAY INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 2...
 230. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 231. 16:18 KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (86/2011)
 232. 16:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - NWR - Recommended Share Offer - Final Closing of the Offer (20/2011)
 233. 16:18 AQUA S.A. - Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A...
 234. 16:18 POL-MOT WARFAMA S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ POL ? MOT Warfama S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r....
 235. 16:18 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (14/2011)
 236. 16:18 COMARCH - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A. (15/...
 237. 16:18 BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z bankiem (1...
 238. 16:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego (21/2011)
 239. 16:18 VISTULA GROUP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 30 ...
 240. 16:18 KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej (87/2011)
 241. 16:18 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 242. 16:18 AS SILVANO FASHION GROUP - UCHWAŁY ROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SILVANO FASHION GR...
 243. 16:08 Wartość transakcji zawartych na SPW w maju '11 wyniosła 1.045.940,02 mln zł - MF
 244. 16:08 MI: Sejm przyjął ustawę o naziemnej telewizji cyfrowej (komunikat)
 245. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 246. 16:07 Bankowe infolinie, czyli poczekaj, będzie rozmowa
 247. 16:03 CP ENERGIA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z dnia 29.06.2011. ? treść podjęty...
 248. 16:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (106/2011)
 249. 16:03 HORTICO S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najm...
 250. 16:03 WIELTON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dni...
 251. 16:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (108/2011)
 252. 16:03 M.W. TRADE - Emisja obligacji (77/2011)
 253. 16:03 CP ENERGIA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. ? akcjonariusze posiadający ponad ...
 254. 16:03 GALVO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Galvo w dniu 30 czerw...
 255. 16:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej ? umowa kredytowa (107/2011)
 256. 16:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (43/2011)
 257. 16:03 REINHOLD POLSKA AB - Publikacja raportu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 r./ Announc...
 258. 15:53 MI: Sejm znowelizował Prawo lotnicze (komunikat)
 259. 15:53 WZA Ciechu zdecydowało o emisji aportowej dla Skarbu Państwa
 260. 15:53 Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec maja w SPW ok. 152,04 mld zł - MF
 261. 15:50 Rosjanie na krótkiej liście na akcje Grupy Lotos
 262. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 263. 15:38 W wakacje detaliczne ceny paliw stabilne, później PB95 może podrożeć do 5,50 zł/l - prezes PIPP
 264. 15:38 Czerwiec przyniósł niewielką poprawę w nastrojach konsumentów - Ipsos
 265. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 9314,50 USD za tonę
 266. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 267. 15:38 WZA Rainbow Tours upoważniło zarząd do skupu akcji własnych za max. 15 mln zł
 268. 15:33 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (37/2011)
 269. 15:33 REINHOLD POLSKA AB - Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki...
 270. 15:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów ...
 271. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 272. 15:33 HYPERION S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wpr...
 273. 15:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (19/2011)
 274. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 275. 15:23 MS: inwestycje w sądownictwie - nagrody w konkursie Budowa Roku (komunikat)
 276. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 277. 15:23 W lipcu MF zaoferuje obligacje DS1021 za 1,0-3,0 mld zł, BKG za 1,0-2,5 mld zł
 278. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 279. 15:23 MF planuje w III kw. emisję obligacji o wartości 6-12,5 mld zł
 280. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 281. 15:05 Utrata pracy to dla nich prawdziwy dramat
 282. 15:03 RAINBOW TOURS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 283. 15:03 OPERA TERRA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2011)
 284. 15:03 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 285. 15:03 NEUCA - Aneks do umowy kredytowej (32/2011)
 286. 15:00 Bilety na wagon sypialny trzeba kupować miesiąc wcześniej
 287. 14:48 RAINBOW TOURS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours SA. ...
 288. 14:48 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp do...
 289. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (129/2011)
 290. 14:48 FINHOUSE S.A. - Lista akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% głosów na ZWZA Finhouse SA (5/2011)
 291. 14:48 DIGITAL AVENUE S.A. - Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 cz...
