Trwa ładowanie...
d3likzo

Artykuły z dnia: 2011.09.29 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 TRION - Tekst jednolity statutu spółki po rejestracji sądowej (61/2011)
 2. 23:48 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (55/2011)
 3. 23:03 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o dokonanej zmianie S...
 4. 22:48 AZOTY TARNÓW - Ustalenie warunków cenowych transakcji sprzedaży akcji ZAK S.A. (96/2011)
 5. 22:40 Wypłata emerytur od października dla kontynuujących zatrudnienie
 6. 22:40 Na Wall Street zmienna sesja, w centrum uwagi dane makro i strefa euro
 7. 21:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (62/2011)
 8. 21:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (61/2011)
 9. 21:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (60/2011)
 10. 21:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (59/2011)
 11. 21:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (58/2011)
 12. 21:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 29 września, 20.40
 13. 21:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 29 września, 20.40
 14. 21:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 29 września, 20.40
 15. 21:03 SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. ...
 16. 21:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (55/2011)
 17. 21:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (56/2011)
 18. 20:53 Netia zawarła warunkową umowę kupna 100 proc. Crowley Data Poland za 31,8 mln USD
 19. 20:48 GPW - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2011)
 20. 20:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (59/2011)
 21. 20:08 KGHM i Netia zawarły warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Telefonii Dialog za 944 mln zł
 22. 20:03 NETIA - Zawarcie z Crowley Data L.L.C. oraz Crowley Poland L.L.C. warunkowej zobowiązującej umowy...
 23. 20:03 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta (59/2011)
 24. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.09.2011
 25. 19:33 REINHOLD POLSKA AB - Informacja o zmianie terminu zawarcia umowy z PKP Cargo/ Information on chag...
 26. 19:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (67/2011)
 27. 19:33 NETIA - Zawarcie umowy kredytowej z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE B...
 28. 19:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (64/...
 29. 19:33 NETIA - Zawarcie z KGHM Polska Miedź S.A. warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji spółki ...
 30. 19:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (148/2011)
 31. 19:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zawarcie z Netia S.A. warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji spół...
 32. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 19:18 HARPER HYGIENICS S.A. - Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółki Harper Hygien...
 35. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (71/2011)
 36. 19:08 GPW: Zawieszenie spółki PROMET
 37. 19:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji G spółki GOADVISERS
 38. 19:03 PGF - Podwyższenie kapitału zakładowego PGF S.A. (126/2011)
 39. 18:55 Roubini: strefa euro się rozpadnie, a to grozi światowym kryzysem
 40. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 41. 18:33 POLNA - Ustalenie liczby akcji własnych nabywanych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży w Dr...
 42. 18:23 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 43. 18:23 KBC podniósł rekomendację dla Echo Investment do "kupuj"; cena docelowa 5,22 zł
 44. 18:23 Akcjonariusze TGE przyznali GPW wyłączność na negocjacje ws. kupna spółki
 45. 18:18 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na waln...
 46. 18:18 ALTERCO - Rozwiązanie umowy znaczącej (55/2011)
 47. 18:18 TRION - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy inwestycyjnej zawartej w celu nabycia udziałów w Kor...
 48. 18:15 W trzy lata wydali 150 milionów dolarów na rządowe samochody
 49. 18:15 Karabuła: potrafimy bezpiecznie i ekonomicznie wydobywać gaz z łupków
 50. 18:08 Transakcje pakietowe
 51. 18:08 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2188,73 pkt (0,33%)
 52. 18:08 Na GPW dalszy ciąg window dressing, w piątek nastąpi kontynuacja wzrostów (analiza)
 53. 18:08 MSP zamknęło dotychczasową procedurę zbycia akcji PZL-WZM bez rozstrzygnięcia
 54. 18:08 MSP podpisało umowę sprzedaży akcji PEC w Jastrzębiu - Zdroju spółce z grupy JSW
 55. 18:08 BPS ma ponad 5 proc. Boryszewa
 56. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 57. 18:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 58. 18:05 IFNEC: finanse i bezpieczeństwo kluczowe dla rozwoju energii z atomu
 59. 18:03 ENERGOPOL - Dokonanie przez "Energopol ? Południe" S.A. transakcji nabycie akcji własnych na pods...
