Trwa ładowanie...
dtzeiaf
dtzeiaf

Artykuły z dnia: 2012.05.30 - finanse.wp.pl

 1. 23:36 DR KENDY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr Kendy S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. wraz z proje...
 2. 23:33 PAGED - zawarcie porozumienia z obligatariuszami (28/2012)
 3. 23:18 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (29/2012)
 4. 23:06 ANTI S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej. (32/2012)
 5. 22:51 LEGAL STREAM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 6. 22:34 ZUE S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (13/2012)
 7. 22:19 PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumen...
 8. 22:19 MOSTALEXP - Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (26/2012)
 9. 22:18 MOSTALEXP - Projekty uchwał na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. (27/2012)
 10. 22:06 APLISENS S.A. - Zmiany w Statucie APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn...
 11. 22:04 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej. (59/2012)
 12. 21:52 PARTEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 czerwca 2012 roku (7...
 13. 21:49 APLISENS S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 30 maja 2...
 14. 21:49 APLISENS S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy (16/2012)
 15. 21:48 ZUE S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2012)
 16. 21:35 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...
 17. 21:34 GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2012)
 18. 21:20 VENITI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (6/2012)
 19. 21:19 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (29/2012)
 20. 21:05 AZOTY TARNÓW - Stanowiska Zakładowych Organizacji Związkowych w Zakładach Chemicznych "Police" S....
 21. 21:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Podwyższenie kapitału zakładowego ROBYG S.A. oraz zmiana treści statut...
 22. 21:03 MEDIATEL - Koszty przeprowadzenia emisji akcji serii K Mediatel S.A. (32/2012)
 23. 20:51 B3SYSTEM - Zmiany w składzie Zarządu (27/2012)
 24. 20:50 B3SYSTEM - Zmiany w składzie Zarządu (26/2012)
 25. 20:38 Rząd przyjął ustawę dot. płatności dla podwykonawców
 26. 20:34 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (44/2012)
 27. 20:34 PZU SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA (15/2012)
 28. 20:34 BORYSZEW - Emisja obligacji (43/2012)
 29. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 30 maja, 20.00
 30. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 30 maja, 20.00
 31. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 30 maja, 20.00
 32. 20:10 Rząd przyjął ustawę dot. płatności dla podwykonawców
 33. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.05.2012
 34. 19:51 NETIA - Udzielenie poręczenia przez podmiot zależny Netii (45/2012)
 35. 19:49 AD MUSIC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD MUSIC SA wraz z projekt...
 36. 19:40 Rząd: od 1 czerwca odcinek A4 od Kleszczowa do Sośnicy - bezpłatny
 37. 19:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 38. 19:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 39. 19:36 BIOTON - Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AA (35/2012)
 40. 19:34 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 41. 19:23 GPW: Komunikat - GTC
 42. 19:23 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 43. 19:23 GPW: Komunikat - ATMSI
 44. 19:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki BIO-MED INVESTORS SA
 45. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 46. 19:18 Wynagrodzenia tracą na wartości
 47. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 48. 18:53 GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji GND0612
 49. 18:53 Pioneer Pekao IM zmniejszył udział w Energomontażu-Południe do 4,99 proc. z 5,0 proc.
 50. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 51. 18:53 Dębica zdecydowała o dalszym ograniczeniu produkcji opon w 2012 r.
 52. 18:53 Transakcja przejęcia Energi jest obecnie praktycznie niewykonalna - prezes PGE (opis)
 53. 18:52 PKNORLEN - Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 rok. (101/2012)
 54. 18:51 CIECH - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (25/2012)
 55. 18:50 PKNORLEN - Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 30 maja 2012 roku. (100/2012)
 56. 18:50 PKNORLEN - Pan Paweł Białek w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (102/2012)
 57. 18:49 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (60/2012)
 58. 18:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (101/2012)
 59. 18:48 PZU SA - Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy (14/2012)
 60. 18:35 KE: Poważne zagrożenia nierównowag makroekonomicznych w 6 krajach
 61. 18:24 GPW szuka korekty
 62. 18:22 KGHM trzyma rynek
 63. 18:20 BBI DEVELOPMENT NFI - Wybór biegłego rewidenta (23/2012)
 64. 18:20 ENERGOPLD - Zawiadomienia od Pioneer Pekao Investment Management S.A. dotyczące zmniejszenia zaan...
