Trwa ładowanie...
d3gyubw

Artykuły z dnia: 2013.01.03 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ...
 2. 23:18 AUXILIUM - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie a...
 3. 21:48 01CYBERATON S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji 01Cyberaton SA przez SkopowskiSpółka K...
 4. 21:23 Kilku członków FOMC oczekuje, że QE zakończy się przed końcem 2013 r. - minutes
 5. 21:03 LIBET S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2013. (1/2013)
 6. 20:03 ADV.PL - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D (1/2013)
 7. 20:03 MIESZKO - Wykaz raportów bieżących i okresowych przesłanych w 2012 roku (2/2013)
 8. 20:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (2/2013)
 9. 20:03 MIESZKO - Terminy przekazania raportów okresowych przez ZPC MIESZKO S.A. w 2013 roku (1/2013)
 10. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 11. 19:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 12. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2.01.2013
 13. 19:48 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 14. 19:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2...
 15. 19:48 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/...
 16. 19:48 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/...
 17. 19:48 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 18. 19:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 19. 19:48 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 20. 19:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 21. 19:33 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 22. 19:33 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 23. 19:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 24. 19:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 25. 19:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorują...
 26. 19:33 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/...
 27. 19:33 Black Lion NFI - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 stycznia 2013 roku. (7/2013)
 28. 19:33 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/...
 29. 19:33 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2...
 30. 19:33 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz ...
 31. 19:33 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 32. 19:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 33. 19:33 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/...
 34. 19:33 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 35. 19:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 36. 19:33 KBC DOLAR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 37. 19:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 38. 19:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 39. 19:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 40. 19:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 41. 19:18 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2013)
 42. 19:18 BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (2/2013)
 43. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 44. 19:08 GPW: Animator dla obligacji ADMIRAL BOATS i CITY INTERACTIVE
 45. 18:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 46. 18:53 GPW: Korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów
 47. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 48. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komentarz do Wyce...
 49. 18:48 A.P.N. PROMISE S.A. - Informacja o przydzieleniu dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania...
 50. 18:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 51. 18:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale...
 52. 18:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 18:23 Transakcje pakietowe
 54. 18:18 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (1/2013)
 55. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
 56. 18:16 Byki nadal mocne
 57. 18:07 Starbucks wprowadza wielorazowe kubki
 58. 18:04 Dobre nastroje utrzymane
 59. 18:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2013)
 60. 18:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/...
 61. 18:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2013)
 62. 18:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2013)
 63. 18:03 PCC EXOL S.A. - Utworzenie Grupy Kapitałowej (1/2013)
 64. 18:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestyc...
 65. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2628,36 pkt (0,08%)
 66. 17:53 GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki BUDUS
 67. 17:53 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Euromark Polska
 68. 17:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 17:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 17:48 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3/2013)
 71. 17:48 RYBNIK - Przekazanie raportu rocznego za 2012 r. (1/2013)
 72. 17:48 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2013)
 73. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 74. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 3,92 proc. z 3,89 proc. - NBP
 75. 17:35 Polska dotąd nie poinformowała Komisji Europejskiej o zakazie upraw GMO
 76. 17:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 77. 17:33 MIRACULUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego kapitału zakł...
 78. 17:33 EUROMARK POLSKA S.A. - Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Euromark Polska S.A. (1/2013)
 79. 17:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o powództwie akcjonariusza o stwierdzenie nieważności/uchylenie ...