 60. 18:03 TRION - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (59/2011)
 61. 18:03 EMMERSON CAPITAL S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej (8/2011)
 62. 18:03 EMMERSON CAPITAL S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady N...
 63. 18:03 O, rynki nam się naprawiły
 64. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 65. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 29.09.2011
 66. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 67. 17:53 MON ws. stacjonowania 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego (komunikat)
 68. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,35 proc. z 3,27 proc. - NBP
 69. 17:50 Niewykorzystana szansa na wzrost
 70. 17:48 BETACOM - Betacom S.A. Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 wrześ...
 71. 17:48 EMMERSON CAPITAL S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady N...
 72. 17:48 BETACOM - Betacom SA ? Złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom SA (14/2011)
 73. 17:48 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziału (84/2011)
 74. 17:48 BETACOM - Betacom SA ? Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA (15/2011)
 75. 17:48 BETACOM - Betacom SA ? Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 76. 17:48 HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-84/2011) (84/2011)
 77. 17:48 ZPUE - Zmiana warunków znaczącej umowy o kredyt obrotowy (31/2011)
 78. 17:48 MAKRUM S.A. - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (32/2011)
 79. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
 80. 17:45 Dobre wieści z Niemiec i USA, słabe z Włoch
 81. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 82. 17:35 Szpiedzy pomogą portugalskim firmom zdobywać rynki
 83. 17:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 84. 17:33 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierown...
 85. 17:33 POLNA - Odstąpienie od negocjacji w sprawie nabycia akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZ...
 86. 17:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (82/2011)
 87. 17:33 WIKANA - Podwyższenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną ...
 88. 17:33 PLASTBOX - Zbycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów (...
 89. 17:30 Noblista: kryzys podał w wątpliwość zaufanie dla rządów
 90. 17:29 BGK wspiera złotego
 91. 17:23 GPW: DM PKO BP animatorem praw poboru spółki ALUMAST
 92. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 29 września, 17.00
 93. 17:23 ING OFE ma powyżej 5 proc. na WZA Agory
 94. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 29 września, 17.00
 95. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 29 września, 17.00
 96. 17:22 BGK pomógł złotemu
 97. 17:20 Polska ma braki we wdrażaniu przepisów rynku wewnętrznego
 98. 17:18 EMMERSON S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu (20/2011)
 99. 17:18 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu nr 7 do Umowy o rewolwingowy kredyt w rachunku bieżącym nr OD/40...
 100. 17:18 EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgrom...
 101. 17:08 MRiRW: nowe płatności do tytoniu i owoców miękkich (komunikat)
 102. 17:08 MSP dopuściło sześć podmiotów do badania i złożenia ofert wiążących na COIG
 103. 17:08 Onico podnosi prognozy EBITDA i zysku netto na lata 2011-2012
 104. 17:08 ING OFE ma powyżej 5 proc. Koelnera
 105. 17:08 GPW: DM BOŚ animatorem PDA spółki IN POINT
 106. 17:08 PGE Energia Odnawialna kupuje farmę wiatrową Żuromin od Gamesa Energia
 107. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.09.2011
 108. 17:03 AMREST - RB 46/2011 Zakup akcji AmRest przez Henry?ego McGovern (46/2011)
 109. 17:03 KONSORCJUM STALI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości (39/2011)
 110. 17:03 AGORA - Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Agory (30/2011)
 111. 17:03 AB S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów (25...
 112. 17:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w up...
 113. 17:03 EMMERSON S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu (19/2011)
 114. 17:03 EMMERSON S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu (18/2011)
 115. 16:53 Komputronik wypłaci jednak dywidendę za rok 2010/11
 116. 16:53 EURPLN może spaść w przyszłym tygodniu do 4,25; dług podąży za EURPLN (opis)
 117. 16:48 EMMERSON S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu (17/2011)
 118. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajny...
 119. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki (69/2011)
 120. 16:48 MAGELLAN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.10.2011 (1...
 121. 16:48 KOELNER - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym (18/2011)
 122. 16:48 EMMERSON S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu (16/2011)
 123. 16:48 MAGELLAN S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień...
 124. 16:45 Stratfor: Grecji nie uda się uratować
 125. 16:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (166/2011)
 126. 16:33 EMMERSON S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu (15/2011)
 127. 16:33 EMPERIA - Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przedłużenia okresu trwania "Programu sk...
