Trwa ładowanie...
d35xgi7

Artykuły z dnia: 2012.04.17 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 NEUCA - Korekta raportu bieżącego 11/2012 (11/2012)
 2. 00:03 WASKO S.A. - Pzedłużenie wyłączności negocjacyjnej w sprawie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w ...
 3. 23:48 MARKETEO.COM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (1/2012)
 4. 23:33 PAGED - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 kwietnia 2012 r. (...
 5. 23:03 AMREST - RB 12/2012 Umowy cesji i potrącenia oraz podwyższenie kapitału AmRest Capital Zrt. (12/2...
 6. 22:03 CERABUD S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadze...
 7. 22:03 CERABUD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA (5/2012)
 8. 22:03 ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walny...
 9. 22:03 BOMI - Dokonanie przydziału oraz podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii P (40/2012)
 10. 21:18 ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (1/2012)
 11. 21:18 EMPERIA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 12. 21:03 MISPOL S.A. - Wniesienie przez Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne sp. z o.o. powódz...
 13. 20:48 EMPERIA - Raport roczny R 2011
 14. 20:33 CASH FLOW S.A. - Emisja Obligacji Serii E (16/2012)
 15. 20:23 ZAK wypłaci 119,73 mln zł na dywidendę za 2011 r.
 16. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 17 kwietnia, 20.00
 17. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 17 kwietnia, 20.00
 18. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 17 kwietnia, 20.00
 19. 20:18 INTERNET WORKS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 2...
 20. 20:18 ALCHEMIA - Korekta raportów bieżących - realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej ...
 21. 20:18 GRAJEWO - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 22. 20:18 INTERNET WORKS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu...
 23. 20:18 TERESA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (3/2012)
 24. 20:18 INTERNET WORKS S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych oraz...
 25. 20:18 GRAJEWO - Raport roczny R 2011
 26. 20:18 TRION - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (28/2012)
 27. 19:40 PKN Orlen na Litwie zakłada biznes ochroniarski
 28. 19:35 Obama wydaje wojnę spekulantom windującym w górę ceny benzyny
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 31. 19:08 Nabbe Investments kupił w wezwaniu 2.036.599 akcji DM TMS Brokers
 32. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 33. 18:45 Inspektorzy z krajów Unii Celnej sprawdzą polskie zakłady mięsne
 34. 18:38 GPW: DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.
 35. 18:38 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje spółki TWIGONET
 36. 18:38 Przychody grupy Orbis wyniosły w I kw. 143 mln zł i spadły r/r o 4,2 proc.
 37. 18:38 Transakcje pakietowe
 38. 18:38 Dariusz Mioduski zastąpi Jana Kulczyka na stanowisku przewodniczącego rady dyrektorów KOV
 39. 18:18 ASBISc - Nabycie akcji własnych (16/2012)
 40. 18:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informac...
 41. 18:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star own shares transaction. (33/2012)
 42. 18:18 LUBAWA - Zmiana daty publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok ...
 43. 18:18 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS G...
 44. 18:10 OLT Express w lipcu uruchamia rejsy z Bydgoszczy i Łodzi do Krakowa
 45. 18:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji DEKPOL
 46. 18:08 GPW: Uchwała Nr 362/2012 - BBI DEVELOPMENT
 47. 18:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji LEŚNE RUNO
 48. 18:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji POLIMEX-MOSTOSTAL
 49. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 18:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez osobę obowiązaną (3/2012)
 51. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star flash report - March 2012 (32/2012)
 52. 18:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z osobą obow...
