Trwa ładowanie...
d2nq2pg

Artykuły z dnia: 2012.04.20 - finanse.wp.pl

 1. 00:50 Tygrys kontra Bestia
 2. 23:18 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (15/2012)
 3. 23:18 ATLANTIS - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. (18/2012)
 4. 23:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz raportów bieżących i okresowych, przekazanych przez PMPG S....
 5. 23:03 PROTEKTOR - Informacja poufna? podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego z tytułu utr...
 6. 22:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asse...
 7. 22:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Korekta numeru raportu bieżącego 11/2011 z dnia 20 kwietnia 2012 r. (11/2...
 8. 22:33 DSS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (32/2012)
 9. 22:33 DSS S.A. - Zmiany w zarządzie Spółki (31/2012)
 10. 22:25 430 mld dol. na zaporę przeciwogniową MFW wokół strefy euro
 11. 22:18 DSS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacja o podjętych uchwała...
 12. 22:18 KOFOLA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2012)
 13. 22:03 IMPEXMET - Raport roczny R 2011
 14. 22:03 DSS S.A. - Informacja o terminie, w którym kontynuowane będzie II Zgromadzenie Obligatariuszy Obl...
 15. 22:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Makarony Polskie S.A. o zamiarze poł...
 16. 21:48 MOBINI S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez podmiot powiązany (33/2012)
 17. 21:48 IMPEXMET - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 18. 21:08 Zarząd Impexmetalu rekomenduje wypłatę 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 19. 21:03 ATREM S.A. - Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję (14/2012)
 20. 21:03 ATREM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I pół...
 21. 20:48 ATREM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 22. 20:48 MAKARONY POLSKIE S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. ze spółką za...
 23. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 20 kwietnia, 20.00
 24. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 20 kwietnia, 20.00
 25. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 20 kwietnia, 20.00
 26. 20:33 GRUPA LOTOS - Raport roczny R 2011
 27. 20:33 FUTURIS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 28. 20:33 ATREM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 20 kwietnia 201...
 29. 20:33 IMPEXMET - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok (6/2012)
 30. 20:33 GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 31. 20:12 Klienci: Telewizja, internet, telefon? Najlepiej w pakiecie
 32. 20:08 CIR: wizyta premiera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (komunikat)
 33. 20:03 MILKILAND N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 34. 19:55 Komorowski: nie zamierzam nic opóźniać ws. reformy emerytalnej
 35. 19:38 Dywidendy za 2011 w spółkach publicznych - tabela
 36. 19:35 Wykonawcy A1 są zobowiązani do naprawy zniszczonych dróg lokalnych
 37. 19:33 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2012 roku (14/2012)
 38. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 39. 19:18 BOMI - Transakcje osoby zobowiązanej (42/2012)
 40. 19:18 MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zamiennych ? aktualizacja informacji. (49/2012)
 41. 19:18 Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dos...
 42. 19:18 MCI - Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w Netretail Holding B.V. (28/2012)
 43. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 44. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 45. 19:03 4STUDIO S.A. - Zmiana miejsca odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2012)
 46. 18:53 GPW : Uchwała Nr 386/2012 - MARVIPOL S.A.
 47. 18:53 GPW: Uchwała Nr 383 /2012 - RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 48. 18:53 GPW: Komunikat - dywidenda - ASSECO CENTRAL EUROPE
 49. 18:52 Zagęszczenie atmosfery
 50. 18:50 Spokojny finał spadkowego tygodnia
 51. 18:48 RESBUD - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 20.04.2012r. (19/2012)
 52. 18:48 RESBUD - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (20/2012)
 53. 18:48 GREMI SOLUTION - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 54. 18:38 WSE: Komunikat - LEŚNE RUNO S.A.
 55. 18:38 GPW animator dla obligacji ECI - SKARBIEC REAL ESTATE
 56. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millenniu...
 57. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 58. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 59. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz powołanie Zarządu B...
 60. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Posiedzenie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. oraz powołanie Zarządu B...
 61. 18:33 HYDROBUDOWA POLSKA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki (14/2012)
 62. 18:33 GREMI SOLUTION - Raport roczny R 2011
 63. 18:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millenniu...
 64. 18:18 RESBUD - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w...
