Trwa ładowanie...
d4fjtvg

Artykuły z dnia: 2012.05.10 - finanse.wp.pl

 1. 00:50 POLIMEX-MOSTOSTAL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 2. 00:21 NEUCA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 3. 00:20 EUROCASH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 4. 23:33 06MAGNA - Tekst jednolity statutu NFI Magna Polonia SA (23/2012)
 5. 23:06 GRAAL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 6. 22:21 MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu ...
 7. 22:18 MIRACULUM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 8. 21:51 ELKOP - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (24/2012)
 9. 21:50 INTERNET WORKS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli ...
 10. 21:49 ELKOP - Rejestracja połączenia Emitenta (25/2012)
 11. 21:48 ASBISc - Nabycie akcji własnych (25/2012)
 12. 21:23 ABC Data planuje przeznaczyć na dywidendę 20 mln zł z zysku za '11
 13. 21:23 Chemoservis-Dwory ma umowę w Żorach za 11,6 mln zł
 14. 20:49 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy (13/2012)
 15. 20:49 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (12/2012)
 16. 20:48 ABC DATA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 17. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 10 maja, 20.00
 18. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 10 maja, 20.00
 19. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 10 maja, 20.00
 20. 20:08 GPW: Animator dla KREDYT INKASO SA
 21. 20:08 GPW: Dopuszczenie listów zastawnych BRE BANK HIPOTECZNY
 22. 20:08 GPW: Animator dla D&D
 23. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 24. 19:48 ALTERCO - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 25. 19:38 Po sesji 15 VI zmieni się skład sWIG-u 80, WIG 20 i mWIG 40 bez zmian
 26. 19:34 ALTERCO - Raport roczny R 2011
 27. 19:33 eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 28. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:22 QUMAK-SEKOM S.A. - Wybór audytora (22/2012)
 30. 19:22 QUMAK-SEKOM S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej Qumak-Sekom SA dotycząca wypłaty dywidendy (21/2012)
 31. 19:21 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 32. 19:21 QUMAK-SEKOM S.A. - Projekty uchwał, załączniki oraz dokumentacja dot. obrad Zwyczajnego Walnego Z...
 33. 19:21 POZBUD T&R S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A...
 34. 19:20 ALTERCO - Korekta raportu okresowego za rok obrotowy 2011 (42/2012)
 35. 19:19 PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (90/2012)
 36. 19:19 DREWEX S.A. - Zmiana daty przekazania raportu okresowego za I kwartał 2012 roku. (8/2012)
 37. 19:19 ASBISc - Nabycie akcji własnych (24/2012)
 38. 19:19 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 39. 19:19 ASTARTA HOLDING - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 40. 19:19 QUMAK-SEKOM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qu...
 41. 19:18 PERMEDIA - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 42. 19:18 POZBUD T&R S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. (15/2012)
 43. 19:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Aneks do Prospekt...
 44. 19:08 GPW: Animator akcji półki GRUPA MENNICE KRAJOWE
 45. 18:53 Transakcje pakietowe
 46. 18:53 Zysk netto JW Construction w I kw. '12 wyniósł 2,46 mln zł, wobec konsensusu 2,2 mln zł
 47. 18:53 Statystyka sesji giełdowej z 10.05.2012
 48. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 49. 18:25 Śląski inspektor budowlany do 10 czerwca zdecyduje ws. mostu na A1
 50. 18:06 BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2012)
 51. 18:04 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 52. 18:04 BZWBK - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadający...
 53. 18:04 BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2012)
 54. 18:04 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Objęcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziałów w podwyższonym kapitale ...
 55. 18:04 FAST FINANCE S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012
 56. 18:04 SIMPLE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 57. 18:04 BZWBK - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadający...
 58. 18:04 BZWBK - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? podjęcie uchwały w sprawie wypł...
 59. 18:04 BZWBK - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. ? podjęcie uchwały w sprawie wypł...
