Trwa ładowanie...
d2bif8a

Artykuły z dnia: 2012.04.11 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 BOŚ SA - Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty (19/2012)
 2. 23:18 BOŚ SA - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacja Aneksu nr 1 do prospektu em...
 3. 23:18 SKOTAN S.A. - Uznanie przez PARP za zasadne trzech protestów dotyczących oceny merytorycznej faku...
 4. 22:05 Portugalia wprowadzi podatek dla super- i hipermarketów
 5. 21:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Completion of acquisition of an Agricultural Enterprise (6/12)
 6. 21:18 BOMI - Informacja KDPW o wynikach zakończonej subskrypcji akcji serii P (39/2012)
 7. 21:08 Spółka zależna Industrial Milk Company kupiła ukraińską firmę za prawie 3 mln USD
 8. 21:08 Zachem z grupy Ciechu miał 1,69 mln zł EBITDA w I kwartale '12
 9. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 11 kwietnia, 20.00
 10. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 11 kwietnia, 20.00
 11. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 11 kwietnia, 20.00
 12. 20:08 GPW: Komunikat - KRKA
 13. 19:53 Grupa Makrum sprzedaje Makrum Development za ok. 25 mln euro
 14. 19:50 Senackie komisje za poprawkami w przepisach dot. ochrony powietrza
 15. 19:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych KBC GERMAN JUMPER FIZ
 16. 19:38 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki WERTH-HOLZ SA
 17. 19:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki TWIGONET EUROPE, SE
 18. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spółki NETIA SA
 19. 19:38 Twigonet Europe zadebiutuje na NewConnect w piątek 13 kwietnia
 20. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 21. 19:18 MAKRUM S.A. - Podpisanie znaczącej umowy warunkowej - ujawnienie informacji opóźnionej (14/2012)
 22. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 23. 19:08 GPW: Komunikat - AUTO-SPA SA
 24. 19:08 GPW: Komunikat - MURAPOL SA
 25. 18:53 Rabobank i Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
 26. 18:50 Projekt noweli o obrocie instrumentami finansowymi trafił do podkomisji
 27. 18:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (72/2012)
 28. 18:40 Sektor spółdzielczy w Polsce tworzy tylko 1 proc. PKB
 29. 18:38 GPW: Komunikat - WIKANA SA
 30. 18:38 Zarząd JSW rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2011 r. 631,7 mln zł (opis)
 31. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 32. 18:38 Rabobank i Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
 33. 18:33 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znacżacej z Millennium Leasing Sp. z o.o. (20/2012)
 34. 18:33 BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA (22/2012)
 35. 18:23 Zarząd JSW rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2011 r. 631,7 mln zł
 36. 18:10 Postępowanie administracyjne ws. decyzji dla PGE
 37. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 11.04.2012
 38. 18:08 Transakcje pakietowe
 39. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 40. 18:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 41. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2251,89 pkt (1,15%)
 42. 18:08 Cena emisyjna akcji serii M Barlinka ustalona na 1 zł
 43. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 44. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 45. 18:08 Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank i Rabobank
 46. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,42 proc. z 4,45 proc. - NBP
 47. 18:05 Rośnie liczba ofert nowych mieszkań na rynku
 48. 18:04 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (25/2012)
 49. 18:04 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (13/2012)
 50. 18:04 MAKRUM S.A. - Zwołanie WZA MAKRUM S.A. na 09.05.2012 r., projekty uchwał na WZA (13/2012)
 51. 18:04 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (49/2012)
 52. 18:04 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2012 ro...
 53. 18:04 GTC - Sprostowanie projektu uchwały nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 16 ...
 54. 18:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ -
 55. 18:03 OPERA TERRA FIZ -
 56. 18:03 EASTCAPITAL S.A. - Uzupełnienie raportu ESPI nr 4/2012 (5/2012)
 57. 18:03 ADVADIS S.A. - Korekta Sprawozdania Zarządu dołączonego do raportu rocznego za 2011 rok (17/2012)
 58. 18:03 JSW S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończon...
 59. 18:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Aneks do Prospekt...
 60. 18:03 INTAKUS S.A. - Zawarcie aneksu do warunkowego porozumienia z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie połą...
 61. 18:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2012 ro...
 62. 18:03 PEPEES - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 r.- powzięte uchwały (9/2012)
 63. 18:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 64. 18:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 65. 18:03 CIECH - Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Zachem (10/2012)
 66. 18:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (49/2012)
 67. 18:03 NG2 - Wpis zastawu rejestrowego (19/2012)
 68. 18:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Aneks do Prospekt...
 69. 18:03 VISTULA GROUP - Rezygnacja osoby nadzorującej i powzięcie informacji o decyzji osoby nadzorującej...
 70. 18:03 PEPEES - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 kwietnia 2012 r.? akcjonariusze posiadający ponad 5% ...
