Trwa ładowanie...
d2bguac
d2bguac

Artykuły z dnia: 2012.06.19 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 MERCOR S.A. - Raport roczny R 2011
 2. 00:18 MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 3. 00:15 Oszczędności kosztem nauczycieli
 4. 23:48 PBG - Wypowiedzenie umowy przez Bank (65/2012)
 5. 23:48 WASKO S.A. - Rejestracja nowej spółki zależnej WASKO S.A. (19/2012)
 6. 23:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (89/2012)
 7. 23:33 PBG - Złożenie żądania natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariusza (64/2012)
 8. 23:33 EFH - Nabycie akcji własnych (30/2012)
 9. 23:03 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2012)
 10. 23:03 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4...
 11. 23:03 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (3/2012)
 12. 22:48 FAM - Informacja Zarządu dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (58/2012)
 13. 22:48 POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (13/2012)
 14. 22:48 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów na wartość znaczącą z firmą INFOVER S.A. (23/2012)
 15. 22:33 FAM - Nie odbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (57/2012)
 16. 22:03 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. ? przekroczenie p...
 17. 21:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (120/2012)
 18. 21:08 W Grecji klienci zaczynają z powrotem wpłacać pieniądze do banków
 19. 21:03 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań fina...
 20. 21:03 POZBUD T&R S.A. - Nowy Operator systemu ESPI (21/2012)
 21. 20:48 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie aneksu do Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji. (20/2012)
 22. 20:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w ROBYG Kameralna Sp. z ...
 23. 20:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 us...
 24. 20:45 Klienci zaczynają z powrotem wpłacać pieniądze do banków
 25. 20:33 GETIN - Nabycie aktywów o znacznej wartości (23/2012)
 26. 20:33 GETIN - Spełnienie się warunków umów zawartych przez jednostkę zależną od Emitenta (24/2012)
 27. 20:33 ZUE S.A. - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej (15/2012)
 28. 20:33 ZUE S.A. - Informacja o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 cz...
 29. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 19 czerwca, 20.00
 30. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 19 czerwca, 20.00
 31. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 19 czerwca, 20.00
 32. 20:08 DGA zamierza powołać fundusz inwestycyjny w branży life science, wniesie do niego 15 mln zł
 33. 20:08 Fundusze Ipopema TFI zmniejszyły udział w Galvo poniżej 5 proc. i zbyły wszystkie akcje
 34. 20:03 SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w SKOTAN S.A. (23/2012)
 35. 19:50 Hydrobudowa dostała wezwanie do wykupu obligacji za 10 mln zł
 36. 19:48 BOMI - Transakcje na akcjach Spółki zawarte przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej (...
 37. 19:48 Kino Polska TV S.A. - Nabycie akcji własnych. (31/2012)
 38. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 39. 19:33 GALVO S.A. - Zawiadomienie od Ipopema TFI o zbyciu znacznego pakietu akcji. (2/2012)
 40. 19:33 COMP - Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (27/2012)
 41. 19:30 Bank Światowy przyznał Polsce 750 mln euro pożyczki
 42. 19:25 Wątpliwości budzi propozycja jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności
 43. 19:23 Sąd oddalił wiosek Silentio, spółki zależnej Trakcji-Tiltry, o upadłość likwidacyjną
 44. 19:18 SWISSMED - Raport roczny R 2011
 45. 19:18 SWISSMED - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 46. 19:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.06.2012 - poprawione
 47. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 48. 19:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 49. 19:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przez s...
 50. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 51. 18:38 GPW: Komunikat - INVENTI, OEM
 52. 18:38 Zarząd DSS złożył wniosek o zmianę opcji upadłości spółki na układową
 53. 18:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 54. 18:38 Hydrobudowa otrzymała od Benefia TU wezwanie do natychmiastowego wykupu obligacji PBG za 10 mln zł
 55. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 56. 18:33 DSS S.A. - Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego (53/2012)
 57. 18:33 AMREST - Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (17/2012)
 58. 18:33 DGA - Znacząca umowa (9/2012)
 59. 18:30 Mimo kryzysu grono milionerów na świecie znów się powiększyło
 60. 18:23 GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów inwestycyjnych KBC KAPITALNY START FIZ
 61. 18:23 Zarząd Dyrektorów Banku Światowego zatwierdził we wtorek 750 mln euro pożyczki dla Polski
 62. 18:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki ADMASSIVE SA
 63. 18:23 Zarząd Dyrektorów Banku Światowego zatwierdził we wtorek 750 mln euro pożyczki dla Polski (popr.)