 80. 17:33 ERBUD S.A. - Rejestr raportów przekazywanych przez Emitenta (Erbud S.A.) do KNF w 2012 roku (2/2013)
 81. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 3 stycznia, 17.00
 82. 17:19 Korekta tylko dla nielicznych
 83. 17:18 IGROUP - Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Internet Group S.A. (2/2013)
 84. 17:18 GETIN - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)
 85. 17:15 Posłowie popierają projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 86. 17:09 Spadek entuzjazmu na rynkach uderza w euro
 87. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 17:08 W I kw. stabilizacja spowolnienia gosp., ożywienie w II poł. '13 - Kowalczyk, MF
 89. 17:08 MF szacuje, że deficyt C/A w '13 spadnie do ok. 3 proc. PKB z ok. 3,7 proc. w '12 - Kowalczyk, MF
 90. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2.01.2013
 91. 17:03 BUDOSTAL-5 S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2013)
 92. 17:03 ALIOR BANK S.A. - Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (3/2013)
 93. 17:03 BUDOSTAL-5 S.A. - Znaczne pakiety akcji (3/2013)
 94. 17:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (4/2013)
 95. 17:03 ERBUD S.A. - Podpisanie istotnej umowy z podywkonawca robót budowlanych - firmą ELJAKO-AL. Sp z o...
 96. 17:03 JUPITER NFI SA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (1/2013)
 97. 17:03 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizujący nr 4 z dnia 3 stycznia 2013 r....
 98. 17:03 ALIOR BANK S.A. - Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.Rejestracja papie...
 99. 17:03 BUDOSTAL-5 S.A. - Transakcje zawarte przez członka Rady Nadzorczej (4/2013)
 100. 16:57 Tusk: wśród priorytetów na rok 2013 rodzina, praca, inwestycje
 101. 16:53 MF oczekuje przyspieszenia obniżek stóp procentowych - Kowalczyk, MF
 102. 16:53 Wellington ma ponad 5 proc. Alior Banku
 103. 16:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:52 Lokaty: mocne cięcie odsetek na początek roku
 106. 16:38 Na złotym i długu korekta, rynki mogą dalej się osłabiać (opis)
 107. 16:38 Deficyt budżetu w 2012 r. wyniósł ok. 31 mld zł - Majszczyk, MF (aktl.)
 108. 16:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:33 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (1/2013)
 110. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 111. 16:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:18 Black Lion NFI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 116. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (1/2013)
 117. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (1/2013)
 118. 16:18 MINERAL MIDRANGE S.A. - KOREKTA RAPORTU ESPI nr 8/2012 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (8/2...
 119. 16:18 ORBIS - Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
 120. 16:18 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (1/2013)
 121. 16:10 Lotnisko Chopina: mniej podróżnych w grudniu 2012 r.
 122. 16:08 MAC: list otwarty ministra Boniego do "Gazety Wyborczej" (komunikat)
 123. 16:03 SECO/WARWICK S.A. - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej...
 124. 16:03 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 125. 16:03 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (2/2013)
 126. 16:03 WIKANA - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A. (4/2013)
 127. 16:03 MAGELLAN S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (2/2013)
 128. 16:03 Black Lion NFI - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 03.01.2013 r....
 129. 16:03 SECO/WARWICK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ? objęcie akcji spółki zależnej (1/2013)
 130. 16:03 06MAGNA - Rejestracja zmian statutu NFI Magna Polonia SA (1/2013)
 131. 16:03 IGROUP - Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Webtel sp. z o. o. (1/2013)
 132. 15:55 Majszczyk: po grudniu deficyt budżetu wyniósł ok. 31 mld zł
 133. 15:53 Deficyt budżetu w 2012 r. wyniósł ok. 31 mld zł - Majszczyk, MF
 134. 15:40 W Portugalii dług wobec tamtejszego ZUS będzie karany więzieniem
 135. 15:38 Sferia rozpoczyna budowę sieci szerokopasmowego internetu w technologii LTE
 136. 15:38 W XII zarejestrowano rdr o 24,6 proc. mniej samochodów - Samar
 137. 15:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 138. 15:33 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 139. 15:33 KBC DOLAR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 140. 15:33 KBC BRIC FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 141. 15:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 142. 15:33 KBC BRIC II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 143. 15:33 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 144. 15:29 Czwartek to dobry czas na realizację zysków
 145. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 146. 15:23 Średnia cena PB95 od 19 grudnia spadła o 6 gr - e-petrol.pl
 147. 15:23 Informacja rzecznika prasowego Sądu Najwyższego (komunikat)
 148. 15:22 Natalia Siwiec znalazła pracę
 149. 15:20 Biedronka nie chce kart, woli płatności mobilne
 150. 15:18 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 151. 15:18 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 152. 15:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 153. 15:18 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 154. 15:18 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 155. 15:18 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 156. 15:18 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 157. 15:18 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzające...
