Trwa ładowanie...
d2z3u09

Artykuły z dnia: 2012.04.24 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 POLCOLORIT - Zawarcie ramowej umowy handlowej z Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. (4/2012)
 2. 23:18 INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 3. 23:03 POLMED S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej POLMED S.A. co do rekomendacji Zarządu w sprawie p...
 4. 22:48 INTERCARS - Raport roczny R 2011
 5. 22:33 FON - Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A., która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavi...
 6. 22:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą...
 7. 22:25 Spada emigracja z Meksyku do USA, gdzie coraz trudniej o pracę
 8. 22:18 ATLANTIS - Emisja obligacji serii A (22/2012)
 9. 22:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warsz...
 10. 22:05 Rostowski: w ciągu 4 lat przybyło 880 tys. nowych miejsc pracy
 11. 22:03 ATLANTIS - Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A ,która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratis...
 12. 22:03 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do Umowy na linię gwarancyjną z Bankiem Millennium S.A (9/2012)
 13. 21:48 WAWEL SA - Powołanie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej (16/2012)
 14. 21:48 ATLANTIS - Podjęcie współpracy z Wratislavia ? BIO oraz Akwawit-Polmos przy udziale P.H.Z Bart...
 15. 21:48 WAWEL SA - Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz po...
 16. 21:48 WAWEL SA - Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od głosowania nad uchwałą w sprawie...
 17. 21:33 ATLANTIS - Zawarcie istotnej umowy pożyczki w wysokości 28 mln zł z możliwością powiększenia kwot...
 18. 21:33 WAWEL SA - Uchwała w sprawie dywidendy (14/2012)
 19. 21:33 WAWEL SA - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 24.04.2012 r. (12/2012)
 20. 21:33 FON - Emisja obligacji serii A (9/2012)
 21. 21:33 BORYSZEW - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2011 rok i skonsolidowanego rapor...
 22. 21:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o odstąpieniu od znaczącej umowy (17/2012)
 23. 21:30 Obawy o spowolnienie gospodarki
 24. 21:25 Eksperci: w przygotowaniach do Euro za mało energii poświęcono kolejom
 25. 21:23 PGNiG uruchomi produkcję ze złoża Skarv w Norwegii w IV kwartale '12 (opis)
 26. 21:03 REDAN - Raport roczny R 2011
 27. 21:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (61/2012)
 28. 21:03 MW TENIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.06.2012 r. wra...
 29. 21:03 FERRUM - Przedłużenie terminu obowiązywania umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. (83/2012)
 30. 20:53 PGNiG uruchomi produkcję ze złoża Skarv w Norwegii w IV kwartał '12
 31. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 24 kwietnia, 20.00
 32. 20:38 RN Delko odwołała zarząd spółki, powołała nowy
 33. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 24 kwietnia, 20.00
 34. 20:33 MIRACULUM S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2012 roku (21/2012)
 35. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 24 kwietnia, 20.00
 36. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 37. 20:03 DELKO S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Zarządu i p...
 38. 20:03 JSW S.A. - Rejestracja zmian w statucie. (27/2012)
 39. 19:48 MIRACULUM S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2012 roku (21/2012)
 40. 19:48 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Acquisition of the agricultural company in Ukraine (7/2012)
 41. 19:38 Dywidendy za 2011 w spółkach publicznych - tabela
 42. 19:38 Tarnów wśród firm, które złożyły oferty wiążące na zakup KIZCHS Siarkopol
 43. 19:33 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (20/2012)
 44. 19:33 BBI ZENERIS NFI - Uchwała KDPW - rejestracja obligacji serii F (15/2012)
 45. 19:23 DWL: europejscy dowódcy Wojsk Lądowych w Warszawie (komunikat)
 46. 19:18 MEDIATEL - Zawiadomienia na podstawie art. 160 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 47. 19:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do porozumienia. (44/2012)
 48. 19:18 MEDIATEL - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (21/2012)
 49. 19:18 MEDIATEL - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (23/2012)
 50. 19:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie Umowy Inwestycyjnej. (43/2012)
 51. 19:10 Trudna sytuacja amerykańskiego państwowego funduszu emerytalnego
 52. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 53. 19:03 BOŚ SA - Jednolity tekst Statutu BOŚ S.A. (22/2012)
 54. 19:03 MOL - Decision on the starting day of dividend payment (19/2012)
 55. 19:00 Marszałkowie po wizycie w USA: gaz łupkowy szansą dla regionów
 56. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji WOJAS S.A.