 65. 18:08 Transakcje pakietowe
 66. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 30.05.2012
 67. 18:08 Przetarg na wybór technologii dla elektrowni jądrowej pod koniec VI - prezes PGE
 68. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 69. 18:07 BANKBPH - Dokonane zmiany w Statucie Banku (12/2012)
 70. 18:06 OPTEAM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A. oraz ustanowienie zastawów r...
 71. 18:04 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (19/2012)
 72. 18:04 FON ECOLOGY S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012r. (...
 73. 18:04 ROVESE S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 26 czerwca 2012 r. (17/2012)
 74. 18:04 MOTORICUS S.A. - Zwołanie ZWZ Spółki Motoricus S.A. na dzień 27 czerwca 2012 r. (2/2012)
 75. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 76. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 77. 17:53 Zarząd PGE ocenia, że zmiany w statucie są konieczne; zwoła NWZ, by ponownie nad nimi głosowało
 78. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2072,09 pkt (-0,89%)
 79. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,80 proc. z 4,49 proc. - NBP
 80. 17:52 DM IDM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z sied...
 81. 17:51 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o ob...
 82. 17:50 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-68/2012) (68/2012)
 83. 17:50 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgroma...
 84. 17:50 DEBICA - Ograniczenie wielkości produkcji opon osobowych i ciężarowych w 2012 roku (16/2012)
 85. 17:50 SELVITA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selvita S.A. (5/2012)
 86. 17:50 CASH FLOW S.A. - Wypowiedzenie znaczącej umowy. (20/2012)
 87. 17:49 BANKBPH - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH (11/2012)
 88. 17:48 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgroma...
 89. 17:48 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Korekta raportu nr 1/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajneg...
 90. 17:48 DM IDM SA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA (8/2012)
 91. 17:48 OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obro...
 92. 17:44 Inwestorzy uciekają od ryzyka, frank po 3,66 PLN
 93. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 94. 17:35 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/...
 95. 17:35 POLTRONIC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 96. 17:33 ALCHEMIA - Projekty uchwał na ZWZ Alchemia S.A. zwołanego na 27 czerwca 2012 r. (59/2012)
 97. 17:33 ALCHEMIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 27 czerwca 2012 r. (5...
 98. 17:33 Rozliczenie PIT to bułka z masłem
 99. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 30 maja, 17.00
 100. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 30 maja, 17.00
 101. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 30 maja, 17.00
 102. 17:21 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (6/2012)
 103. 17:19 YURECO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Yure...
 104. 17:19 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (9/2012)
 105. 17:18 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (10/2012)
 106. 17:08 Złoty blisko poziomu 4,40 za euro, Hiszpania w centrum uwagi rynków (opis)
 107. 17:08 MSZ: G. Bernatowicz na forum Rady Praw Człowieka w Genewie (komunikat)
 108. 17:08 Transakcja przejęcia Energi jest obecnie praktycznie niewykonalna - prezes PGE
 109. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.05.2012
 110. 17:03 MONNARI TRADE S.A. - Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na 25 c...
 111. 16:56 Gdzie się zarabia? Pierwsza Warszawa i długo, długo nic
 112. 16:52 MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 czerwca 2012 r. (6/2012)
 113. 16:51 AMBRA - Zmiana w składzie Zarządu (6/2012)
 114. 16:51 NG2 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (28/2012)
 115. 16:50 Większość pieniędzy dla Grecji wraca do UE
 116. 16:49 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą PGE Dystrybucja S.A. ? kumulacja obrotów. (14/2012)
 117. 16:48 TUP - Złożenie pozwu przeciwko Zarządowi Spółki Modena Park Sp. z o.o. za wierzytelność dotyczącą...