 128. 16:33 ADVADIS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach ADVADIS S.A. (35/2011)
 129. 16:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie udziałów w kapitale zakładowym ...
 130. 16:30 Resort rolnictwa skontroluje, czy rolnicy wiedzieli o odszkodowaniach
 131. 16:25 Czechy i Polska podpisały memorandum ws. jakości powietrza na Śląsku
 132. 16:23 MS: odznaczenia dla wybitnych polskich prawników (komunikat)
 133. 16:23 MG: wicepremier Pawlak w "Die Welt" (komunikat)
 134. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 135. 16:20 Co lubi jeść mózg? Czyli jak racjonalnie odżywiać się za biurkiem?
 136. 16:18 HUTMEN - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Hutmen S.A. (30/2011)
 137. 16:18 KOMPUTRONIK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputr...
 138. 16:15 Rostowski: UE stać na Partnerstwo Wschodnie, będą same zyski
 139. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (111/2011)
 140. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (111/2011)
 141. 16:03 KOMPUTRONIK S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy. (27/2011)
 142. 15:56 Sprawdź, gdzie pojechać po najtańszą benzynę
 143. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 6995,50 USD za tonę
 146. 15:50 Kaczyński chce stworzyć polski Gazprom
 147. 15:47 „Męski” zawód – większa kasa i prestiż. Czy tak musi być?
 148. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 149. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 15:38 Pięć spółek z GPW zainteresowanych budową spalarni śmieci w Białymstoku
 151. 15:38 Spółka zależna TP kupi od MSP udziały w Telefonach Podlaskich
 152. 15:38 BGK sprzedaje euro i dolary, co umacnia złotego, oferowane kwoty niewielkie - dilerzy (aktl.)
 153. 15:38 BGK sprzedaje euro, co umacnia złotego, oferowane kwoty niewielkie - dilerzy
 154. 15:33 COMP - Stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego Spółki pod względem formy i treści z ...
 155. 15:33 C&C ENERGY SA - Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej (48/2011)
 156. 15:33 ENERGOPLD - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę zarządzającą (6...
 157. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 158. 15:23 MSZ ws. wezwania ambasadora Islamskiej Republiki Iranu (komunikat)
 159. 15:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego za...
 162. 15:18 ABEONET S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (6/2011)
 163. 15:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej l...
 164. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 165. 15:16 Płacą za nadgodziny odśnieżania. W środku lata
 166. 15:10 Polska chce do końca roku dopiąć sprawę patentu i sądu
 167. 15:08 W kopalni Zofiówka należącej do JSW w X ruszy kompleks ścianowy wysoki
 168. 15:03 ABEONET S.A. - Korekta do raportu nr 4 - Zmiana stanu posiadania (4/2011)
 169. 15:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa konsorcjum spółek GK KOPEX S.A. (143/2011)
 170. 15:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę bliską dla Wiceprzewodniczą...
 171. 15:03 ABEONET S.A. - Korekta do raportu nr 3 - Zmiana stanu posiadania (3/2011)
 172. 15:03 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (37/2011)
 173. 15:03 ABEONET S.A. - Korekta do raportu nr 2 - Zmiana stanu posiadania (2/2011)
 174. 15:03 ABEONET S.A. - Korekta do raportu nr 5 - Zmiana stanu posiadania (5/2011)
 175. 14:53 MSZ ws. spotkania z udziałem ministra Sikorskiego (komunikat)
 176. 14:53 Intakus ma kontrakt na generalne wykonawstwo o wartości 38 mln zł netto
 177. 14:53 Od 2013 r. płace w sferze budżetowej zostaną odmrożone - Rostowski
 178. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 14:53 MSP wróci do oferty PKO BP, gdy zmienność na rynku obniży się do akceptowalnego poziomu
 180. 14:49 Gdzie jest ten kryzys?
 181. 14:48 ABEONET S.A. - Korekta raportu nr 1 - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 182. 14:48 INTAKUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (36/2011)
 183. 14:40 Wzrósł PKB USA o 1,3 proc.
 184. 14:38 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski wzrosło w II kw. '11 do 252.195 mln euro - NBP
 185. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w II kw. 2011 wyniósł 3.427 mln euro - NBP
 186. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 14:38 Konsorcjum z PBG Operator zaproszone do przetargu na budowę spalarni w Poznaniu
 188. 14:33 NORTH COAST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2011)
 189. 14:33 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 190. 14:18 INTAKUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (35/2011)
 191. 14:18 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (42/2011)
 192. 14:14 Bolesne cięcie etatów w urzędach
 193. 14:08 MG: 30 września 2011 r. zamiana na stanowisku ministra gospodarki (komunikat)
 194. 14:07 Znaleźć pracę nie mając kwalifikacji? Można!
