Trwa ładowanie...
d1kws6z

Artykuły z dnia: 2012.04.12 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ELKOP - Pośrednie nabycie akcji Emitenta. (20/2012)
 2. 23:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wprowadzenia do altern...
 3. 23:33 EAST PICTURES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2...
 4. 23:33 ELKOP - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (18/2012)
 5. 23:33 ELKOP - Pośrednie nabycie akcji Emitenta. (19/2012)
 6. 23:33 eCard S.A. - Korekta raportu bieżącego 8/2012 ? Zamknięcie opóźnienia dotyczącego prowadzonych ne...
 7. 23:33 ELKOP - Pośrednie zbycie akcji Spółki . (21/2012)
 8. 23:33 HAWE - Rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-52/2012) (52/2012)
 9. 21:08 Bogusław Bobrowski nowym prezesem Mostostalu Zabrze
 10. 21:08 Eurotel chce wypłacić 1,5 zł dywidendy na akcję
 11. 20:48 MOSTALZAB - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (27/2012)
 12. 20:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test SSL (1/1)
 13. 20:33 EUROTEL S.A. - Informacja dotycząca propozycji wypłaty dywidendy za 2011 rok. (15/2012)
 14. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 12 kwietnia, 20.00
 15. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 12 kwietnia, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 12 kwietnia, 20.00
 17. 20:18 DECORA - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011 (2/2012)
 18. 20:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uc...
 19. 20:08 Decora planuje wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
 20. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.04.2012
 21. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 23. 19:15 Jest zgoda na większe dopłaty do kredytów preferencyjnych
 24. 19:08 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów DBSTXE0113
 25. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 26. 19:08 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FIZ
 27. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EO NETWORKS
 28. 19:05 Komisja Europejska otwiera debatę o pensjach w UE
 29. 19:03 EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (9/2012)
 30. 19:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (11/2012)
 31. 18:53 Dywidendy za 2011 w spółkach publicznych - tabela
 32. 18:53 MZ ws. dostępności leków (komunikat)
 33. 18:53 Zarząd PZU rekomenduje przeznaczenie 1,75 mld zł na dywidendę, czyli 20,3 zł na akcję (opis)
 34. 18:53 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Synektik, cena docelowa 26 zł
 35. 18:48 TPSA - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. (51/2012)
 36. 18:48 LIBERTY GROUP S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji 10.0...
 37. 18:48 ENERGOPLD - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w d...
 38. 18:48 TPSA - Decyzja WZA dotycząca dywidendy. (52/2012)
 39. 18:48 EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. (14/2012)
 40. 18:48 M 10 S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ (5/2012)
 41. 18:48 TPSA - Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. (53/2012)
 42. 18:48 MAGELLAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2012 roku...
 43. 18:48 UniCredit - PRESS RELEASE - Mr Giuseppe Vita - the candidate for the chairmanship of UniCredit S...
 44. 18:48 MAGELLAN S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 ...
 45. 18:48 TPSA - Decyzja WZA dotycząca dywidendy. (52/2012)
 46. 18:48 TPSA - Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. (53/2012)
 47. 18:48 PZU SA - Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok (9/2012)
 48. 18:48 TPSA - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP S.A. (51/2012)
 49. 18:48 TPSA - Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję. (54/2012)
 50. 18:48 TPSA - Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję. (54/2012)
 51. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 52. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 53. 18:08 Makrum podwyższy kapitał o 28.557.974 akcje s. I w ramach kapitału docelowego
 54. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 12.04.2012
 55. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2278,58 pkt (1,19%)
 56. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 57. 18:08 MS: Minister Gowin z wizytą we Wrocławiu (komunikat)
 58. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 59. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,46 proc. z 4,42 proc. - NBP
 60. 18:03 ENERGOPLD - Złożenie rezygnacji przez członków Rady nadzorczej Emitenta (14/2012)
 61. 18:03 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (73/2012)
 62. 17:52 Dalsze odrabianie strat
 63. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 64. 17:48 MAKRUM S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ? emisja akcji se...
 65. 17:48 KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZG...
 66. 17:48 PELION SA - Skup akcji własnych (47/2012)
 67. 17:48 KOPEX S.A. - Informacja poufna - podpisanie przez Emitenta kontraktu z kontrahentem rosyjskim (60...
