Trwa ładowanie...
d3z894a
d3z894a

Artykuły z dnia: 2012.05.11 - finanse.wp.pl

 1. 23:51 ANTI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ANTI S.A. (29/2012)
 2. 23:49 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 3. 23:18 NFI EMF - Zmiana posiadania akcji NFI EMF do poziomu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. (...
 4. 22:34 PAMAPOL S.A. - Ogłoszenie przez Agencję Rynku Rolnego wyników przetargu na dostarczenie gotowych ...
 5. 22:20 Kryzys poczty, urzędy będą otwarte krócej
 6. 22:06 MEDICALGORITHMICS S.A. - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...
 7. 21:34 ATLANTIS - Podwyższenie kapitału zakładowego (27/2012)
 8. 21:23 Długie Rozmowy złożyły w sądzie pozew o zapłatę 23,96 mln zł przez TP SA
 9. 21:21 ATLANTIS - Zamknięcie subskrypcji akcji serii L (26/2012)
 10. 21:18 HUTMEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 11. 21:04 RESBUD - Raport kwartalny Q 1/2012
 12. 20:51 MNI - Pozew z powództwa Długie Rozmowy S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. (87/2012)
 13. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 11 maja, 20.00
 14. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 11 maja, 20.00
 15. 20:36 06MAGNA - Rozwiązanie umowy znaczącej (24/2012)
 16. 20:34 06MAGNA - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta (25/2012)
 17. 20:23 PGNiG wznowi działalność na koncesji Murzuq w Libii, prezesem POGC Libya zostanie Marek Karabuła
 18. 20:08 Rząd Hiszpanii wprowadza kolejną reformę systemu bankowego
 19. 20:06 REINHOLD POLSKA AB - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 20. 19:49 PGNIG - Rezygnacja Pana Marka Karabuły z funkcji Członka Zarządu PGNiG SA (78/2012)
 21. 19:40 Madryt wprowadza kolejną reformę systemu bankowego
 22. 19:33 MEWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mewa SA na 06.06.2012 r. (4/2012)
 23. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 24. 19:23 PGNiG chce wydzielić spółki poszukiwacze do odrębnego podmiotu,
 25. 19:19 KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012
 26. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 27. 19:04 INTAKUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 28. 18:53 GPW: animator dla akcji STOCKINFO
 29. 18:53 GPW: transakcje w ramach wezwania na akcje EMPIK
 30. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EKOKOGENERACJA
 31. 18:53 PGNiG chce wydzielić spółki poszukiwacze do odrębnego podmiotu, planuje jego "szybką" prywatyzację
 32. 18:34 MTL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 33. 18:34 TELFORCEONE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 34. 18:23 WZ Decory zdecydowało o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję
 35. 18:23 GPW: animator dla obligacji KRUK
 36. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 37. 18:23 Zarząd NG2 rekomenduje 1,60 zł dywidendy na akcję za 2011 r.
 38. 18:23 Zysk netto Asseco Poland w I kw. '12 wyniósł 104,5 mln zł, był wyższy od konsensusu o ponad 12 proc.
 39. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 40. 18:21 ASBISc - Nabycie akcji własnych (26/2012)
 41. 18:21 DECORA - Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki Decora S.A. będących przedmiotem uchwał Z...
 42. 18:21 PGNIG - Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 6 czerwca 2012 roku (77/2012)
 43. 18:20 TIM - Nabycie akcji Rotopino.pl SA. (9/2012)
 44. 18:19 PGNIG - Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 6 czerwca 2012 roku (76/2012)
 45. 18:08 Transakcje pakietowe
 46. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2178,77 pkt (-0,40%)
 47. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 11.05.2012
 48. 18:08 Zysk netto Asseco Poland w I kw. '12 wyniósł 104,5 mln zł, był wyższy od konsensusu o ponad 12 proc.
 49. 18:08 DI BRE podwyższył rekomendacje dla czterech spółek, zawiesił zalecenia dla trzech
 50. 18:08 Wyniki Asseco Poland w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 51. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,59 proc. z 4,52 proc. - NBP
 53. 18:07 DECORA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2...