 60. 18:03 IPOPEMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 61. 18:03 BOŚ SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 62. 18:03 TUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 63. 18:03 BORYSZEW - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A. (34/2012)
 64. 18:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 65. 18:03 GANT - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. (34/2012)
 66. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 67. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2187,54 pkt (0,88%)
 68. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 69. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 70. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,52 proc. z 4,41 proc. - NBP
 71. 17:50 Huśtawka nastrojów przewagą optymizmu
 72. 17:40 Inwestorzy godzą się z wyjściem Grecji ze strefy euro
 73. 17:35 GET BANK S.A. - DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W PRZEDMIOCIE MEMORANDUM INFORMACYJNYM (36/2012)
 74. 17:35 AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2012)
 75. 17:35 Visa popiera kompromis ws. obniżenia tzw. opłat interchange
 76. 17:34 COMARCH - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Comarch S.A. do publicznej w...
 77. 17:34 GETIN NOBLE BANK S.A. - DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W PRZEDMIOCIE MEMORANDUM INFORMACYJNY...
 78. 17:34 BZWBK - Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (13/2012)
 79. 17:33 BZWBK - Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (13/2012)
 80. 17:33 WIELTON S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 6...
 81. 17:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 10 maja, 17.00
 83. 17:23 Pekao Pioneer PTE SA informuje
 84. 17:23 Zarząd Agory chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję (opis)
 85. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 9.05.2012
 86. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 10 maja, 17.00
 87. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 10 maja, 17.00
 88. 17:20 Złoty zyskał dzięki lepszym nastrojom
 89. 17:08 MRR ws. otwarcia Światowego Centrum Słuchu (komunikat)
 90. 17:08 MSZ: Polska dla Mjanmy wzorem do naśladowania (komunikat)
 91. 17:08 GPW: Wykluczenie certyfikatów Raiffeisen Centrobank
 92. 17:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji i pda spółki K&K HERBAL POLAND
 93. 17:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE
 94. 17:08 Aktywa Idea TFI wyniosły na koniec kwietnia 3,46 mld zł
 95. 17:08 FX i FI w piątek pod wpływem sentymentu globalnego (opis)
 96. 17:08 Pegas Nonwovens może wypłacić 1,05 euro dywidendy na akcję za 2011 r.
 97. 17:08 BZ WBK wypłaci 8 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 98. 17:08 Zarząd Agory chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
 99. 17:07 BZWBK - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (12/2012)
 100. 17:07 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (75/2012)
 101. 17:07 BZWBK - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (11/...
 102. 17:07 AGORA - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dwukrotnie wyższej dywidendy (16/2012)
 103. 17:06 HARPER HYGIENICS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (17/2012)
 104. 17:06 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsa...
 105. 17:06 INTAKUS S.A. - Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwośc...
 106. 17:05 PEGAS NONWOVENS S.A. - Zamiar wypłaty dywidendy (5/2012)
 107. 17:05 WIELTON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 6 czerwca 2012 rok...
 108. 17:04 BZWBK - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. (11/...
 109. 17:04 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (62/2...
 110. 17:04 BZWBK - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (12/2012)
 111. 17:04 PAMAPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2012 rok...
 112. 17:04 ACTION S.A. - Postanowienie sądu ? wpis do rejestru zastawów (21/2012)
 113. 17:04 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy...
 114. 17:04 CEDC - Raport kwartalny CEDC ? Skonsolidowany raport kwartalny na Formularzu 10-Q przedstawiający...
 115. 17:04 PAMAPOL S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 6...
 116. 17:04 WILBO - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 117. 17:04 STALPROFI - Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną ZRUG Zabrze sp. z o.o., a OGP Gaz-System S.A....
 118. 16:23 MSZ ws. umowy z Czechami o udostępnieniu placówki w Erywaniu (komunikat)
 119. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:23 Podwyżka stóp NBP we wrześniu uzasadni zwyżkę z maja - BNP Paribas (opinia)
 125. 16:23 JSW ma obecnie przekroczony plan wydobycia o ponad 300 tys. ton (opis)
 126. 16:21 AMREST - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2012 (1...
