Trwa ładowanie...
d1bqvuf

Artykuły z dnia: 2013.01.02 - finanse.wp.pl

 1. 23:25 Wall Street na dużym plusie
 2. 21:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 3. 21:20 Bloomberg: Najbogatsi w 2012 roku jeszcze bogatsi
 4. 21:18 MIRACULUM S.A. - Nadejście terminu wymagalności obligacji serii DDD (1/2013)
 5. 21:03 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 6. 21:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 7. 21:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 8. 20:33 NEUCA - Zawiadomienie o zbyciu akcji (128/2012)
 9. 20:33 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (1/2013)
 10. 20:23 BBN: kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2013 roku (komunikat)
 11. 20:18 CCI - Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z ar...
 12. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.12.2012
 13. 19:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 14. 19:48 Black Lion NFI - Informacja od akcjonariusza - Superkonstelacja Limited w sprawie zgłoszonego pro...
 15. 19:33 UNISYSTEM FIZ SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przyp...
 16. 19:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 17. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLFA SA
 18. 19:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki S4E SA
 19. 19:23 GPW: wykluczenie instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL - 5 SA
 20. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki TYLKO PIŁKA SA
 21. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 22. 19:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 23. 19:23 GPW: Komunikat - RELIGA DEVELOPMENT SA
 24. 19:23 GPW: Komunikat - GOOD IDEA SA
 25. 19:18 SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu umowy wsparcia z Sylwestrem Cacek, ING Bank Śląski S...
 26. 18:53 FootFall Indeks Polska w tygodniu 24-30.12 spadł o 16,1 proc. rdr - Experian
 27. 18:48 GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Zmiana adresu siedziby Spółki (1/2013)
 28. 18:47 Skokiem po rekord
 29. 18:45 Rosja liderem w produkcji ropy
 30. 18:38 GPW: Komunikat - korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów
 31. 18:33 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (1/2013)
 32. 18:29 Ucieczka z EUR/USD powodem przeceny złotego
 33. 18:26 Podatki w USA wyższe tylko dla najzamożniejszych
 34. 18:23 Transakcje pakietowe
 35. 18:23 City Interactive przesuwa premierę drugiej części Snipera na 12 marca 2013
 36. 18:23 CIR: premier przyjął rezygnację szefa ABW Krzysztofa Bondaryka (komunikat)
 37. 18:20 Pierwsza sesja w nowym roku
 38. 18:20 Inflacja w Niemczech zmniejszyła się w ubiegłym roku do 2 proc.
 39. 18:18 ALTERCO - Złożenie przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji (1/2013)
 40. 18:18 AERFINANCE PLC - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art 160 Ustawy o obrocie Instrumentami Finanso...
 41. 18:15 Rząd przyjął rozporządzenia w sprawie zakazu upraw GMO
 42. 18:03 IMPEXMET - Zamiana obligacji do wykupu na obligacje nowej emisji (1/2013)
 43. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2626,21 pkt (1,67%)
 44. 17:53 Przychody NG2 w grudniu '12 wyniosły 121 mln zł, wzrost o 34,1 proc. rdr
 45. 17:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
 46. 17:48 DIGATE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obroci...
 47. 17:48 CITY INTERACTIVE S.A. - Premiera gry Sniper: Ghost Warrior 2 w dniu12 marca 2013 roku (1/2013)
 48. 17:48 Black Lion NFI - Modyfikacja warunków nabycia spółki Recycling Park sp. z o.o. (1/2013)
 49. 17:48 BLUE TAX GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A. przez akcjonariusz...
 50. 17:48 DIGATE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen...
 51. 17:48 DIGATE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen...
 52. 17:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego umowy zbycia aktywów o znacznej...
 53. 17:48 Black Lion NFI - Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r. zgłoszony przez akcjo...
 54. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 55. 17:38 Oglądalność TVN w grudniu 2012 roku spadła rdr do 12,5 proc. z 14,3 proc.
 56. 17:38 RPP obniży główną stopę proc. w całym cyklu do 3,50-3,75 proc. - SG (opinia)
 57. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 3,89 proc. z 3,74 proc. - NBP
 58. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 59. 17:33 CUBE.ITG S.A. - Korekta raportu ESPI nr 34/2012 (1/2013)
 60. 17:25 Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 61. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 2 stycznia, 17.00
 62. 17:18 NG2 - Raport miesięczny za grudzień 2012 (1/2013)
 63. 17:18 PGNIG - Wykaz informacji przekazanych przez PGNiG SA do publicznej wiadomości w 2012 roku (1/2013)
 64. 17:18 WORK SERVICE S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (1/2013)
 65. 17:18 PGNIG - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki BUD-GAZ Sp. z o.o. (2/2013)
 66. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (1/2013)
 67. 17:18 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (5/2013)
 68. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.12.2012
 69. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 17:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 72. 17:03 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2013)
 73. 17:03 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 74. 17:03 ASBISc - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. ...
