Trwa ładowanie...
d1lpkm2

Artykuły z dnia: 2012.04.16 - finanse.wp.pl

 1. 22:48 NFI EMF - Zawarcie umowy o limit wierzytelności i umowy kredytowej (14/2012)
 2. 22:48 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2...
 3. 22:48 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2...
 4. 22:48 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia (3/2012)
 5. 22:48 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...
 6. 22:48 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...
 7. 21:48 ATLANTIS - Rejestracja zmian KRS Spółki zależnej MILA4 Sp. z o.o. (17/2012)
 8. 21:33 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ...
 9. 21:33 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (35/2012)
 10. 21:33 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ...
 11. 21:33 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ...
 12. 21:33 NOWAGALA - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZ 16-04-2012 (30/2012)
 13. 21:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 16 kwietnia, 20.00
 14. 21:23 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
 15. 21:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 16 kwietnia, 20.00
 16. 21:23 Amerykanin Jim Yong Kim nowym prezesem BŚ
 17. 21:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 16 kwietnia, 20.00
 18. 21:23 Zarząd EuCO rekomenduje 0,48 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 19. 21:23 Jim Yong Kim nowym prezesem Banku Światowego
 20. 20:33 NFI EMF - Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej EMF (12/2012)
 21. 19:48 UniCredit - UniCredit: lists of candidates for the Board of Directors submitted (53/2012)
 22. 19:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjo...
 23. 19:48 SECUS 1 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat in...
 24. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 25. 19:23 MSW ws. nowego dowodu osobistego (komunikat)
 26. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 27. 19:15 Krugman: Europa zmierza do "ekonomicznego samobójstwa"
 28. 18:55 MF o deficycie sektora finansów publicznych w 2011 r.
 29. 18:53 MSP przedłużyło ZE PAK wyłączność na negocjacje ws. kupna kopalni Konin i Adamów do 30 IV
 30. 18:53 Relacja deficytu sektora fin. publ. na koniec '11 istotnie niższa niż 5,6 proc. PKB - Marczak, MF
 31. 18:53 Relacja deficytu sektora fin. publ. na koniec '11 istotnie niższa niż 5,6 proc. PKB - Marczak, MF
 32. 18:53 Spółka zależna Seco/Warwick ma kontrakt o wartości 53,7 mln zł
 33. 18:48 CIECH - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (12/2012)
 34. 18:48 CIECH - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (13/2012)
 35. 18:48 ŚNIEZKA - Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (15/2012)
 36. 18:48 VISTULA GROUP - Kandydatura Pana Jerzego Mazgaja do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona ...
 37. 18:48 MOBINI S.A. - Uzupełnienie porządku obrad NWZ Spółki, które odbędzie się w 8 maja 2012 roku (21/2...
 38. 18:45 Władze Mazowsza: klienci nie skarżą się na wycieczki pod marką Triady
 39. 18:23 ING OFE ma ponad 5 proc. Solar Company
 40. 18:23 Śnieżka wzywa do sprzedaży 1.570.620 swoich akcji, po 31 zł za akcję - DM PKO BP (opis)
 41. 18:23 Śnieżka wzywa do sprzedaży 1.570.620 swoich akcji, po 31 zł za akcję - DM PKO BP
 42. 18:20 Śląski inspektor budowlany nie zmienił zdania w sprawie mostu na A1
 43. 18:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SOLAR COMPANY SA
 44. 18:08 Transakcje pakietowe
 45. 18:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE
 46. 18:08 GPW: Komunikat - ostatnie notowanie obligacji BZT5D0412
 47. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 16.04.2012
 48. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 49. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2251,37 pkt (0,06%)
 50. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 51. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,42 proc. z 4,39 proc. - NBP
 53. 18:03 PAMAPOL S.A. - Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego ...
 54. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok (15/2012)
 55. 18:03 SOLAR COMPANY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (4/...
 56. 18:03 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Termin publikacji wyników za pierwszy kwartał 2012 roku. (9/2012)
 57. 18:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do porozumienia. (35/2012)
 58. 18:03 SOLAR COMPANY S.A. - Dopuszczenie akcji SOLAR COMPANY S.A. do obrotu na rynku podstawowym GPW (3/...
 59. 18:03 NEW WORLD RESOURCES PLC - Termin publikacji wyników za pierwszy kwartał 2012 roku. (15/2012)
 60. 18:03 ABM SOLID S.A. - Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki. (34/2012)
 61. 18:03 SOLAR COMPANY S.A. - Rejstracja akcji SOLAR COMPANY S.A. przez KDPW (2/2012)
 62. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Wybór biegłego rewidenta na rok 2012 (16/2012)
 63. 18:03 FORTE - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (3/2012)
 64. 18:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (52/2012)
 65. 17:57 Próba odrobienia piątkowych strat
 66. 17:48 Odrabianie strat nie całkiem udane
 67. 17:44 Czy cel inflacyjny ma jeszcze sens?