 57. 18:53 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji WOJAS S.A.
 58. 18:53 GPW: usunięcie spółki MOBRUK z NCIndex
 59. 18:53 MSZ: minister Dowgielewicz na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych UE (komunikat)
 60. 18:53 GPW: Animator dla akcji EO NETWORKS S.A.
 61. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 62. 18:53 Sąd Apelacyjny oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT za '08 dla PGE GiEK o. Elektrownia Turów
 63. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 64. 18:50 Amerykanie bronią w Parlamencie Europejskim gazu łupkowego
 65. 18:50 Rząd Hiszpanii broni polityki drastycznych oszczędności
 66. 18:48 Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie obligacji zamiennych serii B dla piątego okresu odsetkow...
 67. 18:40 Polacy wciąż nie płacą abonamentu
 68. 18:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wypłata dywidendy przez Spółkę (18/2012)
 69. 18:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Raport roczny R 2011
 70. 18:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 71. 18:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAU...
 72. 18:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2...
 73. 18:33 GETIN - POWOŁANIE ZARZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ (14/2012)
 74. 18:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zmiany w Statucie TAURON Polska Energia S.A. (17/2012)
 75. 18:20 Komisja finansów za szybszym wejściem w życie unijnych regulacji EMIR
 76. 18:08 GPW: animator dla obligacji spółki KRUK SA
 77. 18:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 78. 18:03 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 79. 18:03 ATMGRUPA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (4/2012)
 80. 18:03 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (...
 81. 18:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sp...
 82. 18:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundu...
 83. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2180,35 pkt (0,61%)
 84. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 85. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 24.04.2012
 86. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 87. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,20 proc. z 4,02 proc. - NBP
 88. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 89. 17:48 NETIA - Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu Spółki (30/2012)
 90. 17:48 ALTERCO - Wcześniejszy wykup części obligacji na okaziciela serii F (39/2012)
 91. 17:48 PCC INTERMODAL S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 r. (17/2012)
 92. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 93. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 94. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 95. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 96. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 97. 17:40 Wydano pozwolenie na użytkowanie stacji Warszawa Stadion
 98. 17:40 Polacy: powiedzcie prawdę o atomie
 99. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 100. 17:25 Inflacja HICP w tym roku 4 proc., a w 2013 r. 2,7 proc.
 101. 17:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 8092,50 USD za tonę
 102. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 24 kwietnia, 17.00
 103. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 24 kwietnia, 17.00
 104. 17:20 Prof. Pająk: ok. 280 gmin ma warunki dla instalowania wiatraków
 105. 17:19 Dane z USA poprawiły sentyment
 106. 17:18 TALEX - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki (13/2012)
 107. 17:18 SYNTHOS - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. (20...
 108. 17:18 SYNTHOS - Zbycie przez Emitenta papierów wartościowych. (22/2012)
 109. 17:18 SYNTHOS - Emisja obligacji. (21/2012)
 110. 17:18 ZAKUPY.COM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakupy.com S.A. ...
 111. 17:18 SYNTHOS - Nabycie przez Spółkę Zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta. (23/2...
 112. 17:10 EUR/USD – Notowania w górę po aukcji obligacji EFSF i danych z USA
 113. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.04.2012
 114. 17:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:55 Tauron liczy, że do 29 czerwca wpłyną oferty ws. budowy bloku 910 MW
 116. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:53 Złoty stabilny po poniedziałkowej przecenie, obligacje odporne na zawirowania (opis)
 119. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 120. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:48 ŚWIECIE - RB 16/2012 w sprawie decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy. (16/2012)
 122. 16:48 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 123. 16:48 KOELNER - Aneksy do umów kredytowych z HSBC Bank Polska SA (6/2012)
 124. 16:48 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2012)
 125. 16:33 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (77/2012)
 126. 16:24 Warszawie niespieszno do odrabiania strat
 127. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:15 600 mln zł dotacji na wynalazki, 400 mln zł na nowoczesne inwestycje
 131. 16:10 GDDKiA: pęknięcia na DK 2 koło Świecka wynikają z użytej technologii
 132. 16:07 Mocarstwowe zapędy polskiego taniego przewoźnika
 133. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (60/2012)
 134. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (60/2012)
 135. 16:03 SYGNITY - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku...
