Trwa ładowanie...
dtzeiaf
dtzeiaf

Artykuły z dnia: 2012.06.01 - finanse.wp.pl

 1. 00:05 Sąd naprawia błąd Rostowskiego
 2. 23:48 EFH - Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 28.06.2012 r. (23/2012)
 3. 23:34 LUG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2/2012)
 4. 23:34 TESGAS S.A. - Korekta raportu 10/2012 (10/2012)
 5. 23:05 MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29...
 6. 23:04 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ko...
 7. 22:49 IPOPEMA S.A. - Zwołanie i projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia (9/2012)
 8. 22:34 VIRTUAL VISION S.A. - Projekty uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku (5/2012)
 9. 22:34 BUDOPOL - Nabycie aktywów znacznej wartości (11/2012)
 10. 22:34 VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vent...
 11. 22:20 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2012)
 12. 22:19 LW BOGDANKA S.A. - Obecne postanowienia statutu i proponowane zmiany (32/2012)
 13. 22:19 DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP...
 14. 22:18 MAGNIFICO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)
 15. 22:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2...
 16. 22:06 NETIA - Korekta do raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku (47/2012)
 17. 22:06 LW BOGDANKA S.A. - Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 28 czerwca 2012 r. (30/2...
 18. 22:04 LW BOGDANKA S.A. - Projekty uchwał NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zwołanego na dzień 28 czer...
 19. 22:04 ATON-HT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (6/2012)
 20. 22:04 EMPORIUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2012 r. (3/2...
 21. 21:50 ZOO CENTRUM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 roku. (3/...
 22. 21:49 AZOTY TARNÓW - Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ...
 23. 21:37 NORTH COAST - Projektowane zmiany w statucie Spółki. (6/2012)
 24. 21:35 BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów ...
 25. 21:34 BIOERG S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (4/2012)
 26. 21:34 BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (24/2012)
 27. 21:33 BANK PEKAO SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. na nową wspólną ...
 28. 21:23 Wierzyciele Hydrobudowy wnioskują o ogłoszenie upadłości spółki
 29. 21:19 GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...
 30. 21:15 Linie lotnicze Turkish Airlines wycofały się z rozmów z PLL LOT
 31. 21:07 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 32. 21:06 MEGARON S.A. - Dane sprzedaży Megaron S.A za maj 2012 roku oraz przychody ze sprzedaży produktów ...
 33. 21:05 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ustaleniu daty pierwszego notowania c...
 34. 21:04 NETIA - Emisja niezbywalnych obligacji o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta...
 35. 20:49 INNO GENE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INNO-GENE S. A. na...
 36. 20:45 Służby ratunkowe mają mieć ułatwiony wjazd na A4
 37. 20:38 PCZ chce wypłacić 5,28 mln zł dywidendy z zysku za 2011 rok
 38. 20:36 HYDROBUDOWA POLSKA - Złożenie przez wierzycieli wniosków o ogłoszenie upadłości Spółki (26/2012)
 39. 20:36 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (39/2012)
 40. 20:35 LEŚNE RUNO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012...
 41. 20:34 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 42. 20:34 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 43. 20:34 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 44. 20:34 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 45. 20:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 46. 20:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - RATING FITCH RATINGS DLA GETIN NOBLE BANK S.A. (42/2012)
 47. 20:23 GPW: Uchwała Nr 513/2012 - IDEON
 48. 20:23 GPW: Uchwała Nr 514/2012 - V GROUP S.A.
 49. 20:23 GPW: Uchwała Nr 515/2012 - APACHE QUEST
 50. 20:23 Comp planuje skup do 469.513 akcji własnych za kwotę do 37,56 mln zł
 51. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 1 czerwca, 20.00
 52. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 1 czerwca, 20.00
 53. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 1 czerwca, 20.00
 54. 20:08 Templeton Asset Management ma ponad 5 proc. Polnordu
 55. 20:06 YAWAL S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. zwo...
 56. 20:06 BGE S.A - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2012)
 57. 20:04 NEUCA - Nabycie akcji własnych (45/2012)
 58. 20:04 PCZ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. wraz z projektami uchw...
