Trwa ładowanie...
ddh5zt4
ddh5zt4

Artykuły z dnia: 2011.07.01 - finanse.wp.pl

 1. 01:25 Inwestorzy zarobią na JSW
 2. 23:33 ACARTUS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najm...
 3. 23:18 DR KENDY S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Dr Kendy S...
 4. 23:00 Na Wall Street najlepszy tydzień od prawie 2 lat
 5. 22:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 6. 22:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (52/2011)
 7. 22:18 ZAKUPY.COM S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2011)
 8. 22:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (53/2011)
 9. 21:48 PZ CORMAY S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez ZWZ PZ CORMAY S.A. z dnia 30.06.2011 (2...
 10. 21:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2011)
 11. 21:33 PBG - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czer...
 12. 21:33 PZ CORMAY S.A. - Powołanie członków Zarządu PZ CORMAY S.A. (21/2011)
 13. 21:33 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Wykaz akcjonariszy powyżej 5% Spółki Index Copernicus Inter...
 14. 21:18 PBG - Ustanowienie zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA SA (47/2011)
 15. 21:18 MIDAS - Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę znaczącą. (44/2011)
 16. 21:18 PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ (20/2011)
 17. 21:18 MIDAS - Zawarcie porozumienia zmieniającego umowę znaczącą. (44/2011)
 18. 21:08 MSP nadal chce sprzedać swoje udziały w Presspublice (aktl.)
 19. 21:03 ERG - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 (21/2011)
 20. 21:03 MIDAS - Powzięcie informacji o niespełnieniu się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawarte...
 21. 20:48 GINO ROSSI S.A. - Aneks do Porozumienia z Bankami. (46/2011)
 22. 20:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 23. 20:33 WEST REAL ESTATE S.A. - Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% podczas obrad Walnego Zgrom...
 24. 20:23 PBS Finanse chce wyemitować 52 mln akcji serii G o wartości 0,28 zł każda
 25. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 1 lipca, 20.00
 26. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 1 lipca, 20.00
 27. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 1 lipca, 20.00
 28. 20:08 MSP nadal chce sprzedać swoje udziały w Presspublice
 29. 20:03 DSS S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 roku (40/2011)
 30. 20:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 31. 20:03 POL-MOT WARFAMA S.A. - Zawarcie umowy faktoringu z ABN AMRO Commercial Finance sp. z o.o. (26/2011)
 32. 19:53 Eko Holding kupił większościowy pakiet akcji w spółce Rovita za ok. 9 mln zł
 33. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 34. 19:48 PBS Finanse SA - Złożenie prospektu emisyjnego dot. akcji serii G. (16/2011)
 35. 19:33 WESTA ISIC S.A. - Identity of the issuer (5/2011)
 36. 19:33 MCI - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Manage...
 37. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji BUDOSTAL-5 SA
 38. 19:23 Modyfikacja umowy zakupu spółek dystrybucyjnych Emperii przez Eurocash
 39. 19:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 40. 19:18 JAGO - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na WZA (44/2011)
 41. 19:18 JAGO - Uchwały podjete przez WZA (43/2011)
 42. 19:08 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 43. 19:08 GPW: Uzupełnienie indeksów
 44. 19:03 CERSANIT - Nabycie aktywów znaczącej wartości przez podmiot zależny od Emitenta (21/2011)
 45. 19:03 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (68/2011)
 46. 18:53 GPW: DM PKO BP animatorem akcji spółki MINOX SA
 47. 18:53 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem akcji spółki CALL CENTER TOOLS SA
 48. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 49. 18:53 Cersanit zawarł umowę dystrybucji o wartości ok. 269,94 mln zł
 50. 18:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (17/2011)
 51. 18:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 52. 18:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (23/2...
 53. 18:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 54. 18:45 Budzanowski: podwyżka taryfy dla PGNiG najniższa z możliwych
 55. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.06.2011
 56. 18:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 57. 18:38 BondSpot SA wskaźniki spółek
 58. 18:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 59. 18:38 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 60. 18:38 Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 61. 18:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 62. 18:33 Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy ? zbycie aktywów o znacznej wartości (54/2011)
 63. 18:33 BNP PARIBAS PL - Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem (1...
