Trwa ładowanie...
d2y6abm

Artykuły z dnia: 2013.01.11 - finanse.wp.pl

 1. 22:48 MACRO GAMES S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 2. 22:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (13/2013)
 3. 22:48 NOWAGALA - Terminy raportów okresowych publikowanych w 2013 roku (11/2013)
 4. 22:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 5. 22:33 MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 6. 22:18 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (4/2013)
 7. 22:18 TALEX - Umowa znacząca (3/2013)
 8. 21:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (9/2013)
 9. 21:48 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (12/2013)
 10. 21:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. (3/2013)
 11. 21:23 Bioton przejmuje spółkę Biosenso, wstępna wartość transakcji sięga 30 mln zł
 12. 20:33 BIOTON - Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki BIOSENSO Sp. z o.o. (2/2013)
 13. 20:33 BIOTON - Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AB (3/2013)
 14. 20:08 GPW: Komunikat - NAVI GROUP
 15. 20:03 BIOTON - Spełnienie warunku zawieszającego zawarcia umowy nabycia udziałów spółki BIOSENSO Sp. z ...
 16. 19:53 GPW: Animator obligacji spółki REDAN
 17. 19:53 GPW: Komunikat - REDAN
 18. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:18 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 4 stycznia do 10 stycznia 2013 rok...
 21. 19:08 Boryszew odwołał prognozy na 2012 rok
 22. 19:08 Dariusz Miłek sprzedał 5,2 proc. akcji NG2
 23. 18:53 Rubicon Partners NFI sprzedał 6,73 proc. akcji PC Guard
 24. 18:53 Solorz-Żak sprzedał 5,27 proc. akcji ATM Grupa
 25. 18:45 GDDKiA ma projekt A1 na północ od Pyrzowic
 26. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE
 27. 18:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 28. 18:38 Krzysztof Zborowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Enei ds. wytwarzania
 29. 18:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki TYLKO PIŁKA
 30. 18:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki POLFA
 31. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 32. 18:33 PC GUARD - Zbycie pakietu akcji (1/2013)
 33. 18:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (5...
 34. 18:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 35. 18:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 36. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 37. 18:33 IGROUP - Powołanie Komitetu Audytu. (5/2012)
 38. 18:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 39. 18:33 NG2 - Zbycie znacznego pakietu akcji (2/2013)
 40. 18:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6...
 41. 18:33 BORYSZEW - Odwołanie prognozy na 2012 rok (4/2013)
 42. 18:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 43. 18:23 Transakcje pakietowe
 44. 18:23 Supernova IDM Fund wyszedł z akcjonariatu Bomi
 45. 18:23 Transakcje pakietowe
 46. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (9/2013)
 47. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 48. 18:18 ATMGRUPA - Zbycie znacznego pakietu akcji (4/2013)
 49. 18:18 IGROUP - Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki. (4/2013)
 50. 18:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzając...
 51. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6/2013)
 52. 18:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 53. 18:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 54. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (5/2013)
 55. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 7 January 2013 and 11 January 2013 (2/2...
 56. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (8/2013)
 57. 18:18 BOMI - Zwiększenie udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (4/2013)
 58. 18:10 Tydzień spokojnej korekty
 59. 18:08 GPW: Animator dla spółki OTMUCHÓW
 60. 18:08 WSE: Communique - OTMUCHÓW
 61. 18:08 WSE: Communique - SONEL
 62. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 63. 18:04 Na GPW inwestorzy nadal nie chcą kupować drożej
 64. 18:03 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 65. 18:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie hipoteki na nieruchomości ROBYG YOUNG City Sp. z o.o. z si...
 66. 18:03 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 67. 18:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 68. 18:03 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 69. 18:03 PROTEKTOR - Zbycie akcji PROTEKTOR S.A. (2/2013)
 70. 18:03 IGROUP - Odwołanie osoby zarządzającej. (3/2013)
 71. 18:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 72. 18:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 73. 18:03 INVESTOR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 74. 18:03 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 75. 18:03 BOMI - Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (3/2013)
 76. 18:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 77. 18:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 78. 18:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 79. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2557,93 pkt (-0,61%)
 80. 17:53 Tylko Piłka zadebiutuje na NewConnect 18 stycznia
 81. 17:48 SFD S.A. - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (1/2013)
 82. 17:48 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 83. 17:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Dokonanie połączenia certyfikatów in...
 84. 17:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 85. 17:48 BOMI - Transakcje na akcjach BOMI S.A. zawarte przez podmioty powiązane z Członkami Rady Nadzorcz...
 86. 17:48 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 87. 17:48 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 88. 17:48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 89. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Wykaz informacji Investment Friends Capital S.A. przekazanych d...
 90. 17:48 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 91. 17:48 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 92. 17:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 93. 17:48 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 94. 17:48 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 95. 17:48 Rubicon Partners NFI SA - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji zwykłych na okazicie...
