Trwa ładowanie...
d2ao86y

Artykuły z dnia: 2013.01.04 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 SECUS I FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat in...
 2. 23:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Odwołanie prognozy na rok 2012 (2/2013)
 3. 23:03 BIOGENED S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza ujawniające stan posiadania (28/2013)
 4. 23:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 5. 23:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 6. 22:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 7. 22:33 KANIA - Aneks do umowy faktoringowej (4/2013)
 8. 22:33 BIOGENED S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (27/2013)
 9. 21:48 MONTU HOLDING S.A. - Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na rok 2013 (4/2013)
 10. 21:48 MONTU HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie gło...
 11. 21:48 MONTU HOLDING S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu Montu Holding S.A. (2/2013)
 12. 21:48 MONTU HOLDING S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)
 13. 21:03 PZ CORMAY S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (1/2013)
 14. 20:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (3/2013)
 15. 20:18 SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosó...
 16. 20:03 SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do ty...
 17. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 18. 19:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (9/2013)
 19. 19:33 BM MEDICAL SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (1/2013)
 20. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:18 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Toyota Bank Polska S.A. spełniających łącznie kryterium umowy zn...
 22. 19:18 MARVIPOL S.A. - Powołanie osób nadzorujących. (7/2013)
 23. 19:18 MARVIPOL S.A. - Informacje o Radzie Nadzorczej Emitenta - aktualizacja. (8/2013)
 24. 19:18 MARVIPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym W...
 25. 19:18 MARVIPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.w dniu 4 stycz...
 26. 19:03 Rubicon Partners NFI SA - Korekta numeracji raportu bieżącego (1/2013)
 27. 19:03 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 2 January 2013 and 4 January 2013 (1/2013)
 28. 19:03 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. (2...
 29. 18:53 Bomi przedstawiło bankom nowe propozycje układowe
 30. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
 31. 18:38 GPW: Komunikat - E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 32. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA
 33. 18:38 Mex Polska wyemituje od 30 tys. do ok. 595 tys. akcji z prawem poboru
 34. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki COMPERIA.PL SA
 35. 18:38 GPW: Komunikat - ORGANIC FARMA ZDROWIA SA
 36. 18:38 GPW: dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:38 Wskaźnik apetytu na ryzyko w tym tygodniu odbił się - Lloyds
 39. 18:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 40. 18:33 PETROLINVEST S.A. - Spełnienie warunku umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO EM...
 41. 18:33 B3SYSTEM - Zmiana porządku obrad NWZ Spółki B3System S.A. zwołanego na dzień 23 stycznia 2013 rok...
 42. 18:29 Podtrzymywanie dobrej passy na GPW coraz trudniejsze
 43. 18:23 Transakcje pakietowe
 44. 18:18 B3SYSTEM - Korekta raportu nr 77/2012 - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających ł...
 45. 18:18 BOMI - Modyfikacja propozycji układowych Zarządu Spółki BOMI S.A. w upadłości układowej (1/2013)
 46. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 47. 18:05 Energa-Operator br. zainstaluje 310 tys. inteligentnych liczników
 48. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie dotyczące zm...
 49. 18:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja poufna ? informacja na temat uchwały Zarządu "Czerwona Torebka...
 50. 18:03 MEX POLSKA S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. w dniu ...
 51. 17:53 CIR: blog rządu - nowy wpis Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz (komunikat)
 52. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2601,73 pkt (-1,01%)
 53. 17:48 BANK PEKAO SA - Wykup oraz umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowan...
 54. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 1...
 55. 17:48 AMREST - RB 2/2013 Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 roku (2/2013)
 56. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale...
 57. 17:43 Dane z USA neutralne dla rynków
 58. 17:38 Gant chce wyemitować obligacje o wartości do 20 mln zł zamienne na akcje serii T
 59. 17:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 60. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 4,03 proc. z 3,92 proc. - NBP
 61. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.01.2013
 62. 17:33 GANT - Projekty uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 1 lutego...
 63. 17:33 GANT - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELO...
