Trwa ładowanie...
d71bxpx
d71bxpx

Artykuły z dnia: 2011.07.29 - finanse.wp.pl

 1. 00:40 Republikanie mają plan na kryzys. Obama go zawetuje
 2. 00:40 Izba Reprezentantów zatwierdziła plan podniesienia pułapu długu publicznego
 3. 23:48 DSS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ zwołanym na dzie...
 4. 23:03 ATLANTIS ENERGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (34/2011)
 5. 23:03 ELKOP - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (35/2011)
 6. 23:03 ATLANTIS ENERGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (35/2011)
 7. 22:48 ELKOP - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (34/2011)
 8. 22:48 ATLANTIS - Zmniejszenie udziału w Spółce (59/2011)
 9. 22:03 HAWE - Program wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-62/2011) (62/2011)
 10. 22:03 FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (18/2011)
 11. 22:00 W USA nie wolno będzie produkować paliwożernych aut
 12. 21:48 FON - Zmniejszenie udziału w Spółce (60/2011)
 13. 21:48 MISPOL S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji MISPOL S.A. (51/2011)
 14. 21:48 STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (18/2011)
 15. 21:48 HYPERION S.A. - Komunikat Zarządu Hyperion S.A. ws. wstępnych wyników za I półrocze 2011 (41/2011)
 16. 21:33 STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (17/2011)
 17. 21:33 HARPER HYGIENICS S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. z Harper Tra...
 18. 21:03 ERG - Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej (24/2011)
 19. 20:48 MCI - Zawieszenie skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Odkupu akcji własnych Spółki ...
 20. 20:33 TELL - Korekta raportu rocznego za 2010 rok (22/2011)
 21. 20:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (41/2011)
 22. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 29 lipca, 20.00
 23. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 29 lipca, 20.00
 24. 19:53 GPW: DM BZ WBK nie jest animatorem akcji POLSKIE JADŁO
 25. 19:53 GPW: DM BDM nie jest animatorem akcji GRUPA ADV
 26. 19:53 GPW: Komunikat - POLMED
 27. 19:53 GPW: Komunikat - ARTERIA
 28. 19:33 11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza. (5/2011)
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:03 NOVITUS S.A. - Wniesienie apelacji od wyroku dotyczącego umowy znaczącej (30/2011)
 31. 19:03 MISPOL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (50/2011)
 32. 19:03 NETMEDIA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (16/2011)
 33. 19:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (78/2011)
 34. 18:53 W.Brytania, Szwecja i Węgry odrzucają propozycję budżetu UE
 35. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 36. 18:38 GPW: NCIndex uzupełniony o akcje AVTECH
 37. 18:38 EBITDA Astarty w I półroczu wzrosła rdr o 40 proc., przychody o 25 proc.
 38. 18:33 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 39. 18:33 REDAN - Zmiana umów kredytowych z DZ Bank Polska (22/2011)
 40. 18:23 BondSpot SA wskaźniki spółek
 41. 18:23 GPW: DM BZ WBK nie jest animatorem akcji EUROSNACK
 42. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 43. 18:23 GPW: animator dla akcji i pp spółki EUROSNACK
 44. 18:23 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 45. 18:19 Niechęć, strach, nadzieja
 46. 18:18 ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na pods...
 47. 18:18 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (2/2011)
 48. 18:18 ASTARTA HOLDING - Preliminary results for the 1H 2011 (14/2011)
 49. 18:17 Tydzień pod znakiem politycznego klinczu w Kongresie
 50. 18:08 Transakcje pakietowe
 51. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 18:05 Obama wzywa do ugody w sprawie długu!
