Trwa ładowanie...
dtzeiaf
dtzeiaf

Artykuły z dnia: 2012.05.18 - finanse.wp.pl

 1. 01:20 Możliwa korekta deficytu budżetowego za 2011 rok
 2. 23:34 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (22/2012)
 3. 23:21 PLASTBOX - Sprawozdania Rady Nadzorczej (22/2012)
 4. 23:21 PLASTBOX - Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję (21/2012)
 5. 23:20 PLASTBOX - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (20/2012)
 6. 23:20 PLASTBOX - Wybór biegłego rewidenta (18/2012)
 7. 23:04 RESBUD - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2012r . (22/2...
 8. 22:35 Brytyjczyk Suma Chakrabarti został prezesem EBOR
 9. 22:21 PCC ROKITA S.A. - Śródroczny raport zarządu RZ 1/2012
 10. 22:05 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (63/2012)
 11. 22:00 Spadają ratingi europejskich banków
 12. 21:51 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii AA (3...
 13. 21:50 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (62/2012)
 14. 21:45 Spadają ratingi europejskich banków
 15. 21:34 HERKULES S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (10/2012)
 16. 21:33 BARLINEK - Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki (19/2012)
 17. 21:23 Forposta zadebiutuje na rynku NewConnect 22 maja
 18. 21:19 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 19. 21:19 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za I kwartał 2012...
 20. 21:04 MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...
 21. 21:04 REDAN - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. (20/2012)
 22. 21:04 REDAN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN SA (19/2012)
 23. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 18 maja, 20.15
 24. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 18 maja, 20.15
 25. 20:38 Sąd zwrócił wniosek Poldimu o ogłoszenie upadłości układowej z przyczyn formalnych
 26. 20:23 URE podejrzewa PGNiG o brak dostatecznej dywersyfikacji dostaw gazu w 2010 r.
 27. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 28. 19:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:49 BORYSZEW - Nabycie od DM PKO BP akcji własnych Boryszew S.A. (38/2012)
 30. 19:40 Grecy dostaną wybór?! Zostają w strefie euro albo wychodzą!
 31. 19:38 Sir Suma Chakrabarti nowym prezesem EBOR - komunikat
 32. 19:37 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia ...
 33. 19:34 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zmiany w Zarządzie spółki zależnej (11/2012)
 34. 19:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 1/2012
 35. 19:22 PGNIG - Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (80/2012)
 36. 19:19 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostki zależne (37/2012)
 37. 19:04 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (24/2012)
 38. 19:04 HELIO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (2/2012)
 39. 19:03 HAWE - Zrealizowanie jednego z celów Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB 58/2012) (58/2012)
 40. 18:53 GPW: pierwszy dzień notowań akcji BLIRT
 41. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BIOTON
 42. 18:53 Zarząd ATM Grupa zaproponuje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję
 43. 18:53 GPW: pierwszy dzień notowań pda FORPOSTA
 44. 18:49 Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związan...
 45. 18:48 TELFORCEONE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 14 ...
 46. 18:48 BOMI - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2012 roku (...
 47. 18:38 GPW: wznowienie obrotu akcjami GREEN TECHNOLOGY
 48. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji i pda V GROUP
 49. 18:38 GPW: pierwszy dzień notowania akcji EKOKOGENERACJA
 50. 18:38 MG spodziewa się osłabienia dynamiki obrotów towarowych, przy stabilizacji ich salda
 51. 18:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 53. 18:37 ENERGOPLD - Zawiadomienie dotyczące zmniejszenia zaangażowania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Ot...
 54. 18:34 BOMI - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2012 roku (5...
 55. 18:34 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (22/2012)
 56. 18:33 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (12/2012)
 57. 18:33 WEST REAL ESTATE S.A. - Ogloszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2...
 58. 18:33 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (13/2012)
 59. 18:32 Panika wisi nad warszawskim parkietem
 60. 18:30 Czas na przesilenie
 61. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 62. 18:20 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group, Paryż 18 maja 2012. Powiadomienie o...
 63. 18:19 ATMGRUPA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 64. 18:19 08OCTAVA - Informacja o nabyciu akcji własnych (14/2012)
 65. 18:19 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 66. 18:19 BOMI - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2012 roku (49/...
 67. 18:10 Związki IG Metall grożą Oplowi ostrą konfrontacją
 68. 18:08 Transakcje pakietowe
 69. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 18.05.2012
 70. 18:08 Prospekt Polskiego Holdingu Nieruchomości trafił do KNF
 71. 18:07 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A....
 72. 18:04 BOMI - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2012 roku (48/2...
