Trwa ładowanie...
d117tc3

Artykuły z dnia: 2013.01.21 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (1/2013)
 2. 22:48 BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy spółki zależnej (3/2013)
 3. 22:18 LENTEX - Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonyc...
 4. 22:18 SOBIESKI - Udostępnianie informacji dotyczących Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które ...
 5. 22:18 SOBIESKI - Wezwanie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (1/2013)
 6. 20:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (12/2013)
 7. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 8. 19:38 GPW: Komunikat - SecurAsset SA
 9. 19:38 Sprostowanie przekazane przez Biuro Prasowe NBP (komunikat)
 10. 19:38 GPW: Komunikat - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 11. 19:38 GPW: Komunikat - CSY SA, RSY SA
 12. 19:38 GPW: Komunikat - korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów
 13. 19:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 14. 19:38 MSZ: spotkanie ministra Sikorskiego z MSZ Mongolii (komunikat)
 15. 19:38 Na GPW w najbliższym czasie równie możliwy jest scenariusz spadkowy, jak i wzrostowy (analiza)
 16. 19:38 Złoty pod presją przez politykę pieniężną (opis)
 17. 19:38 Cena miedzi na LME spadła do 8051,25 za tonę
 18. 19:38 Azoty Tarnów połączone z Puławami mogą mieć w 2013 r. ok. 10 mld zł przychodów
 19. 19:38 Transakcje pakietowe
 20. 19:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 21. 19:38 BZ WBK AIB TFI ma poniżej 5 proc. akcji Fortuna Entertainment Group
 22. 19:38 Skrót wiadomości - poniedziałek, 21 stycznia, 17.00
 23. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 24. 19:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 25. 19:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 26. 19:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 27. 19:38 GUS opublikuje w czwartek 24.01 Biuletyn Statystyczny z danymi o bezrobociu i sprzedaży detal. - GUS
 28. 19:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 29. 19:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 30. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 31. 19:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 32. 19:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 33. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.01.2013
 34. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.01.2013
 35. 19:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 36. 19:38 Stawka Polonia bez zmian, wyniosła 3,97 proc. - NBP
 37. 19:33 Niemrawy handel bez USA
 38. 18:33 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własn...
 39. 18:33 ASSECO POLAND - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji ZETO Bydgoszcz (3/2013)
 40. 18:33 Rubicon Partners NFI SA - Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii G1 (6/2013)
 41. 18:33 EFH - Strategia Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (6/2013)
 42. 18:18 APLISENS S.A. - Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ...
 43. 18:18 APLISENS S.A. - Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2013 r. (6/2013)
 44. 18:18 ATMGRUPA - Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych (7/2013)
 45. 18:18 FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zbycie i nabycie akcji Emitenta (2/2013)
 46. 18:14 Czekając na powrót Amerykanów
 47. 17:33 WOJAS S.A. - Spłata linii kredytowych (2/2013)
 48. 17:25 Historycznie niska cena pozwoleń na emisję CO2; KE wzywa do działania
 49. 17:18 AZOTY TARNÓW - Korekta raportu bieżącego z dnia 21 stycznia 2013 roku dotyczącego informacji o re...
 50. 17:18 PCC INTERMODAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spół...
 51. 17:03 AZOTY TARNÓW - Informacja o notowaniu praw do akcji serii D. (16/2013)
 52. 17:03 PCC INTERMODAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...
 53. 16:52 Kryzys finansowy dał im popalić
 54. 16:50 Mleko w proszku, które może być zanieczyszczone, trafiło do 8 firm
 55. 16:48 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 grudnia 2012 r. (2/2013)
 56. 16:45 Bez inwestorów z USA nie ma handlu…
 57. 16:33 ACTION S.A. - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych za rok finansowy 2012 (1/2013)
 58. 16:33 ASTARTA HOLDING - Dates for filing periodical reports in 2013 (1/2013)
 59. 16:33 VARIANT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (5/2013)
 60. 16:33 ACTION S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 roku do publicznej wiadom...
 61. 16:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 62. 16:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie ? transakcje Członka...
 63. 16:18 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Fortuna Entertainment Group N.V ? informacja o liczbie akcji o...
 64. 16:16 Powstanie miasto utopia obok Detroit?
 65. 16:08 Bez Ameryki inwestorzy się nudzą
 66. 16:03 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez os...
