Trwa ładowanie...
d46c896
d46c896

Artykuły z dnia: 2012.05.17 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 CCI - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 2. 23:49 ABM SOLID S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (53/2012)
 3. 23:21 WASKO S.A. - Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 (10/2012)
 4. 23:20 WASKO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz treść projektów uchwał. (11/2012)
 5. 23:19 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH...
 6. 23:19 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH...
 7. 23:18 NETMEDIA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (9/2012)
 8. 23:15 Na Wall Street kolejny dzień spadków
 9. 23:04 WASKO S.A. - Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 (9/2012)
 10. 22:34 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions...
 11. 22:34 CENTRUM KLIMA S.A. - Opinia Zarządu Centrum Klima S.A. w sprawie wezwania ogłoszonego przez Linda...
 12. 22:21 ATLANTIS - Pośrednie nabycie akcji Emitenta. (31/2012)
 13. 22:21 ATLANTIS - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (30/2012)
 14. 22:04 ATLANTIS - Nabycie akcji Emitenta. (29/2012)
 15. 21:49 MENNICA - Rezygnacja osoby zarządzającej i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu (7/2012)
 16. 21:38 Spółka Multibud złożyła wniosek o upadłość spółki zależnej PBG
 17. 21:21 PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (32/2012)
 18. 21:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (73/2012)
 19. 20:53 Gratulacje R. Sikorskiego dla nowego ministra SZ Francji (komunikat)
 20. 20:53 Spółka Berling chce wypłacić 0,20 zł dywidendy na akcję
 21. 20:49 RONSON EUROPE N.V. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. (4/2012)
 22. 20:49 NFI EMF - Transakcja zbycia akcji emitenta przez podmiot wymieniony w art. 160 ustawy o obrocie i...
 23. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 17 maja, 20.00
 24. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 17 maja, 20.00
 25. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 17 maja, 20.00
 26. 20:19 BERLING S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. (7/2012)
 27. 20:10 NIK:TVP może nie poradzić sobie z utrzymaniem płynności finansowej
 28. 20:03 BERLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (6/2012)
 29. 19:55 Fitch obniża rating Grecji do CCC
 30. 19:38 Dywidendy za 2011 w spółkach publicznych - tabela
 31. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 32. 19:35 UOKiK: Sąd Apelacyjny potwierdził karę nałożoną na spółkę Carrefour
 33. 19:19 NG2 - Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2011 przez RN NG2 S.A. (25/2012)
 34. 19:18 NG2 - Uchwała Rady Nadzorczej NG2 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (24/2012)
 35. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 36. 18:53 GPW: zawieszenie obrotu w związku z nieprzekazaniem raportów kwartalnych
 37. 18:53 Netia rozpoczyna w piątek kolejny etap skupu akcji własnych, chce skupić do 3,5 proc. akcji
 38. 18:53 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki TILIA
 39. 18:45 Sobolewski: GPW w europejskiej czołówce
 40. 18:38 MSZ: wystąpienie ministra Sikorskiego w PISM (komunikat)
 41. 18:38 GPW: animator dla akcji CLOUD TECHNOLOGIES
 42. 18:38 GPW: animator dla obligacji GETIN NOBLE BANK
 43. 18:38 GPW zawiesiła od 18 V obrót na NewConnect akcjami Green Technology, KCSP, Playmakers i Tilia
 44. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji INDEXMEDICA
 45. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PRAGMA INWESTYCJE
 46. 18:38 MF: otwarcie nowoczesnego centrum usług elektronicznych (komunikat)
 47. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych PS0417
 48. 18:38 GPW: uchylenie uchwały zawieszającej - SUPER PREMIUM CARS
 49. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 50. 18:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 51. 18:35 Eurolot otrzymał pierwszego bombardiera najnowszej generacji Q400
 52. 18:34 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (15/2012)
 53. 18:34 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 54. 18:34 FERRUM - Wykreślenie zastawu rejestrowego na środkach obrotowych w postaci zapasów. (91/2012)
 55. 18:34 NETIA - Rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych (38/2012)
 56. 18:23 Transakcje pakietowe
 57. 18:23 Ipopema obniżyła rekomendację dla ZA Tarnów do "trzymaj", podwyższyła cenę docelową do 41,5 zł
 58. 18:21 PTI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (13/2012)
 59. 18:18 PEPEES - Nabycie udziałów (15/2012)
 60. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 17.05.2012
 61. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,81 proc. z 4,79 proc. - NBP
 62. 18:04 NETIA - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Cro...
