Trwa ładowanie...
d4einz8
d4einz8

Artykuły z dnia: 2012.06.13 - finanse.wp.pl

 1. 01:25 Brakuje pieniędzy na staże dla absolwentów
 2. 01:10 Sądy nie donoszą fiskusowi o ludziach ukrywających swoje dochody
 3. 00:25 Agencja Moody's obniżyła ratingi Hiszpanii i Cypru
 4. 23:33 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (26/2012)
 5. 23:33 POWER PRICE S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ponowne zwołanie...
 6. 23:25 Na Wall Street spadki, rośnie strach przed problemami strefy euro
 7. 23:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ Qumak-Sekom SA (30/2012)
 8. 23:03 BOMI - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (58/2012)
 9. 22:18 WASKO S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2011 rok (17/2012)
 10. 22:03 WASKO S.A. - Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku. (16/2012)
 11. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (38/2012)
 12. 21:33 WASKO S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 roku (15/2012)
 13. 20:33 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Attendance list of AGM and Voting results of AGM-EGM (12/2012)
 14. 20:33 Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na najem powierzchni biurowej (28/2012)
 15. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 13 czerwca, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 13 czerwca, 20.00
 17. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 13 czerwca, 20.00
 18. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:35 PiS i SP za referendum ws. pakietu klimatyczno-energetycznego
 20. 19:33 HARPER HYGIENICS S.A. - Całkowite koszty emisji akcji serii D (25/2012)
 21. 19:30 Rosja z kosmosu będzie kontrolować produkcję wódki
 22. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 23. 19:23 GPW: kwartalna rewizja portfeli indeksów NCIndex oraz NCX Life Science
 24. 19:23 CIR: Rozmowa telefoniczna premiera z prezydentem Putinem (komunikat)
 25. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (117/2012)
 26. 19:18 MEWA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 27. 19:10 Francja rozważa wznowienie pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego
 28. 19:08 GPW: korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów
 29. 19:05 PGNiG chce wyemitować obligacje o wartości 2,5 mld zł
 30. 19:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 31. 19:03 ROVESE S.A. - Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2012 roku (19/2012)
 32. 18:48 FERRUM - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (116/2012)
 33. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 34. 18:38 NWZ Rovese zdecyduje o podwyższeniu kapitału o 40,57-81,14 mln zł w drodze emisji akcji
 35. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 36. 18:33 FERRUM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (115/2012)
 37. 18:23 W najbliższych m-cach sezonowy spadek cen żywności może być zbliżony do ubiegłorocznego - IERiGŻ
 38. 18:23 Transakcje pakietowe
 39. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (80/2012)
 40. 18:18 NFI EMF - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (33/2012)
 41. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 13.06.2012
 42. 18:08 PGNiG chce wyemitować obligacje o wartości 2,5 mld PLN, na 5 lat, z marżą 125 pb (opis)
 43. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 44. 18:08 Warsztaty związane z tematyką CSR na zakończenie IV Kongresu Relacji Inwestorskich SEG
 45. 18:08 Do końca tygodnia sesje powinny być spokojne, rynek czeka na wygaśnięcie kontraktów terminowych
 46. 18:03 4STUDIO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na ZWZ (7/2012)
 47. 18:03 BOMI - Udzielenie prokury łącznej (57/2012)
 48. 17:55 Większość szpitali nie wykupiła ubezpieczenia od zdarzeń medycznych
 49. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 50. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 51. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2209,11 pkt (-0,19%)
 52. 17:48 Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie obligacji serii C1 dla czwartego okresu odsetkowego. (38...
 53. 17:48 ROVESE S.A. - Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2012 roku (19/2012)
 54. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 55. 17:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (52/2012)
 56. 17:33 MAKRUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (43/2012)
 57. 17:33 ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5 % w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONT...