 127. 16:20 Obroty akcjami nie takie małe
 128. 16:20 Samoloty i śmigłowce z Krosna trafią na rynek chiński
 129. 16:20 Komisja nadzwyczajna za poprawkami PO i PSL dot. ustawy emerytalnej
 130. 16:19 DREWEX S.A. - Zawarcie warunkowego porozumienia inwestycyjnego związanego z dokapitalizowaniem Sp...
 131. 16:12 Rodzina na Swoim woli dom
 132. 16:06 FAMUR S.A. - Wyrażenie zgody Inwest ? GLINIK sp. z o.o. na zbycie przez Fabrykę Maszyn "GLINIK" S...
 133. 16:05 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (68/2012)
 134. 16:05 Senat: koniec z podwójnymi karami za niepłacenie składek ZUS
 135. 16:05 PGE: w ciągu kilku miesięcy opcje finansowania elektrowni jądrowej
 136. 16:04 OPTEAM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A.....
 137. 16:04 OPTEAM S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za rok obrotowy 2011. (13/2012)
 138. 16:04 KONSORCJUM STALI S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Konsorcjum Sta...
 139. 16:03 PELION SA - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Pelion S.A. (69/2012)
 140. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (68/2012)
 141. 16:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (33/2012)
 142. 16:03 Kaczyński: w Polsce niszczy się status pracownika
 143. 16:01 CV w formie infografiki - coraz bardziej popularne
 144. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 145. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:53 NG2 oczekuje w tym roku wzrostu zysku netto o więcej niż 25 proc. rdr (opis)
 147. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 148. 15:53 WZ Pelionu zdecydowało o wypłacie po 1,5 zł/akcję dywidendy i skupie do 10 proc. akcji własnych
 149. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 15:53 Sprzedaż LFL w sklepach CCC może wzrosnąć dwucyfrowo w '12 - wiceprezes NG2 (opis)
 151. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 152. 15:53 NG2 zamierza w '12 otworzyć min. 70 sklepów pod marką CCC, zwiększa tempo ekspansji za granicą
 153. 15:53 Apator podwyższa proponowaną dywidendę na akcję do 0,75 zł w związku z umorzeniem części walorów
 154. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 8052,50 USD za tonę
 155. 15:52 MAGELLAN S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (64/2012)
 156. 15:51 KANIA - Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 w sprawie terminu przekazania raportów okresowych w 2...
 157. 15:51 COMPLEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał (20/2012)
 158. 15:50 APATOR - Zmiana deklaracji w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011. (18/2012)
 159. 15:49 AWBUD - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2012 r....
 160. 15:49 INBOOK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook ...
 161. 15:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (52/2012)
 162. 15:48 RADPOL S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego (34/2012)
 163. 15:21 FOTA S.A. - Sprawozdania Rady Nadzorczej FOTA S.A. (9/2012)
 164. 15:20 IZOSTAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 10 m...
 165. 15:20 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 166. 15:19 AWBUD - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2012 r. (34/2012)
 167. 15:19 AMPLI - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Ampli S.A. do wiadomości publicz...
 168. 15:19 AWBUD - Korekta omyłki pisarskiej w Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2011 (33/2012)
 169. 15:18 FOTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2012)
 170. 15:18 MCI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA (30/2012)
 171. 15:18 EUROMARK POLSKA S.A. - Wyniki sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2012 roku (21/2012)
 172. 15:18 PELION SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (68/2012)
 173. 15:14 Sony nad przepaścią
 174. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 15:08 Indeks cen surowców w kwietniu spadł o 2,29 proc. mdm, rdr spadł o 6,34 proc. - MFW
 176. 15:08 Akcjonariusze Izostalu zdecydowali o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję
 177. 15:08 Tauron chce wprowadzić nowy program poprawy efektywności, ale mniej ambitny niż poprzedni
 178. 15:08 Konsumpcja paliw ciekłych spadła w I kw. '12 o 5 proc. rdr, paliw transportowych również o 5 proc. -
 179. 15:08 Forte chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 180. 15:05 PE przegłosował dalsze obniżenie kosztów roamingu od 1 lipca
 181. 14:51 ONE-2-ONE S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej (9/2012)
 182. 14:51 IZOSTAL S.A. - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty...
