Trwa ładowanie...
d2vag6v
d2vag6v

Artykuły z dnia: 2012.06.27 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (98/2012)
 2. 23:48 EFH - Nabycie akcji własnych (37/2012)
 3. 23:33 STARK DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 4. 22:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki ...
 5. 22:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie osób zarządzających (41/2012)
 6. 22:33 PARTEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Partex S.A. ...
 7. 22:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (42/2012)
 8. 22:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki (43/2012)
 9. 22:18 REDAN - Korekta Raportu Bieżącego 31/2012 (31/2012)
 10. 22:18 REDAN - Wprowadzenie rocznych obligacji serii A do obrotu na Catalyst (33/2012)
 11. 22:03 CASH FLOW S.A. - Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ zwołanym na dzień 28 c...
 12. 22:03 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2012)
 13. 22:03 ERG - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (9/2012)
 14. 21:33 M.W. TRADE - Emisja obligacji (43/2012)
 15. 21:18 LEŚNE RUNO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (14/2012)
 16. 21:03 LEŚNE RUNO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji Spółki Leśne Runo S.A. (13/2012)
 17. 21:03 LEŚNE RUNO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji Spółki Leśne Runo S.A. (12/2012)
 18. 20:53 DM IDM SA nie zdoła uplasować emisji warrantów i akcji ABM Solid SA
 19. 20:48 FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z kontrahentem rosyjskim. (33/2012)
 20. 20:33 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (18/2012)
 21. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 27 czerwca, 20.00
 22. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 27 czerwca, 20.00
 23. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 27 czerwca, 20.00
 24. 20:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Otrzymanie od PKO TFI żądania zapłaty z tytułu poręczenia obligacji PBG (48/...
 25. 20:03 ABM SOLID S.A. - Rezygnacja IDM z przeprowadzenia emisji akcji Emitenta. (77/2012)
 26. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 27. 19:38 GPW: Komunikat - kwalifikacja akcji emitentów giełdowych do odpowiednich segmentów
 28. 19:38 GPW: Komunikat (NewConnect)
 29. 19:33 PEPEES - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH (20/2012)
 30. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 31. 19:23 Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji zmian w Traktacie z Lizbony
 32. 19:23 Budimex dokona odpisu wartości udziałów PNI w wysokości 182,7 mln zł
 33. 19:18 PLAYMAKERS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza (4/2012)
 34. 19:03 PTI S.A. - Warunkowa rejestracja akcji serii C i D w KDPW (20/2012)
 35. 19:03 LW BOGDANKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (36/2012)
 36. 19:03 Kino Polska TV S.A. - Nabycie akcji własnych. (33/2012)
 37. 18:53 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców spółki RUNICOM CORPORATE FINANCE
 38. 18:53 GPW: Komunikat - JHM DEVELOPMENT SA
 39. 18:53 GPW: Komunikat - DREWEX SA
 40. 18:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG
 41. 18:53 GPW: Komunikat - ASBISC ENTERPRISES PLC
 42. 18:48 BUDIMEX - Podjęcie przez Zarząd Budimeksu SA decyzji o dokonaniu odpisu wartości udziałów PNI Sp....
 43. 18:48 MEX POLSKA S.A. - Wznowienie postępowań w sprawach zakończonych decyzjami ostatecznymi Prezydenta...
 44. 18:38 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców spółki RUNICOM CORPORATE FINANCE
 45. 18:38 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców spółki BEST CAPITAL
 46. 18:38 GPW: Komunikat - VELTO
 47. 18:38 GPW: wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców spółki BEST CAPITAL
 48. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 49. 18:33 MARVIPOL S.A. - Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów. (101/2012)
 50. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (128/2012)
 51. 18:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 52. 18:33 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (24/2012)
 53. 18:33 EUROTEL S.A. - Informacja o aneksie do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe i Umowy o kredyt w rach...
 54. 18:33 MARVIPOL S.A. - Aneks do Umowy Kredytu. (98/2012)
 55. 18:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 58/2012: UJAWNIENIE STANU POSIADANIA AKCJI G...
