Trwa ładowanie...
d1d3ms9
d1d3ms9

Artykuły z dnia: 2012.05.22 - finanse.wp.pl

 1. 00:19 KONSORCJUM STALI S.A. - Korekta załączników do raportu bieżącego nr 17/2012 (17/2012)
 2. 00:04 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (17/2012)
 3. 00:03 PBG - Odstąpienie od umowy podwykonawczej przez syndyka masy upadłości Dolnośląskich Surowców Ska...
 4. 23:35 NOTORIA SERWIS S.A. - Opinia zarządu w związku ze zgłoszonym przez akcjonariuszy projektem uchwał...
 5. 23:35 HYDROBUDOWA POLSKA - Odstąpienie od umowy podwykonawczej przez syndyka masy upadłości Dolnośląski...
 6. 22:21 CD Projekt RED SA - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej l...
 7. 21:51 BALTONA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 8. 21:51 STARK DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji Spółki (13/2012)
 9. 21:49 CD Projekt RED SA - Otrzymanie zawiadomień o transakcji zbycia i nabycia akcji (15/2012)
 10. 21:06 HYDROBUDOWA POLSKA - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki (22/2012)
 11. 20:55 Związkowcy z DSS będą się modlić w intencji firmy
 12. 20:38 MAC ws. Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (komunikat)
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 22 maja, 20.00
 14. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 22 maja, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 22 maja, 20.00
 16. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 17. 19:51 MEWA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (7/2012)
 18. 19:51 YAWAL S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (11/2012)
 19. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 21. 19:36 IGROUP - Objęcie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej przez osob...
 22. 19:36 DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy (47/2012)
 23. 19:36 BALTONA S.A. - Obniżenie udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym do poniżej 5% (11/2012)
 24. 19:35 Szef Tesco nie przyjmie premii rocznej - 372 tys. funtów
 25. 19:33 DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczeń o odstąpieniu od umów (46/2012)
 26. 19:19 BALTONA S.A. - Obniżenie udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym do poniżej 5% (10/2012)
 27. 19:19 CASH FLOW S.A. - Korekta raportu kwartalnego za I Q 2012 roku. (19/2012)
 28. 19:10 Eurodolar ważniejszy dla złotego niż skok inflacji
 29. 19:05 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group. Paryż 22 maja 2012.Decyzja Sądu w Pa...
 30. 18:53 Azoty Tarnów wśród firm, które zostały dopuszczone do negocjacji ws. zakupu akcji Siarkopolu
 31. 18:49 IGROUP - Rejestracja tekstu jednolitego statutu Internet Group S.A. w upadłości układowej. (32/2012)
 32. 18:48 BALTONA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej (9/2012)
 33. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 34. 18:38 GPW: Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia akcji spółki WORK SERVICE
 35. 18:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 36. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BBI ZENERIS NFI
 37. 18:38 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki ONERAY INVESTMENT
 38. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki DEBT TRADING PARTNERS
 39. 18:38 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki IPO SA
 40. 18:35 KANIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (23/2012)
 41. 18:23 W ciągu najbliższych sesji na GPW prawdopodobna kontynuacja wzrostowego odbicia (analiza)
 42. 18:23 Powolne wzrosty
 43. 18:21 WIELTON S.A. - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerw...
 44. 18:21 EUROSYSTEM S.A. - Korekta raportu nr 3/2012 z dnia 22 maja 2012 (3/2012)
 45. 18:19 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (28/2012)
 46. 18:15 Nowela ustawy o PIT. Kto straci prawo do odliczeń?
 47. 18:08 Transakcje pakietowe
 48. 18:08 PGNiG podpisało umowę 5-letniego programu emisji obligacji do 4,5 mld zł
 49. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 18:04 ELEKTROMONT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A....
 51. 18:03 REDAN - Umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości Postiro sp. z o.o. - spółki zależnej Redan ...
 52. 17:59 Problemy z oporem 2100 pkt
 53. 17:55 Lider greckiej SYRIZY apeluje do Niemców o solidarność
 54. 17:53 W Europie poprawa,na Książęcej zastój
 55. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 22.05.2012
 56. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2099,75 pkt (0,16%)
 57. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 58. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 59. 17:53 BZ WBK Asset Management ma poniżej 5 proc. Open Finance
 60. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,53 proc. z 4,11 proc. - NBP
 61. 17:53 PPIM zmniejszył swoje zaangażowanie w Paged do poniżej 5 proc.