 118. 16:40 Rozdają po 700 zł na urlop! Tylko, że... urzędnikom
 119. 16:38 MG ws. spotkania ministrów Waldemara Pawlaka i Miao Wei (komunikat)
 120. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:38 Stomil Sanok planuje wypłacić 0,64 zł dywidendy na akcję za 2011
 123. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:38 Murapol chce pozyskać z emisji akcji 48 mln zł; cena emisyjna w przedziale 5,0-6,0 zł
 125. 16:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 4 gr
 126. 16:37 Na giełdach kolejne nerwowe załamanie
 127. 16:37 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services ...
 128. 16:35 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Developm...
 129. 16:34 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (21/2012)
 130. 16:23 MSiT: rusza akcja popularyzująca piłkę ręczną wśród dzieci (komunikat)
 131. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 133. 16:22 BBI CAPITAL NFI SA - porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania i zmiany umowy zobowiązującej...
 134. 16:22 CD Projekt RED SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (18/2012)
 135. 16:22 TOYA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 r. or...
 136. 16:21 HYGIENIKA - Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 23/2012 (24/2012)
 137. 16:21 WODKAN - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A. (1/2012)
 138. 16:20 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (51/2012)
 139. 16:20 MAGELLAN S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (74/2012)
 140. 16:20 CD Projekt RED SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (19/2012)
 141. 16:20 APATOR - Zawarcie umowy zastawu rejestrowego przez spółkę zależną Apator Powogaz SA na aktywach o...
 142. 16:19 SANOK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A.. Projekty uchwa...
 143. 16:19 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (40/2012)
 144. 16:19 MAGELLAN S.A. - Zbycie akcji własnych (75/2012)
 145. 16:19 ZETKAMA SA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (12/2012)
 146. 16:19 ZETKAMA SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (13/2012)
 147. 16:08 Introl planuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję
 148. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 16:07 SOPHARMA AD - Condensed Consolidated Financial Report for the period January 1 to March 31 2012 (...
 150. 16:07 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok - korekta (12/2012)
 151. 16:06 PRAGMA FAKTORING S.A. - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy Pragma Faktoring S.A. (87/2012)
 152. 16:05 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. aneksu do Umowy o ...
 153. 16:04 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 154. 16:04 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 23 maja do 29 maja 2012 roku. (78/2012)
 155. 16:04 LAUREN PESO POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2...
 156. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:53 ING PTE SA wybór biegłego rewidenta
 158. 15:53 GPW rozpoczyna publikację indeksu spółek z regionu Europy Śr-Wsch. WIG-CEE
 159. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 160. 15:53 WZ Pragma Faktoring zdecydowało o wypłacie po 1,66 zł na akcję dywidendy za 2011
 161. 15:53 Altus TFI zwiększyło zaangażowanie w Emperii do powyżej 5 proc.
 162. 15:52 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 23 maja do 29 maja 2012 roku. (78/2012)
 163. 15:51 AMICA - Treść dokumentu "Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2011". (28/2012)
 164. 15:50 POL-MOT WARFAMA S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ POL ? MOT Warfama S.A. w dniu 30 maja 2012 r. (1...
 165. 15:50 INTROL S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 26 ...
 166. 15:50 POL-MOT WARFAMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ POL ...
 167. 15:49 AMICA - Sylwetka kandydata do składu Zarządu Emitenta (kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) (27...
 168. 15:49 SOPHARMA AD - Current report 50 buy back 30052012 (50/2012)
 169. 15:45 Z małej puszki duży zysk
 170. 15:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 173. 15:38 Millennium DM zaleca "akumuluj" NFI EMF i NG2 oraz "neutralnie" dla LPP
 174. 15:38 PZU wypłaci 22,43 zł dywidendy na akcję z zysku za '11, więcej niż proponował zarząd (opis)
 175. 15:35 INVENTI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. wraz z projekt...
