Trwa ładowanie...
d2ncof8

Artykuły z dnia: 2012.04.06 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 NTT SYSTEM S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku do publicznej wi...
 2. 22:22 CIR: wiek nie odgrywa roli w kształtowaniu polityki kadrowej KPRM
 3. 22:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Emisja obligacji FSN Spółka z o.o. 8...
 4. 22:18 NTT SYSTEM S.A. - Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warsz...
 5. 22:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 6. 20:45 Zielone światło dla spółdzielni produkcyjnych i usługowych na Kubie
 7. 20:33 INNO GENE S.A. - Zamiana akcji imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii B (4/2012)
 8. 19:48 KOELNER - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 9. 19:48 MIRACULUM S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki (17/2012)
 10. 19:48 INNO GENE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INNO-GENE S. A....
 11. 19:48 ABC DATA S.A. - Złożenie przez spółkę zależną SCOP Computers wniosku o wszczęcie postępowania nap...
 12. 19:48 INTAKUS S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (17/2012)
 13. 19:48 CIECH - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9/2012)
 14. 19:48 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów ? przekroczenie progu 75 % ogólnej l...
 15. 19:48 KOELNER - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (5/2012)
 16. 19:48 FERRUM - Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych....
 17. 19:48 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii AA (2...
 18. 19:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 19. 19:48 FAM - Cofnięcie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał i o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Waln...
 20. 19:48 KOELNER - Zamiar wypłaty dywidendy za rok 2011 (4/2012)
 21. 19:48 SERENITY S.A. - Odzyskanie pakietu większościowego akcji przez prezesa zarządu (8/2012)
 22. 19:48 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów ? przekroczenie progu 75 % ogólnej l...
 23. 19:48 FAM - Cofnięcie pozwu złożonego przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. (11/2012)
 24. 19:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby obowiązanej ? art. 160 ustawy o obrocie instru...
 25. 19:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 26. 19:35 Stracili na obligacjach. Teraz pozywają państwo
 27. 18:10 Koelner planuje 0,33 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 28. 18:10 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 18:10 Stawka Polonia wzrosła do 4,42 proc. z 4,35 proc. - NBP
 30. 17:43 Tydzień pod znakiem spadków eurodolara
 31. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 6 kwietnia, 17.00
 32. 17:23 Grupa Makarony Polskie w I kw. '12 odzyskała rentowność
 33. 17:23 Intakus złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
 34. 17:23 Oświadczenie CIR (komunikat)
 35. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 6 kwietnia, 17.00
 36. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 6 kwietnia, 17.00
 37. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 38. 17:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 39. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.04.2012
 40. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.04.2012
 41. 16:45 Nowak: po świętach będzie wiadomo, od kiedy autostrady będą tańsze
 42. 16:40 FAO: Ceny żywności zwiększyły wartość eksportu z Ameryki Łacińskiej
 43. 16:18 AGROWILL GROUP AB - Draft resolutions of ordinary shareholders meeting of "Agrowill Group? AB whi...
 44. 16:18 BOMI - Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (36/2012)
 45. 16:18 NETIA - Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funk...
 46. 16:18 EKO HOLDING S.A. - Połączenie spółek z Grupy EKO Holding (6/2012)
 47. 16:18 AGROWILL GROUP AB - The ordinary shareholders meeting "Agrowill Group? AB (6/2012)
 48. 16:18 DELKO S.A. - Przedłużenie negocjacji w sprawie konsolidacji kapitałowej (9/2012)
 49. 16:18 NETIA - Wykonanie opcji przez dwóch członków zarządu Netii (26/2012)
 50. 16:18 KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Polska Sp. z o.o. (4/2012)
 51. 16:18 GANT - Ustanowienie zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych (23/2012)
 52. 16:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Pol...
 53. 16:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 54. 16:18 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i obciążenie aktywów o znacznej wartości (26/2012)
 55. 16:18 UniCredit - Composition of share capital (49/2012)
 56. 16:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 57. 16:12 To polskie hity w Unii Europejskiej
 58. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 59. 15:53 PLN może we wtorek tracić po słabych danych z rynku pracy w USA (opis)
 60. 15:50 Złoty może we wtorek osłabiać się po słabych danych z rynku pracy USA
 61. 15:33 Uważaj na stare kosmetyki
 62. 15:23 Hydrobudowa i PBG podpisały ugodę do umowy na wykonanie Stadionu Narodowego
 63. 14:55 Spadła stopa bezrobocia w USA
 64. 14:53 DSS złożyły wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu (opis2)
 65. 14:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 19 gr
 66. 14:53 200 kolejnych zawodów do deregulacji - Gowin
 67. 14:53 Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w marcu o 952,5 mln euro - NBP (opis)
 68. 14:53 Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w marcu o 952,5 mln euro - NBP
 69. 14:53 BZ WBK w bazowy scenariuszu zakłada stabilizację stóp proc. w '12 (opinia)
 70. 14:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 14:53 NORDEA PTE SA informuje
 72. 14:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 73. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 14:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 79. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 14:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 14:48 ASSECO POLAND - Nabycie akcji Spółki CK ZETO S.A. (11/2012)
 82. 14:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie ugody do znaczącej umowy z Narodowym Centrum Sportu (13/2012)
 83. 14:48 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (70/2012)
 84. 14:48 PBG - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NZWZ Spółki w dniu 3 kwie...