 183. 14:51 PELION SA - Uchwały podjęte przez ZWZ Pelion S.A. w dniu 9 maja 2012 r. (67/2012)
 184. 14:49 KPPD - Zmiana treści projektu uchwały nr 02/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 ...
 185. 14:37 Licytacje komornicze pobiją Allegro
 186. 14:36 CEDC - Raport bieżący CEDC ? Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 23/2012 (23/2012)
 187. 14:35 UniCredit - UNICREDIT 1Q12 GROUP RESULTS  (62/2012)
 188. 14:33 FORTE - rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy (4/2012)
 189. 14:25 W przyszłym roku kolejna prognoza zasobów gazu łupkowego
 190. 14:23 Tauron nie planuje wtórnej oferty akcji
 191. 14:23 Tauron prowadzi z EBI rozmowy ws. pozyskania 900 mln zł finansowania, umowa możliwa w tym kwartale
 192. 14:23 OFE POCZTYLION informuje
 193. 14:15 To była dramatyczna pomyłka
 194. 14:09 UOKiK: niedozwolone praktyki spółki Naprzód z Rydułtów (komunikat)
 195. 14:09 Tauron do końca '12 wybierze wykonawcę dla bloku w Jaworznie, odda blok do eksploatacji w '17
 196. 14:09 Tauron spodziewa się, że poziom rekompensat KDT w '12 przekroczy 500 mln zł
 197. 14:09 Konsorcjum ze Stalprofilem podpisało umowę z Gaz-Systemem za ok. 223 mln zł netto
 198. 14:09 Portfel zleceń PA Nova na '13 w segmencie budowlano-developerskim wynosi 112 mln zł
 199. 14:08 STALPROFI - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA (12/2012)
 200. 14:07 CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation ogłasza wyniki za I kwartał...
 201. 14:06 HARPER HYGIENICS S.A. - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii D (16/2012)
 202. 14:06 ENEA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (17/2012)
 203. 14:06 EMC - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (49/2012)
 204. 14:06 Ile chciałby, a ile zarabia absolwent?
 205. 14:05 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Polskie tłumaczenie prezentacji ...
 206. 14:05 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź - Teren (9/2012)
 207. 14:05 MILKILAND N.V. - Annual General Meeting of Shareholders of Milkiland N.V. (4/2012)
 208. 14:05 RAFAMET - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 czerwca 2012 r. (13/2012)
 209. 14:04 STALPROFI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA (11/2012)
 210. 14:04 IGROUP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości ...
 211. 14:04 RAFAMET - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 czerwca 2012 r. ...
 212. 14:04 CCI - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International NV ? Informacja o zwoł...
 213. 14:04 FAM - Rejestracja zmiany statutu (19/2012)
 214. 14:04 PELION SA - Zakończenie programu skupu akcji własnych Pelion S.A. (66/2012)
 215. 14:01 Co trzeci polski pracownik pojechał na majówkę
 216. 13:53 Podwyżka stóp proc. zupełnie bez potrzeby, "dramatyczna pomyłka" - Pawlak
 217. 13:53 Zysk netto CEDC wg standardów U.S. GAAP w I kw. '12 wyniósł 62,5 mln USD
 218. 13:53 CIR: premier weźmie udział w otwarciu Światowego Centrum Słuchu (komunikat)
 219. 13:53 NG2 chce wypłacić nieco ponad 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '11 r.