 195. 14:03 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej ? aneks do umowy (47/2011)
 196. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 197. 13:53 Przetarg na sieć szerokopasmową Mazowsza ruszy przed końcem roku
 198. 13:50 Mazowsze będzie miało regionalną sieć szerokopasmową
 199. 13:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 200. 13:48 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (11/2011)
 201. 13:38 Mo-Bruk chce się przenieść na rynek główny GPW
 202. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:35 Mieszane opinie o podatku od transakcji finansowych
 205. 13:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Korekta raportu (57/2011)
 206. 13:33 STALPROFI - Zawarcie transakcji sprzedaży wyrobów hutniczych z firmą Izostal SA (20/2011)
 207. 13:33 ED INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ED invest S.A. (28/2011)
 208. 13:33 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2011)
 209. 13:23 MS: rusza Notarialny Rejestr Testamentów (komunikat)
 210. 13:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 212. 13:23 Santander potwierdza, że rozgląda się w Polsce za bankami do przejęcia
 213. 13:18 UniCredit - BOND ISSUEcod. ISIN IT0004345242 (87/2011)
 214. 13:18 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Souz Petrolium S.A. umowę na dostawy ropy naftowej (154/2011)
 215. 13:18 MW TENIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.10.2011 r....
 216. 13:18 GTC - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 r. (21/2011)
 217. 13:18 KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Kat...
 218. 13:17 Jakość nowej pracy nie zależy od pracodawcy, ale od nas samych
 219. 13:11 Jeśli restauracja, to tylko McDonald's
 220. 13:05 KE otwiera procedurę wyjaśniającą w sprawie budowy stadionu we Wrocławiu
 221. 13:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacja osoby obowiązanej o nabycia akcji Emitenta (195/2011)
 222. 13:03 RAINBOW TOURS S.A. - Skup akcji własnych ? nabycie akcji od Domu Maklerskiego (58/2011)
 223. 12:53 4fun Media może skupić do 2,56 proc. akcji własnych za maksymalnie 1,87 mln zł
 224. 12:48 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Podpisanie umowy z Energa - Operator S.A. (57/2011)
 225. 12:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 226. 12:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (91/2011)
 227. 12:48 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (57/2011)
 228. 12:48 4FUN MEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 4fun Media S.A. (22/2011)
 229. 12:33 MABION S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostep do informacji poufnych (13/2011)
 230. 12:30 Bundestag za wzmocnieniem funduszu stabilizacji euro
 231. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2011
 232. 12:18 DEBICA - Kooptacja członka Rady Nadzorczej oraz wybór członka Komitetu Audytu (34/2011)
 233. 12:18 4FUN MEDIA S.A. - Uchwały podjęte na NWZA 4fun Media S.A. (21/2011)
 234. 12:18 ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (16/2011)
 235. 12:15 Nokia zwolni kolejne 3,5 tys. pracowników
 236. 12:15 Polska do trybunału za zakaz rejestracji aut z kierownicą z prawej strony
 237. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 238. 12:05 Spowolnienie widoczne w danych z rynku miedzi
 239. 11:55 Najwyższe wynagrodzenie minimalne w Europie jest pięć razy większe niż w Polsce
 240. 11:53 Kurs PDA spółki Sunex wzrósł w debiucie na NewConnect o 13,3 proc. do 0,51 zł
 241. 11:53 MG podwyższyło prognozę średniorocznej dynamiki cen producentów w '11 do 7,0 proc.
