Trwa ładowanie...
d2nq2pg

Artykuły z dnia: 2012.04.02 - finanse.wp.pl

 1. 01:50 Wielka zapaść medycznych specjalizacji - brakuje lekarzy
 2. 23:33 MIDAS - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii D. (23/2012)
 3. 23:33 DSS S.A. - Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie proj...
 4. 23:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 5. 23:18 WOJAS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (9/2012)
 6. 23:18 WOJAS S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych (8/2012)
 7. 22:48 JAGO - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych w roku 2011 (21/2012)
 8. 22:48 ATLANTIS - Ogłoszenie publicznego wezwania na akcje spółki RESBUD S.A. przez Emitenta. (14/2012)
 9. 22:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 10. 22:33 JAGO - Zmiana operatora ESPI (19/2012)
 11. 22:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 12. 22:33 ELKOP - Zbycie oraz nabycie aktywów istotnej wartości. (17/2012)
 13. 22:33 FERRUM - Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych....
 14. 22:33 JAGO - Termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011 (20/2012)
 15. 22:33 06MAGNA - Zawarcie umowy objęcia akcji w kapitale zakładowym Mediatel S.A. (20/2012)
 16. 21:55 Pawlak: w rokowaniach ws. emerytur koalicjanci momentami "na krawędzi"
 17. 21:33 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 18. 21:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 19. 21:33 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 20. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (11/2012)
 21. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (11/2012)
 22. 20:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (12/2012)
 23. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (12/2012)
 24. 20:48 HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-45/2012) (45/2012)
 25. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 26. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 27. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 28. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 29. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (11/2012)
 30. 20:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 31. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (11/2012)
 32. 20:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 33. 20:48 EPIGON S.A. - przekazanie znacznego pakietu akcji (1/2012)
 34. 20:38 GPW: zmiana w indeksie NCIndex
 35. 20:38 Zarząd Mediatela podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału poprzez emisję 2 mln akcji
 36. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 2 kwietnia, 20.00
 37. 20:38 PBG zakłada min. 10 proc. redukcję kosztów operacyjnych w poszczególnych spółkach grupy
 38. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 2 kwietnia, 20.00
 39. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 2 kwietnia, 20.00
 40. 20:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.03.2012
 41. 20:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 19:53 GPW: zmiany w indeksach
 43. 19:53 Fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI mają poniżej 5 proc. głosów na WZ Sadovaya
 44. 19:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (11/2012)
 45. 19:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 46. 19:18 MEDIATEL - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelow...
 47. 19:18 MEDIATEL - Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów (14/2012)
 48. 19:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicu...
 49. 19:03 PETROLINVEST S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości...
 50. 19:03 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (66/2012)
 51. 18:53 GPW: uchylenie zawieszenia notowań pw INWAZJAPC
 52. 18:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 18:53 GPW: zawieszenie notowań ATLANTIS ENERGY
 54. 18:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 55. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 56. 18:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 57. 18:38 BBN o propozycji szefa SLD (komunikat)
 58. 18:38 GPW: animator dla akcji INTERNET UNION
 59. 18:38 Na GPW niewielkie wzrosty przy małych obrotach (analiza)
 60. 18:38 Transakcje pakietowe
 61. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 62. 18:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 63. 18:33 GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Eminent Energy ...
 64. 18:33 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - FL Technics AB received EASA Part 21 Design Organization Approval (6/2...
 65. 18:33 PCC ROKITA S.A. - Raport roczny R 2011
 66. 18:33 SECO/WARWICK S.A. - Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A. (7/2012)
 67. 18:33 PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 68. 18:33 SADOVAYA GROUP S.A. - NOTIFICATION OF SHAREHOLDING (11/2012)
 69. 18:25 LOT wprowadza nowe warunki przewozu bagażu
 70. 17:58 Antybelek nie ma, ale podatku można uniknąć
 71. 17:56 Mieszany początek nowego kwartału
 72. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 73. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 2.04.2012
 74. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 75. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2300,97 pkt (0,63%)
 76. 17:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,34 proc. z 4,32 proc. - NBP
 78. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2012)
 79. 17:48 BARLINEK - Aneks do umowy znaczącej (10/2012)
 80. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 81. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 82. 17:38 Oferta Mostostalu Warszawa za 729,95 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na spalarnię w Krakowie
 83. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 2 kwietnia, 17.00
 84. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 2 kwietnia, 17.00
 85. 17:38 PLN we wtorek pod wpływem czynników globalnych; na FI rentowności nie powinny spadać (opis)
 86. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 2 kwietnia, 17.00
 87. 17:33 INTERSPORT S.A. - Przychody za marzec (10/2012)
 88. 17:33 BNP PARIBAS PL - nabycie spółki Fortis Commercial Finance Sp. z o.o. (7/2012)
 89. 17:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 oraz oświadczeni...
