Trwa ładowanie...
d3p5iaz
d3p5iaz

Artykuły z dnia: 2012.05.24 - finanse.wp.pl

 1. 01:45 Źródło: Morgan Stanley wypłaci wyrównania za nieudany debiut Facebooka
 2. 01:20 NFI EMF - Rejestracja akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym...
 3. 01:15 Sukces skażony przeszłością
 4. 23:19 REDAN - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. zwołanego na dzień 13 c...
 5. 22:20 Asmussen: oprócz konsolidacji fiskalnej potrzebny jest program rozwoju
 6. 22:19 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o rejestracji przez sąd pod nową sygnaturą wniosku o ogłoszenie ...
 7. 21:51 CYFROWY POLSAT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowy...
 8. 21:50 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (95/2012)
 9. 21:48 SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwo...
 10. 21:38 S&P podtrzymał korporacyjny rating kredytowy 'BB-' dla Cyfrowego Polsatu, perspektywa stabilna
 11. 21:36 DELKO S.A. - Odwołanie i powołanie członka zarządu spółki zależnej od Emitenta (14/2012)
 12. 21:34 MIESZKO - Nabycie znacznego pakietu akcji Z.P.C. "Mieszko" S.A. (11/2012)
 13. 21:21 TRANS POLONIA S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (21/2012)
 14. 21:20 TRANS POLONIA S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E (22/2012)
 15. 21:19 BNP PARIBAS PL - Ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii N oferowanych w ramach subskrypcji prywatne...
 16. 21:06 CYFROWY POLSAT S.A. - Standard & Poor's Rating Services podtrzymał przyznany spółce Cyfrowy Polsa...
 17. 20:49 HERKULES S.A. - Podpisanie Aneksu nr 3 do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Spółki Gastel Ho...
 18. 20:48 TRANS POLONIA S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 maja 2012 r. (20/2012)
 19. 20:36 WASKO S.A. - WASKO S.A. ponownie otrzymało od MSP wyłączność negocjacyjną w sprawie prywatyzacji ...
 20. 20:25 Europejskie linie lotnicze przeciw polityce UE ws. CO2
 21. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 24 maja, 20.00
 22. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 24 maja, 20.00
 23. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 24 maja, 20.00
 24. 20:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 25. 20:08 Fondul Proprietatea może zadebiutować na GPW do końca 2012
 26. 20:04 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłych na okaziciela se...
 27. 20:00 Wotum nieufności dla prezesa watykańskiego banku IOR
 28. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:38 GPW: Dopuszczenie certyfikatów wyemitowanych przez INVESTOR GOLD FIZ
 30. 19:23 GPW: Animator dla spółki EKOKOGENERACJA
 31. 19:19 EUROIMPLANT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Euroimplant S.A. (15/2012)
 32. 19:06 HARDEX S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. (62/2012)
 33. 19:03 COMP - Zestawienie raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (25/2012)
 34. 18:55 "S" PKP PLK zawiesza plany ws. strajku; pracownicy dostaną podwyżki
 35. 18:53 Orco Property Group spodziewa się 160-180 mln EUR przychodów bez sprzedaży Sky Office
 36. 18:53 Spółka Budimeksu może do końca roku sfinalizować akwizycję w sektorze utrzymania dróg lub gospodarki
 37. 18:50 FERRUM - Aktualizacja informacji przedstawionej w raporcie bieżącym nr 82/2012. (94/2012)
 38. 18:34 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Korekta informacji o transakcjach osób mających dostęp do informacji ...
 39. 18:33 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Zmiana stanu posiadania (7/2012)
 40. 18:19 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group 24 maja 2012.Informacje finansowe za ...
 41. 18:15 Skarbówka bierze się za podatników. Kontroli przybywa
 42. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 24.05.2012
 43. 18:08 Transakcje pakietowe
 44. 18:06 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 45. 18:00 Monti ma nadzieję na euroobligacje w niedalekiej przyszłości
 46. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2035,80 pkt (-0,11%)
 47. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 48. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 49. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,71 proc. z 4,58 proc. - NBP
 50. 17:51 BOŚ SA - Informacje o działaniach stabilizacyjnych w odniesieniu do praw do akcji serii P (28/2012)
 51. 17:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CEL...
