Trwa ładowanie...
dvlw7qf

Artykuły z dnia: 2013.01.23 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 NEMEX S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (1/2013)
 2. 23:18 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza powyżej 25% udziału w ogó...
 3. 22:48 SOBIESKI - Liczba akcji w obrocie i liczba praw głosu na 7 stycznia 2013 (4/2013)
 4. 22:33 FON S.A. - Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości (3/2013)
 5. 21:35 Resort pracy przedstawił nowe propozycje dotyczące utrzymania zatrudnienia
 6. 21:18 ATLANTIS - Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości (4/2013)
 7. 21:18 B3SYSTEM - Powołanie osoby nadzorującej (4/2013)
 8. 21:10 GDDKiA oszczędza na oznakowaniu dróg
 9. 20:55 Komisja PE za szybszym wyrównywaniem dopłat dla rolników
 10. 20:48 B3SYSTEM - Odwołanie osoby nadzorującej (3/2013)
 11. 20:48 EFH - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia notowań Spółki w związku z procesem scal...
 12. 20:33 NEUCA - Prognoza wyniku finansowego Grupy NEUCA w 2013r. (13/2013)
 13. 20:33 NEUCA - Szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych (12/2013)
 14. 20:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 23.01.2013 (10/2013)
 15. 20:30 Gowin zawiesił komornika, który zajął konto niewłaściwej osobie
 16. 20:08 MS: minister sprawiedliwości zawiesił komornika Ryszarda M. (komunikat)
 17. 20:03 MEX POLSKA S.A. - Informacja poufna ? zawarcie umów o współpracy (7/2013)
 18. 20:03 STOPKLATKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 18 lutego 2013 r. (1/2013)
 19. 19:48 MEX POLSKA S.A. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku (6/2012)
 20. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:38 MSZ: Polsko-czeskie konsultacje nt. polityki bezpieczeństwa (komunikat)
 22. 19:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji MEDICA PRO FAMILIA S.A.
 23. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych
 24. 19:38 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje ARI
 25. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji RAJDY 4X4 S.A.
 26. 19:38 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji PAWTRANS HOLDING
 27. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji M.W. TRADE S.A.
 28. 19:38 Komisja skarbu za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy ws. Lotosu
 29. 19:38 Medica Pro Familia zadebiutuje na NewConnect 25 stycznia
 30. 19:38 Transakcje pakietowe
 31. 19:38 Asseco P. ma kontrakt na budowę w Radomiu sieci szerokopasmowej w technologii LTE
 32. 19:38 PKO TFI ma mniej niż 5 proc. Decory
 33. 19:38 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2558,39 pkt (-0,32%)
 34. 19:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 35. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 36. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 37. 19:38 Skarb Państwa i BGK zamknęły księgę popytu na akcje PKO BP przy cenie 34,25 zł - MSP
 38. 19:33 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (6/2013)
 39. 19:18 DECORA - Zbycie znacznego pakietu akcji ? zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co na...
 40. 19:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Zmiany korporacyjne w zależnej od Emitenta spółce TV Point G...
 41. 19:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 42. 18:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą d...
 43. 18:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą d...
 44. 18:45 MSP: Skarb Państwa i BGK zamknęły księgę popytu na akcje PKO BP
 45. 18:33 PTI S.A. - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Emitenta w roku 2012 (2...
 46. 18:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta (8/2013)
 47. 18:33 PTI S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (1/2013)
 48. 18:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości. (9/2013)
 49. 18:25 Erbud wyklucza błędy wykonawcze podczas modernizacji pasa w Modlinie
 50. 18:18 Black Lion Fund - Zgoda Funduszu na zmianę parametrów obligacji J.W. Construction Holding S.A.Zgo...
 51. 18:18 FON ECOLOGY SA - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (3/2013)
 52. 18:18 FON SA - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
 53. 18:10 Komisja skarbu za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy ws. Lotosu
 54. 18:09 Skarb Państwa po raz kolejny sprzedaje pakiet akcji
 55. 18:03 PELION SA - Skup akcji własnych (20/2013)
 56. 18:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także u...