 53. 18:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (67/2011)
 54. 18:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (105/2011)
 55. 17:57 Świat na krawędzi bankructwa
 56. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 57. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 58. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2726,31 pkt (0,21%)
 59. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 29.07.2011
 60. 17:53 GPW: animator dla obligacji MEW
 61. 17:53 GPW: animator dla akcji PCZ, PROMET, BLACK POINT
 62. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 63. 17:48 BYTOM - Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania (45/2011)
 64. 17:48 URLOPY.PL S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (25/2011)
 65. 17:48 MOL - Share sale of MOL manager (41/2011)
 66. 17:48 URLOPY.PL S.A. - Pośrednie zbycie akcji Spółki. (24/2011)
 67. 17:46 Gospodarka USA najsłabsza od końca recesji
 68. 17:44 Letni rajd wygrywają niedźwiedzie
 69. 17:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych INVESTOR FIZ
 70. 17:38 WSE: Communique - EUROSNACK
 71. 17:38 GPW: dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych BRE BANK HIPOTECZNY
 72. 17:38 GPW: pierwszy dzień notowań pda PCZ
 73. 17:33 LST CAPITAL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. (32/2011)
 74. 17:33 FAM - Zawarcie umów kredytowych i udzielenie poręczeń (32/2011)
 75. 17:33 ELZAB - aneks do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (41/2011)
 76. 17:33 SYGNITY - Nabycie akcji własnych (57/2011)
 77. 17:33 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Notification on granted options (20/2011)
 78. 17:33 Dolar traci, frank rekordowo mocny – rynki zaczynają panikować
 79. 17:27 Amerykańska gospodarka zwalnia, eurodolar pędzi na północ
 80. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 29 lipca, 17.00
 81. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 29 lipca, 17.00
 82. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 29 lipca, 17.00
 83. 17:18 SWISSMED - Leasing zwrotny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 (23/2011)
 84. 17:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem BPS (21/2011)
 85. 17:18 MEWA - Transakcja sprzedaży przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (20/2011)
 86. 17:08 GPW: ostatnie notowanie obligacji DZ0811
 87. 17:08 MRiRW ws. ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (komunikat)
 88. 17:03 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 89. 17:03 ATLANTIS - Zmniejszenie udziału w Spółce (58/2011)
 90. 17:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ustaleniu daty pierwszego notowania certyf...
 91. 17:03 WILBO - Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA (26...
 92. 17:03 WILBO - Projekty uchwał na NWZA Wilbo SA (27/2011)
 93. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 94. 16:48 PGF - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (94/2011)
 95. 16:48 R&C UNION S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (51/2011)
 96. 16:48 RANK PROGRESS S.A. - PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ (PROGRESS IX SPÓŁ...
 97. 16:45 Złe wiadomości o amerykańskiej gospodarce
 98. 16:43 Zły sentyment na giełdach
 99. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.07.2011
 101. 16:33 MOSTALEXP - Wypowiedzenie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta (17/2011)
 102. 16:33 COMARCH - RB-17-2011 Aneks do umowy z Łęgprzem sp. z o.o. na realizację IV etapu inwestycji w Spe...
 103. 16:32 Płace pracowników fizycznych nie zawsze małe
 104. 16:23 MF po wakacjach może rozpocząć prefinansowanie potrzeb walutowych na '12 - Marczak
 105. 16:23 MF sfinansowało po VII 83 proc. potrzeb pożyczkowych w '11 wynoszących 144,8 mld zł - Marczak
 106. 16:23 Kryzys kładzie się cieniem na negocjacjach ws. budżetu UE
 107. 16:23 W tyg. zakończonym 24.07 Polsat miał 30,1 mln zł wpływów z reklam, TVN 26,1 mln zł
 108. 16:23 PRESCO planuje w tym roku emisję obligacji o wartości kilkudziesięciu mln zł
 109. 16:23 Wyniki sesji - rynek jednolity
 110. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:23 Cena miedzi na LME spadła do 9747,50 USD za tonę
 112. 16:23 Pomiędzy 17 a 24 lipca taniała pszenica i żyto, drożał jęczmień i drób - ZSRIR (tabela)
 113. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:22 Polska pożycza, oni nie oddają
 115. 16:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 116. 16:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż aktywów o znacznej wartości (25/2011)
 117. 16:18 UNIBEP S.A. - UNIBEP S.A. wybuduje dla spółki Zielono Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka z...