 53. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2271,20 pkt (0,88%)
 54. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 55. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 17.04.2012
 56. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 57. 17:53 MF po emisji obligacji w CHF ma sfinansowane ok. 60 proc. potrzeb pożyczkowych na '12 - Radziwiłł
 58. 17:53 KNF zgodziła się na przejęcie przez Raiffeisen akcji Polbank EFG, połączony bank ma trafić na GPW do
 59. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,40 proc. z 4,42 proc. - NBP
 60. 17:51 Gwałtowny przypływ optymizmu
 61. 17:50 IJHARS: cała branża mięsna chce produkować wędliny z "dolnej półki"
 62. 17:50 W 2011 r. deficyt finansów publicznych wyniósł 5,1 proc. PKB
 63. 17:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Zmiany w Radzie Dyrektorów KOV (18/2012)
 64. 17:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (1/2012)
 65. 17:48 MAKRUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta na rok 2012 (17/2012)
 66. 17:48 MAKRUM S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. za 2011 rok (16/2012)
 67. 17:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (76/2012)
 68. 17:48 AQUA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 14.05.2012r...
 69. 17:48 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji (2/2012)
 70. 17:48 CITY INTERACTIVE S.A. - Wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej City Interact...
 71. 17:48 ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej ...
 72. 17:48 SUWARY - Informacja o niezależności Członka Rady Nadzorczej. (11/2012)
 73. 17:40 KNF zgadza się, by Raiffeisen kupił Polbank
 74. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 75. 17:38 Bumech wyemituje do 3 mln warrantów subskrypcyjnych wymiennych na akcje s. E
 76. 17:38 Zarząd Konsorcjum Stali proponuje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 77. 17:38 KNF zgodziła się na przejęcie przez Raiffeisen akcji Polbank EFG, połączony bank ma trafić na GPW do
 78. 17:33 Popyt przejmuje inicjatywę na giełdach
 79. 17:27 Inwestorzy szukają impulsu
 80. 17:23 MSZ ws. spotkania z przedstawicielami Kongresu Polaków w Czechach (komunikat)
 81. 17:23 Złoty mocniejszy dzięki zagranicy, dług czeka na aukcję (opis)
 82. 17:23 Komunikat ze 153 posiedzenia KNF
 83. 17:23 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną DSS (opis)
 84. 17:23 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną DSS
 85. 17:23 Deficyt general government w '12 2,9 proc. PKB; w '13 2,2 proc.; w '14 1,6 proc.; w '15 0,9 proc. -
 86. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 17 kwietnia, 17.00
 87. 17:23 Oferta konsorcjum spółki Pol-Aqua za 525,69 mln zł ponownie najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK
 88. 17:23 Deficyt fin. publ. Polski 3,2 proc. PKB w '12, 2,8 proc. w '13 - MFW
 89. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 17 kwietnia, 17.00
 90. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.04.2012
 91. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 17 kwietnia, 17.00
 92. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 94. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 17:23 RPP przed decyzją nt. utrzymania lub zmiany obecnej polityki - Hausner
 96. 17:21 150 zł – tyle najmniej zapłacisz za niewydanie paragonu
 97. 17:18 BUMECH S.A. - Uchwały podjęte przez NWZA BUMECH S.A. dnia 17 kwietnia 2012 roku (20/2012)
 98. 17:18 ATM - Prospekt emisyjny ATM Systemy Informatyczne S.A. (19/2012)
 99. 17:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (53/2012)
 100. 17:18 ATM - Przebieg II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (20/2012)
 101. 17:18 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...
 102. 17:18 M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko ...
 103. 17:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 12/2012 W...
 104. 17:18 WAWEL SA - Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej (11/2012)
 105. 17:18 BUMECH S.A. - Zmiany w Statucie (21/2012)
 106. 16:48 KRUK S.A. - Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego umowy nabycia portfeli wierzytelnośc...
 107. 16:48 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (17/2012)
 108. 16:48 SOLAR COMPANY S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Solar Company S.A. (6/2012)
 109. 16:48 BIO-MED INVESTORS S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (6/2012)
 110. 16:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - Ogłoszenie kursu wymiany walut dla dywidendy końcowej. (16/2012)
 111. 16:48 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Ogłoszenie kursu wymiany walut dla dywidendy końcowej. (10/2012)
 112. 16:48 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organ...
