Trwa ładowanie...
d434bbj

Artykuły z dnia: 2012.04.25 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 LST CAPITAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 2. 00:18 Asseco South Eastern Europe S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 3. 23:48 ATM - Raport roczny R 2011
 4. 23:48 TRION - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (29/2012)
 5. 23:48 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (17/2012)
 6. 23:48 ATM - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 7. 21:18 ASSECO POLAND - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmio...
 8. 21:03 NFI EMF - Akcjonariusze powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 r...
 9. 21:03 NFI EMF - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku. (16/...
 10. 21:03 NFI EMF - Zmiany w składzie organów nadzorujących emitenta (18/2012)
 11. 20:48 PARTEX S.A. - Informacja o transakcji na akcjach Partex S.A. (6/2012)
 12. 20:48 VIRTUAL VISION S.A. - Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany (4/2012)
 13. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 25 kwietnia, 20.00
 14. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 25 kwietnia, 20.00
 15. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 25 kwietnia, 20.00
 16. 20:33 VIRTUAL VISION S.A. - Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji (przekroczenie progu 40%) (...
 17. 20:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ROBYG S.A. za I kwartał 20...
 18. 20:03 SELENA FM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 19. 20:00 MPiPS: wiek emerytalny będzie wzrastał co rok o trzy miesiące
 20. 19:55 Budzanowski: rozmowy z Arabami m.in. o dywersyfikacji dostaw ropy
 21. 19:55 Debiut Węglokoksu na GPW możliwy na przełomie 2012 i 2013
 22. 19:50 Lewandowski o redukcji funduszy UE na grupy producenckie
 23. 19:48 SELENA FM S.A. - Raport roczny R 2011
 24. 19:38 MSP nie wyklucza wprowadzenia Krajowej Spółki Cukrowej na warszawską giełdę
 25. 19:38 MSP sonduje rynek pod kątem inwestorów strategicznych dla spółek sektora chemicznego
 26. 19:38 Moody's obniżył ratingi banku Nova KBM
 27. 19:33 CEDC - Raport bieżący CEDC - otrzymanie zawiadomienia od Roust Trading Ltd na podstawie art. 69 u...
 28. 19:23 Giełdowy debiut Węglokoksu może się odbyć na przełomie '12/'13, później na GPW wejdą kolejno KHW i
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:15 Wielkie zmiany Poczcie Polskiej
 31. 19:10 Amerykańska Rezerwa Federalna nie zmieniła głównej stopy procentowej
 32. 19:08 FAM GK rozpocznie skup akcji własnych 26 kwietnia
 33. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 35. 19:08 Fed nie zmienia polityki monetarnej, oczekuje umiarkowanego wzrostu gospodarczego w USA
 36. 19:03 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wykaz informacji przek...
 37. 18:53 Transakcje pakietowe
 38. 18:53 GPW: Komunikat - MARVIPOL SA
 39. 18:53 Statystyka sesji giełdowej z 25.04.2012
 40. 18:53 GPW: Komunikat - GUARDIER SA
 41. 18:53 Akcjonariusz Getin Holdingu chce wypłaty 0,13 zł dywidendy na akcję
 42. 18:48 PBG - Zarejestrowanie przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego PBG S.A. (22/2012)
 43. 18:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz informacji przekazanych przez Investor Gold...
 44. 18:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz informacji przekazany...
 45. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Wykaz informacji ...
 46. 18:48 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz informacji przekazanych przez Investor Fundusz I...
 47. 18:35 Liderzy unijnych instytucji krytykują populizm ws. budżetu UE
 48. 18:33 ALTERCO - Wygaśnięcie umowy znaczącej (40/2012)
 49. 18:18 BEST - Zawarcie umowy znaczącej (4/2012)
 50. 18:18 FAM - Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych (16/2012)
 51. 18:18 ENERGOPOL - Raport roczny R 2011
 52. 18:18 KOELNER - Wybór biegłego rewidenta (8/2012)
 53. 18:18 MO-BRUK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2012. (1/2012)
 54. 18:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obr...
 55. 18:18 KOELNER - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok (7/2012)
 56. 18:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spół...
 57. 18:18 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipote...