 71. 18:03 DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2012)
 72. 17:55 Obama forsuje regułę Buffetta, opozycja zarzuca mu populizm
 73. 17:50 Korygowanie emocji i przepędzanie strachów
 74. 17:45 Minister środowiska i Greenpeace o zakazie upraw GMO w Polsce
 75. 17:45 Posłowie za zniesieniem zaliczek za przekroczenie kwoty mlecznej
 76. 17:28 Spadkowa seria na giełdach przerwana
 77. 17:25 Dzień poprawy sentymentu
 78. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.04.2012
 79. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 11 kwietnia, 17.00
 80. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 11 kwietnia, 17.00
 81. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 11 kwietnia, 17.00
 82. 17:23 MSZ: VIII Polsko-Hiszpańskie Konsultacje Międzyrządowe (komunikat)
 83. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.04.2012
 85. 17:22 Europejscy politycy próbują ratować sytuację
 86. 17:03 INTERFERIE S.A. - Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej (18/2012)
 87. 17:03 BARLINEK - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M (11/2012)
 88. 17:02 Im dłuższa praca, tym większa emerytura
 89. 17:00 Kończą się rozmowy MAC z Kościołami ws. finansowania
 90. 16:53 iWave Group planuje debiut na NewConnect pod koniec II kw. 2012 r.
 91. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 93. 16:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Odwołanie prokury (28/2012)
 94. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 95. 16:38 Złoty traci pod wpływem negatywnego sentymentu z eurolandu (opis)
 96. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:38 ING OFE informuje
 99. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 100. 16:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (17/2012)
 101. 16:33 WILBO - Modyfikacja pkt 9 porządku obrad ZWZA Wilbo SA oraz korekta projektu uchwały nr 19/2012 n...
 102. 16:33 BUDOPOL - Zawarcie aneksu do warunkowego porozumienia z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie połączeni...
 103. 16:33 WILBO - Zawarcie znaczącej umowy (21/2012)
 104. 16:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (71/2012)
 105. 16:30 16 chętnych na fotel prezesa Bumaru
 106. 16:20 Strefa euro osłabia nam złotego
 107. 16:15 Analogowe nadajniki telewizyjne mogą być wyłączane później
 108. 16:10 Branża energetyki wiatrowej o zmianie projektu ustawy o OZE
 109. 16:05 Inwestor z Chin chce kupić Fabrykę Łożysk Tocznych w Kraśniku
 110. 16:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (32/2012)
 111. 16:03 SOPHARMA AD - Current report 29 buy back 05.04-11.04 2012 (29/2012)
 112. 16:03 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczącej umowy (17/2012)
 113. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (46/2012)
 114. 16:03 4FUN MEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA 4fun Media S.A. (29/2012)
 115. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 116. 16:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (56/2012)
 117. 16:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (58/2012)
 118. 16:03 KOPEX S.A. - Znaczące umowy jednostki zależnej. (59/2012)
 119. 16:03 EASTCAPITAL S.A. - Korekta do raportu 3/2012 - zmiana stanu posiadania (4/2012)
 120. 16:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011 (7/2012)
 121. 16:03 O co walczy polski i europejski pracownik?
 122. 16:00 Wiktorow: im dłużej będziemy pracować, tym większą emeryturę otrzymamy
 123. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 8095,00 USD za tonę
 124. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 15:41 Średnie zadłużenie Polaków przekracza 16,5 tys. zł
 128. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 129. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 3 gr - e-petrol.pl
 131. 15:38 MON: sale reprezentacjne im. Szmajdzińskiego i Szczygły (komunikat)
 132. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:23 MSW: gen. D. Tracz nowym komendantem Straży Granicznej (komunikat)
 134. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 135. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 136. 15:08 ZWZ Krakchemii postanowiło wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 137. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 15:03 4FUN MEDIA S.A. - Uchwały podjęte na ZWZA 4fun Media S.A. w dniu 11 kwietnia 2012 roku (26/2012)
 141. 15:03 4FUN MEDIA S.A. - Decyzja ZWZA 4fun Media S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (28/2012)
 142. 15:03 REMAK - Uchwały podjęte przez WZA (13/2012)
 143. 15:03 INTEGER.PL S.A. - Podpisanie aneksu do listu intencyjnego. (28/2012)
 144. 15:03 4FUN MEDIA S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (27/2012)
 145. 15:03 FERRO S.A. - Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego Novaservis spol. s.r.o. (17/2012)
 146. 15:03 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca (5/2012)
 147. 15:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Miastem Frankfurt ...
 148. 15:03 EASTCAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (3/2012)
 149. 15:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez...
 150. 15:03 ABM SOLID S.A. - Informacja o sprzedaży akcji ABM SOLID S.A. (31/2012)
 151. 15:03 BIOTON - Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu BIOTON S.A. ze środków Unii Europejskiej w rama...