 90. 17:29 Eurodolar zbliża się do linii trendu spadkowego
 91. 17:23 Dolar może zyskać
 92. 17:20 Nagy: raport PIG jest przedwczesny
 93. 17:18 COMPRESS S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 10 proc. ogólnej liczby głosów na WZA ComPress SA (...
 94. 17:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 95. 17:18 COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Comperia.pl S.A...
 96. 17:18 MACROLOGIC - Zamiana akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A (10/2...
 97. 17:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wia...
 98. 17:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (9/2012)
 99. 17:18 C&C ENERGY SA - Korekta raportu za III kwartał 2011 r. (15/2012)
 100. 17:18 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNATransakcje - banki
 101. 17:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (18/2012)
 102. 17:15 Europoseł przedstawia projekt raportu PE o gazie łupkowym
 103. 17:15 PO: "67 lat = bezpieczna emerytura"; PSL promuje swoje zasługi
 104. 17:08 UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Grajewu i jego spółce zależnej
 105. 17:08 PEKAO OFE stopa zwrotu
 106. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.03.2012
 108. 16:53 Marża rafineryjna w marcu 2012 roku wzrosła do 2,8 USD na baryłce - PKN Orlen (opis)
 109. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 110. 16:53 MSP: zamknięcie prywatyzacji KSC (komunikat)
 111. 16:53 Marża rafineryjna w marcu 2012 roku wzrosła do 2,8 USD na baryłce - PKN Orlen
 112. 16:53 Przychody NG2 w marcu '12 wyniosły 129,4 mln zł, wzrost o 29,1 proc. r/r
 113. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:38 Wzrost PKB w 2012 na poziomie 2,5 proc. założeniem konserwatywnym; może być wyższy - Bielecki
 117. 16:33 GRAJEWO - Wszczęcie postępowania antymonopolowego (24/2012)
 118. 16:33 CP ENERGIA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (24/2012)
 119. 16:33 BERLING S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011. (3/...
 120. 16:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (24...
 121. 16:33 eCARD S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (10/2012)
 122. 16:33 NG2 - Raport miesięczny za marzec 2012 (18/2012)
 123. 16:33 IGROUP - Zbycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez podmi...
 124. 16:33 eCARD S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (11/2012)
 125. 16:33 M.W. TRADE - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (24/2012)
 126. 16:33 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBI...
 127. 16:33 NFI KREZUS SA - Zawiadomienie o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego przez spółkę zależną (8/2...
 128. 16:33 C&C ENERGY SA - Korekta raportu za I półrocze 2011 r. (14/2012)
 129. 16:33 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2012 roku (13/2012)
 130. 16:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (9/2012)
 131. 16:33 CP ENERGIA S.A. - Wypowiedzenie znaczących umów (23/2012)
 132. 16:33 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (22/2012)
 133. 16:33 PBO ANIOŁA S.A. - Transakcje zawarte w ramach programu skupu akcji własnych (42/2012)
 134. 16:25 Podwyżki dla nauczyciel o 83-114 zł, związki chcą rozmawiać o 2013 r.
 135. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 16:17 KRRiT: 50 tys. zł kary dla Eska Rock
 137. 16:11 Wzrósł VAT, a sprzedaż książek spada
 138. 16:08 MSiT: minister Joanna Mucha spotkała się z himalaistami (komunikat)
 139. 16:08 Wojciech Węgrzyn podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (komunikat)
 140. 16:08 Mondi I. podwyższył cenę w wezwaniu na Mondi Świecie do 72 zł z 69 zł za akcję
 141. 16:08 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 142. 16:00 Sawicki o przedterminowych emeryturach rolniczych i podatku dochodowym
 143. 15:55 IGas: W Anglii może być 260 mld metrów sześciennych gazu łupkowego
 144. 15:53 W połowie marca taniało bydło, kurczęta i mleko, a drożała pszenica, jęczmień i wieprzowina - ARR
 145. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 146. 15:53 KGHM wykonał opcję kupna 29 proc. Afton Ajax; nakłady inwestycyjne projektu wyniosą ok. 795 mln USD
 147. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 148. 15:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:53 Przychody Grupy LPP w marcu '12 wyniosły ok. 242 mln zł, wzrost o ok. 42 proc. r/r
 150. 15:53 ING OFE informuje
 151. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE stopa zwrotu
 153. 15:50 Szyszko: 4 euro to koszt pochłonięcia tony CO2 przez lasy
 154. 15:50 Kazimierz Grzechnik nowym prezesem PKW z grupy Tauron
 155. 15:36 40 proc. Polaków pracuje na kacu
 156. 15:31 Zjeść dobrze i tanio na wakacjach? Faworyt jest jeden
 157. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 8465,50 USD za tonę
 158. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 159. 15:23 Netia planuje sprzedać nieruchomość w Wa-wie za 26-32 mln zł; zmienić siedzibę w 2015 r.