 58. 18:18 MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (20/2012)
 59. 18:18 KOPEX S.A. - Informacja dot. sprawy z powództwa spółki Famur S.A. w Katowicach przeciwko Emitento...
 60. 18:11 Byki przystąpiły do ofensywy
 61. 18:10 Rozpoczęło się Baltic Business Forum
 62. 18:00 Regionalne smakołyki promują wieś
 63. 17:57 Inwestorzy coraz bardziej niecierpliwi przed posiedzeniem FED
 64. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2185,89 pkt (0,25%)
 65. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 66. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 67. 17:53 Sąd Apelacyjny oddalił apelację prezesa URE ws. rekompensat KDT spółki Tauron Wytwarzanie za '08
 68. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 69. 17:53 MAC ws. artykułu na portalu money.pl (komunikat)
 70. 17:53 GPW: Komunikat - FAST FINANCE SA
 71. 17:53 MF od '14 zapowiada obniżenie stawek VAT: z obecnych 23 do 22 proc. oraz z 8 do 7 proc. - APK
 72. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 73. 17:53 Sąd Apelacyjny oddalił apelację prezesa URE ws. rekompensat KDT spółki Tauron Wytwarzanie za '08
 74. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,08 proc. z 4,20 proc. - NBP
 75. 17:48 GETIN - Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku...
 76. 17:48 SWISSMED - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie (9/2012)
 77. 17:48 ASBISc - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc (22/2012)
 78. 17:48 REINHOLD POLSKA AB - Informacja o zawarciu Porozumienia dotyczącego spłaty należności/Information...
 79. 17:48 WORK SERVICE S.A. - Raport roczny R 2011
 80. 17:48 SWISSMED - Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie (10/2012)
 81. 17:48 E-MUZYKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. (1/2012)
 82. 17:48 TOYA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 83. 17:48 QUERCUS TFI S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. (16...
 84. 17:48 ASBISc - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises ...
 85. 17:48 TOYA S.A. - Raport roczny R 2011
 86. 17:45 W 2014 r. inflacja może spaść poniżej 2,5 proc.
 87. 17:38 Majówka w Europie: jakie prawa ma pasażer i turysta?
 88. 17:35 Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska
 89. 17:35 InfoDOK: spadła liczba prób wyłudzeń pieniędzy
 90. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 25 kwietnia, 17.00
 91. 17:23 MF zapowiada nową regułę wydatkową i modyfikację procedur ostrożnościowych dla długu publicznego
 92. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 25 kwietnia, 17.00
 93. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 25 kwietnia, 17.00
 94. 17:23 DI BRE rekomenduje "redukuj" MOL, cena docelowa 15.265 HUF
 95. 17:20 Polscy deweloperzy w czołówce w Europie Środkowo-Wschodniej
 96. 17:18 DGA - Aneks do umowy znaczącej (6/2012)
 97. 17:18 BGŻ SA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ (46/2012)
 98. 17:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 99. 17:18 BYTOM - Powołanie Prokurenta Spółki (6/2012)
 100. 17:08 Wskutek obniżenia stawek VAT CPI może spaść w '14 poniżej 2,5 proc. - program konwergencji
 101. 17:08 Akcjonariusz ZA Polna wnioskuje o wezwanie na akcje własne spółki po 14 zł za akcję
 102. 17:08 W '12 wzrost PKB 2,5 proc., HICP 4,0 proc., średnioroczny kurs EURPLN 4,17 - APK MF (tabela)
 103. 17:06 IQ PARTNERS S.A. - Ustalenie jednolitego tekstu Statutu IQ Partners S.A. (11/2012)
 104. 17:06 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki Rainbow Tours S.A. i Grupy Kapitałowej w mie...
