Trwa ładowanie...
d33wjtl
d33wjtl

Artykuły z dnia: 2012.05.16 - finanse.wp.pl

 1. 01:51 NFI EMF - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (25/2012)
 2. 01:35 Będą dopłaty do domów energooszczędnych
 3. 00:21 REINHOLD POLSKA AB - Publikacja raportu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r./ Announc...
 4. 00:20 Szefowa MFW: Grecja musi spełniać warunki pakietu ratunkowego
 5. 00:18 REINHOLD POLSKA AB - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 6. 00:04 REINHOLD POLSKA AB - Korekta raportu rocznego ze względu ma problem techniczny z załącznikiem/ Co...
 7. 23:48 NFI EMF - Powołanie Zarządu na następną kadencję oraz powołanie nowego członka. (24/2012)
 8. 23:36 NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF przekraczających 5% ogólnej liczby głosów w spółce. (23/2...
 9. 23:34 FABRYKA FORMY S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w głosach w wyniku zawarcia porozumi...
 10. 23:34 NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające więcej niż 15% ogólnej liczby głosów. (22/2012)
 11. 22:49 PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (31/2012)
 12. 22:05 Hipermarket sprzedawał cukier z logo partii komunistycznej
 13. 21:49 ZUE S.A. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11/2012)
 14. 21:49 COMP - Wykup i emisja obligacji Spółki (24/2012)
 15. 21:23 Śledztwo po miliardowych stratach banku JPMorgan Chase
 16. 21:08 Luzowanie polityki monetarnej w USA może być konieczne, jeśli zacznie załamywać się ożywienie -
 17. 21:07 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 18. 21:00 Śledztwo po miliardowych stratach banku JPMorgan Chase
 19. 20:53 MSiT: minister Mucha spotkała się z Marcinem Gortatem (komunikat)
 20. 20:48 Rubicon Partners NFI SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję (30/2012)
 21. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 16 maja, 20.00
 22. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 16 maja, 20.00
 23. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 16 maja, 20.00
 24. 20:33 Rubicon Partners NFI SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners NFI ...
 25. 20:08 Koziński z NBP nie widzi istotnych przesłanek, aby do wyborów greckich PLN miał się wyraźnie
 26. 19:48 CP ENERGIA S.A. - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (30/2012)
 27. 19:38 GPW W WARSZAWIE SA opinia rady giełdy dotycząca propozycji zarządu w sprawie podziału zysku Spółki
 28. 19:36 GPW - Opinia Rady Giełdy dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za r...
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:19 PEPEES - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ (14/2012)
 31. 19:19 ALTERCO - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (43/2012)
 32. 19:08 Z greckich banków w dwa dni wycofano 1,2 mld euro - "FT"
 33. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 18:45 Prezesi TVP i PR: spółki są w katastrofalnej sytuacji finansowej
 35. 18:40 Z greckich banków w dwa dni wycofano 1,2 mld euro
 36. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 37. 18:38 GPW: Komunikat - STOCKINFO
 38. 18:38 Mostostal Export zawarł ugodę z Elektrim-Megadex i zapłaci mu łącznie 2,98 mln zł
 39. 18:36 Popyt w grze
 40. 18:23 MTBiGM: transport na Euro 2012 (komunikat, popr.)
 41. 18:19 HYGIENIKA - Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A.zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku (23/2012)
 42. 18:19 INVESTOR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 43. 18:18 MOSTALEXP - Zawarcie ugody z Elektrim - Megadex S.A. (23/2012)
 44. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 16.05.2012
 45. 18:08 Transakcje pakietowe
 46. 18:08 Moody's utrzymuje przegląd ratingu Caa1 dla CEDC pod kątem możliwego obniżenia
 47. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 48. 18:06 Obiecujące odbicie
 49. 18:05 Ludzie sami wybiorą, na co pójdą pieniądze z budżetu
 50. 18:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Raport kwartalny Q 1/2012
 51. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2119,73 pkt (0,41%)
 52. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 53. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 54. 17:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA
 55. 17:53 MRiRW ws. uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne (komunikat)
 56. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,79 proc. z 4,76 proc. - NBP
 57. 17:52 GRUPA LOTOS - Aneks do umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Kolej Sp. z o.o. (18/2012)
 58. 17:49 INTEGER.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 59. 17:38 EBC chce pozostania Grecji w strefie euro, jednak nie za wszelką cenę - Draghi (opis)
 60. 17:38 MTBiGM: transport na Euro 2012 (komunikat)
 61. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 62. 17:38 MSZ ws. sesji Konferencji Utrechckiej (komunikat)
 63. 17:37 HYGIENIKA - Zwołanie ZWZ Hygienika S.A. na dzień 12 czerwca 2012 roku (22/2012)
 64. 17:36 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Wpis do Rejestru Zastawów (8/2012)
 65. 17:35 OPZZ skarży kwotową waloryzację emerytur do Trybunału Konstytucyjnego
 66. 17:34 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 67. 17:33 PHARMENA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 14.0...