 75. 17:03 EASTSIDECAPITAL S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadz...
 76. 16:53 MG: nawet 3 tys. miejsc pracy w krakowskiej SSE (komunikat)
 77. 16:53 MF od 3 stycznia br. będzie publikował wyniki przetargów SPW o godz. 11.30
 78. 16:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 79. 16:48 ASBISc - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku oraz informacja o przekazywaniu rapor...
 80. 16:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 81. 16:47 Byczy początek nowego roku
 82. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:38 PLN będzie utrzymywał się w przedziale 4,05-4,09/EUR; rentowności rosną przed aukcją (opis)
 84. 16:38 Przychody Grupy LPP w grudniu wyniosły ok. 408 mln zł, wzrost o 26 proc. rdr
 85. 16:33 KANIA - Zakończenie czynności techniczno-administracyjnych związanych ze zmianą emitenta obligacj...
 86. 16:33 CUBE.ITG S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach CUBE.ITG S.A. (34/2012)
 87. 16:33 MUZA - Skup akcji własnych (1/2013)
 88. 16:33 GC INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (1/2013)
 89. 16:23 Liczba rezerwacji wycieczek w 52. tygodniu '12 spadła o 41,1 proc. rdr - PZOT
 90. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:18 KPBP "BUDUS" S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (1/2013)
 92. 16:18 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2012 roku (1/2013)
 93. 16:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (42/2012)
 94. 16:18 WIKANA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 95. 16:18 CIECH - Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catal...
 96. 16:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (42/2012)
 97. 16:08 Oferta Budimeksu wybrana w przetargu na dokończenie odcinka autostrady A4
 98. 16:08 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 99. 16:08 MSW dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (komunikat)
 100. 16:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 101. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:08 Rząd przyjął w środę projekt noweli ustawy o BFG
 103. 16:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 104. 16:03 WIKANA - Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycz...
 105. 16:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (1/2013)
 106. 16:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (2/2013)
 107. 16:03 STALEXPORT AUTOSTRADY - w nawiązaniu do RB18/2012, uzupełnienie informacji (1/2013)
 108. 16:03 WIKANA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 2 stycznia 2013...
 109. 16:03 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 110. 16:03 ZPUE - nabycie udziałów podmiotu powiązanego (1/2013)
 111. 16:03 BUDIMEX - Kontynuacja budowy autostrady A4 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (...
 112. 16:03 PRAGMA INKASO S.A. - Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku (1/2013)
 113. 16:03 GREMI SOLUTION - Porozumienie do znaczącej umowy. (1/2013)
 114. 16:03 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (1/2013)
 115. 16:02 Dobry początek Nowego Roku
 116. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 8111,75 USD za tonę
 117. 15:38 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym
 118. 15:38 Baltic Dry Index od Wigilii spadł o 0,14 proc. do 698 pkt.
 119. 15:33 GPW - Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w rok...
 120. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 121. 15:33 EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)
 122. 15:32 Wzrost dostępności kredytów na koniec roku
 123. 15:30 Chiński e-handel rozszerza się na rynki zagraniczne
 124. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:23 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w tygodniu 17-23.12 rosły w 4 regionach - MRiRW
 126. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 127. 15:18 AZOTY TARNÓW - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do prospektu emisyjneg...
 128. 15:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (1/2013)
 129. 15:18 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (1/2013)
 130. 15:18 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (1/2013)
 131. 15:17 Zatrudnienie w 2013 roku
 132. 15:08 Deficyt sektora rządowego i samorządowego w III kw. '12 wyniósł 11,24 mld zł - GUS
 133. 15:06 Najlepsza forma opodatkowania: sposób rozliczeń z fiskusem można zmienić tylko w styczniu
 134. 15:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot ...
 135. 15:01 Prognozy wynagrodzeń na 2013 rok
 136. 14:53 W tyg. zakończonym 30.12. udział TVN w oglądalności wyniósł 11,26 proc., Polsatu 11,88 proc.
 137. 14:53 GPW: Zmiana nazwy skróconej oblikacji spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania SA
 138. 14:53 W tyg. zakończonym 30.12. TVN miał 46,23 mln zł wpływów z reklam, Polsat 40,69 mln zł
 139. 14:53 Koniec z odliczaniem VAT od aut używanych?