 136. 16:03 KSG AGRO S.A. - Preliminary overview of KSG Agro S.A. 2011 financial results (10/2012)
 137. 15:55 PiS, SP i SLD chcą odrzucenia reformy emerytalnej, RP ma ją poprzeć
 138. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 139. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 140. 15:53 Ceny benzyny do wakacji nie powinny przekroczyć 6 zł/l - BM Reflex
 141. 15:48 CAPITAL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 142. 15:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Zmiany w Statucie Spółki Infovide-Matrix S.A. (15/2012)
 143. 15:48 ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (42/2012)
 144. 15:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (52/2012)
 145. 15:48 UniCredit - PRESS RELEASE - the lists for the renewal of the Board of Directors (56/2012)
 146. 15:48 CAPITAL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 24...
 147. 15:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Proponowana zmiana Statutu ZPC OTMUCHÓW oraz tekst ujednolicony Statutu (8/2012)
 148. 15:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wypłata dywidendy za 2011 rok (16/2012)
 149. 15:46 CV, które zachwyciło pracodawcę
 150. 15:38 W III '12 sprowadzono do Polski 63.724 samochody używane - MF
 151. 15:38 Inflacja HICP w '12 4,0 proc.; '13 2,7 proc.; '14 2,3 proc.; '15 2,5 proc. - Orłowska, MF
 152. 15:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:33 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w ...
 154. 15:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Rejestracja akcji Armatury Kraków SA serii A1, A3, A4 oraz G w KDPW (13/2012)
 155. 15:23 MS: większa ochrona ofiar przestępstwa zgwałcenia (komunikat)
 156. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:23 Konsumpcja paliw ciekłych powinna wzrosnąć o 2-3 proc. w '12 - Romaniuk, POPiHN
 158. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 15:20 Orban: nie ma przeszkód dla wznowienia rozmów z MFW
 160. 15:18 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 161. 15:18 PERMEDIA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011r. wraz z propozycją podziału zysku za 2011r. (3/2...
 162. 15:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołanego ...
 163. 15:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012r. (6/2012)
 164. 15:18 LENTEX - Przyjęcie oceny wniosku o podział zysku, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania f...
 165. 15:18 BUDVAR CENTRUM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centru...
 166. 15:10 UKE przygotuje dokument dot. inwestycji w sieci telekomunikacyjne
 167. 15:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:08 Orion chce wypłacić 1,62 zł dywidendy na akcję
 169. 15:00 Huebner: w 2013 r. może być znana wysokość budżetu UE na lata 2014-2020
 170. 14:55 Sprawdź wysokość emerytury, przed i po reformie
 171. 14:53 MSZ: ks. Kukla uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (komunikat)
 172. 14:48 BUMECH S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA dnia 17 kwie...
 173. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 174. 14:48 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu pana Ales...
 175. 14:48 SIMPLE - Podpisanie umowy znaczącej z Uniwersytetem Łódzkim (4/2012)
 176. 14:45 GUS: nastroje konsumentów w kwietniu bez zmian
 177. 14:43 Solidarność lepiej oceniana niż OPZZ
 178. 14:40 "Wychowującym dzieci, opłacimy składki"
 179. 14:40 CIR: każdy może sprawdzić wysokość emerytury, przed i po reformie
 180. 14:38 Nastroje konsumenckie w IV bez zmian - GUS
 181. 14:35 CBOS: Solidarność lepiej oceniana niż OPZZ
 182. 14:33 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (27/2012)
 183. 14:33 BUDVAR CENTRUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA (...
