Trwa ładowanie...
d3zzxwe
d3zzxwe

Artykuły z dnia: 2012.06.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 KOMPUTRONIK S.A. - Korekta prognozy wyników za rok obrachunkowy 2011/2012 (19/2012)
 2. 23:18 COMPRESS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na...
 3. 23:18 R&C UNION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lipca 2012 roku ...
 4. 23:08 Jest! A2 otwarta!
 5. 23:05 Na Wall Street mocne wzrosty
 6. 22:55 Prezydent podpisał reformę emerytur mundurowych
 7. 22:48 COLIAN SA - Zbycie znacznego pakietu akcji (56/2012)
 8. 22:48 ANTI S.A. - Ujawnienie informacji opóźnionej (41/2012)
 9. 22:18 PBG - Przedterminowe rozliczenie transakcji typu forward przez BGŻ S.A. (49/2012)
 10. 22:03 PROGRES INVESTMENT S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (18/2012)
 11. 22:03 URSUS S.A. - Informacja o zbyciu akcji POL-MOT Warfama S.A. (obecnie URSUS S.A.) przez osobę blis...
 12. 21:53 Witold Drożdż zrezygnował ze stanowisk w "spółkach jądrowych" PGE
 13. 21:50 Obama rozmawiał z Merkel i Montim o sytuacji gospodarczej
 14. 21:33 MEWA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mewa S.A. w...
 15. 21:33 TIM - Zmiana uchwały KDPW SA w sprawie rejestracji do 620.000 akcji serii E TIM SA. (14/2012)
 16. 21:23 AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA ma powyżej 5 proc. Ferrum
 17. 21:20 Witold Drożdż zrezygnował ze stanowisk w spółkach jądrowych PGE
 18. 21:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od ROBYG S.A. (21/2012)
 19. 21:18 LEGAL STREAM S.A. - Powołanie prokurenta (34/2012)
 20. 21:18 ENERGOPLD - Wypowiedzenie umów leasingowych (30/2012)
 21. 21:08 GPW W WARSZAWIE SA zmiana porządku obrad ZWZA
 22. 21:07 Przed bankami trudne czasy
 23. 21:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o złożeniu wniosku o modyfikacje wniosku o ogłoszenie upadłości ...
 24. 21:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (111/2012)
 25. 21:03 LEGAL STREAM S.A. - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH. (33/2012)
 26. 20:48 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Dom Maklerski T...
 27. 20:48 FERRUM - Zawiadomienia Akcjonariusza o zmianie udziału w "FERRUM" S.A. o ponad 5% ogólnej liczby ...
 28. 20:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (104/2012)
 29. 20:48 MEWA - Uchwały Rady Nadzorczej Mewa S.A. (12/2012)
 30. 20:48 OPTIZEN LABS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2012 ...
 31. 20:45 Budowa terminalu LNG nie jest zagrożona
 32. 20:33 FERRUM - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (109/2012)
 33. 20:33 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (13/2012)
 34. 20:33 INTAKUS S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (43/2012)
 35. 20:33 GPW - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...
 36. 20:33 LEGAL STREAM S.A. - Zmiana członków zarządu (32/2012)
 37. 20:33 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp...
 38. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 6 czerwca, 20.00
 39. 20:23 W ciągu 15 dni rząd Hiszpanii zdecyduje ws. dokapitalizowania banków (opis)
 40. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 6 czerwca, 20.00
 41. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 6 czerwca, 20.00
 42. 20:20 NSA: Warszawa musi zapłacić Polnordowi za grunty pod drogę S2
 43. 20:10 Jest pozwolenie na użytkowanie ostatniego odcinka A2!
 44. 20:03 PAMAPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 45. 20:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zmiana Statutu dokonana przez ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku (16/2012)
 46. 19:55 W ciągu 15 dni rząd zdecyduje ws. dokapitalizowania banków
 47. 19:53 WZ Wieltonu zdecydowało o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję
 48. 19:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Korekta numeru raportu bieżącego 16/2011 z dnia 06.06.2012 roku (17/2012)
 49. 19:48 WIELTON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu...