 292. 14:48 DROZAPOL - Powołanie Rady Nadzorczej (21/2011)
 293. 14:48 ZUE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (37/2011)
 294. 14:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 295. 14:45 Specjalnie pomalowany samolot LOT będzie promował nasz kraj
 296. 14:38 Aero2 chce zainwestować ok. 1 mld zł w rozbudowę sieci szybkiego internetu
 297. 14:38 W czerwcu inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła 4,2 proc. - NBP
 298. 14:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 299. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 300. 14:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 301. 14:33 KOMPAP - Wybór audytora (33/2011)
 302. 14:33 POLMED S.A. - Zawarcie porozumienia trójstronnego co do przejścia praw i obowiązków wynikających ...
 303. 14:18 KREDYT INKASO S.A. - Korekta raportu nr 42/2011 dotycząca błędnie podanych historycznych danych z...
 304. 14:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Z...
 305. 14:18 RAFAMET - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. z Turcji. (29/2011)
 306. 14:12 25 proc. osób nie ma przerwy w pracy
 307. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 308. 14:05 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (27/2011)
 309. 14:05 Polska platforma wydobywcza będzie największa na świecie
 310. 14:03 CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (54/2011)
 311. 14:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PG...
 312. 14:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (52/2011)
 313. 14:03 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (21/2011)
 314. 14:03 PKOBP (PKO BP SA) - Dywidenda za rok 2010 (34/2011)
 315. 14:03 DIRECT ESERVICES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczaj...
 316. 13:53 MG: od 1 lipca więcej wolności, mniej biurokracji (komunikat)
 317. 13:53 Zarząd PZU może w kolejnych latach rekomendować dywidendę bliżej 100 proc. zysku
 318. 13:53 Zarząd PZU może w kolejnych latach rekomendować dywidendę bliżej 100 proc. zysku (opis)
 319. 13:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 320. 13:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (20/2011)
 321. 13:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (19/2011)
 322. 13:48 CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie Spółki Zależnej o zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (...
 323. 13:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 324. 13:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Zarządu (43/2011)
 325. 13:45 Termin urlopu musi być uzgodniony z pracodawcą
 326. 13:39 Epokowy krok Polski. 25 lat temu nawet o tym nie śniliśmy
 327. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 328. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 329. 13:38 Walne Sygnity uchwaliło program menadżerski na lata 2011-13 i skup do 0,6 mln akcji
 330. 13:35 Najdłuższy na świecie gazociąg z Turkmenistanu do Chin już działa
 331. 13:33 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (18/2011)
 332. 13:33 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (37/2011)
 333. 13:33 BGŻ SA - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2011 (17/2011)
 334. 13:33 BGŻ SA - Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. (16...
 335. 13:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (48/2011)
 336. 13:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz o dacie pierwszego notowania oblig...
 337. 13:33 ASTARTA HOLDING - Shareholders holding at least 5% of the voting rights at the Annual General Mee...
 338. 13:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (47/2011)
 339. 13:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 340. 13:32 "Babom nie można dawać pieniędzy"
 341. 13:32 Gorąco przed sejmem - unoszą się kłęby czarnego dymu
 342. 13:30 To już pewne - ten kraj zrezygnuje z energii atomowej
 343. 13:30 Szwecja rozczarowana propozycją budżetu UE
 344. 13:23 KW może w tym roku przyjąć ok. 4,2 tys. górników; chce zwiększyć zdolności wydobywcze
 345. 13:23 Zaawansowanie projektu Skarv wynosi obecnie 92 proc. - wiceprezes PGNiG
 346. 13:23 PKO BP wypłaci 1,98 zł dywidendy na akcję, więcej niż chciał zarząd (opinia)
 347. 13:19 Ile naprawdę zarabia kierowca ciężarówki?
 348. 13:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Bank S.A. (128/2011)
 349. 13:18 DELKO S.A. - Podpisanie listów intencyjnych w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji dotyczących kons...