 105. 17:06 Kryzys niestraszny polskim firmom
 106. 17:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej. (18/2012)
 107. 17:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Powołanie Zarządu Armatura Kraków SA na nową kadencję (21/2012)
 108. 17:03 WORK SERVICE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 109. 17:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (22/2012)
 110. 17:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (19/2012)
 111. 17:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatury Kraków S.A. (20/2012)
 112. 17:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (21/2012)
 113. 17:00 Umowy na ponad 10 mln zł w ramach programu "Ryby"
 114. 16:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki IDH SA
 115. 16:53 Deficyt general government w '12 spadnie do 2,9 proc. PKB, w '15 0,9 proc. - APK
 116. 16:53 ZWZ Armatury Kraków zdecydowało o wypłacie dywidendy za '11 w wysokości 0,2 zł/akcję
 117. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.04.2012
 119. 16:45 Podpisano polsko-chińskie umowy o współpracy gospodarczej
 120. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:35 Założenia do budżetu na 2013 rok
 123. 16:35 Chińczycy deklarują znaczący wzrost produkcji w HSW
 124. 16:35 Sejm przyjął uchwałę ws. wyrównywania dopłat bezpośrednich
 125. 16:33 SOLAR COMPANY S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (8/2012)
 126. 16:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2012 r. (14/2012)
 127. 16:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zmiana Statutu Armatura Kraków SA (17/2012)
 128. 16:33 GTC - Informacja o nabyciu akcji GTC przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i zwiększeniu stanu pos...
 129. 16:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Oddalenie apelacji Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty...
 130. 16:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Wypłata dywidendy (16/2012)
 131. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 132. 16:23 MF: zwiększenie kompetencji KUKE (komunikat)
 133. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 16:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ Armatura Kraków SA w dniu 25 kwietnia 2012 roku....
 135. 16:18 WOJAS S.A. - Wprowadzenie akcji serii A do obrotu giełdowego (11/2012)
 136. 16:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (20/2012)
 137. 16:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (62/2012)
 138. 16:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 139. 16:18 POLNA - Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ 21 maja 2012 r. (28/2012)
 140. 16:10 Rząd przyjął projekt ustawy o odpadach
 141. 16:08 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych DEUTSCHE BANK AG
 142. 16:08 GPW: Komunikat - certyfikaty strukturyzowane DBOILB0913
 143. 16:08 NWZ KGHM odwołało dwóch członków rady nadzorczej, w ich miejsce powołało trzech nowych
 144. 16:08 GPW: ostatnie notowanie certyfikatów strukturyzowanych BZPRPL0512
 145. 16:03 PEPEES - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (12/2012)
 146. 16:03 WIDOK ENERGIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyc...
 147. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 148. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 149. 16:03 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (13/2012)
 150. 16:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (65/2012)
 151. 16:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (18/2012)
 152. 16:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (19/2012)
 153. 16:03 HARDEX S.A. - Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (49/2012)
 154. 15:53 Allianz FIO ma powyżej 5 proc. akcji Gino Rossi
 155. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 156. 15:53 MSZ: spotkanie Międzynarodowej Grupy Kontaktowej ds. Afganistanu (komunikat)
 157. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 8.202,50 USD za tonę
 158. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 15:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:48 WORK SERVICE S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych...
 163. 15:48 POLICE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25.04.2012 ...
 164. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 165. 15:48 SOPHARMA AD - Current report 35 buy back 25042012 (35/2012)
 166. 15:48 ARCTIC PAPER S.A. - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok (5/2012)
 167. 15:48 POLICE - Uchwały podjęte przez ZWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 25 kwietnia 2012 r. (19/2012)
 168. 15:48 APATOR - Zmiana hipoteki, przeniesienie działalności spółki Apator SA do PSSE do Ostaszewa. (17/2...
 169. 15:48 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty d...
 170. 15:48 LUBAWA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 171. 15:33 KPPD - Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA. (12/2012)
 172. 15:33 HARDEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (48/2012)
 173. 15:33 PELION SA - Skup akcji własnych (53/2012)
 174. 15:33 LUBAWA - Raport roczny R 2011
 175. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania. (32/2012)
 176. 15:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (20/2012)
 177. 15:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (21/2012)
 178. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 179. 15:23 Do Polski napłynęło w marcu 1,56 mld euro środków z UE - MF
 180. 15:23 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla Astarty do "sprzedaj"
 181. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 15:20 Los dolara w rękach Fed
 183. 15:15 KE skierowała sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału UE
 184. 15:08 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla Kernela do "trzymaj"
 185. 15:08 DSS złożył zażalenie na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki (opis)
 186. 15:08 Enea zakłada, że podpisze umowę na budowę bloku w Kozienicach na przełomie II i III kwartału '12
 187. 15:07 Polacy mówią "nie" podwyższaniu wieku emerytalnego
 188. 15:03 FOTA S.A. - Korekta raportu bieżącego 27/2011 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A....