 68. 17:30 Rząd zdecydował: zasiłki pójdą w górę. Kto może je dostać?
 69. 17:27 W Europie problemy, a w USA lepsze dane makroekonomiczne
 70. 17:24 Zmiana nastrojów, WIG20 uratowany
 71. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 16 maja, 17.00
 72. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 16 maja, 17.00
 73. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 16 maja, 17.00
 74. 17:09 Potężne odbicie złotego
 75. 17:08 Amica planuje zwiększyć program emisji obligacji do 150 mln zł z 100 mln zł
 76. 17:02 Zamieniasz samochód? Uważaj na podatek
 77. 16:53 ProNatura unieważniła przetarg na wykonawcę spalarni w Bydgoszczy, wkrótce nowy przetarg
 78. 16:52 Amerykańska produkcja przyspiesza
 79. 16:51 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 80. 16:49 PEP - Życiorys Pani Zofii Dzik (26/2012)
 81. 16:49 PEP - Życiorys Pana Dariusza Krawczyka (27/2012)
 82. 16:47 Oni decydują, co kupujesz. Kontrolują niemal wszystko
 83. 16:42 Pracował 20 lat nielegalnie na lotnisku
 84. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:38 Zarząd Wandaleksu rekomenduje 0,12 zł dywidendy na akcję za 2011 r.
 86. 16:38 ABC Data planuje przeznaczyć na dywidendę 20 mln zł za 2011 r., czyli 0,16 zł/akcję
 87. 16:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 88. 16:38 Na rynkach po pewnym uspokojeniu możliwy powrót nerwowości związanej z Grecją (opis)
 89. 16:38 EBC stoi mocno za pozostaniem Grecji w strefie euro - Draghi
 90. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.05.2012
 91. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 92. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:35 AMICA - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2012 ? projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadze...
 94. 16:34 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (40/2012)
 95. 16:34 EMPERIA - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2012. (23/2012)
 96. 16:33 PELION SA - Tekst jednolity Statutu Spółki (71/2012)
 97. 16:33 PEP - Wybór biegłego rewidenta (25/2012)
 98. 16:24 SN: można przywrócić do pracy odwołanego prezesa spółki
 99. 16:22 WANDALEX - Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2011 (5/2012)
 100. 16:22 KANIA - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania. (22/2012)
 101. 16:22 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-57/2012) (57/2012)
 102. 16:21 INTEGER.PL S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za I kwartał 2012 roku. (39/2012)
 103. 16:21 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (38/2012)
 104. 16:21 HYGIENIKA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (21/2012)
 105. 16:20 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 9 maja do 15 maja 2012 roku. (70/2012)
 106. 16:20 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 107. 16:20 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2012 roku (27/2012)
 108. 16:20 ABC DATA S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwoł...
 109. 16:19 IGROUP - Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu - korekta. (29...
 110. 16:19 ABC DATA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (45/2012)
 111. 16:19 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 9 maja do 15 maja 2012 roku. (70/2012)
 112. 16:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:08 MF zadowolone z przetargu PS0417; wykorzystuje osłabienie PLN do sprzedaży walut na rynku - Marczak
 115. 16:08 EGB Investments planuje wypłatę po 0,1 zł/akcję dywidendy za 2011 r.
 116. 16:07 MNI - Wybór biegłego rewidenta. (89/2012)
 117. 16:06 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Flash Report of April 2012 (39/2012)
 118. 16:05 Nowak wystawia oceny przed Euro 2012
 119. 16:04 PEMUG - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 (3/2012)
 120. 16:04 MNI - Spłata zadłużenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 74 mln zł przez MNI Telecom S.A. (90/2...
 121. 16:03 NEW WORLD RESOURCES PLC - Zawiadomienie o transakcjach dyrektorów/osób pełniących funkcje kierown...
 122. 16:03 HARPER HYGIENICS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicz...