 184. 14:29 Problem emerytur jest ważny dla wszystkich
 185. 14:23 Krajowa produkcja energii brutto wzrosła w '11 o 4,4 proc. rdr - URE
 186. 14:23 Tauron prowadzi rozmowy z bankami ws. obligacji, ale może nie być potrzeby emisji w tym roku
 187. 14:23 ING OFE informuje
 188. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 14:23 Wyższa dywidenda nie oznacza konieczności sięgnięcia po zewnętrzne finansowanie - Tauron
 190. 14:23 Na Węgrzech stopy procentowe bez zmian, jak oczekiwano
 191. 14:21 PSL chce ulżyć wychowującym dzieci
 192. 14:20 91 proc. Polaków uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich
 193. 14:20 Kosiniak-Kamysz: rząd finalizuje projekt ws. składek dla wychowujących dzieci
 194. 14:18 AMBRA - Umowa kredytowa (5/2012)
 195. 14:18 LW BOGDANKA S.A. - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (17/2012)
 196. 14:18 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (18/2012)
 197. 14:18 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (33/2012)
 198. 14:17 Będą biedaemerytury! Ostrzega ekspert
 199. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 200. 13:56 W Niemczech brakuje ponad 110 tys. inżynierów
 201. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 13:53 AXA Życie szacuje rynek IKZE na około 1 mln Polaków, chce mieć 6 proc. udziałów
 203. 13:48 PRONOX S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 204. 13:43 Emerytury 67 - nikt lepiej nie wytłumaczy niż minister
 205. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 206. 13:35 Rostowski za drugą turą podwyższenia wieku emerytalnego mundurowych
 207. 13:34 Koniec farsy z fałszywymi opiekunami
 208. 13:25 Szef banku centralnego: PKB spadnie w br. o 5 proc.
 209. 13:23 Tauron do końca roku włączy większość aktywów Vattenfalla do swoich struktur
 210. 13:23 Espirito Santo podwyższył cenę docelową dla akcji Netii do 7,2 zł, podtrzymał "kupuj"
 211. 13:20 Tusk do arabskich przedsiębiorców: inwestujcie w Polsce
 212. 13:18 ASBISc - Nabycie akcji własnych (21/2012)
 213. 13:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Armatury Kraków S.A. (12/2012)
 214. 13:18 MIDAS - Warunkowa rejestracja akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. (25/2012)
 215. 13:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki GUARDIER SA
 216. 13:08 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki VENO SA
 217. 12:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KRUK SA
 218. 12:53 WZA Tauronu zdecydowało o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję
 219. 12:53 PSE Operator do '25 planuje wydać na inwestycje ok. 23 mld zł, w I
 220. 12:48 LW BOGDANKA S.A. - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (16/2012)
 221. 12:45 Fitch: zacieśnienie fiskalne wspiera obecny rating Polski
 222. 12:45 Enea dołączyła do rozmów o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków
 223. 12:38 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 224. 12:38 Skarb Państwa chce, by Tauron wypłacił 0,31 zł dywidendy na akcję
 225. 12:38 Tegoroczna aktualizacja planu konwergencji wspiera obecny rating Polski - Fitch (opis)
 226. 12:38 Enea dołączyła do PGNiG, PGE, Tauronu i KGHM do rozmów o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków
 227. 12:35 Moje miejsce pracy jest dla mnie...
 228. 12:34 ENAP - Brak realizacji Umowy Inwestycyjnej. (7/2012)
 229. 12:34 GROCLIN - Lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (3/2012)
 230. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 231. 12:23 Trigon DM rekomenduje "akumuluj" AmRest, cena docelowa 80 zł
 232. 12:23 Wartość kredytów konsumpcyjnych w III wzrosła o 99,3 mln zł - NBP
 233. 12:23 Tauron zaproponuje 30 proc. zysku za '12 na dywidendę, w kolejnych latach może być więcej
 234. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 80/A/NBP/2012
 235. 12:23 Trigon rekomenduje "akumuluj" dla Tarnowa i Polic i "trzymaj" dla Puław
 236. 12:23 Wartość kredytów na nieruchomości w III '12 wzrosła mdm o 2.620 mln zł - NBP
 237. 12:18 ADV.PL - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania amerykańskich kwitów depozytowych Spółki na rynku ...