 73. 18:03 MEWA - Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r oraz projekty uchwał zgłoszo...
 74. 18:01 Rynki czekają na G8 i… greckie sondaże
 75. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 76. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 77. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2060,99 pkt (0,19%)
 78. 17:53 MSZ ws. polsko-ukraińskiej komisji ds. współpracy gospodarczej (komunikat)
 79. 17:52 MEX POLSKA S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okazic...
 80. 17:51 MENNICA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9/2012)
 81. 17:51 BOMI - Nabycie akcji BOMI S.A. przez podmiot powiązany z Członkami Rady Nadzorczej (47/2012)
 82. 17:51 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na wa...
 83. 17:50 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group, Paryż 18 maja 2012. Powiadomienie o ...
 84. 17:49 ATMGRUPA - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2012r. (6/2012)
 85. 17:49 MENNICA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2012)
 86. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 87. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 18 maja, 17.00
 88. 17:37 ABM SOLID S.A. - Informacja o zakupie akcji ABM SOLID S.A. (56/2012)
 89. 17:36 Eurodolar powyżej ważnego wsparcia
 90. 17:36 MENNICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2012 roku (8/2012)
 91. 17:35 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja akcji serii G ROBYG S.A. w KDPW (14/2012)
 92. 17:33 ABM SOLID S.A. - Informacja o sprzedaży akcji ABM SOLID S.A. (55/2012)
 93. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 18 maja, 17.00
 94. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.05.2012
 95. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 18 maja, 17.00
 96. 17:22 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe ...
 97. 17:19 POLSKIE JADŁO S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spół...
 98. 17:19 POLNA - Zmiana stanu posiadznia akcji. (30/2012)
 99. 17:19 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-...
 100. 17:19 POLSKIE JADŁO S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów oraz ...
 101. 17:12 Rynki wyprzedane. Poprawa w końcówce tygodnia
 102. 17:08 PLN w przyszłym tygodniu w przedziale 4,30-4,40/EUR; na FI możliwe odreagowanie (opis)
 103. 17:05 Kompania De La Rue podobno gotowa do drukowania drachm
 104. 17:04 BIOGENED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 20 czerwca 2012 r. (11/2012)
 105. 16:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji STAR FITNESS
 106. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:53 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji MEX POLSKA
 108. 16:39 Uspokojenie i oczekiwanie na szczyt G8
 109. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 111. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:37 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (23/2012)
 113. 16:35 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (35/2012)
 114. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (70/2012)
 115. 16:26 Zaskakujące dane o zatrudnieniu
 116. 16:22 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2012)
 117. 16:22 UNIMA 2000 S.A - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (9/2012)
 118. 16:21 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 119. 16:21 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 120. 16:20 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Uchwała KDPW o rejestracji akcji serii A, B, C i D oraz wyznacze...
 121. 16:20 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Przystąpienie do Systemu ESPI (1/2012)
 122. 16:20 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 123. 16:20 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2012)
 124. 16:20 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 125. 16:20 Balcerowicz: Polsce nie grozi kryzys w najbliższym czasie
 126. 16:19 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 127. 16:19 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 128. 16:19 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 129. 16:19 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ? Znaczący akcjonariusze (19/2012)
 130. 16:18 SMT SOFTWARE S.A. - Zwołanie na dzień 13.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz...
 131. 16:18 MO-BRUK S.A. - Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki (5/2012)
 132. 16:18 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (22/2012)
 133. 16:11 Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w kwietniu o 3,4 proc.
 134. 16:06 Opodatkują rozmowy telefoniczne i SMS-y!
 135. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:50 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 137. 15:50 WILBO - Treść uchwały podjętej przez ZWZA Wilbo SA w dniu 18 maja 2012 roku (26/2012)
 138. 15:50 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksu do umowy o linię na akredytywy do...
 139. 15:49 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 140. 15:49 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 141. 15:49 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (18/2012)
 142. 15:49 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 143. 15:48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 144. 15:48 HARDEX S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (56/2012)
 145. 15:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA (5/2012)
 146. 15:48 ENERGOPLD - Zmiany w organach Spółki (22/2012)
 147. 15:48 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 148. 15:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 89,8 mld zł
 149. 15:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 151. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 152. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7745,00 USD za tonę
 153. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 157. 15:37 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (15/2012)
 158. 15:37 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 159. 15:35 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (72/2012)
 160. 15:35 HARDEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (55/2012)
 161. 15:34 INWAZJAPC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InwazjaPC S.A. wraz z pro...
