Trwa ładowanie...
d1d3ms9
d1d3ms9

Artykuły z dnia: 2011.07.18 - finanse.wp.pl

 1. 01:55 Polska żegluga bezpieczna
 2. 23:48 EFICOM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2011)
 3. 23:48 MOBILE PARTNER S.A. - Korekta do raportu nr 6/2011 (6/2011)
 4. 23:33 ZAKUPY.COM S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (5/2011)
 5. 23:03 MOBILE PARTNER S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (6/2011)
 6. 23:03 PBG - Ustanowienie zastawu na akcjach AQUA SA (49/2011)
 7. 22:18 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w związku z art. 69a Ustawy o ofercie publiczne...
 8. 22:03 ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy. (52/2011)
 9. 22:03 ATLANTIS - Informacja dla Akcjonariuszy (51/2011)
 10. 21:08 PKO BP złożyło prospekt do KNF, oferta publiczna na przełomie III/IV kw. - MSP (opis)
 11. 20:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 18 lipca, 20.00
 12. 20:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 18 lipca, 20.00
 13. 20:48 BBI ZENERIS NFI - Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowane...
 14. 20:48 MNI - Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (50/2011)
 15. 20:48 BOMI - Transakcje osoby zobowiązanej (31/2011)
 16. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 18 lipca, 20.00
 17. 20:38 WDM ma poniżej 5 proc. głosów na WZA Sobet
 18. 20:23 PKO BP złożyło prospekt do KNF, oferta publiczna na przełomie III/IV kw. - MSP
 19. 20:18 PKOBP (PKO BP SA) - Informacja PKO Banku Polskiego SA o złożeniu prospektu emisyjnego oraz o licz...
 20. 20:08 GPW: animator dla obligacji MERA
 21. 20:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EKO EXPORT
 22. 20:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji EUROSYSTEM
 23. 20:08 GPW: Wpis na listę autoryzowanych Doradców
 24. 20:08 GPW: wpis na listę Autoryzowanych Doradców
 25. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 20:03 SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie (12/2011)
 27. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 28. 19:38 GPW: zmiany w NCIndex
 29. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 30. 19:07 Emocje biorą górę
 31. 19:03 SKOTAN S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (...
 32. 18:53 Łukaszenka zwolnił szefa banku centralnego Białorusi
 33. 18:53 DM IDM SA ma powyżej 5 proc. na WZA Dr Kendy
 34. 18:35 Analitycy: apartamenty trzymają cenę
 35. 18:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (91/2011)
 36. 18:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 37. 18:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 38. 18:30 Energetyka jednym z głównych tematów konsultacji rosyjsko-niemieckich
 39. 18:24 Najgorsza sesja roku za nami
 40. 18:23 Transakcje pakietowe
 41. 18:23 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 42. 18:23 MSP i PCC SE parafowały projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji Fabryki Zapałek Czechowice
 43. 18:23 BondSpot SA wskaźniki spółek
 44. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 45. 18:18 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (30/2011)
 46. 18:18 KBC PREMIA PLUS II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2011)
 47. 18:18 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (27/2011)
 48. 18:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (27/2011)
 49. 18:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Baltic Aviation Academy JSC (BAA) signs cooperation agreement with CAE ...
 50. 18:18 AZOTY TARNÓW - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 5 do prospektu emisyjneg...
 51. 18:18 06MAGNA - Powołanie Prezesa Zarządu Funduszu (25/2011)
 52. 18:18 06MAGNA - Rezygnacja Członków Zarządu Funduszu (24/2011)
 53. 18:18 EFH - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych (37/2011)
 54. 18:18 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 55. 18:18 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 56. 18:18 KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 57. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 58. 18:03 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 59. 18:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 60. 18:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (48/2011)
 61. 18:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 62. 18:03 KBC PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 63. 18:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2011)
 64. 18:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 65. 18:03 DR KENDY S.A. - Zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Dr Kendy S....
 66. 18:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 67. 18:00 Największe banki europejskie potaniały o ponad 5 proc.
 68. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 69. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2675,67 pkt (-2,62%)
 70. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 18.07.2011
 71. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 72. 17:53 MSZ: NATO odtajnia dokumenty dot. stanu wojennego w Polsce (komunikat)
 73. 17:48 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/...