 57. 18:03 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (6/2013)
 58. 18:03 MOSTALEXP - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (4/2013)
 59. 18:03 IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej. (7/2013)
 60. 17:50 Słowacja: Rząd apeluje do KE o kontrolę polskiej żywności
 61. 17:48 ROPCZYCE - Informacja na temat zakończenia wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji ZMR S.A....
 62. 17:48 EFH - Tekst Jednolity Statutu Spółki (8/2013)
 63. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 64. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 3,99 proc. z 3,94 proc. - NBP
 65. 17:37 Oczekiwany ruch na dolarze już się zaczął
 66. 17:35 Wojewoda wydała wszystkie zezwolenia na budowę A1 Stryków-Tuszyn
 67. 17:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 68. 17:33 EKO HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzi...
 69. 17:33 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)
 70. 17:33 EZO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustaw...
 71. 17:25 Sejm: dłużnicy w upadłości będą mogli być zwolnieni z kosztów sądowych
 72. 17:23 GPW: animator dla obligacji HYGIENIKA S.A.
 73. 17:23 W środę sesja pod znakiem PKO BP, w dłuższym terminie nadal przewaga wzrostów (analiza)
 74. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 23 stycznia, 17.00
 75. 17:18 LUXIMA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmn...
 76. 17:18 LUXIMA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeni...
 77. 17:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Określenie dat przekazywania raportów ...
 78. 17:13 Rynki czekają na decyzję w Kongresie i wyniki Apple
 79. 17:10 Konferencja KIG i ZBP: kryzys to wyzwania i szanse dla firm
 80. 17:08 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 81. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.01.2013
 82. 17:08 MSZ: współpraca z ASP i Politechniką Warszawską (komunikat)
 83. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.01.2013
 86. 17:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki Uchwały w sprawie zmiany warunków e...
 87. 17:03 ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (5/2013)
 88. 17:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Uchwała KDPW w sprawie rejestracji obligacji nowej emisji i wyre...
 89. 17:03 ATLAS ESTATES LTD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (2/2013)
 90. 17:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - sprzedaż akcji przez członka zarządu (1/2013)
 91. 16:55 Niedźwiedzie kontrolują sytuację
 92. 16:48 TRANS POLONIA S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finans...
 93. 16:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (14/2013)
 94. 16:48 ENERGOPOL - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na po...
 95. 16:48 BRE - Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2013 (7/2013)
 96. 16:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zm...
 97. 16:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (7/2013)
 98. 16:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 99. 16:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A...
 100. 16:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (4/2013)
 101. 16:03 DELKO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (1/2013)
 102. 16:03 OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 l...
 103. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 104. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 105. 15:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (2/2013)
 106. 15:32 Pracujesz po godzinach? Oto jakie masz prawa
 107. 15:18 IGORIA TRADE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (4/2013)
 108. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (11/2013)
 109. 15:18 POLMED S.A. - Zawarcie aneksu do umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniają...
 110. 15:18 POZBUD T&R S.A. - Realizacja postanowień listu intencyjnego (3/2013)
 111. 15:18 HEFAL SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 luty 2013 roku (1/2013)
 112. 15:08 FUS spłacił dług w bankach, który na koniec '12 wyniósł 840 mln zł - Derdziuk, ZUS
 113. 15:03 SOPHARMA AD - Current report 11 23012013 ENG (11/2013)
 114. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 115. 14:53 DM PKO BP wycenia NG2 na 73,4 zł
 116. 14:53 DM PKO BP wycenia AmRest na 104 zł
 117. 14:53 W ciągu najbliższych 12 m-cy 26 proc. firm spodziewa się wzrostu przychodów - PwC
 118. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 14:53 Millennium DM zmienił rekomendacje dla 15 spółek
 121. 14:50 Źródło: akcje PKO BP sprzedane po 34,25 zł
 122. 14:48 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S...
 123. 14:48 SOPHARMA AD - Current report 10 23012013 ENG (10/2013)
 124. 14:46 Kosztowna pułapka w Rodzinie na Swoim
 125. 14:39 Lidl ma już ponad pół miliona fanów na Facebooku
 126. 14:33 MAKRUM S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez MAKRUM S.A. do publicznej wiadomości w 2012 r. ...
