Trwa ładowanie...
d2nq2pg

Artykuły z dnia: 2012.04.04 - finanse.wp.pl

 1. 01:40 Jazda płynniejsza, choć niekoniecznie
 2. 00:40 Katastrofalne skutki zbyt niskiego ubezpieczenia
 3. 22:48 INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (8/2012)
 4. 22:33 LW BOGDANKA S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie akcjonar...
 5. 22:33 LW BOGDANKA S.A. - Obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany - zgodnie z żądaniem akcjona...
 6. 22:33 REINHOLD POLSKA AB - Otrzymanie informacji o ujawnieniu stanu posiadania od byłego akcjonariusza/...
 7. 22:33 REINHOLD POLSKA AB - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgrom...
 8. 22:33 MARVIPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.w dniu 4 kwietnia...
 9. 22:33 MARVIPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 10. 20:33 HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (RB-48/2012) (48/2012)
 11. 20:33 HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 12. 20:33 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-49/2012) (49/2012)
 13. 20:33 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2012 roku (RB ...
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 4 kwietnia, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 4 kwietnia, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 4 kwietnia, 20.00
 17. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 20:08 Zarząd grupy Kęty zaproponuje wypłatę 5 zł dywidendy za akcję z zeszłorocznego zysku (opis)
 19. 20:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 20. 20:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 21. 20:08 Deficyt sektora w '12 45 mld zł - Rostowski
 22. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 23. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.04.2012
 24. 20:08 JP Morgan już nie oczekuje obniżek stóp NBP w 2012 r. (opinia)
 25. 20:08 W I kw. sprzedaż produktów finansowych przez Open Finance i Home Broker wyniosła łącznie 3,47 mld zł
 26. 20:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komunikat Aktuali...
 27. 20:03 BOMI - Rejestracja połączenia z BDF Sp. z o.o. (34/2012)
 28. 20:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 29. 20:03 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie daty i zwoł...
 30. 20:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie daty ...
 31. 20:00 Nowe posunięcia oszczędnościowe tanich irlandzkich linii Ryanair
 32. 19:18 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (19/2012)
 33. 19:18 SECUS PIERSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zmiana terminu Zgromadzenia ...
 34. 19:18 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Inv...
 35. 19:18 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestoró...
 36. 19:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wyznaczenie daty i zwołanie ...
 37. 18:53 W czwartek PLN może umacniać się w przedziale 4,12-4,17/EUR; na FI wzrosty rentowności (opis)
 38. 18:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 39. 18:53 KE zgodziła się na przejęcie Warty przez Talanx i Meiji Yasuda
 40. 18:53 Cena emisyjna akcji serii E spółki Euroimplant ustalona na 12 groszy
 41. 18:53 Statystyka sesji giełdowej z 4.04.2012
 42. 18:53 Kino Polska chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
 43. 18:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2257,06 pkt (-1,81%)
 44. 18:53 Transakcje pakietowe
 45. 18:53 Zarząd grupy Kęty zaproponuje wypłatę 5 zł dywidendy za akcję z zeszłorocznego zysku
 46. 18:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 47. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 48. 18:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,34 proc. z 4,31 proc. - NBP
 49. 18:50 Zapachniało bessą
 50. 18:48 FON - Zmiany w Zarządzie Spółki (7/2012)
 51. 18:48 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. (6/2012)
 52. 18:48 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 kwietnia 20...
 53. 18:34 MEDIATEL - Wykup obligacji w celu umorzenia oraz emisja obligacji (19/2012)
 54. 18:34 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (69/2012)
 55. 18:34 BANKBPH - Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku (5/2012)
 56. 18:34 KETY - Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (6/2012)
 57. 18:34 ELZAB - Odwołanie osoby zarządzającej ELZAB S.A. (15/2012)
 58. 18:34 OPEN FINANCE S.A. - INFORMACJA ZARZĄDU (25/2012)
 59. 18:33 KETY - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 60. 18:33 PAGED - spełnienie warunku zawieszającego oraz rozwiązanie zawartej Umowy Inwestycyjnej (23/2012)
 61. 18:33 ZASTAL SA - Zmiana stanu posiadania akcji (12/2012)
 62. 18:33 EUROIMPLANT S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. (12/2012)
 63. 18:33 KETY - Raport roczny R 2011
 64. 18:33 Kino Polska TV S.A. - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 i z lat ub...