 64. 18:23 Transakcje pakietowe
 65. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 66. 18:21 Marazm na GPW
 67. 18:18 Dobry początek nowego półrocza
 68. 18:18 CERSANIT - Zawarcie znaczącej umowy (20/2011)
 69. 18:18 MOSTALEXP - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (11/2011)
 70. 18:18 PLASMA SYSTEM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA spółk...
 71. 18:18 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 72. 18:18 MOSTALEXP - Odwołanie i powołanie prokurentów (13/2011)
 73. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 74. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 75. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (77/2011)
 76. 18:18 EMPERIA - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperia...
 77. 18:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 78. 18:18 MOSTALEXP - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu...
 79. 18:18 MOSTALEXP - Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 30 czerwca 2...
 80. 18:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 81. 18:18 SYNTHOS - Zawarcie przez Spółkę Zależną od Emitenta umowy na dostawy frakcji C4 (24/2011)
 82. 18:18 MOSTALEXP - Zmiany w składzie Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (12/2011)
 83. 18:18 EUROCASH - Umowa Inwestycyjna pomiędzy Eurocash S.A. ("Eurocash") i Emperia Holding S.A. ("Emperi...
 84. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 85. 18:18 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 86. 18:10 Będzie tańszy popcorn?
 87. 18:08 MRiRW: zmiana ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (komunikat)
 88. 18:08 PTI sprzedało wszystkie posiadane akcje spółki Promet
 89. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 90. 18:03 ELKOP - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dni...
 91. 18:03 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 92. 18:03 MOSTALEXP - Uchwały podjęte na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r. (8/2011)
 93. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 94. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 95. 18:03 SYNTHOS - zawarcie aneksu do umowy znaczącej na dostawy etylobenzenu (23/2011)
 96. 18:03 SECO/WARWICK S.A. - Podpisanie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. (21/2011)
 97. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 98. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 99. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 100. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 101. 18:03 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 102. 18:01 Według wskaźników PMI na peryferiach Europy zaczęła się recesja
 103. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 104. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2813,35 pkt (+0,40%)
 105. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 1.07.2011
 106. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 107. 17:53 CEZ uruchomił krajowy program emisji obligacji o całkowitym wolumenie 30 mld CZK
 108. 17:52 Tydzień pod znakiem wzrostu apetytu na ryzykowne aktywa
 109. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2011)
 110. 17:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (50/2011)
 111. 17:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (51/2011)
 112. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 113. 17:48 JUPITER NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy przez Jupiter NFI S.A. (20/2011)
 114. 17:48 MIRACULUM S.A. - Stan posiadania akcji emitenta przez Członków Rady Nadzorczej (50/2011)
 115. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2011)
 116. 17:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (49/2011)
 117. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 118. 17:48 PTI S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (9/2011)
 119. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 120. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 121. 17:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - Voting Rights and Capital of NWR Plc (21/2011)
 122. 17:45 KGHM rozmawia z dwoma firmami ws. Dialogu
 123. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 124. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 1 lipca, 17.00
 125. 17:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (58/2011)
 126. 17:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Informacja o zawarciu transakcji nabycia 115.000 akcji BBI Development NFI ...
 127. 17:33 MIRACULUM S.A. - Korekta Raportu nr 48/2011- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (48/2011)
 128. 17:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (55/2011)
 129. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 1 lipca, 17.00
 130. 17:23 GPW: Unieważnienie zleceń na akcje LSI SOFTWARE SA
 131. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 1 lipca, 17.00
 132. 17:20 MSP chce wciąż sprzedać swoje udziały w Presspublice
 133. 17:19 Frank kończy tydzień na minusie
 134. 17:18 GANT - Podpisanie umowy kredytowej (informacja poufna) (25/2011)
 135. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Likwidacja spółki zależnej (57/2011)
 136. 17:18 MAKOLAB S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 137. 17:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (29/2011)
 138. 17:18 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (32/2011)
 139. 17:18 MIRACULUM S.A. - Korekta Raportu nr 47/2011- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w...