 127. 14:33 ED INVEST S.A. - Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie (1/2013)
 128. 14:30 Clegg: długotrwała niepewność ws. UE szkodzi gospodarce
 129. 14:25 Rynki czekają na Davos
 130. 14:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 14:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (11/2013)
 132. 14:18 PELION SA - Skup akcji własnych (19/2013)
 133. 14:16 Emerytury: „losowanie” tylko do jednego OFE
 134. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 135. 14:08 MF sfinansowało ok. 40 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 - Kowalczyk, MF
 136. 14:08 Unipetrol planuje sprzedać w tym roku Paramo
 137. 14:08 MF sprzedało obligacje OK0715 za 300 mln zł i PS0418 za 1.500 mln zł
 138. 14:08 Orlen wyda w '13 na wydobycie do 400 mln zł, 200 mln zł na energetykę
 139. 14:08 BGK nie podjął jeszcze decyzji odnośnie programu emisji zagranicznych
 140. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 141. 14:08 Akcje PKO BP sprzedane w ABB po 34,25 zł - źródło
 142. 14:08 MF do końca I zamknie emisję private placement za kilkaset mln EUR - Kowalczyk
 143. 14:08 PKN Orlen może dokonać jeszcze dwóch odpisów aktualizujących (opis)
 144. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 14:07 Japoński wicepremier zachęca starszych do umierania
 146. 14:05 Polki muszą wybierać: kariera albo dziecko
 147. 14:03 BBI ZENERIS NFI - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta (2/2013)
 148. 14:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (8/2013)
 149. 14:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 oraz oświadc...
 150. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie. (11/2013)
 151. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie. (10/2013)
 152. 13:55 MSP planuje zmniejszenie swojego udziału w PHN do 20-25 proc. akcji
 153. 13:48 JUPITER NFI SA - Nabycie obligacji przez spółkę zależną (2/2013)
 154. 13:48 UNIMA 2000 S.A - Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta (3/2013)
 155. 13:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 156. 13:48 ACTION S.A. - Umowa znacząca z Societe Generale (3/2013)
 157. 13:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A. ...
 158. 13:45 MF sfinansowało ok. 40 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok
 159. 13:40 UOKiK nałożył ponad 16,5 mln zł kary na PKP Cargo
 160. 13:33 SWISSMED - Kontrakt z NFZ na rok 2013 ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (3/2013)
 161. 13:33 POLSKIE JADŁO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku przez Sp...
 162. 13:33 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (8/2013)
 163. 13:30 Poselskie projekty ws. Prawa spółdzielczego - do dalszych prac
 164. 13:23 Koalicja popiera senackie poprawki do budżetu, opozycja część z nich
 165. 13:23 Przetarg OK i PS z najniższą w historii rentownością - Marczak
 166. 13:23 PKW Afganistan ws. śmierci polskiego żołnierza (komunikat)
 167. 13:23 PKN Orlen może wyemitować obligacje detaliczne w II poł. '13
 168. 13:23 MSP w wyniku IPO i pozyskania inwestora dla PHN zmniejszy swój udział do 20-25 proc. akcji
 169. 13:23 RPP próbuje wyważyć pomiędzy dodatnimi stopami a dysparytetem stóp - Belka
 170. 13:23 MF zaoferuje dodatkowo OK0715 za 300 mln zł i PS0418 za 1.500 mln zł - MF
 171. 13:20 Nowak zaapelował do kolejarzy o odwołanie lub przełożenie strajku
 172. 13:18 MAXIMUS - Zbycie akcji MAXIMUS S.A. przez osobę zarządzającą (7/2013)
 173. 13:03 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (6/2013)
 174. 13:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0118S006A (4/2013)
 175. 13:03 FAST FINANCE S.A. - Wykup obligacji serii C (7/2013)
 176. 13:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0118S006A (4/2013)
 177. 13:03 HYGIENIKA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaz...
 178. 12:58 Żona zarabia więcej... związek nie przetrwa
 179. 12:55 Marczak: przetarg obligacji OK i PS z najniższą w historii rentownością
 180. 12:51 Wielka Brytania poza Unią Europejską? Co na to rynki?
 181. 12:50 Śląskie: Kooperanci Fiata na razie deklarują zwolnienie ok. 750 osób
 182. 12:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 183. 12:48 MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (5/2013)
 184. 12:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 185. 12:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 186. 12:48 SFINKS POLSKA S.A. - Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2013 (4/2013)
 187. 12:35 Resort gospodarki szacuje, że w 2012 r. PKB Polski wzrósł o 2,3 proc.