 189. 15:03 FOTA S.A. - Korekta raportu bieżącego 4/2012 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. ...
 190. 15:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-54/2012) (54/2012)
 191. 15:03 FOTA S.A. - Korekta raportu bieżącego 18/2011 - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A....
 192. 14:53 Rosną ceny pszenicy konsumpcyjnej
 193. 14:51 Nieodpowiedni ludzie na nieodpowiednich stanowiskach
 194. 14:49 Bruksela zafunduje nam rewolucję w handlu wódką
 195. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (67/2012)
 196. 14:48 NEUCA - Program nabywania akcji własnych w celu umorzenia (16/2012)
 197. 14:48 MNI - Wybór biegłego rewidenta ? korekta formy prawnej. (83/2011)
 198. 14:48 ŚWIECIE - RB 17/2012 w sprawie żądania umieszczenia sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia ...
 199. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (68/2012)
 200. 14:48 MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (30/2012)
 201. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (69/2012)
 202. 14:48 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (29/2012)
 203. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 1 gr - e-petrol.pl
 204. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 205. 14:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 14:23 ZWZ Asseco P. zdecydowało o emisji od 5,68 mln do 6,09 mln akcji s. K dla akcjonariuszy Asseco CE
 207. 14:23 ZWZ Asseco P. uchwaliło przeznaczenie 169,9 mln zł na dywidendę, czyli 2,19 zł na akcję (opis)
 208. 14:23 Kęty liczą na poprawę wyników w II kw. w trzech segmentach, utrzymanie w dwóch
 209. 14:23 IMC chce mieć 185 mln USD EBITDA i 285 tys. ha gruntów do 2019 r.
 210. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 14:18 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 18 kwietnia do 24 kwietnia 2012 r...
 212. 14:18 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 18 kwietnia do 24 kwietnia 2012 r...
 213. 14:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z STU Ergo Hestia S.A. aneksu do Umowy o współpracy (30/2012)
 214. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 215. 14:08 Rząd przyjął program konwergencji - Aktualizacja 2012 - CIR
 216. 14:08 ZWZ Asseco P. uchwaliło przeznaczenie 169,9 mln zł na dywidendę, czyli 2,19 zł na akcję
 217. 14:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (28/2012)
 218. 14:03 RAFAMET - Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. (11/2012)
 219. 14:00 Wyłudzali emerytury i zasiłki - będą musieli oddać
 220. 13:55 KE proponuje wzrost budżetu UE w 2013 r. o 6,8 proc.
 221. 13:53 MSiT: spotkanie min. J. Muchy z Radą Sportu Osób Niepełnosprawnych (komunikat)
 222. 13:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 223. 13:53 Pełnomocnik OFE PZU Złota Jesień zgłosił na ZWZ Asseco Poland propozycję wypłaty 3 zł dywidendy na
 224. 13:53 PKN Orlen chce utrzymać poziom dźwigni finansowej poniżej 30 proc. w 2012 r. (opis)
 225. 13:53 Średnioroczny CPI w roku bieżącym wyniesie 4 proc. - CIR
 226. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 227. 13:51 PiS: reforma przyniesie głodowe emerytury; prawdopodobny wniosek do TK
 228. 13:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA spółki WORK SERVICE
 229. 13:38 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki FAST FINANCE SA
 230. 13:38 GPW: Pierwsze notowanie obligacji C spółki P.R.E.S.C.O. GROUP SA
 231. 13:38 GPW: Pierwsze notowanie obligacji B spółki P.R.E.S.C.O. GROUP SA
 232. 13:38 PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje
 233. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 7 gr
 234. 13:38 PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje
 235. 13:38 PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje
 236. 13:38 PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje
 237. 13:34 KINOMANIAK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji pou...