 50. 19:48 PAMAPOL S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję (16/2012)
 51. 19:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (15/2012)
 52. 19:33 WIELTON S.A. - Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (30/2012)
 53. 19:33 WIELTON S.A. - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIELTON S.A. dotycząca wypłaty dywidendy ...
 54. 19:33 WIELTON S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2...
 55. 19:33 PAMAPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2...
 56. 19:33 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 20...
 57. 19:30 Rosja po wstąpieniu do WTO będzie łamać jej zasady
 58. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 59. 19:23 GPW: Komunikat - korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów
 60. 19:23 GPW: Komunikat - TRICEPS
 61. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 62. 19:08 BZ WBK AM ma poniżej 5 proc. Hawe
 63. 18:48 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-69/2012) (69/2012)
 64. 18:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych (76/2012)
 65. 18:48 HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot zarządzający (28/2012)
 66. 18:48 HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot zarządzający (29/2012)
 67. 18:48 BANK PEKAO SA - Raport 28/2012: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Wal...
 68. 18:45 KE wzywa do większej integracji rynku energii odnawialnej
 69. 18:40 Zysk netto sektora bankowego po kwietniu 2012 r. wyniósł 5,662 mld zł
 70. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 71. 18:33 Sukces popytu
 72. 18:33 HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot zarządzający (26/2012)
 73. 18:33 HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą (27/2012)
 74. 18:33 AS SILVANO FASHION GROUP - NOTICE TO CONVENE AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SILVANO...
 75. 18:33 ALTERCO - Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji serii H (50/2012)
 76. 18:33 POLSKIE JADŁO S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej (16/2011)
 77. 18:33 ARCTIC PAPER S.A. - Raport roczny R 2011
 78. 18:30 Imponujący wzrost
 79. 18:28 ECB nie wyklucza cięcia stóp procentowych w przyszłości, teraz wiele zależy od słów szefa FED
 80. 18:24 Słabe dane z Niemiec w cieniu wypowiedzi prezesa EBC
 81. 18:23 Transakcje pakietowe
 82. 18:23 W ramach nadzwyczajnej rewizji indeksów po 11 VI do mWIG40 wejdzie Kruk, a do sWIG80 Tell
 83. 18:23 GPW: Komunikat - V GROUP SA
 84. 18:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Wypowiedzenie umów przez Bank Gospodarki Żywnościowej oraz ING Bank Śląski (...
 85. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 86. 18:18 SARE S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2012 z 06.06.2012 r. (15/2012)
 87. 18:18 DM IDM SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (11/2012)
 88. 18:18 ARCTIC PAPER S.A. - Korekta sprawozdania finansowego jednostkowego Arctic Paper SA za rok 2011 (1...
 89. 18:18 SARE S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2012 z 06.06.2012 r. (14/2012)
 90. 18:18 DM IDM SA - Wybór biegłego rewidenta (10/2012)
 91. 18:08 WZ Pozbudu zdecydowało o wypłacie 5 gr dywidendy na akcję z zysku za '11
 92. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 93. 18:03 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 94. 18:03 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Qumak-Sekom S.A. (20/2012)
 95. 18:03 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Wpis do Rejestru Zastawów (15/2012)
 96. 18:03 OPTEAM S.A. - Złożenie zamówienia na wartość znaczącą do firmy Calltech Sp. z o.o. (19/2012)
 97. 18:02 Giełda bije rekordy
 98. 17:55 HSBC, BGŻ, ING BSK i PBP wypowiedziały umowy kredytowe PBG
 99. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 100. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 6.06.2012
 101. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2110,91 pkt (3,49%)
 102. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 103. 17:53 HSBC, BGŻ, ING BSK i PBP wypowiedziały umowy kredytowe PBG
 104. 17:53 KE zaproponowała pierwsze kroki w kierunku unii bankowej
 105. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,78 proc. z 4,72 proc. - NBP
 106. 17:48 ECHO - Zawarcie znaczącej umowy (18/2012)
 107. 17:48 POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A....