 52. 17:48 ZUS wyliczy twoją emeryturę przez internet
 53. 17:40 Prezydent: będę badał konstytucyjność ustawy emerytalnej
 54. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 55. 17:38 Erste Group zawiesił wydawanie rekomendacji dla Coliana, NFI EMF, PBG, Polimeksu i Rafako
 56. 17:37 FAM - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A....
 57. 17:35 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Powołanie Członka Zarządu (25/2012)
 58. 17:34 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G ROBYG S.A. do obrotu na Giełd...
 59. 17:34 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (16/2012)
 60. 17:34 EDISON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)
 61. 17:25 Stolica: ZTM i PKP Intercity będą honorować swoje bilety
 62. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 24 maja, 17.00
 63. 17:23 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ROBYG
 64. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 24 maja, 17.00
 65. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 24 maja, 17.00
 66. 17:22 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (24/2012)
 67. 17:22 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Przekroczenia progu ogólnej liczby głosów w spółce (2/2012)
 68. 17:21 MAKRUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (35/2012)
 69. 17:19 ASBISc - Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy (36/2012)
 70. 17:19 EKOKOGENERACJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzi...
 71. 17:19 ECHO - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów (15/2012)
 72. 17:18 BARLINEK - Zakończenie subskrypcji akcji serii M (20/2012)
 73. 17:18 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Informacja w sprawie zbycia akcji spółki przez osobę nadzorującą ...
 74. 17:08 CIR: premier powołał sekretarza stanu w MSZ (komunikat)
 75. 17:08 Liczba turystów nocujących w Polsce w III'12 wzrosła do 341.217 osób z 300.944 w III'11 - GUS
 76. 17:03 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (26/2012)
 77. 16:54 Rośnie ryzyko recesji w gospodarce strefy euro
 78. 16:53 ZWZ Seka zdecyduje o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 79. 16:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Euroimplantu
 80. 16:53 Złoty i dług pozostają pod wpływem czynników globalnych (opis)
 81. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 82. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:51 LUBAWA - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (6/2012)
 84. 16:49 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (45/2012)
 85. 16:49 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (75/2012)
 86. 16:48 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (23/2012)
 87. 16:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (74/2012)
 88. 16:46 Szarża niedźwiedzi obrona byków
 89. 16:45 Krzysztof Dyl prezesem Urzędu Transportu Kolejowego
 90. 16:45 Braun: większa produkcja w regionach, gdzie lepiej płacony abonament
 91. 16:43 Mario Draghi dołuje oczekiwania na LTRO-3?
 92. 16:38 WZ Enel-Medu zdecydowało o wypłacie 0,03 zł dywidendy na akcję
 93. 16:37 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Akcjonariusze powyżej 5% - ZWZA 24.05.2012 (16/2012)
 94. 16:36 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finan...
 95. 16:35 BANK PEKAO SA - Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku (21/2012)
 96. 16:35 SEKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2012 r. (1...
 97. 16:35 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Informacja o podjęciu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (1...
 98. 16:34 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Uchwały ZWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 24.05.2012 r. (15/2012)
 99. 16:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1/2012)
 100. 16:33 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (25/2012)
 101. 16:33 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Powołanie składu Zarządu Banku VIII kadencji (19/2012)
 102. 16:33 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Rezygnacja osoby nadzorującej z pełnienia funkcji w RNB (18/2012)
 103. 16:30 Na szczycie postęp w sprawie euroobligacji, UE szykuje grunt prawny
 104. 16:24 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:24 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:24 MSP nie wyklucza, że do debiutu PHN na GPW dojdzie w lipcu - Budzanowski (opis)
 107. 16:24 3 sposoby na wyluzowanie w pracy i po pracy
 108. 16:21 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Informacja na temat wypłaty dywidendy przez Spółkę (18/2012)
 109. 16:20 LC CORP S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (39/2012)
 110. 16:19 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołany...