 59. 20:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (103/2012)
 60. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 61. 19:51 ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządku obrad, projektów...
 62. 19:37 POLNORD - Zmiana udziału Templeton Asset Management Ltd. w ogólnej liczbie głosów (8/2012)
 63. 19:37 ADMASSIVE S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 64. 19:36 COMP - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (26/2012)
 65. 19:35 IDEON S.A. - Uchwała GPW (35/2012)
 66. 19:35 EMMERSON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson S.A. na dzień 29 czerwc...
 67. 19:23 Internity chce wypłacić 0,18 zł dywidendy na akcję
 68. 19:23 Prezentacja projektu dotyczącego opodatkowania węglowodorów 13 czerwca - MŚ
 69. 19:22 TU EUROPA SA - Transakcja dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta (28/2012)
 70. 19:19 GREMI SOLUTION - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Solution S.A. (40/2012)
 71. 19:18 CP ENERGIA S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej z "Ekoenergiz" S.A. (31/2012)
 72. 19:15 Prezydent podpisał ustawę emerytalną; opozycja chce, by trafiła do TK
 73. 19:04 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement organization (43/2012)
 74. 19:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (73/2012)
 75. 19:03 DOMENOMANIA.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2012 roku (4/...
 76. 18:53 Auxilium chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok
 77. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 78. 18:50 INTERNITY S.A. - Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku (5/2012)
 79. 18:49 ALTERCO - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 r. (49...
 80. 18:49 Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ? współpraca z Cyfrowym Polsatem S.A. (27/2012)
 81. 18:49 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Syst...
 82. 18:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia (20/2012)
 83. 18:48 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. ? zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2012)
 84. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 85. 18:37 BALTICON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia / Korekta (1/2012)
 86. 18:36 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (101/2012)
 87. 18:36 TAX-NET S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach (9/...
 88. 18:36 MEGARON S.A. - Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2011 (16/2012)
 89. 18:36 ZELMER - Zawiązanie spółki zależnej (8/2012)
 90. 18:35 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (47/2012)
 91. 18:35 SOCIALIZER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2012 r. w...
 92. 18:33 INTERNITY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień...
 93. 18:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (16/2012)
 94. 18:23 Transakcje pakietowe
 95. 18:22 BLOOBER TEAM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 20...
 96. 18:20 INTAKUS S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A....
 97. 18:20 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 98. 18:20 Kino Polska TV S.A. - Rejestracja zmian statutu Kino Polska TV S.A. (26/2012)
 99. 18:18 AUXILIUM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ECA AUXILIUM S.A. na dzień 27.06.2012...
 100. 18:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star Q1 2012 report (42/2012)
 101. 18:18 AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów A...
 102. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 103. 18:08 PZU wnioskuje o wypłatę przez Dębicę 5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok
 104. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,72 proc. z 4,91 proc. - NBP
 105. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 106. 18:07 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na d...
 107. 18:07 BALTICON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2012)
 108. 18:07 THE FARM 51 GROUP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2...
 109. 18:06 SITE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Site S.A. (1/2012)
 110. 18:06 FAMUR S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. (32/2012)
 111. 18:05 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2012)
 112. 18:05 SOBET S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012 r. (3/2012)
 113. 18:05 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 114. 18:05 Pozwolenie na użytkowanie odcinka B autostrady A2
 115. 18:04 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 116. 18:04 FAMUR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (31/2012)
 117. 18:04 GREMI SOLUTION - Zamiar zmiany Statutu (39/2012)
 118. 18:03 GRAPHIC S.A. - Korekta raportu nr 1/2012 - zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012 (2/2012)
 119. 18:03 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca...
 120. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (41/2012)
 121. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 122. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2071,54 pkt (-1,18%)
 123. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 124. 17:53 Oferta konsorcjum Energopolu-Południe o wart. 36,6 mln zł najkorzystniejsza w przetargu w Żywcu
 125. 17:53 Przychody NG2 w maju '12 wyniosły 121,1 mln zł, wzrost o 16,8 proc. rdr
 126. 17:53 MSiT: aplikacje mobilne dla zagranicznych kibiców (komunikat)
 127. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 1.06.2012
 128. 17:53 GPW: Komunikat - COPERNICUS SECURITIES S.A.