 65. 18:18 PBO ANIOŁA S.A. - Wykaz akcjonariuszy (48/2012)
 66. 18:18 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (22/2012)
 67. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 68. 18:08 Transakcje pakietowe
 69. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 70. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2221,91 pkt (-0,46%)
 71. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 20.04.2012
 72. 18:08 GPW SA podsumowanie kosztów emisji obligacji
 73. 18:08 Rumuński sąd zatwierdził postępowanie naprawcze wobec SCOP, spółki zależnej ABC Data
 74. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 75. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 76. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,10 proc. z 4,28 proc. - NBP
 77. 18:03 PTI S.A. - Raport roczny R 2011
 78. 18:03 PBO ANIOŁA S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2012 r. (46/2012)
 79. 18:03 PBO ANIOŁA S.A. - Sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze...
 80. 18:03 PTI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 81. 18:00 Eksperci: umowa ExxonMobil-Rosnieft może zmobilizować konkurencję
 82. 17:56 Niemieckie obligacje najdroższe w historii
 83. 17:52 Koniec rynkowej śpiączki?
 84. 17:50 MOSTALEXP - Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej od emitenta (...
 85. 17:50 WIDOK ENERGIA S.A. - Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza (2/2012)
 86. 17:50 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Wybór podmiotu uprawnionego do badania...
 87. 17:50 BM MEDICAL SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BM Medical S.A. (6/2012)
 88. 17:50 JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 89. 17:50 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Korekta raportu SA-R 2011. (14/2012)
 90. 17:50 GPW - Podsumowanie kosztów emisji obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? uzu...
 91. 17:50 ASSECO CENTRAL EUROPE - The resolution on distribution of the profit and payment of dividends (7/...
 92. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 20 kwietnia, 17.00
 93. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 20 kwietnia, 17.00
 94. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 20 kwietnia, 17.00
 95. 17:33 Eurodolar w konsolidacji
 96. 17:33 EUROIMPLANT S.A. - Uchwała KDPW w sprawie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji serii E Spó...
 97. 17:33 ABC DATA S.A. - Wszczęcie postępowania naprawczego w SCOP Computers (42/2012)
 98. 17:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (16/2012)
 99. 17:33 ARCUS S.A. - Wszczęcie postepowania sądowego (8/2012)
 100. 17:18 HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (11/2012)
 101. 17:18 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (15/2012)
 102. 17:18 BBI ZENERIS NFI - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną OZEN Plus Sp. z o.o. (14/2012)
 103. 17:18 MM CONFERENCES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2012)
 104. 17:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Amended Draft resolutions of the Annual General Meeting of Avia Solutio...
 105. 17:18 ATM - Przebieg III części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki (22/2012)
 106. 17:18 M.W. TRADE - Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (27/2012)
 107. 17:11 Złoty odporny na złe wiadomości?
 108. 17:08 GPW: unieważnienie zleceń na kontrakty terminowe na kursy walut
 109. 17:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ARMATURA KRAKÓW S.A.
 110. 17:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji EO NETWORKS S.A.
 111. 16:58 Dyrektorka znęcała się, nauczycielka się zabiła
 112. 16:55 Plotki o wsparciu dla MFW pchają euro w górę
 113. 16:53 Zapadalność zadłużenia krajowego w '12 wynosi 89,698 mld zł - MF
 114. 16:53 Dług Skarbu Państwa w II wzrósł o 8.570,3 mln zł mdm - MF
 115. 16:53 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec II wyniósł 50,1 proc. - MF
 116. 16:53 ING OFE informuje
 117. 16:53 Zadłużenie SP w PLN na II '12 stanowiło 69,2 proc. całości długu - MF
 118. 16:53 ZWZ Asseco Central Europe zdecydowało o wypłacie 0,66 euro dywidendy na akcję
 119. 16:53 67,7 proc. długu zagranicznego SP nominowane jest w euro - MF
 120. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.04.2012
 122. 16:49 Port Lotniczy Lublin rozpoczął rekrutację pracowników
 123. 16:48 KBC GERMAN JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku pods...