 68. 17:48 KRAKCHEMIA S.A. - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A. (9/2012)
 69. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 70. 17:38 Kryzys w strefie euro ma istotny wpływ na strategię wejścia Polski do EMU - MF
 71. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 12 kwietnia, 17.00
 72. 17:38 Kopex ma kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego do Rosji za 16,5 mln euro
 73. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 12 kwietnia, 17.00
 74. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 12 kwietnia, 17.00
 75. 17:38 Radpol wypłaci 0,47 zł dywidendy na akcję (opis)
 76. 17:36 Wall Street pomaga rosnąć indeksom w Europie
 77. 17:33 Poprawa sentymentu ciągle widoczna
 78. 17:10 Kluby za uchwałą dot. równych dopłat bezpośrednich dla rolników
 79. 17:08 Radpol wypłaci 0,47 zł dywidendy na akcję
 80. 17:08 Spółka Boryszewa spodziewa się w latach 2012-15 kontraktów z grupą Volkswagen za 190 mln euro
 81. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 83. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.04.2012
 84. 17:03 ADVADIS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach ADVADIS S.A. w upadłości układowej (18/2012)
 85. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (26/2012)
 86. 17:03 RAFAKO - Wybór Audytora. (27/2012)
 87. 17:02 Najbardziej niewidzialny zawód w Polsce
 88. 17:01 Wstrzymano budowę autostrady A1
 89. 16:48 RADPOL S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy. (29/2012)
 90. 16:48 KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku pod...
 91. 16:48 TELECOM MEDIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (4/2012)
 92. 16:48 RADPOL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (28/2012)
 93. 16:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pięciu budynków mieszkalnych wielorodzi...
 94. 16:48 RADPOL S.A. - Informacja o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (30/2012)
 95. 16:48 PRIMA MODA S.A. - Znaczące umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. - aneks do umowy o limit wierzytel...
 96. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:38 AC kupiło do Skarbu Państwa 40,33 proc. spółki Biazet za 28,4 mln zł
 98. 16:38 MG szacuje, że inflacja w marcu obniżyła się rdr do 3,9 proc. z 4,3 proc. w lutym
 99. 16:38 MSW: bezpieczeństwo podczas EURO 2012 to priorytet (komunikat)
 100. 16:38 FX i FI po spokojnym dniu czekają na dane o CPI (opis)
 101. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:38 KNF oczekuje utrzymania akcji BGŻ na GPW i free floatu na poziomie 25 proc. (opis)
 103. 16:23 MSiT: Michel Platini na Stadionie Narodowym (komunikat)
 104. 16:23 NBP ocenia, że deficyt sektora fin. publ. w '11 mógł wynieść 5,1 proc. PKB - prezes (opis)
 105. 16:23 Wyniki sesji - rynek jednolity
 106. 16:23 ZWZ BZ WBK 10 maja zdecyduje o emisji 1.561.618 s I, skierowanych do EBOR
 107. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:23 Saldo napływu środków do TFI wyniosło w marcu plus 5,2 mld zł - Analizy Online
 110. 16:20 Tusk: Madryt i Warszawa będą razem działały ws. budżetu UE
 111. 16:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
 112. 16:18 CIECH - Korekta projektu uchwały zawartej w raporcie bieżącym nr 9/2012 (9/2012)
 113. 16:18 TELECOM MEDIA - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8 maja 2012 roku. (3/2012)
 114. 16:03 ES-SYSTEM S.A. - Treść projektów uchwał na WZA - 09.05.2012 r. (6/2012)
 115. 16:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 116. 16:03 BORYSZEW - Zawarcie znaczących kontraktów z Grupą Volkswagen (22/2012)
 117. 16:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (4/2012)
 118. 16:03 AC S.A. - Zawarcie przez AC S.A. znaczącej umowy, nabycie znacznych aktywów od Skarbu Państwa (24...
 119. 16:03 ES-SYSTEM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S...
 120. 16:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (4/2012)
 121. 16:03 QUERCUS TFI S.A. - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I k...
 122. 15:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (56/2012)
 123. 15:48 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (27/2012)
 124. 15:48 POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (12/2012)
 125. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Banku PKO BP SA (57/2012)
 126. 15:45 NBP: deficyt finansów publ. mógł wynieść 5,1 proc. PKB w 2011 r.
 127. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 128. 15:38 Notowania jednolite - drugi fixing
 129. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8135,50 USD za tonę
 130. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:35 Tempo wzrostu globalnego handlu spadnie do 3,7 proc. w 2012 r.