 54. 18:07 OPERA TERRA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 55. 18:06 DECORA - Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 11 maja 2011 r. uchwały o wypł...
 56. 18:06 NOTORIA SERWIS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (31/2012)
 57. 18:05 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 58. 18:04 NG2 - Uchwała Zarządu NG2 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 (23/2012)
 59. 18:04 ED INVEST S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012
 60. 18:03 DECORA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 61. 18:00 Fitch grozi obniżeniem ratingów strefy euro, jeśli wyjdą z niej Ateny
 62. 18:00 GDDKiA: pieniądze UE na obwodnicę Mińska Maz. - niezagrożone
 63. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 64. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 65. 17:51 Asseco Poland S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 66. 17:50 IDEON S.A. - Zmiana nazwy Emitenta na IDEON SA (27/2011)
 67. 17:49 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 68. 17:49 4STUDIO S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? oraz ponowne zwołanie ...
 69. 17:49 MEDIATEL - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (28/2012)
 70. 17:49 FAM - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (20/2012)
 71. 17:46 Handel bez obrotu
 72. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 73. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 11 maja, 17.00
 74. 17:25 Sejm za zmianami w emeryturach; teraz trafią do Senatu, potem do prezydenta
 75. 17:23 GPW: Komunikat - INTAKUS
 76. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 11 maja, 17.00
 77. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 11 maja, 17.00
 78. 17:23 GPW: animator dla papierów PKO BP
 79. 17:21 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn...
 80. 17:10 Tydzień pod wpływem wydarzeń politycznych
 81. 17:08 GPW: Komunikat - MO-BRUK
 82. 17:08 Grecja znów w centrum uwagi rynków, PLN i dług pod presją (opis)
 83. 17:08 ING OFE informuje
 84. 17:03 WOJAS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (13/2012)
 85. 16:55 KE: bez dalszych reform w 2013 r. znowu pogorszą się greckie finanse
 86. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.05.2012
 87. 16:53 Vistula Group złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii K
 88. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:49 VISTULA GROUP - Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyj...
 90. 16:49 HARPER HYGIENICS S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D (18/2012)
 91. 16:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 92. 16:48 DSS S.A. - Informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Emiten...
 93. 16:38 Na przełomie kwietnia i maja taniała większość produktów, szczególnie jaja - ZSRIR (tabela)
 94. 16:38 Agora planuje w drugiej połowie roku otworzyć 5 nowych kin
 95. 16:35 Drugi tydzień majówki dla niedźwiedzi
 96. 16:25 Sejm: emerytury mundurowe po 25 latach służby i 55. roku życia
 97. 16:23 MSZ: Deutschlandradio przeprasza za sformułowanie "polskie obozy" (komunikat)
 98. 16:23 Sejm przyjął projekt ustawy reformującej system emerytur mundurowych
 99. 16:23 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w III wzrosła do 66.536 mln zł
 100. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 102. 16:22 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 103. 16:22 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 104. 16:22 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 105. 16:22 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (38/2012)
 106. 16:22 MNI - Zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w ...
 107. 16:22 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 108. 16:21 GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (39/2012)
 109. 16:21 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 110. 16:21 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (32/2012)
 111. 16:21 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 112. 16:21 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 113. 16:20 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 114. 16:20 KUPIEC S.A. - Znaczne pakiety akcji. (7/2012)
 115. 16:20 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (35/2012)
 116. 16:20 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 117. 16:20 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 118. 16:20 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 119. 16:20 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 120. 16:19 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 121. 16:19 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 122. 16:19 NEUCA - Jednolity tekst Statutu Spółki (31/2012)
 123. 16:19 NEUCA - Aneks do umowy kredytowej (30/2012)
 124. 16:19 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 125. 16:19 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 126. 16:19 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (25/2012)
 127. 16:19 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 128. 16:19 HYGIENIKA - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (20/2012)
 129. 16:19 WORK SERVICE S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji Work Serv...