 67. 16:03 GINO ROSSI S.A. - Prognoza finansowa na 2013 rok. (4/2013)
 68. 16:03 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki (10/2...
 69. 15:53 MEN: sprawdzian szóstoklasistów i matura od 2015 r. (komunikat)
 70. 15:53 Zapadalność długu zagr. w '13, wg stanu na koniec XI, wynosiła 3.759 mln euro - MF
 71. 15:53 Zapadalność zadłużenia krajowego w '13 na koniec XI wynosiła 80.790 mln zł - MF
 72. 15:53 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec XI wyniósł 54,2 proc. - MF
 73. 15:53 Lotnisko w Modlinie może być ponownie uruchomione w kwietniu lub w maju (opis)
 74. 15:53 Noble Securities rekomenduje "akumuluj" Benefit Systems, cena docelowa 272 zł
 75. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 76. 15:53 MF zaoferuje w środę obligacje OK0715 i PS0418 łącznie za 6,0-9,0 mld zł
 77. 15:53 KHW rozważa dwa warianty budowy elektrowni
 78. 15:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 191,8 mld zł - MRR
 79. 15:53 Zadłużenie SP w PLN na koniec XI '12 stanowiło 68,2 proc. całości długu - MF
 80. 15:53 KHW wyprodukował w 2012 r. prawie 12 mln ton węgla; zarobił 52 mln zł
 81. 15:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 9,97 proc. do 838 pkt.
 82. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 15:53 W '13 wg stanu na koniec XI zapada 96,2 mld zł długu - MF
 84. 15:53 69,1 proc. długu zagranicznego SP nominowane jest w euro - MF
 85. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 15:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 89. 15:48 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (5/2013)
 90. 15:48 ROVESE S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (6/2013)
 91. 15:48 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez oso...
 92. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 93. 15:35 Euler Hermes: w 2012 r. upadło ok. 30 deweloperów
 94. 15:25 Dług Skarbu Państwa w listopadzie wzrósł o 0,7 proc. mdm
 95. 15:19 Polski złoty pod silną presją
 96. 15:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Transakcje akcjami Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę obowiązaną (5/2013)
 97. 15:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 98. 15:18 MAXIMUS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS SA. (1/2013)
 99. 15:15 Czy bycie pracownikiem fizycznym to wstyd?
 100. 15:05 ULC: pasażerowie skarżą się na odwołane loty i opóźnienia
 101. 15:03 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (26/2013)
 102. 15:03 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (9/2013)
 103. 15:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 104. 14:57 Pracodawcy tracą miliony na epidemii grypy
 105. 14:53 GPW: notowanie pp spółki LEŚNE RUNO SA
 106. 14:53 GPW: autoryzacja obligacji spółki REMEDIS SA
 107. 14:53 GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SA
 108. 14:53 Lotnisko w Modlinie może być ponownie uruchomione w kwietniu lub w maju
 109. 14:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 110. 14:53 Global Cosmed chce rosnąć o ok.15-20 proc. rocznie, na razie nie planuje dywidendy
 111. 14:53 Stopa referencyjna NBP spadnie w '13 do 3,50-3,75 proc. - PKO BP (opinia)
 112. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 14:53 Tarnów szacuje, że połączenie z Puławami da większe synergie niż planowano wcześniej
 114. 14:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 115. 14:53 GPW SA - Indeksy - sesja
 116. 14:53 Wskaźnik apetytu na ryzyko dla EMU najwyższy od X 2005 r. - Lloyds
 117. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 14:53 ZUS może przejąć wypłatę niektórych emerytur z OFE - ING (opinia)
 119. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 14:53 Fundusze TFI PZU zeszły poniżej 5 proc. głosów w Instalu Kraków
 121. 14:48 KOPEX S.A. - Informacja dotycząca sprawy z powództwa spółki FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach przec...