 129. 17:52 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 130. 17:51 STEM CELLS SPIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STEM CELLS SPIN S.A. na d...
 131. 17:51 BOŚ SA - Informacja na temat umowy z ING Bank N.V., Oddział w Londynie zawartej na potrzeby nabyc...
 132. 17:51 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 133. 17:51 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie akcji przez Członka Zarządu (15/2012)
 134. 17:51 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 135. 17:51 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 136. 17:51 INTAKUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKU...
 137. 17:50 HYPERION S.A. - Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 28 maja 2012 roku do 01 cze...
 138. 17:50 FAMUR S.A. - Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcj...
 139. 17:50 DEBICA - Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S...
 140. 17:49 POLSKIE JADŁO S.A. - Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki Polskie Jad...
 141. 17:49 DEBICA - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały WZA zwołanego na dzień 4 czerwca 2012 r....
 142. 17:49 MEX POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A. (3/2012)
 143. 17:49 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 144. 17:47 Gospodarcze załamanie na giełdach
 145. 17:45 Ostateczne wyniki referendum: 60,3 proc. za paktem fiskalnym
 146. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 147. 17:38 GPW: komunikat - AGROTON PUBLIC LIMITED
 148. 17:38 GPW: komunikat - IMPEL
 149. 17:38 GPW: Komunikat - ALTERCO
 150. 17:36 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 151. 17:35 Otwarto odcinek autostrady A1 Pyrzowice-Wieszowa
 152. 17:34 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 153. 17:34 SFINKS POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (14/2012)
 154. 17:34 NETMEDIA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (10/2012)
 155. 17:23 FX czeka na posiedzenie EBC; na długu spokojnie (opis, popr.)
 156. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 1 czerwca, 17.00
 157. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 1 czerwca, 17.00
 158. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 1 czerwca, 17.00
 159. 17:22 NG2 - Raport miesięczny za maj 2012 (29/2012)
 160. 17:21 GET BANK S.A. - KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 41/2012: POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU POŁĄCZ...
 161. 17:21 AC S.A. - Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej (30/2012)
 162. 17:21 Euro najdroższe od stycznia, dolar od marca 2009
 163. 17:20 KCI - Przekroczenie progu znaczącej umowy (19/2012)
 164. 17:19 ADUMA S.A. - Raport bieżący 3/2012 ? Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dz...
 165. 17:19 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (61/2012)
 166. 17:19 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę posiadającą dos...
 167. 17:19 ENERGOPOL - Wybór oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (32/2012)
 168. 17:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star own shares transaction. (40/2012)
 169. 17:16 Mgliste nadzieje na QE3 zaprzątają głowy inwestorów
 170. 17:08 Przychody Grupy LPP w maju '12 wyniosły ok. 248 mln zł, wzrost o ok. 36 proc. rdr
 171. 17:08 FI czeka na posiedzenie EBC; na długu spokojnie (opis)
 172. 17:07 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (22/2012)
 173. 17:07 GTC - Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I ...
 174. 17:07 VIDIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIDIS S.A. na dzień 27.06.2012 roku...
 175. 17:07 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (23/2012)
 176. 17:05 ACREO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku (7/...
 177. 17:05 APATOR - Zmiana warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości Apator SA. (25/2012)
 178. 17:05 APATOR - Decyzja o odrzuceniu wniosku akcjonariusza - korekta raportu bieżącego nr 24/2012 z dni...
 179. 17:05 INWESTYCJE.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2012)
 180. 17:05 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Proponowane zmiany Statutu Interbud-Lublin S.A. (19/2012)
 181. 17:04 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBYG S.A. (2...
 182. 17:04 OPEN-NET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Open-Net S.A...
 183. 17:04 SFD S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz projekty uchwał -...