 108. 17:48 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars (17/2...
 109. 17:48 MAKRUM S.A. - Niespełnienie warunków znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną (41...
 110. 17:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (42/2012)
 111. 17:48 PKNORLEN - Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a OW Supply&Trading (108/2012)
 112. 17:48 VIDIS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadz...
 113. 17:45 SN podjął uchwałę w sprawie zwrotu opłat za karty pojazdów
 114. 17:45 Belka: można spodziewać się umocnienia złotego w dłuższej perspektywie
 115. 17:38 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz praw do akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA
 116. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 117. 17:38 MSZ: inauguracja projektu "Respect Diversity" (komunikat)
 118. 17:38 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych RCTLPKN002
 119. 17:38 Kruk zawiesza prace nad wejściem na rynek węgierski
 120. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 6 czerwca, 17.05
 121. 17:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 4 gr
 122. 17:33 BUMECH S.A. - Zmiany do porządku obrad WZA na żądanie akcjonariusza (zwołanego na 26 czerwca 2012...
 123. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Emisja obligacji własnych na rynek krajowy. (38/2012)
 124. 17:33 VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o...
 125. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędno...
 126. 17:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Zmiana udziału w głosach na WZA Ruch Chorzów S.A. (8/2012)
 127. 17:33 HYGIENIKA - Zawiadomienie o zbyciu znaczącego pakietu akcji (25/2012)
 128. 17:33 MENNICA - Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej (14/2012)
 129. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwycz...
 130. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 131. 17:33 PBG - Wypowiedzenie umów kredytowych przez Banki (48/2012)
 132. 17:23 Murapol prognozuje 34 mln zł zysku netto w '12
 133. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 6 czerwca, 17.05
 134. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 6 czerwca, 17.05
 135. 17:23 Na FX do końca tygodnia decydować będzie zagranica; FI może się dalej umacniać (opis)
 136. 17:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.06.2012
 138. 17:18 ENEA - Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A. a ELKO Trad...
 139. 17:18 WIELTON S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (27/2012)
 140. 17:18 RUCH CHORZÓW S.A. - Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA (7/2012)
 141. 17:15 KE zaproponowała pierwsze kroki w kierunku unii bankowej
 142. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.06.2012
 143. 17:08 ING OFE informuje
 144. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 17:08 Zysk netto sektora bankowego po IV '12 wyniósł 5,662 mld zł, wzrost 14,2 proc. r/r
 146. 17:08 W ciągu 15 dni rząd Hiszpanii zdecyduje ws. dokapitalizowania banków
 147. 17:08 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w IV wzrosła do 67.290 mln zł
 148. 17:03 TPSA - Emisja Obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (83/2012)
 149. 17:03 Bowim - Powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję (9/2012)
 150. 17:03 ŚWIECIE - RB 28/2012 w sprawie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji. (28/2012)
 151. 17:03 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (38/2012)
 152. 17:03 KRUK S.A. - Zawieszenie prac nad wejściem na rynek węgierski (30/2012)
 153. 17:03 BAKALLAND S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BAKALLAND S.A. (65/2012)
 154. 17:03 TPSA - Emisja Obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (83/2012)
 155. 17:03 YAWAL S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2012 dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadz...
 156. 17:03 TPSA - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy. (82/2012)
 157. 16:53 PLN odchylił się w dół od poziomu fundamentalnego, w długim okresie spodziewane umocnienie - prezes
 158. 16:53 Amplico PTE i Idea TFI żądają od PBG natychmiastowego wykupu obligacji (opis)
 159. 16:53 Amplico PTE i Idea TFI żądają od PBG natychmiastowego wykupu obligacji
 160. 16:53 Kolejne miesiące pokażą, czy spowolnienie gospodarcze się pogłębia - Belka, NBP
 161. 16:48 RESBUD - Zawiązanie spółki zależnej (24/2012)
 162. 16:48 BLACK POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 4 czerw...