 140. 17:08 Złoty i dług zyskują dzięki poprawie sentymentu (opis)
 141. 17:08 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji spółki TAX-NET SA
 142. 17:08 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji spółki COOL MARKETING SA
 143. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.06.2011
 144. 17:05 Barroso do polskich pracodawców: kryzys nie może odwracać uwagi od reform
 145. 17:03 MNI - Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3...
 146. 17:03 INTAKUS S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy. (25/2011)
 147. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Przekazanie informacji odnośnie zawiadomienia, jakie wpłynęło do Emitenta na po...
 148. 17:03 CEZ, a.s. - Grupa ČEZ podpisała umowę kredytu w wysokości 100 mln EUR (43/2011)
 149. 17:03 eCARD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 rok...
 150. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Wyznaczenia ostatniego dnia notowania PDA serii C spółki PBO Anioła S.A. oraz w...
 151. 17:03 BAKALLAND S.A. - Uzupełnienie informacji z dnia 7 czerwca 2011 roku o zmianie udziału akcjonarius...
 152. 17:03 CEZ, a.s. - Założenie krajowego programu obligacji CZK (44/2011)
 153. 17:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towar...
 154. 16:59 Grecja uratowana czy upadła?
 155. 16:59 Nauczyciele matematyki źle wykonują swoją pracę
 156. 16:53 Fitch podtrzymał rating Tauronu na poziomie "BBB", perspektywa stabilna
 157. 16:53 Fitch podtrzymał rating Tauronu na poziomie "BBB", perspektywa stabilna (opis)
 158. 16:53 Wasko ma aneks do umowy z MSWiA, o wartości 16,5 mln zł netto
 159. 16:53 Przedział cenowy akcji w ofercie P.R.E.S.C.O. ustalony na 10,45-12,80 zł
 160. 16:50 Od polecenia do etatu krótka droga
 161. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (53/2011)
 162. 16:48 MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 163. 16:48 BIOERG S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 164. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (54/2011)
 165. 16:48 INVESTOR FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papi...
 166. 16:48 SYGNITY - Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 c...
 167. 16:48 HYDRAPRES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. (9/2011)
 168. 16:38 Przychody Grupy LPP w czerwcu '11 wyniosły ok. 195 mln zł, wzrost o 8 proc. r/r
 169. 16:38 Emisja obligacji det. w JPY to nowy projekt; wycena i sprzedaż będą zakończone w VII - Radziwiłł
 170. 16:38 W drugiej połowie roku drożeć będzie zboże oraz OMP - ARR
 171. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 16:33 INTAKUS S.A. - Rozwiązanie znaczącej umowy. (24/2011)
 173. 16:33 MNI - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r...
 174. 16:33 PBO ANIOŁA S.A. - Przekazanie informacji odnośnie zawiadomienia, jakie wpłynęło do Emitenta na po...
 175. 16:33 AGORA - Uzupełnienie informacji do aneksu nr 12 umowy kredytowej (23/2011)
 176. 16:25 Prognoza kursu USDJPY
 177. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 178. 16:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 179. 16:18 WASKO S.A. - Przedłużenie okresu obowiązywania znaczącej umowy. (15/2011)
 180. 16:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Podtrzymanie ratingu agencji Fitch dla TAURON Polska Energia S.A. (4...
 181. 16:18 PKOBP (PKO BP SA) - Raport bieżący nr 39/2011 - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Centr...
 182. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 9415,25 USD za tonę
 183. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 184. 16:05 Zatankuj pod korek. Wiemy, kiedy zdrożeją paliwa
 185. 16:03 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2011 roku (26/2011)
 186. 16:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowy...
 187. 16:03 KRUK S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości (31/2011)
 188. 16:03 ZUK - Korekta raportu nr 20/2011 (20/2011)
 189. 16:03 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (39/2011)
 190. 15:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (18/2...
 191. 15:48 MONNARI TRADE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 ...
 192. 15:48 TERRA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmni...
 193. 15:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2...
 194. 15:48 PC GUARD - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitalu docelowego. (43/2011)
 195. 15:48 STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 196. 15:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (87/2011)
 197. 15:48 CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie Spółki Zależnej o zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (...