 96. 17:48 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 97. 17:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 98. 17:48 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 99. 17:48 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 100. 17:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 101. 17:48 ENEA - Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A. (3/2013)
 102. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 103. 17:38 Tarnów zaoferuje akcjonariuszom Puław 35,08 mln akcji serii D (opis)
 104. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,83 proc. z 3,98 proc. - NBP
 105. 17:35 Ponad 11 tys. zgłoszeń wierzycieli Amber Gold zarejestrowano w sądzie
 106. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 11 stycznia, 17.00
 107. 17:23 Ostateczna liczba akcji s. D oferowanych przez Tarnów ustalona na 35,08 mln
 108. 17:18 Tak nas kantują na każdym kroku
 109. 17:18 C2A - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Call2Action S.A. (7/2012)
 110. 17:18 AZOTY TARNÓW - Ustalenie ostatecznej liczby akcji serii D (8/2013)
 111. 17:18 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (2/2013)
 112. 17:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych PGE Polska Grupa E...
 113. 17:18 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 114. 17:03 Kurs EUR/USD zwyżkuje powyżej 1,33 USD
 115. 16:59 WIG20 w odwrocie, przebudzenie małych i średnich firm
 116. 16:54 Tygodniowy komentarz do rynku złotego – RPP mniej gołębia niż się wydawało
 117. 16:53 Rovese kupiło od Sołowowa dwie spółki łącznie za 93 mln zł
 118. 16:48 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (2/2013)
 119. 16:48 PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z ...
 120. 16:48 TELESTRADA S.A. - Korekta raportu bieżącego 2/2013 z dnia 4.01.2013 r. "Harmonogram przekazywania...
 121. 16:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ...
 122. 16:46 Eurodolar najwyżej od 9 miesięcy
 123. 16:36 Rynek długu poprowadzi złotego?
 124. 16:35 Irlandia chce złagodzenia warunków spłaty długu, ma przychylność KE
 125. 16:33 COGNOR S.A. - Zawarcie umowy współpracy z ZW PROFIL SA (3/2013)
 126. 16:33 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą VERACOMP S.A. ? kumulacja. (2/2013)
 127. 16:33 SFINKS POLSKA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (3/2013)
 128. 16:26 Załatw sprawy z ZUS-em przez Internet
 129. 16:23 Złoty słabszy, możliwe dalsze osłabienie; na długu nerwowo, w perspektywie dane makro (opis)
 130. 16:23 Spread włoskich i niemieckich 10-letnich obligacji spadł poniżej 250 pb
 131. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.01.2013
 133. 16:18 SIMPLE - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 134. 16:18 AB S.A. - Przestrzeganie ładu korporacyjnego (1/2013)
 135. 16:18 ROVESE S.A. - Zawarcie ostatecznych umów sprzedaży udziałów (4/2013)
 136. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 16:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Powołanie Członka Zarządu (4/2013)
 138. 16:03 MOSTALWAR - Zawarcie umowy o znacznej wartości (1/2013)
 139. 16:03 YAWAL S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (3/2012)
 140. 16:03 RONSON EUROPE N.V. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
 141. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (8/2013)
 142. 16:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 143. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (6/2013)
 144. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 147. 15:48 EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w EKO HOLD...
 148. 15:48 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku (6/2013)
 149. 15:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (16/2013)
 150. 15:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (11/2013)
 151. 15:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK0118S006A ...
 152. 15:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK0118S006A ...
 153. 15:48 APATOR - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator Powogaz SA. (4/2013)
 154. 15:48 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie i...
 155. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 8089,50 USD za tonę
 159. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:18 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2012 (1/2013)
 161. 15:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Dates for filing periodical reports in 2013 (1/2013)
 162. 15:09 Chrzest największego masowca w historii PŻM
 163. 15:08 Elektrotim ma umowę z WITU o wartości 13,9 mln zł netto
 164. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 15:05 PLL LOT zerwał współpracę z Aerosvitem
 166. 14:59 Biedronka podała wyniki. Kryzys, a ona rośnie i rośnie
 167. 14:55 Budowa lotniska w Berlinie kolejną inwestycyjną wpadką
 168. 14:55 Definicja polskiej wódki szansą dla polskich rolników
 169. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 14:53 MSW: wylicytuj pamiątkowy medal Interpolu (komunikat)
 171. 14:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 14:48 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej (2/2013)
 174. 14:48 SUNTECH S.A. - Sprzedaż akcji przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej (8/2013)
 175. 14:48 SUNTECH S.A. - Zmiana stanu posiadania (5/2013)
 176. 14:48 SUNTECH S.A. - Sprzedaż akcji przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej (7/2013)
 177. 14:48 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umowy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia w Zielonce (3/2013)
 178. 14:48 SUNTECH S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (6/2013)
 179. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 180. 14:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Powołanie członka Zarządu (1/2013)
 181. 14:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 182. 14:40 Media Markt ucieka z Chin
 183. 14:38 Udział Niemiec w eksporcie Polski w okresie I-XI '12 spadł do 25,3 proc. - GUS
 184. 14:23 Zysk Wells Fargo w IV kw. '12 nieco powyżej prognoz
 185. 14:23 Deficyt handlowy w okresie I-XI wyniósł 8.047,6 mln euro - GUS
 186. 14:22 To koniec monopolu kablówek! Zyskają klienci
 187. 14:18 BZWBK - Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A. (5/2013)
 188. 14:18 BYTOM - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bytom" S.A. (1/2013)
 189. 14:13 Nigdy nie awansujesz jeśli będziesz uczniakiem
 190. 14:08 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 4-10.01 wyniosła 22 gr - BM Reflex
 191. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 14:08 W dn. 24-30 XII taniała większość produktów, drożało bydło i olej - ZSRIR (tabela)
 193. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 194. 14:03 LUXIMA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ LUXIMA S.A. prz...