 64. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 65. 18:03 DSS S.A. - Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od umowy (52/2012)
 66. 18:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Wezwanie od BENEFIA TU do wykupu obligacji PBG (45/2012)
 67. 18:03 HANDLOWY - informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku (21/2012)
 68. 17:59 Bariery w zdalnej edukacji
 69. 17:55 Odwiedziny kraju przez kapitał
 70. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2270,94 pkt (1,91%)
 71. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 72. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 73. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 19.06.2012
 74. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,60 proc. z 4,65 proc. - NBP
 75. 17:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 76. 17:48 MNI - Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie wywiadu opublikowanego na stronie internetowej dziennika ...
 77. 17:48 KREDYTB - Sprzedaż akcji KBC TFI S.A. (19/2012)
 78. 17:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (56/2012)
 79. 17:48 Amerykański rynek akcji wskazuje kierunek
 80. 17:45 Pozwy lokatorów mieszkań komunalnych ws. podwyżek czynszu
 81. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 82. 17:38 PGNiG wyemitowało obligacje o wartości 2,5 mld zł
 83. 17:35 Urzędy skarbowe przyspieszą egzekucję abonamentu rtv
 84. 17:33 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na ...
 85. 17:33 PETROLINVEST S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (39/2012)
 86. 17:33 IGROUP - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii M w kapitale zakłado...
 87. 17:33 MOL - Change in treasury shares of MOL (34/2012)
 88. 17:30 PE: ujawnianie negocjowanych umów gazowych dobrowolne
 89. 17:25 Polskie firmy powinny oferować na Fancy Food Show unikalną żywność
 90. 17:23 GPW: Komunikat - NOVITA SA
 91. 17:23 GPW: Komunikat - YOUR IMAGE SA
 92. 17:23 Komunikat ze 157 posiedzenia KNF
 93. 17:23 W IV Polska spełniała jedynie kryterium stóp procentowych - MF
 94. 17:23 Fundusze PTE PZU mają powyżej 5 proc. ING Banku Śląskiego
 95. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 19 czerwca, 17.00
 96. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 19 czerwca, 17.00
 97. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 19 czerwca, 17.00
 98. 17:18 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zmiany nazwy Sp...
 99. 17:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Znacząca umowa (2/2012)
 100. 17:18 - Zawarcie znaczacej umowy (1/2012)
 101. 17:18 CALL CENTER TOOLS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2012 r. (1/2012)
 102. 17:10 Nastroje się poprawiają przed jutrzejszym komunikatem FED
 103. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.06.2012
 104. 17:08 GPW: Komunikat - NOVITA SA
 105. 17:03 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (76/2012)
 106. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 107. 17:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2012)
 108. 17:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG S.A. serii PGNG170619PZ w ramach Programu emisji obligacji z 22 ma...
 109. 17:03 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. (75/2012)
 110. 17:03 MENNICA - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Mennicy Polskiej S.A. (19/2012)
 111. 16:53 MG spodziewa się ożywienia w obrotach towarowych w II połowie roku
 112. 16:53 Saldo wpłat i umorzeń w funduszach wyniosło w maju minus 0,53 mld zł - IZFiA
 113. 16:48 BBI ZENERIS NFI - Emisja obligacji serii G (21/2012)
 114. 16:48 POLCOLORIT - Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad ZWZ Polcolorit S.A. w dniu ...
 115. 16:48 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2012)
 116. 16:48 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 117. 16:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 118. 16:48 SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. ...
 119. 16:48 INGBSK - Zawiadomienie w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. ...
 120. 16:48 SELENA FM S.A. - Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA ...