 62. 17:52 IGROUP - Podwyższenie kapitału zakładowego Internet Group S.A. w upadłości układowej w granicach ...
 63. 17:52 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie ugody sądowej z Rupes Sp. z o.o. (12/2012)
 64. 17:49 REDAN - Informacja o transakcjach na akcjach Redan S.A. (21/2012)
 65. 17:49 EMPERIA - Otrzymanie zawiadomienia o darowiźnie akcji Emperia Holding S.A. przez Pana Jarosława W...
 66. 17:49 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał n...
 67. 17:48 EMPERIA - Otrzymanie zawiadomienia o darowiźnie akcji Emperia Holding S.A. przez Pana Artura Kawę...
 68. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 69. 17:33 PGNIG - Zawarcie dokumentacji ustanowienia Programu emisji obligacji (82/2012)
 70. 17:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (35/2012)
 71. 17:23 ZWZ Pani Teresa Medica zdecydowało o wypłacie 1,14 zł dywidendy na akcję
 72. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 22 maja, 17.00
 73. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 22 maja, 17.00
 74. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 22 maja, 17.00
 75. 17:23 MKiDN: stanowisko ws. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (komunikat)
 76. 17:21 PAGED - obniżenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ przez akcjonariusza (26/2012)
 77. 17:18 ASBISc - Nabycie akcji własnych (30/2012)
 78. 17:15 Rynki czekają na bodźce do dalszych wzrostów
 79. 17:11 Mieszane nastroje przed jutrzejszym nieformalnym szczytem UE
 80. 17:07 TERESA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PANI TERE...
 81. 17:04 BEST - Emisja obligacji (8/2012)
 82. 17:03 TERESA - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. (10/2012)
 83. 17:03 E-MUZYKA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 84. 17:03 MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (12/2012)
 85. 17:03 ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limi...
 86. 17:03 TERESA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjon...
 87. 16:53 Inflacja w VI i VII lekko odbije, następnie do końca '12 powinna się powoli obniżać - Chojna-Duch
 88. 16:49 SFINKS POLSKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za ro...
 89. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.05.2012
 90. 16:38 Złoty nieco słabszy, konsolidacja na rynku długu (opis)
 91. 16:38 ZWZ Orion Investment zdecydowało o wypłacie 1,62 zł dywidendy na akcję
 92. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 96. 16:34 ORION INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczaj...
 97. 16:34 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH...
 98. 16:28 W bankach najbardziej nas denerwują nieuczciwe reklamy
 99. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:19 CEZ, a.s. - Martin Novák potwierdzony na stanowisku wiceprezesa zarządu (26/2012)
 102. 16:19 AIR MARKET S.A. - Informacja otrzymana od nowego Akcjonariusza (5/2012)
 103. 16:19 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 104. 16:19 PELION S.A. - Program nabywania akcji własnych w celu umorzenia (72/2012)
 105. 16:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej oraz projekt...
 106. 16:15 Twórca "piramidy finansowej" stanął przed sądem
 107. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 7741,50 USD za tonę
 108. 16:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Murapolu
 109. 16:03 HYPERION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2012 roku ? porząde...
 110. 15:53 CIR: przerwa w obradach Rady Ministrów (komunikat)
 111. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 115. 15:53 ING OFE informuje
 116. 15:51 COMARCH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 25 ...
 117. 15:49 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (43/2012)
 118. 15:48 PERMEDIA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok (8/2012)
 119. 15:36 ZAMET INDUSTRY S.A. - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję (11/2012)
 120. 15:36 NEUCA - Nabycie akcji własnych (37/2012)
 121. 15:35 ALTERCO - Objęcie akcji serii H przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A (46/2012)
 122. 15:34 PERMEDIA - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.05.2012 r. (...
 123. 15:34 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (73/2012)
 124. 15:34 ALTERCO - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alterco S.A., w ramach emisji 1...
 125. 15:34 ORBIS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2012)
 126. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (73/2012)
 127. 15:27 Zwycięzcy pierwszego etapu GO4Challenge wyłonieni
 128. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 129. 15:21 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (72/2012)
 130. 15:19 HARDEX S.A. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A. (60/2012)
 131. 15:19 RADPOL S.A. - Zmiana firmy (nazwy) i formy prawnej podmiotu wybranego do badania sprawozdań finan...