 68. 17:44 Prezes Orange Polska Maciej Witucki: Jeśli nowoczesne usługi, to tylko w Orange
 69. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 70. 17:38 Intersport szacuje, że w I kw. miał 63,2 mln zł przychodów i 5,6 mln zł EBITDA
 71. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 16 kwietnia, 17.00
 72. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 16 kwietnia, 17.00
 73. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 16 kwietnia, 17.00
 74. 17:20 Sprzedaż detaliczna poprawiła nastroje
 75. 17:18 INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe po I kwartale 2012 roku (11/2012)
 76. 17:18 SOLAR COMPANY S.A. - Przystąpienie Solar Company S.A. do Elektronicznego Systemu Przekazywania In...
 77. 17:18 STOPKLATKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Stopklatka S.A. na dzień 14 maja 2012 roku (6/2012)
 78. 17:17 Sprzedający mieszkania godzą się na rekordowo duże obniżki
 79. 17:08 GPW: zmiana Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
 80. 17:08 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 81. 17:03 CP ENERGIA S.A. - Koszty emisji Akcji Serii K (25/2012)
 82. 17:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Przystąpienie Solar Company S.A. do Elektronicznego Systemu Przekazywa...
 83. 17:03 Gowin: jestem zdeterminowany ws.uwolnienia zawodów
 84. 16:53 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 85. 16:53 Obawy o Hiszpanię ciążą złotemu (opis)
 86. 16:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ATM Systemy Informatyczne
 87. 16:53 Orbis oddaje do użytku dwa hotele ekonomiczne w Krakowie
 88. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.04.2012
 90. 16:50 Złoty odrobił część porannych strat, ale ryzyko przeceny istnieje
 91. 16:50 KE potępia wysokie bonusy dla bankierów: nawet 9-krotność pensji
 92. 16:48 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (18/2012)
 93. 16:48 GUARDIER S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 94. 16:48 ALCHEMIA - Zawiadomienia od osób zobowiązanych w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (55/2012)
 95. 16:48 JUPITER NFI SA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (9/2012)
 96. 16:48 SEKO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 16 kwietnia 201...
 97. 16:48 SEKO S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (16/2012)
 98. 16:48 PEKAES - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji PEKAES SA w związku z o...
 99. 16:48 PGNIG - Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy PGNiG SA w zakresie usług magazynowania paliwa gazow...
 100. 16:48 SEKO S.A. - Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 16 kwietnia 2012 r. (14/2012)
 101. 16:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (52/2012)
 102. 16:48 SYNTHOS - Wykaz informacji przekazanych przez Synthos S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku. ...
 103. 16:48 EPIGON S.A. - Informacja o otrzymaniu znacznego pakietu akcji (2/2012)
 104. 16:48 LENTEX - Aneks do umowy o zachowaniu poufności ? informacja od spółki zależnej (51/2012)
 105. 16:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 106. 16:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (41/2012)
 107. 16:35 Bombardier chce zatrudnić w tym roku 50-60 polskich inżynierów
 108. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:23 Obecny poziom stóp proc. "nieco zbyt niski" - Winiecki, RPP
 112. 16:15 Sonik: gaz łupkowy wpisuje się w strategię energetyczną UE
 113. 16:09 Skarżą na szefów
 114. 16:08 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 5,06 proc. do 975 pkt.
 115. 16:08 ING OFE informuje
 116. 16:08 Wyniki sesji - rynek jednolity
 117. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 118. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:00 Czeskie koleje chcą powołać niskokosztową spółkę mającą działać też w Polsce
 122. 15:38 Polska na koniec II '12 posiadała amerykańskie papiery skarbowe warte 27,4 mld USD - Dep. Skarbu USA
 123. 15:38 MF na koniec III '12 miał 5.255,5 mln euro środków walutowych
 124. 15:38 MF w III '12 zapłaciło 794,6 mln EUR kapitału od długu oraz 306,8 mln EUR odsetek
 125. 15:38 Po marcu deficyt w budżecie wyniósł 22.956,8 mln zł - MF (tabela)
 126. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7991,25 USD za tonę
 127. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 128. 15:35 MF: po marcu deficyt w budżecie wyniósł 22 mld 956,8 mln zł
 129. 15:20 Ok. 60 tys. ha ziemi do sprzedaży
 130. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:04 Masz zaradne dziecko? Zapłać podatek
 132. 15:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (59/2012)
 133. 15:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycz...
 134. 15:03 MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji o nowo powołanej osobie zarządzającej (28/2012)
 135. 15:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udział...