 176. 15:34 OPONEO.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 roku (14/2012)
 177. 15:34 PRAGMA FAKTORING S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRAGMA FAKTORING S.A. ...
 178. 15:33 APLISENS S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A. (14/2012)
 179. 15:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej...
 180. 15:33 EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (3...
 181. 15:23 MG: wicepremier Pawlak otworzył polsko-chińskie forum w Pekinie (komunikat)
 182. 15:23 PGE nie rozważa wprowadzenia Exatela na GPW
 183. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 15:23 Zarząd Oponeo.pl rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję
 185. 15:23 Wyższa dywidenda PGE nie powinna wpłynąć na program inwestycyjny grupy (opis)
 186. 15:22 DEPEND S.A. - ZMIANA STANU POSIADANIA (3/2012)
 187. 15:21 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2012)
 188. 15:19 INTROL S.A. - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 26 c...
 189. 15:19 WADEX S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (37/2012)
 190. 15:13 Jest szansa na wyższy rating Polski
 191. 15:08 Akcjonariusze Euro-Tax zdecydowali o wypłacie po 0,56 zł/akcję dywidendy za 2011
 192. 15:08 Simple planuje przeznaczyć na dywidendę 1 mln zł z zysku za 2011
 193. 15:08 Wyższa dywidenda PGE nie powinna wpłynąć na program inwestycyjny grupy
 194. 15:06 ED INVEST S.A. - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ (20/2012)
 195. 15:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (77/2012)
 196. 14:55 Tusk: Polska najbardziej obiecującą gospodarką regionu
 197. 14:53 Wyższa dywidenda w PZU to nie jest duża zmiana; nie zmienia trendu kursu akcji (opinia)
 198. 14:53 TIM kupił 1 mln akcji Rotopino.pl po 2,9 zł za akcję
 199. 14:52 KOGENERA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 26 czer...
 200. 14:51 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (84/2012)
 201. 14:51 B3SYSTEM - Zawarcie Umowy Znaczącej z Netią S.A. (25/2012)
 202. 14:50 OPONEO.PL S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały w sprawie r...
 203. 14:50 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 204. 14:49 ŚWIECIE - RB 25/2012 w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ. (25/2012)
 205. 14:49 WADEX S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (36/2012)
 206. 14:49 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % li...
 207. 14:49 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także us...
 208. 14:38 Spółka zależna Erbudu ma umowę na budowę budynku biurowego za 8,84 mln euro netto
 209. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 210. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 14:38 KE zaleca Polsce reformy rynku pracy i zmniejszenie biurokracji
 212. 14:36 ED INVEST S.A. - korekta kadencji RN (16/2011)
 213. 14:36 DREWEX S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (11/2012)
 214. 14:36 TIM - Nabycie akcji ROTOPINO.PL SA. (12/2012)
 215. 14:36 BRE - Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa przez BRE Bank SA i ich nabycie przez Dom Inwestycy...
 216. 14:35 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (32/2012)
 217. 14:35 SIMPLE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Wars...
 218. 14:35 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 219. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 2 gr, a innych paliw o 1 gr - e-petrol.pl
 220. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 221. 14:23 PKN Orlen w długim terminie chce wypłacać dywidendę, po wakacjach opublikuje strategię
 222. 14:23 ING OFE informuje
 223. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 224. 14:23 PKN chce w II kw. zakończyć przetarg na wybór wykonawcy Elektrowni we Włocławku
 225. 14:19 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (31/2012)
 226. 14:19 HARDEX S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania f...
 227. 14:18 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącejumowy na roboty budowlane przez podmiot zalezny od Emitneta - sp...
 228. 14:08 Wadex wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok
 229. 14:08 Dodatnie i ujemne czynniki ryzyka dla spadku inflacji w Polsce w latach 2012-2013 równoważą się -
 230. 13:54 Polska potrzebuje zmiany podejścia w konsolidacji fiskalnej na bardziej ukierunkowane na wydatki -
 231. 13:50 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółk...