 118. 16:18 PRAGMA INKASO S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (47/2011)
 119. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (135/2011)
 120. 16:18 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (17/2011)
 121. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (134/2011)
 122. 16:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także us...
 123. 16:13 WalMart kupi hipermarkety Real Polska?
 124. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Ustanowienie przez jednostkę zależną od Pragma Faktoring S.A. hipoteki za...
 125. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Ustanowienie przez Pragma Faktoring S.A. hipoteki za zabezpieczenie umowy...
 126. 15:48 IZOLACJA - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 6/2011 "Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 7.06.2011"...
 127. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umowy kredu z PKO BP S.A. (150/2011)
 128. 15:48 PZU SA - Tekst jednolity Statutu Spółki (26/2011)
 129. 15:44 Piwa mocniejsze od wódki
 130. 15:40 Podróż służbowa a oddelegowanie - diety czy wynagrodzenie?
 131. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 15:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 4,5 proc.
 133. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:33 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (67/2011)
 136. 15:33 FERRO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt obrotowy oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym...
 137. 15:33 JUPITER NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI SA. (28/2011)
 138. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 139. 15:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (58/2011)
 140. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 141. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 142. 15:23 Erste podniósł cenę docelową Astarty do 139,2 zł, rekomenduje "kupuj"
 143. 15:23 Wartość transakcji zawartych na SPW w czerwcu '11 wyniosła 1.079.049,50 mln zł - MF
 144. 15:23 KPRM ws. ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti (komunikat)
 145. 15:23 MS ws. projektów dot. umieszczenia w internecie instrukcji dla terrorystów (komunikat)
 146. 15:23 Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec czerwca w SPW ok. 155,52 mld zł - MF (tabela)
 147. 15:23 W sierpniu MF zaoferuje obligacje za 2,0-5,0 mld zł, BKG warunkowo do 2,0 mld zł
 148. 15:18 KOPEX S.A. - Znacząca umowa krajowa spółki pośrednio zależnej. (103/2011)
 149. 15:18 ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (40/2011)
 150. 15:18 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (34/2011)
 151. 15:18 PLASTBOX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (30/2011)
 152. 15:18 AMICA - Emisja obligacji (36/2011)
 153. 15:18 MOBINI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mobini S.A. na dzień ...
 154. 15:18 KPPD - Zawiadomienie TLH o nabyciu akcji KPPD. (29/2011)
 155. 15:11 Zmiana jest szansą na sukces
 156. 15:08 Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec czerwca w SPW 155,52 mld zł - MF
 157. 15:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (57/2011)
 158. 15:03 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (33/2011)
 159. 15:02 Zapowiada się weekend grozy
 160. 15:00 Kryzys kładzie się cieniem na negocjacjach ws. budżetu UE
 161. 14:53 Błędy pilotów, wyszkolenia i strony rosyjskiej - Komisja Millera
 162. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 14:53 W lipcu pogorszenie nastrojów konsumenckich - Pentor
 164. 14:49 Dług USA a silny frank - komentarz tygodniowy
 165. 14:45 PKB USA wzrósł w II kwartale o 1,3 proc.