 63. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 64. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 65. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2057,12 pkt (-2,95%)
 66. 17:50 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (36/2012)
 67. 17:47 Powrót do spadków. GPW "wyróżniona"
 68. 17:38 Stracone nadzieje
 69. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 70. 17:36 SOBET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 71. 17:34 FABRYKA FORMY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osoby nadzorującej i zmiana udziału w g...
 72. 17:34 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 73. 17:34 FABRYKA FORMY S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyż...
 74. 17:34 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (11/2012)
 75. 17:33 Rozedrgany rynek
 76. 17:25 Przeceny ciąg dalszy, kluczowych rozstrzygnięć brak
 77. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 17 maja, 17.00
 78. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 17 maja, 17.00
 79. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.05.2012
 80. 17:23 DM TMS Brokers planuje 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 81. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 17 maja, 17.00
 82. 17:21 DM WDM SA - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta (10/2012)
 83. 17:21 EUROSNACK S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Eurosnack S.A. (3/2012)
 84. 17:21 MEDIATEL - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K Mediatel S.A. do obrotu na rynku oficjalnych...
 85. 17:20 C&C ENERGY SA - Postanowienie Sądu Okręgowego o wstrzymaniu wykonalności nakazu zapłaty wydanego ...
 86. 17:19 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu pana Jose...
 87. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 88. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 17:07 TVN - Wydłużenie okresu wykorzystania umowy odnawialnej linii gwarancyjnej zawartej z Bankiem Pek...
 90. 17:04 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akjonariuszy (11/2012)
 91. 17:04 PLASTBOX - Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki (17/2012)
 92. 17:04 BANKBPH - Zmiany w składzie Zarządu Banku (10/2012)
 93. 17:03 NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy (32/2012)
 94. 16:53 Do wyborów w Grecji złoty w przedziale 4,30-4,40/EUR (opis)
 95. 16:49 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 96. 16:49 Rubicon Partners NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów ...
 97. 16:38 W tyg. zakończonym 13.05 udział TVN w oglądalności wynosił 15,62 proc., Polsatu 14,92 proc.
 98. 16:38 W latach '10-'13 polski deficyt fin. publ. obniży się o 5,0 pkt. proc., najwięcej w EŚW - Fitch
 99. 16:38 W tyg. zakończonym 13.05 Polsat miał 76,67 mln zł wpływów z reklam, TVN 71,49 mln zł
 100. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:38 UOKiK ws. kary dla spółki Carrefour (komunikat)
 102. 16:36 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (69/2012)
 103. 16:35 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (33...
 104. 16:35 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (71/2012)
 105. 16:35 MF: Polska podpisała umowy podatkowe z Kanadą i Islandią
 106. 16:34 MAKRUM S.A. - Spełnienie warunku znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną (32/2012)
 107. 16:34 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (22/2012)
 108. 16:34 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (71/2012)
 109. 16:33 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głos...
 110. 16:33 MAKRUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną (33/2012)
 111. 16:23 GPW: pierwszy dzień notowań akcji CLOUD TECHNOLOGIES SA
 112. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:23 Aqua planuje 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 114. 16:22 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wy...
 115. 16:20 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki (22/2012)
 116. 16:19 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zarejestrowanie fundacji ustanowionej przez spółkę zależną (28/2012)
 117. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze ...
 118. 16:15 Wyjście Grecji z eurolandu może przynieść kilkusetmiliardowe straty
 119. 16:07 PBO ANIOŁA S.A. - Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej (55/2012)
 120. 16:05 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (39/2012)
 121. 16:05 NBP: spadły wydatki Polaków podczas zagranicznych wyjazdów
 122. 16:03 WANDALEX - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki (7/2012)
 123. 15:57 7 tys. to dla nich niska pensja. Kto tyle zarabia?
 124. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 127. 15:53 Impexmetal planuje w ramach piątej transzy skupić 1 mln akcji własnych
 128. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:51 WANDALEX - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (6/2012)
 131. 15:51 AQUA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 14.06.2012r. o...
 132. 15:50 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipote...
 133. 15:50 GRUPA LOTOS - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (19/2012)
 134. 15:49 ZASTAL SA - Rejestracja spółki zależnej (14/2012)
 135. 15:48 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyc...
 136. 15:48 LENTEX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" S.A. wraz z pro...
 137. 15:47 Kiedy zwalniają znienawidzonego szefa
 138. 15:40 Pani dyrektor w kiecce za tyłek
 139. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7679,50 USD za tonę
 140. 15:38 Cloud Technologies zadebiutuje na NewConnect 18 maja
 141. 15:38 MSW: Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci (komunikat)
 142. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 143. 15:38 ING OFE informuje
 144. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:36 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (26/2012)
 146. 15:36 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (25/2012)
 147. 15:36 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Kulczyk Oil Ventures ...