 162. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (74/2012)
 163. 15:23 Średnia cena Pb95 w ciągu miesiąca spadła o 5 gr
 164. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 15:22 GOLAB S.A. - Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GOLAB S.A. w dn...
 168. 15:21 FORTE - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (7/2012)
 169. 15:19 BOŚ SA - Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej BOŚ S.A. (27/2012)
 170. 15:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (72/2012)
 171. 15:18 BERLING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowane...
 172. 15:10 MF: UEFA i jej pracownicy zwolnieni z polskich podatków dochodowych
 173. 15:08 Wynagrodzenie w IV wzrosło o 3,4 proc. rdr - GUS (opinia) (aktl.)
 174. 15:07 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (8/2012)
 175. 15:07 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 176. 15:06 ARCUS S.A. - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. wra...
 177. 15:05 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 178. 15:05 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2012)
 179. 15:04 AITON CALDWELL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 15 c...
 180. 15:04 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 181. 15:04 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 182. 15:04 ARCUS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. (12/2012)
 183. 15:04 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2012)
 184. 15:03 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/...
 185. 14:53 Wynagrodzenie w IV wzrosło o 3,4 proc. rdr - GUS (opinia)
 186. 14:52 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (3/2012)
 187. 14:51 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 188. 14:49 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (6/2012)
 189. 14:49 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (5/2012)
 190. 14:49 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (4/2012)
 191. 14:49 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 192. 14:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2012)
 193. 14:45 E-faktura – szybko, tanio i bezpiecznie
 194. 14:40 Oj, będzie drogo! "Truskawek brakuje na świecie"
 195. 14:38 Wynagrodzenie w IV wzrosło o 3,4 proc. rdr - GUS
 196. 14:38 Pogłowie trzody chlewnej na koniec III spadło o 12,4 proc. rdr - GUS
 197. 14:38 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w IV wzrosła o 20,9 proc. rdr - GUS
 198. 14:38 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w IV wzrosła o 23,9 proc. rdr - GUS
 199. 14:38 Liczba oddanych mieszkań w IV wzrosła o 7,5 proc. rdr - GUS
 200. 14:36 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (23/2012)
 201. 14:34 ADV.PL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. (21/2012)
 202. 14:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (52/2012)
 203. 14:33 POLNA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego....
 204. 14:25 Analitycy: paliwa na stacjach mogą być nieco tańsze
 205. 14:25 Grecja opuści strefę euro, ale jak? Pisane są scenariusze
 206. 14:23 EBOR podniósł prognozę polskiego wzrostu PKB w '12 do 2,7 proc.
 207. 14:22 FERRO S.A. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO SA oraz projekt uchwały Walneg...
 208. 14:19 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (21/2012)
 209. 14:19 JUPITER NFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny ...
 210. 14:19 INTAKUS S.A. - Wezwanie Emitenta do zapłaty kary umownej (36/2012)
 211. 14:19 SOPHARMA AD - Annual General Meeting 2012 Sopharma (46/2012)
 212. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 213. 14:06 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (32/2012)
 214. 14:05 MIT - Wybór biegłego rewidenta. (39/2012)
 215. 14:05 BUDIMEX - Podpisanie umowy kredytowej przez Budimex Nieruchomości (27/2012)
 216. 14:05 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (31/2012)
 217. 14:05 Bieda wśród Polaków
 218. 14:04 LSI SOFTWARE S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie (11/2012)
 219. 14:01 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 220. 14:00 Szansa na bezpłatny przejazd gliwickim odcinkiem A4
 221. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 13:51 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (92/2012)
 223. 13:51 FOTA S.A. - Zmiany w porządku obrad ZWZ FOTA S.A. wprowadzone na żądanie akcjonariusza (10/2012)
 224. 13:49 FAM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (30/2012)
 225. 13:49 FAM - Powołanie osoby zarządzającej (29/2012)
 226. 13:49 INTAKUS S.A. - Wypowiedzenie znaczącej umowy kredytowej przez Getin Noble Bank S.A. (35/2012)
 227. 13:38 Polskie firmy planują gazowe projekty energetyczne za 27 mld zł - ING BSK i PwC
 228. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 229. 13:37 INTERSPORT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (18/2012)
 230. 13:35 INTERSPORT S.A. - Materiały na WZA Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2012 roku (19/2012)
 231. 13:35 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Informacja nt osób kandydujących do Rady Nadzorczej Banku (14/2012)
 232. 13:34 DASE FINANCIAL GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ...