 123. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:53 W III Polska nie spełniała kryterium stabilności cen, wypełniała kryterium stóp proc. - MF
 126. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 127. 15:52 LC CORP S.A. - Powołanie Zarządu na nową kadencję (34/2012)
 128. 15:51 LENTEX - Nabycie akcji własnych (71/2012)
 129. 15:49 TVN - Zmiana warunków finansowych udzielenia gwarancji za zobowiązania wynikające z obligacji Sen...
 130. 15:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - Przydział akcji dla pracowników Spółki. (20/2012)
 131. 15:39 64 tys. zł nagród dla nadzorujących budowę A2
 132. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:38 Rafako wycofuje pozew w postępowaniu arbitrażowym przeciwko HPE
 134. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 136. 15:38 Według PZU cena w wezwaniu na ZA Tarnów nie odzwierciedla oczekiwań
 137. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7662,50 USD za tonę
 138. 15:35 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 139. 15:35 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 140. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:21 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (54/2012)
 142. 15:21 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 143. 15:20 UOKiK chce wysokich kar dla menedżerów
 144. 15:19 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 145. 15:19 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (40/2012)
 146. 15:19 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 147. 15:08 Akcjonariusze Emperii zdecydowali o wypłacie po 56,41 zł dywidendy na akcję
 148. 15:08 BBN: posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (komunikat)
 149. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 4 gr
 150. 15:08 MF: NSA oddalił skargę ws. klasyfikacji samochodu typu pick-up (komunikat)
 151. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:04 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (9/2012)
 155. 15:04 RAFAKO - Wycofanie pozwu przez RAFAKO S.A. (30/2012)
 156. 15:01 Od 1 czerwca opłaty za przejazd A4 między Gliwicami a Wrocławiem
 157. 14:55 Polak na zachodzie – w roli pracownika czy niewolnika?
 158. 14:53 Medort planuje zadebiutować na GPW na przełomie '12/13, a z emisji pozyskać do 30 mln zł
 159. 14:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIATEL SA
 160. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 14:53 MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje PS0417 za 700 mln zł - komunikat.
 162. 14:53 Deficyt w obrotach bieżących w III 228 mln euro - NBP
 163. 14:53 Deficyt w obrotach bieżących w III 228 mln euro - NBP (opinia)
 164. 14:53 Gdzie zgłosić szkodę spowodowaną przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą?
 165. 14:52 Łatwiej pożyczyć na pralkę niż na betoniarkę
 166. 14:49 EMPERIA - Powołanie członków Zarządu Emperia Holding S.A. na nowe kadencje (22/2012)
 167. 14:43 Na jakiego rodzaju dodatkowe zniżki mogę liczyć przy zakupie polisy OC?
 168. 14:40 Czy wypowiedzenie umowy OC można wysłać mailem?
 169. 14:35 RAINBOW TOURS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA. (12/2012)
 170. 14:35 EMPERIA - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy (20/2012)
 171. 14:34 EMPERIA - Uchwały ZWZ Emperia Holding S.A. z dnia 15 maja 2012 roku (19/2012)
 172. 14:34 EMPERIA - Powołanie członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. na nową kadencje (21/2012)
 173. 14:33 Czy wartość samochodu uwzględniona w polisie AC zmienia się podczas trwania umowy?
 174. 14:33 MEDIATEL - Warunkowa rejestracja akcji serii K w KDPW (30/2012)
 175. 14:33 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)
 176. 14:31 Możliwy kolejny protest lekarzy
 177. 14:28 Chcę wyjechać na mecz EURO 2012 do Kijowa, czy polskie OC działa na Ukrainie?
 178. 14:25 Prezydent podpisał ustawę likwidującą ulgi dla NFI
 179. 14:23 PBG z programu emisji obligacji może pozyskać od 300 do 500 mln zł
 180. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 181. 14:22 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (36/2012)
 182. 14:22 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (26/2012)
 183. 14:22 IGROUP - Wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. (29/2012)
 184. 14:21 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in April 2012 by the companies in the group of Eurohold (12...