 130. 16:19 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 131. 16:19 BIPROMET S.A. - Wypłata dywidendy przez Spółkę (9/2012)
 132. 16:19 WIELTON S.A. - Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy (19/2012)
 133. 16:19 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 134. 16:19 ABM SOLID S.A. - Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki. (51/2012)
 135. 16:19 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 136. 16:18 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 137. 16:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki (20/2012)
 138. 16:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 139. 16:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 140. 16:18 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 141. 16:18 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyf...
 142. 16:18 EMPERIA - Obniżenie kapitału zakładowego w spółce zależnej P1 Sp. z o.o. (18/2012)
 143. 16:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji STOCKINFO
 144. 16:08 GPW: wprowadzenie do obrotu pda HARPER HYGIENICS
 145. 16:08 Wyniki sesji - rynek jednolity
 146. 16:08 Bipromet wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za 2011 r.
 147. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 16:08 Wierzyciel Hydrobudowy wycofał wniosek o upładłość spółki
 149. 16:08 Sprzedaż obligacji detalicznych w kwietniu wyniosła 192,7 mln zł - MF
 150. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 16:08 Formula Systems miała w I kw. 7,8 mln USD zysku netto vs. 4,2 mln USD przed rokiem
 152. 16:00 Sejm: emerytury mundurowe po 25 latach służby i 55. roku życia
 153. 15:53 Ranking kredytów hipotecznych: marże rosną, podaż maleje
 154. 15:50 Większość Polaków za likwidacją Funduszu Kościelnego
 155. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 156. 15:38 Astarta Holding chce przeznaczyć na inwestycje ok. 60 mln euro w 2012 r.
 157. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 159. 15:38 Wskaźnik apetytu na ryzyko w ciągu tygodnia spadł o 0,1 pkt - Lloyds
 160. 15:38 Nagroda Lesława Pagi dla Zygmunta Solorza-Żaka
 161. 15:38 Getin Holding w ciągu 5 dni roboczych złoży zapis w wezwaniu na TU Europa
 162. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:30 Dobre prognozy ws. deficytu Węgier, szansa na uniknięcie kary
 164. 15:24 ABC Data na przełomie III i IV kw. chce rozpocząć działalność na Węgrzech
 165. 15:24 MSZ: Tajlandia ważnym partnerem dla Polski (komunikat)
 166. 15:24 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 15:24 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:24 STOCKinfo zabiutuje na NewConnect 14 maja
 169. 15:24 Cena miedzi na LME spadła do 7992,50 USD za tonę
 170. 15:22 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 171. 15:21 BIPROMET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bipromet S.A. (8/2...
 172. 15:21 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (31...
 173. 15:21 KBC BRIC FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 174. 15:20 BIPROMET S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. w dniu 11 maja 2...
 175. 15:20 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 176. 15:20 HYPERION S.A. - Zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz ...
 177. 15:20 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny wzrośnie o jeden miesiąc
 178. 15:19 Tak supermarkety nami manipulują
 179. 15:19 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 180. 15:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 15:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 89,2 mld zł
 182. 15:04 GETIN - SPEŁNIENIE SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDA...
 183. 15:03 MNI - Pozew z powództwa Długie Rozmowy S.A. i MNI Telecom S.A. przeciwko Telekomunikacji Polskiej...
 184. 14:53 W bilansie korzyści/kosztów wejścia do EMU pojawiły się pokryzysowe zmiany i niewiadome - MF
 185. 14:51 TELL - Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcj...
 186. 14:51 GRODNO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 9 maja 2012 ...
 187. 14:51 DORADCY24 S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 10...
 188. 14:51 ABM SOLID S.A. - Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej ABM SOLID na lata 2012 - 2017. (50/2012)
 189. 14:50 Sejm przeciw odrzuceniu projektu zmian w mundurówkach
 190. 14:49 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (20/2012)
 191. 14:49 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (65/2012)
 192. 14:49 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. - Powołanie Członków Zarządu Spółki. (33/2012)
 193. 14:49 KUPIEC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KUPIEC S.A. (6/2012)
 194. 14:30 Nord Stream chce zbudować kolejne dwie nitki Gazociągu Północnego
 195. 14:24 Wynagrodzenia wzrosły o 5,2 proc.