 233. 13:30 Uczelnie wypuszczają bezproduktywnych pracowników
 234. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 235. 13:23 ING OFE informuje
 236. 13:23 Wskaźnik apetytu na ryzyko w ciągu tygodnia spadł o 0,39 pkt - Lloyds
 237. 13:22 EUROMARK POLSKA S.A. - Podpisanie ugody w sprawie umowy sprzedaży praw do znaku towarowego Alpinu...
 238. 13:20 RONSON EUROPE N.V. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. (4/2012)
 239. 13:18 MNI - Spełnienie się warunków zawieszających znaczącej umowy. (92/2012)
 240. 13:08 MSZ: minister Stelmach o współpracy z krajami Ameryki Łacińskiej (komunikat)
 241. 13:08 UOKiK zgodził się na kupno przez Bunkering Premium Group części mienia Lotos Asfalt
 242. 13:06 EKO EXPORT S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie poparcia propozycji Zarządu w sprawie wypłaty...
 243. 13:06 SOPHARMA AD - Sopharma Annual Consolidated Financial Statements 2011 (45/2012)
 244. 13:04 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczacej umowy przez jednostke zależną od Emitenta (20/2012)
 245. 13:04 LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - WYKAZ INFORMACJI PRZEKAZANYCH DO...
 246. 13:04 HYPERION S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (16/2012)
 247. 12:53 Na początku maja drożała większość produktów, taniało bydło, wieprzowina i OMP - ZSRIR (tabela)
 248. 12:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 249. 12:38 WZ ACE zdecyduje o wypłacie 0,05 euro dywidendy/akcję oraz przeznaczeniu do 5 mln euro na skup akcji
 250. 12:36 Euro tanio sprzedam
 251. 12:34 GPPI S.A. - Korekta raportu ESPI nr 1/2012 z dnia 18 maja 2012 roku - błędna podstawa prawna. (1/...
 252. 12:34 Nie pójdą do pracy bez makijażu
 253. 12:34 DYWILAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA. (3/2012)
 254. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 96/A/NBP/2012
 255. 12:23 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 256. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 257. 12:22 Charytatywne nadgodziny u 57 proc. Polaków
 258. 12:07 A.C.E. S.A. - The Extraordinary Meeting of Shareholders and the Annual General Meeting of Shareho...
 259. 12:06 A.C.E. S.A. - The Extraordinary Meeting of Shareholders and the Annual General Meeting of Shareho...
 260. 12:04 ASBISc - Nabycie akcji własnych (28/2012)
 261. 12:02 Rynki niesłusznie zignorowały ważny sondaż
 262. 11:53 Kurs akcji Cloud Technologies wzrósł w debiucie na NewConnect o 29,17 proc.
 263. 11:53 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w V do 25,1 pkt. z 2,7 pkt. w IV (opis)
 264. 11:52 Greckie scenariusze mogą się jeszcze zmienić
 265. 11:50 Schaeuble: uspokojenie rynków potrwa od roku do dwóch lat
 266. 11:42 Wartość euro bliska parytetowi sił nabywczych
 267. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 268. 11:38 Akcjonariusz PBO Anioła chce wypłaty 1,3 zł dywidendy na akcję
 269. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 270. 11:36 WORK SERVICE S.A. - Powołanie osoby zarządzającej oraz nadzorującej, ustalenie składu Komitetu Au...
 271. 11:35 INTEGER.PL S.A. - Informacje o transakcjach mających dostęp do informacji poufnych. (40/2012)
 272. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 273. 11:23 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w V do 25,1 pkt. z 2,7 pkt. w IV
 274. 11:23 Średnia kwota środków z budżetu lokowanych na rynku międzybankowym przez BGK w '11 to 10.308 mln zł
 275. 11:23 Quantum Software wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 276. 11:21 TELL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 16 maja 2012...
 277. 11:19 WORK SERVICE S.A. - Rejestracja w KDPW akcji serii L (10/2012)
 278. 11:10 Hiszpański parlament przyjął oszczędności w wys. 10 mld euro
 279. 11:08 NBP skupił w '11 środki o wartości 17.330 mln zł z funduszy UE (opis)
 280. 11:06 PBO ANIOŁA S.A. - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza (56/2012)
 281. 11:05 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quan...
 282. 11:05 GPPI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPPI SA na dzień 15.06.2012 r....
 283. 11:05 Obowiązki pracodawcy jako płatnika
 284. 10:53 NBP skupił w '11 środki o wartości 17.330 mln zł z funduszy UE
 285. 10:47 Wielki debiut Facebooka!
 286. 10:40 "Zbyt długo zwlekaliśmy z pomocą dla Grecji"
 287. 10:40 Jak i dlaczego marnujemy w pracy czas?
