Trwa ładowanie...
d2vyejj
d2vyejj

Artykuły z dnia: 2012.06.26 - finanse.wp.pl

 1. 01:40 Czwarty rozbiór Polski
 2. 01:25 Pozorna aktywizacja emerytów
 3. 01:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Hódmezővásárhely announcement (52/2012)
 4. 01:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Hódmezővásárhely termination (51/2012)
 5. 00:48 STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (21/2012)
 6. 00:48 STARK DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta (22/2012)
 7. 00:33 STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (18/2012)
 8. 00:33 STARK DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta (20/2012)
 9. 00:18 STARK DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta oraz pośrednie nabycie akcji Emitenta (17/2012)
 10. 00:03 STARK DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta (16/2012)
 11. 00:03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (25/2012)
 12. 23:48 EFH - Nabycie akcji własnych (36/2012)
 13. 23:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Nadzwycz...
 14. 23:33 LENTEX - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (97/2012)
 15. 23:33 LENTEX - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (95/2012)
 16. 23:33 LENTEX - Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 26.06.2012 r. (96/2012)
 17. 22:48 Grupa DUON S.A. - Zmiana nazwy spółki na Grupa DUON oraz rejestracja warunkowego podwyższenia kap...
 18. 22:33 BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów ...
 19. 22:33 MOSTALEXP - Uchwały podjęte na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. (34/2012)
 20. 22:33 MOSTALEXP - Tekst jednolity Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (35/2012)
 21. 22:30 Merkel przeciwna euroobligacjom, "póki żyje"
 22. 21:53 MAC: min. Boni spotkał się z prawosławnym Metropolitą Krzysztofem (komunikat)
 23. 21:48 REDAN - Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Redan S.A. (32/2012)
 24. 21:33 ROVESE S.A. - Powołanie Zarządu kolejnej kadencji spółki Rovese S.A. (25/2012)
 25. 21:08 Hydrobudowa otrzymała wezwanie do zapłaty 20,3 mln zł
 26. 20:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Otrzymanie od SGB-Banku wezwania do zapłaty z tytułu poręczenia obligacji PB...
 27. 20:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Analizy Online S.A. (1...
 28. 20:33 SIMPLE - Podjęcie przez Zarząd Spółki SIMPLE S.A. uchwały w sprawie oświadczenia o spełnieniu wa...
 29. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 26 czerwca, 20.00
 30. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 26 czerwca, 20.00
 31. 20:15 Koszty długu Hiszpanii wzrosły drastycznie
 32. 20:05 Przewozy Regionalne zamkną swój zakład na Śląsku
 33. 20:03 ROVESE S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2012 r. (...
 34. 19:53 GPW: Uchwała Nr 604/2012 - HMSG
 35. 19:53 GPW: Uchwała Nr 602/2012 - TONSIL ACOUSTIC COMPANY
 36. 19:53 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MOBILE FACTORY
 37. 19:53 GPW: Uchwała Nr 609/2012 - VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE
 38. 19:53 GPW: Uchwała Nr 610/2012 - VIRTUAL VISION SA
 39. 19:53 GPW: Uchwała Nr 605/2012 - GREEN TECHNOLOGY
 40. 19:53 GPW: Uchwała Nr 608/2012 - BGE
 41. 19:53 GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami spółki BUDOSTAL-5
 42. 19:53 GPW: Uchwała Nr 607/2012 - CERABUD
 43. 19:53 GPW: Uzupełnienie uczestników indeksu NCIndex
 44. 19:53 GPW: Uchwała Nr 606/2012 - F24
 45. 19:50 Opolski sejmik udzielił zarządowi absolutorium za budżet roku 2011
 46. 19:48 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (94/2012)
 47. 19:48 MARVIPOL S.A. - Aktualizacja informacji. (95/2012)
 48. 19:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (96/2012)
 49. 19:48 ROVESE S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca ...
 50. 19:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji REDAN
 51. 19:33 SKOTAN S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 26 czerwca 20...
 52. 19:33 SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce (26/2012)
 53. 19:33 MEX POLSKA S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku (10/2012)
 54. 19:33 SKOTAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 55. 19:33 MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w ...
 56. 19:33 LIBET S.A. - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta. (21/2012)
 57. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 58. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 59. 19:23 GPW: Animator obligacji MULTIMEDIA POLSKA
 60. 19:18 BOMI - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości (69/2012)
 61. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (127/2012)
 62. 19:18 GENESIS ENERGY S.A. - Korekta raportu nr 13/2012 ? zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby ...