 188. 12:33 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (4/2013)
 189. 12:33 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z człon...
 190. 12:33 PRIMA MODA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
 191. 12:33 WANDALEX - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (2/2013)
 192. 12:33 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członk...
 193. 12:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 194. 12:33 PRIMA MODA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci w 2012 roku (1/2013)
 195. 12:23 ISP PAN: apel w sprawie obławy augustowskiej 1945 r. (komunikat)
 196. 12:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 197. 12:23 CBA: dwie kontrole, dwa wnioski o odwołanie (komunikat)
 198. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 199. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 016/A/NBP/2013
 200. 12:23 Kompania Węglowa w 2013 r. zmniejszy wydobycie węgla o ok. 3 mln ton
 201. 12:23 MF sprzedało obligacje OK0715 za 0,99 mld zł i PS0418 za 10,89 mld zł
 202. 12:23 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 203. 12:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 204. 12:18 EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA uzupełnienie raportu 6/2013 (8/2013)
 205. 12:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Terminy przekazywania raprtów okresowych w 2013 roku (5/2013)
 206. 12:03 VISTULA GROUP - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (3/2013)
 207. 11:54 Złoty w dalszym ciągu słaby
 208. 11:48 MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (3/2013)
 209. 11:48 Najlepsze banki w 2012. Ranking Wirtualnej Polski oraz Expandi
 210. 11:43 Pesymiści dostają nowe argumenty
 211. 11:33 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (2/2013)
 212. 11:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2013 (2/2013)
 213. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 214. 11:23 Dług sektora rządowego na koniec III kwartału spadł do 55,9 proc. PKB - Eurostat
 215. 11:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 216. 11:18 PHOENIX ENERGY A.S. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w akcjonariacie Emitenta (1/2013)
 217. 11:18 FAM - Korekta numeru raportu bieżącego 13/2013 z dnia 22 stycznia 2013r. (12/2013)
 218. 11:18 TOYA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2013 (4/2013)
 219. 11:14 Seria pozytywnych impulsów prowokuje umocnienie funta
 220. 11:05 Kopacz o nagrodach dla Prezydium Sejmu: mam prawo oceniać pracowników
 221. 11:03 MORIZON S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę zobowiązaną (1/2013)
 222. 11:03 KOGENERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...
 223. 11:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...
 224. 11:03 KOGENERA - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 22 styczn...
 225. 11:03 KOGENERA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (2/2013)
 226. 10:57 Będzie więcej pieniędzy dla bezrobotnych
 227. 10:54 Rola działu HR w organizacji
 228. 10:53 Credit Suisse podniósł cenę docelową akcji KGHM do 189 zł
 229. 10:53 UOKiK ws. kary dla spółki PKP Cargo (komunikat)
 230. 10:53 Credit Suisse obniżył cenę docelową dla NWR do 200 pensów
 231. 10:53 Ministrowie pracują nad rozwiązaniami dot. PLL LOT - Graś
 232. 10:53 Przedział cenowy akcji PHN ustalony na 20-26 zł - źródło
 233. 10:42 Menedżer do zadań specjalnych
 234. 10:40 Niezdecydowanie na EURUSD
 235. 10:33 AMICA - Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych (1/2013)
 236. 10:23 PKN Orlen może dokonać jeszcze dwóch odpisów aktualizujących
 237. 10:23 PHN planuje sprzedać około 90 nieruchomości, większość w ciągu 3-4 lat
 238. 10:23 Rząd chce unikać stawiania dat ws. wejścia do strefy euro - Graś
 239. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.480,75 mln zł - NBP
 240. 10:18 Koncesje na gaz łupkowy pod lupą CBA. Możliwa korupcja?
 241. 10:18 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (5/2013)
 242. 10:08 Cena ropy Brent w Londynie na III - 112,43-112,45 USD za baryłkę
 243. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (14/2013)
 244. 10:03 PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (7/2013)
 245. 09:53 PKN Orlen zakłada w '13 marżę rafineryjną i dyferencjał łącznie na poziomie 5,5 USD
 246. 09:53 Złoty może lekko wyhamować spadek, choć nadal w trendzie deprecjacyjnym
 247. 09:53 PHN oferuje w IPO do 25 proc. akcji, cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych 26 zł (opis)
 248. 09:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - stałe daty przekazywania raportów okresowych (5/2013)
 249. 09:48 HYGIENIKA - Zwiększenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Hygienika S.A. powyżej...