 350. 13:18 APATOR - Zawarcie umowy z Kompanią Węglową SA przez spółkę Apator Mining sp. z o. o. spełniającej...
 351. 13:14 "Tytuł partnera prezydencji to duży prestiż"
 352. 13:08 NBP: polskie przewodnictwo w Radzie UE na monetach NBP (komunikat)
 353. 13:08 PKO BP wypłaci 1,98 zł dywidendy na akcję, więcej niż chciał zarząd (opis)
 354. 13:03 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (23/2011)
 355. 13:03 BIO-MED INVESTORS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Sp...
 356. 13:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach (73/2011)
 357. 12:53 MPiPS ws. artykułu w "Rzeczpospolitej" (komunikat)
 358. 12:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 359. 12:53 WZA PKO BP zdecydowało o wypłacie 2,48 mld zł dywidendy
 360. 12:53 WZA PZU zdecydowało o wypłacie 26 zł dywidendy na akcję (opis)
 361. 12:51 Szef może nakazać pracownicy założenie stanika
 362. 12:48 INTEGER.PL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (47/2011)
 363. 12:41 Donosiciele czy zbawcy? Oto najsławniejsi demaskatorzy ostatnich lat
 364. 12:38 Fitch potwierdził ratingi TU Europa
 365. 12:38 MSP chce, żeby PKO BP wypłaciło 2,48 mld zł dywidendy
 366. 12:38 EBC w "trybie dużej czujności" - Trichet
 367. 12:38 WZA PZU zdecydowało o wypłacie 26 zł dywidendy na akcję
 368. 12:33 BIPROMET S.A. - Udzielenie zleceń spełniających kryterium umowy znaczącej (23/2011)
 369. 12:33 PLAZA CENTERS N.V. - Plaza Centers N.V. ? Results of AGM (15/2011)
 370. 12:33 DOM LEKARSKI S.A. - Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ...
 371. 12:33 FARMACOL - Powołanie Pani Barbary Kaszowicz do Zarządu Farmacol S.A. (13/2011)
 372. 12:33 PAMAPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 373. 12:33 PGF - Nabycie obligacji PGF S.A. przez spółkę zależną (77/2011)
 374. 12:33 INTEGER.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 375. 12:33 EZO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 376. 12:33 SYNTHOS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (22/2011)
 377. 12:30 W życie wchodzi ustawa deregulacyjna
 378. 12:29 Jak kłamią kandydaci podczas rekrutacji?
 379. 12:23 MSWiA ws. otwarcia nowej siedziby Europolu w Hadze (komunikat)
 380. 12:23 Ferro pod koniec '11 lub w I kw. '12 przedstawi pięcioletnią strategię rozwoju grupy
 381. 12:23 29 lipca możliwe przeprowadzenie operacji dostrajającej - NBP
 382. 12:18 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów n...
 383. 12:18 ANALIZY ONLINE S.A. - Liczba akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 384. 12:18 TU EUROPA SA - Przyznanie ratingu (40/2011)
 385. 12:18 INTEGER.PL S.A. - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011. (4...
 386. 12:18 INTEGER.PL S.A. - Tekst jednolity statutu spółki Integer.pl SA. (45/2011)
 387. 12:14 Nie ma pracowników nie do kupienia
 388. 12:08 Akcje Baltony wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 11 proc.
 389. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 390. 12:08 PGNIG zainwestuje w latach 2011-20 blisko 50 mld zł (opis)
 391. 12:06 Komu auto? Komu chatę? Przed śmiercią sam zdecydujesz
 392. 12:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (93/2011)
 393. 11:53 Spotkanie szefa BBN z Dmitrijem Rogozinem (komunikat)
 394. 11:53 Kredyt Inkaso w roku obrotowym 2011/12 prognozuje 18,6 mln zł zysku netto
 395. 11:53 Deficyt budżetowy po VI wyniósł ok. 21 mld zł vs planu 32,1 mld zł - Majszczyk, MF (opis)
 396. 11:53 Sejm przyjął ustawę o naziemnej telewizji cyfrowej
 397. 11:53 Ferro w II kw. utrzymało dynamikę sprzedaży i marż z I kw. br
 398. 11:53 Solorz-Żak nadal prowadzi negocjacje w sprawie kupna Polkomtela
 399. 11:53 PGNiG chce mieć w 2015 roku 1300 MW mocy w obszarze energetyki
 400. 11:48 M.W. TRADE - Emisja obligacji (77/2011)
 401. 11:48 COGNOR S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2011r. (34/2011)
 402. 11:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (77/2011)
 403. 11:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (77/2011)
 404. 11:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (20/2011)
 405. 11:48 NORTH COAST - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2...