 163. 16:48 TPSA - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy. (82/2012)
 164. 16:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie akcji przez Członka Zarządu (17/2012)
 165. 16:48 KRUK S.A. - Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą KRUK S.A. a Grupą Kapitał...
 166. 16:48 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 30 maja do 5 czerwca 2012 roku. (81/...
 167. 16:48 BRE - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 168. 16:48 PZ CORMAY S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. (8/2012)
 169. 16:48 KOMPAP - Powołanie członków Zarządu w spółkach zależnych od PPH KOMPAP S.A. (23/2012)
 170. 16:48 Bowim - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOWIM S.A. (8/2012)
 171. 16:48 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 30 maja do 5 czerwca 2012 roku. (81/...
 172. 16:45 Na szczycie w Rio Polska będzie promowała program Greenevo
 173. 16:38 W czerwcu wracam do Polski z USA. Będę miała kilka tys. dolarów...
 174. 16:38 RPP nie rozważa zmiany poziomu stopy rezerw - Belka
 175. 16:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (59/2012)
 176. 16:33 SOPHARMA AD - Current report 54 buy back 06062012 (54/2012)
 177. 16:33 TRITON - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 roku (10/2012)
 178. 16:33 TRITON - Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S...
 179. 16:33 TRITON - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku ...
 180. 16:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Objęcie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (6/2012)
 181. 16:33 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...
 182. 16:33 SFINKS POLSKA S.A. - Odroczenie spłaty odsetek od kredytu w PKO BP S.A. (17/2012)
 183. 16:25 W Berlinie uroczyste powitanie pierwszego pociągu z Trójmiasta
 184. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 16:23 CIR: powitaj z nami zagranicznych kibiców (komunikat)
 186. 16:23 Napływające dane i projekcja NBP pozwolą ocenić zasadność ponownego dostosowania stóp proc. - RPP
 187. 16:23 Europejski Bank Centralny jest gotowy do działania, kolejna runda LTRO jednak nie jest blisko -
 188. 16:18 URSUS S.A. - Zmiana nazwy pod jaką notowane będą akcje Emitenta na GPW (15/2012)
 189. 16:18 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company ...
 190. 16:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ? zakończenie negocjacji umowy z...
 191. 16:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (22/2012)
 192. 16:18 MCI - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na ZWZ MCI Management S.A. ...
 193. 16:08 WZ PGNiG zgodziło się na zawiązanie spółki PGNiG Poszukiwania i wniesienie do niej pięciu spółek
 194. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 16:03 JSW S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW...
 196. 16:03 ECHO - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment w dniu 6 czerwca 2...
 197. 16:03 JSW S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (33/2012)
 198. 16:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Igor Žibrik was appointed as the third member of Nova KBM's man...
 199. 16:03 B3SYSTEM - Zawarcie znaczących umów z ING Services Polska Sp. z o.o. (29/2012)
 200. 16:03 S4E S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 6 ...
 201. 16:03 MCI - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Manage...
 202. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 203. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7449,00 USD za tonę
 204. 15:53 W weekend 01-03.06 kina najwięcej zarobiły na filmie "Królewna Śnieżka i Łowca"
 205. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 15:53 WZ Stalprofilu zdecydowało o wypłacie 27 groszy dywidendy na akcję
 207. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 208. 15:48 DREWEX S.A. - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o zmianie upadłości likwidacyjnej na upadłoś...
 209. 15:48 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez spółkę zależną od Członka Rady ...
 210. 15:48 SARE S.A. - (12/2012)
 211. 15:48 ECHO - Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku (16/2012)
 212. 15:48 OPTEAM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam S.A. w dn...
 213. 15:48 SARE S.A. - (13/2012)
 214. 15:40 Grecy dostaną po kieszeni. Wpływy z turystyki spadną o 15 proc.
 215. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 216. 15:38 NWZ Tauronu zdecydowało o połączeniu spółki z GZE
 217. 15:38 Średnie ceny PB95, ON i LPG w ciągu miesiąca spadły o 4 gr
 218. 15:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 13,24 proc. do 878 pkt.