 140. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w III kw. 2012 r. wyniósł 3.367 mln euro - NBP
 141. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 9 gr
 142. 14:37 Wiadomo, kiedy lotnisko w Modlinie ruszy pełną parą
 143. 14:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/...
 144. 14:33 TOYA S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie kontroli nad spółką powiązaną. (2/2013)
 145. 14:33 BUDVAR CENTRUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (1/2013)
 146. 14:33 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (1/2013)
 147. 14:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (1/2013)
 148. 14:26 Wszyscy Niemcy płacą. Jedno mieszkanie - jeden abonament RTV
 149. 14:23 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po III kw. '12 wyniosła minus 248.842 mln EUR - NBP
 150. 14:23 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski wzrosło w III kw. '12 do 272.090 mln euro - NBP
 151. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:23 W XI za obniżką stóp o 50 pb Belka, Bratkowski, Chojna-Duch i Zielińska-Głębocka - NBP
 153. 14:18 TOYA S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia...
 154. 14:18 LAUREN PESO POLSKA S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych ...
 155. 14:18 ECHO - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (1/2013)
 156. 14:10 Klawiatura z talerzem
 157. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 158. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 14:08 W weekend 28-30.12 w kasach kin sprzedano ok. 724 tys. biletów
 160. 14:03 KANIA - Skutki połączenia Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego H...
 161. 13:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki TOYA SA
 162. 13:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ROVESE SA
 163. 13:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (3/2013)
 164. 13:48 AGROWILL GROUP AB - Notification on transaction in issuer's securities concluded by the manager o...
 165. 13:48 AGROWILL GROUP AB - Notification on transaction in issuer's securities concluded by the manager o...
 166. 13:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (2/2013)
 167. 13:38 Marża rafineryjna w grudniu 2012 roku spadła do 1,2 USD na baryłce - PKN Orlen
 168. 13:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (1/2013)
 170. 13:33 ROVESE S.A. - Informacja o wprowadzeniu do obrotu Praw do Akcji Serii I (1/2013)
 171. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 172. 13:20 "Guardian": Nieskładny, krótkoterminowy kompromis ws. klifu fiskalnego
 173. 13:18 APATOR - Konwersja 20.362 akcji Apator SA. (1/2013)
 174. 13:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 175. 13:10 Polacy puścili z dymem 3 tysiące mieszkań
 176. 13:08 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 7,2 proc. rdr - PUDS
 177. 13:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 46,3 mln zł
 178. 13:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 179. 13:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 180. 13:03 ATMGRUPA - Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych (1/2013)
 181. 12:50 Gospodarka chińska rusza - wskaźnik PMI od 3 miesięcy powyżej 50 pkt
 182. 12:48 Z Wall Street prosto na ulicę
 183. 12:23 Na GPW wyraźne wzrosty na początek nowego roku; negatywnie wyróżnia się Hawe
 184. 12:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.12.2012 - poprawione
 185. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej - poprawiona
 186. 12:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE - poprawiona
 187. 12:18 DGA - Skup akcji własnych (1/2013)
 188. 12:18 PATENTUS S.A. - Terminy raportów w 2013 roku. (1/2013)
 189. 12:18 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec grudnia 2012 r. (1...
 190. 12:11 Oto branże z największą liczbą ofert pracy
 191. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 001/A/NBP/2013
 193. 12:08 Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w XII '12 wyniosła 956,5 mln zł
 194. 12:03 EMC - Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (1/2013)
 195. 12:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości...
 196. 12:03 EXILLON ENERGY PLC - TR-1: Notification of major interest in shares (1/2013)
 197. 12:03 AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....
 198. 11:53 Raiffeisen Bank Polska i Polbank EFG sfinalizowali fuzję prawną
 199. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 200. 11:33 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (1/2013)
 201. 11:31 Pozytywne nastroje na początku 2013 roku
 202. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 203. 11:23 ATM SI, Asseco i Comp chcą budować sieć szerokopasmową woj. mazowieckiego
 204. 11:19 Polacy nie chcą obowiązkowego urlopu ojcowskiego - wyniki sondażu
 205. 11:18 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych - korekta (192/2012)
 206. 11:18 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (1/2013)
 207. 11:13 Tyle kosztuje budowa Gwiazdy Śmierci
 208. 11:10 Stiglitz: Europa głównym zagrożeniem dla światowej gospodarki w 2013 r.