 74. 17:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 75. 17:48 ZETKAMA SA - Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2011. (22/2011)
 76. 17:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 77. 17:48 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 78. 17:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2011)
 79. 17:41 Spadki na giełdach coraz mocniejsze
 80. 17:33 BANK PEKAO SA - Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia (31/2011)
 81. 17:33 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 82. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 18 lipca, 17.00
 83. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 18 lipca, 17.00
 84. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 18 lipca, 17.00
 85. 17:18 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 86. 17:18 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 87. 17:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 88. 17:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 89. 17:18 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 90. 17:18 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 91. 17:18 ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na pod...
 92. 17:18 POLSKIE JADŁO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (40/2011)
 93. 17:18 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 94. 17:16 Czy do czwartkowego spotkania rzeczywiście dojdzie?
 95. 17:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 96. 17:03 BORYSZEW - Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A. (64/2011)
 97. 17:03 ED INVEST S.A. - Tekst jednolity Statutu ED invest S.A. (23/2011)
 98. 17:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (37/2011)
 99. 17:03 WIKANA - Ustanowienie hipoteki na aktywach Spółki w związku z zawarciem przez Wikana Bioenergia S...
 100. 16:55 Niemcy wierzą w pozytywny wynik nadzwyczajnego szczytu strefy euro
 101. 16:53 W najbliższych dniach EURPLN w przedziale 4,01-4,06, FI czeka na spotkanie eurogrupy (opis)
 102. 16:52 Euro słabnie, złoto ponownie bije rekord ceny
 103. 16:38 MG ocenia, że perturbacje na świecie mogą mieć konsekwencje dla polskiego hz
 104. 16:38 W pięciu miesiącach '11 wydobyto 28,9 mln ton węgla - MG
 105. 16:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 106. 16:38 Napływ BIZ po pięciu miesiącach '11 niższy o 105 mln euro rdr - MG
 107. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.07.2011
 109. 16:38 KE chce wyrównania opłat bankowych za prowadzenie konta w UE
 110. 16:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (44/2...
 111. 16:33 WIKANA - Emisja obligacji serii S01. (33/2011)
 112. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:23 PKP Cargo przewiozły w czerwcu 11,61 mln ton ładunków
 114. 16:23 Ceny zbytu węgla w maju wzrosły o 23,9 proc. rdr
 115. 16:23 MS o europejskim prawie umów (komunikat)
 116. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:23 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 118. 16:18 PAMAPOL S.A. - Poręczenie przez PAMAPOL S.A. weksli wystawionych przez spółkę zależną WZPOW Sp. z...
 119. 16:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z BGŻ S.A. umowy o linię na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz ot...
 120. 16:15 Sprzedawcy prądu gwarantują stałą cenę energii przez rok
 121. 16:08 MS: minister Kwiatkowski odznaczony medalem dla zasłużonych (komunikat)
 122. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 123. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:03 MOSTALWAR - zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości (40/2011)
 125. 16:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (125/2011)
 126. 16:03 MEWA - Uzupełnienie raportu nr 8 z dnia 2011-06-01 (16/2011)
 127. 16:00 Sawicki: wnioski o odszkodowania w związku z E.coli na 81 mln euro
 128. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 9694,25 USD za tonę
 129. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:48 DM WDM SA - Wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,...
 131. 15:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Baltic Ground Services Sp. z o.o. (BGS PL) starts into-plane fuelling s...
 132. 15:48 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (5/2011)
 133. 15:48 CERSANIT - Wybór biegłego rewidenta (22/2011)
 134. 15:48 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (26/2011)
 135. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 136. 15:38 KOV natrafił na 8 potencjalnych zbiorników gazu na polu O-14, może powiększyć rezerwy
 137. 15:38 Kancelaria Sejmu w sprawie konferencji nt. polityki spójności (komunikat)
 138. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:38 Ewentualne obniżenie ratingu USA czy bankructwo Grecji nie będą katastrofą dla Polski - Winiecki,
 140. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:26 Jak dostać pracę w ONZ? Ministerstwo podpowiada
 142. 15:25 KE: wyrównać opłaty bankowe za prowadzenie konta w UE
 143. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 144. 15:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:08 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 86,3 mld zł - MRR
 147. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:08 Dywidenda zaliczkowa PGNiG jest mało prawdopodobna - wiceminister skarbu
 150. 15:07 Kulczyk znów dokopał się do gazu
 151. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (142/2011)
 152. 14:56 Wynagrodzenia poszły w górę bardziej niż się spodziewano
 153. 14:55 GUS podał dane o mieszkaniach w Polsce
 154. 14:48 DM WDM SA - Dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,...