 219. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 220. 15:38 DI BRE zawiesił wydawanie rekomendacji dla PBG
 221. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 222. 15:35 Pawlak: lepiej kupić sprzęt droższy, ale energooszczędny
 223. 15:33 STALPROFI - Powołanie członka Rady Nadzorczej Stalprofil SA (16/2012)
 224. 15:33 ORION INVESTMENT S.A. - Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Prezesa Zarządu (12/2012)
 225. 15:33 BYTOM - Korekta raportu bieżącego nr 8/2012 (10/2012)
 226. 15:33 PGNIG - Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 6 czerwca 2012 roku posiadających co najmniej ...
 227. 15:33 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (23/2012)
 228. 15:33 EMC - Zmiana umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum ...
 229. 15:33 TOYA S.A. - Uchwała KDPW ? Przyjęcie do depozytu akcji serii E (12/2012)
 230. 15:33 MIESZKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 05 czerwca 2012 r. (...
 231. 15:33 PGNIG - Decyzja ZWZ PGNiG SA z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za 2011 rok (92/...
 232. 15:33 STALPROFI - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty d...
 233. 15:33 STALPROFI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA (17/2012)
 234. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 235. 15:18 PRIMA MODA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2012 rok (9...
 236. 15:18 MAXIMUS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 237. 15:18 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (6/2012)
 238. 15:18 PGNIG - Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 6 czerwca 2012 roku (90/2012)
 239. 15:15 Sądy administracyjne: niepłacenie podatków to grzech
 240. 15:08 MS: Euro 2012 - wymiar sprawiedliwości przygotowany (komunikat)
 241. 15:08 FootFall Index Polska w tygodniu od 28 maja do 3 czerwca wzrósł o 0,7 proc. rdr
 242. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 243. 15:03 ENAP - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonar...
 244. 15:03 MNI - TEST (333/2012)
 245. 15:03 ENAP - Zawarcie Aneksu do Umowy Ramowej nr 11/063/11/Z/GX na linię gwarancyjną z BRE Bank SA (12/...
 246. 15:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON ...
 247. 15:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (15/2012)
 248. 15:03 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (12/2012)
 249. 15:03 ENAP - Zawarcie Aneksu nr 6/12 z BRE Bank SA do Umowy kredytowej nr 11/389/07/Z/VV zakresie kredy...
 250. 15:03 LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez osobę zarządzającą (11/2012)
 251. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 252. 14:53 Wydajność pracowników w USA w I kw. spadła o 0,9 proc.
 253. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 254. 14:48 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Raport o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma...
 255. 14:40 EURO wygrywa z pracami wakacyjnymi
 256. 14:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 257. 14:33 INBOOK S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadze...
 258. 14:33 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (69/2012)
 259. 14:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 260. 14:23 RN Getin Noble Bank zatwierdziła publiczny program emisji obligacji do 500 mln zł
 261. 14:23 Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w maju o 1.510,9 mln euro; poziom rezerw najwyższy w historii -
 262. 14:23 PGNiG nie widzi zagrożenia dla projektów spółki realizowanych przez konsorcja z PBG
 263. 14:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rejestracja połączenia Asseco South Eastern Europe S.A. z ITD ...
 264. 14:18 PUŁAWY - Projekty uchwał na NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołane na 4 lipca 2012 r. (19/2...
 265. 14:18 EMC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (57/2012)
 266. 14:18 PUŁAWY - Zwołanie NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 4 lipca 2012 r (18/2012)
 267. 14:15 Złoty zyskuje na wartości do euro i dolara
 268. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 269. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 270. 14:08 WZ Foty upoważniło zarząd spółki do skupu do 470.800 akcji własnych
 271. 14:08 PGNiG chce w przyszłym tyg. sfinalizować emisję obligacji o wartości 1-2 mld zł
 272. 14:08 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian, 1,0 proc.
 273. 14:03 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w maju 2012 roku (18/2012)
 274. 14:03 BALTICON S.A. - Zmiana porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w związku z wnioskiem akc...
 275. 14:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK ...