 158. 15:15 Tusk: debata o pakcie fiskalnym pierwszym akordem dyskusji o euro
 159. 15:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 160. 15:03 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 161. 15:03 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 162. 15:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 163. 15:03 MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej (1/2013)
 164. 15:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 165. 15:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 166. 15:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo...
 167. 15:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 168. 15:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 169. 14:55 Tusk: wśród priorytetów na rok 2013 rodzina, praca, inwestycje
 170. 14:50 Tusk: stanowisko prezesa giełdy wymaga przejrzystości i zaufania
 171. 14:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo...
 172. 14:48 INTERSPORT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 (3/2013)
 173. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
 174. 14:48 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 175. 14:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorując...
 176. 14:48 INTERSPORT S.A. - Miesięczne raporty sprzedaży w 2013 roku (2/2013)
 177. 14:48 INTERSPORT S.A. - Przychody za grudzień 2012 roku (1/2013)
 178. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)
 179. 14:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 180. 14:48 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 181. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (1/2013)
 182. 14:48 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzor...
 183. 14:45 Poślizgnąłeś się na oblodzonym chodniku? Oto, co możesz zrobić
 184. 14:44 Watykan: Finansowy paraliż po zablokowaniu transakcji kartami
 185. 14:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 186. 14:33 ZASTAL SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
 187. 14:23 Na koniec 2013 główna stopa NBP na poziomie 3,75-3,50 proc. (ankieta)
 188. 14:23 W ciągu 2-3 tyg. MG i MF przedstawią kandydatów na wiceministrów - Tusk
 189. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 190. 14:18 GEOINVENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu....
 191. 14:18 HERKULES S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (1/2013)
 192. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 193. 14:08 MF podtrzymuje plan sfinansowania 50 proc. potrzeb po I kw. - Kowalczyk, MF
 194. 14:08 Obniżka VAT w '14 nieprzesądzona - premier
 195. 14:08 W '13 powstanie 400 tys. nowych miejsc pracy - premier
 196. 14:03 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (1/2013)
 197. 14:03 FORMUŁA 8 S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (2/2012)
 198. 14:01 Tak będziesz rozliczać swój PIT
 199. 14:00 Resort skarbu przelał PLL LOT 400 mln zł pożyczki
 200. 14:00 Tusk: późną wiosną zakończy się rejestracja "Inwestycji Polskich"
 201. 13:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji C spółki ALIOR BANK
 202. 13:53 GPW: Ostatnie notowanie pda spółki ALIOR BANK
 203. 13:53 GPW: Zmiana nazwy skróconej
 204. 13:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki ADMIRAL BOATS
 205. 13:53 PLN w trendzie aprecjacyjnym, co nie jest pożądane z punktu widzenia wzrostu PKB - Kowalczyk, MF
 206. 13:53 Aktywa OFE wzrosły w grudniu o 7,4 mld zł do ok. 270 mld zł - Analizy Online
 207. 13:49 Amerykańskie miasteczko wprowadza zakaz sprzedaży wody w plastikowych butelkach
 208. 13:48 IDEON S.A. - Terminy publikacji sprawozdań finansowych w 2013r. (1/2013)
 209. 13:48 FORMUŁA 8 S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (1/2013)
 210. 13:47 Idą grupowe zwolnienia – i odprawy na otarcie łez…
 211. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 212. 13:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Kalendarz publikacji wyników finansowych na rok 2013. (1/2013)
 213. 13:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Block Listing Six Monthly Return. (2/2013)
 214. 13:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (1/2013)
 215. 13:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 216. 13:03 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentam...