 220. 13:53 NG2 zamierza w tym roku otworzyć minimum 70 sklepów pod marką CCC
 221. 13:53 MF nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji DS1021 i WS0429
 222. 13:53 Średnie ceny ofertowe mieszkań spadły w IV o 0,9 proc. mdm - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 223. 13:53 Pekao planuje utrzymać marżę odsetkową na obecnym poziomie - prezes (opis)
 224. 13:53 Pekao liczy, że koszty w 2012 roku nie będą rosły szybciej niż inflacja - prezes
 225. 13:53 NG2 oczekuje w tym roku wzrostu zysku netto o więcej niż 25 proc. rdr
 226. 13:53 Pekao podtrzymuje, że wyniki w '12 będą na poziomie zbliżonym do tych z '11 (opis)
 227. 13:53 Pekao planuje utrzymać marżę odsetkową na obecnym poziomie - prezes
 228. 13:53 W lipcu prawdopodobna kolejna zwyżka stóp NBP - BofA ML (opinia)
 229. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 230. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 231. 13:53 Tauron spodziewa się w II kwartale wzrostu cen energii elektrycznej
 232. 13:53 Pekao ocenia, że w 2012 roku może udzielić łącznie 10 mld zł kredytów hipotecznych i konsumenckich
 233. 13:45 Strajki i protesty w obronie emerytur
 234. 13:45 Budzanowski: celem rządu zaspokojenie potrzeb krajowym wydobyciem gazu
 235. 13:45 Sejmowa komisja rozpatruje poprawki do projektu emerytur mundurowych
 236. 13:43 A2 nie będzie przejezdna na EURO2012
 237. 13:34 Spadła liczba bezrobotnych
 238. 13:26 Dane z Grecji nie pozostawiają złudzeń
 239. 13:26 Polacy nie potrafią efektywnie wypoczywać
 240. 13:25 Szef SLD zaapelował do premiera o wstrzymanie reformy emerytalnej
 241. 13:24 Przełom w walce o markę Tiger
 242. 13:23 Azoty Tarnów na razie nie planują dużych inwestycji w energetykę poza budową elektrociepłowni w ZAK
 243. 13:23 W tyg. zakończonym 6.05 Polsat miał 85,16 mln zł wpływów z reklam, TVN 69,68 mln zł
 244. 13:23 W '12 produkcja oraz eksport mleka nieznacznie wzrosną - IERiGŻ
 245. 13:23 Aktywa TFI wzrosły w kwietniu o 0,4 proc. do 127,2 mld zł - Analizy Online
 246. 13:23 W tyg. zakończonym 6.05 udział TVN w oglądalności wynosił 14,32 proc., Polsatu 13,45 proc.
 247. 13:23 Pekao podtrzymuje, że wyniki w '12 będą na poziomie zbliżonym do tych z '11
 248. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 249. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 250. 13:23 Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian, jak prognozowali analitycy
 251. 13:23 Konsorcjum Exatela i TPSA wygrało przetarg na usługi telekomunikacyjne dla ARiMR za 17,8 mln zł
 252. 13:23 Podwyżka stóp przez RPP zaskakująca i błędna, nie ma ryzyka wzrostu inflacji - Skarbiec TFI (opinia)
 253. 13:10 Wskaźnik zaufania w strefie euro wzrósł w drugim kwartale
 254. 12:53 Jarosław Fotyga został odwołany z funkcji wiceprezesa Famuru
 255. 12:53 Grupa Mennice Krajowe zadebiutuje na NewConnect 11 maja
 256. 12:53 ZA Tarnów nie powtórzą w drugim kwartale wyników pierwszego, ale straty też nie będzie - prezes
 257. 12:53 NG2 zakłada, że sprzedaż LFL w sklepach CCC wzrośnie co najmniej o 7 proc. w '12
 258. 12:45 Eurostat nigdy nie miał zastrzeżeń do prac i danych GUS
 259. 12:38 GPW ocenia, że udział przychodów TGE w całości przychodów grupy nie przekroczy 20-kilku proc. w '12
 260. 12:23 MF sprzedało DS1021 mza 3.457,895 mln zł - komunikat
 261. 12:23 Fortuna spodziewa się w II kw. wzrostu wolumenu zakładów, ale marże mogą spaść
 262. 12:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 263. 12:23 Super Premium Cars wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję
 264. 12:23 Tauron prowadzi z EBI rozmowy ws. pozyskania 900 mln zł finansowania, umowa możliwa w tym kwartale