 65. 18:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. (9/2012)
 66. 18:33 PEP - Akcjonariusze posiadający ponad 5% na ZWZA (20/2012)
 67. 18:33 MOSTALEXP - Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości (14/2012)
 68. 18:33 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez GANT DEVELOPMENT S.A. (15/2012)
 69. 18:25 Belka: Rada Polityki Pieniężnej rozważa podniesienie stóp
 70. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 4 kwietnia, 17.00
 71. 17:38 KDPW: Rejestracja pw spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania SA
 72. 17:38 KDPW: Rejestracja pw spółki P R E S C O GROUP SA
 73. 17:38 GPW: Przystąpienie INPRO do Programu Wspierania Płynności
 74. 17:38 GPW: ostatnia sesja notowań obligacji MERA S.A.
 75. 17:38 W tyg. zakończonym 1.04 udział TVN w oglądalności wynosił 15,73 proc., Polsatu 14,63 proc.
 76. 17:38 W tyg. zakończonym 1.04 Polsat miał 75,11 mln zł wpływów z reklam, TVN 73,06 mln zł
 77. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 4 kwietnia, 17.00
 78. 17:38 DI BRE podwyższył rekomendację dla Kruka do "kupuj" z "akumuluj"; cena docelowa 59,4 zł
 79. 17:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 4 kwietnia, 17.00
 81. 17:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów
 82. 17:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 17:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 17:38 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów
 86. 17:38 Wzrost PKB w I kw. '12 około 4 proc. - prezes NBP (aktl.)
 87. 17:38 RPP chce zakomunikować, że poważnie rozważa podwyżkę stóp proc. - prezes NBP
 88. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.04.2012
 89. 17:38 Znaczna część potencjału aprecjacyjnego złotego została już skonsumowana - Belka, NBP
 90. 17:38 Zarząd PKO BP będzie rekomendował wypłacanie dywidendy przy współcz. wypłacalności powyżej 12 proc.
 91. 17:38 Wzrost PKB w I kw. '12 około 4 proc. - prezes NBP
 92. 17:38 RPP w najbliższym okresie może rozważyć zacieśnienie polityki pieniężnej (opinia)
 93. 17:38 Zarząd PKO BP będzie rekomendował wypłacanie dywidendy przy współcz. wypłacalności powyżej 12 proc.
 94. 17:38 Pożyczkę NBP dla MFW będzie można zaliczać do rezerw walutowych Polski - prezes NBP
 95. 17:38 NBP nie widzi potrzeby wspierania długoterminowej płynności sektora bankowego - prezes
 96. 17:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz informacji przkazanych do public...
 97. 17:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji od osoby mającej dostęp do informacji poufnych o ...
 98. 17:33 KOELNER - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych SA-R 2011 oraz SA-RS 2011 (3/2012)
 99. 17:33 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 marca 2012 r. (8/2012)
 100. 17:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zbyciu i nabyciu akcji GKS GieKSa Katowice S.A....
 101. 17:33 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (47/2012)
 102. 17:33 MOL - AGM proposals (19/2012)
 103. 17:33 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 28 marca do 3 kwietnia 2012 roku....
 104. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Przyjęcie polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A. (22/2012)
 105. 17:33 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 28 marca do 3 kwietnia 2012 roku....
 106. 17:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ -
 107. 17:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia ud...
 108. 17:33 Rubicon Partners NFI SA - Spełnienie warunku zawieszającego oraz rozwiązanie zawartej Umowy Inwes...
 109. 17:33 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (11/2012)
 110. 17:33 AC S.A. - Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji GPW (19/2012)
 111. 17:33 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (48/2012)
 112. 17:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (53/2012)
 113. 17:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz ustalenie daty pierwszego dn...
 114. 17:33 IDEA TFI SA - transakcje animatora na akcjach Spółki (28/2012)
 115. 17:30 TVP będzie musiała zamknąć oddziały regionalne
 116. 17:14 NBP ostatnim normalnym bankiem centralnym
 117. 17:06 Powróciły obawy o recesję w Europie
 118. 17:00 Bieńkowska: Polska nie straci dotacji przeznaczonych na kolej
 119. 16:46 ECB bez wyrazu, ale ISM słabszy – EUR/USD może nieco odbić po silnym spadku
 120. 16:40 Sąd odrzucił skargę Lux Veritatis na bezczynność KRRiT
 121. 16:38 MSW ws. nowego taryfikatora dot. wykroczeń drogowych (komunikat)
 122. 16:38 NWZ Fondul Proprietatea wyraziło zgodę na notowania spółki na warszawskiej GPW
 123. 16:38 W weekend 30.03-01.04 kina najwięcej zarobiły na filmie "Igrzyska śmierci"
 124. 16:38 Cena miedzi na LME spadła do 8448,50 USD za tonę
 125. 16:38 JSW wyprodukowała w I kw. '12 o około 240 tys. ton więcej węgla niż zakładał plan
 126. 16:38 Ceny zbóż w ostatnim tygodniu znacząco wzrosły - PZPRZ
 127. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:38 NORDEA OFE miesięczna struktura aktywów
 133. 16:38 RPP w najbliższym okresie może rozważyć zacieśnienie polityki pieniężnej
 134. 16:38 W strefie euro utrzymuje się ryzyko wzrostu inflacji - Draghi
 135. 16:38 Komunikat po kwietniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 136. 16:03 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 137. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 138. 16:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadz...