 85. 14:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notice on Annual General Meeting of Shareholders (8/2012)
 86. 14:48 MOSTALZAB - Otrzymanie postanowienia dotyczącego wykonania układu przez spółkę zależną (26/2012)
 87. 14:48 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej (11/2012)
 88. 14:48 PBG - Zawarcie Ugody z Narodowym Centrum Sportu. (20/2012)
 89. 14:19 Gowin: 200 kolejnych zawodów do deregulacji, zmiany w sądach za miesiąc
 90. 13:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (20/2012)
 91. 13:48 STALPRODUKT - Połączenie spółek zależnych (6/2012)
 92. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 26 re insiders transactions (26/2012)
 93. 13:48 SOPHARMA AD - Sopharma monthly March 2012 (27/2012)
 94. 13:48 DEBICA - Oddalenie apelacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego od wyroku Sądu Okr...
 95. 13:48 KRUK S.A. - Podpisanie Oświadczenia oraz Aneksu do umowy zakupu wierzytelności zawartej z Bankiem...
 96. 13:48 ENERGOPLD - Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (12/2012)
 97. 13:48 ALTERCO - Podpisanie umowy przeniesienia własności akcji i udziałów (38/2012)
 98. 13:44 Ceny niskie, ale wcale nam nie do śmiechu
 99. 13:39 W święta w handlu nie pracują tylko zatrudnieni na umowę o pracę
 100. 13:38 Wskaźnik medialności recesji w marcu zdecydowanie obniżył się wobec lutego - PRESS-SERVICE
 101. 13:38 DSS złożyły wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu (opis)
 102. 13:26 Pracownicy przestrzegają przed Tesco, Kauflandem, Biedronką i OBI
 103. 13:08 DSS złożyły wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu
 104. 13:08 Indeks cen mieszkań spadł w III o 2,79 proc. - Open Finance, Home Broker
 105. 13:03 OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty przekazania raportu rocznego OPERA Terra...
 106. 13:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (12/2012)
 107. 13:03 PELION SA - Skup akcji własnych (45/2012)
 108. 13:03 B3SYSTEM - Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej. (22/2012)
 109. 13:03 LENTEX - Informacja dot. szacunkowych przychodów ze sprzedaży spółki zależnej "GAMRAT" S.A. w mar...
 110. 13:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (12/2012)
 111. 13:03 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty przekazania raportu rocznego OPERA...
 112. 13:03 DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawa...
 113. 13:03 PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (17...
 114. 13:03 KOMPUTRONIK S.A. - prawomocne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Komputronik SA (15/2012)
 115. 13:03 INTERFERIE S.A. - Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad (17/2012)
 116. 13:03 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (20/2012)
 117. 13:00 Informacje o wartości odżywczej muszą być i basta!
 118. 12:50 Nowy terminal lotniczy przyjął pierwszych pasażerów
 119. 12:40 DSS złożyły wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu
 120. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr069/A/NBP/2012
 123. 12:23 Saldo napływu środków do funduszy dostępnych bez ograniczeń w III wyniosło 1,1 mld zł - Analizy
 124. 12:23 Aktywa Idea TFI wzrosły w I kw. 2012 r. o około 350 mln zł do 3,78 mld zł
 125. 12:03 FORMUŁA 8 S.A. - Zbycie akcji Formuła8 S.A. przez członka zarządu Formuła8 S.A. (5/2012)
 126. 12:03 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (2/2012)
 127. 12:03 ZELMER - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (4/2012)
 128. 11:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 85,45 mld zł
 129. 11:39 Ile bierze detektyw za śledzenie niewiernej żony, ile za pobranie włosa?
 130. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 131. 11:38 Akcjonariusze Centrum Klima zdecydowali o wypłacie przez spółkę 0,50 zł dywidendy na akcję
 132. 11:29 Rekord za rekordem. 6 zł niedługo pęknie
 133. 11:16 Zobacz, kiedy wymieniają pieniądze
 134. 11:10 Porównanie cen: tegoroczna Wielkanoc droższa od poprzedniej
 135. 11:08 Na koniec marca taniało bydło, OMP, mąka oraz olej rzepakowy - ZSRIR (tabela)
 136. 11:08 UOKiK: oznakowanie wędlin i produktów przed świętami (komunikat)
 137. 11:08 POLSAT OFE informuje
 138. 11:08 W Wielki Piątek kurs PLN stabilny, możliwe lekkie umocnienie do 4,14/EUR
 139. 11:08 Wzrost PKB w '12 na poziomie 2,8 proc., CPI na koniec '12 na poziomie 3,0 proc. - ankieta KNF
 140. 11:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 141. 11:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 142. 11:08 ING OFE informuje
 143. 11:08 Fundusze własne banków z '12 wzrosną o 8 proc., współczynnik wypłacalności spadnie do 12,7 proc. -
 144. 11:08 Banki prognozują, że zysk netto sektora w '12 wzrośnie o 1 proc. - UKNF (opis)
 145. 11:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 37.453,16 mln zł - NBP
 146. 11:08 Banki prognozują, że zysk netto sektora w '12 wzrośnie o 1 proc. - UKNF
 147. 11:07 Istotne dane, płytki rynek
 148. 11:02 Tym karmione są kurczaki! A potem my to jemy
 149. 10:52 Wyższe koszty możesz wykazać w rocznym PIT
 150. 10:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (1...
