Trwa ładowanie...
d1zkfk8
d1zkfk8

Artykuły z dnia: 2011.07.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 OPTIMUS - Wszczęcie postępowania sądowego, którego stroną jest spółka zależna (43/2011)
 2. 00:10 Barack Obama na Twitterze
 3. 23:55 Lekkie wzrosty na Wall Street
 4. 23:33 DEPEND S.A. - Uzupełnienie raportu 7/2011 w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...
 5. 22:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń powodów o stwierdzenie niew...
 6. 21:55 Raport: tanieją nowe mieszkania w dużych miastach
 7. 21:50 Nord Stream: Gazociąg Północny nie zagraża środowisku
 8. 20:48 TRION - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce TRION S.A. (44/2011)
 9. 20:33 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza Grnadecassius Limited (43/2011)
 10. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 6 lipca, 20.00
 11. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 6 lipca, 20.00
 12. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 6 lipca, 20.00
 13. 20:23 Przychody z prywatyzacji po sprzedaży JSW wynoszą 11,5 mld zł - Grad
 14. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:48 NEMEX S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2011 (4/...
 16. 19:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 17. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:08 Zoo Centrum zadebiutuje na rynku NewConnect 12 lipca
 19. 19:08 GPW: kwalifikacja JSW do segmentu 250 PLUS
 20. 19:08 Religa Development zadebiutuje na rynku NewConnect 8 lipca
 21. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu pda INWAZJAPC SA
 22. 18:53 GPW: pierwsze notowanie akcji R&C UNION S.A.
 23. 18:53 GPW: pierwszy dzień notowań pda RELIGA DEVELOPMENT
 24. 18:53 GPW: pierwszy dzień notowań akcji ZOO CENTRUM
 25. 18:38 NWZA Lotosu 8 VIII zdecyduje ws. wypłaty zaliczki na dywidendę (opis)
 26. 18:38 NWZA Lotosu 8 VIII zdecyduje ws. wypłaty zaliczki na dywidendę
 27. 18:23 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje MINOX i CCTOOLS
 28. 18:23 GPW: animator dla akcji TAX-NET SA
 29. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 31. 18:22 Obrona luki hossy
 32. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 33. 18:14 Moody's zaszkodził, RPP nie pomogła
 34. 18:08 Transakcje pakietowe
 35. 18:08 Polo TV zamiast Kino Polska w naziemnej telewizji cyfrowej - KRRiT
 36. 18:03 GRUPA LOTOS - Projekty uchwał oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgr...
 37. 18:03 GRUPA LOTOS - Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. (21/2011)
 38. 18:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (80/2011)
 39. 18:02 Giełdy wracają do zniżek
 40. 18:01 Forex: Po Grecji przyszła kolej na Portugalię. Na rynek powróciła nerwowa atmosfera
 41. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 42. 17:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 43. 17:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 44. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 45. 17:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.07.2011
 46. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2792,37 pkt (-0,75%)
 47. 17:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 48. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 6.07.2011
 49. 17:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 50. 17:45 Seksistowski skandal. "Zarabiają mniej, bo mają miesiączki"
 51. 17:40 Radni za wystąpieniem do TK ws. rozporządzenia ministerstwa finansów
 52. 17:40 PE/ Informacje o kaloriach i alergenach obowiązkowo na opakowaniach
 53. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 6 lipca, 17.00
 54. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 6 lipca, 17.00
 55. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 56. 17:33 POLSKIE JADŁO S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akc...
 57. 17:33 PROMET S.A. - Oświadczenie o nabyciu akcji przez akcjonariusza (13/2011)
 58. 17:33 POLSKIE JADŁO S.A. - Uzupełnienie raportu nr 34/2011 z dnia 28.06.2011 ze stanu realizacji i rozw...