 139. 16:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub na...
 140. 16:03 WOJAS S.A. - Przychody spółki osiągnięte w marcu 2012 roku (10/2012)
 141. 16:03 IZOSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (16/2012)
 142. 16:03 PBO ANIOŁA S.A. - Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności albo uchylenia...
 143. 16:03 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów - 10% kapitałów własnych z firmą Gemalto Sp. z o.o. (9/...
 144. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej l...
 145. 15:40 Kopalnie JSW wydobyły więcej węgla niż planowały
 146. 15:35 Pruszkowski Herbapol sprzedany za 35,25 mln zł
 147. 15:33 KANIA - Uzupełnienie raportu bieżącego 19/2012 - Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego. ...
 148. 15:33 TU EUROPA SA - Nabycie akcji własnych. (16/2012)
 149. 15:33 06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (21/2012)
 150. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 151. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 152. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:23 Spółka zależna DSS złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu
 154. 15:23 POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów
 155. 15:18 ABEONET S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2012)
 156. 15:18 BERLING S.A. - Oświadczenie o objęciu akcji (4/2012)
 157. 15:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 158. 15:18 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (24/2012)
 159. 15:00 Nowe centra handlowe powstają głównie w mniejszych miastach
 160. 14:50 Przyznał się, że oszukał klientów "piramidy" na 9 mln zł
 161. 14:48 AMBRA - Przedłużenie współpracy z operatorem logistycznym, spółką Schenker Sp. z o.o. ? znaczące ...
 162. 14:48 ABM SOLID S.A. - Tekst Jednolity Statutu Spółki ABM SOLID S.A. (29/2012)
 163. 14:48 DSS S.A. - Złożenie przez spółkę zależną Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością za...
 164. 14:48 PELION SA - Skup akcji własnych (43/2012)
 165. 14:48 MEDIATEL - Wykup obligacji serii S w celu umorzenia (18/2012)
 166. 14:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 167. 14:48 ZUK - Zawarcie znaczącej umowy (9/2012)
 168. 14:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (24/2012)
 169. 14:48 KOPEX S.A. - Aneksy do znaczących umów jednstki zależnej. (57/2012)
 170. 14:48 ŚWIECIE - RB 10/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (10/2012)
 171. 14:48 KOMPUTRONIK S.A. - sprzedaż za okres styczeń - marzec 2012 ? wstępne dane o przychodach (14/2012)
 172. 14:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Call for Candidates for Supervisory Board members of Nova KBM d...
 173. 14:45 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 5 gr - e-petrol.pl
 174. 14:45 McDaniel&Associates Consultants szacuje wartość udziału Petrolinvestu w zasobach OTG na 2,33 mld USD
 175. 14:45 Relacja długu publicznego do PKB obniży się w '12; w kolejnych latach dalszy spadek - Rostowski
 176. 14:45 ING OFE informuje
 177. 14:38 Polkomtel chce w ciągu 2 lat zwiększyć zasięg sieci 3G do 95 proc. populacji
 178. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 18 gr
 179. 14:38 Po lutym deficyt w budżecie wyniósł 16.515,6 mln zł - MF
 180. 14:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 14:23 Do wykupu w 2012 roku pozostaje dług o wartości 89,1 mld zł - MF
 182. 14:23 Indeks mobilności Randstad wyniósł w II '12 109 pkt, tyle samo co w badaniu z XI '11
 183. 14:23 MF przewiduje, że w kwietniu nastąpi wzrost zadłużenia w bonach w przedziale 1,0-3,0 mld zł
 184. 14:23 Poziom długu krajowego na koniec III wyniósł 528,4 mld zł - MF
 185. 14:23 Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec III 28,2 mld zł - MF
 186. 14:23 Proama od początku działalności w Polsce sprzedała 20 tys. polis
 187. 14:23 Aktywni 50+ na rynku pracy
 188. 14:08 Zarząd Progres Investment będzie rekomendował zatrzymanie zysków za lata '11 i '12 w spółce
 189. 14:08 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki NEUCA
 190. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 191. 14:08 GPW: Ostatnie notowanie pda spółki GRUPA NOKAUT
 192. 14:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji C spółki GRUPA NOKAUT
 193. 14:08 Raiffeisen rekomenduje "kupuj" NG2, cena docelowa 69 zł
 194. 14:08 Rosną ceny pszenicy konsumpcyjnej
 195. 14:08 15 spółek w III etapie konkursu SEG "Złota Strona Emitenta"
 196. 14:08 Raiffeisen obniżył rekomendację dla Cinema City do "redukuj", cenę docelową do 30 zł
 197. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 198. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 199. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów
 200. 14:08 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian, 1,0 proc.