 185. 14:19 COGNOR S.A. - komentarz Zarządu do wyników za I kwartał 2012 (9/2012)
 186. 14:10 SLD: podatek od kopalin - do Trybunału Konstytucyjnego
 187. 14:08 PBG zdobyło kontrakt na budowę elektrowni gazowej dla PGE w Zgierzu
 188. 14:05 Sąd Okręgowy zakazał reklamy OLT Express podobnej do PLL LOT
 189. 13:53 Polityka pieniężna powinna pozostać akomodacyjna, podwyżki stóp nieuzasadnione - MFW
 190. 13:53 W budżecie PBG na ten rok sprzedaż jedynie Galerii Kujawskiej
 191. 13:53 Acron: Wyższa cena w wezwaniu na Tarnów byłaby nieuzasadniona
 192. 13:50 Pojedziemy nieukończonymi drogami
 193. 13:48 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (37/2012)
 194. 13:40 GDDKiA: 64 tys. zł nagród dla nadzorujących budowę A2
 195. 13:38 MS ws. uruchomienia systemu ECRIS (komunikat)
 196. 13:38 MF zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje PS0417 za 700 mln zł - komunikat.
 197. 13:38 W weekend 11-13.05 kina najwięcej zarobiły na filmie "Avengers"
 198. 13:38 Arctic Paper oczekuje ponad 800 tys. ton sprzedaży w 2012 r., wyniki w II kw. będą stabilne
 199. 13:38 W większości regionów spadają ceny pszenicy konsumpcyjnej
 200. 13:38 Grupa Warta liczy na utrzymanie w '12 dwucyfrowego wzrostu składki
 201. 13:38 Emperia chce do końca III kw. podjąć decyzję ws. sprzedaży segmentu detalicznego (opis)
 202. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 203. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:23 Euro do dolara najsłabsze od czterech miesięcy
 205. 13:22 DOMZDROW - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A. z...
 206. 13:22 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (68/2012)
 207. 13:21 EUROTEL S.A. - Informacja o zmianie wysokości zobowiązań Emitenta w ramach umowy Ramowej Wielozad...
 208. 13:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 5 gr - e-petrol.pl
 209. 13:05 Euro do dolara najsłabsze od czterech miesięcy
 210. 13:04 DOMZDROW - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2/2012)
 211. 12:56 Grecja tematem numer jeden
 212. 12:54 Grexit, czyli ile warta jest europejska solidarność
 213. 12:53 Wskaźniki zadłużenia PBG będą najwyższe ok. połowy roku, potem zaczną spadać
 214. 12:53 Emperia chce do końca III kw. podjąć decyzję ws. sprzedaży segmentu detalicznego
 215. 12:53 Zarząd ED Invest rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2011 r.
 216. 12:53 Robyg uważa prognozy analityków zysku netto na poziomie 42-51 mln zł w '12 za realne
 217. 12:53 China Three Gorges i State Grid Corporation of China są zainteresowane inwestycjami w Polsce -
 218. 12:52 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (15/2012)
 219. 12:52 PCZ S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA PCZ S.A. (6/2012)
 220. 12:49 BEST - Wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w...
 221. 12:38 Robyg chce przeznaczyć w tym roku na zakup gruntów 30-50 mln zł
 222. 12:38 Wyższa cena w wezwaniu na Tarnów byłaby nieuzasadniona - wiceprezes Acron
 223. 12:38 W najbliższych dniach rozmowy PBG z OHL ws. sprzedaży Hydrobudowy i Aprivii (opis)
 224. 12:35 ED INVEST S.A. - Zarząd rekomenduje dywidendę (15/2012)
 225. 12:35 Kosiniak-Kamysz: powiązać progi uprawniające do zasiłków z inflacją
 226. 12:34 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (14/2012)
 227. 12:34 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...
 228. 12:34 ENERGOINSTAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (10/2012)
 229. 12:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu kwartalnego o wybrane dane finan...
 230. 12:23 MSZ: konsultacje polsko-estońskie (komunikat)
 231. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 232. 12:23 MF sprzedało obligacje PS0417 za 3.548,421 mln zł - komunikat
 233. 12:23 Negatywny wpływ kontraktów drogowych na PBG najbardziej widoczny w 2012 r.
 234. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr094/A/NBP/2012
 235. 12:15 Budzanowski: wydobycie gazu w Polsce wzrośnie o 10 mld m.
 236. 12:08 UOKiK ws. nowelizacji przepisów antymonopolowych (komunikat)
 237. 12:06 RADPOL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (36/2012)
 238. 12:03 RADPOL S.A. - Powołanie osoby zarządzającej. (37/2012)
 239. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 240. 11:53 MSP widzi zainteresowanie innych inwestorów wezwaniem na ZA Tarnów - Baniak
 241. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 242. 11:53 NORDEA PTE SA informuje
 243. 11:50 PRÓCHNIK - RB 4/2012 - Wybór biegłego rewidenta. (4/2012)
 244. 11:40 GDDKiA: pierwszy wiadukt na odcinku C autostrady A2 - gotowy
 245. 11:40 Eurostat: w Polsce roczna inflacja wyniosła w kwietniu 4,0 proc.