 148. 15:35 IMPEXMET - Określenie V transzy skupu akcji własnych (11/2012)
 149. 15:35 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Banku PKO BP (73/2012)
 150. 15:34 BM MEDICAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadz...
 151. 15:24 WZ Tella zdecydowało o skupie akcji w celu umorzenia
 152. 15:21 AC S.A. - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (29/2012)
 153. 15:21 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 154. 15:20 Co czwarty Polak robi to w pracy (WIDEO)
 155. 15:20 CAM MEDIA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. zwołane na dzień ...
 156. 15:19 Wielozadaniowi – specjaliści od wszystkiego?
 157. 15:18 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (27/2012)
 158. 15:08 Wzrost liczby urodzeń nie zmieni struktury demograficznej Polski, będą maleć zasoby pracy
 159. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:07 PROCAD S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (8/2012)
 161. 15:07 BOŚ SA - Decyzja KNF o zaliczeniu do funduszy uzupełniających BOŚ S.A. kwoty zobowiązań podporząd...
 162. 15:07 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (13/2012)
 163. 15:07 Nowy szef - nowa miotła?
 164. 15:07 Jesteś niepełnoletni, pracy nie dostaniesz
 165. 15:05 INTERSPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (17/2012)
 166. 15:05 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (14/2012)
 167. 15:04 PROCAD S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (7/2012)
 168. 15:04 Kino Polska TV S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwy...
 169. 15:04 NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc kwiecień oraz 4 miesiące 2012 roku (16/12)
 170. 14:52 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (15/2012)
 171. 14:49 REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (16/2012)
 172. 14:49 TELL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (18/2012)
 173. 14:49 CAM MEDIA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A. (13/2012)
 174. 14:49 RAFAKO - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 14 czerwca 2...
 175. 14:49 ED INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. (18/2012)
 176. 14:48 IDEON S.A. - Znacząca umowa energetyczna (29/2012)
 177. 14:48 Nowe oblicze Poczty Polskiej
 178. 14:38 MF nie wyklucza, że deficyt budżetu w projekcie na '13 będzie niższy niż 32 mld zł - Majszczyk, MF
 179. 14:38 W VI do budżetu powinien trafić zysk z NBP; poprawa sytuacji budżetu w II poł. '12 - Majszczyk, MF
 180. 14:38 Polska zadowolona z inicjatywy Francji, liczy na wypełnienia norm fiskalnych - Rostowski
 181. 14:38 ING TFI liczy na kilkaset mln zł rocznie z funduszy "Life Cycle"
 182. 14:25 Calatrava sprzeda MNI 31,13 proc. akcji PC Guard za 17 mln zł
 183. 14:24 Backlog Seco/Warwick na koniec I kw.'12 wzrósł o 12 proc. rdr do 240 mln zł (opis2)
 184. 14:24 Radziwiłł z MF spodziewa się dużej zmienności na FX aż do wyborów w Grecji
 185. 14:24 W IV za podwyżką stóp proc. byli Gilowska, Glapiński i Kaźmierczak
 186. 14:20 Rosji grożą braki produktów naftowych
 187. 14:19 IDEON S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (28/2012)
 188. 14:19 PAMAPOL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (10/2012)
 189. 14:11 A co ty stracisz przez Euro 2012?
 190. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 191. 14:08 Poczta Polska podejmie decyzję w sprawie debiutu na GPW w 2013 roku
 192. 14:08 Ronson wprowadził do oferty 20 mieszkań z II etapu osiedla Chilli City
 193. 14:04 SOPHARMA AD - Current report 44 buy back 17052012 (44/2012)
 194. 14:03 EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (2/2012)
 195. 14:02 NBP gotów przeciwdziałać dużemu osłabieniu złotego
 196. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 197. 13:53 Comarch liczy na poprawę rentowności operacyjnej w 2012 r.
 198. 13:51 IGROUP - Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. (30/2012)
 199. 13:48 TU EUROPA SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (19/2012)
 200. 13:48 MOSTALZAB - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r....
 201. 13:38 TIM zakłada dynamikę przychodów w '12 od minus 10 proc. do 0 proc., EBIT zbliżony do '09-'10 (opis)
 202. 13:36 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Powołanie Pana Tomasza Józefackiego do Zarządu Spółki z dniem 1 lipca 2012...