 56. 18:33 ASSECO POLAND - Zawarcie umowy nabycia akcji spółki SKG S.A. (23/2012)
 57. 18:33 MARVIPOL S.A. - Aneks do Umowy Kredytu. (97/2012)
 58. 18:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (102/2012)
 59. 18:33 MARVIPOL S.A. - Aneks do Umowy Kredytu. (99/2012)
 60. 18:33 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (100/2012)
 61. 18:32 Czerwcowe maksima
 62. 18:23 Transakcje pakietowe
 63. 18:23 Po sesji 29 czerwca Industrial Milk Company zastąpi Dębicę w sWIG 80
 64. 18:18 M4B S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ M4B S.A. (4/2012)
 65. 18:18 ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 27 czer...
 66. 18:18 KOPEX S.A. - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 27 czerw...
 67. 18:18 BARLINEK - Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA (1/2012)
 68. 18:18 KOPEX S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna. (91/2012)
 69. 18:18 KOPEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 70. 18:18 ALCHEMIA - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 71. 18:18 ALCHEMIA - Powołanie osoby nadzorującej Emitenta (85/2012)
 72. 18:15 Lewandowski: mniej biurokracji dla małych firm w dostępie do środków UE
 73. 18:12 Banki w centrum uwagi
 74. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 75. 18:03 ZASTAL SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 201...
 76. 18:03 ZASTAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu...
 77. 18:03 ZPUE - Zawiadomienia akcjonariuszy (28/2012)
 78. 18:03 ZPUE - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (29/2012)
 79. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2276,19 pkt (1,06%)
 80. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 81. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 82. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 27.06.2012
 83. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,80 proc. z 4,71 proc. - NBP
 84. 17:48 EUROIMPLANT S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (23/2012)
 85. 17:48 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów oraz udziału w k...
 86. 17:46 Na rynkach spokój przed burzą
 87. 17:38 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ 27 czerwca 2012 r.
 88. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 89. 17:33 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (61/2012)
 90. 17:33 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą VERACOMP S.A. ? kumulacja obrotów. (26/2012)
 91. 17:33 GPW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 92. 17:33 SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosó...
 93. 17:33 KBC KAPITALNY START FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w KD...
 94. 17:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - 5gdfgd (4534543/43)
 95. 17:31 Umiarkowany optymizm na rynkach akcyjnych
 96. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 27 czerwca, 17.00
 97. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.06.2012
 98. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 27 czerwca, 17.00
 99. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 27 czerwca, 17.00
 100. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 17:21 Niepokojący wzrost rentowności hiszpańskich i włoskich obligacji
 102. 17:18 LUBAWA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa Spółka Akcyjna w Ostro...
 103. 17:08 Norica Holding ma zgodę ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie ZA Tarnów
 104. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.06.2012
 106. 17:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA treść podjętych uchwał przez ZWZ 27 czerwca 2012 roku
 107. 17:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA powołanie członka rady nadzorczej
 108. 17:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 r.
 109. 17:03 GPW - Powołanie członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (28/2012)
 110. 17:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zmiany Statutu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (35/2012)
 111. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 112. 17:03 MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA...
 113. 17:03 MOSTALEXP - Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta (36/2012)
 114. 17:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej o...
 115. 17:03 BOMI - Komentarz zarządu BOMI S.A. dotyczący złożonego wniosku o upadłość przez jednego z dostawc...
 116. 17:03 IGORIA TRADE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ (8/2012)
 117. 17:03 GPW - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2011 r. (27/2012)
 118. 17:03 GPW - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w W...
 119. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 120. 17:03 WILBO - Informacja o złożeniu zawiadomienia do prokuratury (32/2012)
 121. 17:03 WILBO - Uchwała KDPW w sprawie oznaczenia akcji emitenta (31/2012)
 122. 17:03 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby g...
 123. 16:53 Uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości układowej PBG
 124. 16:53 Bomi przewiduje, że mogą pojawić się kolejne wnioski wierzycieli o upadłość spółki
 125. 16:48 FORPOSTA S.A. - Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji. (3/2012)
 126. 16:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na N...