 124. 16:48 KRUSZWICA - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. (5/2012)
 125. 16:45 Krajowa Izba Odwoławcza: oferta Poczty bez VAT jest prawidłowa
 126. 16:38 Słabe nastroje mogą osłabić PLN do 4,21-4,22/EUR, na FI korzystny sentyment (opis)
 127. 16:38 Zapadalność długu zagranicznego w '12, wg stanu na koniec II, wynosiła 3.662 mln euro - MF
 128. 16:38 Polnord wydał klientom w I kw.'12 233 lokale
 129. 16:38 Rząd przyjął projekty ustaw: podwyższającą wiek emerytalny i reformującą emerytury mundurowe -
 130. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:33 ASSECO CENTRAL EUROPE - Resolutions passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (6/2012)
 133. 16:33 M DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 134. 16:23 MSZ: Forum OECD 2012 (komunikat)
 135. 16:23 Nie ma intencji i potrzeby podwyżki VAT od 2013 r. - premier
 136. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 16:23 Rząd przyjął projekty ustaw: podwyższającą wiek emerytalny i reformującą emerytury mundurowe -
 138. 16:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 16:18 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (42/2012)
 140. 16:18 WIKANA - Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy z Bankowy Leasing Sp. z o.o. (18/...
 141. 16:18 SOBET S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.05.2012 r. (1/2012)
 142. 16:18 POLNORD - Informacja o wydanych lokalach w I kwartale 2012 roku (5/2012)
 143. 16:18 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OC Yearbook 2011 (/)
 144. 16:05 Tusk: w maju projekt ws. emerytur duchownych
 145. 16:03 INTERSPORT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (12/2012)
 146. 16:03 GANT - Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości (28/2012)
 147. 16:03 WILBO - Rezygnacja osoby zarządzającej (24/2012)
 148. 16:03 HERKULES S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (9/2012)
 149. 16:03 INTAKUS S.A. - Umieszczenie wpisu dotyczącego Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców o zabe...
 150. 16:03 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (24/2012)
 151. 16:03 HERKULES S.A. - Aneks do umowy kredytowej (8/2012)
 152. 16:01 Tusk: przyjęliśmy ustawę podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat
 153. 16:00 Złoty odporny na złe wiadomości?
 154. 16:00 Ekspert: układ ExxonMobil z Rosnieftem może obniżyć rentowność łupków
 155. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 156. 15:53 Rząd przyjął projekty ustaw: podwyższającą wiek emerytalny i reformującą emerytury mundurowe -
 157. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:53 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 159. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 8082,50 USD za tonę
 160. 15:53 Rząd przyjął projekty ustaw: podwyższającą wiek emerytalny i reformującą emerytury mundurowe -
 161. 15:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 163. 15:38 Oświadczenie KPRM ws. artykułu "Gazety Polskiej Codziennie" (komunikat)
 164. 15:38 Rząd przyjął projekty ustaw: podwyższającą wiek emerytalny i reformującą emerytury mundurowe -
 165. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:38 W lutym koszty budowy domów wzrosły o 1,2 proc. rdr - GUS
 167. 15:33 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (23/2012)
 168. 15:32 Ceny paliw stanęły. A jaki będzie majowy weekend?
 169. 15:30 Rząd przyjął ustawę podnoszącą wiek emerytalny
 170. 15:30 55-letni mundurowi pójdą na emeryturę po 25 latach służby
 171. 15:23 Wskaźnik apetytu na ryzyko w ciągu tygodnia spadł o 0,06 pkt - Lloyds (popr.)
 172. 15:23 Zarząd Vistuli zmienia założenia do programu motywacyjnego
 173. 15:23 MF zaoferuje w poniedziałek bony 31-tyg. za 1,0-1,5 mld zł
 174. 15:23 Na koniec marca 2012 roku PKN miał 1.751 stacji paliw, Lotos 365, a koncerny zagr. 1.390 - POPiHN
 175. 15:23 W I kw. wskaźnik oczekiwań gospodarczych konsumentów w Polsce wzrósł, ale wciąż jest ujemny - GfK
 176. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 15:23 Wartość kontraktu Elektrobudowy na modernizację bloków w Elektrowni Bełchatów wzrosła o 10,2 mln zł
 179. 15:20 DSS złoży zażalenie na postanowienie dot. upadłości likwidacyjnej
 180. 15:18 ATM - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół...
 181. 15:18 INSTALKRK - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. (12/2012)
 182. 15:18 INSTALKRK - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A. (13/2012)
 183. 15:18 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Waln...