 203. 13:35 MNI - Zawarcie umowy ramowej dotyczącej nabycia akcji PC Guard S.A. (91/2012)
 204. 13:34 CALATRAVA CAPITAL SA - Zawarcie umowy ramowej dotyczącej zbycia akcji PC Guard S.A. (10/2012)
 205. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 13:23 Getin Holding złożył zapis na sprzedaż 4.725.00 akcji TU Europa w wezwaniu Talanx i Meiji Yasuda
 207. 13:23 TIM rozgląda się za przejęciami; jest wciąż zainteresowany segmentem e-commerce
 208. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 209. 13:20 UOKiK chce mieć więcej uprawnień przy kontrolowaniu przedsiębiorców
 210. 13:19 ENERGOINSTAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (11/2012)
 211. 13:08 CIR: premier powołał podsekretarza stanu w MRiRW (komunikat)
 212. 13:08 W IV kw. wielkość środków przekazanych przez pracujących za granicą wzrosła o 7,3 proc. rdr - NBP
 213. 13:08 TIM zakłada dynamikę przychodów w '12 od minus 10 proc. do 0 proc., EBIT zbliżony do '09-'10
 214. 13:08 W IV kw. '11 wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych spadły o 5,5 proc. rdr - NBP
 215. 13:05 EFEKT - zawarcie umowy znaczącej (7/2012)
 216. 12:53 MKiDN: warsztaty poświęcone własności intelektualnej (komunikat)
 217. 12:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 218. 12:49 GINO ROSSI S.A. - Aneksy do umów znaczących. (40/2012)
 219. 12:48 KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w kwietniu 2012 ? wstępne dane o przychodach (17/2012)
 220. 12:41 Wyższe stopy procentowe biją po kieszeni
 221. 12:38 Relacja zadłużenia zagr. do PKB na koniec '11 wyniosła 67,5 proc. - NBP
 222. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 95/A/NBP/2012
 223. 12:22 MIRBUD S.A. - Stanowisko Zarządu MIRBUD S.A. w sprawie znaczącego spadku kursu akcji Spółki (11/2...
 224. 12:21 ED INVEST S.A. - Rada Nadzorcza aprobuje wypłatę dywidendy (17/2012)
 225. 12:20 ASBISc - Nabycie akcji własnych (27/2012)
 226. 12:19 ED INVEST S.A. - Zarząd rekomenduje: pół roku dłużej na skup akcji własnych (16/2012)
 227. 12:18 UniCredit - INFORMATION ON SHAREHOLDERS REPRESENTING 5% OF THE VOTES AT THE ORDINARY AND EXTRAORD...
 228. 12:11 Polaku, tam się robi zakupy
 229. 12:08 Oferta PBG za 700 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na spalarnię w Krakowie
 230. 12:08 Backlog Seco/Warwick na koniec I kw.'12 wzrósł o 12 proc. rdr do 240 mln zł (opis)
 231. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 232. 12:08 Całkowite zadłużenie DSS w połowie kwietnia wynosiło około 580 mln zł
 233. 12:03 Czas na poważne decyzje
 234. 12:03 Czy jesteś gotowy na drastyczne zmiany?
 235. 12:00 Bez pieniędzy za A4, firma złożyła wniosek o upadłość
 236. 12:00 Francja: Nie ma zgody na pakt fiskalny w obecnym kształcie
 237. 11:59 Złoty wyznaczy kierunek dla polskich akcji
 238. 11:49 EKOKOGENERACJA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art...
 239. 11:49 FAM - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa pierwokupu (26/2012)
 240. 11:49 MOBINI S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (40/2012)
 241. 11:38 Obecnie nie jest możliwe uwolnienie cen prądu dla gospodarstw domowych - URE
 242. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 243. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 244. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 245. 11:21 SYNEKTIK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2012 roku. ...
 246. 11:19 AMPLI - Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walneg...
 247. 11:18 AMPLI - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (4/2012)
 248. 11:15 Nigdy wcześniej kupujący mieszkania nie mogli aż tak przebierać
 249. 10:55 Pracownicy GM zgodzili się na układ ws. produkcji Astry
 250. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 109,95-109,97 USD za baryłkę
 251. 10:51 PROCAD S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (6/2012)
 252. 10:45 Grożą zablokowaniem budowy autostrady A4
 253. 10:38 Backlog Seco/Warwick na koniec I kw.'12 wzrósł o 12 proc. rdr do 240 mln zł
 254. 10:36 Na pomoc bezrobotnym
 255. 10:35 TVN - Korekta informacji o łącznej kwocie przeznaczonej na wypłatę dywidendy oraz o liczbie akcji...
 256. 10:34 FAM - Wykaz informacji przekazanych przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. do publicznej wiadomości w 20...