 132. 15:25 Za wcześnie na decyzje ws. kolejnych multipleksów cyfrowych
 133. 15:20 PKP staje do walki o pasażera
 134. 15:18 INGBSK - Wybór biegłego rewidenta. (10/2012)
 135. 15:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 136. 15:18 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (72/2012)
 137. 15:18 BZWBK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści ...
 138. 15:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 139. 15:18 QUART DEVELOPMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Qua...
 140. 15:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (49/2012)
 141. 15:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 142. 15:18 VOTUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną (30/2012)
 143. 15:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji przez podmiot zależny od Emitenta. (18/2012)
 144. 15:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 145. 15:18 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (30/2012)
 146. 15:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. (19/2012)
 147. 15:18 VOTUM S.A. - Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego VOTUM S.A. i Skonsolidowanego Raportu Roc...
 148. 15:18 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-51/2012) (51/2012)
 149. 15:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN -
 150. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 151. 15:18 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 152. 15:18 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 153. 15:18 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 154. 15:15 W piątek Komisja Trójstronna zajmie się wydłużeniem wieku emerytalnego
 155. 15:08 PG i NPW ws. śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 156. 15:08 PBG Erigo planuje sprzedać około 100 mieszkań w 2012 r.
 157. 15:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 12 kwietnia (popr.)
 158. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:08 W weekend 06-08.04 kina najwięcej zarobiły na filmie "Gniew Tytanów"
 161. 14:55 Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 13 tys.
 162. 14:40 Deficyt w obrotach bieżących w lutym wyniósł 1 mld 585 mln euro
 163. 14:40 Grill na balkonie, ale ognisko bez chrustu
 164. 14:38 MSW ws. konkursu "Bezpieczeństwo imprez sportowych" (komunikat)
 165. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w II '12 1.585 mln euro vs 1.879 mln euro deficytu w I - NBP
 166. 14:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 167. 14:33 NETIA - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K (28/2012)
 168. 14:33 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 169. 14:30 Ponad połowa podatników nie ma problemów z rozliczeniem PIT
 170. 14:29 Wodowanie promu w Gdańsku
 171. 14:23 Deficyt handlowy w okresie I-II wyniósł 1.969,4 mln euro - GUS
 172. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 14:23 ING OFE informuje
 174. 14:22 61 procent Polaków poszukuje pracy w sieci
 175. 14:20 Samorządy będą wspólnie kupować energię
 176. 14:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 177. 14:18 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 178. 14:18 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 179. 14:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 180. 14:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 181. 14:18 REMAK - Wykaz akcjonariuszy na WZA lista powyżej 5% (14/2012)
 182. 14:18 STALEXPORT AUTOSTRADY - W uzupełnieniu do RB nr 12 z dnia 04.04.2012 roku, informacje dotyczące n...
 183. 14:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek o asymilację i wprowadzenie akcji do obrotu (28/2012)
 184. 14:18 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (22/2012)
 185. 14:17 Rób psikusy, ale nie przeginaj
 186. 14:10 Deficyt handlowy w okresie styczeń-luty wyniósł 1 mld 969,4 mln euro
 187. 14:08 MKiDN: "Dama z gronostajem" na Wawelu (komunikat)
 188. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 189. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 190. 14:08 Complex chce wypłacić 8 gr dywidendy na akcję
 191. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 14:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 194. 14:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (25/2012)
 195. 14:03 ONE-2-ONE S.A. - Sprzedaż udziałów ATS - Korekta (5/2012)
 196. 14:03 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (17/2012)
 197. 14:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 198. 13:59 Dni wolne dla wyznawców wiary innej niż katolicka
 199. 13:54 Rozwiązanie umowy - gdy brak klauzuli o wypowiedzeniu
 200. 13:49 Zawody podwyższonego ryzyka
 201. 13:48 Zwolnienie z powodu wieku emerytalnego to dyskryminacja
 202. 13:48 APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator SA. (14/2012)
 203. 13:48 COMPLEX S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (14/2012)
 204. 13:42 Monitoring w miejscu pracy - czy dopuszczalny?
 205. 13:40 Będą zmiany w RN Bumaru
 206. 13:39 Nietypowa, czyli przykra - czy taka musi rozmowa kwalifikacyjna?