 63. 19:08 Zarząd Ipopemy rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję
 64. 19:03 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z BNP Paribas Bank Polska S.A. (35/2012)
 65. 19:03 UniCredit - BOND ISSUE cod. ISIN IT0004295728 (77/2012)
 66. 19:03 BUMECH S.A. - Uchwalone zmiany w Statucie (41/2012)
 67. 19:03 BUMECH S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA BUMECH S.A. dnia 26 czerwca 2012 roku (40/2012)
 68. 18:53 MSZ ws. konferencji gospodarczej nt. współpracy z Meksykiem (komunikat)
 69. 18:53 Wybrano ofertę konsorcjum Budimeksu na budowę spalarni w Białymstoku za 332,96 mln zł
 70. 18:48 INTROL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ (33/2012)
 71. 18:48 INTROL S.A. - Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji (32/2012)
 72. 18:48 INTROL S.A. - Zawarcie aneksów nr 2 i 3 do umowy znaczącej ze Spółką Energetyczną "JASTRZĘBIE" S....
 73. 18:48 KOFOLA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (12/2012)
 74. 18:48 BUMECH S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (39/2012)
 75. 18:48 FERRUM - Przekroczenie wartości zamówień i umów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. i IZOSTAL S.A....
 76. 18:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Vantage Development S.A. oraz...
 77. 18:35 Polska krajem partnerskim targów CeBIT w Hanowerze w 2013 r.
 78. 18:33 PRÓCHNIK - RB 7/2012 - informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (7/...
 79. 18:33 BUDIMEX - Zaprojektowanie i budowa spalarni w Białymstoku ? powzięcie informacji o wyborze oferty...
 80. 18:33 INTROL S.A. - Powołanie osób nadzorujących (31/2012)
 81. 18:33 IPOPEMA S.A. - Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia (11/2012)
 82. 18:30 MŚ: ustalono poziomy recyklingu odpadami
 83. 18:23 Introl wypłaci 0,31 zł dywidendy na akcję
 84. 18:23 Relacje Inwestorskie z inwestorami indywidualnymi tematem seminarium SII
 85. 18:18 Największe spółki liderami rynku
 86. 18:18 INTROL S.A. - Zmiany w Statucie Spółki, sporządzenie jednolitego tekstu Statutu (30/2012)
 87. 18:16 Mieszane dane, mieszane nastroje
 88. 18:15 Niewielkie wahania w oczekiwaniu na szczyt UE
 89. 18:15 Polska powinna przyjąć euro
 90. 18:13 Wtorkowa moda na Polskę
 91. 18:11 Przed szczytem nerwowo, ale nie w Warszawie
 92. 18:08 Transakcje pakietowe
 93. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 26.06.2012
 94. 18:08 Polnord chce sprzedać PBP Bankowi wierzytelność o szacowanej wartości 115 mln zł (popr.)
 95. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 96. 18:03 ABM SOLID S.A. - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały. (76/2012)
 97. 18:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 98. 18:03 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (11...
 99. 18:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 100. 18:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 101. 18:03 INTROL S.A. - Wypłata dywidendy (29/2012)
 102. 18:03 BEST - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA BEST S.A., które o...
 103. 18:03 BEST - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST...
 104. 17:55 Kupujący szukają mieszkań na ogrodzonych osiedlach
 105. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 106. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 107. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,71 proc. z 4,65 proc. - NBP
 108. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2252,23 pkt (1,99%)
 109. 17:48 INTROL S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r. (28/2012)
 110. 17:48 ABM SOLID S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej. (75/2012)
 111. 17:48 ATC CARGO S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 26 czerwca 2012r. ...
 112. 17:48 ABM SOLID S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (74/2012)
 113. 17:45 Szefowie Axa, Siemensa i Telecom Italia o wzroście gospodarczym w UE
 114. 17:40 Polska powinna kontynuować drogę w kierunku strefy euro
 115. 17:38 GPW: Animator dla INVESTCON GROUP
 116. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 117. 17:38 GPW: Animator dla LS TECH-HOMES
 118. 17:33 SARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 119. 17:33 DM WDM SA - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadze...
 120. 17:33 PCC INTERMODAL S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. (21/2...
 121. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 26 czerwca, 17.00
 122. 17:23 GPW: Animator dla PATENTUS SA
 123. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 26 czerwca, 17.00
 124. 17:23 GPW: Animator dla WIKANA SA
 125. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 26 czerwca, 17.00
 126. 17:23 Mostostal Zabrze-Holding zawarł ugodę w związku z realizacją kontraktu w Połańcu
 127. 17:23 Stomil Sanok wypłaci 0,64 zł dywidendy na akcję za 2011 r.