 136. 15:03 APATOR - Dostawy liczników energii elektrycznej dla Grupy E.ON o wartości 11 mln zł. (16/2012)
 137. 15:00 SLD złoży wniosek o referendum emerytalne, gdy projekt rządu będzie w Sejmie
 138. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 14:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 137,1 mld zł - MRR
 140. 14:53 Klimat dla zakupu dóbr trwałego użytku obecnie gorszy niż przed rokiem - KPF, Żagiel
 141. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:53 Zysk kwartalny Citigroup 95 centów na akcję wobec spodziewanych 1,02 USD
 143. 14:52 Kilkuset taksówkarzy protestowało na ulicach Krakowa
 144. 14:45 Sprzedaż detaliczna w USA w marcu wzrosła o 0,8 proc. mdm
 145. 14:27 Hipoteki: wiosna, która nie nadchodzi
 146. 14:23 Na początku kwietnia taniało żyto, wieprzowina i wołowina, a drożał jęczmień, kukurydza i kurczęta -
 147. 14:23 Konieczne jest zrewidowanie i dostosowanie dotychczasowego bilansu kosztów i korzyści przyjęcia euro
 148. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 14:23 Pracodawcy chcą poznać karalność pracowników
 150. 14:18 RADPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu ZWZA ...
 151. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 152. 14:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (61/2012)
 153. 14:03 HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (44/2012)
 154. 14:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zmiana daty publikacji raportu rocznego SA-R 2011. (13/2012)
 155. 14:00 NIK: dwie kopalnie Kompanii Węglowej działały niezgodnie z koncesją
 156. 13:53 MG spodziewa się osłabienia dynamiki obrotów towarowych
 157. 13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej. (20/2012)
 158. 13:48 INPRO S.A. - Sprostowanie błędu technicznego w opinii biegłego rewidenta (18/2012)
 159. 13:48 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (10/2012)
 160. 13:48 PELION SA - Skup akcji własnych (50/2012)
 161. 13:42 Bezrobocie od marca powinno spadać
 162. 13:30 Niedoceniane narzędzia inwestowania
 163. 13:23 I Kongres HR Spółek Giełdowych w dniach 17-18 kwietnia w Ossie k. Rawy Mazowieckiej
 164. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 165. 13:11 Masz tablet? Pojedziesz koleją gdzie chcesz!
 166. 13:08 Orange główną marką handlową TP od 16 IV; bez wpływu na wyniki w 2012 r.
 167. 13:08 MPiPS szacuje, że bezrobocie od marca będzie spadać - Ostrowska
 168. 13:08 Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 100 mln akcji serii I (opis)
 169. 12:52 EURUSD poniżej 1,3000
 170. 12:50 Kredyty na własny biznes dla żon górników z Kompanii Węglowej
 171. 12:40 MPiPS szacuje, że bezrobocie od marca będzie spadać
 172. 12:40 Bogl a Krysl: odcinek A2 będzie gotowy w terminie
 173. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 74/A/NBP/2012
 174. 12:38 CPI MSWiA unieważniło przetarg na nowe dowody osobiste
 175. 12:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 12:38 NORDEA PTE SA informuje
 177. 12:38 Akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 100 mln akcji serii I
 178. 12:38 W II Polska nie spełniała kryterium stabilności cen, wypełniała kryterium stóp procentowych - MF
 179. 12:34 Ma inne zdanie niż poseł PIS - do odstrzału!
 180. 12:33 HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. w ramach zawartej umowy (43/...
 181. 12:33 ATLAS ESTATES LTD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości (2/2012)
 182. 12:33 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w zwiazku z art. 160 Ustawy o...
 183. 12:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 16 gr
 184. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 185. 12:08 UOKiK: zgoda na koncentrację - Bilifinger Berger (komunikat)
 186. 12:08 MSZ: konkurs w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012 (komunikat)
 187. 12:08 Mimo warunków atmosferycznych możliwe spadki cen zbóż - IERiGZ
 188. 12:03 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w zwiazku z art. 160 Ustawy o...
 189. 12:03 FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (17/2012)
 190. 12:03 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału poniżej 34 % akcji Ko...
 191. 11:55 Pawlak: czeskie wątpliwości ws. polskiej żywności - rozwiane
 192. 11:45 Eskalacja euro-emocji
 193. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 194. 11:23 IPN ws. wniosków prokuratury o udostępnienie dokumentacji (komunikat)
 195. 11:23 Ciech prowadzi poważne rozmowy z kilkoma inwestorami o sprzedaży Zachemu
 196. 11:23 Grubszy portfel polskiego freelancera
 197. 11:03 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (31/2012)
 198. 11:03 GLOBAL TRADE S.A. - Lista akcjonariuszy którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co ...