 265. 12:23 ING OFE informuje
 266. 12:23 CLI dla Polski w marcu'12 spadł do 100,16 pkt. - OECD
 267. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 90/A/NBP/2012
 268. 12:23 Azoty Tarnów chcą kupić Siarkopol, choć "nie za wszelką cenę"; liczą na dodatkowe badanie spółki
 269. 12:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 270. 12:23 MSP ocenia propozycje dywidend z PKO BP i PZU jako racjonalne (opis)
 271. 12:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 272. 12:21 FAMUR S.A. - odwołanie osoby zarządzającej (26/2012)
 273. 12:20 Gospodarka Łotwy rozwijała się najmocniej w całej UE
 274. 12:18 Rewolucja w usługach finansowych
 275. 12:08 W ostatnim tygodniu kwietnia taniało mięso oraz OMP - ZSRIR (tabela)
 276. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 277. 12:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 278. 12:08 MSP ocenia propozycje dywidend z PKO BP i PZU jako racjonalne
 279. 12:08 LPP może na koniec roku mieć ponad 300 mln zł zysku netto (opis)
 280. 12:08 Inwestycje GPW w 2012 roku wyniosą 93 mln zł - prezes
 281. 12:08 Zysk netto sektora bankowego w I kw. 2012 wyniósł 4,23 mld zł
 282. 12:07 Kto będzie kupował europejski dług?
 283. 12:05 MAGELLAN S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA (63/2012)
 284. 12:05 Znów wzrósł zysk sektora bankowego
 285. 12:04 MAGELLAN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (62/2012)
 286. 12:04 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (7/2012)
 287. 12:03 ENAP - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura SA. (8/2012)
 288. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 289. 11:53 Minister finansów ma nadzieję, że decyzja o podwyżce stóp nie okaże się błędna
 290. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 291. 11:53 Kredyt Bank nie planuje tworzenia rezerw na DSS
 292. 11:53 JSW oczekuje lekkiego wzrostu cen węgla koksującego, poprawa w cenach węgla energ. możliwa w IV kw.
 293. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 294. 11:53 PZU chce do września przeprowadzić rebranding, na co wyda ok. 25 mln zł
 295. 11:53 Decyzja RPP nie jest początkiem cyklu - Morgan Stanley (opinia)
 296. 11:53 Azoty Tarnów analizują koszty budowy instalacji kaprolaktamu w Tarnowie o mocy 50 tys. ton
 297. 11:53 LPP może na koniec roku mieć ponad 300 mln zł zysku netto - prezes
 298. 11:53 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 299. 11:51 Grecja pozostaje w centrum zainteresowania
 300. 11:47 Najdroższe wina świata
 301. 11:45 Spadła liczba bezrobotnych
 302. 11:42 PZU zmienia logo, a jak zmienia się firma?
 303. 11:40 Rostowski ma nadzieję, że decyzja o podwyżce stóp nie okaże się błędna
 304. 11:21 NEUCA - Nabycie akcji własnych (29/2012)
 305. 11:20 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale ...
 306. 11:20 BARLINEK - Zatwierdzenie aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki (18/2012)
 307. 11:18 SERENITY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Z...
 308. 11:18 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale ...
 309. 11:11 Już pięć banków w Polsce zapowiedziało zwolnienia
 310. 11:06 Czarna lista fiskusa
 311. 11:00 Merkel: wzrost na kredyt to powrót do początku kryzysu
 312. 10:57 Studia: ucieczka przed bezrobociem. Na pięć lat…
 313. 10:56 MPiPS chce urlopów wychowawczych także dla rodziców prowadzących firmy
 314. 10:53 ZA Tarnów nie powtórzą w II kw. wyniku z I kw., ale straty też nie będzie - prezes
 315. 10:53 Przychody PTC w I kw.'12 spadły o 6,1 proc. rdr do 413 mln euro, a w złotych wzrosły o 0,6 proc.