 64. 17:30 MF: w 2013 r. dług do wykupu wynosi 90,2 mld zł
 65. 17:23 GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)
 66. 17:23 GPW: Komunikat - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA
 67. 17:23 Cena emisyjna akcji serii D ZA Tarnów ustalona na 44 zł
 68. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 4 stycznia, 17.00
 69. 17:18 VARIANT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Variant S.A. (1/2013)
 70. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (5/2013)
 71. 17:18 MADKOM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 5 lutego 2012 r. (1...
 72. 17:18 GANT - Projekty uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 31 stycz...
 73. 17:08 Na GPW możliwy spadek WIG-u 20 do 2.550-2.500 pkt., potem powrót wzrostów (analiza)
 74. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 17:08 PKO BP chce kontynuować politykę wypłacania dywidendy
 76. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.01.2013
 77. 17:03 GANT - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELO...
 78. 17:03 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16...
 79. 16:58 Mały podatnik, duże możliwości
 80. 16:53 MAC: wdrażanie aplikacji alarmowej dla woj. lubuskiego (komunikat)
 81. 16:49 Początek roku dobry dla dolara
 82. 16:48 AGORA - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 331/3% ogó...
 83. 16:48 AZOTY TARNÓW - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D. (3/2013)
 84. 16:48 TELFORCEONE S.A. - Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Emitenta (1/2013)
 85. 16:43 Solaris - z tej marki powinniśmy być dumni. Polska firma podbija świat
 86. 16:38 ING OFE ma ponad 5 proc. Asseco Poland, wyszedł z akcjonariatu Asseco CE (aktl.)
 87. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:38 PLN po osłabieniu ustabilizował się powyżej 4,10/EUR (opis)
 91. 16:35 Brazylia zajęła samolot linii TAP za długi Portugalii
 92. 16:33 TELL - Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta. (2/2013)
 93. 16:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki zależnej Emitenta (1/2013)
 94. 16:33 NEUCA - Zawiadomienie o zbyciu akcji (2/2013)
 95. 16:33 TELL - Znaczne pakiety akcji. (3/2013)
 96. 16:25 KUKE: w listopadzie eksport Polski mógł wynieść 13,2 mld euro
 97. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:18 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (3/2013)
 99. 16:18 OPTEAM S.A. - Kumulacja obrotów z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10...
 100. 16:18 PAMAPOL S.A. - Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych ...
 101. 16:14 Warszawa centrum wyprzedaży akcji
 102. 16:10 Czy będzie wolne za Trzech Króli?
 103. 16:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 104. 16:08 GPW: zmiana decyzji o nałożeniu kary na spółkę A.PL INTERNET SA
 105. 16:08 Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w listopadzie spadła o 16 proc. rdr (opis)
 106. 16:08 GPW: szczególne oznaczanie nazwy akcji spółki EUROMARK POLSKA SA
 107. 16:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 108. 16:08 Z tytułu wykupu i obsługi SPW na krajowy rynek w '13 wypłynie 97,4 mld zł - MF
 109. 16:08 W I na obsługę długu i dla OFE budżet przeznaczy 14,8 mld zł - MF
 110. 16:08 ING OFE ma ponad 5 proc. Asseco Poland
 111. 16:08 Poziom długu krajowego na koniec XII wyniósł 526,1 mld zł - MF
 112. 16:08 Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec XII 28,4 mld zł - MF
 113. 16:08 Komisja finansów za projektem dot. gwarancji kredytowych dla MSP
 114. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:03 CUBE.ITG S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 10% (2/...
 116. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (2/2013)
 117. 16:03 OPONEO.PL S.A. - Rejestracja spółki OPONEO.COM Inc. (3/2013)
 118. 16:03 QUMAK-SEKOM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)
 119. 16:03 ASSECO CENTRAL EUROPE - ING Otwarty Fundusz Emerytalny decreased its voting interest in Asseco CE...
 120. 16:03 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 28 grudnia do 03 stycznia 2013 rok...