 121. 16:48 MENNICA - Zawiadomienie o zmienie stanu posiadania akcji Mennicy Polskiej S.A. (18/2012)
 122. 16:48 SELENA FM S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A. (20/2012)
 123. 16:45 Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych w maju minus 0,53 mld zł
 124. 16:38 Wtorek z optymizmem, kluczem ratunek dla krajów-bankrutów (opis)
 125. 16:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zmiana treści ustanowionej hipoteki (23/2012)
 126. 16:33 MNI - Informacja znaczącego akcjonariusza. (111/2012)
 127. 16:33 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 128. 16:33 JHM DEVELOPMENT S.A. - Powołanie szóstego członka Rady Nadzorczej (14/2012)
 129. 16:33 JHM DEVELOPMENT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Wal...
 130. 16:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 131. 16:33 BRE - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 132. 16:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zmiana treści ustanowionej hipoteki (22/2012)
 133. 16:33 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 134. 16:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z s...
 135. 16:33 EUROIMPLANT S.A. - Przyznanie dofinansowania dla Konsorcjum Naukowego w konkursie Program Badań S...
 136. 16:25 Enea grozi wyłączeniem prądu w części Polski
 137. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 16:20 Emerytury częściowe to 50 proc. uskładanego kapitału
 141. 16:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 142. 16:18 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 143. 16:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JH...
 144. 16:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 145. 16:18 SEKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 146. 16:18 DM WDM SA - Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Emitenta (13/2012)
 147. 16:17 Ruszyła Wakacyjna Giełda Pracy dla osób do 25. roku życia
 148. 16:11 Sezon na pracę nie wystartował wcześniej
 149. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 16:03 TPSA - Emisja Obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (86/2012)
 151. 16:03 INTERCARS - Uzupełnienie projektów uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2012 r. (19/2012)
 152. 16:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 153. 16:03 TPSA - Emisja Obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (86/2012)
 154. 16:03 GANT - Aneks do znaczącej umowy (68/2012)
 155. 16:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 156. 16:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (74/2012)
 157. 16:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 158. 16:00 To jedna z najlepszych inwestycji w siebie!
 159. 16:00 Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc.
 160. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 15:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 165. 15:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (47...
 166. 15:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Additional announcement for Due Diligence of Business Operation...
 167. 15:48 BOŚ SA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. (37/2012)
 168. 15:48 PLASTBOX - Skupu akcji własnych (43/2012)
 169. 15:48 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 170. 15:48 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/...
 171. 15:42 Program wsparcia dla zwalnianych pracowników oświaty
 172. 15:40 Po Euro przybędzie tysiące bezrobotnych budowlańców
 173. 15:40 CIR: rząd proponuje ograniczenie procedur rejestracyjnych dla firm
 174. 15:40 Strata netto DSS w 2011 r. wyniosła 194,5 mln zł
 175. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 176. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7510,25 USD za tonę
 178. 15:38 Zarząd DSS złoży we wtorek wniosek o zmianę opcji upadłości spółki na układową
 179. 15:35 Źródła unijne: Należy oczekiwać nowego memorandum z Grecją
 180. 15:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 181. 15:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/...
 182. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 183. 15:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 184. 15:25 Rząd za kontynuowaniem pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych
 185. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 15:23 MS: nowelizacja ustawy o prokuraturze (komunikat)
 187. 15:23 MPiPS do połowy VII skieruje wniosek do MF o środki z Funduszu Pracy - Kosiniak-Kamysz
 188. 15:23 Strata netto DSS w 2011 r. wyniosła 194,5 mln zł
 189. 15:23 Polacy przegrywają, gospodarka hamuje?
 190. 15:23 Polisa na utratę pracy
 191. 15:18 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 192. 15:18 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 193. 15:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 194. 15:18 BBI ZENERIS NFI - Wypłata odsetek za pierwszy okres odsetkowy od obligacji serii E (20/2012)
 195. 15:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 196. 15:08 Aktualne zadłużenie DSS wynosi 745 mln zł
 197. 15:08 Konsumpcja ON, po spadku o 8 proc. rdr w okresie I-IV '12, ustabilizuje się - Wieciech, POPiHN
 198. 15:03 KOMPAP - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handloweg...