 58. 17:23 CPI rdr w czerwcu wzrośnie do 3,7 proc. z 3,6 proc. w maju - MG
 59. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 13 czerwca, 17.00
 60. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 13 czerwca, 17.00
 61. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 13 czerwca, 17.00
 62. 17:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 63. 17:18 PGNIG - Zamknięcie księgi popytu dla obligacji serii PGNG170619PZ w ramach Programu emisji obliga...
 64. 17:11 Umiarkowany spokójw oczekiwaniu na greckie wybory
 65. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.06.2012
 66. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.06.2012
 67. 17:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 68. 17:08 Handel złotym zamiera w oczekiwaniu na wynik wyborów w Grecji (opis)
 69. 17:07 Kup euro sam i oszczędź
 70. 17:05 Sawicki: Polska będzie promować żywność w USA
 71. 17:05 Handel złotym zamiera w oczekiwaniu na wynik wyborów w Grecji
 72. 17:03 ROVESE S.A. - Podpisanie znaczących umów (18/2012)
 73. 17:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od E...
 74. 17:03 NETMEDIA S.A. - Powołanie Zarządu na nową kadencję (11/2012)
 75. 16:54 Rynek żyje plotkami
 76. 16:53 Po danych o CPI maleje prawdopodobieństwo podwyżki stóp w VII (opinia, aktl.)
 77. 16:53 W dn. 28.05-03.06 drożała wieprzowina, jęczmień i kurczęta, a taniała kukurydza i OMP - ARR
 78. 16:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki SCO-PAK
 79. 16:45 Amerykanie chcą zacieśnić współpracę handlową z Polską
 80. 16:40 Grecji wystarczy pieniędzy do 20 lipca
 81. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:35 PE za częściowym uwspólnotowieniem długu strefy euro
 83. 16:33 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu nr 10 do Umowy o rewolwingowy kredyt w rachunku biezacym nr OD/4...
 84. 16:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności (27/2012)
 85. 16:33 WIELTON S.A. - Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu ustanowionego na aktywach ...
 86. 16:33 BM MEDICAL SA - Zbycie znacznego pakietu akcji (9/2012)
 87. 16:33 IDEA TFI SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny...
 88. 16:30 Obiecanki cacanki, a inwestorom straty
 89. 16:30 Sukces winiarzy w międzynarodowym konkursie na Słowacji
 90. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:18 MNI - Nabycie akcji spółki MNI SA przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających Emitenta (...
 93. 16:18 CAM MEDIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 94. 16:18 MISPOL S.A. - Zawarcie znaczących umów pomiędzy MISPOL S.A. a BRE BANK S.A. (19/2012)
 95. 16:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (64/2012)
 96. 16:18 PELION SA - Skup akcji własnych (84/2012)
 97. 16:18 HYGIENIKA - Skup akcji własnych (35/2012)
 98. 16:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 99. 16:18 MENNICA - Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki (15/2012)
 100. 16:15 Saab sprzedany azjatyckiemu konsorcjum
 101. 16:10 Boni: będzie projekt zrównujący podpis odręczny z elektronicznym
 102. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:08 Po danych o CPI maleje prawdopodobieństwo podwyżki stóp w VII (opinia)
 104. 16:05 Rząd i opozycja nie porozumiały się ws. paktu fiskalnego
 105. 16:03 PBG - Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu (58/2012)
 106. 16:03 PZ CORMAY S.A. - Sprostowanie omyłki pisarskiej stwierdzonej w raporcie bieżącym nr 8/2012 (9/2012)
 107. 15:55 Zwrot VAT w 30 dni
 108. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7415,75 USD za tonę
 109. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:53 MSW: spotkanie szefa MSW z Michaiłem Fiedotowem (komunikat)
 111. 15:53 MF sfinansowało powyżej 73 proc. potrzeb pożyczkowych na '12, na koniec VI sfinansuje 75 proc. -
 112. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:48 POLNORD - Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA (13/2012)
 114. 15:42 Dostałeś bilet na Euro? Zapłacisz podatek
 115. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 116. 15:38 Gaz-System ocenia, że upadłość PBG nie będzie skutkować opóźnieniem w budowie terminala LNG
 117. 15:38 MF sfinansowało powyżej 73 proc. potrzeb pożyczkowych na '12, na koniec VI sfinansuje 75 proc. -
 118. 15:36 Gdy ustalasz koszty w PIT uważaj na podatek od spadków i darowizn
 119. 15:33 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (65/2012)
 120. 15:33 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (19/2012)
 121. 15:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test spełnienie się jednego z warunków zawieszających etc (123/2012)
 122. 15:33 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Korekta raportu bieżącego nr 39/2012 (40/2012)
 123. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 124. 15:26 Startuje Alior Sync. Czy to już bankowa rewolucja?