 184. 15:18 06MAGNA - Rejestracja zmian statutu NFI Magna Polonia S.A. (22/2012)
 185. 15:10 Ruszyła sprzedaż biletów na dodatkowe pociągi PKP Intercity
 186. 15:08 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla ING do "trzymaj"
 187. 15:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 86,8 mld zł
 188. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (64/2012)
 189. 15:03 4STUDIO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 4Studio S.A. (3/2012)
 190. 15:03 4STUDIO S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Studio S.A. zwołanego na 7 maja 2012 r...
 191. 15:03 Wstydliwe i dochodowe zawody. Mógłbyś je wykonywać?
 192. 14:53 Elektrobudowa ma umowę o wartości 48,1 mln zł
 193. 14:53 Wskaźnik apetytu na ryzyko w ciągu tygodnia spadł o 0,06 pkt - Lloyds
 194. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 14:53 W IV w większości sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest korzystnie - GUS
 196. 14:48 DGA - Uzupełnienie informacji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzo...
 197. 14:38 UOKiK: wprowadzanie klientów w błąd przez szkołę z Poznania (komunikat)
 198. 14:38 Zarząd Arterii rekomenduje 0,46 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 199. 14:38 Ogólny klimat koniunktury w przemyśle w IV oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w marcu - GUS
 200. 14:38 Oceny koniunktury w budownictwie w IV mniej negatywne niż w III, ale gorzej niż przed rokiem - GUS
 201. 14:38 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w IV '12 zbliżony do III'12, niższy niż w IV'11 - GUS
 202. 14:33 ELBUDOWA - Aneks do znaczącej umowy (10/2012)
 203. 14:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (64/2012)
 204. 14:33 KRUK S.A. - Nabycie obligacji własnych (19/2012)
 205. 14:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (65/2012)
 206. 14:33 ELBUDOWA - Zawarcie znaczącej umowy (9/2012)
 207. 14:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - New subsidiary of E-Star Alternative Plc. (36/2012)
 208. 14:33 ARTERIA S.A. - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za 2011 rok (4/2012)
 209. 14:33 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 210. 14:33 BRE - Umowa pomiędzy BRE Bankiem a spółką zależną - spełnienie warunku zawieszającego (28/2012)
 211. 14:30 GUS: Oceny koniunktury w budownictwie w kwietniu i ogólny klimat koniunktury w przemyśle
 212. 14:23 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 8.112 mln euro - NBP
 213. 14:23 Inflacja bazowa rdr w III 2,4 proc. vs 2,6 proc. w II; obniżeniu uległy wszystkie miary - NBP
 214. 14:23 Trigon DM rekomenduje "akumuluj" Kruka, cena docelowa 55,7 zł (popr.)
 215. 14:20 NBP: inflacja bazowa rdr w marcu 2,4 proc.; spadły wszystkie miary
 216. 14:15 ARiMR: od przyszłego tygodnia będą kredyty na inwestycje w rolnictwie
 217. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 218. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 219. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 9 gr
 220. 14:08 W horyzoncie kolejnych miesięcy większość w RPP porzuci plany podwyżek stóp proc. - Citi Handlowy
 221. 14:05 Porozumienie Białorusi z Ukrainą o minimalizacji ograniczeń w handlu
 222. 14:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Preliminary information on results of Nova KBM d.d. for the per...
 223. 13:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (45/2012)
 224. 13:48 INTERCARS - Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 ...
 225. 13:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Corporate Governance Code Compliance Statement (14/2012)
 226. 13:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Disclosures made by Nova KBM d.d. for the year 2011 on the basi...
 227. 13:38 NWZ DSS uchwaliło emisję akcji s. E
 228. 13:38 Pomimo danych o produkcji w marcu, wzrost PKB o ok. 3,5 proc. w '12 osiągalny - Chojna-Duch
 229. 13:33 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (5/2012)
 230. 13:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Audited Consolidated Annual Report 2011 (12/2012)
 231. 13:33 NEUCA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011r. (15/2012)
 232. 13:20 OLT Express uruchomi od października sześć nowych połączeń z Łodzi
 233. 13:18 NEUCA - Nabycie obligacji przez Spółkę Zależną (14/2012)
 234. 13:18 INGBSK - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zgłoszona przez Akcjon...