 199. 15:03 EKO HOLDING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (21/2012)
 200. 15:03 KOMPAP - Powołanie Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji (27/2012)
 201. 15:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (29/2012)
 202. 15:03 ŚNIEZKA - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA (28/2012)
 203. 14:55 Kilku szefów dyplomacji proponuje reformy w UE
 204. 14:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 205. 14:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Eco Baltia
 206. 14:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 207. 14:48 IDEON S.A. - Zwonienie z obowiązków utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego (40/2012)
 208. 14:48 WORK SERVICE S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały (21/2012)
 209. 14:48 COLIAN SA - Informacja o rozpoczęciu V Etapu Wykupu Akcji Własnych (58/2012)
 210. 14:48 ASSECO POLAND - Udzielenie prokury łącznej (21/2012)
 211. 14:38 WZ Apatora zdecydowało o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję
 212. 14:38 Detaliczne ceny paliw ustabilizują się w najbliższych miesiącach, podobnie jak marże - PIPP
 213. 14:33 ENAP - Podpisanie umowy z Polimex-Mostostal SA (16/2012)
 214. 14:33 ENAP - Podpisanie umowy z Polimex-Mostostal SA (15/2012)
 215. 14:23 Wynagrodzenie w V wzrosło o 3,8 proc. rdr - GUS
 216. 14:23 BBI Development ma decyzję o warunkach zabudowy zgodną z założeniami projektu Nowy Sezam
 217. 14:20 Eksperci: wysokie ceny paliw zagrażają rozwojowi gospodarki
 218. 14:18 APATOR - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 219. 14:18 APATOR - Zmiana Statutu spółki Apator SA oraz jednolita treść tego Statutu (29/2012)
 220. 14:18 PLASTBOX - Program odkupu akcji własnych (42/2012)
 221. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 14:08 Związkowcy ZA Puławy za złożeniem kontroferty na akcje firmy przez spółkę pracowniczą (opis)
 223. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 224. 14:06 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 225. 14:03 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (29/2012)
 226. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach spółki (52/2012)
 227. 14:03 BETACOM - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (7/2012)
 228. 14:03 APATOR - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA (28/2012)
 229. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 230. 13:53 NCS uruchomiło procedurę zawierania porozumień z podwykonawcami Stadionu Narodowego
 231. 13:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (97/2012)
 232. 13:48 ADV.PL - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. (31/2012)
 233. 13:48 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 234. 13:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w projekcie deweloperski...
 235. 13:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (14/12)
 236. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 237. 13:38 Związkowcy ZA Puławy za złożeniem kontroferty na akcje firmy przez spółkę pracowniczą
 238. 13:33 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (41/...
 239. 13:33 POLLENAE - Powołanie osób nadzorujących (10/2012)
 240. 13:33 ED INVEST S.A. - Aneks do Porozumienia (24/2012)
 241. 13:33 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zm...
 242. 13:33 Pomysł na miliony - dziś już niewiele wart?
 243. 13:23 Zarząd Netii zatwierdził 3 etap skupu akcji; do 2,5 proc. kapitału za max 50 mln zł (opis)
 244. 13:23 MSW: Bezpiecznie nad wodą (komunikat)
 245. 13:23 Indeks Cen Mieszkań (ICM) spadł mdm o 1,7 proc. - domy.pl
 246. 13:23 Wartość kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec IV spadła do 49,2 proc. wolumenu - BFG
 247. 13:20 PELION SA - Skup akcji własnych (89/2012)
 248. 13:18 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów n...
 249. 13:18 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.1 (36/2012)
 250. 13:08 KOV do końca '13 r. wykona jeszcze dwa odwierty na koncesji Północne Makiejewskoje
 251. 13:08 Credit Suisse podwyższył rekomendację dla CEDC do "neutralnie" (opis)
 252. 13:08 Netia ocenia, że istotne akwizycje w stacjonarnym segmencie telekomunikacyjnym są nadal możliwe
 253. 13:08 Pierwszy wiceprezes Pol-Aquy Eduardo Martínez Martínez złożył rezygnację
 254. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 255. 13:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 256. 13:05 LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (21/2012)
 257. 13:03 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wybo...
 258. 13:03 NAVIMOR-INVEST - Informacja o akcjonariuszu posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczaj...
 259. 12:55 TK: podatek od pożyczki może wynosić 20 proc.
 260. 12:53 Zarząd Netii zatwierdził 3 etap skupu akcji, rozważa wprowadzenie polityki dywidendowej od '13
 261. 12:53 GPW: pierwszy dzień obrotu akcji YOUR IMAGE S.A.