 113. 16:42 To koniec DSS
 114. 16:30 RN KGHM zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na prezesa
 115. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (56/2012)
 118. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (56/2012)
 119. 16:18 AMICA - Emisja obligacji (20/2012)
 120. 16:18 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Po...
 121. 16:18 DSS S.A. - Informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta. (29/2012)
 122. 16:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TAURON Polska Energia S.A. ze...
 123. 16:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (27...
 124. 16:03 SWISSMED - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2012 r. ? marzec 2...
 125. 16:03 PGS SOFTWARE S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO...
 126. 16:03 FERRO S.A. - Informacja o złożeniu rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej (18/2012)
 127. 16:03 PGS SOFTWARE S.A. - Projekty uchwał na ZWZ (2/2012)
 128. 16:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (11/2012)
 129. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 130. 16:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (36/2012)
 131. 16:03 RYBNIK - Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 rok. (4/2012)
 132. 16:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 133. 16:03 MABION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (22/2012)
 134. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 135. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:45 MG: wzrost produkcji przemysłowej w marcu wyniósł ok. 4 proc.
 139. 15:40 MFW:wzrost PKB w Polsce w br. wyniesie 2,6 proc.; w 2013 r. 3,2 proc.
 140. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 141. 15:38 W tygodniu od 9 kwietnia do 15 kwietnia FootFall Index Polska spadł o 7,1 proc. rdr
 142. 15:38 Liczba rezerwacji wycieczek w 15 tyg. '12 wzrosła o 42,8 proc. rdr - system Merlinx
 143. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:38 NWZ ATM-u ogłosiło przerwę w obradach do 20 kwietnia
 146. 15:35 Deloitte: Chińczycy interesują się Polską, chcą otworzyć tu banki
 147. 15:35 W programie konwergencji MF podtrzymał 2,5-proc. wzrost PKB w 2012 r.
 148. 15:35 Hausner: RPP przed decyzją nt. utrzymania lub zmiany obecnej polityki
 149. 15:30 Produkcja przemysłowa w USA w marcu bez zmian
 150. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 8.015,50 USD za tonę
 151. 15:23 MF zaoferuje w czwartek obligacje OK0714 oraz PS1016 łącznie za 5,0-7,5 mld zł
 152. 15:23 Wzrost PKB w Polsce w '12 spowolni do 2,6 proc., a w '13 przyspieszy do 3,2 proc. - MFW
 153. 15:18 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (51/2012)
 154. 15:18 ZAKUPY.COM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakupy.com S.A. ...
 155. 15:15 Massel: musi zapaść kompromis w sprawie stawek za dostęp do torów
 156. 15:08 Unibep ma umowę o wartości 145,4 mln zł netto na budowę III etapu osiedla Saska
 157. 15:08 Ceramika Nowa Gala wypłaci 7 gr/akcję dywidendy za 2011 r.
 158. 15:08 ING OFE informuje
 159. 15:08 Stomil Sanok nie przejmie spółki Kaufil Sealing Technologies
 160. 15:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (73/2012)
 161. 15:03 ROPCZYCE - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA (10/2012)
 162. 15:03 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 163. 15:00 Likwidacja PKP SA możliwa przed końcem kadencji rządu
 164. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej z ING Bank Śląski S.A. (62/2012)
 166. 14:48 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (32/2012)
 167. 14:48 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (9/2012)
 168. 14:48 FASING - Aneks do zawartego kontraktu. (18/2012)
 169. 14:48 MOSTALPLC - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. (9/2012)
 170. 14:48 MOSTALPLC - Powołanie członków Rady Nadzorczej. (10/2012)
 171. 14:48 MOSTALPLC - Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% głosów na ZWZ. (11/2012)
 172. 14:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 173. 14:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 174. 14:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (24/2012)
 175. 14:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2012 r. (...