 184. 17:04 HEFAL SERWIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2012 roku (7/2012)
 185. 17:03 TERRA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra SA (1/2012)
 186. 17:03 KCI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. (18/2012)
 187. 16:58 Koniec tygodnia pod znakiem kolejnych słabych danych z USA
 188. 16:58 O organizacji czasu pracy zdecydują w firmy
 189. 16:55 Analitycy: LPG może potanieć w nadchodzącym tygodniu
 190. 16:53 Oglądalność TVN w maju 2012 roku wyniosła 15,7 proc., bez zmian rdr
 191. 16:52 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz l...
 192. 16:51 GLOBAL TRADE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 20...
 193. 16:51 AMICA - Powołanie Członka Zarządu Emitenta na kolejną kadencję (30/2012)
 194. 16:51 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 29...
 195. 16:50 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. (18/2...
 196. 16:50 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub...
 197. 16:49 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 198. 16:49 ABM SOLID S.A. - Kumulacja Umów z tym samym podmiotem. (60/2012)
 199. 16:49 IDH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. (9/2012)
 200. 16:49 AGROMA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agroma S.A. (1...
 201. 16:49 GRAPHIC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 28 czerwca ...
 202. 16:49 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znaczne...
 203. 16:48 TILIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S....
 204. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.05.2012
 205. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 206. 16:38 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 207. 16:37 MAKARONY POLSKIE S.A. - Rezygnacja prokurenta Makarony Polskie S.A. (24/2012)
 208. 16:37 WORK SERVICE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Ser...
 209. 16:37 „Kobieta, która rzuciła wyzwanie bankom” odwiedziła Polskę
 210. 16:36 LC CORP S.A. - Emisja obligacji w ramach programu ? informacja poufna (42/2012)
 211. 16:36 INDEXMEDICA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 roku (2/2012)
 212. 16:35 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2012 roku (24/2012)
 213. 16:35 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 214. 16:34 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 215. 16:34 BOMI - Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (56/2012)
 216. 16:34 SMOKE SHOP S.A. - Ogłoszenie o ZWZA spółki Smoke Shop S.A. na dzień 27-06-2012 (1/2012)
 217. 16:34 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na d...
 218. 16:34 LC CORP S.A. - Zawarcie znaczących umów przez spółkę zależną Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. (41/...
 219. 16:34 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (54/2012)
 220. 16:34 AMICA - Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spó...
 221. 16:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Powołanie prokurentów Makarony Polskie S.A. (25/2012)
 222. 16:33 MOBILE PARTNER S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012...
 223. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 224. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 225. 16:23 WZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 5,38 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 226. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 227. 16:22 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (11/2012)
 228. 16:20 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komfort-Kli...
 229. 16:20 O organizacji czasu pracy zdecydują firmy
 230. 16:19 WORK SERVICE S.A. - Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do podziału zysku za ...
 231. 16:19 JSW S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. (32/2012)
 232. 16:18 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą VERACOMP S.A. ? kumulacja obrotów. (16/2012)
 233. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 234. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 235. 16:06 TU EUROPA SA - Transakcja dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta (25/2012)
 236. 16:06 GRAJEWO - Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A. (39/2012)
 237. 16:05 TU EUROPA SA - Transakcja dotycząca znacznego pakietu akcji Emitenta (27/2012)
 238. 16:05 KRUSZWICA - Sprostowanie do raportu bieżącego nr 16/2012 (17/2012)
 239. 16:04 SWISSMED - Umowa zniesienia współwłasności i nabycia Szpitala Swissmed Warszawa (12/2012)
 240. 16:04 ATLANTAPL - "Atlanta Poland" SA - żądanie umieszczenia przez akcjonariuszy określonych spraw w po...
 241. 16:04 GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbę...
 242. 16:04 INTERCARS - Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2012 r. (16/2012)
 243. 16:04 NOVAINVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novainvest...
 244. 16:03 KLON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2012r. (1/2012)
 245. 16:03 JSW S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 31.05.2012 r. (31/2...
 246. 16:03 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcjach nabycia i zbycia papierów wartościowych Emitenta. (26...
 247. 16:03 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki (8/2012)
 248. 15:55 Korki przy bramkach płatnej A4 pod Gliwicami i Wrocławiem
 249. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 250. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 251. 15:53 Asseco Poland zrealizuje projekt "Wrota Lubelszczyzny" za 18,8 mln zł
 252. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 253. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 254. 15:52 WADEX S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na najem nieruchomości (39/2012)
 255. 15:51 INTERCARS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (15/2012)
 256. 15:49 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 25 maja do 31 maja 2012 roku (46/2...