 276. 14:03 ENERGOPOL - Zawarcie znaczącej umowy (34/2011)
 277. 14:03 EMC - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 278. 13:55 Hipoteki: raty kredytów w złotych bez zmian
 279. 13:55 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian, 1,0 proc.
 280. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 281. 13:53 IDEA TFI przeszacowało wartość posiadanych obligacji PBG
 282. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 283. 13:53 MSW: od 9 czerwca nowy taryfikator punktów karnych (komunikat)
 284. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 285. 13:50 Bankierzy centrali w centrum uwagi
 286. 13:48 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji Wind Mobile S.A. przez żonę Członka Zarządu Spółki (10/2012)
 287. 13:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Po...
 288. 13:48 OPONEO.PL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (17/2012)
 289. 13:48 WIELTON S.A. - Decyzja Ministerstwa Gospodarki w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działal...
 290. 13:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny...
 291. 13:48 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Waln...
 292. 13:48 08OCTAVA - Wybór biegłego rewidenta (17/2012)
 293. 13:48 BARCLAYS BANK PLC - Absa to acquire Edcon's private label store cards (13/2012)
 294. 13:48 Komentarz do rynku złotego - dla złotego ECB ważniejszy niż RPP
 295. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 296. 13:38 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 297. 13:38 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj": Comarch, Comp i Action; "trzymaj": Asseco P., AB i ABC Data
 298. 13:33 FOTA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZ FOTA S.A. (12/2012)
 299. 13:33 HARDEX S.A. - Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej (68/2012)
 300. 13:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (48/2012)
 301. 13:33 FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 06.06.2012 r. (13/...
 302. 13:33 MERA S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)
 303. 13:33 EMC - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 r. (55/2012)
 304. 13:23 MON: spotkania wiceminister Oczkowicz w Taszkiencie (komunikat)
 305. 13:23 Spadek CPI będzie widoczny już w VI z powodu niskich cen ropy na świecie - Pawlak
 306. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia nie zmieniła się - e-petrol.pl
 307. 13:23 Walne zgromadzenie PGNiG zdecydowało o pozostawieniu ubiegłorocznego zysku w spółce
 308. 13:23 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna 4,75 proc.
 309. 13:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (13/2012)
 310. 13:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (44/2012)
 311. 13:18 WILBO - Informacja o rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Spółki (28/2012)
 312. 13:18 WORK SERVICE S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (19/2012)
 313. 13:18 NOVITA - na żądanie akcjonariusza, wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA zwołanego na 28.06.2...
 314. 13:10 RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie
 315. 13:08 W większości regionów ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu rosły - MRiRW
 316. 13:08 Akcjonariusz Novity proponuje wypłatę 2,9 zł dywidendy na akcję
 317. 13:03 INTAKUS S.A. - Zbycie akcji przez Pana Marka Boryczkę. (42/2012)
 318. 13:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (78/2012)
 319. 13:03 HYDRAPRES S.A. - Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2012 r. - uzupełni...
 320. 12:53 MS: otwarcie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Koninie (komunikat)
 321. 12:53 Polnord wygrał z m. st. Warszawa spór przed NSA o odszkodowania za grunty
 322. 12:53 Po remoncie rafinerii Orlen Lietuva oczekuje dodatkowego wzrostu EBITDA o 20 mln USD rocznie
 323. 12:51 Świat podnosi wiek emerytalny, oni obniżają!
 324. 12:48 PROJPRZEM - Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty nowych uchwał (18/2012)
 325. 12:46 Pippa Middleton rzuciła pracę!
 326. 12:38 Millennium DM podwyższył rekomendację dla Kernela do "kupuj", cena docelowa 71,9 zł
 327. 12:38 Espirito Santo rozpoczął wydawanie rekomendacji dla LPP od "kupuj", cena docelowa 3.570 zł
 328. 12:38 GPW: Zmiana nazwy spółki POL-MOT WARFAMA
 329. 12:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 330. 12:33 NOVITA - zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie podziału zysku oraz żądanie umieszczenia okreś...