 160. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:18 SYNTHOS - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 162. 15:18 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 ro...
 163. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 164. 15:18 RAFAMET - Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A. (10/2012)
 165. 15:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining ...
 166. 15:18 THE FARM 51 GROUP S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 167. 15:18 M.W. TRADE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (23/2...
 168. 15:18 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w liczbe głosów ...
 169. 15:18 SYNTHOS - Zmiana podstawy uznawania umów za znaczące (18/2012)
 170. 15:18 HARDEX S.A. - Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Hardex S.A. (34/2012)
 171. 15:18 ZETKAMA SA - Umowa znacząca z DZ Bank Polska S.A. (6/2012)
 172. 15:18 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (13/2012)
 173. 15:18 INTAKUS S.A. - Zbycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz - Ludkowską (14/2011)
 174. 15:10 NSA: ulga meldunkowa dotyczy nie tylko budynku, ale i gruntu
 175. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 15:08 MRiRW: wołowina QMP na każdym polskim stole (komunikat)
 177. 14:53 MSP podjęło decyzję o odstąpieniu od prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej
 178. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (54/2012)
 179. 14:48 C&C ENERGY SA - Korekta do RB 10/2012 z dnia 2012-03-30 (10/2012)
 180. 14:48 SZAR S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA SZAR SA...
 181. 14:48 PELION SA - Skup akcji własnych (41/2012)
 182. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa konsorcjum jednostek zależnych. (55/2012)
 183. 14:48 PLASTBOX - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ (12/2012)
 184. 14:48 INTEGER.PL S.A. - Nabycie akcji spółki. (26/2012)
 185. 14:48 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16...
 186. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek o dokonanie konwersji akcji (24/2012)
 187. 14:45 KRRiT: 4 tys. zł kary dla Radia Maryja za ukrytą reklamę
 188. 14:34 Od tego będą zależeć ceny w sklepach. Jaja już nie drożeją…
 189. 14:31 XV Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach
 190. 14:28 Pracownicy Fabryki Łączników dostaną zaległe wynagrodzenia
 191. 14:23 Bankructwo goni bankructwo. Wzrost upadłości o 18 proc.
 192. 14:23 Atlantis wezwał do sprzedaży 5.151 akcji Resbudu po 20 zł za akcję - DM BZ WBK
 193. 14:23 Słoweńska Krka wnioskuje o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
 194. 14:21 Wolnych będzie 250 profesji
 195. 14:18 Coraz gorzej z dochodami Polaków. Mimo to jesteśmy najlepsi
 196. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 197. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 198. 14:03 ATLANTAPL - Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu. (9/2012)
 199. 13:54 Skandal z tajnymi kontami. Urzędnicy oskarżeni o szpiegostwo
 200. 13:53 GPW: Szczególne oznaczenie instrumentów spółki INWAZJA PC
 201. 13:53 MTBiGM: kondolencje ministra Nowaka w związku z katastrofą lotniczą w Rosji (komunikat)
 202. 13:53 GPW: Pierwsze notowanie akcji E spółki ATC CARGO
 203. 13:53 GPW: Pierwsze notowanie akcji C spółki INTERNET UNION
 204. 13:53 Śnieżka skupi akcje własne za kwotę do 53,5 mln zł
 205. 13:53 Barometr Ofert Pracy w marcu spadł o 7,4 pkt proc. wobec lutego - BIEC
 206. 13:53 GPW: Ostatnie notowanie certyfikatów
 207. 13:48 CP ENERGIA S.A. - Zmiana siedziby spółki (22/2012)
 208. 13:38 Sygnity ma aneks do umowy z NBP o wartości do 35,74 mln zł netto
 209. 13:38 Internet Union zadebiutuje na NewConnect 3 kwietnia
 210. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 13:33 ŚNIEZKA - Treść uchwał podjętych przez NWZA (11/2012)
 212. 13:33 SYGNITY - Zawarcie znaczącej umowy z Narodowym Bankiem Polskim (19/2012)
 213. 13:33 DTP S.A. - Autopoprawki do projektu uchwały nr 5 opublikowanej raportem bieżącym nr 9/2012 (12/2012)
 214. 13:33 SEZAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty publikacji sprawozdania rocznego Funduszu (3/2...