 257. 10:23 Zwiększona zmienność na FX i FI utrzyma się do momentu wyjaśnienia sytaucji Grecji
 258. 10:23 Zysk netto Multimedia Polska spadł w I kw. o 10 proc. do 18,4 mln zł; przychody w górę o 10 proc.
 259. 10:16 W FOMC coraz mniej niezdecydowanych
 260. 10:13 Zawodowi sędziowie piłkarscy - czy to jest przyszłość?
 261. 10:09 Płaca minimalna - gdzie głodowa, gdzie bajońska?
 262. 10:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 263. 10:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 264. 10:06 APATOR - Proponowane zmiany w Statucie spółki Apator SA. (20/2012)
 265. 10:05 STOPKLATKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu...
 266. 10:04 APATOR - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 czerwc...
 267. 10:04 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (34/2012)
 268. 10:04 APATOR - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA. (...
 269. 10:01 Ile zarabiają związkowcy?
 270. 09:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 21.763,26 mln zł - NBP
 271. 09:53 Stan realizacji reform z expose premiera
 272. 09:45 Z MBA zarobisz więcej
 273. 09:38 DM BDM obniżyli rekomendację Cinema City do "trzymaj", cena docelowa 31 zł
 274. 09:38 CIR: stan realizacji najważniejszych zadań z expose (komunikat)
 275. 09:34 Strona popytowa wykrzesała siły na obronę wsparć
 276. 09:34 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Uzasadnienie do projektów uchwał na WZA w dniu 31 maja 2012 roku (24/2012)
 277. 09:23 Po raz pierwszy Noc Muzeów w MSW (komunikat)
 278. 09:19 ASSECO CENTRAL EUROPE - Notice on Exercise of Put Option (9/2012)
 279. 09:18 RADPOL S.A. - Informacja o ostateczności decyzji o pozwolenie na rozbudowę zakładu Spółki zależne...
 280. 09:16 Groza! Czy zapłaciłeś już podatek od prezentu na Komunię?
 281. 09:08 Europejskim inwestorom brakuje wiary
 282. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2115,79 pkt (-0,19%)
 283. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 284. 09:08 Millennium DM obniżył cenę docelową dla banku Pekao do 137,3 zł
 285. 09:08 Afera! Sprzedawali nam zepsute jedzenie?
 286. 09:05 Czy będzie efekt Facebooka?
 287. 08:53 POLSAT OFE informuje
 288. 08:53 Zasiłek rodzinny - rząd podwyższy kryterium
 289. 08:49 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (60/2012)
 290. 08:41 Interwencja BGK i dane fundamentalne stabilizują złotego
 291. 08:39 Awanse i odznaczenia w Straży Granicznej
 292. 08:38 Nawet bez poprawy wartości PLN wobec XII '11, dług spadnie o ok. 25 mld zł w relacji do PKB - MF
 293. 08:38 Societe Generale podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj"
 294. 08:38 Aviva OFE sprzedał w wezwaniu akcje NFI EM&F, a ING OFE po raz kolejny dokupił na GPW papiery spółki
 295. 08:38 Senacka komisja za przyjęciem noweli mundurówek bez poprawek
 296. 08:37 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 297. 08:36 Sesja odwrotu?
 298. 08:34 Prezydent: związkowcy blokując Sejm, przekroczyli prawo
 299. 08:27 Sesja o dwóch obliczach
 300. 08:25 Rostowski: w tym roku dług spadnie o ok. 25 mld zł w relacji do PKB
 301. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 302. 08:16 Biznes ma dość Polski w budowie
 303. 08:15 Biedronki to za mało. Będzie ekspansja drogerii Hebe
 304. 08:08 Na koniec V co najmniej 70 proc. potrzeb pożyczkowych budżetu ma być sfinansowane - Marczak, MF
 305. 08:08 Wskaźnik koniunktury w handlu spadł w II kwartale rdr - IRG SGH
 306. 08:05 Atrakcyjna motoryzacja
 307. 08:02 Pawlak liczy, że Rostowski zlikwiduje akcyzę na ekologiczne auta
 308. 07:55 Rzecznicy przeciw jednolitemu patentowi
 309. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 17 maja
 310. 07:19 E-leczenie mniej czyści kieszenie
 311. 07:19 Nowe marki powalczą o nasze pieniądze
 312. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 17.05 - 14.11.2012
 313. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 17 V - 29 VI
 314. 06:53 Producenci leków donoszą na Polskę rządowi USA
 315. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 316. 05:25 Oszczędzanie na końcówkach w mBanku
 317. 04:10 Biznes ma dość Polski w budowie
 318. 02:35 Dziewczyna z wiertarką nadzieją Bricomarche