 125. 15:25 Pawlak: w najbliższym czasie dalszy spadek inflacji
 126. 15:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SPC GROUP SA
 127. 15:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL SA
 128. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 129. 15:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INVENTI SA
 130. 15:23 ING OFE informuje
 131. 15:23 W najbliższym czasie można się spodziewać dalszego spadku inflacji - Pawlak
 132. 15:21 Inflacja łaskawa dla amatorów lokat
 133. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (92/2012)
 134. 15:10 Sąd ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu
 135. 15:10 Sprzedaż detaliczna w USA w maju spadła o 0,2 proc. mdm
 136. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 15:03 LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (17/2012)
 138. 15:03 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (71/2012)
 139. 15:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 140. 15:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 141. 14:53 Nie widać w gospodarce przestrzeni do spadku stóp proc.- Winiecki, RPP
 142. 14:49 Super sprzedawca - ładny naśladowca!
 143. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 144. 14:48 ASTRO SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. na dzień 12.07.2012...
 145. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 146. 14:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 147. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 148. 14:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 149. 14:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (38...
 150. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 151. 14:38 Inflacja w maju wyniosła 3,6 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,2 proc. - GUS (opis)
 152. 14:38 ARP do '15 zostanie przygotowana do debiutu na giełdzie - Baniak
 153. 14:38 Spółki z grupy PBG otrzymały od Pekao i Raiffeisena wypowiedzenie umów o kredyt i limit
 154. 14:38 Kurs PBG rośnie o ponad 20 proc. po informacji o ogłoszeniu upadłości układowej
 155. 14:38 MSP ocenia, że pozytywna odpowiedź na wezwanie Acronu na ZA Tarnów zagrozi realizacji nowej
 156. 14:33 MNI - Nabycie akcji własnych (107/2012)
 157. 14:30 Barroso apeluje do przywódców w UE o poważne potraktowanie kryzysu
 158. 14:23 Inflacja w maju wyniosła 3,6 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,2 proc. - GUS (tabela)
 159. 14:18 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-72/2012) (72/2012)
 160. 14:18 KPPD - Wykreślenie ZBM Madrew z KRS. (26/2012)
 161. 14:17 Bezrobocie: czy jest tak źle jak się mówi?
 162. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 163. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 14:08 Napływ BIZ na poziomie 10 mld euro w '12 jest możliwy, choć niepewny - Chojnowska-Haponik, PAIiIZ
 166. 14:08 Fundusz PTE PZU ma powyżej 5 proc. GTC
 167. 14:03 PBG - Wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank (57/2012)
 168. 14:03 MOSTALEXP - Postępowanie sądowe (32/2012)
 169. 14:03 IDEON S.A. - Odszkodowanie Ideon SA - opinia biegłego rewidenta (39/2012)
 170. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 4 gr
 172. 13:51 Inflacja poleciała w dół
 173. 13:48 GTC - Zawiadomienie o nabyciu akcji powodującym przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na w...
 174. 13:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności przez Raiffeisen Bank Polska (39/...
 175. 13:48 Nie pal papierosa, pozmywaj naczynia
 176. 13:45 Nowe urządzenia poboru opłat na A4 Katowice-Kraków - w ciągu 2 lat
 177. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia nie zmieniła się - e-petrol.pl
 178. 13:38 Ronson kupi grunty w Warszawie za 83 mln zł; wybuduje osiedle na ok. 700 mieszkań
 179. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 13:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (69/2012)
 181. 13:33 PROCAD S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. (12...