 196. 14:23 Przychody Grupy Neuca spadły w I kw. o 18 proc. rdr do 1,46 mld zł, zysk netto wzrósł o 31 proc.
 197. 14:23 Wynagrodzenie w I kw. '12 wzrosło o 5,2 proc. rdr - GUS
 198. 14:23 GNB chce utrzymywać C/I w ok. 30 proc., liczy na poprawę w '12 marży odsetkowej
 199. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 200. 14:08 Saldo napływu środków do TFI wyniosło w kwietniu plus 1 mld zł - Analizy Online
 201. 14:02 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 202. 13:53 Asseco CE w portfelu zleceń na '12 ma 101,75 mln euro, oczekuje w '12 wzrostu wyników o 3 proc.
 203. 13:51 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i płatności od hipotecznych listów...
 204. 13:50 IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (39/2012)
 205. 13:50 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i płatności od hipotecznych listów...
 206. 13:50 KOPEX S.A. - Znaczące umowy jednostki zależnej. (79/2012)
 207. 13:50 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (78/2012)
 208. 13:49 IQ PARTNERS S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ Partners S.A. (14/2012)
 209. 13:49 IQ PARTNERS S.A. - Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwo...
 210. 13:49 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (29/2012)
 211. 13:49 GINO ROSSI S.A. - Umowa ubezpieczenia. (36/2012)
 212. 13:49 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (91/2012)
 213. 13:49 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (30/2012)
 214. 13:49 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (77/2012)
 215. 13:49 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (50/2012)
 216. 13:49 KETY - Wybór biegłego rewidenta (13/2012)
 217. 13:49 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (22/2012)
 218. 13:48 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego na udziałach...
 219. 13:38 Trigon DM rekomenduje "kupuj" Rafako, cena docelowa 13 zł
 220. 13:38 Asseco CE spodziewa się, że akcjonariusze zaakceptują parytet wymiany akcji
 221. 13:27 Mieszkaniowa mapa Polski
 222. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 223. 13:23 Kredyt Bank i BZ WBK uzgodniły i podpisały plan połączenia (opis)
 224. 13:23 Po kryzysie Polska może mieć większe problemy ze spełnieniem kryteriów stabilności cen i stóp - MF
 225. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 226. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 227. 13:23 Kredyt Bank i BZ WBK uzgodniły warunki połączenia
 228. 13:22 Wakacji polskiemu nauczycielowi Szwed może tylko pozazdrościć
 229. 13:03 Szykują się problemy w banku
 230. 12:42 Hiszpania ratuje banki
 231. 12:40 Włosi chcą dodatkowo opodatkować napoje gazowane
 232. 12:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 2 gr
 233. 12:38 Polimex-Mostostal spodziewa się w tym roku spadku kosztów o ok. 50 mln zł
 234. 12:37 BZWBK - Uzgodnienie planu połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A. (17/2012)
 235. 12:37 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 236. 12:37 BZWBK - Uzgodnienie planu połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A. (17/2012)
 237. 12:36 BERLING S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Berling S.A. (5/2012)
 238. 12:34 IZOSTAL S.A. - Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur st...
 239. 12:33 KREDYTB - Plan połączenia Kredyt Banku S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A. (14/2012)
 240. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 241. 12:23 Prognozy KE potwierdzają, że Polsce uda się obniżyć def. sektora do 3 proc. w '12 - Kotecki, MF
 242. 12:23 Polimex-Mostostal szacuje zapotrzebowanie na środki finansowe na ok. 200-300 mln zł, bliżej 200
 243. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr091/A/NBP/2012
 244. 12:23 Szokujące zaniedbania JP Morgan, akcje w dół 6,5 proc.
 245. 12:08 KE podniosła prognozę dynamiki polskiego PKB w '12 do 2,7 proc. (aktl.)
 246. 12:08 Akcje grupy Mennice Krajowe wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 9 proc.
 247. 12:07 BEDZIN - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 248. 12:06 ENERGOPOL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok (2...