 257. 15:49 SYGNITY - Informacja o transakcji nabycia akcji Sygnity przez osobę blisko związaną z członkiem R...
 258. 15:49 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół...
 259. 15:49 GETIN - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI (21/2012)
 260. 15:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29. czerwca...
 261. 15:48 POLSKIE JADŁO S.A. - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego...
 262. 15:48 WASPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2012)
 263. 15:38 Zarząd ATM Systemy Informatyczne rekomenduje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję
 264. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 265. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 266. 15:38 Milkpol chce z zysku za 2011 rok wypłacić 0,03 zł dywidendy na akcję
 267. 15:36 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Capital S.A. na...
 268. 15:36 PROCHEM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Prochem S.A. oraz spraw...
 269. 15:36 SFD S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz projekty uchwał (...
 270. 15:34 TIM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA. (13/2012)
 271. 15:34 EMC - Powołanie osoby zarządzającej (54/2012)
 272. 15:34 GANT - Zawarcie umowy kredytowej (informacja poufna) (53/2012)
 273. 15:33 IDEON S.A. - Zwołanie ZWZ IDEON SA, porządek obrad i projekty uchwał (34/2012)
 274. 15:33 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki (7/2012)
 275. 15:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...
 276. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 277. 15:23 UOKIK ws. postępowania dot. koncentracji Canal+ oraz ITI (komunikat)
 278. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7365,25 USD za tonę
 279. 15:23 Po grudniu 2011 r. deficyt w budżecie wyniósł 25.124,4 mln zł - MF
 280. 15:22 ARCTIC PAPER S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. (7/2012)
 281. 15:21 ARCTIC PAPER S.A. - Treść projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 28 czerwca 2012 r. w tym propo...
 282. 15:20 MOL - MOL Plc. announcement regarding the distribution of dividend for the financial year of 2011...
 283. 15:19 MABION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (23/2012)
 284. 15:19 TESGAS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna...
 285. 15:19 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie ugody sądowej z Rupes Sp. z o.o. (16/2012)
 286. 15:19 AGROWILL GROUP AB - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 287. 15:19 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno?Finansowa S.A. na d...
 288. 15:19 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (29/2012)
 289. 15:18 KRUSZWICA - Powołanie osoby zarządzającej ZT "Kruszwica" S.A., wybór Przewodniczącego Rady Nadzor...
 290. 15:08 Prezydent podpisał ustawę podwyższającą wiek emerytalny
 291. 15:08 MSW: min. Cichocki wizytował przejście graniczne w Medyce (komunikat)
 292. 15:07 ERG - Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku (8/2012)
 293. 15:07 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy kredytowej Ampli S.A. (6/2012)
 294. 15:06 ERG - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za dzień 28 czerwca 2012 roku (7/2012)
 295. 15:05 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytu rewolwingowego (17/2012)
 296. 15:05 BARLINEK - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji Barlinek SA (22/2012)
 297. 15:05 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (14/2012)
 298. 15:05 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej oraz ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej ...
 299. 15:04 NORTH COAST - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2012)
 300. 15:04 BRIJU S.A. - Raport korygujący: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (4/2012)
 301. 15:03 MILKPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. (1/2012)
 302. 15:01 Prezydent podpisał ustawę podwyższającą wiek emerytalny
 303. 14:53 Dzisiaj podpiszę ustawę o reformie emerytalnej - prezydent (opis)
 304. 14:49 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/...
 305. 14:49 WADEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 306. 14:49 KPBP "BUDUS" S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BUDUS S.A. na dzień 27.06.2012 r. oraz projekty uc...
 307. 14:49 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Projekty uchwał na zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne...
 308. 14:48 WILBO - Podpisanie aneksów do umowy (27/2012)
 309. 14:48 MUZA - Korekta raportu bieżącego nr 25/2012 (25/2012)
 310. 14:48 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copern...