 59. 17:33 PROMET S.A. - Oświadczenie o zbyciu akcji przez akcjonariusza (14/2011)
 60. 17:23 Zmiana metodyki notowań cen sezonowych podwyższyła CPI w maju o ok. 0,2 pkt proc. - Belka
 61. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 62. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 6 lipca, 17.00
 63. 17:19 Zapomnij o dolarze i euro. Teraz liczyć będzie się BTC
 64. 17:18 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 65. 17:18 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 66. 17:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 67. 17:08 Słabnący kurs EUR/USD osłabia złotego (opis)
 68. 17:08 Fundusze Quercus TFI mają powyżej 5 proc. akcji City Interactive
 69. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 17:08 Kolejna tura rozmów ws. reformy emerytur mundurowych 20 lipca
 71. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.07.2011
 72. 17:08 Oczekiwania rynku na jeszcze jedną podwyżkę stóp proc. w '11 zgodne z percepcją większości RPP -
 73. 17:08 Najbliższa projekcja inflacji 11 lipca, godz. 9.00 - NBP
 74. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 75. 17:08 Kurs PLN bliski równowagi, ze wskazaniem na niedowartościowanie - prezes NBP
 76. 17:03 KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 77. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2...
 78. 17:03 OPTEAM S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 79. 17:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2011)
 80. 17:03 KOELNER - Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Koelner SA (14/2011)
 81. 17:03 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 82. 17:03 KBC PREMIA PLUS II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 83. 17:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (20/2011)
 84. 17:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 85. 17:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (21/2...
 86. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2...
 87. 17:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 88. 17:03 RYBNIK - Aktualizacja ratingu (5/2011)
 89. 17:03 BUDIMEX - Budowa osiedla Słoneczny Dom w Lublinie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (61/2011)
 90. 17:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 91. 17:03 ALMA - Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu (18/2011)
 92. 17:03 KBC PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 93. 16:55 Euro kontynuuje spadki
 94. 16:53 Złoty i dług stabilniejsze niż kilka miesięcy temu - Belka
 95. 16:53 W tyg. zakończonym 03.07 Polsat miał 48 mln zł wpływów z reklam, TVN 40,9 mln zł
 96. 16:48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 97. 16:48 FAMUR S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (35/2011)
 98. 16:48 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 99. 16:48 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 100. 16:48 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 101. 16:48 KOPEX S.A. - Aneks do umowy kredytowej jednostki zależnej (91/2011)
 102. 16:48 CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie zwiększenia stanu posiadania (Quercus Towarzystwo Funduszy Inw...
 103. 16:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2...
 104. 16:48 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 105. 16:48 KOPEX S.A. - Udzielenie poręczenia kredytu przez jednostkę zależną (92/2011)
 106. 16:42 Najlepiej zarabiające aktorki w Hollywood
 107. 16:38 S&P umieścił rating Polkomtela na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (popr.)
 108. 16:38 W sierpniu RPP zajmie się założeniami polityki pieniężnej na 2012 r. - prezes NBP
 109. 16:33 KBC BRIC FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 110. 16:33 KBC ELITA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 111. 16:33 POLMED S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych przez POLMED S.A. oraz spółkę zależną Emitenta...
 112. 16:33 HYPERION S.A. - Zmiana adresu spółki (40/2011)
 113. 16:33 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (24/2011)
 114. 16:33 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Zmniejszenie udziału Asseco Poland S.A. w akcje Asseco South E...
 115. 16:33 KBC BRIC II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 116. 16:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 117. 16:33 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 118. 16:33 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 119. 16:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 120. 16:33 KOPEX S.A. - Zawarcie umów krajowych przez spółki GK KOPEX z Kompanią Węglową S.A. (90/2011)
 121. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:23 RPP ocenia, że dotychczasowe podwyżki powinny umożliwić powrót CPI do celu w średnim okresie,
 123. 16:23 CPI w '11 w przedziale 3,7-4,4 proc.; PKB 3,0-4,9 proc. - projekcja NBP
 124. 16:18 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 125. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji. (43/2011)
 126. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji. (43/2011)
 127. 16:18 ADV.PL - Grupa ADV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Wa...
 128. 16:18 HANDLOWY - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku (18/2011)
 129. 16:08 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji AB AGROWILL GROUP
 130. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:08 Komunikat po lipcowym posiedzeniu RPP
 133. 16:06 Portugalia, Chiny…. co jeszcze?
 134. 16:03 CAM MEDIA S.A. - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (22/2011)
 135. 16:03 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (52/2...