 316. 10:53 MSZ: B. Winid otworzył seminarium IDEAS (komunikat)
 317. 10:53 GPW SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2012 QSr
 318. 10:53 MEW planuje wybudować elektrownię wodną w Rumunii za 760 tys. euro
 319. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 113,21-113,23 USD za baryłkę
 320. 10:53 Podwyżka stóp proc. NBP działaniem prewencyjnym i najprawdopodobniej jednorazowym - Borowski, Rada
 321. 10:53 JSW ma obecnie przekroczony plan wydobycia o ponad 300 tys. ton
 322. 10:53 W kwietniu mdm wzrosły ceny w 3 grupach towarowych i w 3 spadły - PSB
 323. 10:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.707,22 mln zł - NBP
 324. 10:53 Wood & Co podwyższył cenę docelową dla KGHM do 165 zł z 145 zł , podtrzymał "kupuj"
 325. 10:49 PGNIG - Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku za rok 2011 ? opinia Rady Nadzorcz...
 326. 10:49 IGROUP - Oświadczenie o cofnięciu zażalenie wierzyciela na postanowienie w przedmiocie zatwierdze...
 327. 10:49 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (31...
 328. 10:49 CEZ, a.s. - Grupa ČEZ osiągnęła w pierwszym kwartale 2012 czysty zysk w wysokości 14,4 miliarda k...
 329. 10:49 ENERGOPLD - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych przez Energomontaż-Południe S.A. z TAUR...
 330. 10:48 S4E S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 czerwca 2012 r. (2/2012)
 331. 10:30 Chiński bank wcześniej w Polsce niż w USA
 332. 10:21 Grecja straszy, dane z Chin niepokoją
 333. 10:14 Pilnie strzeżona tajemnica handlowa ujrzy światło dzienne?
 334. 10:08 MSZ: podsekretarz Stanu B. Winid z wizytą w Estonii (komunikat)
 335. 10:08 Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla Polimexu do "kupuj" (opis)
 336. 10:08 Na posiedzeniu RPP 9 maja obecni byli wszyscy członkowie Rady
 337. 10:08 Zysk netto CEZ w I kw. '12 spadł o 16,2 proc. rdr do 14,4 mld CZK
 338. 10:08 Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '12 wyniósł 710,6 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opinia)
 339. 09:51 Aprecjacja dolara (chwilowo) wyhamowała
 340. 09:46 Trend spadkowy potwierdzony
 341. 09:42 Informacje ze spółek
 342. 09:38 Firma KSB Pompy i Armatura złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Hydrobudowy Polska
 343. 09:38 ZWZ PKO BP zdecyduje 6 VI o podziale zysku, proponowany dzień prawa do dywidendy 12 VI '12
 344. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2179,57 pkt (+0,51%)
 345. 09:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia obrotu obligacji KRUK
 346. 09:23 GPW: AOW FAKTORING - ostatnia sesja notowań
 347. 09:22 Amerykanie opierają się europejskim niepokojom
 348. 09:22 CEZ, a.s. - KONFERENCJA PRASOWA ? WYNIKI GOSPODARCZE GRUPY ČEZ ZA I KWARTAŁ 2012 r. (21/2012)
 349. 09:21 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group. Paryż, 10 maja 2012. (25/2012)
 350. 09:20 CEZ, a.s. - Nieaudytowane wyniki ekonomiczne ČEZ, a. s., I kwartał 2012 r. (23/2012)
 351. 09:19 PKOBP (PKO BP SA) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku...
 352. 09:19 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym Spółki (27/2012)
 353. 09:19 CEZ, a.s. - INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL F...
 354. 09:19 PKOBP (PKO BP SA) - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności...
 355. 09:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki (19/2012)
 356. 09:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (28/2012)
 357. 09:15 Czynniki globalne decydujące dla złotego, wpływ RPP pozostał ograniczony.