 242. 11:48 LENTEX - nabycie akcji własnych (101/2011)
 243. 11:38 MPiPS: min. Fedak będzie przewodniczyć posiedzeniu Rady EPSCO (komunikat)
 244. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 245. 11:38 MRiRW: "Pomoc dla najuboższych" - debata w PE (komunikat)
 246. 11:38 W IX 2011 wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski spadł o 7,4 pkt - KE
 247. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 248. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 249. 11:38 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski we IX 2011spadł do 93,2 pkt. - KE
 250. 11:33 ERG - Odwołanie Członka Zarządu ERG S.A. (39/2011)
 251. 11:28 Bundestag decyduje o reformie ESFS
 252. 11:27 Na zdrowie, w imię Pana
 253. 11:23 Ceny energii elektrycznej do 2030 wzrosną ze 195 zł/MWh do 380 zł/MWh - wiceminister gospodarki
 254. 11:23 Umiarkowana poprawa nastrojów konsumenckich we wrześniu - Ipsos
 255. 11:11 Oczy inwestorów skierowane na Berlin
 256. 11:10 KE otwiera procedurę wyjaśniającą w sprawie budowy stadionu we Wrocławiu
 257. 11:10 18 krajów na celowniku KE ws. konkurencyjności rynków gazu i prądu
 258. 11:09 Cukier: Bruksela zawyżała opłaty!
 259. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 260. 10:58 OFE POCZTYLION informuje
 261. 10:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW (4/2011)
 262. 10:48 Nadal mocno buja
 263. 10:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 264. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 105,59-105,61 USD za baryłkę
 265. 10:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji ZAMET INDUSTRY S.A. (4/2011)
 266. 10:30 W Niemczech we wrześniu 2011 r. stopa bezrobocia spadła
 267. 10:23 DM BZ WBK obniżył rekomendację Bogdanki do "trzymaj", cenę docelową do 122 zł
 268. 10:23 Złoty pozostanie pod presją, dług podąży za złotym
 269. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (137/2011)
 270. 10:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (35/2011)
 271. 10:10 Warzywa w dół, mięso w górę. Przyszedł czas na oszczędzanie?
 272. 10:09 Bundestag głosuje nad reformą EFSF
 273. 10:05 Amerykanie nie wierzą Europie
 274. 10:03 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (41/2011)
 275. 10:00 Pawlak w "Die Welt": uwolnić Grecję z pułapki zadłużenia
 276. 09:58 AT - WIG20
 277. 09:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 278. 09:46 Bundestag o losach Aten. W inwestorach wzbiera nadzieja
 279. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 280. 09:36 Informacje ze spółek
 281. 09:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (63/2011)
 282. 09:27 Podaż powyżej 2200
 283. 09:25 Odbicie szybko wyhamowuje
 284. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 285. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2170,43 pkt (-0,51%)
 286. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 287. 09:23 GPW zawiesiła w czwartek obrót akcjami Prometu
 288. 09:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 289. 09:08 Na GPW możliwe spadki na otwarciu, rynek czeka na dane makro i glosowanie w Niemczech (opinia)
 290. 09:08 JP Morgan podniósł rekomendację dla CEZ-u do "przeważaj"
 291. 09:08 POLSAT OFE informuje
 292. 09:08 Citigroup rekomenduje "kupuj" JSW
 293. 09:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 294. 09:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.09.2011
 295. 09:08 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w VIII wzrosła do 63.731 mln zł
 296. 09:08 AVIVA PTE AVIVA BZ WBK SA informuje
 297. 09:03 Niemieckie „tak” nie wystarczy
 298. 08:58 Surowcowa panika może zaszkodzić Warszawie
 299. 08:54 Nieudany atak na lukę spadkową
 300. 08:52 Koniec długotrwałej pracy na czas określony
 301. 08:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (61/2011)
 302. 08:45 W rejonie ważnego oporu
 303. 08:36 Czeka nas nowy podatek?
 304. 08:33 MO-BRUK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (4/2011)
 305. 08:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie inwestycji w sieć klubów C...
 306. 08:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (41/2011)
 307. 08:03 DROZAPOL - Skup akcji własnych (41/2011)
 308. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 29 września
 309. 07:33 FOTA S.A. - Zawiadomienie o rezygnacji członka zarządu (20/2011)
 310. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 29.09 - 29.12.2011
 311. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 IX - 18 XI
 312. 06:48 Kredytobiorcy płacą bez spreadu
 313. 06:41 Koniec długotrwałej pracy na czas określony
 314. 06:34 Emeryci bez pracy
 315. 06:30 Straty z cyberwłamań czasami da się odliczyć
 316. 05:20 Libijski tort do podziału
 317. 04:30 Bolesne cięcie etatów w urzędach
 318. 03:30 Polityk obiecuje, biznes wie swoje
 319. 02:15 Opozycja chce rozsadzić budżet