 238. 13:34 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (47/2012)
 239. 13:34 MEDIATEL - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (24/2012)
 240. 13:33 Polacy nie chcą podniesienia wieku emerytalnego
 241. 13:23 NORDEA PTE SA informuje
 242. 13:23 PTE ALLIANZ POLSKA SA informuje
 243. 13:18 Co z bezpieczeństwem i higieną pracy?
 244. 13:17 Telefon, samochód i laptop - najczęściej oferowane pracownikom
 245. 13:08 W tygodniu od 16 kwietnia do 22 kwietnia FootFall Index Polska spadł o 0,8 proc. rdr
 246. 13:08 Podwyższeniu wieku emerytalnego dla kobiet sprzeciwia się 86 proc. Polaków, dla mężczyzn 79 proc. -
 247. 13:08 Bomi chce zrestrukturyzować zadłużenie i znacząco zmniejszyć koszty
 248. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 249. 13:08 W kwietniu wzrosła liczba osób spodziewających się wzrostu inflacji - Ipsos
 250. 13:08 Wskaźnik Pengab w kwietniu spadł o 2,7 pkt do 26,1 pkt (opis)
 251. 13:04 POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (18/2012)
 252. 13:04 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 253. 13:03 POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (17/2012)
 254. 12:49 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki FInancia...
 255. 12:38 Walne Quercus TFI zadecydowało o wypłacie 0,2 zł/akcję dywidendy
 256. 12:34 PROGRES INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ P...
 257. 12:34 WORK SERVICE S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaz...
 258. 12:31 Teraz Środy z Orange dla 20 mln klientów
 259. 12:25 Spada liczba bezrobotnych
 260. 12:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 261. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 262. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 81/A/NBP/2012
 263. 12:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 264. 12:23 Bibby MSP Index w I poł. '12 wzrósł o 2,2 pkt. do 54,4 pkt.
 265. 12:23 PKN Orlen chce utrzymać poziom dźwigni finansowej poniżej 30 proc. w 2012 r.
 266. 12:23 PKN Orlen ocenia, że kwiecień w porównaniu z I kwartałem, jest obiecujący
 267. 12:23 PKN Orlen może przeanalizować kwestię emisji euroobligacji, ale nie w tym roku
 268. 12:23 PKN Orlen będzie kontynuował rozmowy z firmą Sabic
 269. 12:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 270. 12:23 Dom Development liczy, że w 2012 roku przekaże około 1900 mieszkań
 271. 12:23 PKN Orlen zdecydował o zatrzymaniu procesu sprzedaży rafinerii w Możejkach (aktl.)
 272. 12:23 Kurs EO Networks wzrósł w debiucie na NewConnect o 16,18 proc.
 273. 12:23 ING OFE informuje
 274. 12:23 PKN Orlen zdecydował o zatrzymaniu procesu sprzedaży rafinerii w Możejkach
 275. 12:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (32/2012)
 276. 12:18 QUERCUS TFI S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. w sprawie dywidendy ...
 277. 12:18 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Odwołanie WZA Spółki, zwołanego na 8 maja 2012 (2/2012)
 278. 12:10 Chińskie banki już działają. Podpisali umowę z ARP
 279. 11:53 Wskaźnik Pengab w kwietniu spadł o 2,7 pkt do 26,1 pkt
 280. 11:48 Czy Fed rozwieje nadzieje na QE3?
 281. 11:48 ORION INVESTMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.05.20...
 282. 11:48 PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść ...
 283. 11:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (22/2012)
 284. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (67/2012)
 285. 11:42 Emocje rosną – wieczorem konferencja FED
 286. 11:23 CIR: Wizyta premiera Chin (komunikat)
 287. 11:23 Inflacja na koniec 2012 roku wyniesie 4,45 proc. rdr - Pentor
 288. 11:23 Produkcja węgla kamiennego w III spadła o 3,1 proc. rdr - GUS
 289. 11:23 Penetracja na rynku komórkowym wyniosła 134,1 proc. w I kw. '12 - GUS
 290. 11:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (61/2012)
 291. 11:18 EFH - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok (16/2012)
 292. 11:18 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A...