 235. 13:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (64/2012)
 236. 13:08 Wpływy z akcyzy od paliw silnikowych w 2011 roku wzrosły rdr o 6,53 proc. - MF
 237. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 238. 13:03 PRONOX S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 201...
 239. 13:03 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK (19/2012)
 240. 12:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 241. 12:53 MSP wydłużyło Energo-Pro wyłączność negocjacyjną na zakup ZEW Niedzica do 27 kwietnia '12.
 242. 12:50 Gospodarstwa domowe zużywają coraz więcej węgla
 243. 12:48 FASING - Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. (20/2012)
 244. 12:48 AC S.A. - Zawarcie warunkowej umowy nabycia 13,14% akcji Biazet S.A. i uzyskanie przez AC S.A. po...
 245. 12:47 Polska deklasuje inne gospodarki
 246. 12:38 Enea kupiła farmę wiatrową w Bardach o mocy 50 MW
 247. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA18 (18/2012)
 248. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA18 (18/2012)
 249. 12:33 AC S.A. - Ustanowienie przez AC S.A. zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości, w wyni...
 250. 12:30 Kopalnie zwiększyły wydobycie i zmniejszyły sprzedaż węgla
 251. 12:24 Rekordowo niska zmienność
 252. 12:23 MS ws. wizyty wicepremiera Czarnogóry w Polsce (komunikat)
 253. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 78/A/NBP/2012
 254. 12:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 255. 12:23 RPP decydując o stopach proc. musi zrobić bilans ryzyk - Zielińska-Głębocka, RPP
 256. 12:21 Zmienne nastroje utrzymują się
 257. 12:19 Lepszy IFO to okazja do….
 258. 12:10 Czeka nas więcej zmian w przepisach emerytalnych
 259. 12:10 Sondaż: 57 proc. ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną
 260. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 261. 12:08 W połowie kwietnia taniały jaja i odt. mleko w proszku, a drożały zboża i mięso - ZSRIR (tabela)
 262. 12:07 Skromny czy pewny siebie, kto lepiej sprawdza się w pracy?
 263. 12:03 ABM SOLID S.A. - Kumulacja umów z tym samym podmiotem. (41/2012)
 264. 12:03 INPRO S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (21/2012)
 265. 12:03 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonani...
 266. 11:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FIZ AKTYWÓW
 267. 11:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki WERTH-HOLZ SA
 268. 11:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki LEŚNE RUNO SA
 269. 11:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki FAST FINANCE SA
 270. 11:53 KBC Securities tnie rekomendację dla LC Corp do "trzymaj", cena docelowa 1,5 zł
 271. 11:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki NAVI GROUP SA
 272. 11:53 57 proc. badanych twierdzi, że musi oszczędzać na poważniejsze
 273. 11:48 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Asseco South Eas...
 274. 11:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych KBC GERMAN JUMPER FIZ
 275. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 276. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 277. 11:36 Zjada nas stres
 278. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 279. 11:23 W '12 spadek produkcji i konsumpcji wieprzowiny i wołowiny, zaś wzrost drobiu - ARR
 280. 11:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (58/2012)
 281. 11:18 WISTIL - Rejestracja zmian statutu spółki WISTIL S.A. (9/2012)
 282. 11:18 AZOTY TARNÓW - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 roku (23/2012)
 283. 11:18 Jak sprzedawca poluje na klienta
 284. 11:08 Moody's przyznał polskim obligacjom denominowanym w CHF rating A2 z perspektywą stabilną (opis)
 285. 11:08 Krajowe zapotrzebowanie na zboża w '12 mniejsze o 1 proc. rdr - ARR
 286. 11:08 Zbiory zbóż w 2012 r. niższe o 5-10 proc. rdr - ARR
 287. 11:07 Polak w pracy gada o seksie. Coraz odważniej i pikantniej
 288. 10:53 Dane o produkcji wskazują na hamowanie polskiej gospodarki - Rada Gospodarcza (opinia)
 289. 10:53 NWZ ATM-u uchwaliło podział spółki na dwie niezależne firmy
 290. 10:53 Złoty zyskał na otwarciu, także ceny obligacji mogą w piątek wzrosnąć
 291. 10:40 "Staniemy się krajem półinteligentów i ćwierćfachowców?"