 207. 13:38 Deficyt sektora fin. publ. na koniec '11 wyniósł prawdopodobnie 5,1 proc. PKB - Belka
 208. 13:38 Nokia na dnie!
 209. 13:35 Deficyt prawdopodobnie 5,1 proc. PKB
 210. 13:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Wprowadzenie do obrotu akcji serii E (18/2012)
 211. 13:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 212. 13:33 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyf...
 213. 13:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 214. 13:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 215. 13:33 MISPOL S.A. - Aneks do znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawartej przez MISPOL S.A. (...
 216. 13:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 217. 13:33 KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wycena wartości aktywów netto funduszu przypad...
 218. 13:33 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 219. 13:33 BAKALLAND S.A. - Zawarcie umowy z animatorem Emitenta (55/2012)
 220. 13:33 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 221. 13:33 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 222. 13:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wszczęciu postępowań egzekucyjnych wobec spółki zależnej od Em...
 223. 13:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 224. 13:33 OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych p...
 225. 13:33 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekaza...
 226. 13:26 Piątek kluczowy dla złotego
 227. 13:23 Inflacja w marcu wyniosła prawdopodobnie około 4 proc. - prezes NBP
 228. 13:08 Zamknięcie transakcji sprzedaży Polfy Warszawa 19 kwietnia
 229. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 230. 13:08 BZ WBK TFI oczekuje w '12 wzrostu napływu środków do funduszy dłużnych i niepublicznych
 231. 12:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 232. 12:48 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych...
 233. 12:48 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 234. 12:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (29/2012)
 235. 12:48 ŚNIEZKA - Umowa kredytowa (14/2012)
 236. 12:48 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyf...
 237. 12:48 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Zmiana stanu posiadania. (3/2012)
 238. 12:48 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 239. 12:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 240. 12:48 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - rozpoczęcie przekazywanie raportów za pośrednictwem ESPI (1/2012)
 241. 12:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 242. 12:38 Trigon DM obniżył rekomendację dla Radpolu do "akumuluj", a cenę docelową do 11,8 zł
 243. 12:38 Erste podnosi cenę docelową dla Eurocashu do 40 zł, dla Emperii do 110 zł
 244. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 72/A/NBP/2012
 245. 12:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 246. 12:38 Kurs Auto-Spa spadł w debiucie na NewConnect o 4,74 proc.
 247. 12:10 Taniej wynająć auto niż wziąć taksówkę! Sensacyjna oferta
 248. 12:10 Gwałtowny wzrost bankructw małych sklepów
 249. 12:05 Czas pracy - obowiązki pracodawcy
 250. 12:03 Nerwowość wraca na rynki
 251. 12:00 Premie - jak się je wlicza do podstawy wymiaru wynagrodzenia
 252. 11:52 Zakaz konkurencji - rozwiązanie przed terminem umowy
 253. 11:48 AC S.A. - Rejestracja akcji serii B w KDPW (23/2012)
 254. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (56/2012)
 255. 11:38 UOKiK: VIII Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej (komunikat)
 256. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 257. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 258. 11:38 GUS poda 12 IV, o godz. 14.00 dane o obrotach handlu zagranicznych w I-II '12
 259. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 260. 11:38 Fundusze Noble Funds TFI mają łącznie ponad 5 proc. LZMO
 261. 11:36 Integracja pracowników – czy firma zapłaci podatek?
 262. 11:30 Produkcja przemysłu w strefie euro w lutym nieoczekiwanie wzrosła
 263. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 264. 11:23 Akcjonariusze TP zdecydowali o wypłacie po 1,5 zł na akcję dywidendy za 2011 r.
 265. 11:18 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 266. 11:18 ANTI S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011 (22/2012)
 267. 11:18 LZMO S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LZMO S....
 268. 11:08 Stan ozimin zły; duże uszkodzenia rzepaku, pszenicy, mniejsze żyta - IUNG
 269. 11:05 Duże straty w uprawach rzepaku i pszenicy
 270. 11:00 Informacje o zarobkach zarządu PKP po podpisaniu kontraktów
 271. 10:53 Dywidenda NG2 za 2011 rok może wynieść nieco ponad 1,5 zł za akcję
 272. 10:53 Rosną ceny pszenicy konsumpcyjnej
 273. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 120,66-120,68 USD za baryłkę
 274. 10:53 Okoliczności nie sprzyjają złotemu, możliwy ponowny wzrost awersji do ryzyka
 275. 10:52 Mecz w knajpie tylko z licencją
 276. 10:48 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 277. 10:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (20/2012)
 278. 10:48 GINO ROSSI S.A. - Rezygnacja Prokurenta w spółce Gino Rossi S.A. (29/2012)
 279. 10:48 PEKAES - Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji, obn...