 128. 17:20 Kontrowersje wokół ustawy o ogródkach działkowych
 129. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.06.2012
 131. 17:08 PLN do szczytu UE w przedziale 4,23-4,28/EUR; obligacje rządowe mogą tracić (opis)
 132. 17:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zawarcie znaczącej umowy (16/2012)
 133. 17:03 SANOK - Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2011 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Rady Na...
 134. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 135. 17:03 C&C ENERGY SA - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie (22/2012)
 136. 17:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (94/2012)
 137. 17:00 Prokuratoria Generalna coraz mniej kosztuje
 138. 16:53 Jest z wcześnie, żeby rozważać obniżkę stóp procentowych - Winiecki, RPP
 139. 16:50 Projekt dot. płatności dla podwykonawców - bez poprawki PiS
 140. 16:48 DTP S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA DTP SA w dniu 22.06.20...
 141. 16:48 MOSTALZAB - Zawarcie ugody w związku z realizacją kontraktu w Połańcu (50/2012)
 142. 16:48 SYGNITY - Informacja o podjęciu uchwały przez BondSpot S.A. o wprowadzeniu obligacji serii A1 do...
 143. 16:40 Prezydent: kryzys siły europejskiej wynika z kryzysu ekonomicznego
 144. 16:35 Projekt wdrażający dyrektywę obronną do podkomisji
 145. 16:33 VENITI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 146. 16:33 RELPOL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. (47/2012)
 147. 16:33 TOYA S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmiani...
 148. 16:33 GTC - Informacja na temat przydziału Akcji Serii I (32/2012)
 149. 16:30 Ropociąg Przyjaźń traci na znaczeniu
 150. 16:30 PAIiIZ: Polskie firmy powinny poważnie zainteresować się Meksykiem
 151. 16:23 Zetkama wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za 2011 r.
 152. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 16:20 Rząd poparł zmianę sposobu wyznaczania granic parków narodowych
 156. 16:18 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczacej umowy przez jednostkę zależna od Emitenta (35/2012)
 157. 16:18 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczacej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta (33/2012)
 158. 16:18 TOYA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. (14/2012)
 159. 16:18 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczacej umowy przez jednostke zalezną od Emitenta (34/2012)
 160. 16:18 M.W. TRADE - Emisja obligacji (43/2012)
 161. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 16:08 MAC: list M.Boniego ws. zbiórek publicznych (komunikat)
 163. 16:08 Komercni Banka obniżył cenę docelową CEZ-u do 758 CZK
 164. 16:08 Do strefy euro tak, ale teraz nie jest korzystny czas na wejście - NBP
 165. 16:08 Relpol wypłaci 0,2 zł dywidendy na jedną akcję
 166. 16:08 Liczba rezerwacji wycieczek w 25. tygodniu '12 wzrosła o 26,5 proc. rdr - PZOT
 167. 16:05 Raport Rompuya o wzmacnianiu eurolandu: możliwa zmiana traktatu
 168. 16:03 ZETKAMA SA - Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza (14/2012)
 169. 16:03 ZETKAMA SA - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu (17/2012)
 170. 16:03 ZETKAMA SA - Zarząd ZETKAMA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwycza...
 171. 16:03 IPOPEMA S.A. - Planowane zmiany w Radzie Nadzorczej (10/2012)
 172. 16:03 ZETKAMA SA - Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na ZWZ ZETKAMA S.A. w dniu26 czerwc...
 173. 16:03 NG2 - Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 16 porządku obrad ZWZA zwołanego...
 174. 15:53 NBP nie zna, ani nie negocjuje warunków pożyczki dla MFW - NBP
 175. 15:48 ELEKTROMONT S.A. - Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję. (6/2012)
 176. 15:48 POLICE - Zawarcie umowy kredytowej z BGŻ S.A. (30/2012)
 177. 15:48 A.PL INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 26.06.2012 (...
 178. 15:45 Rostowski: budżet nie skorzysta na zmianach dot. ulgi prorodzinnej
 179. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 180. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 15:38 Cena emisyjna akcji serii H Gino Rossi została ustalona na 1 zł
 182. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7347,50 USD za tonę
 183. 15:38 Millennium DM zaleca kupno akcji ZPUE
 184. 15:38 ING OFE informuje
 185. 15:33 LS TECH-HOMES S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 186. 15:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (82/2012)
 187. 15:33 TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na ZWZA Travelplanet.pl...