 152. 15:03 KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEM...
 153. 15:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie akcji w KDPW (27/2012)
 154. 15:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej ...
 155. 14:53 Bioton zawarł z MG umowę o dofinansowanie jego projektu kwotą 51,9 mln zł
 156. 14:53 CIR ws. kalkulatora szczegółowego do obliczania emerytur (komunikat)
 157. 14:53 W wezwaniu na akcje Mondi Świecie złożono zapisy na prawie 13,6 mln akcji; wezwanie się powiodło
 158. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 14:23 CIR: premier z Facebookowiczami ws. emerytur (komunikat)
 160. 14:23 W wezwaniu na akcje Mondi Świecie złożono zapisy na prawie 13,6 mln akcji; wezwanie się powiodło
 161. 14:23 W wezwaniu na akcje Mondi Świecie złożono zapisy na prawie 13,6 mln akcji; wezwanie się powiodło
 162. 14:23 Ustawa o OZE dawać będzie gwarancję ceny i odbioru energii, wysokość współczynników korygujących
 163. 14:23 ZWZ 4fun Media postanowiło wypłacić 1,75 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 164. 14:23 W III '12 suma zaległych płatności Polaków wzrosła o 27 proc. rdr do 35,75 mld zł - InfoDług
 165. 14:23 W tygodniu od 2 kwietnia do 8 kwietnia FootFall Index Polska spadł o 12,1 proc. rdr
 166. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 167. 13:53 MSW: apel o niewypalanie traw (komunikat)
 168. 13:49 Nowy podatek przy pierwszej rejestracji auta
 169. 13:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 170. 13:48 ODLEWNIE - podpisanie aneksu do umowy (9/2012)
 171. 13:45 Raport europosła Sonika: gaz łupkowy traktować jak inne energie kopalne
 172. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 173. 13:38 Dziś jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem
 174. 13:33 IMPEL - Wybór biegłego rewidenta (8/2012)
 175. 13:18 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...
 176. 13:18 UniCredit - Ordinary and extraordinary shareholders' meetingMay 11, 2012, UniCredit Ordinary and ...
 177. 13:18 UniCredit - ORDINARY SHAREHOLDERS? MEETING DIRECTORS? REPORT 2012 GROUP COMPENSATION POLICY (51/2...
 178. 13:18 EUROTEL S.A. - Informacja o rekomendacji Rady Nadzorczej wypłaty dywidendy za 2011 rok dla Zwycz...
 179. 13:18 IMPEL - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011 (7/2012)
 180. 13:18 RANK PROGRESS S.A. - Korekta raportu- wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ...
 181. 13:07 Gapowicze zapłacą nawet po 10 latach! Niespodziewany ruch PKP
 182. 13:05 Ruszyła kampania informacyjna rządu dotycząca reformy emerytalnej
 183. 12:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 18 gr
 184. 12:39 Umowy śmieciowe zalewają kraj
 185. 12:38 Concorde obniżył cenę docelową dla CEZ-u do 870 CZK
 186. 12:38 Budimex, Polimex, Mostostal W. i Pol-Aqua w kolejnym etapie przetargu na przebudowę S8
 187. 12:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (27/2012)
 188. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 189. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 071/A/NBP/2012
 190. 12:23 Dom Development wprowadził do oferty 159 mieszkań z III etapu osiedla Saska
 191. 12:23 Obligatariusze Orco Property Group zdecydują 27 IV o konwersji obligacji spółki na akcje (opis)
 192. 12:18 VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33?% ogólnej liczby głosów (4/2012)
 193. 12:18 HARDEX S.A. - Zawiadomienie dotyczące transakcji dokonanych na akcjach Hardex S.A. przez osobę bl...
 194. 12:18 GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (28/2012)
 195. 12:18 RANK PROGRESS S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 10 ...
 196. 12:18 VENITI S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczby głosów poniżej progu 5% (3/2012)
 197. 12:18 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Pryw...
 198. 12:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS z...
 199. 12:18 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (21/2012)
 200. 12:18 VENITI S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33?% ogólnej liczby głosów (5/2012)
 201. 12:18 ELBUDOWA - informacje dotyczące pkt. 7 i 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTR...
 202. 12:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group "Obligacje 2014"ISIN XS0291838992 i XS0291840...
 203. 12:18 RANK PROGRESS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ dnia 10 kwiet...