 176. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o sprzedaży usług w I kwartale 2012 r. (62/2012)
 177. 14:48 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2012)
 178. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o sprzedaży usług w I kwartale 2012 r. (62/2012)
 179. 14:48 SANOK - Zakończenie udziału w procesie akwizycji. (5/2012)
 180. 14:48 UNIBEP S.A. - UNIBEP S.A. wybuduje kolejny etap zespołu mieszkaniowego "SASKA" w Warszawie za pon...
 181. 14:48 NOWAGALA - Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy (32/2012)
 182. 14:48 LUXIMA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (7/2012)
 183. 14:48 BRE - Umowy BRE Banku z jedną ze spółek zależnych (27/2012)
 184. 14:48 NOWAGALA - Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 16 kwietnia 2...
 185. 14:45 Stopy procentowe w Indiach obniżone po raz pierwszy od 3 lat
 186. 14:40 Bank BPH zwolni 600 pracowników
 187. 14:38 Wzrost produkcji przemysłowej w marcu wyniósł ok. 4 proc. rdr vs 4,6 proc. w lutym - MG
 188. 14:38 W programie konwergencji MF podtrzymał wzrost PKB w '12 w wysokości 2,5 proc.; w '13 wyniesie 2,9
 189. 14:31 Za pierwszy dzień choroby nie zapłacą? Podziękujmy symulantom!
 190. 14:30 Juncker: Hiszpania nie będzie potrzebować pomocy od strefy euro
 191. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 194. 14:01 "Zapewnijcie dziennikarzom możliwość wykonywania pracy"
 195. 14:00 CIR: przedsiębiorcy, którzy nie płacą ZUS nie będą podwójnie karani
 196. 13:53 Zysk na akcję Goldman Sachs w I kw. 2012 r. 3,92 USD wobec konsensusu 3,55 USD
 197. 13:48 LUXIMA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (6/2012)
 198. 13:48 ERG - Zawarcie umowy znaczącej (4/2012)
 199. 13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki. (21/2012)
 200. 13:41 Pakiet medyczny w pracy nie za darmo?
 201. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 13:38 WZ Neuki zatwierdziło wypłatę po 2,6 zł/akcję dywidendy i przeznaczenie 8,5 mln zł na skup akcji
 203. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 204. 13:32 Tak nas oszukują na promocjach
 205. 13:20 Rząd za ujednoliceniem liczenia rzeczywistej stopy oprocentowania
 206. 13:18 LUXIMA S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki LUXIMA S.A. (5/2012)
 207. 13:18 PRAGMA INKASO S.A. - Wynik sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2012 r. (31/...
 208. 13:15 Lagarde oczekuje zwiększenia środków MFW o 400 mld dolarów
 209. 13:08 MON: Minister T. Siemoniak na spotkaniu ministrów państw NATO i UE (komunikat)
 210. 13:08 WZ Neuki zatwierdziło wypłatę po 2,6 zł/akcję dywidendy
 211. 13:08 Bank BPH planuje zmniejszyć zatrudnienie o nie więcej niż 600 pracowników do końca XI '12
 212. 13:08 RPP w '12 podniesie stopy procentowe o 50 pb - PKO BP (opinia)
 213. 13:08 W IV kontynuacja pozytywnego trendu produkcji węgla w JSW, na rynku koksu widać pewne ożywienie
 214. 13:03 MIESZKO - Pośrednie nabycie akcji Z.P.C. "Mieszko" S.A. (7/2012)
 215. 13:03 NEUCA - Informacja o zasadach wypłaty dywidendy (13/2012)
 216. 13:03 NEUCA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA NEUCA S.A. w dniu ...
 217. 13:03 ULMA Construccion SA - Wybór biegłego rewidenta (4/2012)
 218. 13:03 SOLAR COMPANY S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Solar Company S.A. oraz ustalenie da...