 127. 16:48 OPONEO.PL S.A. - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (22/2012)
 128. 16:38 Stabilizacja kursu PLN, rynki szukają bodźców (opis)
 129. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:38 MSW: posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (komunikat)
 131. 16:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (24/2012)
 132. 16:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów ...
 133. 16:33 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów...
 134. 16:33 SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do ty...
 135. 16:33 EZO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 136. 16:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (83/2012)
 137. 16:33 KETY - Jednolity tekst Statutu Spółki (18/2012)
 138. 16:33 PBG - Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia...
 139. 16:18 OPONEO.PL S.A. - Powołanie Członków Zarządu OPONEO.PL S.A. na nową kadencję (21/2012)
 140. 16:18 EAST PICTURES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na ZWZA East Pic...
 141. 16:18 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta terminowych transakcji walutowych typu f...
 142. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 16:05 Niemiecki rząd przyjął budżet na r. 2013 z deficytem 18,8 mld euro
 144. 16:03 PCC INTERMODAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC...
 145. 16:03 INTERCARS - Informacja Rady Nadzorczej w sprawie polityki dywidendowej (20/2012)
 146. 16:03 PAMAPOL S.A. - Zawarcie pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. umów na dostarczenie a...
 147. 16:03 KOMPAP - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną od emitenta (32/2012)
 148. 16:03 PCC INTERMODAL S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na na okres wspólnej...
 149. 16:03 GUARDIER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 lipca 2012...
 150. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 15:48 AD MUSIC S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 152. 15:48 UniCredit - Relevant participations in the UniCredit share capital (78/2012)
 153. 15:48 C&C ENERGY SA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r. (23/2012)
 154. 15:48 SOPHARMA AD - Current report 64 buy back 27062012 (64/2012)
 155. 15:47 Wyższe ceny paliw - wyższy przemyt
 156. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 157. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7335,50 USD za tonę
 158. 15:38 Herbert Wirth ponownie wybrany na prezesa KGHM; Włodzimierz Kiciński w-ce ds. finansowych (opis2)
 159. 15:38 Raiffeisen obniżył cenę docelową akcji Polnordu do 20,5 zł, podtrzymał "kupuj"
 160. 15:38 WZ GPW zdecydowało o wypłacie 1,44 zł dywidendy na akcję (opis)
 161. 15:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:33 BARCLAYS BANK PLC - Barclays Bank PLC Settlement with Authorities (14/2012)
 163. 15:33 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień ...
 164. 15:33 PEKAES - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 27 czerwca 2012 rok...
 165. 15:33 PEKAES - Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym W...
 166. 15:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (46/2012)
 167. 15:33 WIKANA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 168. 15:33 MNI - Informacja znaczącego akcjonariusza. (122/2012)
 169. 15:33 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (48/2012)
 170. 15:31 Konkurs GO4Challenge rozstrzygnięty
 171. 15:29 Zbieracze wisienek wyciskają z banków nawet 5 tys. zł
 172. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 173. 15:23 MSZ: Radosław Sikorski i Henry Kissinger debatowali o Europie (komunikat)
 174. 15:23 CIR: nowy szef NFZ (komunikat)
 175. 15:23 Roczny wskaźnik przeżycia dla przedsiębiorstw utworzonych w '10 wzrósł do 77,8 proc. - GUS
 176. 15:23 Mostostal Warszawa planuje do końca stycznia 2013 r. zwolnić nie więcej niż 450 osób
 177. 15:23 Millennium DM rekomenduje "akumuluj" Orbis, cena docelowa 45,2 zł
 178. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 15:18 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (52/2012)
 180. 15:18 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie z firmą ED invest S.A aneksu nr 2 do Porozumienia o wspólnej realiza...
 181. 15:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta na GPW (16/2012)
 182. 15:18 OPONEO.PL S.A. - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011 (19/2012)
 183. 15:18 WIKANA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r....