 111. 16:19 HARPER HYGIENICS S.A. - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii D (22/2012)
 112. 16:18 LC CORP S.A. - Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (38/2012)
 113. 16:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 114. 16:15 TK: przepisy o zasiłkach chorobowych przedsiębiorców - niekonstytucyjne
 115. 16:08 ProNatura ogłosiła nowy przetarg na wykonawcę spalarni w Bydgoszczy
 116. 16:08 MS: ruszył blog rzecznika ministra sprawiedliwości (komunikat)
 117. 16:08 NORDEA PTE SA powołania Pana Sorena Dahlgaarda na członka Rady Nadzorczej
 118. 16:08 MSP nie wyklucza, że do debiutu PHN na GPW dojdzie w lipcu - Budzanowski
 119. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:08 Budopol-Wrocław planuje skup akcji własnych za kwotę do 1,3 mln zł
 122. 16:08 Wartość nowych kredytów mieszkaniowych spadła w I kw. o 5,5 proc. kdk do 10,2 mld zł - AMRON/ZBP
 123. 16:06 FAST FINANCE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchw...
 124. 16:02 Sposób na frajera? 7 skutecznych intryg
 125. 15:55 Raport AMRON i ZBP: spadła wartość nowych kredytów mieszkaniowych
 126. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7613,50 USD za tonę
 127. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 128. 15:53 DM Trigon podwyższa cenę docelową Magellana do 54,6 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
 129. 15:51 ABEONET S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (6/2012)
 130. 15:51 ABEONET S.A. - Zmiana stanu posiadania (5/2012)
 131. 15:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ...
 132. 15:47 KGHM ma bogate złoża platyny
 133. 15:37 BUDOPOL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - W...
 134. 15:37 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie umów znaczących przez spółkę zależną (63/2012)
 135. 15:36 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 136. 15:34 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 137. 15:33 BUDOPOL - Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. ...
 138. 15:33 BEST - Zakończenie emisji obligacji serii F (9/2012)
 139. 15:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za I kwartał 2012 roku (2...
 140. 15:33 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (73/2012)
 141. 15:33 Każda mama marzy o takim pracodawcy
 142. 15:23 ING OFE informuje
 143. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:23 CIR ws. szczytu Rady Europejskiej (komunikat)
 145. 15:23 Zarząd Wierzyciela rekomenduje wypłatę 0,01 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 146. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 147. 15:20 CITY INTERACTIVE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2012)
 148. 15:20 HYDROTOR - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23-06-2012 r. (8/2012)
 149. 15:19 HYDROTOR - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjinariuszy - 23.06,.2012 r. (9/2012)
 150. 15:19 SUNTECH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2012r. (4/2012)
 151. 15:07 VARIANT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (14/2012)
 152. 15:06 MIRACULUM S.A. - Zawarcie umowy produkcyjnej (30/2012)
 153. 15:05 ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej (27/2012)
 154. 15:04 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (16/2012)
 155. 15:00 "FT": Gaz łupkowy pozwala USA na zmniejszenie emisji CO2
 156. 14:53 MS: minister Gowin na konferencji prezesów sądów apelacyjnych (komunikat)
 157. 14:53 ZWZ Seko zdecydowało o emisji ok. 1,28 mln akcji serii D
 158. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 14:53 UOKiK wyraził zgodę na nabycie przez Homanit Krosno Odrzańskie części mienia Hardeksu
 162. 14:52 IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (42/2012)
 163. 14:51 ASBISc - Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (35/2012)
 164. 14:51 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (81/2012)
 165. 14:51 ASBISc - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 166. 14:49 SEKO S.A. - Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A. (22/2012)
 167. 14:45 GUS: nastroje konsumenckie w maju poprawiły się
 168. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:38 Większość członków RPP uważała, że niska skala spowolnienia oraz
 170. 14:38 NSZZ "S" ws. spotkania z prezydentem - sprostowanie (komunikat)
 171. 14:38 Nastroje konsumenckie w V poprawiły się - GUS
 172. 14:38 Wg większości członków RPP niska skala spowolnienia oraz uporczywa inflacja uzasadnia podwyżkę stóp
 173. 14:36 SEKO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 24 maja ...
 174. 14:34 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (36/2012)
 175. 14:34 IDEA AKCJI SUBFUNDUSZ - Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających...
 176. 14:25 UOKiK: NFZ musi zapłacić ponad 1,14 mln zł kary
 177. 14:23 Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na budowę hotelu za 23,3 mln zł brutto
 178. 14:23 UOKiK: wyrok Sądu Apelacyjnego ws. NFZ (komunikat)
 179. 14:23 Opis dyskusji na majowym posiedzeniu decyzyjnym RPP (komunikat)
 180. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 181. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 14:23 Sygnity chce w kolejnych 2-3 latach zwiększać rocznie przychody o 7-8 proc.