 219. 13:03 WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (22/2012)
 220. 13:03 Kino Polska TV S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. (14/2012)
 221. 12:40 CBOS: 70 proc. Polaków zna z sąsiedztwa lub widzenia osoby biedne
 222. 12:40 Polska otrzyma 9,5 mln euro na zmniejszanie nierówności społecznych
 223. 12:38 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 224. 12:33 HUTMEN - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (7/2012)
 225. 12:33 NEUCA - Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu 16 kwietnia 2012 roku (11/2012)
 226. 12:33 ATM Systemy Informatyczne S.A. - Przystąpienie do Systemu ESPI (1/2012)
 227. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 228. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 75/A/NBP/2012
 229. 12:20 Kierowcy przegrywają w sądach w sprawach o opłaty za przejazdy
 230. 12:18 BANKBPH - Uproszczenie struktury organizacyjnej Banku (6/2012)
 231. 12:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 232. 12:18 ROBINSON EUROPE S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ROBINSON E...
 233. 12:18 COMPLEX S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzająca tekst jednolity Statutu Spółki (16/2012)
 234. 12:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 235. 12:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in March2012 by the companies in the group of Eurohold (10/...
 236. 12:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (53/2012)
 237. 12:15 Pożyczamy pieniądze Stanom Zjednoczonym
 238. 12:08 NWZ JSW zdecydowało o umorzeniu 1.796.324 akcji serii C
 239. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 240. 12:08 Prognozy punktowe zmiennych uzupełniających - ankieta NBP
 241. 12:08 Inflacja HICP w Polsce w III '12 wyniosła 3,9 proc. rdr - Eurostat
 242. 12:08 Prognozy CPI, PKB i stopy referencyjnej NBP na lata 2012, 2013 i 2014 - ankieta NBP
 243. 12:08 Prognozy CPI, PKB i stopy proc. NBP w horyzoncie 8-kwartalnym - ankieta NBP
 244. 12:00 NIK: 41 proc. wałów przeciwpowodziowych wymaga naprawy
 245. 12:00 Emerytalny protest celników przed kancelarią premiera
 246. 12:00 "Tak" dla techniki szczelinowania
 247. 11:38 UOKiK: VIII Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej (komunikat)
 248. 11:38 Prognozy CPI, PKB i stopy referencyjnej NBP w horyzoncie 4 kwartałów - ankieta NBP
 249. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 250. 11:38 Erste obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj"
 251. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 252. 11:38 Polskie marki rodzinne. Odnieśli sukces dzięki pracy i pasji
 253. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 254. 11:23 Prognozy CPI, PKB i stopy referencyjnej NBP w horyzoncie 4 kwartałów - ankieta NBP
 255. 11:20 Eurostat podał dane o inflacji
 256. 11:08 UOKiK: zgoda na koncentrację: Saudi Acrylic Polymers Company (komunikat)
 257. 11:08 Opulentia planuje debiut na NewConnect na przełomie II i III kwartału 2012 r.
 258. 11:08 MF wyemituje we wtorek dwie transze obligacji w CHF 3-letnie i 6-letnie - Radziwiłł (aktl.)
 259. 11:08 Espirito Santo obniżył cenę docelową akcji PZU do 415 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
 260. 11:05 Solidarność: zmiany w obsłudze lotnisk - niebezpieczne
 261. 11:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (29/2012)
 262. 10:55 Arabski: projekty emerytalne po przyjęciu przez rząd - do parlamentu
 263. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 118,42-118,44 USD za baryłkę
 264. 10:50 Zaostrzenie kryterium przyznawania emerytur mundurowych
 265. 10:38 Co wywoła spadki cen ropy?
 266. 10:23 Złoty nieznacznie traci w porannym handlu; na krótkim końcu krzywej presja na wzrost rentowności
 267. 10:23 Barometr rynku pracy ZPP w II kw. wzrósł do 50,4 pkt - ZPP, DB Maison
 268. 10:23 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.672,24 mln zł - NBP
 269. 10:23 Silurian Hallwood z grupy Petrolinvestu pozyskał 37 mln zł z oferty prywatnej
 270. 10:22 Czterolatka została członkinią Mensy
 271. 10:20 Rynkowe deja vu?
 272. 10:19 "90 euro za godzinę, bez doświadczenia"
 273. 10:18 GTC - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w d...