 262. 12:53 PKO BP ma kredyt konsorcjalny w wysokości 410 mln CHF
 263. 12:50 ZUK - Informacja akcjonarjusza o przeniesieniu akcji (20/2012)
 264. 12:46 G20 zbytnio nie pomoże, FED też pewnie nie
 265. 12:38 Goldman Sachs podwyższył cenę docelową dla BRE Banku do 375 zł
 266. 12:35 IQ PARTNERS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IQ Partn...
 267. 12:35 EFEKT - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (12/2012)
 268. 12:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Rezygnacja Pierwszego Wiceprezesa Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (19/2012)
 269. 12:33 Kara dla Polski! Zapłacimy 170 tys. euro dziennie
 270. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr117/A/NBP/2012
 271. 12:18 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o działaniach na Ukrainie (28/2012)
 272. 12:18 ZUK - Wybór biegłego rewidenta (19/2012)
 273. 12:08 Wojewoda Mazowiecki: wydalenie cudzoziemca za naruszenie porządku w Warszawie (komunikat)
 274. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 275. 12:03 NETIA - Zatwierdzenie trzeciej transzy programu nabywania akcji własnych oraz aktualizacja polity...
 276. 11:56 Na pierwszym planie Hiszpania
 277. 11:53 Cypr rozważa różne opcje wsparcia swych banków
 278. 11:53 Kurs akcji spółki Reklamofon.pl wzrósł w debiucie na NewConnect o 7,69 proc.
 279. 11:48 FITEN S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki (4/2012)
 280. 11:38 Wojewoda Mazowiecki: 1,7 mln zł dofinansowania dla org. pozarząd. (komunikat)
 281. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 282. 11:38 Fish Project chce na przełomie września i października wejść na NewConnect
 283. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 284. 11:33 BGŻ SA - Zmiana ratingu Banku przez agencję Moody?s w następstwie zmiany ratingu dla większościow...
 285. 11:25 SLD ma wniosek do TK ws. ustawy emerytalnej; przekaże go OPZZ
 286. 11:23 MAC ws. przepisów dot. zbiórek publicznych (komunikat)
 287. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 288. 11:23 Amplico PTE SA informuje
 289. 10:57 Fachowców brak - więcej zarobią?
 290. 10:56 Polska płaci Gazpromowi najwięcej
 291. 10:53 Korekty danych o rynku pracy nie wpłyną na ocenę tendencji na rynku - NBP
 292. 10:53 Mex Polska planuje przeznaczyć w '12 ok. 1 mln zł na rozwój sieci Pijalnia Wódki i Piwa
 293. 10:53 Do końca roku ceny wołowiny stabilne bądź wyższe, ceny drobiu bez zmian rdr - IERiGŻ
 294. 10:53 MSW: od 26 czerwca dzieci muszą posiadać własny paszport (komunikat)
 295. 10:48 FAST FINANCE S.A. - Wybór oferty Fast Finance S.A. w przetargu. (8/2012)
 296. 10:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (55/2012)
 297. 10:48 LENTEX - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2012 roku (88/2012)
 298. 10:48 CASH FLOW S.A. - Emisja Obligacji Serii F (26/2012)
 299. 10:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczb...
 300. 10:40 Cypr rozważa różne opcje wsparcia swych banków
 301. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 95,34-95,36 USD za baryłkę
 302. 10:38 Produkcja mleka w '12 na poziomie z '11, ceny w '12 niższe - IERiGŻ
 303. 10:38 Nastroje na FX mogą lekko się poprawić, FI raczej stabilny
 304. 10:38 W I kw. '12 wykorzystanie mocy produkcyjnych nieznacznie wzrosło - NBP
 305. 10:38 Obecnie nie ma zagrożenia realizacji planowanego deficytu budżetowego - Majszczyk
 306. 10:38 NBP: analiza sytuacji na polskim rynku pracy (komunikat)
 307. 10:38 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 34.412,34 mln zł - NBP
 308. 10:33 ABM SOLID S.A. - Kumulacja Umów z tym samym podmiotem. (72/2012)
 309. 10:22 Bomi grozi upadłość
 310. 10:18 ABM SOLID S.A. - Kumulacja Umów z tym samym podmiotem. (71/2012)
 311. 10:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zo...