 204. 12:18 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (19/2012)
 205. 12:12 CBA zatrzymało inspektora pracy podejrzanego o korupcję
 206. 11:54 Chwilowe przesilenie na europejskim rynku długu udziela się też rynkowi walut
 207. 11:53 W marcu mdm wzrosły ceny w 5 grupach towarowych; w 3 spadły - PSB
 208. 11:53 Erste Group podwyższył rekomendację dla AmRestu do "trzymaj", cena docelowa 72 zł
 209. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 210. 11:38 GPW: spółka BAKALLAND przystąpiła do Programu Wspierania Płynności
 211. 11:38 Budimex zdobył kontrakt na budowę zbiornika retencyjnego
 212. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 213. 11:38 Obrót energią elektryczną na TGE w marcu wzrósł o 64,98 proc. mdm, do 6,371 TWh
 214. 11:38 Walne Rank Progress uchwaliło program skupu akcji własnych za 50 mln zł
 215. 11:38 PZU liczy na kilkaset mln zł składki z ubezpieczeń związanych z lekami w ciągu 5 lat
 216. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 217. 11:23 Komentarz do rynku złotego - wiosenna korekta na złotym
 218. 11:15 Słabsze nastroje na rynkach
 219. 11:08 NORDEA PTE SA informuje
 220. 11:08 Ceny żywności i napojów bezalk. wzrosły w marcu o 0,6 proc. mdm - Świetlik z IERiGŻ
 221. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na V - 120,16-120,18 USD za baryłkę
 222. 11:08 PZU nie prowadzi rozmów w sprawie zakupu ING OFE - prezes
 223. 10:53 Na FX możliwa stabilizacja kursu złotego; FI czeka na piątkowe dane o inflacji
 224. 10:53 DM IDM SA podwyższył cenę docelową akcji Asseco South Eastern Europe do 9,4 zł
 225. 10:53 UOKiK: postępowanie ws. firmy Zdrowita z Opalenicy (komunikat)
 226. 10:53 Obligatariusze Orco Property Group zdecydują 27 IV o konwersji obligacji spółki na akcje
 227. 10:53 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 228. 10:53 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 229. 10:53 Zarząd Inpro rekomenduje 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 230. 10:53 Szwajcarska firma Ratikon kupiła 50,4 proc. Serenity, ma znaleźć inwestora strateg.
 231. 10:53 Słoweńska spółka Krka zadebiutowała na GPW
 232. 10:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.215,25 mln zł - NBP
 233. 10:48 Firmy zaczynają padać jak muchy?
 234. 10:38 Inwestorzy liczą na QE3
 235. 10:32 Inwestorzy liczą na ruch Fed
 236. 10:28 Eurodolar konsoliduje się od kilku dni
 237. 10:08 Zapłać państwu za to, co zabrało!
 238. 10:03 INPRO S.A. - Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy (17/2012)
 239. 10:03 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group "Obligacje 2012" - ISIN XS0223586420Powiadomi...
 240. 10:03 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat ORCO PROPERTY GROUP "2010" - OBLIGACJE ISIN FR0010249599Powiadomi...
 241. 10:03 EKO EXPORT S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego ( SA-R ) (11/2012)
 242. 10:03 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group "Obligacje 2013" - ISIN FR0010333302Powiadomi...
 243. 10:03 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (24/2012)
 244. 09:59 Poranny komentarz rynkowy XTB – sezon rozpoczęty w kiepskich nastrojach
 245. 09:57 Euro 2012 przegrywa z hotelami
 246. 09:44 Alcoa kontra Europa
 247. 09:38 Informacje ze spółek
 248. 09:27 Bezrobotni po pięćdziesiątce wracają... do szkół
 249. 09:25 Dróżnik na językach
 250. 09:22 Zatrudnienie na zlecenie
 251. 09:16 Ubezpieczenia dla polskich emigrantów
 252. 09:04 Słabe nastroje zagościły na rynku
 253. 09:03 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (23/2012)
 254. 09:03 Test PRDM - test (1/1)
 255. 08:53 ING zaleca kupno papierów Netii i trzymanie akcji TP
 256. 08:53 POLSAT OFE informuje
 257. 08:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 11 kwietnia
 258. 08:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 259. 08:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 260. 08:43 Czynniki globalne skutkują odwrotem kapitału od złotego
 261. 08:19 Słabe nastroje dominują
 262. 08:14 Strefa: 2232 – 2235 pkt.
 263. 08:07 Wydobywają złoto, srebro, miedź, a teraz także gaz
 264. 07:28 Alarm! Chleb będzie po...
 265. 07:17 Najbogatsi wybiorą Bułgarię zamiast Cypru?
 266. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 11.04 - 14.11.2012
 267. 07:08 Ernst & Young ocenia, że cena 9,85 zł w wezwaniu na akcje NFI EMF jest godziwa
 268. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 IV - 10 V
 269. 06:42 50-latkowie podnoszą swoje kwalifikacje
 270. 06:33 Urzędy omijają umowy o pracę
 271. 05:35 Projekt ustawy emerytalnej trafił do premiera
 272. 02:20 Dekoder do niedekoderowania