 274. 10:18 GTC - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 275. 10:15 Przed inwestorami huśtawka nastrojów
 276. 10:11 Dużo danych zapowiada wysoką zmienność
 277. 10:08 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 3,5 proc. - PUDS
 278. 10:08 Polska sprzedaje 3- oraz 6-letnie obligacje nominowane we frankach szwajcarskich (popr.)
 279. 10:08 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Magellana, cena docelowa 64,1 zł
 280. 10:08 Polska sprzedaje 3- oraz 5-letnie obligacje nominowane we frankach szwajcarskich
 281. 10:08 NORDEA PTE SA informuje
 282. 10:03 INSTALKRK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2012)
 283. 10:03 PETROLINVEST S.A. - Przeprowadzenie oferty prywatnej przez Silurian Hallwood Plc (29/2012)
 284. 10:03 ATM - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne (18/2012)
 285. 10:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Raport roczny R 2011
 286. 10:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Raport roczny R 2011
 287. 10:03 ANTI S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (19/2012)
 288. 10:03 Pierwszy w tym tygodniu test dla Hiszpanii
 289. 09:59 Nieśmiałe próby
 290. 09:58 Byki muszą bardziej się postarać
 291. 09:40 Bez pasz GMO podrożeją jaja, drób i wieprzowina
 292. 09:38 POLSAT OFE informuje
 293. 09:33 IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2012)
 294. 09:33 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 295. 09:33 OVOSTAR UNION N.V. - Annual Report 2011 (4/2012)
 296. 09:33 KRKA - Received decision of Securities Market Agency (Agencija za trg vrednostnih papirjev) that ...
 297. 09:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (75/2012)
 298. 09:23 Stan realizacji reform z expose premiera
 299. 09:18 Zagraniczne staże dadzą ci pracę
 300. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2251,57 pkt (+0,01%)
 301. 09:08 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 302. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 303. 09:08 CIR: Stan realizacji najważniejszych zadań z expose (komunikat)
 304. 09:07 W Warszawie bez odbicia
 305. 09:00 Poziom 4,20 EUR/PLN ponownie obroniony, pomógł BGK?
 306. 08:55 Czy A1 się zawali?
 307. 08:42 Co było w trującym suszu z jaj?
 308. 08:37 Marazm narasta?
 309. 08:37 Wiedźmin - kolejna odsłona
 310. 08:29 Obrona lokalnego wsparcia
 311. 08:23 Redan szacuje, że w I kw. sprzedaż grupy wzrosła o 13 proc. rdr do 86,7 mln zł
 312. 08:23 Produkcja węgla Sadovaya w marcu '12 wzrosła o 6,2 proc. rdr
 313. 08:23 Espirito Santo obniża rekomendację dla JW Construction do
 314. 08:18 Emerytury mundurowe na dwa sposoby
 315. 08:15 Specjaliści ostrzegają przed propozycjami pracy przez internet
 316. 08:14 Prawnicy muszą ukrócić nieetyczne zachowania
 317. 08:03 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan za 3 miesiące 2012 r. (13/2012)
 318. 08:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny (8/2012)
 319. 08:03 SADOVAYA GROUP S.A. - MARCH 2012 PRODUCTION UPDATE (12/2012)
 320. 08:03 BUDOPOL - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (7/2012)
 321. 07:56 Negocjuj kurs wymiany waluty
 322. 07:55 Wartość 251 zł. Czy to jest sprawa dla prokuratury?
 323. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 17 kwietnia
 324. 07:33 POLLENAE - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2011r. (3/2012)
 325. 07:33 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 326. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 17.04 - 14.11.2012
 327. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 IV - 31 V
 328. 06:05 Gdańska firma oświetli szkocką autostradę
 329. 05:05 Sklepy na kółkach przegrywają z marketami
 330. 04:15 Tajemnica fanklubu piłkarskiej kadry
 331. 03:35 Będziemy pili więcej wina z dyskontów
 332. 03:05 Zastrzyk z NBP nie pomoże