 311. 14:38 Stopy proc. NBP bez zmian do końca 2012 - ekonomiści (ankieta)
 312. 14:38 Kryzys sprawił, że zasady stosowania kryteriów konwergencji stały się mniej precyzyjne - MF
 313. 14:38 Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w V '12 wyniosła ponad 611 mln zł
 314. 14:36 COMPRESS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na...
 315. 14:35 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzi...
 316. 14:34 BYTOM - Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej (9/2012)
 317. 14:34 DREWEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca ...
 318. 14:34 INDEXMEDICA S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 319. 14:33 PELION SA - Skup akcji własnych (79/2012)
 320. 14:28 Chiński smok u bram
 321. 14:24 Ich rodzice pracują, oni nie muszą. Co robią dzieci milionerów?
 322. 14:23 BPH TFI ma poniżej 5 proc. Agrotonu
 323. 14:23 W maju nieznaczna poprawa nastrojów konsumenckich Polaków - Ipsos
 324. 14:23 Sąd zarejestrował połączenie Get Banku z Getin Noble Bank
 325. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 326. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 4 gr
 327. 14:21 RUCH CHORZÓW S.A. - Zbycie akcji przez Spółkę 4energy S.A. (5/2012)
 328. 14:20 LOKATY BUDOWLANE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2012)
 329. 14:13 Bankowiec zredukowany
 330. 14:10 20 lat „Najlepszych Banków”
 331. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 332. 14:08 Globe Trade Centre szacuje wpływy netto z emisji akcji serii I na około 400 mln zł
 333. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 334. 14:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 91,075 mld zł
 335. 14:06 GALVO S.A. - Zwołanie WZA i projekty uchwał (1/2012)
 336. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 337. 13:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki TRICEPS.PL SA
 338. 13:53 GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki BARLINEK SA
 339. 13:53 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych INVESTOR GOLD FIZ
 340. 13:53 ING OFE informuje
 341. 13:53 Mastercard obniży opłaty interchange. Jest jedno "ale"
 342. 13:52 KRKA - 17th Annual General Meeting Notice - correction (10/2012)
 343. 13:52 AGROTON PLC - Notification about decrease under 5% of the total vote in AGROTON PUBLIC LIMITED (1/6)
 344. 13:51 GOADVISERS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GoAdvisers SA wraz z pro...
 345. 13:50 SOBIESKI - Roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. (12/2012)
 346. 13:49 MUZA - Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 roku or...
 347. 13:49 CSY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA CSY S.A. na dzień 28 czerwca 2012 roku oraz projekty uchwał...
 348. 13:49 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki przesłane przez osobę zobowiązaną (7...
 349. 13:48 To dworzec czy pałac? Otworzono Wrocław Główny
 350. 13:48 IDEON S.A. - Nota informacyjna na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do alternatywnego syste...
 351. 13:38 Harmonogram oferty publicznej akcji serii I GTC
 352. 13:36 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 353. 13:34 KRUSZWICA - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. (15/2012)
 354. 13:34 SOBIESKI - Uzupełnienie prezentacji z 30 kwietnia 2012, dotyczącej wyników na 31 grudnia 2012 r. ...
 355. 13:34 EUROIMPLANT S.A. - Zmiany w projektach uchwał WZA (18/2012)
 356. 13:34 BARLINEK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Barlinek SA na 28 czerwca 2012 roku (21/2012)
 357. 13:33 EUROSNACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. (5/2012)
 358. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 359. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 360. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 361. 13:23 BBN: wizyta szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kijowie (komunikat)
 362. 13:22 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (17/2012)
 363. 13:21 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (62/2012)
 364. 13:19 ENERGOPLD - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż?Południe S.A. na ...
 365. 13:19 CITY INTERACTIVE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City...
 366. 13:08 Triceps.pl zadebiutuje na NewConnect 4 czerwca
 367. 13:08 Dzisiaj podpiszę ustawę o reformie emerytalnej - prezydent
 368. 13:08 MakoLab planuje wypłacić 3 gr dywidendy na akcję
 369. 13:07 GET BANK S.A. - POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU POŁĄCZENIA, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ORAZ ZMIAN...