 232. 13:49 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-67/2012) (67/2012)
 233. 13:49 WADEX S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy (35/2012)
 234. 13:49 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA (30/2012)
 235. 13:49 PRAGMA FAKTORING S.A. - Wykaz akcjonariuszy spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach posiadający...
 236. 13:48 HARDEX S.A. - Powołanie Członków Zarządu Hardex S.A. (64/2012)
 237. 13:38 WZ PZU zdecydowało o wypłacie 22,43 zł dywidendy na akcję
 238. 13:38 BNP Paribas chce do końca roku mieć ok. 1 mld zł aktywów w sektorze bankowości prywatnej
 239. 13:38 FCL pomogła Polsce zmniejszyć ryzyko zw. z brakiem odporności finansowej oraz złagodzić presję na
 240. 13:34 KLON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2012r. (7/2012)
 241. 13:34 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (39/2012)
 242. 13:25 6000 zł dla posła, a na chore dziecko 520 zł miesięcznie
 243. 13:23 WZA PGE przegłosowało wypłatę 1,83 zł dywidendy na akcję
 244. 13:23 Indeks biznesu PKPP Lewiatan w V bez zmian; sugeruje spowolnienie tempa wzrostu w II poł. '12
 245. 13:23 Wzrost PKB w '12 w Polsce spowolni do 2,9 proc. - WES Ifo
 246. 13:23 WZA PGE przegłosowało wypłatę 1,83 zł dywidendy na akcję (opis)
 247. 13:23 Kęty wypłacą 5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok
 248. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 249. 13:23 KE prognozuje wzrost PKB Polski
 250. 13:22 POLNA - Zmiana stanu posiadana akcji. (34/2012)
 251. 13:21 PEKAES - Materiały i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 2...
 252. 13:20 PEKAES - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 27 czerwca 2012 roku (26/2012)
 253. 13:08 UOKiK: konferencja nt. pomocy publicznej (komunikat)
 254. 13:08 MSP wnioskuje o wypłatę przez PGE 1,83 zł dywidendy na akcję
 255. 13:08 MSP wnioskuje o wypłatę 22,43 zł dywidendy na akcję z zysku netto PZU za '11
 256. 13:06 KETY - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 29 maja 2...
 257. 13:05 KETY - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. (1...
 258. 13:04 KETY - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy...
 259. 13:03 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego walnego ...
 260. 12:55 Rusza kampania informacyjna dla kibiców o polskich banknotach
 261. 12:53 Deficyt sektora rządowego i samorządowego w IV kw. '11 wyniósł 11,4 proc. PKB - MF
 262. 12:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 263. 12:53 Nie było konsultacji z EBC w sprawie planu rekapitalizacji hiszpańskich banków
 264. 12:53 Prezes Kruszwicy Tommy Jensen zrezygnował ze stanowiska
 265. 12:53 Wkrótce decyzja prezydenta ws. ustawy emerytalnej
 266. 12:51 SECO/WARWICK S.A. - Korekta raportu nr 16/2012 (16/2012)
 267. 12:50 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energ...
 268. 12:48 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z projektami uchwał (1/2012)
 269. 12:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 270. 12:38 PKN Orlen nie chce wypłacić dywidendy za '11, ale wkrótce może zacząć dzielić się zyskiem
 271. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 104/A/NBP/2012
 272. 12:38 WZ PKN Orlen zdecydowało, że spółka nie wypłaci dywidendy za 2011 rok
 273. 12:35 ATMGRUPA - Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2012 r. (8/2012)
 274. 12:34 COLIAN SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 275. 12:31 Wynagrodzenia menedżerów banków wzrosły
 276. 12:27 Sentyment inwestorów nadal negatywny
 277. 12:24 Dolar najdroższy od 4 miesięcy
 278. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 279. 12:23 PKN Orlen szacuje w '12 CAPEX na poszukiwanie gazu łupkowego na kilkaset mln zł
 280. 12:23 Koniunktura w rolnictwie pogarsza się - IRG SGH
 281. 12:22 LPP - Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. (23/2012)
 282. 12:20 JHM DEVELOPMENT S.A. - Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (11/2012)
 283. 12:20 KRUSZWICA - Rezygnacje osób zarządzających w ZT "Kruszwica" S.A. (11/2012)
 284. 12:20 PKN Orlen nie wypłaci dywidendy za 2011 r.