 358. 09:12 Niż wymiata nauczycieli
 359. 09:09 Znowu chwila na oddech. WIG20 broni wsparcia
 360. 08:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji STOCKINFO
 361. 08:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji KREDYT INKASO
 362. 08:53 Zysk netto grupy Kredyt Banku w I kw. '12 wyniósł 56,1 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)
 363. 08:53 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji PRIME CAR MANAGEMENT
 364. 08:53 Zysk netto NG2 wyniósł w I kw. 2,7 mln zł, gorzej od konsensusu na poziomie 4,2 mln zł (opis)
 365. 08:53 Przychody PTC w I kw.'12 spadły o 6,1 proc. rdr do 413 mln euro
 366. 08:44 Kwietniowe minima przełamane
 367. 08:38 Asseco Poland wydłużyło zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity do 25 maja (opis)
 368. 08:38 Zysk netto GPW w I kw. '12 wyniósł 33,5 mln zł, lepiej od konsensusu
 369. 08:38 Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '12 wyniósł 710,6 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)
 370. 08:38 POLSAT OFE informuje
 371. 08:36 KRKA - Unaudited interim report for the Krka group and the Krka company for January to March 2012...
 372. 08:32 Obrona wsparcia
 373. 08:23 Asseco Poland wydłużyło zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity do 25 maja
 374. 08:08 Zysk netto NG2 wyniósł w I kw. 2,7 mln zł, lepiej od konsensusu na poziomie 4,2 mln zł
 375. 08:08 Wyniki NG2 w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 376. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 377. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 378. 08:08 Wyniki Kredyt Banku w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 379. 08:07 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (49/2012)
 380. 08:05 MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 381. 08:05 Kapler idzie do sądu po 571 tys. zł
 382. 08:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 383. 07:53 Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '12 wyniósł 710,6 mln zł, wobec konsensusu 704,4 mln zł
 384. 07:53 Wyniki Pekao SA w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 385. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 10 maja
 386. 07:52 NG2 - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 387. 07:50 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 388. 07:50 Na ratunek budżetowi
 389. 07:49 KREDYTB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 390. 07:49 REMAK - Raport kwartalny SA-Q 1/2012
 391. 07:38 Wyniki Tauronu w I kw. '12 powyżej oczekiwań (opis2)
 392. 07:33 BANK PEKAO SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 393. 07:23 Wyniki Tauronu w I kw. '12 powyżej oczekiwań (opis)
 394. 07:23 Wyniki GPW w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 395. 07:08 Wyniki LPP w I kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 396. 07:08 Zysk netto Tauronu w I kw.'12 wyniósł 400 mln zł, wyżej od oczekiwań
 397. 07:08 Zysk netto LPP wyniósł w I kw. '12 33,6 mln zł wobec konsensusu 30,4 mln zł
 398. 07:08 Zysk netto Open Finance w I kw. '12 roku wzrósł 50 proc. r/r do 30,3 mln zł (opis)
 399. 07:08 Zysk netto LPP wyniósł w I kw. '12 33,6 mln zł, sprzedaż LFL wzrosła o 15,9 proc. rdr (opis)
 400. 07:08 Zysk netto JSW w I kw. '12 wyniósł 494,8 mln zł wobec konsensusu 454 mln zł zysku (opis)
 401. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 10 V - 31 V
 402. 07:08 Wyniki Tauronu w I kw. 2012 vs. konsensus PAP (tabela)
 403. 07:08 Strata netto Ronson Europe w I kw. '12 wyniosła 1,08 mln zł, mniej od oczekiwań
 404. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 10.05 - 14.11.2012
 405. 07:08 Zysk netto JSW w I kw. '12 wyniósł 494,8 mln zł wobec konsensusu 454 mln zł zysku
 406. 07:08 Wyniki Ronson Europe w I kw. 2012 vs. konsensus PAP (tabela)
 407. 07:08 Wyniki Tauronu w I kw. 2012 vs. konsensus PAP (tabela, aktl.)
 408. 07:03 GPW - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 409. 07:03 WAWEL SA - Raport kwartalny Q 1/2012
 410. 06:34 Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A (7/2012)
 411. 06:21 Wyłudzają pieniądze na orzełka
 412. 06:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 413. 05:34 LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 414. 05:00 Deregulacja w usługach finansowych
 415. 03:30 Precedensowy pozew na ponad 430 mln zł
 416. 03:25 Związkowcy sieci Jysk żalą się do królowej Danii