 217. 13:03 PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku (4/2013)
 218. 13:03 PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 30 stycznia 2013 roku (3/2013)
 219. 13:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (3/2013)
 220. 13:02 Polska wódka podbija Amerykę
 221. 12:53 Altus TFI zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie spółki Pol-Aqua
 222. 12:45 Pierwszy odcinek drogi startowej w Modlinie może być gotowy w piątek
 223. 12:38 MSW ws. prowadzenia centrum pomocy ofiar handlu ludźmi (komunikat)
 224. 12:33 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentam...
 225. 12:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2013)
 226. 12:23 Sejm nie zajmie się projektem ws. ratyfikacji paktu fiskalnego, debata w II (aktl.)
 227. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 002/A/NBP/2013
 228. 12:18 KOMPAP - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012 (2/2013)
 229. 12:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 230. 12:08 Sejm nie zajmie się projektem ws. ratyfikacji paktu fiskalnego
 231. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 232. 12:05 Możliwa realizacja zysków na EURUSD
 233. 12:03 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (1/2013)
 234. 12:03 PELION SA - Skup akcji własnych (1/2013)
 235. 11:55 Resort skarbu przelał PLL LOT 400 mln zł pożyczki
 236. 11:54 Rząd sięga głębiej do kieszeni palaczy, ale... może się przeliczyć
 237. 11:53 Liczba emerytów kapitałowych na koniec XI '12 wyniosła 2,5 tys. osób - ZUS
 238. 11:53 Kurs akcji Good Idea wzrósł na otwarciu na NewConnect o 25 proc.
 239. 11:53 W czwartek na giełdzie pogorszenie nastrojów
 240. 11:53 Liczba emerytów i rencistów w XI wzrosła o 13 tys. mdm - ZUS
 241. 11:53 MF sprzedało obligacje DS1023 za 3,18 mld zł i WS0429 za 0,485 mld zł
 242. 11:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Pozyskanie urządzenia wiertniczego na potrzeby programu prac w Bloku ...
 243. 11:48 AMREST - RB 1/2013 Ujawnienie stanu posiadania ? PTE PZU S.A. (1/2013)
 244. 11:45 Projekt ws. ratyfikacji paktu fiskalnego - dopiero w lutym
 245. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 246. 11:35 Al-Dżazira kupiła telewizję Ala Gore'a
 247. 11:30 Złoty i forint najlepszymi walutami 2012 r.
 248. 11:25 Rosjanie w strefie małego ruchu granicznego wydali już ok. 23 mln zł
 249. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 250. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 251. 11:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (1/2013)
 252. 11:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (3/2013)
 253. 11:15 Elastyczny czas pracy - co na to pracodawcy
 254. 11:08 Rank Progress wystartuje z budową pierwszego minicentrum handlowego w I poł. '13
 255. 11:03 BRE - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego BRE Banku SA (1/2013)
 256. 11:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości...
 257. 10:53 Budimex liczy na 3-4-proc. marżę w budownictwie i 12-proc. w mieszkaniówce w '13
 258. 10:53 Przychody grupy Gino Rossi wyniosły w XII '12 19,9 mln zł, wzrost 16,9 proc .rdr
 259. 10:53 Rynek chemii budowlanej w 2013 roku skurczy się o 6 proc. - PMR
 260. 10:43 Zmiany w prawie pracy w 2013 roku. Co czeka pracodawcę?
 261. 10:33 ATMGRUPA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
 262. 10:33 AGORA - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% ogólne...