 198. 15:48 RESBUD - Podpisanie zamówienia o wartości przekraczającej wartość umowy znaczącej. (19/2011)
 199. 15:48 DM CAPITAL PARTNERS SA - Zawarcie przez Emitenta znaczących umów (16/2011)
 200. 15:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 201. 15:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 202. 15:48 MARKETEO.COM S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. (16/2011)
 203. 15:48 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (51/2011)
 204. 15:48 R&C UNION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2...
 205. 15:38 Bioton i Actavis przedłużyły termin podpisania umów o współpracy do 15 lipca
 206. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 207. 15:38 Zmiany w strukturze GH stwarzają szansę na wejście Getin Noble Banku do WIG 20
 208. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 209. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 210. 15:34 Zmiany w VAT od 1 lipca
 211. 15:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (74/2011)
 212. 15:33 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy kredytowej (88/2011)
 213. 15:33 MIT - Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2...
 214. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. (44/2011)
 215. 15:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławi...
 216. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Gino Rossi S.A. (45/2011)
 217. 15:33 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP...
 218. 15:33 MARKETEO.COM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MARKETEO.COM ...
 219. 15:26 Hipoteki: 1 proc. tak, ale mniej na razie nie
 220. 15:24 Polacy coraz mocniej odczuwają podwyżki
 221. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 222. 15:23 PBS Finanse utworzy w ciągu 5-7 lat kilkadziesiąt agencyjnych placówek Banku PBS
 223. 15:23 Kogeneracja wypłaci 3,5 zł dywidendy na akcję
 224. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 225. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 226. 15:18 HYPERION S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 227. 15:18 DROP S.A. - Udzielenie pożyczek wewnątrzgrupowych (28/2011)
 228. 15:18 MIDAS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego. (42/2011)
 229. 15:18 POL-MOT WARFAMA S.A. - Powołanie nowego Członka Zarządu POL ? MOT Warfama S.A. (25/2011)
 230. 15:18 PZU SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 231. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 232. 15:08 MS: udział min. Kwiatkowskiego w otwarciu biura PE i KE (komunikat)
 233. 15:08 Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 238,9 mln zł
 234. 15:03 POL-MOT WARFAMA S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu POL ? MOT Warfama S.A. (24/2011)
 235. 15:03 PZU SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej (23/2011)
 236. 15:03 LENTEX - Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną (51/2011)
 237. 15:03 LENTEX - Informacja dotycząca realizacji sprzedaży spółki zależnej "GAMRAT" S.A. w czerwcu 2011 r...
 238. 15:03 EMMERSON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 239. 15:03 ELKOP - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (30/2011)
 240. 15:03 POL-MOT WARFAMA S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej POL ? MOT Warfama S.A. (23/2011)
 241. 15:03 FAST FINANCE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ (13/2011)
 242. 14:55 Prezydencja zacznie się od sporu - czego chce Tusk?
 243. 14:53 Baltic Dry Index w kończącym się tygodniu stabilny
 244. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 245. 14:50 Kolejny dzień osłabienia franka
 246. 14:48 KOGENERA - Dywidenda za rok 2010 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2...
 247. 14:48 PRAGMA INKASO S.A. - Transkacje akcjami osoby posaidającej dostęp do informacji poufnych (40/2011)
 248. 14:48 ELKOP - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2011r. (29/2011)
 249. 14:48 KOGENERA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (20/2011)
 250. 14:48 ENERGOPOL - Zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A. z siedzib...
 251. 14:48 KOGENERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 252. 14:48 EFICOM S.A. - Lista Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A., którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Z...
 253. 14:48 WIKANA - Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca...
 254. 14:48 VOTUM S.A. - Otrzymanie i przyjęcie oferty na objęcie akcji spółki zależnej (31/2011)
 255. 14:39 Pracownicy wiecznie poszukiwani. W jakich zawodach?
 256. 14:33 ALCHEMIA - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 257. 14:33 ASTARTA HOLDING - Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA H...
 258. 14:33 PBS Finanse SA - Strategia Spółki. (15/2011)
 259. 14:33 POLICE - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej w ramach procesu restrukturyzacji G...