 292. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 118,47-118,49 USD za baryłkę
 293. 10:38 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.853,67 mln zł - NBP
 294. 10:18 ASBISc - Nabycie akcji własnych (19/2012)
 295. 10:08 Moody's przyznał polskim obligacjom denominowanym w CHF rating A2 z perspektywą stabilną
 296. 10:08 GPW: Komunikat - ostatnia sesja notowań obligacji WDK0512
 297. 09:53 MSW: abolicyjny rekord (komunikat)
 298. 09:53 Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla TP SA do "kupuj"
 299. 09:47 AT-WIG20
 300. 09:38 NORDEA PTE SA informuje
 301. 09:33 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 302. 09:33 EFH - Zmniejszenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A. (14/2012)
 303. 09:33 BUDVAR CENTRUM S.A. - Komunikat Zarządu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze spr...
 304. 09:33 Emigrancie wróć, a dostaniesz ziemię za złotówkę!
 305. 09:29 Sygnały ostrzegawcze z USA
 306. 09:25 Koniec BRE Banku i MultiBanku? Będzie tylko mBank
 307. 09:23 W centrum uwagi Grecja i Hiszpania
 308. 09:20 Uginamy się pod presją
 309. 09:10 Don Jones poniżej 13000 pkt.
 310. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2229,68 pkt (-0,11%)
 311. 09:08 Cena emisyjna akcji serii P BOŚ Banku ustalona na 35 zł
 312. 09:05 Dla odmiany postraszyła Francja
 313. 09:03 PROJPRZEM - Deklaracja w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok (13/2012)
 314. 09:03 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez podmiot powiązany z osobą zobow...
 315. 09:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2...
 316. 09:03 BOŚ SA - Informacja o cenie emisyjnej Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Publicznej (Cena Of...
 317. 09:03 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie oraz zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Ra...
 318. 09:03 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacje o akcjach animatora (18/2012)
 319. 09:03 BUDVAR CENTRUM S.A. - Wykaz raportów opublikowanych w 2011 roku (11/2012)
 320. 08:58 Rostowski coraz głębiej zagląda do naszych kieszeni
 321. 08:53 Aviva OFE Aviva BZ WBK nie ma już akcji Mondi Świecie
 322. 08:53 Indeks IFO uwarunkuje nastroje również na rynku złotego
 323. 08:53 DM BDM rekomenduje "kupuj" Stalprofil, cena docelowa 24,6 zł
 324. 08:39 Whisky: zysk z dużym procentem
 325. 08:38 POLSAT OFE informuje
 326. 08:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 327. 08:23 Popyt w coraz trudniejszej sytuacji?
 328. 08:18 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (44/2012)
 329. 08:18 ŚWIECIE - RB 14/2012 w sprawie otrzymania przez Emitenta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólne...
 330. 08:17 Jeden podatek dla firm w całej Unii
 331. 08:15 Demonstracja Solidarności ws. pracowników społecznych
 332. 08:13 Student historii bez historii
 333. 08:02 Mięso znowu drożeje
 334. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 20 kwietnia
 335. 07:20 Jedna pensja im za samo! Brali po dwie! Ale dróg nie zbudowali
 336. 07:12 Alarm! Od maja drożeją leki!
 337. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 IV - 31 V
 338. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 20.04 - 14.11.2012
 339. 07:08 Możliwe osłabienie koniunktury w Polsce, ale nie recesja - Belka
 340. 07:03 HUTMEN - Raport roczny R 2011
 341. 07:03 HUTMEN - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 342. 07:03 Salmonella w makaronie i ciastach!
 343. 06:52 Ziemia za złotówkę
 344. 06:40 Belka: stać nas na przekazanie pieniędzy MFW
 345. 06:17 Sąd odrzucił apelację w sprawie internetowego piractwa
 346. 05:10 Najlepszą pizzę na świecie można zjeść koło Vicenzy
 347. 05:10 Warszawa likwiduje szkolne stołówki, kucharki na bruk
 348. 04:35 Wpłatomaty zalewają Polskę
 349. 04:05 Zagraniczne firmy odejdą z kwitkiem
 350. 03:35 Skarbówka sprawdzi obrót w internecie
 351. 03:05 Rosjanie wchodzą z butami
 352. 02:35 Mafia złomiarska kontratakuje
 353. 02:05 Gdzie z komina dymi, tam pomidor rośnie