 136. 16:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (113/2011)
 137. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 138. 15:53 Budostal-5 ma umowę na 82,6 mln zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej
 139. 15:53 Rafamet ma kontrakt na tokarki karuzelowe za 17,6 mln zł netto
 140. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 2 gr - e-petrol.pl
 141. 15:48 OSTRÓW - aktualizacja ratingu (5/2011)
 142. 15:48 NOVIAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 143. 15:40 Niemiecki rząd zapowiedział obniżkę podatków od 2013 r.
 144. 15:40 Ile zarabiają mieszkańcy Trójmiasta?
 145. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 9457,50 USD za tonę
 146. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 15:33 VIDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 148. 15:33 PKNORLEN - Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1 półrocze 2011 roku (112/...
 149. 15:33 PGF - Skup akcji własnych (79/2011)
 150. 15:33 ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na pod...
 151. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 152. 15:33 JUPITER NFI SA - Powołanie Zarządu JUPITER NFI S.A. na nową kadencję ? uzupełnienie. (26/2011)
 153. 15:33 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w czerwcu 2011 roku (23/2011)
 154. 15:30 KE chce czterokrotnie obniżyć stawkę za przesył danych w roamingu
 155. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 156. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 157. 15:23 Obroty firm faktoringowych po I poł. '11 wyniosły 29,8 mld zł, wzrost 19,5 proc. r/r
 158. 15:23 MSP dało PCC SE wyłączność negocjacyjną w prywatyzacji Fabryki Zapałek Czechowice
 159. 15:18 RAFAMET - Zawarcie umowy znaczącej z Fabryką Aparatury i Urządzeń "FAMET" S.A. (30/2011)
 160. 15:18 DYWILAN S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzo...
 161. 15:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2011)
 162. 15:18 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. w związku ze zmianą przez TO...
 163. 15:18 POLICE - Stanowisko Związków Zawodowych dotyczące wezwania (33/2011)
 164. 15:18 VINDEXUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (56/2011)
 165. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:08 Fitch umieścił rating Polkomtela na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
 167. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:08 BGŻ wykupił w I półroczu '11 wierzytelności za 1,12 mld zł, wzrost 33 proc. r/r
 169. 15:03 JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ? ...
 170. 14:53 Valinor chce w ciągu trzech lat powiększyć bank ziemi o 210-300 tys. ha (opis)
 171. 14:51 Masło na wodzie, a mleko na...
 172. 14:50 Im dłużej na bezrobociu, tym trudniej o pracę
 173. 14:48 JUTRZENKA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (109/2011)
 174. 14:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (45/2011)
 175. 14:48 LUBAWA - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (55/2011)
 176. 14:45 Grad: jestem spokojny o 15 mld zł przychodów z prywatyzacji
 177. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:38 PGO prognozuje na ten rok wzrost zysku netto do 13,9 mln zł z 4,8 mln zł
 179. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (42/2011)
 180. 14:33 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiad...
 181. 14:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ora...
 182. 14:33 KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (3...
 183. 14:33 Telewizja cyfrowa uzyskała zasięg ogólnopolski
 184. 14:23 Valinor chce w ciągu trzech lat powiększyć bank ziemi o 210-300 tys. ha
 185. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 14:20 Prawie połowa Polaków nie chce wejścia do strefy euro
 187. 14:18 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spó...
 188. 14:18 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A. (41/2011)
 189. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 190. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 10 gr
 191. 14:08 Zamet Industry prognozuje na ten rok wzrost zysku netto do 12,5 mln zł
 192. 14:08 Cool Marketing planuje przejęcia, prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami
 193. 14:08 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc. (opinia)
 194. 14:03 MILKILAND N.V. - Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Milkiland N...
 195. 14:00 Komu emigracja już się nie opłaca?
 196. 13:53 Zysk netto sektora bankowego po V '11 wyniósł 6,2 mld zł, wzrost 39 proc. r/r (opis)
 197. 13:53 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc.
 198. 13:53 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc. (opinia)
 199. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 200. 13:50 Stopy bez zmian, ale raty i tak w górę
 201. 13:48 MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanego Członka Zarządu (97/2011)
 202. 13:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (55/2011)
 203. 13:48 IQ MEDICA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posaidających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Wal...
 204. 13:40 KE krytycznie o obniżeniu ratingu Portugalii
 205. 13:33 MOTORICUS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2011 r. ...