 260. 14:33 FAST FINANCE S.A. - Treść uchwał podjętych na WZA. (12/2011)
 261. 14:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (51/2011)
 262. 14:33 EFICOM S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki EFIC...
 263. 14:33 BIOTON - Finalne negocjacje pomiędzy BIOTON S.A. i Actavis Group PTC ehf (25/2011)
 264. 14:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (30...
 265. 14:33 KOGENERA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 20...
 266. 14:26 To w końcu jak się ubierać do pracy?
 267. 14:23 Admiral Boats planuje akwizycję podmiotu z branży i przejście na GPW w ciągu 2 lat
 268. 14:18 Rubicon Partners NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów ...
 269. 14:18 INWESTYCJE.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% podczas obrad Walnego Zgromadz...
 270. 14:18 WIKANA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (30/2011)
 271. 14:18 PBS Finanse SA - Wybór biegłego rewidenta (14/2011)
 272. 14:18 PEPEES - Powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały w sprawie emisji w...
 273. 14:18 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5...
 274. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 275. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 276. 14:05 Największe wyzwanie to znalezienie sensownych pracowników
 277. 14:03 PKOBP (PKO BP SA) - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwy...
 278. 14:03 RUNICOM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dni...
 279. 14:03 JUPITER NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ Funduszu w dniu 28 czer...
 280. 14:03 Kino Polska TV S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zg...
 281. 14:03 M4B S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ M4B S.A. (2/2011)
 282. 13:53 W IV tygodniu czerwca taniały zboża, drożała mąka i wieprzowina - ZSRIR (tabela)
 283. 13:48 FERRO S.A. - Informacja o zawarciu aneksów do umowy pożyczki ze spółką zależną Ferro Internationa...
 284. 13:48 IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki (24/2011)
 285. 13:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (109/2011)
 286. 13:48 POLCOLORIT - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Polcolorit S.A. w dn...
 287. 13:38 Zużycie energii elektrycznej w V wzrosło o 3,2 proc. rdr - PSE Operator
 288. 13:38 MSZ: wizyta ministra Radosława Sikorskiego w Wilnie (komunikat)
 289. 13:35 Rosatom gotów sprzedawać Niemcom prąd z elektrowni atomowych
 290. 13:33 ZASTAL SA - Powołanie osób zarządzających (38/2011)
 291. 13:33 LUBAWA - Lista akcjonariuszy obecny podczas ZWZA 30.06.2011 r. (52/2011)
 292. 13:33 POLICE - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania (31/2011)
 293. 13:33 11 BIT STUDIOS S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 30.06...
 294. 13:33 ŻYWIEC - Odwołanie prokury (26/2011)
 295. 13:33 EUROFAKTR - Ostateczne decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w zakresie podatku VAT (30/2011)
 296. 13:23 MSZ: polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej (komunikat)
 297. 13:23 Grupa zależna od Cinema City ma umowę z MGM na dystrybucję filmów w okresie 5 lat
 298. 13:18 MONNARI TRADE S.A. - Korekta raportu dotyczącego powołania Członków Rady Nadzorczej (40/2011)
 299. 13:18 IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (22/2011)
 300. 13:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (39...
 301. 13:03 INVISTA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 30.06.2011 ...
 302. 13:03 ZASTAL SA - Powołanie osób nadzorujących (37/2011)
 303. 13:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Philips Lighting Poland S.A. na świad...
 304. 13:03 ECHO - Zmiana przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (35/2011)
 305. 13:00 Bezrobocie bez zmian w Polsce. A w Eurolandzie?
 306. 12:58 Rekrutacja przez telefon? Nie ma w tym nic dziwnego
 307. 12:53 Gwarant wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję
 308. 12:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji NEW WORLD RESOURCES PLC
 309. 12:50 Czy CV powinno być anonimowe?
 310. 12:48 STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 311. 12:48 PCC INTERMODAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spół...