 370. 13:07 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiany w umowie znaczącej (14/2012)
 371. 13:07 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 2...
 372. 13:04 Euro 2012 pod prądem
 373. 12:50 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na ...
 374. 12:49 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (24/2012)
 375. 12:49 ADVADIS S.A. - Publikacja tekstu jednolitego statutu Spółki (24/2012)
 376. 12:36 ADVADIS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (23/2012)
 377. 12:35 RICHTER MED S.A. - Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zwyczajne walne Zgromadzenie ...
 378. 12:34 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...
 379. 12:34 BOŚ SA - Podsumowanie działań stabilizacyjnych w odniesieniu do praw do akcji serii P (32/2012)
 380. 12:34 MAKOLAB S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2012 r. (1/2...
 381. 12:22 RICHTER MED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki po...
 382. 12:21 A.C.E. S.A. - EGM and AGM Convening Notice ? EDITORIAL MISTAKE FIX (10/2012)
 383. 12:19 ALDA S.A. - Korekta raportu nr 5/2012 - zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012 (6/2012)
 384. 12:18 IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (1/2012)
 385. 12:18 FITEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fiten SA (3/2012)
 386. 12:08 Proces bailoutu dla Hiszpanii właśnie się zaczyna?
 387. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 388. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 106/A/NBP/2012
 389. 12:08 Erste podniósł cenę docelową Action do 35 zł, rekomenduje "kupuj"
 390. 12:08 Pod koniec maja drożała mąka det., wieprzowina i drób, a taniały jaja i jęczmień - ZSRIR (tabela)
 391. 12:08 Erste podwyższył cenę docelową AB do 28 zł
 392. 12:05 INTELIWISE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał (2/2012)
 393. 12:05 ASSECO CENTRAL EUROPE - Notice on Exercise of Call Option (10/2012)
 394. 12:05 S.S.I. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych SSI S.A. przesłane przez Członka...
 395. 12:05 EFICOM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A. (2/2012)
 396. 12:04 BLIRT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT SA wraz z projektami uc...
 397. 12:04 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca ...
 398. 12:03 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012...
 399. 11:38 KBC Securities obniżył cenę docelową dla Agory do 8,2 zł, podtrzymano "sprzedaj"
 400. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 401. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 402. 11:36 ALDA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2012 (5/2012)
 403. 11:33 ESKIMOS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 c...
 404. 11:23 Banki podwyższają oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w złotych - NBP
 405. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 406. 11:23 Podwyższeniu wieku emerytalnego dla kobiet sprzeciwia się 88 proc. Polaków, dla mężczyzn 82 proc. -
 407. 11:23 Prezydent zapowiedział podpisanie ustawy emerytalnej - Grupiński
 408. 11:23 Stopa bezrobocia w kwietniu w Polsce 9,9 proc. - Eurostat
 409. 11:19 MOSTALZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uc...
 410. 11:15 Irlandczycy w referendum za paktem fiskalnym
 411. 11:11 Prezydent podpisał ustawę emerytalną
 412. 11:10 Złoty i giełda kontynuują podróż w dół
 413. 11:07 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 414. 11:04 ERBUD S.A. - Lista akcjonariuszy Erbud S.A. mających powyżej 5% głosów na WZA Erbud S.A. w dniu 3...
 415. 10:53 Bioton otrzyma 24,8 mln euro od Bayera z tytułu pozostałej części opłaty licencyjnej
 416. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 101,96-101,98 USD za baryłkę
 417. 10:53 Duża zmienność na rynku FX, FI nieco spokojniejszy
 418. 10:53 MG prognozuje, że eksport w '12 wzrośnie o 5,5 proc., a import o 3 proc.
 419. 10:50 Amerykańska gospodarka traci impet
 420. 10:48 Ponad 450 szkół wyższych w Polsce
 421. 10:42 W oczekiwaniu na dane z rynku pracy
 422. 10:38 CIR: polski rząd na fotografiach z dzieciństwa (komunikat)
 423. 10:38 Wzrost PKB w kolejnych kwartałach poniżej 3 proc. - Reluga, Rada Gospodarcza
 424. 10:37 Najlepiej opłacane drużyny sportowe na świecie
 425. 10:35 ED INVEST S.A. - Skup akcji własnych ? transakcja odkupu akcji ED invest S.A. (21/2012)
 426. 10:34 ARTEFE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2012 roku (1...