 132. 15:19 INVISTA S.A. - Zawiadomienia o zmianie posiadanego pakietu akcji. (15/2012)
 133. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 134. 15:18 BLUMERANG PRE IPO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2012)
 135. 15:18 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (24/2012)
 136. 15:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (42/2012)
 137. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:06 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (13/2012)
 140. 15:06 PERMEDIA - Zmiana w składzie osób nadzorujących w Z. Ch. "Permedia" S.A. (6/2012)
 141. 14:53 W ponad połowie sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura w V oceniana jest niekorzystnie - GUS
 142. 14:52 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (38/2012)
 143. 14:51 CEZ, a.s. - ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWY...
 144. 14:50 QUART DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Quart Dev...
 145. 14:50 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. (11/2012)
 146. 14:50 FAM - Zawarcie umowy sprzedaży i umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (36/2012)
 147. 14:49 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Unaudited Results of Operations of the Nova KBM Group: January ...
 148. 14:49 QUART DEVELOPMENT S.A. - Korekta raportu nr 7/2012 z dnia 22 maja 2012 (8/2012)
 149. 14:49 WANDALEX - Wybór biegłego rewidenta (8/2012)
 150. 14:49 MARKA S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 21 czerwca 2012 roku. (1/2012)
 151. 14:38 Liczba rezerwacji wycieczek w 20 tyg. '12 wzrosła o 62,9 proc. rdr - PZOT
 152. 14:38 Klimat koniunktury w przemyśle nadal pozytywny, choć nieco gorszy niż przed miesiącem i przed rokiem
 153. 14:38 W IV '12 sprowadzono do Polski 55.526 samochodów używanych - MF
 154. 14:38 Wskaźnik koniunktury w handlu w maju wyniósł minus 4 - GUS
 155. 14:38 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w V '12 słabszy rdr i mdm - GUS
 156. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 14:38 Zmiany w DnB NORD. Rebranding i odchudzanie
 158. 14:38 Aviva OFE ma ponad 5 proc. głosów na WZ Netii
 159. 14:35 KNF zgodziła się na przejęcie TUiR Warta przez Talanx i Meiji Yasuda
 160. 14:33 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (23/...
 161. 14:23 KNF zgodziła się na przejęcie TUiR Warta przez Talanx i Meiji Yasuda
 162. 14:23 Komunikat ze 155 posiedzenia KNF
 163. 14:23 Eksport zbóż w sezonie 2011/12 wyniesie ok. 2,4 mln ton - szacunek MRiRW
 164. 14:23 Inflacja bazowa rdr w IV 2,7 proc. vs 2,4 proc. w III - NBP
 165. 14:23 KNF nałożyła na Komputronik 70 tys. zł kary za naruszenie obowiązków informacyjnych
 166. 14:21 ASSETUS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 25 czerwca 2012 ro...
 167. 14:20 MAKARONY POLSKIE S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 168. 14:20 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (40/2012)
 169. 14:19 MAKARONY POLSKIE S.A. - Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA (19/2012)
 170. 14:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 171. 14:18 INVENTI S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu (1/2012)
 172. 14:08 CIR: premier spotkał się z przewodniczącą Rady Federacji Rosji (komunikat)
 173. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 174. 14:08 NWZ Hardeksu zdecydowało o skupie akcji własnych za 14,53 mln zł
 175. 14:08 Eko Holding liczy na wzrost marż, podtrzymuje prognozy na I półrocze
 176. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 13:52 PERMEDIA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.05.2012 r. (...
 178. 13:49 Ostrożnie z dolarowymi inwestycjami
 179. 13:48 EUROSYSTEM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosystem S.A. na dzień 18 cz...
 180. 13:48 POLNA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 181. 13:37 KOMPAP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (15/2012)
 182. 13:35 HARDEX S.A. - Warunki zawieszające umowy znaczącej (59/2012)
 183. 13:35 WISTIL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kalis...
 184. 13:35 HARPER HYGIENICS S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. ...
 185. 13:35 KOMPAP - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 18.06.2012r. (16/2012)
 186. 13:34 WISTIL - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" ...