 151. 10:48 SARE S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2012 z 06.04.2012 r. (8/2012)
 152. 10:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 kwietnia ...
 153. 10:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (71/2012)
 154. 10:48 UNIBEP S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. oraz Komitetu Audytu (11/2012)
 155. 10:48 F24 S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2012)
 156. 10:38 Bruksela sprawdza przepisy podatkowe
 157. 10:21 Nasz emeryt dziaduje, a niemiecki żyje jak król
 158. 10:18 RANK PROGRESS S.A. - PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ (17/2012)
 159. 10:18 RANK PROGRESS S.A. - UDZIELENIE PORĘCZENIA SPÓŁCE POWIĄZANEJ (19/2012)
 160. 10:18 RANK PROGRESS S.A. - PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ (18/2012)
 161. 10:03 SARE S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2011 z 05.04.2012 r. (7/2012)
 162. 10:03 GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (28/2012)
 163. 10:00 UOKiK: oznakowanie wędlin i produktów przed świętami
 164. 09:50 Banki prognozują, że wynik netto sektora w br. wzrośnie o 1 proc.
 165. 09:45 Słabe dane o produkcji przemysłowej Węgier w lutym 2012 r.
 166. 09:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Sandling_Makra_share_transfer (31/2012)
 167. 09:33 GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (27/2012)
 168. 09:21 Raport bez historii?
 169. 09:20 Przedsiębiorcy powinni móc odliczać VAT na paliwo
 170. 09:18 GINO ROSSI S.A. - Aneksy do umów znaczących. (26/2012)
 171. 09:18 BUDOPOL - Zawarcie porozumienia akcjonariuszy spółek BUDOPOL ? WROCŁAW S.A. oraz INTAKUS S.A. (in...
 172. 09:18 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych uchw...
 173. 09:13 Rachunek bierze na siebie bank
 174. 09:08 ZUK Stąporków planuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,55 zł brutto na akcję
 175. 09:08 Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Lotos w 2012 r. ma wynieść 1026 mln zł
 176. 09:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 6 kwietnia
 177. 09:08 Parytet wymiany akcji przy połączeniu Intakusa i Budopolu Wrocław wyniesie 3 do 1
 178. 09:08 DM PKO BP obniżył cenę docelową Amrestu do 79,4 zł
 179. 09:08 NORDEA PTE SA informuje
 180. 09:08 PKO BP pozbywa się złych kredytów na 700 mln zł
 181. 08:33 INTAKUS S.A. - Zawarcie porozumienia akcjonariuszy spółek BUDOPOL ? WROCŁAW S.A. oraz INTAKUS S.A...
 182. 08:33 GANT - Zawarcie porozumienia akcjonariuszy spółek BUDOPOL ? WROCŁAW S.A. oraz INTAKUS S.A. (infor...
 183. 08:32 Nasz emeryt dziaduje, a niemiecki żyje jak król
 184. 08:18 Nie bój się ZUS-u, idź do sądu
 185. 08:17 Reforma emerytalna niekonstytucyjna?
 186. 08:17 Ostatnia szansa na bilety Euro 2012
 187. 08:15 Fiskus ściga emigrantów
 188. 08:03 LENA LIGHTING - Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. wraz z projekt...
 189. 08:03 VARIANT S.A. - Publikacja obrotów wypracowanych przez VARIANT S.A. w marcu 2012 roku. (10/2012)
 190. 07:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (37/2012)
 191. 07:35 Wolą hot dogi niż benzynę
 192. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 6.04 - 14.11.2012
 193. 07:23 Dr. Kalliwoda Research rekomenduje "kupuj" Polmed, cena docelowa 3,11 zł
 194. 07:23 Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Firmy Handlowej Jago
 195. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 IV - 10 V
 196. 06:54 Nie bój się ZUS-u, idź do sądu
 197. 06:51 Ukraina ustali ceny w hotelach?
 198. 06:48 Reforma emerytalna do Trybunału Konstytucyjnego
 199. 06:40 Płeć piękna znaczy droższa
 200. 06:35 Święconka najdroższa od lat
 201. 06:32 Ruch w portfelu
 202. 06:10 Fiskus ściga emigrantów
 203. 05:55 Wczasy u prezydenta
 204. 05:10 Ceny niskie, ale wcale nam nie do śmiechu
 205. 04:40 Promotech z innowacyjną wycinarką
 206. 04:05 Trudne początki rządowego groupona
 207. 03:10 Następca iskry nadlatuje