 331. 12:30 Pracownik 50+ mile widziany
 332. 12:23 Wg stanu na 5 VI podpisano umowy na budowę 2.096 km dróg krajowych - Min. Infrastruktury
 333. 12:23 Oferta konsorcjum z Polimeksem za 1,6 mld zł najkorzystniejsza w przetargu na linię Rail Baltica
 334. 12:23 KHW spodziewa się pozytywnej decyzji ws. emisji obligacji
 335. 12:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (42/2012)
 336. 12:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (26/2012)
 337. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 338. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 109/A/NBP/2012
 339. 12:08 Największe zagrożenie suszą dla owoców, mniejsze dla zbóż ozimych i jarych - IUNG
 340. 12:08 W końcu I kw. 2012 w budowie było 719,9 tys. mieszkań - GUS
 341. 12:03 RAFAMET - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 342. 12:03 KANIA - Korekta raportu bieżącego nr 28/2012 dotyczącego przydziału obligacji serii C przez ZPM H...
 343. 12:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółk (44/2012)
 344. 11:53 Kurs PDA spółki AlejaSamochodowa.pl wzrósł w debiucie na NewConnect o 10 proc.
 345. 11:53 Oferta konsorcjum z Polimeksem za 1,6 mld zł najkorzystniejsza w przetargu na linię Rail Baltica
 346. 11:53 Erste podwyższył rekomendację dla Emperii do "kupuj", cena docelowa 55 zł
 347. 11:53 Stopa bezrobocia w V 12,6 proc. vs 12,9 proc. w IV - szacunki MPiPS
 348. 11:53 WZ PKO BP zdecydowało o wypłacie 1,27 zł dywidendy na akcję z zysku za '11 (opis)
 349. 11:48 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osoby mające stały dostęp od informacji poufnych (5...
 350. 11:48 PELION SA - Skup akcji własnych (82/2012)
 351. 11:48 AMICA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 352. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 353. 11:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum (39/2012)
 354. 11:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (59/2012)
 355. 11:33 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (43/2012)
 356. 11:33 VELTO S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 357. 11:33 PELION SA - Skup akcji własnych (81/2012)
 358. 11:33 PKOBP (PKO BP SA) - Dywidenda za rok 2011 (37/2012)
 359. 11:28 Rosną emocje przed jutrzejszym wystąpieniem Bena Bernanke
 360. 11:25 Eurostat: PKB strefy euro w pierwszym kwartale bez zmian
 361. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 362. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 363. 11:18 IZOLACJA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (9/2012)
 364. 11:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (89/2012)
 365. 11:08 Inpro wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 366. 11:08 Ostatniemiejsca.pl i Inventi z portfela Investcon Group zadebiutują 15 VI na NewConnect
 367. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 99,21-99,23 USD za baryłkę
 368. 11:08 Obrót energią elektryczną na TGE w maju wzrósł o 60,03 proc. mdm, do 8,893 TWh
 369. 11:08 Wood&Co. obniżył rekomendację PBG do "sprzedaj" i cenę docelową do 6,1 zł
 370. 11:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 371. 10:59 Banki centralne w centrum uwagi
 372. 10:55 Nie płacisz abonamentu? Poczta Polska cię wytropi
 373. 10:52 Piłkoszał napędza sprzedaż
 374. 10:45 Eksperci: upadłość dużych firm budowlanych to efekt wojny cenowej
 375. 10:38 POLSAT OFE informuje
 376. 10:33 POLNORD - Wyrok NSA dotyczący odszkodowania za działki pod drogi publiczne (12/2012)
 377. 10:27 Wzrośnie dysparytet stóp procentowych
 378. 10:23 KGHM zapłacił w kwietniu za 13 dni obowiązywania nowego podatku od kopalin ponad 50 mln zł (opis)
 379. 10:23 Stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,6 proc. - źródło zbliżone do MPiPS
 380. 10:18 INPRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 381. 10:18 INPRO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 05 czerwca...
 382. 10:18 IZOLACJA - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 5 czerwca 2012 roku. (8/2012)
 383. 10:18 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (32/2012)
 384. 10:18 INPRO S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO SA uchwały o wypłaci...