 187. 13:24 Tesco e-problem
 188. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 190. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 191. 13:22 OECD wpływa na notowania
 192. 13:22 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (95/2012)
 193. 13:21 TOYA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki (9/2012)
 194. 13:21 HARDEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. (57/2012)
 195. 13:10 Umiejętności interpersonalne teraz w Akademii PARP!
 196. 13:10 OECD: prognoza PKB strefy euro w 2012 r. - minus 0,1 proc.
 197. 13:09 Tani przewoźnik zbankrutował
 198. 13:07 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (26/2012)
 199. 13:05 BOMI - Nabycie akcji spółki BOMI S.A. przez członka Rady Nadzorczej oraz przez podmiot związany z...
 200. 13:05 Słabe wyniki Tesco - nagrody nie będzie
 201. 13:00 Monti jedzie na szczyt UE, by forsować wzrost i euroobligacje
 202. 12:58 Przodownicy pracy na budowie A2. Zdążą? Muszą zdążyć!
 203. 12:53 UOKiK: pociąg, samolot, samochód - raport po kontroli (komunikat)
 204. 12:49 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions...
 205. 12:34 WORK SERVICE S.A. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwyk...
 206. 12:34 GC INVESTMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA GC Investment S.A. na dzień 22.06.2012 r. oraz pr...
 207. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 098/A/NBP/2012
 208. 12:21 IDEON S.A. - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (31/2012)
 209. 12:15 Projekt ws. zbierania przez banki danych o nieruchomościach
 210. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 211. 12:08 Dług publ. przekroczyłby 55 proc. PKB, gdyby EURPLN był powyżej 5,0 - Citi (opinia)
 212. 12:08 Kurs PDA spółki Forposta wzrósł w debiucie na NewConnect o 27,2 proc., do 14 zł
 213. 12:08 KNF przygotowała projekt Rekomendacji J ws zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o
 214. 11:53 Piotr Serafin sekretarzem stanu w MSZ (komunikat)
 215. 11:53 GUS opublikuje w piątek 25.05 Biuletyn Statystyczny z danymi o bezrobociu i sprzedaży detalicznej -
 216. 11:53 HSBC podwyższył rekomendację dla Pekao do "przeważaj" (opis)
 217. 11:52 MOSTALWAR - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (20/2012)
 218. 11:52 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (34...
 219. 11:49 BMPAG - Publikacja wyników za I kwartał 2012 roku (10/2012)
 220. 11:47 Idealny Pracodawca 2012 według studentów
 221. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 222. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 223. 11:38 GPW: zmiana nazwy CENTROZAP na IDEON
 224. 11:38 Zarząd Chemoservis-Dwory rekomenduje wypłatę 0,01 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 225. 11:38 RN Mostostalu Warszawa powołała Marka Józefiaka na prezesa spółki
 226. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 227. 11:37 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 228. 11:37 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji Wind Mobile S.A. przez żonę Członka Zarządu Spółki. (8/2012)
 229. 11:36 MAKARONY POLSKIE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polski...
 230. 11:34 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (81/2012)
 231. 11:34 UNIBEP S.A. - UNIBEP S.A. wyemitował obligacje o wartości nominalnej 22 mln PLN ? korekta raportu...
 232. 11:23 Ambasada RP w Madrycie: min. Zdrojewski wręczy odznaczenia (komunikat)
 233. 11:23 Produkcja stali surowej w IV'12 spadła do 680 tys. t wobec 803 tys. t w IV'11 - World Steel
 234. 11:23 Wielton zamierza wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję
 235. 11:21 STALEXPORT AUTOSTRADY - Spełnienie warunku umowy (14/2012)
 236. 11:19 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Deklaracja wypłaty dywidendy (15/2012)
 237. 11:12 Korekta trwa
 238. 11:08 Dom Development wprowadził do sprzedaży 189 mieszkań z III etapu Derby 14
 239. 11:08 Ulma Construccion planuje wypłacić z zysku za '11 w sumie 3,81 zł dywidendy na akcję
 240. 11:04 SARE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchw...
 241. 11:04 WIELTON S.A. - Rekomendacja Zarządu Wielton S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 rok (20/2012)
 242. 10:53 Produkcja na eksport nie zrównoważy spadków produkcji na rynek wewnętrzny - Rada Gospodarcza
 243. 10:53 CIR: "Super Express" napisał nieprawdę (komunikat)
 244. 10:52 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (7/2012)
 245. 10:51 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (5/2012)
 246. 10:38 Szansa na stabilizację nastrojów na FX i FI
 247. 10:38 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.853,25 mln zł - NBP
 248. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 109,24-109,26 USD za baryłkę
 249. 10:36 GLOBAL TRADE S.A. - KOREKTA Raportu nr 17 dot. Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie gło...