 166. 14:38 W lipcu inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła 4,7 proc. - NBP
 167. 14:38 MRiRW: ustawa o nasiennictwie nie dotyczy upraw GMO (komunikat)
 168. 14:38 Deficyt handlowy po grudniu '10 wyniósł 13.815,3 mln euro - GUS (opis)
 169. 14:38 Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych w VII 4,7 proc. wobec 4,2 proc. w VI - NBP (opis)
 170. 14:38 Deficyt handlowy po grudniu '10 wyniósł 13.815,3 mln euro - GUS
 171. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 14:38 NBP wprowadzi swoją ankietę makroekonomiczną - komunikat NBP
 173. 14:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 174. 14:33 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. (11/2011)
 175. 14:33 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (122/2011)
 176. 14:30 GUS: Deficyt handlowy po grudniu 2010 r. wyniósł 13.815,3 mln euro
 177. 14:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:23 W lipcu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 1,01 pkt. - Ipsos
 179. 14:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki (43/2011)
 180. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 181. 14:03 RESBUD - Informacja dotycząca przeniesienia akcji RESBUD S.A. (31/2011)
 182. 14:03 BAKALLAND S.A. - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012 (70/2011)
 183. 13:53 MSZ ws. ruchu granicznego z Kalingradem (komunikat)
 184. 13:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 13:53 Liczba emerytów i rencistów w czerwcu spadła o 10,0 tys. mdm - ZUS
 186. 13:53 Na koniec czerwca liczba emerytów kapitałowych wyniosła 1,0 tys. osób - ZUS
 187. 13:48 PEKAES - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji Spółki PEKAES SA (21/2011)
 188. 13:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2011)
 189. 13:48 ORBIS - Dobrowolna przedterminowa spłata ostatniej części kredytu (32/2011)
 190. 13:48 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (68/2011)
 191. 13:48 PEKAES - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki PEKAES SA (22/2011)
 192. 13:48 GINO ROSSI S.A. - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego z...
 193. 13:48 GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Gino Rossi S.A. (53/2011)
 194. 13:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 51,9 mld zł
 195. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 19 gr
 196. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 197. 13:33 BUDIMEX - Budowa zespołu biurowego Libra Business Center ? aneks do umowy warunkowej (70/2011)
 198. 13:30 Analitycy: ceny paliw nadal będą wysokie, ale stabilne
 199. 13:23 PCZ wejdzie na NewConnect w poniedziałek, 1 sierpnia
 200. 13:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (149/2011)
 201. 13:18 OPTIMUS - Zmiana firmy emitenta (48/2011)
 202. 13:11 Orange rozdaje klapki
 203. 13:08 Biomed Lublin zadebiutował w piątek na rynku NewConnect
 204. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 205. 13:03 C&C ENERGY SA - Raport roczny R 2010
 206. 12:53 Budimex ma kontrakt z UAM na roboty wykończeniowe za ok. 23,1 mln zł netto
 207. 12:48 UniCredit - BOND ISSUECod. ISIN IT0004352248 (65/2011)
 208. 12:48 UniCredit - BOND ISSUEcod. ISIN IT0004354244 (63/2011)
 209. 12:48 UniCredit - BOND ISSUEcod. ISIN IT0004416886 (64/2011)
 210. 12:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 12:38 Kaźmierczak z RPP zaniepokojony wysoką inflacją i jednoczesnym spowolnieniem wzrostu PKB
 212. 12:34 47% pracodawców chce zatrudniać. Kto ma teraz największe szansę na pracę?
 213. 12:33 ORBIS - Zawarcie umowy kredytu średnioterminowego, odnawialnego w wysokości 100 mln PLN pomiędzy ...
 214. 12:33 HYDROTOR - realizacja projektu inwestycyjnego - podpisanie umowy na budowę hali (17/2011)
 215. 12:33 BMPAG - Edipresse nabywa spółkę portfelową bmp Pomocni (28/2011)
 216. 12:33 INWESTYCJE.PL S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (6/2011)
 217. 12:29 Rynki są coraz bardziej zirytowane
 218. 12:23 GPW: BenchMark Finance JSCo chce zostać członkiem giełdy
 219. 12:23 GPW: Uzupełnienie uczestników indeksu NCIndex
 220. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 146/A/NBP/2011
 221. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 12:23 Altus TFI zwiększył udział w Netmedia do 6,1 proc. z 0,13 proc.