 385. 10:18 KANIA - Zawiadomienie o transakcjach w ramach ogłoszonego wezwania. (29/2012)
 386. 10:08 Penta i Xandora wezwały do sprzedaży 27.256.639 akcji NFI EMF po 10,45 zł za akcję (opis)
 387. 10:08 UOKiK ws. konkursu dla dziennikarzy (komunikat)
 388. 10:08 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.422,69 mln zł - NBP
 389. 10:07 Możesz mieć „dziarę”, ale ją zasłoń
 390. 10:03 IZOLACJA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 5 czerw...
 391. 10:03 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2012)
 392. 10:03 MEGARON S.A. - Rezygnacja z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej w następnej kadencji. (18/2012)
 393. 09:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej umow...
 394. 09:48 MEGARON S.A. - Wybór biegłego rewidenta (17/2012)
 395. 09:48 AUXILIUM - Zgłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonar...
 396. 09:43 Cudzoziemcy coraz częściej wykorzystywani
 397. 09:39 Polacy zaczną uciekać na renty
 398. 09:36 Emerytalna ruletka po polsku
 399. 09:34 Załatwił 350 mln zł, dostał stanowisko
 400. 09:31 EBC pod presją, RPP w martwym punkcie
 401. 09:27 AT - WIG20
 402. 09:23 Penta i Xandora wezwały do sprzedaży 27.256.639 akcji NFI EMF po 10,45 zł za akcję
 403. 09:18 Rozwiane nadzieje
 404. 09:16 Złoty umacnia się na rynku przed komunikatem RPP
 405. 09:12 Czas na EBC i Fed
 406. 09:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 6.06 - 19.12.2012
 407. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2058,41 pkt (+0,92%)
 408. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 409. 09:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 38 mln zł
 410. 09:08 Kalendarium rynku NewConnect 6.06 - 3.10.2012
 411. 09:07 Informacje ze spółek
 412. 09:03 STALEXPORT AUTOSTRADY - Spełnienie warunku umowy (15/2012)
 413. 08:58 Popyt wciąż bardzo slaby
 414. 08:38 Spółka zależna KSG Agro podpisała umowę kupna 3 ukraińskich spółek dzierżawiących 8,8 tys. ha ziemi
 415. 08:36 Dołki w zasięgu ręki
 416. 08:33 PRAGMA INKASO S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (42/2012)
 417. 08:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (103/2012)
 418. 08:33 Dzieci celebrytów o pracę się nie martwią
 419. 08:30 Przeciwstawne ruchy w ramach konsolidacji
 420. 08:29 W Gdańsku szansę na etat ma kilkaset osób
 421. 08:23 KGHM zapłacił w kwietniu za 13 dni obowiązywania nowego podatku od kopalin ponad 50 mln zł
 422. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 423. 08:05 Polacy zaczną uciekać na renty
 424. 08:05 Czy polski podatnik wesprze UEFA
 425. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 6 czerwca
 426. 07:33 KSG AGRO S.A. - Acquisition of 3 agricultural companies in Ukraine (17/2012)
 427. 07:22 Dotacje do energooszczędnych domów zastąpią bankom i budowlance "Rodzinę na Swoim"
 428. 07:15 Związkowcy zostaną bez pracy?
 429. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 VI - 29 VI
 430. 07:08 W '12 w optymistycznym scenariuszu liczba zarejestrowanych aut może sięgnąć 275 tys. - Samar
 431. 07:08 W maju zarejestrowano rdr o 6,35 proc. więcej samochodów osobowych - Samar
 432. 06:33 Urzędnicy lubią polatać
 433. 06:05 Emerytalna ruletka po polsku
 434. 04:35 Kulczyk wygrywa morze
 435. 04:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Details of the financial offer from BZ WBK S.A. (46/...
 436. 04:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Refinancing project of polish part of EETEK aquisiti...
 437. 03:35 Gdańsk zdobył globalnego inwestora
 438. 03:05 Depozyty odpływają