 215. 13:33 DTP S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2012 (11/2012)
 216. 13:33 IQ PARTNERS S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez IQ Partners S.A. do publicznej wiadomości ...
 217. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 218. 12:48 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (6/2012)
 219. 12:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej l...
 220. 12:48 TRION - Zawiadomienia akcjonariusza (22/2012)
 221. 12:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadz...
 222. 12:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub na...
 223. 12:38 W II poł. '11 ogłoszono 4.990 przetargów na obiekty wielkogabarytowe o wartości 14,6 mld zł -
 224. 12:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (23/2012)
 225. 12:33 PAGED - utworzenie oddziału Spółki - Oddziału w Warszawie (22/2012)
 226. 12:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (17/2012)
 227. 12:25 Eksport rosyjskiej ropy przez Gdańsk wstrzymany
 228. 12:25 Rosną zarobki w zarządach banków
 229. 12:23 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 135,5 mld zł - MRR
 230. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 65/A/NBP/2012
 231. 12:09 Ciekawy Wielki Tydzień
 232. 12:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów
 233. 12:08 Goldman Sachs podniósł cenę docelową Pekao do 200 zł
 234. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 235. 12:06 Dobry początek kwartału
 236. 11:53 Negatywnie sytuację ekonomiczną ocenia w marcu 43 proc. Polaków wobec 36 proc. w styczniu - CBOS
 237. 11:53 Rank Progress kupił za 16,5 mln zł działkę w Olsztynie, zbuduje centrum handlowe
 238. 11:52 Putin ogłasza plebiscyt na najlepszego robotnika
 239. 11:48 HANDLOWY - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (14/2012)
 240. 11:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (17/2012)
 241. 11:48 PAGED - zmiana adresu siedziby Spółki (21/2012)
 242. 11:48 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (21/2012)
 243. 11:45 Chińczycy próbują zdominować gospodarkę Bałkanów
 244. 11:44 Bezrobocie idzie w górę
 245. 11:38 Zysk netto grupy Energa wyniósł w '11 661 mln zł przy przychodach na poziomie 10,17 mld zł
 246. 11:38 Energa przewiduje w '12 wzrost przychodów o blisko 3 proc. i EBITDA o ponad 9 proc.
 247. 11:38 Stopa bezrobocia w lutym w Polsce 10,2 proc. - Eurostat
 248. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 249. 11:38 Qumak-Sekom ma kontrakt z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach o wart. 26,48 mln zł
 250. 11:38 Ceny żywności wzrosną w I półroczu o 4-5 proc., w całym roku wzrosną o 3-4 proc. - IERiGŻ
 251. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 252. 11:35 Ceny jaj wciąż rekordowe, ale tanieją jajka przemysłowe
 253. 11:33 WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (20/2012)
 254. 11:33 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)
 255. 11:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 256. 11:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 22.03.2012 do...
 257. 11:33 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)
 258. 11:30 Bezrobocie w eurolandzie najwyższe od ok. 14 lat
 259. 11:23 DM BZ WBK obniżył cenę docelową dla PKN Orlen do 33,5 zł
 260. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 261. 11:13 Roczny urlop - kto go otrzymuje i na jakich zasadach?
 262. 10:59 Polski przemysł broni się przed spowolnieniem
 263. 10:59 Już nigdy kredyty nie będą tak tanie...
 264. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 123,23-123,25USD za baryłkę
 265. 10:53 Wskaźnik aktywności gospodarczej w Polsce spadł w II'12 do 34,5 pkt z 47,7 pkt w X'11 - KPMG
 266. 10:53 Wood&Co. zaleca kupno akcji Kruka, cena docelowa 64,8 zł (opis)
 267. 10:53 Oglądalność TVN w marcu 2012 roku wzrosła r/r do 15,5 proc. z 15,4 proc.
 268. 10:53 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w II wzrosła do 67.062 mln zł
 269. 10:48 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z...
 270. 10:40 Nauczyciele dostaną kolejne podwyżki
 271. 10:36 Wrócą auta z kratką?