 122. 14:33 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (18/2013)
 123. 14:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (4/2013)
 124. 14:18 GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Raport roczny JST-R 2011
 125. 14:06 Dużo pracujemy, mało zarabiamy
 126. 14:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Termin publikacji raportu rocznego (3/2013)
 127. 14:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Termin publikacji raportu rocznego (3/2013)
 128. 14:03 KSG AGRO S.A. - Dates for filing periodical reports in 2013 (1/2013)
 129. 14:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji. (9/2013)
 130. 14:00 Kontynuacja przeceny polskiej waluty
 131. 13:58 Zakupy w Tesco zrobisz przez komórkę
 132. 13:50 Lotnisko w Modlinie może być ponownie uruchomione w kwietniu lub w maju
 133. 13:50 MF: wydatek na kupno flagi narodowej można zaliczyć w koszty
 134. 13:48 BGŻ SA - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2013 (8/2013)
 135. 13:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji. (8/2013)
 136. 13:48 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (6/2013)
 137. 13:45 W poniedziałek otwarcie kopert z kandydaturami na prezesa LOT-u
 138. 13:33 INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu w dół 5% udziału w głosach na Walnym Zgromad...
 139. 13:18 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o terminie przekazania raportu rocznego (1/2013)
 140. 13:18 AZOTY TARNÓW - Informacja o rejestracji przez KDPW S.A. praw do akcji serii D. (15/2013)
 141. 13:18 SOPHARMA AD - Current report 9 re insiders transactions (9/2013)
 142. 13:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 20...
 143. 13:18 GTC - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsoli...
 144. 13:16 Rusza kolejna odsłona projektu Getin Up
 145. 13:03 PATENTUS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (2/2013)
 146. 13:03 MOJ S.A. - Odwołanie osoby zarządzającej. (5/2013)
 147. 13:03 AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów (1...
 148. 13:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału...
 149. 13:00 Poseł PiS pyta premiera, czy będzie opłata za korzystanie z dróg krajowych
 150. 12:55 Rynki wschodzące nabierają rozpędu
 151. 12:53 MSW: Bezpieczny wypoczynek w górach (komunikat)
 152. 12:53 UOKiK ws. kary dla spółki Matras (komunikat)
 153. 12:53 MSW: pamiętajmy o odśnieżaniu dachów (komunikat)
 154. 12:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 155. 12:53 MNiSW: 800 mln na badania nad chorobami cywilizacyjnymi (komunikat)
 156. 12:53 Hortico zainteresowane zakupem akcji PNOiS od Skarbu Państwa
 157. 12:53 Plan finansowy KFD nie zakłada emisji obligacji w '13 - MTBiGM
 158. 12:53 Polimex-Mostostal odstąpił od umowy za 34,5 mln zł netto
 159. 12:53 EBOR obniżył prognozy wzrostu PKB w EŚW, podniósł dla państw bałtyckich
 160. 12:53 DI BRE podwyższył rekomendację dla Kernela do "akumuluj"
 161. 12:53 DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Comarchu do 100 zł i rekomendację do "kupuj"
 162. 12:53 Budowlanka w IV kwartale słabo, ale widać już światełko w tunelu - NBP
 163. 12:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 164. 12:53 Cena ropy Brent w Londynie na III - 111,72-111,74 USD za baryłkę
 165. 12:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 166. 12:53 GPW SA - Indeksy - sesja
 167. 12:53 Tabela kursów średnich NBP nr 014/A/NBP/2013
 168. 12:53 Wyjście z kryzysu będzie dłuższe niż w 2008/09 - NBP
 169. 12:53 W I kw. '13 firmy oczekują niewielkiej poprawy sytuacji - koniunktura NBP
 170. 12:53 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.522,56 mln zł - NBP
 171. 12:53 W I kw. '13 firmy oczekują niewielkiej poprawy sytuacji - koniunktura NBP (opis)
 172. 12:53 Ponad 14,8 mln kart zbliżeniowych
 173. 12:48 AB INTER RAO LIETUVA - End of the stabilisation period (1/2013)
 174. 12:48 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj...
 175. 12:48 ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)
 176. 12:47 Handel w cieniu polityki
 177. 12:40 Osądźmy sami: program Mieszkanie dla Młodych
 178. 12:35 EBOiR obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski
 179. 12:33 SYGNITY - Informacja o nabyciu akcji Sygnity S.A. przez osobę wchodzącą w skład Zarządu Sygnity S...
 180. 12:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (5/2013)
 181. 12:33 ALCHEMIA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. (5/2013)
 182. 12:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (6/...
 183. 12:18 AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....