 183. 14:22 SEKO S.A. - Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 24 maja 2012 r. (20/2012)
 184. 14:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (39/2012)
 185. 14:06 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał...
 186. 14:06 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (15/2012)
 187. 14:04 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i płatności od publicznych listów ...
 188. 14:04 GINO ROSSI S.A. - Projekty Uchwał na ZWZA Spółki Gino Rossi S.A. - uzupelnienie (43/2012)
 189. 14:04 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 20.06.2012 r. (10/2012)
 190. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i płatności od publicznych listów ...
 191. 13:53 Spowolnienie gospodarcze w '12 nie będzie głębokie, wzrost PKB poniżej 4,5 proc. - Hausner, RPP
 192. 13:53 PGE myśli o fuzjach i przejęciach
 193. 13:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 194. 13:53 MZ: sytuacja epidemiologiczna w Polsce w zw. z Euro 2012 (komunikat,korekta)
 195. 13:53 RPP będzie rozważać podwyższenie stóp, ale potrzebne są za tym dodatkowe argumenty - Hausner
 196. 13:53 DM AmerBrokers zmienił rekomendację dla Rainbow Tours na "neutralnie"
 197. 13:51 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla A...
 198. 13:51 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (21/2012)
 199. 13:50 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eu...
 200. 13:49 GINO ROSSI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki Gino Rossi S.A. (41/2012)
 201. 13:49 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i płatności od hipotecznych listów...
 202. 13:49 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i płatności od hipotecznych listów...
 203. 13:49 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanmed M...
 204. 13:48 GINO ROSSI S.A. - Projekty Uchwał na ZWZA Spółki Gino Rossi S.A. (42/2012)
 205. 13:48 Jak być proaktywnym kandydatem na rynku pracy?
 206. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 207. 13:38 MZ: sytuacja epidemiologiczna w Polsce w zw. z Euro 2012 (komunikat)
 208. 13:34 eCARD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (12/2012)
 209. 13:34 TRAVELPLANET - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. na dz...
 210. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 211. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 212. 13:23 Spółki społecznie odpowiedzialne, zasady CSR na IV Kongresie Relacji Inwestorskich SEG
 213. 13:15 Mimo kryzysu Niemcy coraz bogatsi
 214. 13:13 Nastroje menedżerów w Europie coraz gorsze
 215. 13:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 216. 13:06 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 217. 13:06 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (78/2012)
 218. 13:05 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (79/2012)
 219. 13:05 W Koszkach otwarto fabrykę koncernu Ikea
 220. 13:04 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (77/2012)
 221. 13:04 BINARY HELIX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz...
 222. 12:53 DM BZ WBK podwyższył rekomendację dla Action do "kupuj", cena docelowa 21,9 zł
 223. 12:53 DM BZ WBK podniósł rekomendację dla Coal Energy do "kupuj"
 224. 12:53 DM BZ WBK obniżył cenę docelową Bogdanki do 134 zł
 225. 12:53 ASBISc Enterprises wypłaci 0,04 USD dywidendy na akcję
 226. 12:53 DM BZ WBK obniżył cenę docelową Asseco P. do 50,8 zł, podwyższył rekomendację do "kupuj"
 227. 12:51 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. z dnia 23...
 228. 12:50 FABRYKA FORMY S.A. - Zmiana udziału w głosach. (18/2012)
 229. 12:47 Rachunki powiernicze dla deweloperów - towar deficytowy
 230. 12:39 Kiedy zwolnienie od lekarza jest pełnopłatne?
 231. 12:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji NFI EMPIK MEDIA & FASHION
 232. 12:37 SKOTAN S.A. - Wyrok Sądu oddalający powództwo AT Agrar Technik przeciwko Spółce (13/2012)
 233. 12:34 ASBISc - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC,...
 234. 12:34 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w IDH...
 235. 12:33 FABRYKA FORMY S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyż...