 121. 16:03 BUDOSTAL-5 S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 122. 15:53 Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w listopadzie spadła o 16 proc. rdr
 123. 15:53 GPW wznowi 7 stycznia obrót akcjami A.pl Internet na NC; nakłada karę 5 tys. zł
 124. 15:53 Petrolinvest podpisał z CNPC porozumienie ws. inwestycji chińczyków w OTG
 125. 15:48 ASSECO POLAND - Informacja o zwiększeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. (1/2013)
 126. 15:48 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....
 127. 15:48 GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (3/2013)
 128. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:38 ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów
 131. 15:35 Nie zwolnili cię z pracy? To początek dramatu!
 132. 15:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....
 133. 15:33 GEOINVENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad...
 134. 15:33 GOLAB S.A. - Informacja o nabyciu akcji serii H przez akcjonariusza (2/2013)
 135. 15:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....
 136. 15:30 Szwajcarski bank Wegelin zapowiada zaprzestanie działalności
 137. 15:30 Komisja finansów za projektem dot. gwarancji kredytowych dla MSP
 138. 15:27 Nie wykorzystałeś urlopu w poprzednim roku? Planuj wakacje!
 139. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 140. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:23 MF zaoferuje 7 stycznia bony za 2,0-3,0 mld zł
 142. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 8059,50 USD za tonę
 143. 15:18 WIND MOBILE S.A. - Zawarcie transakcji na akcjach przez Członka Rady Nadzorczej Spółki (1/2013)
 144. 15:18 PETROLINVEST S.A. - Zawarcie Porozumienia (1/2013)
 145. 15:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (43/2012)
 146. 15:18 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....
 147. 15:18 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S....
 148. 15:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 149. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 150. 15:12 Statystycznie przez pół roku nie pracujemy
 151. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 15:03 REGNON S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (1/2013)
 153. 15:03 APATOR - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. przez Apator SA oraz okresy zamknięte. ...
 154. 15:03 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (1/2013)
 155. 15:03 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (3/2013)
 156. 15:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Kalendarz finansowy na rok 2013 (1/2013)
 157. 15:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 5 z dnia 4 stycznia 20...
 158. 15:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie informacji (3/2013)
 159. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 14:50 USA: stopa bezrobocia w USA w grudniu wyniosła 7,8 proc.
 161. 14:33 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (3/2013)
 162. 14:23 W tygodniu zakończonym 2 I '13 napływ netto funduszy na GPW wyniósł 21 mln USD - RBS
 163. 14:23 Indeks cen mieszkań spadł w XII o 1,1 proc. mdm - Open Finance, Home Broker
 164. 14:18 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (1/2013)
 165. 14:18 TELL - Zawarcie znaczącej umowy (1/2013)
 166. 14:15 Budzanowski: strata PLL LOT za 2012 r. może wynieść ok. 200 mln zł
 167. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 168. 14:08 W dn. 17-23.XII drożały zboża, drób i jaja, taniała mąka i olej - ZSRIR (tabela)
 169. 14:08 Indywidualny trener piłki nożnej
 170. 14:03 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w grudniu 2012 roku (1/2013)
 171. 14:03 RAFAMET - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)
 172. 14:00 Dochody budżetu z podatku od kopalin na koniec listopada ponad 1,2 mld zł
 173. 13:53 Wpływy z VAT wyniosły po listopadzie 84,0 proc. planu - MF
 174. 13:53 Dochody budżetu z podatku od kopalin na koniec XI wyniosły 1.239,6 mln zł - MF
 175. 13:53 KW rozważy możliwość współpracy z Węglokoksem w kopalni Piekary
 176. 13:53 Tak zmieniają się emerytury w 2013 roku
 177. 13:48 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (2/2013)
 178. 13:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELEMENTAL HOLDING SA
 179. 13:38 OFE POLSAT miesięczna struktura aktywów
 180. 13:38 Deficyt w budżecie po listopadzie wyniósł 30.477,2 mln zł - MF
 181. 13:38 Deficyt w budżecie po listopadzie wyniósł 30.477,2 mln zł - MF (popr.)