 184. 12:18 ATM - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą (3/2013)
 185. 12:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odstąpienie od umowy (4/2013)
 186. 12:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (9/2013)
 187. 12:05 UOKiK wlepił karę spółce Matras
 188. 12:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 (4/2013)
 189. 12:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 190. 11:48 MERCOR S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 (3/2013)
 191. 11:48 PUŁAWY - Nabycie akcji przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA (3/2013)
 192. 11:48 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (5/2013)
 193. 11:18 MUZA - Skup akcji własnych (6/2013)
 194. 11:15 Od poniedziałku duże zmiany dla użytkowników komórek i internetu
 195. 11:12 Eksperci BRE: Polska największym producentem AGD w Europie
 196. 11:03 PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (6/2013)
 197. 10:49 Korekcyjne nastroje na początku tygodnia
 198. 10:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (11/2013)
 199. 10:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (2/2013)
 200. 10:25 Wyborowa S.A. zakończyła produkcję w zakładzie w Poznaniu
 201. 10:13 Sprzedawca – zawód (nie) dla każdego
 202. 10:08 Perspektywa obniżek stóp nie pomaga złotemu
 203. 10:08 Zestawienie wydarzeń w regionie - Europa Środkowa i Turcja - w dniach 14-20 stycznia
 204. 10:08 MSZ: Polska pomoc rozwojowa dla Afryki (komunikat)
 205. 10:08 Liczba klientów biur podróży w '12 wzrosła o 12,6 proc. rdr - PZOT
 206. 10:07 Uważaj, którymi drzwiami wsiadasz do pociągu. Możesz zapłacić
 207. 09:39 Zmienna sesja
 208. 09:33 Szykuje się leniwy poniedziałek
 209. 09:30 Energia z "końskich hamburgerów"
 210. 09:29 BoJ wydarzeniem miesiąca
 211. 09:25 Najlepsze banki w Polsce w 2012 r.
 212. 09:21 BoJ nie może rozczarować
 213. 09:18 Przy oporach
 214. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2570,44 pkt (-0,07%)
 215. 09:08 Wskaźnik Dobrobytu w styczniu kolejny raz bez zmian - BIEC
 216. 09:08 RPP powinna uwzględnić w swojej polityce, że CPI jest poniżej celu - Rostowski, MF
 217. 09:08 Barclays rekomenduje "przeważaj" Alior Bank, cena docelowa 90,5 zł
 218. 08:48 HAWE - Zawarcie umowy umowę zobowiązującej do sprzedaży akcji HAWE S.A. (RB-6/2013). (6/2013)
 219. 08:48 BRASTER S.A. - test (1/1)
 220. 08:48 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez członka organu zarządzającego (Prezesa Zarządu Spółki...
 221. 08:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 222. 08:44 Polacy spodziewają się ciężkiego roku dla gospodarki
 223. 08:27 Praca freelacera. Robią to, co lubią, ale...
 224. 08:18 ATM - Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji (4/2013)
 225. 08:16 SPAR rusza na podbój północnej Polski
 226. 08:11 Czy naprawdę dziś jest gorzej niż przed wojną?
 227. 08:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 19-20 stycznia
 228. 08:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 I - 28 II
 229. 08:08 Kalendarium rynku NewConnect 21.01-25.02.2013
 230. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek 21 stycznia
 231. 08:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 21.01 - 14.11.2013
 232. 08:08 Morgan Stanley rekomenduje "przeważaj" Alior Bank, cena docelowa 80 zł
 233. 08:08 PineBridge New Europe Partners obejmie 20 proc. akcji Work Service za 105 mln zł
 234. 08:08 Renaissance Capital rekomenduje "kupuj" Alior Bank, cena docelowa 93,3 zł
 235. 07:44 Prowokacja absolwenta: sprzedaje dyplom za 1 centa
 236. 07:05 Neumann: likwidacja centrali NFZ, dodatkowe ubezpieczenia i karty pacjenta
 237. 06:41 PESEL 2.0 - historia ustawienia przetargu za 71 milionów złotych
 238. 06:35 W miejskich spółkach da się nieźle zarobić!
 239. 05:15 Rząd uratuje LOT
 240. 04:50 Będzie jeden rachunek za prąd i gaz
 241. 04:20 NBP może zmienić stop monet
 242. 03:50 Nowe życie dla stref ekonomicznych