 406. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 407. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 408. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 409. 11:38 PGNIG zainwestuje w latach 2011-20 blisko 50 mld zł
 410. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 411. 11:37 Polski inżynier rządzi. Ale tylko w Polsce
 412. 11:33 IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 413. 11:33 BMPAG - Publikacja łącznej liczby praw głosu stosownie do § 26a niemieckiej Ustawy o obrocie papi...
 414. 11:33 BIOTON - Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 29.06.2011 r. (22/2011)
 415. 11:33 BIOTON - Powołanie osoby nadzorującej BIOTON S.A. (23/2011)
 416. 11:33 BIOTON - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ BIOTON S.A., któr...
 417. 11:33 ROPCZYCE - Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki (15/2011)
 418. 11:23 UOKiK: zgoda na koncentrację - Mango Polska (komunikat)
 419. 11:23 Komputronik chce utrzymać dwucyfrowy wzrost przychodów w całym 2011 r.
 420. 11:18 ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. (41/2011)
 421. 11:18 NORTH COAST - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 422. 11:13 "Grecji już nic nie pomoże. Przez nią będzie drugi kryzys"
 423. 11:08 Deficyt budżetowy po czerwcu wyniósł ok 21 mld zł vs planu 32,1 mld zł - Majszczyk, MF
 424. 11:08 Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło może wejść na giełdę
 425. 11:05 Sejm przyjął ustawę o naziemnej telewizji cyfrowej
 426. 11:03 KREDYT INKASO S.A. - Publikacja prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/1...
 427. 11:03 OPTIMUS - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (41/2011)
 428. 11:03 MIT - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S...
 429. 11:03 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajn...
 430. 11:03 K2 INTERNET S.A. - Wygaśnięcie upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji wł...
 431. 11:00 Grecja oszczędza, czas na Amerykę
 432. 10:58 Norwegia czy Polska? Gdzie opłaca się żyć i pracować?
 433. 10:55 Chińskie odcinki autostrady A2 droższe o setki milionów złotych
 434. 10:53 MŚ ws. rozpoczęcia polskiej prezydencji (komunikat)
 435. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 112,20-112,22 USD za baryłkę
 436. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 437. 10:53 Założenia do budżetu na 2012 rok realistyczne - Raczko, NBP
 438. 10:48 AUXILIUM - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czer...
 439. 10:48 EKO EXPORT S.A. - Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz obiektu ( budynek C ) nieprzydatneg...
 440. 10:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A (44/2011)
 441. 10:39 Czwarty dzień umocnienia euro wobec dolara
 442. 10:38 Zapisy na 5,6 mln akcji P.R.E.S.C.O. potrwają od 4 do 12 lipca
 443. 10:36 Raport ze spółek
 444. 10:33 DROZAPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 445. 10:33 BARCLAYS BANK PLC - Disposal (16/2011)
 446. 10:33 OPONEO.PL S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 447. 10:23 Harmonogram oferty publicznej P.R.E.S.C.O.
 448. 10:23 MG: gospodarka jest gotowa na prezydencję (komunikat)
 449. 10:23 PLN i obligacje powinny zyskiwać w czwartek
 450. 10:21 Hipoteki: indeks dostępności znów spada
 451. 10:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Ustalenie daty pierwszego notownia certyfik...
 452. 10:10 W Niemczech w bezrobocie bez zmian - 7,0 proc.