 223. 12:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (24/2011)
 224. 12:18 BUDIMEX - Budowa Wydziału Chemii UAM ? nowy kontrakt Budimeksu SA (69/2011)
 225. 12:08 GPW: DM BDM animatorem akcji spółki BIOMED-LUBLIN
 226. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 227. 12:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 228. 12:08 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem obligacji FERRATUM CAPITAL POLAND SA
 229. 11:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PCZ SA
 230. 11:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki INCANA SA
 231. 11:53 GPW: Pierwszy dzień notowań obligacji spółki MEW SA
 232. 11:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 233. 11:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki FERRATUM CAPITAL POLAND SA
 234. 11:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów KBC POLAND JUMPER 4 FIZ
 235. 11:53 PZU Asset Management ma powyżej 5 proc. Pragma Inkaso
 236. 11:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA spółki P.R.E.S.C.O. GROUP SA
 237. 11:53 GPW: Pierwszy dzień notowań obligacji spółki FERRATUM CAPITAL POLAND SA
 238. 11:48 PKOBP (PKO BP SA) - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Fort Mokotów Spółka z ograniczoną...
 239. 11:48 DM WDM SA - Zawarcie umowy o sporządzenie prospektu emisyjnego dla spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórn...
 240. 11:48 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (10/2011)
 241. 11:48 DGA - Znacząca umowa (18/2011)
 242. 11:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od Celti...
 243. 11:40 Spada inflacja w strefie euro
 244. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 245. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 246. 11:33 PRAGMA INKASO S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w liczbie głosów pow. 5% (46/2011)
 247. 11:31 Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się zmienić pracę?
 248. 11:30 UOKiK: Sygma Banque nie udostępniał kredytobiorcom pełnych informacji
 249. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 250. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 251. 11:23 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 117,19-117,21 USD za baryłkę
 252. 11:18 IMPEL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 września ...
 253. 11:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (11/2011)
 254. 11:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (11/2011)
 255. 11:08 Cormay AG sprzedał 1,5 mln akcji i wkrótce obejmie też do 1,5 mln akcji PZ Cormay
 256. 11:08 W Syrii "sabotażyści" zaatakowali ropociąg
 257. 11:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. (25/2011)
 258. 11:03 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (40/2011)
 259. 11:03 POZBUD T&R S.A. - Zmiana daty publikacji raportu za I półrocze 2011 (27/2011)
 260. 10:53 Podaż SPW w sierpniu zbliżona do lipcowej - Radziwiłł, MF
 261. 10:53 Sejm uchwalił ustawę antyspreadową
 262. 10:53 DM BH i DM PKO BP zakończyły działania stabilizacyjne na akcjach JSW
 263. 10:52 Szef szpieguje! Pracowniku, uważaj na służbowe gadżety
 264. 10:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 265. 10:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (76/2011)
 266. 10:38 Jeśli Budimex przejmie PNI jego backlog wzrośnie o 1,3 mld zł
 267. 10:35 GDDKiA przekazała plac budowy odcinka A autostrady A2 wykonawcy
 268. 10:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (66/2011)
 269. 10:33 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...
 270. 10:33 Rubicon Partners NFI SA - Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartego Porozumienia do...
 271. 10:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (110/2011)
 272. 10:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej (1...
 273. 10:33 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (29/2011)
 274. 10:30 Zarabianie na pokładzie - sposób na niezłe pieniądze
 275. 10:28 Rynki pod coraz większą presją
 276. 10:25 Komu najbardziej wzrosły pensje?
 277. 10:24 Eksmisje na bruk będą dozwolone
 278. 10:23 Limit zadłużenia USA nadal martwi inwestorów, nastroje nie sprzyjają PLN
 279. 10:16 "Grubym, otyłym, z nadwagą... dziękujemy"
 280. 10:08 UOKiK: Sygma Banque Societe Anonyme naruszył interesy konsumentów (komunikat)
 281. 10:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 282. 10:05 Sejm uchwalił ustawę antyspreadową
 283. 10:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 284. 10:03 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA - Zakończenie działań stabilizacyjnych i informacja o transakcjach sta...