 246. 11:38 ING OFE informuje
 247. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 248. 11:38 Inflacja HICP w Polsce w IV '12 wyniosła 4,0 proc. rdr - Eurostat
 249. 11:36 Niewolnicze warunki pracy imigrantów
 250. 11:34 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 251. 11:25 Sprzedano królewski diament Beau Sancy
 252. 11:24 Zawody w cenie i te, których lepiej unikać
 253. 11:23 Stopy procentowe w Islandii w górę o 50 pkt. bazowych
 254. 11:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 255. 11:22 DSS S.A. - Informacja o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta (43/2012)
 256. 11:20 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (26/2012)
 257. 11:18 C&C ENERGY SA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Clean&Carbon Energy S.A. (18/2012)
 258. 11:08 FootFall Index Polska w tygodniu od 7 maja do 13 maja spadł o 2,6 proc. rdr
 259. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 110,30-110,32 USD za baryłkę
 260. 11:05 "Nauką i pracą budujemy Polskę ludową"
 261. 11:04 CP ENERGIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. w dni...
 262. 10:55 Grecki prezydent ostrzega partie przed odpływem gotówki z banków
 263. 10:53 Aviva PTE cenę w wezwaniu na ZA Tarnów uważa za wyjątkowo niesatysfakcjonującą
 264. 10:53 Banki zaostrzają politykę kredytową w każdym segmencie rynku - NBP
 265. 10:53 Obecna sytuacja PLN grą psychologiczną związaną z sytuacją w Grecji - Zaleska, NBP (aktl.)
 266. 10:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 24.781,00 mln zł - NBP
 267. 10:52 NEUCA - Nabycie akcji własnych (34/2012)
 268. 10:52 CP ENERGIA S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CP ...
 269. 10:50 MNI - Odpowiedź na pozew wniesiony przez Telekomunikację Polską S.A. (88/2012)
 270. 10:45 Rośnie wartość szkód powstałych w wyniku kradzieży w energetyce
 271. 10:45 "Sueddeutsche Zeitung": UE i MFW muszą pójść Grecji na rękę
 272. 10:44 Gronkiewicz-Waltz: "Druga linia metra będzie gotowa na czas".
 273. 10:38 CPI od VI do X może być wyraźnie powyżej 4 proc., RPP raczej nie podniesie stóp - Rada Gospodarcza
 274. 10:38 Gwarant planuje wypłatę 0,30 zł dywidendy na akcję
 275. 10:38 Grupa Acron wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów po 36 zł za akcję (opis2)
 276. 10:36 TELESTRADA S.A. - Korekta raportu bieżącego 31/2012 z dnia 15.05.2012 "Raport kwartalny skonsoli...
 277. 10:34 TELESTRADA S.A. - Korekta raportu bieżącego 30/2012 z dnia 15.05.2012 "Raport kwartalny jednostko...
 278. 10:28 Bajeczna oferta dla Franciszka Smudy?
 279. 10:23 GPW: unieważnienie zleceń na akcje ATM
 280. 10:23 Obecna sytuacja PLN grą psychologiczną związaną z sytuacją w Grecji - Zaleska, NBP
 281. 10:23 FX i FI pod wpływem sentymentu globalnego, inwestorzy czekają na przetarg polskich obligacji
 282. 10:03 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora. (23/2012)
 283. 10:01 Da się zarobić poza Warszawą
 284. 09:55 Rostowski: wyjście Grecji ze strefy euro to zła wiadomość dla Polski
 285. 09:53 Grupa Acron wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów po 36 zł za akcję (opis)
 286. 09:50 Grexit coraz bardziej realny
 287. 09:46 Chętni do pracy są, ale nie odpowiadają pracodawcom
 288. 09:40 Tusk: Nikt nie będzie inwestował w gaz łupkowy...
 289. 09:32 Rozwiane nadzieje
 290. 09:24 Czarny scenariusz się spełnia. Grecy powtórzą wybory
 291. 09:23 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 292. 09:23 GPW na wniosek KNF zawiesza obrót akcjami DSS (aktl.)