 238. 12:18 HYPERION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012 roku ? porząde...
 239. 12:08 GENERALI PTE SA informuje
 240. 12:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 241. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 242. 11:48 DOBRA NASZA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom...
 243. 11:48 ANTI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANTI S.A. (23/2012)
 244. 11:48 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (19/2012)
 245. 11:48 PRONOX S.A. - Rejestracja zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. (43/2012)
 246. 11:44 Autostrady na długi weekend
 247. 11:38 Zarząd Stalprofilu zaproponuje akcjonariuszom 27 groszy dywidendy na akcję
 248. 11:38 Erste Group rekomenduje "redukuj" Kernel, cena docelowa 66,1 zł
 249. 11:38 Podpisano porozumienie w sprawie współpracy w ramach instytucji Bretton Woods - NBP
 250. 11:30 Polska i Szwajcaria obejmą funkcje w MFW i BŚ na równych prawach
 251. 11:23 Tegoroczna aktualizacja planu konwergencji wspiera obecny rating Polski - Fitch
 252. 11:23 Przedsiębiorcy narzekają na bariery w prowadzeniu działalności - badanie ZPiP
 253. 11:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (15/2012)
 254. 11:18 STALPROFI - Rekomendacja Zarządu Stalprofil S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2011. (8/2...
 255. 11:18 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 256. 11:08 NORDEA PTE SA informuje
 257. 11:03 FAM - Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży i przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem nieruchom...
 258. 11:03 KINOMANIAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 259. 11:03 LW BOGDANKA S.A. - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (15/2012)
 260. 11:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (19/2012)
 261. 11:03 Kino Polska TV S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał na ZWZ Kino Polska TV S.A. ...
 262. 11:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (31/2012)
 263. 10:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki P.R.E.S.C.O. GROUP SA
 264. 10:53 PSE Operator do 2025 roku planuje wydać na inwestycje ok. 23 mld zł
 265. 10:53 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 2,3 proc. - PUDS
 266. 10:53 CIR ws. uruchomienia kalkulatora emerytalnego (komunikat)
 267. 10:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst zerokuponowych obligacji skarbowych
 268. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 118,62-118,64 USD za baryłkę
 269. 10:45 Nowa jakość kryzysu w Europie. "Ten rząd upadł przez oszczędzanie"
 270. 10:44 Lekka poprawa nastrojów przed jutrzejszą konferencją szefa FED
 271. 10:42 Kilka istotnych odczytów z USA
 272. 10:23 W maju PGE prześle ostateczny SIWZ oferentom biorącym udział w przetargu na budowę bloku w Turowie
 273. 10:23 Work Service zadebiutuje na GPW w czwartek 26 kwietnia
 274. 10:23 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.736,03 mln zł - NBP
 275. 10:23 Goldman Sachs podwyższył cenę docelową dla PKN Orlen do 37 zł z 32 zł
 276. 10:18 WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (23/2012)
 277. 10:18 ZPUE - Zmiana warunków znaczącej umowy o kredyt obrotowy (17/2012)
 278. 10:18 GTC - Ponowne powołanie Yosefa Grunfelda do składu Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A. (21/2012)
 279. 10:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Major Shareholders at the Ordinary General Meeting of Shareholders (8/2012)
 280. 10:08 Osłabianie się PLN może zahamować, FI może się umacniać
 281. 10:08 Goldman Sachs podwyższył cenę docelową MOL do 22.000 HUF, podtrzymał "neutralnie"
 282. 10:01 Rostowski: Bardziej boję się ekspedientki z Tesco niż żołnierza
 283. 09:57 Jakub Karnowski zarobi 59 tysięcy złotych miesięcznie
 284. 09:53 DM IDM SA obniżył cenę docelowa dla akcji TVN do 10,7 zł, podtrzymał "trzymaj"
 285. 09:48 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 286. 09:35 Europa boi się recesji
 287. 09:33 Dane z USA i europejski dług na pierwszej linii
 288. 09:23 Renaissance Capital podniósł rekomendację dla CEDC do "trzymaj"
 289. 09:23 Warimpex chce sprzedać swój 50-proc. udział w hotelu InterContinental w Warszawie
 290. 09:18 GINO ROSSI S.A. - Likwidacja spółki zależnej Garda sp. z o.o. (31/2012)
 291. 09:18 BRIJU S.A. - Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej (2/2012)
 292. 09:18 ŚWIECIE - RB 15/2012 w sprawie otrzymania przez Emitenta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólne...