 195. 14:03 TESGAS S.A. - Powołanie Prokurenta (1/2013)
 196. 14:03 KRUK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 (2/2013)
 197. 14:01 Honda zwolni ok. 800 pracowników w zachodniej Anglii
 198. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 199. 13:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 8 gr
 200. 13:33 INGBSK - Terminy przesyłania raportów okresowych ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2013. (1/2013)
 201. 13:33 KRKA - Acquisition of treasury shares (2/2013)
 202. 13:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (11/2013)
 203. 13:33 APLISENS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. (4/2013)
 204. 13:33 SYGNITY - Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 s...
 205. 13:23 W tygodniu zakończonym 9 I napływ netto funduszy na GPW wyniósł 73 mln USD - RBS
 206. 13:23 Konsorcjum Introlu podpisało umowę o wartości 32 mln zł brutto
 207. 13:18 YAWAL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
 208. 13:18 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Mostostal Warszawa S.A. (3/2013)
 209. 13:18 QUERCUS TFI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
 210. 13:18 YAWAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. w 2012 roku ...
 211. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 212. 13:08 Indeks cen surowców w XII '12 wzrósł o 0,94 proc. mdm, a rdr spadł o 0,82 proc. - MFW
 213. 13:08 Ceny zbóż do czerwca 2013 r. będą rosły - ARR
 214. 13:00 Rząd sięga do kieszeni banków. A banki do naszych
 215. 12:50 GfK: w tym roku Polacy mogą wydać na towary i usługi 220 mld euro
 216. 12:48 PROJPRZEM - Terminy przekazywania raportów okresowych (1/2013)
 217. 12:42 Zacznij dzień od sprzątnięcia biurka
 218. 12:38 W piątek na GPW umiarkowane spadki, pozytywnie wyróżnia się PGNiG
 219. 12:38 MF ws. publikacji na portalu dziennik.pl (komunikat)
 220. 12:35 Analitycy: ceny paliw na stacjach ustabilizują się lub lekko wzrosną
 221. 12:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (4/2013)
 222. 12:33 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 223. 12:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. (4/2013)
 224. 12:33 Sowy wydajniejsze w pracy
 225. 12:23 CPI w 2013 ok. 2,3 proc., wzrost PKB ok. 1,5 proc. - ankieta NBP
 226. 12:18 IDEON S.A. - Odszkodowanie Ideon SA - termin rozprawy (2/2013)
 227. 12:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji skupu akcji własn...
 228. 12:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (3/2...
 229. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 230. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 008/A/NBP/2013
 231. 12:08 Potencjał zakupowy polskich konsumentów w '13 wynosi 220 mld euro - GfK
 232. 12:03 PELION SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (7/2013)
 233. 12:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
 234. 12:03 ATLANTAPL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)
 235. 11:57 DJ Wika miksuje, włącza światła i puszcza dym
 236. 11:48 PELION SA - Skup akcji własnych (6/2013)
 237. 11:48 MACROLOGIC - Zmiana progu ogólnej liczby głosów przez zobowiązanego do ujawnienia stanu posiadani...
 238. 11:48 INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgro...
 239. 11:39 Jen i frank dzisiaj w centrum uwagi
 240. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 241. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 242. 11:33 MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy zawartej z BRE Bank S.A. (5/2013)
 243. 11:33 GANT - Stan posiadania akcji przez Pana Karola Antkowiaka (6/2013)
 244. 11:33 PBO ANIOŁA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (3/2013)
 245. 11:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zlecenia przez spółkę zależną Emitenta (4/2013)
 246. 11:30 Prezes spółki przywłaszczył ponad 800 tys. zł
 247. 11:30 Honda zwolni ok. 800 pracowników w zachodniej Anglii
 248. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 249. 11:22 Mario Draghi wzmocnił euro
 250. 11:20 Polak potrafi! Szkoda, że za granicą...