 285. 10:03 ELSTAROIL - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z BGŻ SA (22/2011)
 286. 10:03 Koniec spreadów - raty kredytów spadną
 287. 09:59 Na zakupy wyłącznie do galerii handlowej
 288. 09:57 Benzyna w kraju rekordowo droga - 5,29 za litr
 289. 09:53 DM IDM zaktualizował swoje rekomendacje dla banków
 290. 09:39 Czy S&P obniży dziś rating USA?
 291. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 292. 09:38 DM IDM SA podwyższył rekomendację dla TP SA do "trzymaj", cenę docelową do 16,1 zł
 293. 09:38 DM BDM obniżyli cenę docelową Cinema City do 36 zł, podtrzymali "akumuluj"
 294. 09:28 Nadal brak porozumienia
 295. 09:26 Zaległy urlop będzie można wykorzystać do 30 września?
 296. 09:24 AT-WIG20
 297. 09:23 W Libii zginął dowódca wojskowych sił opozycji
 298. 09:23 Prawa do akcji P.R.E.S.C.O. spadły na otwarciu w debiucie o 5,2 proc.
 299. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 300. 09:23 DM IDM SA podwyższył cenę docelową dla PGNiG do 3,92 zł
 301. 09:23 DM IDM SA obniżył cenę docelową dla akcji Cersanitu do 11,7 zł
 302. 09:21 Siła popytu
 303. 09:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (47...
 304. 09:13 Są urzędnikami, a zarabiają więcej niż premier
 305. 09:09 Głosowanie odwołane, szykuje się nerwowy piątek
 306. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2697,87 pkt (-0,84%)
 307. 09:05 Informacje ze spółek
 308. 09:03 Optymizm powrócił na rynek
 309. 09:03 BETACOM - Raport kwartalny SA-Q 1/2011
 310. 09:01 Zostały cztery dni. Bez rozstrzygnięć na GPW
 311. 09:00 France Telecom mógłby wesprzeć inwestora dla TVN
 312. 08:53 Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.
 313. 08:53 POLSAT OFE informuje
 314. 08:51 TP: Zarząd wystąpił do UKE o 269 mln zł
 315. 08:38 Waszyngton? Czy leci z wami pilot?
 316. 08:33 ABM SOLID S.A. - Ustanowienie hipoteki. (57/2011)
 317. 08:28 Formacja przenikania zapowiada wzrosty
 318. 08:24 Minima uratowane
 319. 08:23 Z prywatyzacji pozyskano już 12 mld zł, plan min. 15 mld zł niezagrożony - Grad
 320. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 29 lipca
 321. 08:22 Hiszpania pod lupą Moody's
 322. 08:03 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (19/2011)
 323. 08:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Fortuna Entertainment Group NV: Program opcji zakupu akcji (19...
 324. 08:03 CEZ, a.s. - Wybrano wiceprezesa rady nadzorczej (47/2011)
 325. 08:00 Za przerwany urlop rekompensata bez PIT
 326. 07:54 Gorsze warunki zmuszają banki do redukcji kosztów i cięć etatów
 327. 07:42 Biznes emerytalny może być wciąż wysoko wyceniany
 328. 07:08 GDDKiA podpisała z konsorcjum Eurovia i Warbud umowę na dokończenie odcinka A2
 329. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 VII - 6 X
 330. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 29.07 - 20.12.2011
 331. 06:40 Wielka krucjata przeciw zbójeckiemu prawu
 332. 06:20 Kliknij sobie sztabkę złota
 333. 06:10 Tea Party blokuje plan podniesienia limitu zadłużenia
 334. 05:55 Dostaniemy list z ZUS ws. starych składek
 335. 04:45 Polacy skracają urlopy
 336. 04:40 Last minute lepsze niż Bałtyk
 337. 04:15 Polska policja będzie jeździła mercedesami
 338. 03:45 Miliardy popłyną ze słońca