 293. 09:18 BUDVAR CENTRUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta (13/2012)
 294. 09:18 GANT - Zmiana daty przekazania raportu okresowego (29/2012)
 295. 09:18 WARIMPEX - Ad Hoc Release: Warimpex announces the intended sale of its 50 per cent stake in the I...
 296. 09:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (50/2012)
 297. 09:18 KSG AGRO S.A. - Generali OFE (Poland) holds above 10% share in KSG Agro S.A. capital (9/2012)
 298. 09:18 GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 299. 09:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczacej umowy. (23/2012)
 300. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Aleš Hauc took up the position of the President of Nova KBM's M...
 301. 09:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (22/2012)
 302. 09:18 WARIMPEX - Komunikat Ad Hoc: Warimpex ogłasza zamiar sprzedaży 50%-owego udziału w Hotelu Interco...
 303. 09:16 Dane rozczarowały, dziś wyniki Apple
 304. 09:15 W promocji kosztowało więcej niż przed nią
 305. 09:14 Kosztowne spóźnienia z PIT. Kara nawet 30 tys. złotych!
 306. 09:09 Wyłamanie w dół
 307. 09:08 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 308. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2177,07 pkt (+0,46%)
 309. 09:08 Nordea Bank Polska zredukuje liczbę placówek detalicznych i zwolni do 400 osób
 310. 09:08 Na giełdzie możliwe lekkie odreagowanie spadków na otwarciu (opinia)
 311. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań
 312. 09:06 Lizanie ran w Europie. Na GPW stawka rośnie
 313. 08:54 Przecena nabrała tempa
 314. 08:53 GPW: Komunikat - WERTH-HOLZ SA
 315. 08:53 Kogeneracja chce wypłacić 4,41 zł dywidendy na akcję
 316. 08:38 Rynek restauracyjny wzrośnie w '12 o 4,6 proc. - PMR
 317. 08:38 Oferta Ferrum na dostawy rur stalowych o wartości ok. 42 mln zł uznana za najkorzystniejszą
 318. 08:38 POLSAT OFE informuje
 319. 08:37 Złoty ponownie w kluczowym zakresie, możliwy wzrost aktywności BGK.
 320. 08:36 Dam uczelniom milion za ulepszenie studiów
 321. 08:32 Mocny ruch podaży
 322. 08:29 Będą biedaemerytury! Ostrzega ekspert
 323. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 324. 08:23 Espirito Santo podwyższył wycenę Budimeksu do 102 zł
 325. 08:20 Wprowadzą zmiany w Karcie Nauczyciela. Jakie?
 326. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 327. 08:03 GROCLIN - Raport roczny R 2011
 328. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 24 kwietnia
 329. 07:52 Chcą konkurować z McDonald's, ale brakuje inwestora
 330. 07:48 KOGENERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 331. 07:48 KOGENERA - Raport roczny R 2011
 332. 07:48 ŚNIEZKA - Raport roczny R 2011
 333. 07:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Raport kwartalny Q 1/2012
 334. 07:48 VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 335. 07:48 VOTUM S.A. - Raport roczny R 2011
 336. 07:40 Ekonomista SKOK pozbawia nas emerytalnych złudzeń
 337. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 24.04 - 14.11.2012
 338. 07:08 Polmed planuje wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję
 339. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 IV - 31 V
 340. 07:02 Autostradą do bankructwa
 341. 04:55 Nawarzyliśmy piwa sobie i zagranicy
 342. 04:35 Polska w pęknięciach - jak tracimy miliony
 343. 04:10 Drobne firmy sparzyły się na zagranicznych rynkach
 344. 02:35 Zmarnowany wynalazek na szerokie tory