 182. 13:33 FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (30/2012)
 183. 13:33 NETIA - Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza. (53/2012)
 184. 13:31 Ministerstwo pracy zmienia kodeks pracy
 185. 13:23 W większości regionów ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu spadały - MRiRW
 186. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 187. 13:23 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki budowlanej Poldim
 188. 13:18 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Zawiadomienie akcjonariusza (39/2012)
 189. 13:18 INTERNET WORKS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli ...
 190. 13:18 - informacje (123/2012)
 191. 13:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (13/2012)
 192. 13:18 ARCUS S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (17/2012)
 193. 13:18 LUBAWA - Zmiana projektów uchwał nr 6 i nr 9 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa...
 194. 13:08 Alior Sync zamierza osiągnąć break-even po 24 miesiącach
 195. 13:07 Środa należy do danych makro
 196. 13:03 PROCAD S.A. - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. (11/2012)
 197. 13:03 IZOSTAL S.A. - Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur st...
 198. 13:03 PROCAD S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. (10/2012)
 199. 12:53 Tarnów zakłada w strategii do '20 r. marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA ponad 14
 200. 12:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (51/2012)
 201. 12:48 Zostań Akademickim Mistrzem Innowacyjności!
 202. 12:38 MSW: działania policji podczas meczu Polska-Rosja (komunikat)
 203. 12:38 Tarnów zakłada w strategii do '20 r. marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA ponad 14
 204. 12:35 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki budowlanej Poldim
 205. 12:33 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (32/2012)
 206. 12:33 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (32/...
 207. 12:23 Azoty Tarnów zakładają w strategii do '20 r. marżę EBIT na poziomie ponad 8 proc. i marżę EBITDA 14
 208. 12:18 A.PL INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 11.06.2012 (...
 209. 12:18 POLICE - odwołanie i powołanie osób zarządzających (26/2012)
 210. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 113/A/NBP/2012
 211. 12:08 FootFall Index Polska w tygodniu od 4 czerwca do 10 czerwca wzrósł o 12,1 proc. rdr
 212. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 213. 12:08 FootFall Indeks Polska w maju spadł o 6,6 proc. rdr i 12,2 proc. mdm
 214. 12:03 INTAKUS S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej. (45/2012)
 215. 12:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 216. 12:02 Rating 18 hiszpańskich banków w dół
 217. 11:55 Majszczyk: Deficyt budżetowy po maju ok. 27 mld zł
 218. 11:53 Kurs PDA spółki Kancelaria Medius wzrósł w debiucie na NewConnect o 30 proc.
 219. 11:47 To koniec telewizji? Już brakuje pieniędzy
 220. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 221. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 222. 11:23 Wyjście Grecji ze strefy euro w dłuższym terminie korzystne dla Polski - Chojna-Duch, RPP
 223. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 224. 11:23 Backlog Patentusa wynosi obecnie 45 mln zł
 225. 11:19 Plotki, plotki, plotki
 226. 11:15 Zmienne nastroje
 227. 11:15 Produkcja przemysłu w strefie euro w kwietniu spadła mdm o 0,8 proc.
 228. 11:15 Majszczyk: celem MF deficyt budżetowy niższy niż 32 mld zł w 2013 r.
 229. 11:08 Chojna-Duch z RPP w VII będzie się kierowała głównie kwestią spowolnienia gospodarczego
 230. 11:05 Monti: sytuacja Włoch poprawiła się, kraj nie potrzebuje pomocy
 231. 11:04 Rewolucja w urlopach, wynagrodzeniach i świadectwach pracy!