 288. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 107,05-107,07 USD za baryłkę
 289. 10:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 290. 10:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 291. 10:32 W urzędzie komuna wiecznie żywa
 292. 10:23 Złoty nadal pod presją; działania BGK mogą jedynie ograniczać skalę przeceny
 293. 10:21 NEUCA - Nabycie akcji własnych (35/2012)
 294. 10:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 21.735,57 mln zł - NBP
 295. 09:49 ENERGOPLD - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (21/2012)
 296. 09:49 PCC ROKITA S.A. - Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (7/2012)
 297. 09:43 Koniec marzeń o spokojnych wakacjach w Grecji
 298. 09:38 MS: podpisanie porozumienia o decentralizacji ws. cywilnych z Rosją (komunikat)
 299. 09:38 ABM Solid zawarł z wierzycielami umowę restrukturyzacyjną, która zmniejszy jego zadłużenie o 40 mln
 300. 09:34 MORIZON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2/2012)
 301. 09:28 Informacje ze spółek
 302. 09:18 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez członków rady nadzorczej (39/2012)
 303. 09:16 Supremacja sprzedających
 304. 09:09 Panika w Warszawie
 305. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 306. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2035,67 pkt (-1,04%)
 307. 09:07 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (61/2012)
 308. 09:05 Spadki mogą przyspieszyć. Facebook otrze łzy?
 309. 09:04 PLAZA CENTERS N.V. - FIRST QUARTER INTERIM MANAGEMENT STATEMENT (9/2012)
 310. 08:57 Debiut w cieniu Hiszpanii
 311. 08:53 Zetkama planuje wypłatę po 1 zł/akcję dywidendy za 2011 r.
 312. 08:42 Naukowcy i biznesmeni o kształceniu przyszłych pracowników
 313. 08:41 Dołki z 2011 r. w zasięgu ręki
 314. 08:38 POLSAT OFE informuje
 315. 08:36 ABM SOLID S.A. - Podpisanie Umowy Restrukturyzacyjnej. (54/2012)
 316. 08:34 ZETKAMA SA - Wybór audytora (10/2012)
 317. 08:33 ZETKAMA SA - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy. (11/2012)
 318. 08:30 Byli politycy zostają biznesmenami
 319. 08:29 Wyścig po lepsze emerytury
 320. 08:25 Oszukali nawet ludzi Kwaśniewskiego. Stracili ćwierć miliarda
 321. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 322. 08:23 ABM Solid planuje emisję nie więcej niż 2,5 mln akcji dla wierzycieli
 323. 08:23 Kontynuacja silnej wyprzedaży
 324. 08:19 COGNOR S.A. - prezentacja - omówienie wyników za I kwartał 2012 (10/2012)
 325. 08:17 Kolonizujemy niemieckie rubieże
 326. 08:08 Wasko planuje wypłatę dywidendy w wysokości 4 gr na akcję
 327. 08:08 Moody's obniżył rating 16 hiszpańskich banków
 328. 08:05 Wyścig po lepsze emerytury
 329. 08:05 Pomysł Platformy uderzy we właścicieli ziemi
 330. 08:04 SANWIL HOLDING SA - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2011 r. (10/2012)
 331. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 332. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 18 maja
 333. 07:49 REMEDIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remedis SA na dzień 15.06.2...
 334. 07:38 Zysk netto Cinema City w I kw. '12 wyniósł 5,14 mln euro, lekko powyżej konsensusu
 335. 07:23 Wyniki Cinema City w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 336. 07:17 Ludwiku do naczyń! Idź drogą na wschód
 337. 07:16 Skrywana gotowość A2
 338. 07:10 Analitycy: ceny ofertowe mieszkań zazwyczaj są zawyżane
 339. 07:08 Tadeusz Steckiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Mennicy Polskiej
 340. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 V - 29 VI
 341. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 18.05 - 14.11.2012
 342. 07:08 UBS obniżył cenę docelową dla PZU do 349 zł, podtrzymuje "kupuj"
 343. 06:37 Bielecki z szansami na fotel szefa EBOiR
 344. 06:34 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 345. 05:35 Kolonizujemy niemieckie rubieże
 346. 05:10 Eurodotacja na lewą spółdzielnię
 347. 04:40 Prestiżowe nieruchomości idą pod młotek
 348. 04:10 UOKiK bardziej surowy dla firm
 349. 03:10 Samorządy wyłączają uliczne latarnie
 350. 02:10 O łupkach w tańcu i przy piwie
 351. 02:00 Moody's obniżył rating 16 hiszpańskich banków