 312. 10:17 Grecja chce pomocy na lepszych warunkach
 313. 10:12 Hiszpania znów o sobie przypomniała
 314. 10:08 CPI w maju pozytywnym zaskoczeniem; słaby złoty negatywnie wpłynie na inflację - prezes NBP
 315. 10:06 Hiszpanie wygrywają w piłkę, ale przegrywają w gospodarce
 316. 10:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Rozszerzenie składu Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. (12/2012)
 317. 09:53 Goldman Sachs podwyższył cenę docelową dla akcji Banku Handlowego do 118 zł
 318. 09:53 Goldman Sachs podwyższył cenę docelową dla Pekao do 215 zł
 319. 09:49 Z czego żyje pisarz?
 320. 09:38 ING OFE informuje
 321. 09:38 Goldman Sachs podwyższył rekomendację dla PKO BP do "kupuj"
 322. 09:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 323. 09:36 Optymizm po Grecji szybko wygasł, G20 i FOMC na horyzoncie
 324. 09:28 Rynek nie odpuszcza Hiszpanii
 325. 09:26 Po wyborach w Grecji
 326. 09:23 CIR ws. posiedzenia Rady Ministrów (komunikat)
 327. 09:23 Zarząd Betacomu chce przeznaczyć 1,2 mln zł na wypłatę dywidendy za ubiegły rok obrotowy
 328. 09:18 REKLAMOFON.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. na dzień 12 lip...
 329. 09:18 ASBISc - Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego (45/2012)
 330. 09:18 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 331. 09:18 ASBISc - Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego (46/2012)
 332. 09:18 MNI - Nabycie akcji własnych. (110/2012)
 333. 09:11 Hiszpania znowu straszy
 334. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2223,90 pkt (-0,20%)
 335. 09:08 Oświadczenie REM (komunikat)
 336. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 337. 09:08 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 1,2 proc. - PUDS
 338. 08:55 Opłaca się zatrudnić sprzątaczkę legalnie
 339. 08:53 Akcjonariusz Energomontażu Południe chce walnego i emisji akcji oraz obligacji zamiennych
 340. 08:53 POLSAT OFE informuje
 341. 08:48 DSS S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (51/2012)
 342. 08:46 Co słychać w PZPN? Duża kasa wciąż do wzięcia!
 343. 08:38 Idea Bank zawarł warunkową umowę kupna 156 tys. akcji Tax Care za 110 mln zł
 344. 08:33 KOELNER - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA (14/2012)
 345. 08:29 Boom na kopalnie
 346. 08:27 Dywergencje negatywne zapowiadają korektę
 347. 08:23 Citigroup obniżył rekomendację dla Eurocashu do "neutralnie"
 348. 08:23 Credit Suisse podwyższył rekomendację dla CEDC do "neutralnie"
 349. 08:23 Hydrobudowa Polska otrzymała od Millennium wezwanie do spłaty ok. 65,2 mln zł
 350. 08:22 Zatrzymanie na oporze
 351. 08:10 Nikt nie wie ile jest wypadków przy pracy
 352. 08:09 Nowe wolne dla rodziców
 353. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 19 czerwca
 354. 08:03 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (61/2012)
 355. 07:33 Wzrosty cen paliw bardziej odczuwalne dla Polaka niż dla Niemca
 356. 07:30 Szefowa MFW: Będziemy mieli 456 mld dolarów na walkę z kryzysem
 357. 07:25 Nowe rządowe dopłaty dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy
 358. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 VI - 13 VII
 359. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 19.06 - 19.12.2012
 360. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 19.06 - 3.10.2012
 361. 07:08 Moody's obniżył rating BGŻ do "Baa2", perspektywa stabilna
 362. 07:08 Przywódcy G20 opracowali plan ożywienia gospodarki światowej
 363. 07:02 Częściowa emerytura będzie głodowa
 364. 06:50 Wędkarze z Mazur przeciwni masowym odłowom ryb, chcą jezior dla siebie
 365. 06:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (2/2012)
 366. 06:47 Nowe wolne dla rodziców
 367. 06:41 Wojna w zbrojeniówce
 368. 06:36 Czy się stoi, czy się leży... Samorządy zmuszone do nagród
 369. 06:23 ABW wzięła się za aferę paliwową
 370. 04:35 Drogowa dyrekcja już nie żartuje
 371. 03:35 Nikt nie wie ile jest wypadków przy pracy