 453. 10:08 KGHM TFI ma wyłączność negocjacyjną ws sprzedaży Uzdrowiska Świeradów - Czerniawa
 454. 10:03 PLASTBOX - Wybór biegłego rewidenta (29/2011)
 455. 10:01 Pięć nietypowych piw z całego świata
 456. 09:53 Rostowski sceptyczny co do możliwości przyjęcia budżetu na '12 przed wakacjami (opis)
 457. 09:53 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 371,8 mln zł
 458. 09:53 DGA planuje inwestycje w podmioty z branży i spoza niej
 459. 09:52 Kolejny dzień wzrostów na Wall Street, S&P 500 powraca ponad 1300 punktów
 460. 09:48 GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (42/2011)
 461. 09:37 Amerykańskim papierom dłużnym grozi rating D
 462. 09:34 Wzrost na koniec półrocza. WIG20 w drodze do 2850 pkt
 463. 09:33 OPONEO.PL S.A. - Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. ...
 464. 09:29 Niespodzianki w Grecji nie było
 465. 09:27 Co trzeci Polak zbiedniał
 466. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 467. 09:19 W końcu wzrosty
 468. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Publishing of counter-proposals for the 20th regular Shareholde...
 469. 09:18 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji (106/2011)
 470. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Publishing of counter-proposals for the 20th regular Shareholde...
 471. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2817,82 pkt (+0,21%)
 472. 09:08 POLSAT OFE informuje
 473. 09:08 Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla akcji Synthosu do 5,5 zł z 4,3 zł
 474. 09:00 Nauczyciele matematyki nie potrafią uczyć
 475. 08:57 WIG20 niemrawo odrabia zaległości
 476. 08:53 Prognoza PKB na poziomie 4,2 proc. w '11 i 4,0 proc. w '12 jest realistyczna - Rostowski
 477. 08:53 Spółki z grupy PBG mają kontrakt o wartości 52,1 mln zł
 478. 08:50 Rynki świętują grecki pakiet
 479. 08:48 DROZAPOL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2011r. (19/2011)
 480. 08:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy handlowej (37/2011)
 481. 08:38 Citigroup podwyższył cenę docelową dla akcji GPW do 49,5 zł z 44,9 zł
 482. 08:38 Rostowski sceptyczny co do możliwości przyjęcia budżetu na '12 przed wyborami
 483. 08:38 Redan będzie rozwijać segment modowy na rynku rosyjskim poprzez franczyzę
 484. 08:36 Czekamy na potwierdzenie siły byków
 485. 08:24 Symptomy umacniania się popytu
 486. 07:59 Eko Export: Złoża w Kazachstanie
 487. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 30 czerwca
 488. 07:53 Czeski rząd zatwierdził projekt reformy systemu emerytalnego
 489. 07:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star closes new bond issuance (29/2011)
 490. 07:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Decision to merge two Hungarian subsidiaries (30/2011)
 491. 07:47 PKO BP: Dywidenda może być znacznie wyższa
 492. 07:22 KBC chce 2,5 mld euro
 493. 07:10 Boryszew liczy na półmiliardowy kontrakt
 494. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 30.06 - 20.12.2011
 495. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 VI - 29 VII
 496. 07:08 NWZA Multimedia Polska zdecydowało o skupie akcji własnych za max. 61,4 mln zł
 497. 07:08 Ciech szuka okazji do akwizycji, ale transakcje raczej nie w 2011 roku
 498. 07:03 REDAN - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Redan SA o rozwoju działalności modow...
 499. 06:51 Kryzys przetrzebił majątki Polaków
 500. 06:36 Rząd zabiera emerytom 4 mld zł!
 501. 06:24 Mieszkanie plus garaż z preferencyjną stawką
 502. 04:35 Poślizg Kapscha na e-mycie
 503. 04:25 Firmę można założyć w domu
 504. 03:10 Gorący debiut - rosyjski gigant wchodzi do Polski
 505. 02:20 Ostatni dzień legendarnego hotelu