 285. 12:19 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (38/2012)
 286. 12:19 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (25/2012)
 287. 12:19 LPP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. (22/2012)
 288. 12:10 Zarobki nie nadążają za inflacją
 289. 12:08 Liczba rezerwacji wycieczek w 21 tyg. '12 wzrosła o 30,3 proc. rdr - PZOT
 290. 12:06 MO-BRUK S.A. - Informacja o podpisaniu umowy z PARP na dofinansowanie projektu pn. "Zakup innowac...
 291. 12:05 Brak chętnych na kupno miasteczka westernowego Mrongoville
 292. 12:04 LUBAWA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na d...
 293. 11:59 Szansa dla młodych? Rośnie liczba zatrudnionych w usługach
 294. 11:53 Konsorcjum z Bumechem wydrąży wyrobiska przygotowawcze dla JSW za 37 mln zł netto
 295. 11:52 LUBAWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 26 czerwca ...
 296. 11:52 MEW S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEW S.A. na dzień 29 czerwca 2012 (1/2012)
 297. 11:51 ERBUD S.A. - Korekta pomyłki pisarskiej RB nr 21/2012 z dnia 30 maja 2012 (21/2012)
 298. 11:50 GRUPA NOKAUT S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Nokaut S.A., w t...
 299. 11:50 MEW S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEW S.A. na dzień 29 czerwca 2012 (2/2...
 300. 11:49 VINDEXUS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "...
 301. 11:48 BEST - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2012)
 302. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 303. 11:38 Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski wzrósł w V 2012 r. o 0,8 pkt. - KE
 304. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 305. 11:38 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju spadł o 0,8 pkt. - KE
 306. 11:36 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (32/2012)
 307. 11:34 GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osób mających dostęp do informacji pou...
 308. 11:34 AEDES S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 309. 11:34 ERBUD S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej. (21/2012)
 310. 11:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S....
 311. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 312. 11:23 Cereal Planet chce zadebiutować na NewConnect pod koniec III kwartału
 313. 11:20 ERBUD S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osbę mająca dostęp do informacji poufnej. (20/2012)
 314. 11:20 Prawie 90 proc. Polaków przeklina w pracy!
 315. 11:19 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (86/2012)
 316. 11:16 Powrót ratingowej spekulacji
 317. 11:15 Polski rynek pracy przyciąga cudzoziemców
 318. 11:07 UniCredit - Appointment of the members of the Board Committees and assessment of the independence...
 319. 11:05 PAIiIZ prowadzi 148 projektów inwestycyjnych o wartości 4,8 mld euro
 320. 11:04 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 321. 11:04 NEW WORLD RESOURCES PLC - New World Resources Plc publikuje pierwszy Raport dotyczący Zrównoważon...
 322. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 106,48-106,50 USD za baryłkę
 323. 10:50 Hollande: Francja i Niemcy nie mogą być jedyną siłą napędową UE
 324. 10:49 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (28/2012)
 325. 10:48 EURUSD na mocno wyprzedanych poziomach
 326. 10:46 Zmiany w czołówce GO4Challenge
 327. 10:38 PAIiIZ prowadzi 148 projektów inwestycyjnych o wartości 4,8 mld euro - PAIiIZ
 328. 10:38 W większości regionów ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu spadły - MRiRW
 329. 10:38 PA Nova chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
 330. 10:34 PELION SA - Skup akcji własnych (75/2012)
 331. 10:23 PLN i dług mogą się osłabiać
 332. 10:21 P.A. NOVA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A. (17/2012)
 333. 10:19 BBI CAPITAL NFI SA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital NFI SA (19/2012)
 334. 10:19 COLIAN SA - Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.05.12 r. (korekta raportu) (53/2012)
 335. 10:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (43/2012)
 336. 10:13 Nowe minima eurodolara
 337. 10:10 Greckie sondaże już nie pomagają
 338. 10:10 Gdzie Polacy robią zakupy?