 236. 12:30 TK: przepisy o zasiłkach chorobowych przedsiębiorców - niekonstytucyjne
 237. 12:23 DM BZ WBK podwyższył rekomendację dla Boryszewa do "trzymaj" z ceną docelową 0,63 zł
 238. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 239. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr100/A/NBP/2012
 240. 12:19 BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2012)
 241. 12:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GRO...
 242. 12:08 MŚ zrezygnowało z założeń do podatku od węglowodorów; do końca II kw. przygotuje cały projekt ustawy
 243. 12:02 Inwestorzy obawiają się niemocy polityków
 244. 11:53 Kurs PDA K&K Herbal Poland wzrósł w debiucie na NewConnect o 50 proc.
 245. 11:51 TIM - Zamiar złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA . (10/2...
 246. 11:49 INTEGER.PL S.A. - Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (43/2012)
 247. 11:49 UNIMA 2000 S.A - Aneks do znaczącej umowy (10/2012)
 248. 11:49 Po pechowym debiucie Facebooka
 249. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 250. 11:38 MF będzie śledziło z uwagą to, co się dzieje na FX, obecnie sytuacja jest dosyć stabilna - Radziwiłł
 251. 11:38 GPW: ostatnie notowanie certyfikatów KBC ELITA II FIZ
 252. 11:38 W maju spadła liczba osób spodziewających się wzrostu inflacji - Ipsos
 253. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 254. 11:38 MF nie planuje emisji bonów do końca '12; chyba, że wystąpią duże zawirowania na rynkach - Radziwiłł
 255. 11:38 MF będzie śledziło z uwagą to, co się dzieje na FX, obecnie sytuacja jest dosyć stabilna - Radziwiłł
 256. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 257. 11:36 ASBISc - Nabycie akcji własnych (32/2012)
 258. 11:21 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (24/...
 259. 11:19 GREMI SOLUTION - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek. (31/2012)
 260. 11:19 KANIA - Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk Kania S.A. (24/2012)
 261. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 106,12-106,14 USD za baryłkę
 262. 11:08 Dane PMI źle wróżą globalnej gospodarce
 263. 10:55 Euroland szykuje plany na wypadek "Grexitu"
 264. 10:53 W tyg. zakończonym 20.05 Polsat miał 72,11 mln zł wpływów z reklam, TVN 71,79 mln zł
 265. 10:53 W tyg. zakończonym 20.05 udział TVN w oglądalności wynosił 16,37 proc., Polsatu 15,08 proc.
 266. 10:53 OFE POCZTYLION informuje
 267. 10:53 MSZ ws. spotkania min. Sikorskiego z prezesem instytutu CEPA (komunikat)
 268. 10:53 BM BGŻ rekomenduje "kupuj" akcje BBI Development, cena docelowa 0,49 zł
 269. 10:52 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (83/2012)
 270. 10:49 GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Przewodniczącego Rady Nadzorczej (5/2011)
 271. 10:45 Indeks Ifo w Niemczech w maju 2012 r. spadł do 106,9 pkt.
 272. 10:39 Biją Kulczyka na głowę!
 273. 10:38 Złoty osłabił się po danych z Niemiec, dług stabilny
 274. 10:38 OilTechnoGroup, spółka kontrolowana przez Petrolinvest, ma umowę o wspólnych operacjach z Totalem
 275. 10:36 WADEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (32/2012)
 276. 10:22 Giełdy znowu czerwone
 277. 10:21 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (14/2012)
 278. 10:21 CALESCO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (1/2012)
 279. 10:19 MOJ S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (5/2012)
 280. 10:18 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (61/2012)
 281. 10:11 Australijka najbogatszą kobietą świata
 282. 10:06 CALATRAVA CAPITAL SA - Emisja obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii V (13/2012)
 283. 10:00 Po jakie marki spożywcze Polacy sięgają najchętniej?
 284. 09:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.118,81 mln zł - NBP
 285. 09:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 286. 09:51 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 287. 09:51 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (66/2012)
 288. 09:49 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - EXPLANATION (22/2012)
 289. 09:49 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Notice of amendment to the agenda and a clean copy of the agend...
 290. 09:45 Euroobligacje lekiem na całe zło?