 206. 13:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (59/2011)
 207. 13:33 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (58/2011)
 208. 13:30 Stopy procentowe bez zmian
 209. 13:23 Zysk netto sektora bankowego po V '11 wyniósł 6,2 mld zł, wzrost 39 proc. r/r
 210. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 211. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 212. 13:18 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (45/2011)
 213. 13:18 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (47/2011)
 214. 13:18 PC GUARD - Nabycie aktywów znaczącej wartości (46/2011)
 215. 13:17 Złoty traci i czeka na decyzję RPP
 216. 13:08 MŚ: Pgg przyjazne przedsiębiorcom (komunikat)
 217. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 218. 13:03 EKO EXPORT S.A. - Zakup akcji przez strategicznego Partnera w zakresie dostaw surowcowych (38/2011)
 219. 13:03 EKO EXPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (39/2011)
 220. 12:53 MSWiA: sprostowanie do artykułu z Dziennika Gazety Prawnej (komunikat)
 221. 12:53 Polska przystąpi do EMU gdy wypełni kryteria z Maastricht - premier
 222. 12:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (55/2011)
 223. 12:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (48/2011)
 224. 12:41 Moody’s pogorszył nastroje, ale niezbyt mocno
 225. 12:38 MG: decyzja PE ws. CO2 dobra dla polskich przedsiębiorców (komunikat)
 226. 12:38 JSW liczy, że wyniki spółki w 2011 r. będą porównywalne do 2010 r. albo trochę lepsze (opis)
 227. 12:33 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 228. 12:33 BLUE TAX GROUP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax ...
 229. 12:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (21/2011)
 230. 12:23 W czerwcu dalsze pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców - IBnGR
 231. 12:23 Tauron liczy, że decyzja o kredycie EBOiR dla Stalowej Woli będzie w ciągu 1-2 tygodni
 232. 12:18 JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ? ...
 233. 12:18 DROP S.A. - Uzupełnienie komunikatu nr 23/2011 z 27 czerwca 2011 r. (30/2011)
 234. 12:18 JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej ? ...
 235. 12:18 JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomienia na podst. art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...
 236. 12:18 Waluta na wakacje
 237. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 238. 12:08 Harmonogram oferty publicznej akcji Valinor
 239. 11:53 Kurs praw do akcji Cool Marketing wzrósł w debiucie na NewConnect o 47,37 proc.
 240. 11:53 Valinor z emisji do 24 mln akcji może pozyskać 250 mln USD, cena maksymalna 39,50 zł
 241. 11:48 QUMAK-SEKOM S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (29/2011)
 242. 11:48 TRION - Rejestracja sądowa podwyższenia kapitału zakładowego spółki TRION SA ? emisja akcji serii...
 243. 11:38 MON: wojskowe igrzyska w Rio de Janeiro (komunikat)
 244. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 245. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 246. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 247. 11:33 DEPEND S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1.08.2011 (7/2011)
 248. 11:33 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (15/2011)
 249. 11:26 Dwuznaczne sytuacje w pracy to codzienność
 250. 11:25 RPP nie powinna zaskoczyć
 251. 11:23 Dane o PMI w VI sugerują spowolnienie wzrostu sektora przemysłowego - RG (opinia)
 252. 11:23 JSW liczy, że wyniki spółki w 2011 r. będą porównywalne do 2010 r. albo trochę lepsze
 253. 11:18 ZOO CENTRUM - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 254. 11:18 PBO ANIOŁA S.A. - Rejestracja w KDPW 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na...
 255. 11:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwycz...
 256. 11:08 Spółka zależna TVN ma prawa do transmisji Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA na sezony 2012-15
 257. 11:08 JSW wejdzie do WIG-u 20 jesienią, najpóźniej w grudniu br. - Grad
 258. 11:07 Pracownicy będą mogli wziąć dwumiesięczny urlop?
 259. 11:05 Hiszpania zażąda od UE 80 mln euro odszkodowań w sprawie EHEC
 260. 11:03 GINO ROSSI S.A. - Aneks do znaczącej umowy. (48/2011)
 261. 11:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach nabycia i zbycia papierów wartościowych Emitenta p...