 293. 10:53 Sprzedaż usług w transporcie wzrosła w I kw. o 8,3 proc. rdr - GUS
 294. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 118,35-118,37 USD za baryłkę
 295. 10:53 W IV wskaźnik koniunktury w transporcie ujemny - GUS
 296. 10:53 Uprawy ozime przezimowały gorzej w porównaniu do zeszłego roku - GUS
 297. 10:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacja o opublikowaniu dokumentu w systemie SEDAR (22/2012)
 298. 10:48 EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgrom...
 299. 10:45 Rynek czeka na doniesienia z USA
 300. 10:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 469,2 mln zł
 301. 10:38 Nowe zamówienia w przemyśle w III spadły o 1,7 proc. rdr - GUS
 302. 10:38 W marcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,9 tys. ofert pracy - GUS
 303. 10:38 W marcu 303 zakłady pracy zgłosiło zwolnienie 23,6 tys. osób - GUS
 304. 10:38 Orlen może rozpocząć w drugiej połowie roku proces sprzedaży kolejnej transzy zapasów paliw
 305. 10:38 Budimex spodziewa się wysokiej dynamiki przychodów w II kw., w całym roku sprzedaż porównywalna do
 306. 10:38 ATM SA odwołuje politykę dywidendową, zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku na kapitał
 307. 10:38 Credit Suisse podwyższył cenę docelową dla akcji Bogdanki do 181 zł z 154 zł
 308. 10:38 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w III o 3,4 proc. rdr - GUS
 309. 10:38 Stopa bezrobocia w III wyniosła 13,3 proc. - GUS
 310. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w III spadła do 193,7 tys. osób - GUS
 311. 10:38 Mo-Bruk zadbiutował w środę na GPW
 312. 10:38 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 24.180,70 mln zł - NBP
 313. 10:33 MOBINI S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (37/2012)
 314. 10:31 Hotel InterContinental na sprzedaż
 315. 10:18 Zarobki sekretarki, asystentki i recepcjonistki
 316. 10:10 GUS: stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,3 proc.
 317. 10:08 DSS złożył zażalenie na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki
 318. 10:08 Grupa Kęty miała w I kw. 23,9 mln zł zysku netto wobec prognozowanych wcześniej 21 mln zł
 319. 10:08 Quercus TFI ma ponad 5 proc. akcji MCI Management
 320. 10:03 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 321. 10:03 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (12/2012)
 322. 10:03 LW BOGDANKA S.A. - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (18/2012)
 323. 10:03 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (36/2012)
 324. 10:03 DM WDM SA - Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (8/2012)
 325. 10:03 ŚNIEZKA - Uzupełnienie do treści wezwania. (16/2012)
 326. 10:03 ATM - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2011 (25/2012)
 327. 09:53 Przedział wahań dla kursu PLN w środę wyznaczony poziomami 4,19 oraz 4,21/EUR
 328. 09:53 MSW ws. przywrócenia kontroli granicznej podczas EURO 2012 (komunikat)
 329. 09:37 Informacje ze spółek
 330. 09:33 Będzie bezpieczniej, ale drożej. Wchodzi ustawa deweloperska
 331. 09:32 Spadkowa sesja przed posiedzeniem Fed jest mało prawdopodobna
 332. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 333. 09:23 Stopa bezrobocia obniży się w IV o 0,4-0,5 pkt. proc. wobec III - Męcina, MPiPS
 334. 09:23 W drugim kwartale rośnie marża rafineryjna, petrochemiczna i dyferencjał - PKN
 335. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań
 336. 09:23 WIG 20 będzie w środę czekał na rozwój wypadków na giełdzie w USA (opinia)
 337. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2183,27 pkt (+0,13%)
 338. 09:22 W środę króluje Bernanke
 339. 09:20 Korekcyjne odbicie
 340. 09:19 Apple pomógł rynkom, kolej na Fed
 341. 09:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group. Paryż, 25 kwietnia 2012 (18/2012)
 342. 09:16 Nieśmiałe odreagowanie
 343. 09:05 Inwestorzy będą czekać na Fed
 344. 08:59 Nowe paliwo na naszych stacjach. Pojedziemy taniej
 345. 08:53 PKN chce rozpocząć w drugiej połowie roku wiercenia horyzontalne, w '12 ruszy też budowa elektrowni
 346. 08:53 Budimeks miał w I kw. '12 37,06 mln zł zysku netto, zgodnie z konsensusem (opis)
 347. 08:53 POLSAT OFE informuje
 348. 08:48 DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez Emitenta zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości...