 249. 12:06 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Grupą Famur (8/2012)
 250. 12:05 ECHO - Zwołanie ZWZA Echo Investment S.A. na dzień 6 czerwca 2012 roku (12/2012)
 251. 12:04 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego ...
 252. 12:04 ECHO - Informacja dotycząca propozycji przeznaczenia zysku za 2011 rok (13/2012)
 253. 12:00 Szokujące zaniedbania JP Morgan, akcje w dół 6,5 proc.
 254. 11:57 Nie mają matury i dobrze zarabiają
 255. 11:53 UPC/Aster na koniec I kw. '12 miał 662.700 klientów tv cyfrowej i 800.300 internetu (opis)
 256. 11:38 Sejm przyjął projekt ustawy zrównującej i podwyższającej wiek emerytalny do 67 roku życia
 257. 11:38 TVN podtrzymuje prognozy dot. rynku reklamowego; reklama TV w '12 na poziomie z '11 (opis)
 258. 11:38 GPW: Akcje INTAKUS do segmentu LISTA ALERTÓW
 259. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 260. 11:38 Budżet Polimeksu na '12 zakłada sprzedaż na poziomie ponad 5 mld zł bez konsorcjantów
 261. 11:38 Grupa TVN chce rosnąć organicznie; możliwy wskaźnik 3x dług netto/ EBITDA na '12 (opis)
 262. 11:38 W najbliższych miesiącach stopy procentowe bez zmian - Millennium (opinia)
 263. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 264. 11:37 EASTCAPITAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2012)
 265. 11:37 JUPITER NFI SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (13/2012)
 266. 11:36 MAGELLAN S.A. - Zawarcie umów poręczenia (66/2012)
 267. 11:36 EKO EXPORT S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie umieszczenia Spółki Eko Export SA na liście sWIG8...
 268. 11:35 STALPROFI - Zawarcie kolejnej transakcji handlowej na dostawę wyrobów hutniczych z podmiotem z Gr...
 269. 11:35 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. (9/2011)
 270. 11:35 Jest źle, ale będzie dobrze (w krótkim okresie)?
 271. 11:35 DSS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwał...
 272. 11:35 INTERCARS - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2012)
 273. 11:35 Wiek emerytalny zacznie rosnąć już od stycznia 2013
 274. 11:35 Sejm uchwalił ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67. roku życia
 275. 11:34 LIBET S.A. - Sprostowanie omyłki pisarskiej stwierdzonej w raporcie bieżącym numer 9/2012. (10/2012)
 276. 11:34 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (65/2012)
 277. 11:34 AGROTON PLC - Dates for filing periodical reports in 2012 (5/2)
 278. 11:34 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC Otmuchów S.A. zwołanego ...
 279. 11:33 WISTIL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (11/2012)
 280. 11:32 Taniej na stacjach paliw
 281. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 282. 11:23 Wypłata wyższej dywidendy z Agory nie ograniczy jej apetytów akwizycyjnych
 283. 11:23 KE podniosła prognozę dynamiki polskiego PKB w '12 do 2,7 proc.