 201. 14:08 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc.
 202. 14:08 Pioneer Pekao TFI pozyskało w marcu ponad 42 mln zł nowych środków, w całym I kw. 145 mln zł
 203. 14:05 Budowa A1 od Świerklan do granicy - do końca lipca
 204. 14:03 BOŚ SA - Zamiar Zarządu Banku w zakresie zaproponowania akcjonariuszom Banku zatrzymania całego z...
 205. 14:03 PETROLINVEST S.A. - Otrzymanie wyceny perspektywicznych zasobów węglowodorów Kontraktu OTG, przyg...
 206. 14:03 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (13/2012)
 207. 14:03 KUPIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dn...
 208. 14:03 ADVADIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym W...
 209. 14:03 FASING - Aneks do umowy znaczącej (12/2012)
 210. 14:03 Z Lotto wyciągniemy więcej kasy
 211. 14:00 Najstarszy czynny zawodowo lekarz w Polsce
 212. 13:53 Aktywni 50+ na rynku pracy
 213. 13:40 RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych
 214. 13:39 FED zaskoczył, a co zrobi ECB?
 215. 13:35 W oczekiwaniu na posiedzenie ECB
 216. 13:24 Najlepsze sklepy dla Polaków
 217. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 218. 13:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 219. 13:18 NEMEX S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 220. 13:18 ONE-2-ONE S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach (6/2012)
 221. 13:18 PETROLINVEST S.A. - Otrzymanie wyceny perspektywicznych zasobów węglowodorów Kontraktu OTG, przyg...
 222. 13:08 MSZ: wizyta wiceminister Bernatowicz w Czarnogórze (komunikat)
 223. 13:08 UOKiK ws. warszawskiego biura podróży Bee&Free (komunikat)
 224. 13:08 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów UNICREDIT BANK AG
 225. 13:08 Tabela kursów średnich NBP nr 67/A/NBP/2012
 226. 13:08 Mimo strat w uprawach ozimych wzrost cen żywności w '12 nie większy niż 5 proc. rdr - Sawicki
 227. 13:08 W tygodniu od 26 marca do 1 kwietnia FootFall Index Polska wzrósł o 1,3 proc. rdr
 228. 13:08 MG podtrzymuje, że wzrost produkcji w marcu będzie zbliżony do poziomu z lutego
 229. 13:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 230. 13:08 NBP osiągnął w '11 zysk w wysokości 8,6 mld zł
 231. 13:08 Aegon OFE miesięczna struktura aktywów
 232. 13:08 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów
 233. 13:08 MF będzie częściowo nadal wymieniał waluty na FX, a częściowo w NBP - prezes NBP
 234. 13:08 NBP osiągnął w '11 zysk w wysokości 8,6 mld zł (opis)
 235. 12:55 Biedronka podnosi pensje pracowników
 236. 12:48 PBG - Powołanie członków Rady Nadzorczej (19/2012)
 237. 12:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (19/2012)
 238. 12:48 MEDIATEL - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (17/2012)
 239. 12:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna ? objęcie akcji w podwyższonym kapitale Fitness Academy ...
 240. 12:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (25/2012)
 241. 12:48 KANIA - Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego. (19/2012)
 242. 12:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 243. 12:48 IZOSTAL S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozyc...
 244. 12:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (35/2012)
 245. 12:48 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (15/2012)
 246. 12:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Avia Solutions Group AB sold 50 per cent shareholding in Small Planet A...
 247. 12:48 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (23/2012)
 248. 12:48 POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 kwietnia 2012 ro...
 249. 12:48 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (10/2012)
 250. 12:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (18/2012)
 251. 12:45 Teczki tzw. kredytowych milionerów zostaną otwarte
 252. 12:30 Gaj: ceny usług telekomunikacyjnych mogą spaść o ok. 10 proc.