 339. 10:06 DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DT...
 340. 10:05 BBI CAPITAL NFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Capital NFI SA (18/2012)
 341. 09:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.482,47 mln zł - NBP
 342. 09:49 QUERCUS TFI S.A. - Rejestracja zmian statutu i struktury kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. (2...
 343. 09:41 Zawirowania wokół Grecji i Hiszpanii zwiększają awersję do ryzyka
 344. 09:38 W weekend 25-27.05 kina najwięcej zarobiły na filmie "Faceci w czerni 3"
 345. 09:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 418,3 mln zł
 346. 09:37 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 347. 09:29 Po wyjściu Grecji z euro zarobki spadłyby o ponad połowę
 348. 09:24 Z większym polotem
 349. 09:23 MSZ informuje o działaniach przeciw frazie "polskie obozy" (komunikat)
 350. 09:23 CIR ws. posiedzenia Rady Ministrów (komunikat)
 351. 09:19 AT-WIG20
 352. 09:14 Informacje ze spółek
 353. 09:13 Byki próbują przetrwać hiszpańską corridę
 354. 09:12 Podejrzana szarża byków
 355. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 356. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2075,64 pkt (-0,72%)
 357. 09:08 Spółka Żwirownia Dolata złożyła wniosek o upadłość spółki zależnej PBG
 358. 08:53 Ceny w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosły w marcu rdr o 5,2 proc. - GUS
 359. 08:53 Kryzys długu pogrąży Polskę!
 360. 08:49 PBG - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (38/2012)
 361. 08:38 POLSAT OFE informuje
 362. 08:34 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (50/2012)
 363. 08:33 Biały korpus przełamał krótkoterminowy trend spadkowy
 364. 08:33 Wschodni gotowy
 365. 08:30 Prof. Makosz: tegoroczne zbiory jabłek będą dobre
 366. 08:27 Zagraniczny staż pracy może być zaliczony tylko repatriantowi
 367. 08:08 GTC ustaliło cenę emisyjną jednej akcji serii I na 4,45 zł, zaoferuje 100 mln akcji (opis)
 368. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 369. 08:08 20-30 tys. osób może stracić pracę
 370. 08:06 Bony na pracę
 371. 08:05 W kierunku kolejnego węzła podażowego
 372. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 373. 07:53 GTC ustaliło cenę emisyjną jednej akcji serii I na 4,45 zł, zaoferuje 100 mln akcji
 374. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 30 maja
 375. 07:36 GTC - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I (22/2012)
 376. 07:34 NOVITA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Novity S.A. w dniu 28.06.2012 r. (19/12)
 377. 07:29 Banki prześwietlą budowlankę
 378. 07:25 PGNiG Poszukiwania idzie na giełdzie
 379. 07:25 PGNiG optymalizuje grupę, chce sprzedawać spółki
 380. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 30.05 - 6.12.2012
 381. 07:08 Węgierski parlament znowelizował kontrowersyjną ustawę o Banku Centralnym
 382. 06:49 Poczta cały czas monopolistą. Przepisy nic nie zmienią
 383. 06:35 Telewizji Polskiej grozi upadek
 384. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 385. 06:15 Nowe kary dla przedsiębiorców za naruszenie dyscypliny finansowej
 386. 06:08 Bony na pracę
 387. 05:15 Szansa dla młodych? Rośnie liczba zatrudnionych w usługach
 388. 03:40 Saksy zamiast biznesu nad Wisłą
 389. 03:20 Polskie drogi
 390. 02:45 Polacy kupują więcej nowych aut na kredyt