 232. 11:03 INTAKUS S.A. - Zbycie akcji przez Pana Marka Boryczkę. (44/2012)
 233. 11:03 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 234. 10:53 Celem MF deficyt budżetowy na '13 niższy niż 32 mld zł - Majszczyk
 235. 10:45 Koncerny energetyczne chcą od rządu Niemiec 15 mld euro odszkodowania
 236. 10:44 Czy rośnie kolejne pokolenie hipisów?
 237. 10:40 Baniak: może być ogłoszone kontrwezwanie na Zakłady Azotowe Tarnów
 238. 10:38 Deficyt budżetowy po maju ok. 27 mld zł, niecałe 77 proc. planu rocznego - Majszczyk, MF
 239. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 97,55-97,57 USD za baryłkę
 240. 10:38 W najbliższym czasie może zostać ogłoszone kontrwezwanie na Azoty Tarnów - MSP
 241. 10:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczacej umowy. (36/2012)
 242. 10:10 Euro nie traci mimo negatywnego sentymentu
 243. 09:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 32.194,94 mln zł - NBP
 244. 09:53 FI czeka na dane GUS, FX na rozstrzygnięcie wyborów w Grecji
 245. 09:53 Skup zbóż w bieżącym sezonie nadal niższy niż przed rokiem - ARR
 246. 09:48 PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego SA - umowa znacząca (4...
 247. 09:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (28/2012)
 248. 09:44 Jaką część swojej pracy Polacy lubią najmniej?
 249. 09:36 Kupujący nie odpuszczają
 250. 09:25 Informacje ze spółek
 251. 09:23 Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VI ponownie wzrósł - BIEC
 252. 09:23 Potrzebne pieniądze na zdrowie. Wzrost składki i dodatkowe ubezpieczenia
 253. 09:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group. Zmiana zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajne...
 254. 09:17 Rajd byków warszawskich wznowiony
 255. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2215,92 pkt (+0,12%)
 256. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 257. 09:03 POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji. (19/2012)
 258. 08:53 Najpierw miedź, teraz podatek od gazu z łupków. Dziś Min. Środowiska przedstawi projekt ustawy
 259. 08:44 Czekanie na Grecję
 260. 08:36 Byki wciąż silne
 261. 08:30 Drogi diesel napędza sprzedaż aut hybrydowych
 262. 08:28 Warsztaty dla młodych kucharzy
 263. 08:26 Za minimalne wynagrodzenie nie da się żyć
 264. 08:23 Akcjonariusze Kredyt Inkaso rozpatrzą projekt uchwały upoważniającej zarząd do skupu akcji własnych
 265. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 266. 08:23 ING podwyższył rekomendację dla Comarchu do "kupuj"
 267. 08:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Notice to investors on the differences between the net profit stated i...
 268. 08:18 PEPEES - Korekta do raportu nr 18/2012 - akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów (18/2012)
 269. 08:12 Kolejny atak popytu
 270. 08:10 Dłużej pracujemy, spada liczba emerytów
 271. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 13 czerwca
 272. 08:03 PEPEES - Korekta do raportu nr 17/2012 - ZWZ w dniu 11 czerwca - powzięte uchwały (17/2012)
 273. 07:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (60/2012)
 274. 07:38 Polacy przerzucą się na McFit?
 275. 07:13 Płatności zbliżeniowe bliżej niż dalej
 276. 07:08 Większość Niemców nie chce Grecji w strefie euro
 277. 07:08 USA nałożyły 619 mln USD grzywny na holenderski ING Bank
 278. 07:08 Strefa euro może poczynić ustępstwa wobec Grecji - "Financial Times Deutschland".
 279. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 13.06 - 19.12.2012
 280. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 VI - 29 VI
 281. 07:08 W JSW powstał komitet protestacyjno-strajkowy
 282. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 13.06 - 3.10.2012
 283. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 284. 05:30 Większość Niemców nie chce Grecji w strefie euro
 285. 04:35 Dłużej pracujemy, spada liczba emerytów
 286. 04:05 Ziemia nasza najdroższa
 287. 03:45 Gigantyczna grzywna dla holenderskiego banku