 312. 12:48 LUBAWA - Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r. (50/2011)
 313. 12:48 MAXIPIZZA S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Maxipizza S.A. (2/2011)
 314. 12:48 LUBAWA - Podpisanie wstępnej umowy z Wojskową Akademią Techniczną (51/2011)
 315. 12:48 Kino Polska TV S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwy...
 316. 12:45 Od piątku niższe opłaty za połączenia w roamingu w Unii Europejskiej
 317. 12:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 9 gr
 318. 12:38 Orlen spodziewa się, że sprzedaż Polkomtela zostanie zakończona jeszcze w tym roku (opis)
 319. 12:38 Polska planuje w najbliższym czasie emisję 4-letnich samurajów - MF
 320. 12:33 LSI SOFTWARE S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (28/2011)
 321. 12:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Rejestracja zmian w statucie Spółki (20/2011)
 322. 12:33 STOPKLATKA S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.201...
 323. 12:33 INSTALKRK - Zawarcie znaczącej umowy (26/2011)
 324. 12:33 OPTIMUS - Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (42/2011)
 325. 12:29 Jaki zasiłek macierzyński Ci się należy?
 326. 12:24 Gazety kupione w promocji
 327. 12:23 CIR: transmisje internetowe w KPRM (komunikat)
 328. 12:23 Indeks Koniunktury Ekspertów Finansowych spadł w VI o 14 pkt do minus 27,5 pkt - Expander
 329. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr126/A/NBP/2011
 330. 12:18 POLCOLORIT - Rezygnacja członka Zarządu (14/2011)
 331. 12:18 ZETKAMA SA - Zmiana umowy znaczącej z DZ Bank Polska S.A. spółki zależnej MCS (20/2011)
 332. 12:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby ...
 333. 12:18 Kino Polska TV S.A. - Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarius...
 334. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 335. 12:07 Do czego naprawdę służy Facebook w pracy?
 336. 12:03 POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30...
 337. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządz...
 338. 12:03 BALTICON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 339. 12:03 CIECH - Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z umową kredytową z dnia 10 lutego 2011 roku ...
 340. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarzą...
 341. 12:03 BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (zmiana znaczącej umowy) (66...
 342. 12:03 SITE S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmnie...
 343. 12:02 Ile czasu szukamy pracy?
 344. 11:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu pda RELIGA DEVELOPMENT SA
 345. 11:53 BGK wypłacił od stycznia 2010 r. wnioskodawcom programów unijnych 49,35 mld zł
 346. 11:53 Wg 80 proc. badanych rok temu za tę samą kwotę można było kupić więcej towarów - CBOS
 347. 11:53 Akcje Admiral Boats wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 7,06 proc.
 348. 11:53 DM BZ WBK wydał rekomendację "kupuj" dla Kruka, z ceną docelową 56,8 zł
 349. 11:53 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w V wzrosła do 62.256 mln zł
 350. 11:50 "Irish Times": Finanse i budżet najważniejsze w polskiej prezydencji
 351. 11:48 GENOMED S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 352. 11:48 RODAN SYSTEMS S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 3...
 353. 11:46 Ożywienie w trakcie ostatnich sesji drugiego kwartału kwartału
 354. 11:41 Rekordowe bezrobocie w Unii Europejskiej
 355. 11:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji VENTURE CAPITAL POLAND
 356. 11:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji PBO ANIOŁA S.A.
 357. 11:38 GPW: ostatnie notowanie pda PBO ANIOŁA SA
 358. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 359. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 360. 11:38 Ipopema podwyższyła do "kupuj" rekomendację dla Netii, a cenę docelową do 6,6 zł
 361. 11:38 Orlen spodziewa się, że sprzedaż Polkomtela zostanie zakończona jeszcze w tym roku
 362. 11:38 Ipopema obniża rekomendację dla TP SA do "sprzedaj", cena docelowa 16 zł
 363. 11:38 Ipopema podwyższyła cenę docelową akcji PZU do 401 zł
 364. 11:33 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (14/2011)
 365. 11:23 Stopa bezrobocia w maju w Polsce 9,2 proc. - Eurostat
 366. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 367. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 368. 11:18 QUANTUM SOFTWARE SA - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY QUAN...
 369. 11:18 CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (55/2011)
 370. 11:18 SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. ? przerwa w obradach...