 199. 11:03 FOTA S.A. - Zawiadomienie o odwołaniu osoby zarządzającej (5/2012)
 200. 11:03 GOLAB S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (6/2012)
 201. 10:41 Frank po 4 zł znowu na horyzoncie
 202. 10:38 Ceny pszenicy rosną, rośnie zapotrzebowanie młynów - PZPRZ
 203. 10:38 Solar Company zadebiutuje na GPW 19 kwietnia
 204. 10:38 DM BDM podniósł rekomendację dla Kęt do "akumuluj", cena docelowa 131,9 zł
 205. 10:38 Złoty słabnie, a rentowności rosną na fali pogarszającego się sentymentu globalnego
 206. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 120,10-120,12 USD za baryłkę
 207. 10:38 Dane makro publikowane w tym tygodniu będą argumentem za pozostawieniem stóp proc. bez zmian -
 208. 10:38 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.442,96 mln zł - NBP
 209. 10:37 "Dołącz do kadry powołanej przez Boga"
 210. 10:22 Zawody z przywilejami
 211. 09:57 Eurodolar testuje ważne wsparcie
 212. 09:54 Szwajcarzy mogą nie sprostać wyzwaniom
 213. 09:50 Zawiedzione nadzieje
 214. 09:48 ABEONET S.A. - Zmiana stanu posiadania (3/2012)
 215. 09:48 ABEONET S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2012)
 216. 09:38 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2244,33 pkt (-0,25%)
 217. 09:38 Stopa bezrobocia od marca powinna spadać - MPiPS
 218. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 219. 09:38 NWR podtrzymuje, że wyprodukuje 10,8-11 Mt węgla oraz 700 kt koksu w '12
 220. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 221. 09:38 POLSAT OFE informuje
 222. 09:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 223. 09:38 ING obniżył rekomendacje dla sektora detalicznego (LPP, NG2 i Vistula) do "neutralnie"
 224. 09:38 Dane GUS o CPI w marcu neutralne z punktu widzenia polityki pieniężnej - Zielińska-Głębocka, RPP
 225. 09:27 Zatrudnią 120 kobiet umiejących posługiwać się bronią
 226. 09:24 Co dalej z ożywieniem?
 227. 09:12 Informacje ze spółek
 228. 09:05 Słabsze dane z Chin wywołały przecenę
 229. 09:01 Orange Polska wkracza na rynek
 230. 08:55 Niszczą wódkę przez wyparowywanie
 231. 08:53 Rośnie zapotrzebowanie firm na kompetencje - Antal Global Snapshot
 232. 08:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 16 kwietnia
 233. 08:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 234. 08:53 Ceny węgla koksującego NWR spadną w II kw. o 8 proc. kdk, koksu o 4 proc. kdk
 235. 08:53 DM IDM podwyższył rekomendację dla Asseco Poland do "kupuj", cena docelowa 55 zł
 236. 08:53 Dane GUS o CPI w marcu neutralne z punktu widzenia polityki pieniężnej - Zielińska-Głębocka, RPP
 237. 08:53 RPP czeka na kolejne dane - Bratkowski, RPP
 238. 08:48 QUERCUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 239. 08:48 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Aktualizacja dotycząca obrotów NWR oraz cen na drugi kwartał 2012 r. (...
 240. 08:48 CIECH - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 roku (11/2012)
 241. 08:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - Aktualizacja dotycząca obrotów NWR oraz cen na drugi kwartał 2012 r. (1...
 242. 08:45 Orange pokazał ofertę na rebranding
 243. 08:44 Skarbówka dobierze się do lekarzy i prawników
 244. 08:42 Początek tygodnia przynosi kontynuacje wyprzedaży polskiej waluty.
 245. 08:37 Słaba piątkowa sesja
 246. 08:26 Arbeit nad Wisłą
 247. 08:20 Poniżej ważnego oporu
 248. 08:18 Jak rząd otworzy zawody?
 249. 08:02 Miała być chińska autostrada, są banki, będzie elektrownia?
 250. 07:49 Ponad 6 zł za litr benzyny - to się już stało!
 251. 07:31 Podatek od przelewu? Takie cuda tylko w Budapeszcie
 252. 07:08 MSZ: min. Sikorski na seminarium dot. Białorusi (komunikat)
 253. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 IV - 10 V
 254. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 16.04 - 14.11.2012
 255. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela 14-15 kwietnia
 256. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela 14-15 kwietnia
 257. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 14-15 kwietnia
 258. 07:03 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (40/2012)
 259. 06:49 CBA sprawdza sanepid i inspektorat sanitarny ws. proszku jajecznego
 260. 06:33 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG's casino entities unaudited gaming revenues for Q1 2012 in E...
 261. 06:28 Oszczędności na kontach ZUS wzrosną o ok. 5 procent
 262. 05:50 Jak rząd otworzy zawody
 263. 05:05 Arbeit nad Wisłą
 264. 02:00 Po co Polacy chodzą do kawiarni