 250. 09:36 Apple przesądzi o zamknięciu miesiąca
 251. 09:34 Aukcja obligacji wesprze złotego
 252. 09:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 253. 09:30 W centrum uwagi wyniki kwartalne spółek
 254. 09:28 Odbicie od oporu
 255. 09:23 POLSAT OFE informuje
 256. 09:23 Sprzedaż pakietu PKO BP przez MSP i BGK powinna pozytywnie wpłynąć na kurs PKO BP (opinia, aktl.)
 257. 09:20 Unia każe rolnikom zabawiać świnie!
 258. 09:18 LIBRA CAPITAL S.A. - Podpisanie listu intencyjnego z Devolution EOOD ws. współpracy w zakresie in...
 259. 09:15 Byk kocha Amerykę, Ameryka kocha byka
 260. 09:08 Ożywienie w Niemczech już trwa?
 261. 09:08 Harmonogram oferty publicznej PHN
 262. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2552,99 pkt (-0,53%)
 263. 09:08 EBIT segmentu rafineryjnego PKN w IV kw. '12 minus 875 mln zł, petrochemicznego plus 267 mln zł
 264. 09:08 W pierwszym kwartale rośnie marża petrochemiczna, spada rafineryjna - PKN
 265. 09:08 Cena maksymalna akcji PHN dla inwestorów indywidualnych ustalona na 26 zł
 266. 09:08 BGK i MSP sprzedają 11,75 proc. akcji PKO BP, nie powinno brakować chętnych (opinia)
 267. 09:08 Orlen miał w IV kw. '12 r. 276,5 mln zł straty netto (opis)
 268. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 269. 09:08 Tak się nie traktuje klientów! Leroy Merlin zapłaci 2,5 mln zł kary
 270. 09:03 KDM SHIPPING - December 2012 Cargo Shipments (16/2013)
 271. 09:03 KDM SHIPPING - 2012 Cargo Shipments (17/2013)
 272. 09:03 ECHO - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (4/2013)
 273. 09:03 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (7/2013)
 274. 09:01 Załogi samolotów nie chcą pracować dłużej
 275. 08:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (10/2013)
 276. 08:48 AZOTY TARNÓW - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów (17...
 277. 08:48 Od czego zależy znalezienie pracy?
 278. 08:41 Atrakcje jedynie w początkowej fazie
 279. 08:36 Wybrano banki, które będą udzielać kredytów z dopłatą na budowę domów energooszczędnych
 280. 08:35 PKN Orlen miał w IV kwartale 2012 r. 276,5 mln zł straty netto
 281. 08:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach VI Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 282. 08:25 ZBP: mniej wyłudzeń kredytów na skradzione dokumenty
 283. 08:20 W piątek ostrzegawczy strajk generalny na kolei!
 284. 08:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (3/2013)
 285. 08:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (21/2013)
 286. 08:00 Dzisiejsza aukcja długu może wesprzeć złotego
 287. 07:50 Polska wśród najlepszych
 288. 07:42 Im gorzej w Chinach, tym lepiej w Polsce
 289. 07:38 UBS obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie", podniósł cenę docelową do 436 zł
 290. 07:38 Orlen miał w IV kw. '12 r. 276,5 mln zł straty netto
 291. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 23 stycznia
 292. 07:18 PKNORLEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 293. 07:18 PKNORLEN - Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 4. kwartał 2012r. według segmentów działalności wraz ...
 294. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 22 stycznia
 295. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 I - 28 II
 296. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 23.01 - 14.11.2013
 297. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 23.01-4.03.2013
 298. 07:08 BGK i MSP sprzedają 11,75 proc. akcji PKO BP w ABB - źródło
 299. 06:46 Zamiast trzynastek podwyżki dla najlepszych
 300. 06:27 Strażnicy z Gdańska biorą premie za mandaty?
 301. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2301/2012)
 302. 04:50 Opóźniona budowa gazoportu w Świnoujściu?
 303. 03:00 Emerytalna elita
 304. 02:35 400 mln zł na ekodotacje
 305. 02:05 Polska wśród najlepszych