 184. 15:18 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2...
 185. 15:18 TOYA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 186. 15:18 TOYA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (17/2012)
 187. 15:18 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 188. 15:18 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z...
 189. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 190. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 15:08 W czerwcu spadła liczba osób spodziewających się wzrostu inflacji; wskaźnik blisko poziomu równowagi
 192. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 15:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej...
 194. 15:03 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (51/2012)
 195. 15:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie oświadczenia o sprostowaniu zawiadomienia, o którego otrzymaniu E...
 196. 15:00 Koncern Hewlett-Packard otworzy w Łodzi centrum usług biznesowych
 197. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 198. 14:53 BGK sprzedał na przetargu uzupełniającym obligacje IDS1022 za 242 mln zł
 199. 14:50 Pamiętacie samolot, którym kpt. Wrona wylądował bez podwozia? Jest na sprzedaż
 200. 14:48 MENNICA - Zawiadomienie ze spółki dominującej (22/2012)
 201. 14:48 BYTOM - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bytom" S.A. (12/2012)
 202. 14:48 SIMPLE - Umowa kupna udziałów spółki BAZUS Sp. z o.o. (15/2012)
 203. 14:48 ODLEWNIE - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2012)
 204. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 205. 14:38 Herbert Wirth ponownie wybrany na prezesa KGHM; Włodzimierz Kiciński w-ce ds. finansowych (opis)
 206. 14:38 Na szczycie dyskusja o finansach UE po 2013 r. - MSZ (aktl.)
 207. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 208. 14:33 MOSTALWAR - decyzja o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółce (26/2012)
 209. 14:30 Herbert Wirth ponownie prezesem KGHM
 210. 14:27 Asystent seksualny - praca jak inne?
 211. 14:23 Oponeo.pl wypłaci 2,8 mln zł dywidendy za 2011 r., przeznaczy 10,5 mln zł na skup akcji własnych
 212. 14:23 Virginia Mines zawarła strategiczne partnerstwo z KGHM International
 213. 14:23 W większości regionów ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu spadały - MRiRW
 214. 14:20 Męcina z MPiPS: w czerwcu bezrobocie spadnie
 215. 14:18 ED INVEST S.A. - Negocjacje umowy będą dłuższe (30/2012)
 216. 14:18 TU EUROPA SA - Rezygnacja osób nadzorujących (36/2012)
 217. 14:18 DOMENOMANIA.PL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do gło...
 218. 14:08 W czerwcu bezrobocie spadnie do 12,2-12,3 proc. - Męcina z MPiPS
 219. 14:08 MS: Ryszard Garbacz beneficjentem Pokojowej Nagrody Nobla (komunikat)
 220. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 221. 14:08 W najbliższych dniach wniosek o środki z Funduszu Pracy, 0,5 mld zł to "dobre okolice" -
 222. 14:08 WZ Polimeksu nie udzieliło absolutorium zarządowi spółki za 2011 r. (opis)
 223. 14:05 Śledztwo ws. nielegalnego hazardu. W ministerstwie zabezpieczono komputery
 224. 14:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję (27/2012)
 225. 14:03 ADVADIS S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu ADVADIS S.A. w upadłości układowej (25/2012)
 226. 14:03 BGŻ SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BGŻ S.A. 25 czerwc...
 227. 13:53 Przetarg na wybór technologii dla elektrowni jądrowej nieco się opóźni - prezes PGE (opis)
 228. 13:48 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (12/2012)
 229. 13:48 DENT-A-MEDICAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Dent-a-Medi...
 230. 13:48 OPONEO.PL S.A. - Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. w dniu 26 czer...
 231. 13:48 HYDRAPRES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 232. 13:44 Atmosfera wyczekiwania na forexie
 233. 13:39 Merkel pod naciskiem Europy
 234. 13:38 BGK zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje IDS1022 za 517 mln zł
 235. 13:33 ŚWIECIE - RB 31/2012 w sprawie zawarcia znaczącej umowy. (31/2012)
 236. 13:30 BŚ: w 2012 r. Polska będzie liderem w regionie, ale potem...