 250. 10:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (64/2012)
 251. 10:26 Fabryka absurdów urzędniczych
 252. 10:24 Bankowe spekulacje nie psują nastrojów (na razie)
 253. 10:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 254. 10:23 By zejść z deficytem fin. publ. do 2,2 proc. PKB w '13 potrzebne dalsze działania - OECD
 255. 10:21 MIT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2012 roku ? porządek, materia...
 256. 10:21 08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji O...
 257. 10:20 AT - WIG20
 258. 10:19 ULMA Construccion SA - Akceptacja wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. przez Radę ...
 259. 10:19 Telewizja hybrydowa ruszy przed Euro 2012
 260. 10:18 GLOBAL TRADE S.A. - KOREKTA Raportu 16/212/KNF dot. Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie...
 261. 10:08 Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w nadchodzących miesiącach spowolni - Erste (opinia)
 262. 10:05 Wicedyrektor CEA: we Francji koszt energii z atomu to 54 euro za MWh
 263. 10:04 Informacje ze spółek
 264. 10:02 Kobieta sukcesu powinna milczeć
 265. 09:53 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 2,8 proc. - PUDS
 266. 09:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 267. 09:53 HSBC podwyższył rekomendację dla Pekao do "przeważaj"
 268. 09:51 Giełdy szybko odrabiają straty
 269. 09:49 ELEKTROTIM S.A. - Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez Prokurenta Spółki. (10/2012)
 270. 09:48 GANT - Stan posiadania akcji przez Adama Zarembę Śmietańskiego (42/2012)
 271. 09:44 Dane z USA pozytywnie zaskoczą
 272. 09:40 Poranny komentarz rynkowy XTB – rynki odbiły się od dna
 273. 09:36 MOSTALWAR - Zmiany w Zarządzie Spółki (19/2012)
 274. 09:36 EKO HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień ...
 275. 09:18 Straty odrabiane przy małej aktywności inwestorów
 276. 09:18 Ze świata polityki do wielkich pieniędzy – komu to się udało?
 277. 09:13 Zauważalny wzrost
 278. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 279. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2106,24 pkt (+0,47%)
 280. 08:57 100 mld EUR poprawi nastroje
 281. 08:53 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 282. 08:48 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (26/2012)
 283. 08:42 Złoty odrobił część strat z poprzedniego tygodnia.
 284. 08:38 Byki wykorzystały szanse
 285. 08:38 Straty hiszpańskich banków do 260 mld euro - IIF
 286. 08:38 Raiffeisen obniżył cenę docelową akcji TP SA do 16,9 zł
 287. 08:32 Kontynuacja odreagowania
 288. 08:30 Związkowcy chcą, by Senat odrzucił ustawę emerytalną
 289. 08:23 Qumak-Sekom ma kontrakt o wartości 53,4 mln zł
 290. 08:18 Deregulacja zawodów mimo oporu
 291. 08:16 Rostowski najbogatszy
 292. 08:08 Fundusze zarządzane przez Quercus TFI mają ponad 5 proc. akcji Centrum Klima
 293. 08:04 Budowa S8 zniszczyła im życie
 294. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 22 maja
 295. 07:51 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (3/2012)
 296. 07:49 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (25/2012)
 297. 07:48 MOJ S.A. - Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą. (4/2012)
 298. 07:18 Taką łapówkę musisz dać w szpitalu
 299. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 V - 29 VI
 300. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 22.05 - 14.11.2012
 301. 06:37 Alkohol na szkoleniach wbrew prawu
 302. 06:30 Firmy stronią od stadnych zakupów
 303. 06:19 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (2/2012)
 304. 05:05 Fiskus zwróci ulgę spadkobiercom
 305. 04:35 IIF: straty hiszpańskich banków do 260 mld euro
 306. 04:35 Polski rząd udowodni, że łupki są bezpieczne
 307. 03:30 Mocne odbicie na Wall Street, ale Facebook zniżkował ponad 10 proc.
 308. 03:25 Domy bez pozwoleń