 427. 10:30 "Hospodarzske noviny": Czechy od 2 tygodni bez dostaw rosyjskiej ropy
 428. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.220,94 mln zł - NBP
 429. 10:23 Banki utrzymują wysokie oprocentowanie depozytów - NBP
 430. 10:16 Groźba strajku na otwarcie Euro 2012
 431. 10:11 "Chcę zostać sportem, sklepem, leczyć szczury" (WIDEO)
 432. 10:07 TABLEO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TABLEO S.A. z siedzi...
 433. 10:06 MOSTALWAR - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu (23/2012)
 434. 10:04 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (25/2012)
 435. 10:04 INVISTA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 roku (16/2012)
 436. 10:04 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Korekta raportu nr 1/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajneg...
 437. 10:04 GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osób mających dostęp do informacji pou...
 438. 10:01 Piątek danych makroekonomicznych
 439. 09:53 MSZ: R. Sikorski na Wrocław Global Forum (komunikat)
 440. 09:52 IDEON S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (32/2012)
 441. 09:51 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S...
 442. 09:50 MOSTALWAR - Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 31 maja 2012 roku (22/2012)
 443. 09:49 B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (28/2012)
 444. 09:49 HMSG S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walngeo Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 r. (...
 445. 09:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki (22/2012)
 446. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w maju '12 wyniósł 48,9 vs 49,2 pkt w kwietniu '12 - HSBC
 447. 09:38 DM BDM podniósł rekomendację dla Arctic Paper do "kupuj"
 448. 09:37 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 449. 09:34 GRUPA JAGUAR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 rok...
 450. 09:27 Chcemy do góry
 451. 09:23 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 452. 09:20 Informacje ze spółek
 453. 09:19 MIRACULUM S.A. - Aneks do Porozumienia inwestycyjnego (32/2012)
 454. 09:10 Desperacka obrona wsparć, czy juz gra pod FED
 455. 09:09 Kruszą Kartę nauczyciela. Zaczynają od urlopów
 456. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2088,74 pkt (-0,36%)
 457. 09:07 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (72/2012)
 458. 09:07 Waluty CEE najsłabsze od stycznia, BGK broni złotego
 459. 08:53 POLSAT OFE informuje
 460. 08:47 TVP za nasze pieniądze pozwala nas oszukiwać
 461. 08:45 Złe informacje, mocne rynki
 462. 08:38 Inflacja w Polsce będzie spadać, chyba, że dojdzie do nieoczekiwanych wydarzeń - Rostowski
 463. 08:32 Inwestorzy nadal wyczekują
 464. 08:25 Czekamy na kolejne sygnały
 465. 08:22 BIOTON - Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy BIOTON S.A. a Bayer HealthCare Company Ltd (36/2012)
 466. 08:21 SCO-PAK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO-PAK S.A. (3/2012)
 467. 08:20 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (52/2012)
 468. 07:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 469. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 1 czerwca
 470. 07:33 INCANA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku. (3/...
 471. 07:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 472. 07:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.05.2012
 473. 07:18 Sprzedajesz na Allegro? Sąd właśnie wydał na ciebie wyrok
 474. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 1.06 - 6.12.2012
 475. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 VI - 29 VI
 476. 07:08 BM Medical zamierza kupić Polfę od Ciechu
 477. 06:31 Minister rozdaje bony. Po 400 zł na urzędnika
 478. 06:29 W wakacje za przedszkole zapłacimy więcej?
 479. 06:23 Ceny ryb w smażalniach są z kosmosu
 480. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 481. 06:05 Skończyć z tym Bierutem w Warszawie
 482. 05:35 Ustawa o odorze bez szans
 483. 05:05 Drogi Dzień Dziecka na co dzień
 484. 04:35 Wodociągi szykują się do prywatyzacji
 485. 04:05 Dragados wygrał z drogowcami
 486. 03:35 Znikający sprzęt IT w Straży Granicznej