 209. 11:03 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (49/2012)
 210. 11:03 EKO EXPORT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)
 211. 10:53 MŚ: rusza kolejna edycja konkursu dla polskich innowacyjnych firm (komunikat)
 212. 10:53 PGNiG rozpoczęło wydobycie w Norwegii, przychody w ciągu 3 lat ok. 400-500 mln USD rocznie
 213. 10:45 PGNiG rozpoczęło wydobycie ropy i gazu z norweskiego złoża
 214. 10:38 Oferta spółki z grupy Infovide za 10,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ARiMR
 215. 10:38 DM IDM SA zmienił rekomendacje dla 19 spółek, dla 56 zmienił ceny docelowe (tabela)
 216. 10:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.12.2012
 217. 10:38 MSP chce, by CBA sprawdziła działania GPW dotyczące finansowania produkcji filmowej
 218. 10:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 219. 10:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 220. 10:23 POLSAT OFE informuje
 221. 10:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 222. 10:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 223. 10:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 224. 10:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 225. 10:18 DREWEX S.A. - Rozwiązanie porozumienia inwestycyjnego związanego z dokapitalizowaniem Spółki (1/2...
 226. 10:15 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w grudniu 2012 r. - 46,1 pkt.
 227. 10:09 Uważaj na swoje pieniądze w internecie
 228. 10:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 229. 10:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 230. 10:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 231. 10:04 Zawodowe postanowienia noworoczne
 232. 10:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (1/...
 233. 09:53 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 48.815,54 mln zł - NBP
 234. 09:53 Złoty może umocnić się przy nadal niskich obrotach na rynku
 235. 09:53 GUS skorygował dane o rynku pracy wg BAEL w '11 i I kw. '12
 236. 09:48 EUROSYSTEM S.A. - Informacja o nabyciu i zbyciu akcji przez członka Zarządu Emitenta (1/2013)
 237. 09:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)
 238. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w XII '12 48,5 pkt. vs 48,2 pkt. w XI - HSBC
 239. 09:25 HSBC: wskaźnik PMI dla Polski w grudniu 48,5 pkt.
 240. 09:25 Klif fiskalny – głosowanie w ostatniej chwili
 241. 09:23 GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami spółki HENRYK KANIA
 242. 09:23 Rank Progress za 5,3 mln zł sprzedał Blackstone budynek przy Twierdzy w Kłodzku
 243. 09:21 Klif częściowo rozwiązany
 244. 09:18 MOJ S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (1/2013)
 245. 09:11 Klif zasypany, możliwa krótka euforia
 246. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2618,86 pkt (+1,39%)
 247. 09:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki KANCELARIA MEDIUS
 248. 09:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki DIGATE
 249. 09:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki SETANTA FINANCE GROUP
 250. 09:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 251. 09:08 W XI przeciwko obniżce stóp o 25 pb Gilowska, Glapiński, Kaźmierczak - MSiG
 252. 08:45 Neutralne rozpoczęcie nowego roku na złotym, rynek żyje doniesieniami zza oceanu
 253. 08:40 USA uniknie klifu fiskalnego
 254. 08:33 Nieznaczne osłabienie nastrojów?
 255. 08:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)
 256. 08:26 Rok 2013 pod znakiem upadłości wielu polskich firm
 257. 08:16 Od teraz leasing ma być bardziej dostępny
 258. 08:10 Od 1 stycznia - do lekarza bez dokumentów ubezpieczeniowych
 259. 08:08 Polnord kupił działkę w Ząbkach, docelowo chce tam wybudować ponad 600 mieszkań
 260. 08:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 I - 28 II
 261. 08:01 Duże zmiany w 2013, głównie na niekorzyść dla podatników
 262. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 2 stycznia
 263. 07:53 Dług publiczny w '12 poniżej 53 proc. PKB - Rostowski, MF
 264. 07:46 Cudowny outsourcing
 265. 07:45 Co roku urzędy zmieniają numer PESEL kilku tysiącom obywateli
 266. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2.01 - 14.11.2013
 267. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 3.01-31.01.2013
 268. 07:05 Kredyty konsumenckie bardziej przejrzyste
 269. 07:03 Łatwiej o paszport!
 270. 06:52 Unia Europejska zakaże bajek!
 271. 06:40 Cała prawda o e-papierosie. Truje mniej czy bardziej niż zwykły?
 272. 06:35 Weszła w życie nowelizacja ustawy o paszach
 273. 06:28 Pechowy "2013". Horror polskich rodzin. Życie będzie droższe!
 274. 06:20 Zmiany w ulgach podatkowych m.in. na dzieci i internet
 275. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (201/2013)
 276. 05:55 Izba Reprezentantów poparła porozumienie ws. klifu fiskalnego
 277. 04:55 Polecony nie doszedł
 278. 04:55 Cudowny outsourcing
 279. 02:30 Najwięcej bankructw od 8 lat
 280. 02:00 Emerytury jak w starej UE? - za 59 lat