 155. 14:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Potencjalne strefy gazu w odwiercie O-14 na Ukrainie (36/2011)
 156. 14:48 DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (44/2011)
 157. 14:38 Liczba oddanych mieszkań w VI spadła o 3,7 proc. rdr - GUS
 158. 14:38 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w VI wzrosła o 10,1 proc. rdr - GUS
 159. 14:38 Wynagrodzenie w VI wzrosło o 5,8 proc. rdr - GUS
 160. 14:38 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w VI wzrosła o 20,2 proc. rdr - GUS
 161. 14:38 W II kw. dynamika kredytów korporacyjnych BRE "nieco" niższa niż rynku - Gdański z BRE
 162. 14:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (29/2011)
 163. 14:18 DM WDM SA - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (1/2011)
 164. 14:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (85/2011)
 165. 14:09 GUS podał dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu
 166. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 167. 14:08 MSZ: polska edycja egzaminu rekrutacyjnego do ONZ w ramach YPP (komunikat)
 168. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:05 UOKiK: mniej biur podróży narusza prawa klientów
 170. 14:03 OPTIMUS - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (45/2011)
 171. 14:03 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (86/2011)
 172. 14:03 OPTIMUS - Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wygaśnięcia porozumienia (44/2011)
 173. 13:53 Kurs PLN/euro stabilny, ruchy w wąskim przedziale - Szpunar z NBP (aktl.)
 174. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 176. 13:35 Jak duże jest bezrobocie wśród młodych?
 177. 13:33 MOSTALZAB - Przekształcenie spółki zależnej Emitenta (104/2011)
 178. 13:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 179. 13:23 MS: więźniowie pomagali w usuwaniu skutków nawałnicy (komunikat)
 180. 13:23 Toya chce do '14 otworzyć ok. 200 nowych sklepów patronackich
 181. 13:19 Płaca minimalna powinna wynosić połowę średniej?
 182. 13:16 Pierwsze, designerskie lofty pokazowe na warszawskim Mokotowie!
 183. 13:08 Kurs PLN/euro stabilny, ruchy w wąskim przedziale - NBP
 184. 13:08 NBP zadowolone z poziomu stawki Polonia - Koziński z NBP
 185. 13:08 Kurs CHF/PLN nie stanowi zagrożenia dla systemu bankowego - Koziński z NBP
 186. 13:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komunikat Aktuali...
 187. 13:01 Jakie inne cechy powinien mieć idealny pracownik?
 188. 12:38 GPW: informacja o certyfikatach Raiffeisen Centrobank AG
 189. 12:38 GPW: informacja o warrantach Raiffeisen Centrobank AG
 190. 12:33 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (24/2011)
 191. 12:32 Średni spread na franku szwajcarskim szybko rośnie
 192. 12:25 Prognoza walutowa - GBPUSD, H4
 193. 12:23 MSZ: udział min. Sikorskiego w posiedzeniu FAC i GAC (komunikat)
 194. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr137/A/NBP/2011
 195. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 12:18 PGF - Skup akcji własnych (89/2011)
 197. 12:18 M.W. TRADE - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki (85/2011)
 198. 12:12 Ośmiogodzinowiec do lamusa
 199. 12:08 Czy Twoja praca jest toksyczna?
 200. 11:54 Kim są ghostwriterzy i ile zarabiają?
 201. 11:53 Kurs Widok Energia wzrósł w debiucie na NC o 48,7 proc
 202. 11:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 203. 11:45 "Die Welt": podatek bankowy na pomoc dla Grecji
 204. 11:41 Wyniki stress testów nie poprawiły nastrojów na rynkach akcji
 205. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 206. 11:38 MS: nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (komunikat)
 207. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 208. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 209. 11:38 Na początku lipca taniały zboża, kurczęta i mleko, drożało bydło - MRiRW
 210. 11:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (40/2011)
 211. 11:33 BRE - Podwyższenie kapitału zakładowego BRE Banku w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW (51...