 291. 09:38 Ceny zbóż do końca sezonu 11/12 bardzo wysokie; po żniwach nieznaczny spadek cen - IERiGŻ
 292. 09:38 ABS Investment planuje skup do 20 proc. akcji własnych
 293. 09:35 EBC przygotowuje się do planu B
 294. 09:35 PETROLINVEST S.A. - Zawarcie umowy o wspólnych operacjach pomiędzy TOO OilTechnoGroup a TOTAL E&P...
 295. 09:35 Senat: zmiany w emeryturach mundurowych - do podpisu prezydenta
 296. 09:33 MNI - Nabycie akcji własnych. (97/2012)
 297. 09:23 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 298. 09:23 Koszty budowy domów wzrosły w marcu o 1,1 proc. rdr - GUS
 299. 09:23 Zbiory zbóż w '12 wyniosą 24,8 mln ton wobec 26,8 mln ton w '11 - IERiGŻ
 300. 09:22 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. (12/2012)
 301. 09:20 Europa w swoim stylu, czyli powoli
 302. 09:20 Senat za wyższym wiekiem emerytalnym
 303. 09:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki (34/2012)
 304. 09:16 AT-WIG20
 305. 09:10 Indeksy PMI wyznaczą kierunek
 306. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2052,18 pkt (+0,69%)
 307. 09:08 Wartość kredytów konsumpcyjnych w IV spadła o 994,1 mln zł - NBP
 308. 09:07 Informacje ze spółek
 309. 09:07 ABS INVESTMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzi...
 310. 09:02 Obawy o Euroland przeceniają akcje
 311. 08:53 Wartość kredytów na nieruchomości w IV '12 wzrosła mdm o 2.762,5 mln zł - NBP
 312. 08:51 Ten wynalazek może zmienić świat
 313. 08:49 ULMA Construccion SA - Zwołanie ZWZA ULMA Construccion Polska S.a. (8/2012)
 314. 08:39 Szansa na odbicie,o ile PMI nie zawiodą
 315. 08:38 Miraculum ma umowę przyrzeczoną kupna udziałów firmy Multicolor za 11 mln zł
 316. 08:34 "Sierpień 80" protestował przeciwko zwolnieniom w Tesco
 317. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 318. 08:33 Czy byki podniosą się z kolan?
 319. 08:33 Debata o emeryturach mundurowych: PiS - przeciw; PO - za
 320. 08:29 Szczyt bez przełomu, potencjalne interwencje stabilizują złotego
 321. 08:29 Tańsza ochrona dóbr osobistych
 322. 08:23 Nomura podwyższył rekomendację dla CEDC do "neutralnie"
 323. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 24 maja
 324. 08:23 GPW: ostatnie notowanie obligacji SecurAsset
 325. 08:23 Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie 12 gr dywidendy na akcję
 326. 08:19 WARIMPEX - First Quarter of 2012 - rising hotel revenues confirm upward trend (6/2012)
 327. 08:19 WARIMPEX - Pierwszy kwartał 2012 - Wyższe przychody hoteli potwierdzeniem wzrostowego trendu (6/2...
 328. 08:19 WARIMPEX - Report on the first quarter of 2012 (7/2012)
 329. 08:18 WARIMPEX - Raport za pierwszy kwartał 2012 (7/2012)
 330. 08:12 3 mln emerytów mogą dostać kolejną podwyżkę
 331. 08:06 PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 332. 08:05 3 mln emerytów mogą dostać kolejną podwyżkę
 333. 08:05 Hotele obniżają ceny przed Euro. Brakuje gości
 334. 07:46 Zatrważająca bezradność popytu
 335. 07:38 Polski rynek funduszy inwestycyjnych wciąż w tyle za Europą, szansą IKZE
 336. 07:21 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (53/2012)
 337. 07:14 Rewolucja w śmieciach
 338. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 V - 29 VI
 339. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 24.05 - 14.11.2012
 340. 06:36 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (4/2012)
 341. 06:26 Wielkie zmiany w Totalizatorze Sportowym
 342. 05:05 Toyota znów nr 1 na świecie
 343. 05:05 Zero mięsa w kiełbasie
 344. 04:45 Ze sklepów znikają telewizory
 345. 04:10 Tańsza ochrona dóbr osobistych
 346. 03:55 Chleb będzie jeszcze droższy
 347. 03:50 Tusk sceptyczny w sprawie euroobligacji
 348. 02:45 Fani "Diablo 3" ogołocili półki