 284. 11:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 285. 11:08 Grupa TVN chce rosnąć organicznie; możliwy wskaźnik 3x dług netto/ EBITDA na '12
 286. 11:08 Przy braku kompromisu dot. obniżenia opłaty intercharge, NBP zainicjuje lub poprze działania
 287. 11:08 Exane obniżył cenę docelową dla NWR do 4,3 GBP
 288. 11:08 Wyniki Getin Noble Banku nie zachwycają, bank musi szukać alternatywy dla hipotek (opinia)
 289. 11:05 KE poprawia prognozę wzrostu dla Polski
 290. 10:38 Chiny spowalniają
 291. 10:38 UOKiK: ponad 5,6 tys. zbadanych próbek różnych produktów (komunikat)
 292. 10:38 Grupa TVN spodziewa się sfinalizowania sprzedaży Onetu w III kw. - prezes TVN
 293. 10:38 Rejestracja nowych aut użytkowych w IV spadła o 7,1 proc. rdr - PZPM
 294. 10:38 Rozmowy o sprzedaży Onetu powinny zakończyć się sukcesem - prezes TVN (opis)
 295. 10:38 Spełnił się ostatni warunek niezbędny do rejestracji połączenia Get Banku i Getin Noble Banku
 296. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 111,90-111,92 USD za baryłkę
 297. 10:24 Ociężałe próby wykreowania odbicia. Inwestorzy nadal zachowują ostrożność
 298. 10:23 FX i FI w piątek pod wpływem sentymentu globalnego
 299. 10:23 CPI w V ok. 3,6 proc., w VI przejściowy wzrost do ok. 4,0 proc., stopy bez zmian do końca 12 - Pekao
 300. 10:23 Rozmowy o sprzedaży Onetu powinny zakończyć się sukcesem - prezes TVN
 301. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.105,14 mln zł - NBP
 302. 10:07 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA ZMIANĘ STATUTU GET BANK S.A. (64/2012)
 303. 10:06 GET BANK S.A. - ZGODA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA ZMIANĘ STATUTU GET BANK S.A. (37/2012)
 304. 10:05 Polityczny impas i trend spadkowy utrzymane
 305. 10:05 Niemcy biorą Onet
 306. 09:55 Zaostrzą sankcje wobec nierzetelnych wykonawców
 307. 09:55 W 2013 roku płaca minimalna w górę do 1600 zł
 308. 09:53 Getin Noble Bank nie spodziewa się spadku kosztów rdr, planuje sekurytyzację i emisję
 309. 09:38 Przychody Grupy Neuca spadły w I kw. o 18 proc. rdr do 1,46 mld zł, zysk netto wzrósł o 31 proc.
 310. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 311. 09:38 POLSAT OFE informuje
 312. 09:38 City Interactive przesuwa premierę gry Enemy Front na początek 2013 r.
 313. 09:38 DM BOŚ obniżył rekomendację Instalu Kraków do "akumuluj", cena docelowa 17,09 zł
 314. 09:38 UPC/Aster na koniec I kw. '12 miał 662.700 klientów tv cyfrowej i 800.300 internetu
 315. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań
 316. 09:38 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2173,41 pkt (-0,65%)
 317. 09:38 POLSAT OFE informuje
 318. 09:35 Polacy wiedzą, jak walczyć z bezrobociem
 319. 09:34 RANK PROGRESS S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A. w sprawie skupu akcji włas...
 320. 09:34 LIBET S.A. - ZWZA LIBET S.A. 31/05/2012 ? projekt uchwały uprawnionego akcjonariusza. (9/2012)
 321. 09:34 COMPLEX S.A. - Zawarcie wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. o wartości 24.00...
 322. 09:23 Radny od 5 miesięcy nieobecny w pracy; żegluje po Karaibach
 323. 09:19 Nieśmiały wzrost
 324. 09:14 Informacje ze spółek
 325. 09:11 JPMorgan, dane z Chin pożywką dla niedźwiedzi
 326. 09:11 Bartosz Arłukowicz wyrzucił z pracy 64-latkę
 327. 09:07 Nieśmiała kontra popytu
 328. 09:07 Emerytury po ukończeniu 67 lat. To już postanowione!
 329. 09:06 INVESTcon GROUP - Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r. (11/2012)
 330. 09:05 AT-WIG20
 331. 09:04 FASING - Aneks do zawartego kontraktu. (22/2012)
 332. 09:04 INVESTcon GROUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 333. 08:53 GPW: Kwartalna korekta listy uczestników indeksów
 334. 08:53 Polimex-Mostostal spodziewa się uzyskać trwałą poprawę wyników w kolejnych okresach
 335. 08:53 Grupa Agory w I kw.'12 miała 1,5 mln zł straty netto wobec konsensusu minus 0,5 mln zł (opis)
 336. 08:53 Polimex-Mostostal miał w I kw. 520 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej
 337. 08:53 Wall Street na żółtym świetle, Europa w kropce
 338. 08:38 Nawet nieznaczna korekta nie zmienia spadkowego układu na złotym
 339. 08:36 AGROTON PLC - NOTICE OF CHANGE OF DIRECTORS AT AGROTON PUBLIC LIMITED (5/11)
 340. 08:36 MOL - Spud of Bakrman-1 Exploration Well ? Akri-Bijeel Block, Kurdistan Region of Iraq (27/2011)
 341. 08:35 PEGAS NONWOVENS S.A. - PROPOZYCJA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (7/2012)
 342. 08:34 MOL - Spud of Bakrman-1 Exploration Well ? Akri-Bijeel Block, Kurdistan Region of Iraq (27/2011)
 343. 08:34 PEGAS NONWOVENS S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2012)
 344. 08:33 KANIA - Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej przekazanych pr...