 272. 10:32 "Sex workers" mają prawo pracować w domach publicznych
 273. 10:30 W oczekiwaniu na dane
 274. 10:23 Dane o PMI mogą wspierać PLN; na długu spodziewana stabilizacja
 275. 10:23 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.108,78 mln zł; depozyt wyniósł 2.209,79 mln zł - NBP
 276. 10:23 NORDEA PTE SA informuje
 277. 10:18 COLIAN SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (49/2012)
 278. 10:18 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 279. 10:08 GPW: Segmentacja kwartalna
 280. 10:08 Deutsche Bank tnie rekomendację dla Agory do "sprzedaj", cena docelowa 11 zł (opis)
 281. 10:08 PGS Software chce wypłacić 11 gr dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 282. 10:08 Wskaźnik PMI dla Polski w marcu '12 wyniósł 50,1 pkt vs 50,0 pkt w lutym '12 - HSBC
 283. 10:08 POLSAT OFE informuje
 284. 10:08 Polski sektor bankowy odnotował po lutym '12 zysk netto na poziomie 2,77 mld zł - NBP (popr.)
 285. 10:08 Młodzi geniusze, czyli Doogie Howser naprawdę istnieje
 286. 10:03 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (20/2012)
 287. 10:03 KSG AGRO S.A. - Minutes from Extraordinary General Meeting which took place on 30th of March, 201...
 288. 10:03 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (17/2012)
 289. 10:00 Nowy kwartał, te same problemy?
 290. 09:52 Intensywny Wielki Tydzień
 291. 09:50 Banki zarobiły 2,77 mld zł
 292. 09:48 MNI - Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie komunikatu Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 marca ...
 293. 09:48 Test PRDM - TEST (1/1)
 294. 09:45 HSBC: wskaźnik PMI dla Polski w marcu 2012 r. wyniósł 50,1
 295. 09:42 Nieśmiała zwyżka
 296. 09:34 AT-WIG20
 297. 09:33 Polacy rzucili się na parabanki
 298. 09:25 Minister Rostowski popiera emerytury częściowe
 299. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 300. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 301. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 302. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2286,36 pkt (-0,01%)
 303. 09:23 UniCredit rekomenduje "kupuj" MOL, cena docelowa 21,5 tys. HUF
 304. 09:23 Rostowski popiera tzw. emerytury częściowe; nie rodzą kosztów dla budżetu
 305. 09:23 Polski sektor bankowy odnotował w lutym '12 zysk netto na poziomie 2,77 mld zł - NBP
 306. 09:23 Wood&Co. zaleca kupno akcji Kruka, cena docelowa 64,8 zł
 307. 09:23 Deutsche Bank tnie rekomendację dla Agory do "sprzedaj"
 308. 09:23 Banki utrzymują wysokie oprocentowanie depozytów - NBP
 309. 09:23 Ścigamy Unię. W płacach dogonimy ją już za 65 lat
 310. 09:14 Dzieci polityków nie muszą harować
 311. 09:12 Raport ze spółek
 312. 09:04 Strona popytowa walczyła do końca
 313. 09:00 Możliwe zwyżki w Europie. Liczą się odczyty PMI
 314. 08:42 Odczyty przemysłowych indeksów PMI uwarunkują zachowanie się złotego podczas dzisiejszej sesji.
 315. 08:40 Paliwo drożeje co drugi dzień
 316. 08:34 Na linii wsparcia
 317. 08:27 Nieudana próba przełamania oporu
 318. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 319. 08:23 W I kw. '12 upadłość ogłosiły 164 firmy, o 13 proc. więcej rdr - Soliditet Polska
 320. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 2 kwietnia
 321. 07:53 Co trzeci Polak nie dożyje emerytury
 322. 07:36 GS już nie chce sponsorować prostytucji
 323. 07:23 Ministrowie finansów UE bez porozumienia ws. podatku od transakcji
 324. 07:08 MSZ: obrady drugiej konferencji Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego (komunikat)
 325. 07:08 Alterco planuje inwestycję w nowo tworzony FIZ
 326. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 IV - 30 IV
 327. 07:08 MSZ odrzuca zarzuty, że "ukrywało" nagrania CO (komunikat)
 328. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 31 marca-1 kwietnia
 329. 07:08 Zarząd InwazjaPC złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
 330. 07:08 WZ Plast-Boksu upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
 331. 07:08 Zestawienie wypowiedzi członków RPP od ostatniego posiedzenia
 332. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 2.04 - 14.11.2012
 333. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela 31 marca-1 kwietnia
 334. 07:01 Ukradli 1,5 mln numerów kart kredytowych
 335. 06:38 Samorządy wydłużają czas pracy nauczycieli specjalistów
 336. 06:32 Ustawa za darmo. Wyjaśnienie za 200 złotych
 337. 06:12 Mniej dla najbardziej potrzebujących
 338. 04:55 Z rynku zniknie nawet 600 stacji
 339. 04:20 Drogowa dyrekcja zabiega o 3 mld zł
 340. 04:20 PKO BP chce zamienić karty na telefony
 341. 04:20 Ścigamy Unię. W płacach dogonimy ją już za 65 lat