 280. 10:45 Zmiany w prawie podetną skrzydła firmom internetowym
 281. 10:38 Jak zarobić na chorobie zawodowej?
 282. 10:23 GPW: Komunikat - BAKALLAND SA
 283. 10:23 GPW: Komunikat - VANTAGE DEVELOPMENT SA
 284. 10:23 AmerBrokers DM rekomenduje "kupuj" ACE, cena docelowa 9,7 zł
 285. 10:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 286. 10:20 Rusza trening przed konkursem GO4Challenge
 287. 10:13 Ważna aukcja włoskich obligacji
 288. 10:08 Obrona wsparcia
 289. 09:55 UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Orlen Oil
 290. 09:53 UOKiK: postępowanie przeciwko Orlen Oil (komunikat)
 291. 09:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.074,50 mln zł - NBP
 292. 09:48 EFEKT - zbycie akcji emitenta przez spółkę zależną (3/2012)
 293. 09:48 EFEKT - nabycie akcji przez osobę związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki (4/2012)
 294. 09:48 SANOK - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. (4/2012)
 295. 09:48 AC S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na...
 296. 09:48 EFEKT - ujawnienie stanu posiadania akcji emitenta na podstawie Art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie p...
 297. 09:41 Czekamy na dane ze Stanów
 298. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 299. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 300. 09:38 JP Morgan obniżył cenę docelową akcji JSW do 100 zł
 301. 09:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.04.2012
 302. 09:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 303. 09:37 Byczy obóz próbuje uspokoić sytuację na parkietach
 304. 09:24 Zarób na Euro 2012
 305. 09:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 306. 09:18 ŚWIECIE - RB 11/2012 w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mondi Świecie S.A. o...
 307. 09:18 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 308. 09:18 MABION S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (21/2012)
 309. 09:18 Pensje poszły w górę
 310. 09:12 Dane z Australii na plus, czekamy na Chiny
 311. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2256,06 pkt (+0,19%)
 312. 09:08 W tyg. zakończonym 8.04 TVN miał 67,05 mln zł wpływów z reklam, Polsat 62,69 mln zł
 313. 09:07 Popyt próbuje wrócić do gry
 314. 09:02 Powyżej 4,20 EUR/PLN ujawnił się wzmożony popyt na złotego
 315. 08:46 Formacja objęcia hossy
 316. 08:38 Bank of America podwyższył rekomendację dla New World Resources do "kupuj"
 317. 08:26 Obrona ważnego wsparcia
 318. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 12 kwietnia
 319. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 320. 07:38 Kalendarium rynku kapitałowego 12.04 - 14.11.2012
 321. 07:38 Harmonogram oferty publicznej akcji serii P BOŚ Banku
 322. 07:38 Cena maksymalna akcji serii P BOŚ Banku ustalona na 45 zł
 323. 07:38 MSP przeanalizuje ofertę Rabobanku i jego podmiotu dominującego na akcje BGŻ (powt.)
 324. 07:38 BOŚ Bank planuje z emisji akcji serii P pozyskać około 282 mln zł
 325. 07:38 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 IV - 10 V
 326. 07:38 BOŚ nie planuje wypłacać dywidendy za '11 i '12 , później na dywidendę może trafiać 30 proc. zysku
 327. 07:38 MSP przeanalizuje ofertę Rabobanku i jego podmiotu dominującego na akcje BGŻ
 328. 07:38 Wezwanie na BGŻ. Wielki wzrost kursu!
 329. 07:22 Masz mieszkanie w Warszawie? Zacznij liczyć zyski!
 330. 06:50 Zabrać ulgi bogaczom!
 331. 06:42 Radny zbija kokosy na Narodowym
 332. 04:55 Włoszczowa okazała się hitem
 333. 04:25 Tanie piwo się skończyło
 334. 04:05 Pensje poszły w górę
 335. 03:45 Polsce potrzebna jest reindustrializacja
 336. 03:25 Pożyczki podwyższonego ryzyka
 337. 02:55 "Trampolina" z USA czeka na polskie firmy