 237. 13:25 Podatek od transakcji finansowych to kwestia czasu
 238. 13:23 Na szczycie dyskusja o finansach UE po 2013 r. - MSZ
 239. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 7 gr - e-petrol.pl
 240. 13:23 Przetarg na wybór technologii dla elektrowni jądrowej nieco się opóźni - prezes PGE
 241. 13:23 Herbert Wirth ponownie wybrany na prezesa KGHM; Włodzimierz Kiciński w-ce ds. finansowych
 242. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 243. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 244. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 11 gr
 245. 13:18 4STUDIO S.A. - Zmiana stanu posiadania. (9/2012)
 246. 13:18 4STUDIO S.A. - Zmiana stanu posiadania. (8/2012)
 247. 13:18 4STUDIO S.A. - Zmiana stanu posiadania. (10/2012)
 248. 13:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz ze zmia...
 249. 13:11 Ministerstwo nie chce ruszać akcyzy na paliwa
 250. 13:08 Wolumen polskiego eksportu wzrośnie w '12 o 6,6 proc., a importu o 6,4 proc. - IBRKK
 251. 13:08 ING OFE informuje
 252. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 253. 13:03 BOŚ SA - Spełnienie się drugiego warunku zawieszającego znaczącą umowę sprzedaży portfela wierzyt...
 254. 13:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-74/2012) (74/2012)
 255. 12:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki (27/2012)
 256. 12:48 IMPEL - Zaprzestanie świadczenia usługi przez spółkę zależną - rozwiązanie umowy będącej znaczącą...
 257. 12:48 WIKANA - Zawarcie z Bankowy Leasing sp. z o. o. dwóch pakietów umów dotyczących leasingu operacyj...
 258. 12:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypa...
 259. 12:48 BBI CAPITAL NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZW...
 260. 12:38 Polimex liczy na podpisanie kontraktu na blok w Kozienicach w VII-VIII
 261. 12:38 WZ Polimeksu nie udzielilo absolutorium zarządowi spółki za wykonywanie obowiązków w '11
 262. 12:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (49/2012)
 263. 12:30 Chińczycy wykupili jedne z największych złóż rudy żelaza w świecie
 264. 12:23 Polimex-Mostostal stara się o kontrakty w Arabii Saudyjskiej, myśli też o Kazachstanie i Białorusi
 265. 12:23 WZ Kogeneracji zdecydowało o wypłacie 4,41 zł dywidendy na akcję
 266. 12:23 WZ GPW zdecydowało o wypłacie 1,44 zł dywidendy na akcję
 267. 12:23 BGK sprzedał obligacje IDS1022 za 3,5 mld zł
 268. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr123/A/NBP/2012
 269. 12:18 EKO HOLDING S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EKO Holding S....
 270. 12:18 CEZ, a.s. - ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE DYWIDEND ZA ROK 2011 (33/2012)
 271. 12:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia ? nabycie akcji od Domu Maklerskiego (67/2012)
 272. 12:10 "FT": Monti zapowiada walkę z Niemcami na szczycie UE
 273. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 274. 12:08 Polski system bankowy wypłacalny i bardzo rentowny - Zaleska, NBP
 275. 12:08 FootFall Index Polska w tygodniu od 18 do 24 czerwca wzrósł o 5,0 proc. rdr
 276. 12:05 Przewozy Regionalne zanotowały w 2011 roku 52,7 mln zł straty netto
 277. 12:03 COMPRESS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ComPress SA (16/2012)
 278. 12:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (60/2012)
 279. 12:03 KOGENERA - Dywidenda za rok 2011 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2...
 280. 12:03 KOGENERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 281. 12:03 SUNTECH S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 282. 11:55 MF: decyzja w sprawie pieniędzy z Funduszu Pracy w ciągu 2-3 tygodni
 283. 11:53 Bank Światowy rekomenduje akomodacyjną pol. pien.