 293. 09:23 Jeżeli USD/PLN utrzyma się na poziomie ok. 3,20, cena paliw może pozostać poniżej 6 zł/l -
 294. 09:23 Grupa Acron wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów po 36 zł za akcję
 295. 09:21 PRAGMA INKASO S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. zwołaneg...
 296. 09:20 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12...
 297. 09:20 Informacje ze spółek
 298. 09:20 PRAGMA INKASO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. (35/2012)
 299. 09:20 Rostowski: jestem przekonany, że Polacy docenią reformę emerytalną
 300. 09:19 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (59/2012)
 301. 09:16 Nowe wybory w Grecji, mieszane dane makro
 302. 09:15 Schaeuble: nie można renegocjować planu pomocy dla Grecji
 303. 09:11 WIG20 w pobliżu dołków 2011 roku
 304. 09:09 TVP i Orange Polska będą współpracować przy EURO 2012
 305. 09:08 POLSAT OFE informuje
 306. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2090,71 pkt (-0,97%)
 307. 09:08 KNF: Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami DSS do 15 czerwca
 308. 09:08 Poszukiwanie dna. Grecja przegra walkowerem?
 309. 09:05 BOMI - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (46/2012)
 310. 09:04 Tam pizza smakuje najtaniej
 311. 09:00 Premier już odłożył na emeryturę 78 000 złotych!
 312. 08:58 Seria samobójstw księży
 313. 08:53 GPW na wniosek KNF zawiesza obrót akcjami DSS
 314. 08:53 NWR miał w I kw. '12 6 mln euro zysku netto wobec konsensusu 4,3 mln euro straty
 315. 08:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 316. 08:48 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (37/2012)
 317. 08:45 Handel akcjami DSS zawieszony do 15 czerwca
 318. 08:38 Liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła w IV '12 o 6,7 proc. rdr - ACEA
 319. 08:38 Comarch chce wykupić mniejszościowych akcjonariuszy Comarch SuB
 320. 08:36 BBI DEVELOPMENT NFI - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku (21/2012)
 321. 08:34 Co dalej z Grecją?
 322. 08:23 Wyjście Grecji ze strefy euro skutkowałoby m.in. czasową deprecjacją złotego - Rostowski
 323. 08:23 Moody's obniżył ratingi filii włoskiego UniCredit
 324. 08:21 HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiazany (5/2012)
 325. 08:20 WORK SERVICE S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (9/2012)
 326. 08:19 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Wyniki za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. (13/2012)
 327. 08:19 NEW WORLD RESOURCES PLC - Wyniki za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2012 r. (19/2012)
 328. 08:17 Potencjalny „Grexit” powodem ucieczki od złotego
 329. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 16 maja
 330. 08:08 PBG zakłada 23 mln zł oszczędności do końca '12, w czerwcu opublikuje prognozy na 2012-13 r.
 331. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 332. 08:04 Bezrobotni utworzyli komitet kolejkowy po dotacje
 333. 07:59 W kierunku strefy: 2073 – 2077 pkt.
 334. 07:55 Sprzedaż biletów na Euro 2012 kwitnie w internecie
 335. 07:53 PBG w I kw. 2012 r. miało 445 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych
 336. 07:23 Podwyżkowa groza! Prąd zdrożeje do 40 procent!
 337. 07:08 Grupa Nokaut odwołała prognozę w związku z rezygnacją z przejęcia Skąpca i Opineo
 338. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 16.05 - 14.11.2012
 339. 07:08 Wartość portfela zamówień Comarchu na 2012 r. wyniosła 503,2 mln zł
 340. 07:08 Portfel zamówień grupy PBG wynosi 8,9 mld zł
 341. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 V - 29 VI
 342. 07:08 Strata netto grupy PBG w I kw. '12 wyniosła 60,5 mln zł wobec konsensusu 3,2 mln zł straty
 343. 07:08 Wyniki Robyg w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 344. 07:08 Boryszew miał w I kw. 25,1 mln zł zysku netto wobec 18,5 mln zł przed rokiem
 345. 07:08 Wyniki City Interactive w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 346. 07:06 Dziesięć groszy za kilometr na A4
 347. 07:00 Nie będzie zwolnienia komunikacji miejskiej z e-myta
 348. 06:33 Tak banki zarabiają na klientach
 349. 05:10 Masz kredyt, powalcz o tańszy
 350. 04:30 Szukając butów zedrzemy zelówki
 351. 03:20 Reklamowa mizeria na Euro 2012
 352. 02:05 JAGO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012