 371. 11:18 SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Sovereig...
 372. 11:13 Minister: nie zatrudniajcie imigrantów, tylko rodaków
 373. 11:05 Austriacki minister finansów krytykuje propozycję budżetu UE
 374. 11:04 Kogo poszukują do pracy w Niemczech?
 375. 11:03 WERTH-HOLZ S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 376. 11:03 BIOMAX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, uczestniczących w Z...
 377. 11:03 ALCHEMIA - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej Emitenta. (35/2011)
 378. 11:03 ZPUE - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (19/2011)
 379. 11:03 ALCHEMIA - Spełnienie się części warunków znaczącej umowy. (37/2011)
 380. 11:03 C&C ENERGY SA - uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli zawartych w art. 17 ust. Umowy ...
 381. 11:03 ZPUE - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na ZWZA (20/2011)
 382. 11:03 ALCHEMIA - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej Emitenta. (36/2011)
 383. 11:03 WERTH-HOLZ S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu...
 384. 10:53 SKW ws. materiału wyemitowanego w TVP1 (komunikat)
 385. 10:53 Credit Suisse obniżył cenę docelową dla Tauronu do 8,2 zł
 386. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 111,46-111,48 USD za baryłkę
 387. 10:53 Credit Suisse wydał rekomendację "powyżej rynku" dla Enei, cena docelowa 22,5 zł (opis)
 388. 10:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 389. 10:48 GRAJEWO - : Emisja obligacji krótkoterminowych (44/2011)
 390. 10:48 ALCHEMIA - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej Emitenta. (33/2011)
 391. 10:48 ZASTAL SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 201...
 392. 10:48 ALCHEMIA - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej Emitenta. (34/2011)
 393. 10:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medyc...
 394. 10:48 ALCHEMIA - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej Emitenta. (32/2011)
 395. 10:41 Liczą się kwalifikacje czy psychologia? Jak wynegocjować więcej?
 396. 10:38 Jak zatrudniać, to najlepiej krewniaka
 397. 10:38 Credit Suisse obniżył rekomendację dla PGE do "poniżej rynku" (opis)
 398. 10:38 Mostostal Zabrze wypłaci 3 grosze dywidendy na akcję
 399. 10:33 ADV.PL - Treść uchwał podjętych na WZA Grupa ADV S.A. w dniu 30.06.2011 r. (17/2011)
 400. 10:33 ATLANTAPL - Treść uchwał podjętych przez WZA Atlanta Poland S.A. dnia 21 czerwca 2011 roku. (12/2...
 401. 10:33 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (19/2011)
 402. 10:33 INTROL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (20/2011)
 403. 10:33 P.A. NOVA S.A. - Zakończenie programu skupu akcji własnych; (20/2011)
 404. 10:33 ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A w dniu 30 czerw...
 405. 10:33 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 406. 10:30 Amerykańskie indeksy kończą kwartał serią wzrostów
 407. 10:26 Pomyślne zakończenie greckiego tygodnia
 408. 10:25 Pracodawca będzie mógł żądać testu trzeźwości od swojego pracownika
 409. 10:25 Te dzieci nie mają wakacji. Muszą zarabiać
 410. 10:23 MG: stanowisko W. Pawlaka do projektu ustawy PO o kredycie konsumenckim (komunikat)
 411. 10:23 Lepsze nastroje globalne korzystnie wpływają na złotego i obligacje
 412. 10:18 MOSTALZAB - Informacja na temat wypłaty dywidendy (94/2011)
 413. 10:18 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy (92/2011)
 414. 10:18 IGROUP - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 415. 10:18 PZ CORMAY S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 30 czerwc...
 416. 10:18 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 417. 10:18 MOSTALZAB - Uchwały podjęte na ZWZA Mostostal Zabrze - Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r. (93...
 418. 10:03 MOJ S.A. - Zawarcie znaczącej umowy nabycia aktywów. (15/2011)
 419. 09:53 Gremi Media kupią ponad 51 proc. udziałów w Presspublice
 420. 09:53 GPW: kwalifikacja do Strefy Niższej Płynności
 421. 09:53 GPW: weryfikacja kwalifikacji akcji do segmentów
 422. 09:53 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje GRODNO SA
 423. 09:48 GC INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym...