 182. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 13:38 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów
 184. 13:25 MF: deficyt w budżecie po listopadzie wyniósł 30,47 mld zł
 185. 13:23 MSW: jednorazowa opłata za dane z ewidencji ludności (komunikat)
 186. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 187. 13:23 Wikana sprzedała w IV kwartale 88 lokali, a w całym 2012 r. - 326 lokali
 188. 13:18 PRÓCHNIK - RB 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (1/2013)
 189. 13:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Dane o obrotach PRAGMA FAKTORING S.A. za rok 2012. (2/2013)
 190. 13:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - The package of measures to boost the capital position on Core T...
 191. 13:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (1/2013)
 192. 13:05 Polscy naukowcy chcą budować podwodny hotel, projekt wsparła Unia
 193. 13:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 194. 13:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)
 195. 13:03 IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)
 196. 13:03 ALCHEMIA - Korekta numeracji raportu bieżącego 205/2012 z dnia 19.12.2012 ? Zawiadomienie od osob...
 197. 13:03 MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2013)
 198. 13:00 W święto Trzech Króli sklepy będą zamknięte
 199. 13:00 Analitycy: ceny paliw niższe niż rok temu
 200. 12:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 10 gr (popr.)
 201. 12:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 10 gr
 202. 12:53 Aegon OFE miesięczna struktura aktywów
 203. 12:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (1/2013)
 204. 12:41 OFE odnotowują rekordowe zyski
 205. 12:38 MSP wycofało się ze sprzedaży ZEW Niedzica, na razie prywatyzacji nie będzie (opis)
 206. 12:33 ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (1/2013)
 207. 12:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (4/2013)
 208. 12:23 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 128,3 mld zł
 209. 12:23 Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w XII spadł do najniższych poziomów od 10 lat
 210. 12:23 W piątek na giełdzie spadki, wyraźnie tracą spółki paliwowe
 211. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 003/A/NBP/2013
 212. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 213. 12:03 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w głosach (2/2013)
 214. 12:03 Black Lion NFI - Informacje dotyczące nowych Członków Rady Nadzorczej. (8/2013)
 215. 11:53 Wskaźnik koniunktury w przemyśle w XII spadł o 7,0 pkt. do minus 15,0 pkt. - IRG SGH
 216. 11:53 Strata netto LOT-u w '12 mogła wynieść 200 mln zł - Budzanowski
 217. 11:48 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...
 218. 11:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie prokurenta (2/2013)
 219. 11:48 GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (1/2013)
 220. 11:38 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 21.12-03.01 wyniosła 23 gr - BM Reflex
 221. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 222. 11:38 MSP zamknęło proces prywatyzacji ZEW Niedzica bez rozstrzygnięcia
 223. 11:38 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 224. 11:38 EBC w '13 nie obniży stóp proc., chyba, że EUR znacznie by się umocnił - GS (opinia)
 225. 11:38 Zdrapki totalizatora kupisz w automacie
 226. 11:35 Dalsze pogorszenie koniunktury w przemyśle przetwórczym
 227. 11:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (3/2013)
 228. 11:33 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% udziału w głosach (1/2013)
 229. 11:33 PERMEDIA - Komentarz do artykułu zamieszczonego w Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 3.01.2013 r. (1/2...
 230. 11:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o liczbie Klientów obsługiwanych przez grupę kapitałową Telestrad...
 231. 11:30 Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o inwestycjach drogowych
 232. 11:23 Erbud chce wykonać 4 stycznia ostatnią fazę napraw na lotnisku w Modlinie
 233. 11:23 Potrzebna debata, aby bezpiecznie i korzystnie wejść do EMU - Rostowski
 234. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 235. 11:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (6/2013)
 236. 11:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - zawarcie kolejnej umowy na świadczenie usług medycznych ze spółk...