 349. 08:48 ELEKTROTIM S.A. - Informacja o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2011 (7/2012)
 350. 08:48 ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 351. 08:48 POLLENAE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2012)
 352. 08:48 POLLENAE - Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Ocena Sytuacji Spółki (5/2012)
 353. 08:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (51/2012)
 354. 08:48 KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 355. 08:48 BUDIMEX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 356. 08:48 MCI - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów przez Fundusze zarządzane przez Quercus Towarz...
 357. 08:41 W kwietniu RPP głosowała nad podwyżką stóp?
 358. 08:38 Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w I kw. '12 r. 1.260 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)
 359. 08:30 Nieśmiałe próby odreagowania
 360. 08:28 Końcówka dla byków
 361. 08:26 Kradniesz sygnał TV? Uważaj na kontrolę
 362. 08:23 Atlantis udzielił spółce Wratislawia-BIO 28 mln zł pożyczki
 363. 08:23 Atlantis udzielił spółce Wratislawia-BIO 28 mln zł pożyczki; Wratislawia i Akwawit wejdą na giełdy w
 364. 08:23 Wyniki PKN Orlen w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 365. 08:23 Portfel zamówień grupy Budimex na koniec marca wynosił 8,1 mld zł
 366. 08:23 Zarząd Inter Cars proponuje przeznaczyć na dywidendę 20 proc. zysku za 2011 rok
 367. 08:23 Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w I kw. '12 r. 1260 mln zł, lepiej od konsensusu
 368. 08:23 Elektrotim chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
 369. 08:23 Wyniki Budimeksu w I kwartale 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 370. 08:23 Zysk netto grupy Budimeksu w I kw. '12 wyniósł 37,06 mln zł, wobec konsensusu 35,6 mln zł
 371. 08:23 W I kw. Dom Development miał 14,6 mln zł zysku wobec konsensusu 12,8 mln zł
 372. 08:23 WZ spółki Wawel zdecydowało o wypłacie 11 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 373. 08:23 Wyniki Dom Development w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 374. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 375. 08:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 376. 08:23 UBS podwyższył rekomendację dla ING BSK do "kupuj"
 377. 08:19 Praca jest, kandydatów nie ma
 378. 08:18 Ziemia za złotówkę najpierw dla Polaków, później dla imigrantów
 379. 08:09 Rostowski: w ciągu 4 lat przybyło 880 tys. nowych miejsc pracy
 380. 07:38 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 IV - 31 V
 381. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 24 kwietnia
 382. 07:38 Rating Polski stabilny nawet w przypadku pewnych opóźnień w konsolidacji finansów publicznych -
 383. 07:38 Kalendarium rynku kapitałowego 25.04 - 14.11.2012
 384. 07:38 W kwietniu RPP głosowała podwyżkę stóp proc. o 25 pb, za wnioskiem 3 osoby - źródło
 385. 07:34 Uwaga! Stare ryby w sklepach!
 386. 07:33 PKNORLEN - Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2012r. według segmentów działalności wraz ...
 387. 07:33 PKNORLEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 388. 07:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 389. 07:33 PKNORLEN - Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 30 maja 2012 roku (78/2012)
 390. 07:33 ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 391. 07:33 ELEKTROTIM S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. (6/2012)
 392. 07:33 PKNORLEN - Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 maja 2012 roku (79/2012)
 393. 07:33 ELEKTROTIM S.A. - Raport roczny R 2011
 394. 06:42 Rosjanie próbują przejąć nasz gaz łupkowy
 395. 06:33 Chińczycy chcą budować w Polsce elektrownie
 396. 06:15 Internet dla wytrwałych
 397. 05:05 Wielka rewitalizacja receptą na blackout
 398. 04:40 Mikrowpływy z fotoradarów
 399. 04:05 Tajemnica bez tajemnic
 400. 03:40 Samorządy wspierają Polskiego Czempiona