 424. 09:48 FUTURIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dni...
 425. 09:48 MEWA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2011)
 426. 09:40 Zarobią 1,5 mln zł - w Polsce jest ich 54...
 427. 09:38 Brak entuzjazmu
 428. 09:38 GPW: weryfikacja segmentu NewConnect Lead
 429. 09:38 Cyrrus podniósł rekomendację dla Fortuny do "kupuj", cenę docelową do 145 CZK
 430. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w czerwcu '11 wyniósł 51,2 pkt vs 52,6 pkt w maju '11 - HSBC
 431. 09:34 Doskonałe zakończenie kwartału – poza Polską
 432. 09:33 GC INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym...
 433. 09:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o połączeniu ze spółką MDJ Sp. z o.o. z siedzibą w Olszty...
 434. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 435. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 436. 09:23 Czerwcowy Wskaźnik Rynku Pracy sugeruje poprawę na rynku pracy - BIEC
 437. 09:20 Windykator w lipcu na GPW
 438. 09:18 WASPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających najmniej 5 %na WZ (10/2011)
 439. 09:14 AT-WIG20
 440. 09:09 Chiny hamują, pesymizm w Japonii.Apatia na GPW przedłuży się
 441. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2803,19 pkt (+0,04%)
 442. 09:08 POLSAT OFE informuje
 443. 08:53 Raiffeisen, Polbank: Bruksela zgadza się na połączenie
 444. 08:53 Credit Suisse wydał rekomendację "powyżej rynku" dla Enei
 445. 08:53 Credit Suisse obniżył rekomendację dla PGE do "poniżej rynku"
 446. 08:51 Nadzieja z Chicago
 447. 08:50 USA: S&P grozi cięciem ratingu
 448. 08:50 Gremi Media kupują ponad 51 proc. udziałów w Presspublice
 449. 08:48 SADOVAYA GROUP S.A. - NEW LONGWALL LAUNCH AT SADOVAYA MINE (21/2011)
 450. 08:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki...
 451. 08:48 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ...
 452. 08:38 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla TVN do "neutralnie"
 453. 08:38 MON: udział min. Klicha w inauguracji polskiej prezydencji (komunikat)
 454. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 455. 08:36 Amerykańscy inwestorzy w dobrych nastrojach
 456. 08:25 Rostowski: w negocjacjach z PE ws. euro będę głównym negocjatorem
 457. 08:22 PKP zapłaci Ci za opóźnienie pociągu!
 458. 08:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights and size of share capital (3...
 459. 08:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star purchases its own shares (treasury shares) (3...
 460. 08:18 MEGARON S.A. - Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za czerwiec 2011 roku (29/2011)
 461. 08:12 Zatrzymanie w rejonie: 2781 - 2784 pkt
 462. 08:06 Polski krezus rzuca rękawicę Coca-Coli
 463. 07:53 Sekretarz skarbu USA Timothy Geithner rozważa własną dymisję
 464. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 1 lipca
 465. 07:17 Gaz znowu zdrożeje! O ile?
 466. 07:14 Dbałeś o kasę, odliczysz stratę
 467. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 1.07 - 20.12.2011
 468. 07:08 Solorz-Żak kupi 100 proc. akcji Polkomtela za 18,1 mld zł
 469. 07:08 Solorz-Żak kupi 100 proc. akcji Polkomtela, wartość transakcji 18,1 mld zł (opis)
 470. 07:08 URE zatwierdził podwyżkę taryf gazu, wejdzie w życie najwcześniej 14 dni po publikacji
 471. 07:08 PKO BP udzieli kredytów klientowi samodzielnie i w konsorcjum za 3,458 mld zł
 472. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1- 29 VII
 473. 07:08 Polkomtel dla Solorza-Żaka
 474. 04:05 Sekretarz skarbu rozważa własną dymisję
 475. 04:00 Mamy coraz mniej bankrutów
 476. 03:55 Gaz dla rodzin pozostanie na uwięzi