 237. 11:03 TELESTRADA S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
 238. 10:55 Dane z amerykańskiego rynku pracy w centrum uwagi
 239. 10:54 Rok 2013 dla pracowników według premiera Donalda Tuska
 240. 10:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 241. 10:41 Inwestorzy czekają na korektę
 242. 10:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 243. 10:29 Ukraiński przewoźnik złożył wniosek o upadłość
 244. 10:28 A może być bez grosika?
 245. 10:18 MUZA - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (2/2...
 246. 10:18 FORMUŁA 8 S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (3/2013)
 247. 10:18 MUZA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)
 248. 10:16 Dolar znów pokazuje siłę
 249. 10:08 Rank Progress wybuduje w joint venture centrum handlowe w Wejherowie
 250. 10:08 DM PKO BP tnie rekomendację PKN Orlen do "sprzedaj", podnosi wycenę do 39,14 zł
 251. 10:08 Sąd zarejestrował połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem
 252. 10:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 55.113,22 mln zł - NBP
 253. 10:07 Konsolidacja
 254. 10:03 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 255. 10:03 BZWBK - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Ba...
 256. 10:03 BZWBK - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Ba...
 257. 10:00 Sejm uchwalił nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS
 258. 09:55 Sąd zarejestrował połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem
 259. 09:51 Protokół FOMC pretekstem do realizacji zysków
 260. 09:38 Wydobycie węgla w Bogdance w '12 wyniosło 7,785 mln ton
 261. 09:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 111,57-111,59 USD za baryłkę
 262. 09:33 DRUK-PAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...
 263. 09:24 Wysyłają bezrobotnych do Rosji
 264. 09:12 Śląsk szykuje największy strajk od ponad 30 lat
 265. 09:10 Możliwe spadki w Europie po protokole Fed
 266. 09:08 POLSAT OFE informuje
 267. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2615,09 pkt (-0,50%)
 268. 08:57 Pierwsze półrocze będzie trudne. W drugim gospodarka zacznie się rozkręcać
 269. 08:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (4/2013)
 270. 08:48 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group. Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 271. 08:48 MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. (3/2013)
 272. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 273. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 274. 08:36 Niewielkie szanse na budowę morskich farm wiatrowych w Polsce na większą skalę
 275. 08:31 Polski producent puszek rozkręca inwestycje
 276. 08:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2.01.2013
 277. 08:23 Przychody z prywatyzacji po XII '12 wyniosły 9,158 mld zł - MSP
 278. 08:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 279. 08:21 Początek mocniejszej korekty na złotym
 280. 08:18 Konflikt o ziemię. Resort rolnictwa zajmie się problemem „słupów”
 281. 08:18 MARVIPOL S.A. - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej. (3/2013)
 282. 08:18 WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych. (1/2013)
 283. 08:03 ELEKTROTIM S.A. - Odwołanie Prokurenta Spółki (1/2013)
 284. 08:01 Czynszówki ratunkiem na malejącą zdolność kredytową Polaków
 285. 08:00 Rozpoczęto prace nad dostępem do zawodów prawniczych
 286. 07:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 287. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 4 stycznia
 288. 07:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (2/2013)
 289. 07:48 Przedsiębiorcy nie płacą pensji
 290. 07:21 Ile naprawdę kosztowałoby nas euro?
 291. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 4.01-31.01.2013
 292. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 3 stycznia
 293. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 I - 28 II
 294. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 4.01 - 14.11.2013
 295. 07:07 Polskie produkty spożywcze podbijają Zachód
 296. 07:03 REDAN - Emisja i przydział obligacji serii D. Skup obligacji serii A (1/2013)
 297. 06:58 Kulczyk chce zainwestować w Polsce 10 mld zł
 298. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (401/2013)
 299. 05:05 NBP chce wycofać z obiegu 1- i 2-groszówki
 300. 05:05 Przedsiębiorcy nie płacą pensji
 301. 05:00 Śląsk szykuje największy strajk od ponad 30 lat
 302. 04:30 Grupa Azoty chce nawozić róże na kenijskich polach
 303. 03:35 Unia chce gasić papierosy elektroniczne
 304. 03:05 W USA największy wzrost sprzedaży samochodów od 30 lat