 253. 12:30 NBP: zysk banku centralnego za 2011 r. wyniósł 8,6 mld zł
 254. 11:53 DM BZ WBK obniżył rekomendację Netii do "trzymaj", cena docelowa 6,8 zł
 255. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 256. 11:53 Dwa indeksy biznesu PKPP Lewiatan w III bez zmian, jeden w dół
 257. 11:53 Erste Group obniżył rekomendację dla Coliana do "trzymaj", cena docelowa 2,7 zł
 258. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 259. 11:44 Tajniki pracy kaskaderów (WIDEO)
 260. 11:35 Wyjątkowa pasja zwykłych ludzi
 261. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 262. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 263. 11:08 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 264. 10:58 Paliwa droższe na święta
 265. 10:55 Zawodowy... uwodziciel (WIDEO)
 266. 10:53 Ronson sprzedał 97 lokali netto w I kwartale br.
 267. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 124,78-124,80 USD za baryłkę
 268. 10:53 Progres Investment podwyższył prognozę zysku netto na 2012 r. do 20,6 mln zł
 269. 10:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 39.043,39 mln zł - NBP
 270. 10:53 Co mówi o tobie charakter pisma?
 271. 10:45 Protokół z posiedzenia FOMC umacnia dolara
 272. 10:39 Jeden pracownik utrzymuje jednego bezrobotnego
 273. 10:23 Globalne nastroje decydujące dla FX i FI; istotny też wydźwięk komunikatu po RPP
 274. 10:23 Wydobycie węgla w Bogdance wyniosło w marcu '12 r. 736,8 tys. ton
 275. 10:16 Psycholog, nauczyciel, policjant… Tym wszystkim po trochu powinien być ksiądz
 276. 10:10 Port Lotniczy Lublin szuka pracowników ochrony
 277. 09:53 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla Lotosu do "sprzedaj", cena docelowa 22 zł (opis)
 278. 09:40 Granie pod dane
 279. 09:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 19,2 mln zł
 280. 09:37 Przed inwestorami duża dawka nowych informacji
 281. 09:34 Dolar zyskał po minutes Fed, dziś posiedzenie EBC
 282. 09:30 Fed nie pomoże bykom
 283. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 284. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 285. 09:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 286. 09:08 DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Oponeo.pl do 11,86 zł, podtrzymał "kupuj"
 287. 09:08 Sezonowość bezrobocia w Polsce będzie zachowana - minister pracy
 288. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2286,19 pkt (-0,54%)
 289. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 290. 09:08 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla Lotosu do "sprzedaj"
 291. 09:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 292. 09:08 MF pracuje nad założeniami do ustawy o podatku dochodowym od działalności rolniczej
 293. 09:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 294. 09:08 NORDEA PTE SA informuje
 295. 09:08 POLSAT OFE informuje
 296. 09:08 Premier Chin wezwał do złamania "monopolu wielkich banków"
 297. 09:08 UBS obniżył rekomendację dla ING BSK do "neutralnie", podniósł dla PKO BP do "kupuj"
 298. 08:59 Czy hiszpańskie problemy zawładną rynkami?
 299. 08:54 Poseł zapłaci 3 proc., ty 20 proc.
 300. 08:43 RPP w kalendarzu skutkuje wytłumieniem ruchów na złotym
 301. 08:34 Emigranci coraz mniej hojni
 302. 08:29 Problemy z przełamaniem oporu
 303. 08:24 Bezrobotni zarejestrują się przez internet
 304. 07:51 Jak wypromować miasto? Puścić z fontann wódkę
 305. 07:33 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (34/2012)
 306. 07:21 Planujesz wakacje? Uważaj
 307. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 4.04 - 14.11.2012
 308. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 IV - 10 V
 309. 07:08 Wypłata z zysku NBP za 2011 r. do budżetu wyniesie ponad 8 mld zł - źródła (powt.)
 310. 07:08 FOMC nie widzi potrzeby luzowania polityki monetarnej - minutes
 311. 07:08 Limit inwestycji OFE za granicą docelowo wyniesie 30 proc. łącznej wartości aktywów funuduszy - KPRM
 312. 06:44 Stopy procentowe - dziś decyzja
 313. 06:37 Emigranci coraz mniej hojni
 314. 06:30 Na luksusy ZUS będziemy harować aż do śmierci
 315. 06:10 CBA wzięło na cel samorządy
 316. 06:00 Tytoń schodzi do podziemia
 317. 05:40 Premier wezwał do złamania "monopolu wielkich banków"
 318. 03:40 Polacy przegrywają z państwem w sądach