 251. 11:18 PBO ANIOŁA S.A. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
 252. 11:08 Czy mobilne płatności w Biedronce się przyjmą?
 253. 11:03 EASTSIDECAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyc...
 254. 10:53 Grecki kryzys w pigułce
 255. 10:48 ENEA - Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A. a ENEA Trad...
 256. 10:48 BRE - Rejestracja 2.270 akcji BRE Banku SA w KDPW (3/2013)
 257. 10:48 TVN - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów...
 258. 10:47 J.K. Bielecki: najgorsze dla gospodarki, jeśli Polacy przestaną wydawać i zaczną oszczędzać
 259. 10:41 Prof. Balcerowicz: nikt nie rozliczył RPP za zbyt wysoką inflację
 260. 10:38 JP Morgan podnosi cenę docelową akcji KGHM do 189,6 zł
 261. 10:38 HP ma kontrakt w ARiMR za 91,4 mln zł, podwykonawcą Asseco Poland
 262. 10:37 Najstarsze prostytutki na świecie
 263. 10:33 LIBET S.A. - Zmiana znaczącej umowy dzierżawy. (3/2013)
 264. 10:33 DROZAPOL - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
 265. 10:30 Związki czekają na szczegóły zmian w górniczych emeryturach
 266. 10:26 WIG20 pod presją wzrostów z listopada i grudnia
 267. 10:23 UOKiK o konkursach na najlepsze prace magisterskie (komunikat)
 268. 10:23 GUS poda 11 I, o godz 14.00 dane o obrotach handlu zagranicznego w I-XI '12
 269. 10:23 Wzrost PKB w '13 na poziomie 1,8 proc. rdr - Nordea (opinia)
 270. 10:23 Sprzedaż obligacji detalicznych w XII wyniosła 139,1 mln zł - MF
 271. 10:18 WANDALEX - Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osoby blisko związane z Przewodniczącym Ra...
 272. 10:18 WILBO - Otrzymanie Postanowienia z Prokuratury (2/2013)
 273. 10:17 Poznań szukał profesjonalistów. A ilu znalazł?
 274. 10:10 Abe realizuje przedwyborcze obietnice
 275. 10:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 22.677,64 mln zł - NBP
 276. 10:04 Wzrost zmienności
 277. 09:53 DM BZ WBK podwyższył cenę docelową dla Avia Solutions Group do 85 zł
 278. 09:53 DM PKO BP rekomenduje "sprzedaj" ZE PAK, cena docelowa 29,1 zł
 279. 09:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 280. 09:51 EBC nie będzie się spieszył
 281. 09:38 W '13 możliwa nowela budżetu i wzrost deficytu do ok. 45 mld zł - Pekao (opinia)
 282. 09:38 Scanmed Multimedis prognozuje 10,4 mln zł EBITDA w 2013 r.
 283. 09:38 Poranny ruch na złotym niewielki, szansa na dalsze umocnienie ograniczona
 284. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2573,78 pkt (+0,01%)
 285. 09:05 Dwa punkty do raju. Możliwe odbicie w Europie
 286. 09:03 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 287. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 111,50-111,52 USD za baryłkę
 288. 08:53 POLSAT OFE informuje
 289. 08:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of interest payment deferral (2/2013)
 290. 08:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bl...
 291. 08:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bl...
 292. 08:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 293. 08:38 Kupujący starają się wrócić do gry
 294. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 295. 08:38 CBŚ w Ministerstwie Finansów
 296. 08:33 SEKO S.A. - Informacja Zarządu SEKO S.A. dotycząca umorzenia postępowania prokuratury wobec osoby...
 297. 08:31 Gorzelnik wart więcej niż bankier
 298. 08:25 Mieszana reakcja złotego na słowa Mario Draghiego, rynek realizuje zyski
 299. 08:23 Qumak-Sekom ma umowę o wartości 7,4 mln euro
 300. 08:13 Leszek Czarnecki finansuje pożyczki pozabankowe
 301. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 11 stycznia
 302. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 11.01-14.02.2013
 303. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 10 stycznia
 304. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 I - 28 II
 305. 07:08 American Express zwolni ponad 5 tysięcy pracowników
 306. 06:49 Wielka fuszerka na dworcu w Katowicach
 307. 06:38 Poseł donosi policji na GITD
 308. 06:32 Uważaj na pobieraczka
 309. 06:26 Polak Polakowi świnią
 310. 05:45 Sejm kryzysem się nie zajmie
 311. 05:40 Sprzedaż elektroniki w internecie bije rekordy
 312. 04:10 Falstart Telewizji Republika
 313. 02:25 American Express zwolni ponad 5 tysięcy pracowników