 263. 10:18 GINO ROSSI S.A. - Miesięczne przychody ze sprzedaży. (1/2013)
 264. 10:10 W Niemczech w grudniu 2012 r. stopa bezrobocia 6,9 proc. - bez zmian
 265. 10:08 MSZ: węgierski portal chwali polską dyplomację (komunikat)
 266. 10:08 UOKiK ws. Metrohouse & Partnerzy oraz Braci Strzelczyk (komunikat)
 267. 10:08 OFE POCZTYLION informuje
 268. 10:03 Rynki zadowolone z porozumienia ws. klifu
 269. 10:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (1/2013)
 270. 10:03 Black Lion NFI - Zmiany w Radzie Nadzorczej Funduszu. Kooptacja Członków Rady Nadzorczej. (4/2013)
 271. 09:58 Prognozy: rynek pracy w 2013 roku
 272. 09:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 53.121,47 mln zł - NBP
 273. 09:53 Złoty w kierunku 4,08 za euro i 3,12 za dolara
 274. 09:53 NBP wycofał się ze skupowania złota
 275. 09:48 Analiza techniczna - WIG20
 276. 09:48 INVESTcon GROUP - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (3/2012)
 277. 09:48 BUDIMEX - Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych ...
 278. 09:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (1/2013)
 279. 09:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 280. 09:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 112,25-112,27 USD za baryłkę
 281. 09:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 282. 09:33 INVESTcon GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
 283. 09:30 Pozytywne rozpoczęcie Nowego Roku
 284. 09:24 Presja kupujących
 285. 09:23 Wskaźnik Rynku Pracy w XII ponownie wzrósł - BIEC
 286. 09:21 Kapitał popłynął na giełdy
 287. 09:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)
 288. 09:18 PRAGMA INKASO S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
 289. 09:15 Dlaczego nadzieje na korektę nie mogą się spełnić?
 290. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2617,93 pkt (-0,32%)
 291. 09:08 POLSAT OFE informuje
 292. 09:06 Żołnierze zajmą się budową mostów
 293. 09:03 LUBAWA - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Lubawa S.A. do publicznej wia...
 294. 08:53 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 295. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie Memorandum pomiędzy Ałmatyńskimi Stacjami Elektrycznymi S.A. (AO AIE...
 296. 08:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.12.2012
 297. 08:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 298. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 299. 08:26 To będzie trudny rok dla handlu. Najwięcej stracą najmniejsze sklepy
 300. 08:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 301. 08:18 HORTICO S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2013)
 302. 08:08 Sprzedaż detaliczna w XII wzrosła 7-8 proc. mdm - PIH
 303. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 304. 08:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (2/2013)
 305. 08:03 MEGARON S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (2/2013)
 306. 08:01 Złoty pozostaje stabilny, jednak presja na spadki rośnie
 307. 07:57 Płace za granicą dużo wyższe niż w Polsce
 308. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 3 stycznia
 309. 07:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 310. 07:51 Minimalna płaca w 2013 r. Ile wyniesie?
 311. 07:48 MEGARON S.A. - MEGARON SA dane sprzedaży za grudzień 2012 roku oraz przychody ze sprzedaży produk...
 312. 07:33 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (1/2013)
 313. 07:33 Uzyskanie zasiłku na dziecko to biurokratyczna droga przez mękę
 314. 07:29 Jak Ludwik Sobolewski reżyserował film
 315. 07:18 W Watykanie płaci się tylko gotówką
 316. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 2 stycznia
 317. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 3.01 - 14.11.2013
 318. 07:08 Miraculum nie wykupiło w terminie obligacji o wartości 5 mln zł
 319. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 I - 28 II
 320. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 3.01-31.01.2013
 321. 07:05 Obama podpisał porozumienie ws. klifu fiskalnego
 322. 07:03 Wielka płyta do remontu. Za państwowe pieniądze?
 323. 06:36 Minimalna płaca w 2013 r. Ile wyniesie?
 324. 06:28 Ruszyły wyprzedaże. Czy warto teraz kupować?
 325. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (301/2013)
 326. 05:15 Co zdrożeje, co stanieje w 2013 r.
 327. 05:10 Maleje motoeksport
 328. 03:05 Polak skąpi, cudzoziemiec płaci
 329. 01:30 Pierwsze PPP na Mazowszu