 345. 08:33 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (58/2012)
 346. 08:26 Formacja harami oraz dywergencja pozytywna
 347. 08:23 Agora podtrzymuje swoje szacunki wzrostu rynku reklamy w 2012 r. o 0-3 proc.
 348. 08:23 TVN zamierza znacząco zmniejszyć zadłużenie i poprawić przepływy pieniężne po sprzedaży Onetu
 349. 08:23 Exane obniżył cenę docelową CEZ-u do 800 CZK
 350. 08:23 TVN spodziewa się połączenia platformy "n" z Cyfrą+ pod koniec III kwartału
 351. 08:23 Grupa Agory w I kw.'12 miała 1,5 mln zł straty netto wobec konsensusu minus 0,5 mln zł
 352. 08:23 JP Morgan obniżył rekomendację dla GPW do "neutralnie"
 353. 08:23 Polimex-Mostostal domaga się od Skarbu Państwa 114,6 mln zł w związku z kontraktem drogowym
 354. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 11 maja
 355. 08:23 MF dokonało wyceny długu w Japonii o wartości 25 mld jenów - komunikat
 356. 08:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 357. 08:23 Zysk netto Getin Noble Banku w I kw. '12 wyniósł 166,6 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)
 358. 08:21 Gimnazjalisto, wybierz szkołę zawodową
 359. 08:09 Biedronka i Poczta Polska będą promować cyfrową TV naziemną
 360. 07:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 361. 07:50 ENAP - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 362. 07:48 INVESTcon GROUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 363. 07:48 AGORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 364. 07:38 Zysk netto grupy TVN wyniósł w I kw. 184,9 mln zł i był wyższy o 24,1 proc. od konsensusu
 365. 07:38 Przychody segmentu płatnej telewizji satelitarnej TVN wzrosły w I kw. o 16,2 proc. do 204,6 mln zł
 366. 07:38 Wyniki Getin Noble Banku w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 367. 07:37 TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 368. 07:37 GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 369. 07:36 GET BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 370. 07:36 MARVIPOL S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (57/2012)
 371. 07:34 SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 372. 07:29 Podatek od klamek
 373. 07:23 Zysk netto grupy Eurocash w I kw. wyniósł 10,27 mln zł, wobec konsensusu 12,4 mln zł zysku (opis)
 374. 07:23 Wyniki Polimeksu Mostostalu w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 375. 07:23 Zysk netto grupy Eurocash w I kw. wyniósł 10,27 mln zł, wobec konsensusu 12,4 mln zł zysku
 376. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 V - 29 VI
 377. 07:23 Wyniki Eurocashu w I kw. 2012 r. vs konsensus PAP
 378. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 11.05 - 14.11.2012
 379. 07:23 Zysk netto Getin Noble Banku w I kw. '12 wyniósł 166,6 mln zł, wobec konsensusu 164,8 mln zł
 380. 07:17 Fałszywi windykatorzy wyłudzili 1,5 mln
 381. 06:42 Przejazd A2 o połowę tańszy
 382. 05:49 POZBUD T&R S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 10 maja.2012 r. dot. Ogłoszenia o z...
 383. 05:10 Autostrada A2 za szeroka dla ekologów
 384. 04:40 Nie chcemy lewicowej gospodarki
 385. 04:15 Usługi zasłużyły na laury
 386. 03:40 Koniec gry lotniczymi biletami
 387. 03:21 AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011