 212. 11:29 Ranking hipotek: spadają marże, ale zdolność kredytowa też
 213. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 214. 11:18 Zakaz sprzedaży leków w Polsce
 215. 11:08 UOKiK ws. kontroli organizatorów turystyki - raport (komunikat)
 216. 11:08 PKO BP chce kupować
 217. 11:03 BORYSZEW - Rejestracja praw do akcji serii G (63/2011)
 218. 11:02 IKE w domach maklerskich
 219. 10:53 POLSAT OFE informuje
 220. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 116,53-116,55 USD za baryłkę
 221. 10:53 KUKE przyznała Polsce rating A+ z perspektywą stabilną - KUKE
 222. 10:39 Nastroje nadal negatywne
 223. 10:37 Stany Zjednoczone coraz bliżej ściany
 224. 10:34 Wyspiarski fenomen odsyłania Polaków "do domu"
 225. 10:33 ARTEFE S.A. - Istotna informacja (7/2011)
 226. 10:33 Europa. Stan przedagonalny
 227. 10:12 Kolej: Rozkład jazdy PKP w internecie nieaktualny
 228. 10:10 Wyniki stress testów nie uspokoiły nastrojów na giełdach
 229. 10:08 PLN powyżej 4,00/EUR, ceny obligacji spadną
 230. 10:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 231. 10:06 Przygotowania do Euro 2012 okiem inżyniera
 232. 09:54 Tydzień rozpoczęty od rekordowych poziomów bezpiecznych aktywów
 233. 09:53 CIR: premier o dobrych praktykach w zamówieniach publicznych (komunikat)
 234. 09:48 MEDIACAP S.A. - Nabycie akcji MEDIACAP SA przez Posella Management Ltd ? zwiększenie udziału w s...
 235. 09:38 Toya może pozyskać z emisji od 77 do 120,7 mln zł netto (opis)
 236. 09:38 W tyg. zakończonym 10.07 Polsat miał 28,1 mln zł wpływów z reklam, TVN 25,3 mln zł
 237. 09:34 Lipcowe dane makro nie zapowiadają nic dobrego
 238. 09:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (102/2011)
 239. 09:33 Pasażerowie osłupieli - kontroler nagle wyciągnął broń
 240. 09:29 Pogorszenie wskazań
 241. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 242. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2722,52 pkt (-0,91%)
 243. 09:23 Toya może pozyskać z emisji od 77 do 120,7 mln zł netto
 244. 09:20 Informacje ze spółek
 245. 09:08 Redan zwiększył przychody w I półroczu o 20 proc. rdr, do 170,1 mln zł
 246. 09:08 Harmonogram oferty publicznej spółki Toya
 247. 09:05 "Pieniądz daje władzę. Głównie Niemcom"
 248. 09:04 Stress-testy nie pomogły, złoty obrywa rykoszetem
 249. 08:59 Spokojna sesja na koniec nerwowego tygodnia
 250. 08:56 Europa pełna obaw. GPW w trybie wakacyjnym
 251. 08:53 Unicredit podwyższył cenę docelową dla PZU do 425 zł, podtrzymuje "kupuj"
 252. 08:48 SADOVAYA GROUP S.A. - JUNE 2011 PRODUCTION UPDATE (22/2011)
 253. 08:39 Wciąż sporo powodów do zmartwień
 254. 08:34 Strona podażowa wzmacnia szeregi?
 255. 08:29 Opinie pracowników bez znaczenia?
 256. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 18 lipca
 257. 08:22 "PO ma do perfekcji opanowaną technikę kozła ofiarnego"
 258. 08:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Stress testing results for Nova KBM (13/2011)
 259. 08:18 Nowy rekord franka
 260. 08:09 Wąski zakres zmian
 261. 08:08 ING rekomenduje "sprzedaj" Kernel, cena docelowa 64 zł
 262. 08:07 Wojna przeciw polskim łupkom
 263. 08:03 REDAN - Wstępne wyniki sprzedaży Grupy Redan za I półrocze 2011 r. (21/2011)
 264. 08:03 PLAZA CENTERS N.V. - PLAZA?S US JOINT VENTURE ANNOUNCES CONCLUSION OF OFFER FOR EDT, A US$1.4 BIL...
 265. 07:14 Serial wprost z telefonu. Rewolucyjny pomysł polskiego miliardera
 266. 07:08 CIR: premier spotkał się z leśnikami (komunikat)
 267. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 VII - 2 VIII
 268. 07:08 Budimex wygrał przetarg na budowę stadionu w Lublinie o wartości 110,7 mln zł
 269. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela, 16-17 lipca
 270. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 16-17 lipca
 271. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 18.07 - 20.12.2011
 272. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 16-17 lipca
 273. 06:19 Problemów z A2 ciąg dalszy
 274. 06:10 Zmiana formy działalności to kłopoty
 275. 05:35 Emerytem najlepiej być na Śląsku
 276. 04:40 Dziurawe prawo i e-hazard
 277. 04:15 Drogie podręczniki dla dzieci rujnują rodziny
 278. 03:35 KUKE zacznie przyznawać własne ratingi krajom
 279. 02:55 Fiskus dostał więcej z PIT