 284. 11:53 RN Mennicy Polskiej powołała Grzegorza Zambrzyckiego na stanowisko prezesa spółki
 285. 11:53 CSR w strategiach biznesowych - SEG opublikował praktyczny przewodnik dla spółek giełdowych
 286. 11:53 Orlen ocenia warunki makro w II kw. jako b. dobre, w II poł. '12 marża rafin. powinna spadać
 287. 11:53 Kurs LS Tech-Homes wzrósł w debiucie na NC o 3,2 proc.
 288. 11:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rejestracja przez sąd umorzenia akcji własnych oraz zmiany w...
 289. 11:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa ...
 290. 11:48 KOGENERA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 20...
 291. 11:38 GPW SA rezygnacja osoby nadzorującej
 292. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 293. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 294. 11:38 W weekend 22-24.06 kina najwięcej zarobiły na filmie "Jak urodzić i nie zwariować"
 295. 11:38 WZ Projprzemu zdecydowało o skupie do 750 tys. akcji własnych
 296. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 297. 11:33 RELPOL - Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na ZWZ. (49/2012)
 298. 11:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Ukraina ? przyśpieszenie realizacji planu wierceń na 2012 r. (31/2012)
 299. 11:33 GPW - Rezygnacja osoby nadzorującej (25/2012)
 300. 11:33 SIMPLE - Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki SIMPLE S.A. (14/2012)
 301. 11:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 302. 11:33 PELION SA - Skup akcji własnych (94/2012)
 303. 11:18 MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (21/2012)
 304. 11:18 MENNICA - Powołanie Prezesa Zarządu Spółki (20/2012)
 305. 11:18 06MAGNA - Powołanie członków Rady Nadzorczej Funduszu nowej kadencji (42/2012)
 306. 11:18 06MAGNA - Uchwały podjęte przez ZWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku (41/2012)
 307. 11:18 PROJPRZEM - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku (20/2012)
 308. 11:08 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki UNIBEP
 309. 11:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji C spółki DOMENOMANIA.PL
 310. 11:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 158,5 mln zł
 311. 11:03 06MAGNA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Funduszu (40/2012)
 312. 11:03 LW BOGDANKA S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW BOGDANKA S.A. (35/2012)
 313. 11:00 Chcesz zarabiać miliony? Zostań piłkarzem
 314. 10:55 Merkel i Monti eskalują nastroje przed szczytem, ale rynki są spokojne
 315. 10:53 Bank Światowy prognozuje wzrost PKB w Polsce w '12 2,9 proc.; w '13 3,2 proc.
 316. 10:53 Dane o sprzedaży argumentem za umiarkowanie łagodną polityką pieniężną - Borowski, RG
 317. 10:48 BGŻ SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorcz...
 318. 10:39 To jest twoim największym atutem! Nie zmarnuj go!
 319. 10:38 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 25.959,26 mln zł - NBP
 320. 10:38 Centrum Klima w III kw. zostanie prawdopodobnie wycofane przez Lindab z GPW
 321. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 92,53-92,55 USD za baryłkę
 322. 10:33 ZWG S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki ZWG S.A. ...
 323. 10:23 PLN stabilny, RPP wspiera krótki koniec krzywej rentowności
 324. 10:23 DM IDM obniżył cenę docelową akcji Rovese do 1,8 zł, nadal zaleca "trzymaj"
 325. 10:18 MNI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w...
 326. 10:18 IQ PARTNERS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (18/2012)
 327. 10:18 UNIBEP S.A. - Decyzja GPW dotycząca warunkowego dopuszczenia do obrotu 94 500 akcji zwykłych na o...
 328. 10:03 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (31/2012)
 329. 10:03 MNI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku. (120...