 262. 11:03 GINO ROSSI S.A. - Uzupełnienie raportu 45/2011. (47/2011)
 263. 11:03 RANK PROGRESS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (25/2011)
 264. 10:59 Najbardziej niespotykane zawody świata
 265. 10:55 Decyzja o uchyleniu embarga dla Polski odłożona
 266. 10:53 TAX-NET zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 7 lipca
 267. 10:53 Lekkie pogorszenie sentymentu na rynkach FX oraz FI
 268. 10:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Tec...
 269. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 113,32-113,34 USD za baryłkę
 270. 10:38 Fundusze Quercus mają ponad 5 proc. PEP
 271. 10:34 Agencje ratingowe będą w ogniu krytyki?
 272. 10:34 Mężczyzna jako sprzątacz. Nadaje się?
 273. 10:33 EKO EXPORT S.A. - Otrzymanie zamówienia z firmy ELKEM A.S. Minerals (37/2011)
 274. 10:33 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w d...
 275. 10:33 READ-GENE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2011)
 276. 10:33 TVN - Zawarcie umowy licencyjnej dla transmisji Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europejskiej. (86/2011)
 277. 10:29 Symboliczne spadki na Wall Street, Nikkei 225 najwyżej od marca
 278. 10:23 Wasko dostarczy infrastrukturę IT dla Politechniki Śląskiej za 5,6 mln zł netto
 279. 10:07 Moody’s obniża o 4 poziomy rating Portugalii
 280. 10:03 PEP - Nabycie akcji Spółki (32/2011)
 281. 09:53 Po 20 min. handlu akcje JSW rosną o 2,65 proc., a obroty wynoszą ponad 275 mln zł
 282. 09:53 W weekend 01.07-03.07 kina najwięcej zarobiły na filmie animowanym "Auta 2"
 283. 09:48 ELSTAROIL - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA (18/2011)
 284. 09:48 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 285. 09:46 Jaki cechy powinien mieć dobry szef?
 286. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 287. 09:36 Zbyt długi urlop źle na nas wpływa
 288. 09:33 Amerykanie nie przejęli się Portugalią
 289. 09:24 Ruch wewnętrzny
 290. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 291. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 292. 09:23 Kurs JSW wzrósł na otwarciu w debiucie na GPW o 3,31 proc. do 140,5 zł
 293. 09:21 Informacje ze spółek
 294. 09:20 Parabanki łupią biedaków
 295. 09:19 Świetna seria Nikkei. Debiut JSW rozrusza GPW
 296. 09:17 Czy debiut JSW rozrusza naszą giełdę?
 297. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2815,07 pkt (+0,05%)
 298. 09:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (14/2011)
 299. 08:53 POLSAT OFE informuje
 300. 08:53 MG: debiut JSW to sukces dialogu społecznego (komunikat)
 301. 08:52 Portugalia może pójść śladem Grecji
 302. 08:48 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłyc...
 303. 08:41 Debiut JSW na GPW
 304. 08:38 Morgan Stanley podwyższył cenę docelową dla Pekao do 185 zł
 305. 08:30 Wyraźne wzrosty cen surowców
 306. 08:27 Popyt nadal bez wiary
 307. 08:23 Niezdecydowanie graczy coraz bardziej widoczne
 308. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 309. 08:11 Błąd w ustawie pozbawi pracy 100 tys. osób
 310. 08:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 04.07.2011
 311. 08:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 312. 08:08 Morgan Stanley obniżył rekomendację dla PKO BP do "równoważ"
 313. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 6 lipca
 314. 08:07 Polacy zrezygnowali z rowerów. Ich produkcja drastycznie spada
 315. 08:03 REINHOLD POLSKA AB - Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy/ ...
 316. 07:16 Przed zakupami zaglądamy do sieci
 317. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 6.07 - 20.12.2011
 318. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6- 29 VII
 319. 06:31 Premia od kontrahenta to kłopot z podatkiem
 320. 06:15 Elektrownie atomowe będą poddane testom na wytrzymałość
 321. 04:10 Błąd w ustawie pozbawi pracy 100 tys. osób
 322. 02:40 Regiony zawstydziły Stachanowa
 323. 02:20 Optimus liczy na konsole i wyrok