 330. 10:03 VEDIA S.A. - Istotna informacja - zakup akcji Emitenta (11/2012)
 331. 09:53 Rovese szacuje, że EBIT firm ceramicznych, które zamierza kupić, wyniesie w '13 r. 83 mln zł (opis)
 332. 09:53 PA Nova wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 333. 09:52 Euro znów się osłabi
 334. 09:48 MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS S.A. przez Prezesa Zarządu. (26/2012)
 335. 09:38 CEZ wypłaci 45 CZK brutto dywidendy na akcję z zysku za 2011
 336. 09:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 337. 09:33 P.A. NOVA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 338. 09:33 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (25/2012)
 339. 09:33 CEZ, a.s. - Statut ČEZ, a. s. (32/2012)
 340. 09:33 P.A. NOVA S.A. - Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy; (21/2012)
 341. 09:33 P.A. NOVA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A. (20/2012)
 342. 09:33 Zdumiewająca siła
 343. 09:29 Niewygodne fakty na koniec kwartału
 344. 09:25 WIG20 przed ważnym testem
 345. 09:25 Gaz nie musi zdrożeć
 346. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł w VI o 2,6 pkt. mdm - BIEC
 347. 09:23 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 348. 09:23 Rovese szacuje, że EBIT firm ceramicznych, które zamierza kupić, wyniesie w '13 r. 83 mln zł
 349. 09:20 Informacje ze spółek
 350. 09:18 MNI - Nabycie akcji własnych. (119/2012)
 351. 09:18 MAXIMUS - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną. (24/2012)
 352. 09:18 CEZ, a.s. - Rezultaty obrad zwyczajneho walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 26 czer...
 353. 09:10 Dobre nastroje powróciły na rynek
 354. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2253,63 pkt (+0,06%)
 355. 09:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 356. 09:03 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania. (23/2012)
 357. 09:03 MIRACULUM S.A. - Informacje o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (38/2012)
 358. 09:03 POLICE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Z...
 359. 09:03 POLICE - Uchwały podjęte przez NWZ Z.Ch. "Police" S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. (31/2012)
 360. 09:03 IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (52/2012)
 361. 08:54 Zatrudnienie niepełnosprawnego - należy uszczelnić przepisy
 362. 08:53 NFZ ma dziurę na 800 mln zł
 363. 08:48 Spadek zmienności na złotym - inwestorzy czekają już na unijny szczyt.
 364. 08:48 ASSECO POLAND - Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje Sygnity S.A. (22/2012)
 365. 08:48 ROVESE S.A. - Komunikat Zarządu Emitenta w związku z pytaniami Akcjonariusza (26/2012)
 366. 08:48 SANOK - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2012 r. ...
 367. 08:43 Stracił pracę i chciał zarobić na narkotykach
 368. 08:40 Wysoki biały korpus oznaką siły rynku
 369. 08:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.06.2012
 370. 08:38 POLSAT OFE informuje
 371. 08:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 372. 08:33 KOPEX S.A. - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej. (89/2012)
 373. 08:33 KOPEX S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. (88/2012)
 374. 08:33 PETROLINVEST S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej znaczącej umowy warunkowej (40/2012)
 375. 08:23 PKN Orlen obniża ceny paliw o 10 gr/litr - komunikat
 376. 08:23 Atak popytu
 377. 08:15 Pozorna aktywizacja emerytów
 378. 08:14 Pracownicy ZUS jadą do Rzymu
 379. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 27 czerwca
 380. 08:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publi...
 381. 07:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych. (45/2012)
 382. 07:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej...
 383. 07:33 To początek końca KRUS?
 384. 07:08 Angela Merkel przeciwna euroobligacjom
 385. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 27.06 - 3.10.2012
 386. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 VI - 31 VII
 387. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 27.06 - 19.12.2012
 388. 07:08 Asseco Poland wydłużyło zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity do 9 lipca
 389. 06:50 Polskie kliniki czekają na tłumy pacjentów z Europy
 390. 06:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (1/1)
 391. 06:48 Miejskie ogródki działkowe zagrożone. W czwartek decyzja Trybunału
 392. 06:32 Po awarii bankowej
 393. 06:24 Wielka akcja przeciwko oszustom
 394. 06:22 Spotkanie ministrów finansów eurolandu w trybie awaryjnym
 395. 05:05 ZUS jedzie do Rzymu
 396. 02:25 Boski Cristiano zagra dla Oshee