 188. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H. (53/2012)
 189. 15:33 PROCHEM - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez emitenta na rzecz spółki zależnej. (10/2012)
 190. 15:33 POLICE - Powołanie osób nadzorujących (29/2012)
 191. 15:33 RELPOL - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. (46/2012)
 192. 15:33 BGŻ SA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 25 czerwca 2012 r. (67/2012)
 193. 15:33 POLICE - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (28/2012)
 194. 15:33 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu ...
 195. 15:33 UniCredit - BOND ISSUE cod. ISIN IT0004383169 (76/2012)
 196. 15:28 Allegro na raty
 197. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 198. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 199. 15:10 Ludwik Kotecki głównym ekonomistą Ministerstwa Finansów
 200. 15:03 GROCLIN - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter...
 201. 15:03 GROCLIN - Wybory Zarządu Inter Groclin Auto S.A. (8/2012)
 202. 15:03 GROCLIN - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (7/2012)
 203. 15:00 PKP Intercity na czas wakacji uruchomi dodatkowych 66 pociągów
 204. 14:55 ETS: wygrana i przegrana Polski w sprawach o zapasy produktów rolnych
 205. 14:53 Zbiory rzepaku w '12 mniejsze o 11-15 proc. rdr, ceny nasion pozostaną wysokie - IERiGŻ
 206. 14:50 Malinowski: od stycznia do maja PKP Intercity odnotowała 13,4 mln zł zysku
 207. 14:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (50/2012)
 208. 14:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (30/2012)
 209. 14:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławi...
 210. 14:48 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A. (37/2012)
 211. 14:48 ELEKTROMONT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głoso...
 212. 14:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja poufna ? sprzedaż udziałów w spółce MultiSport Benefit s.r.o. (...
 213. 14:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (31/2012)
 214. 14:38 UOKIK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 215. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 216. 14:38 WZ Mostostalu-Export zdecydowało o emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych
 217. 14:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji...
 218. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 219. 14:33 MIRACULUM S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia na GPW akc...
 220. 14:30 Tym reklamom się nie oprzesz
 221. 14:23 GPW: Dopuszczenie akcji spółki MIRACULUM
 222. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 223. 14:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki MULTIMEDIA POLSKA
 224. 14:23 Nie ma warunków do obniżek stóp proc., niewykluczone podwyżki - Zielińska-Głębocka z RPP
 225. 14:23 W 2012 r. inflacja CPI na pewno nie spadnie do poziomu celu - Zielińska-Głębocka, RPP (aktl.)
 226. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 227. 14:23 Grupa Neuca szacuje, że rynek farmaceutyczny w II kw.'12 spadnie o 3-5 proc.
 228. 14:23 Na Węgrzech stopy procentowe bez zmian - tego oczekiwano
 229. 14:20 Rostowski: dane o sprzedaży detalicznej nie świadczą o spowolnieniu
 230. 14:18 BBI CAPITAL NFI SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A. w dni...
 231. 14:18 ASSETUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu...
 232. 14:18 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company ...
 233. 14:16 Celebryci, którzy zbankrutowali
 234. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 235. 14:08 W 2012 r. inflacja CPI na pewno nie spadnie do poziomu celu - Zielińska-Głębocka, RPP
 236. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 237. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 238. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 239. 14:01 Hiszpania i Cypr potrzebują pomocy
 240. 13:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (16/2012)
 241. 13:38 Gino Rossi chce pozyskać z emisji 15-20 mln zł brutto, środki przeznaczy m.in. na restrukturyzację
 242. 13:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 243. 13:38 Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości w I kw. '12 wyniosła 10,53 mln, wzrost 11,6 proc. r/r
 244. 13:38 Rynek telekomunikacyjny może wzrosnąć o 1,0-1,5 proc. w '12 vs 1,1 proc. wzrostu w '11 - UKE
 245. 13:36 Zamiast książek dla dzieci będą tablety dla senatorów
 246. 13:33 AMREST - RB 21/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (21/2012)
 247. 13:33 IGROUP - Treść uchwał podjętych podczas II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group ...
 248. 13:33 TPSA - Emisja Obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (88/2012)
 249. 13:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 250. 13:33 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Lista akcjonariuszy na WZA 26 czerwca 2012 roku posiadających co najmni...
 251. 13:33 TPSA - Emisja Obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (88/2012)
 252. 13:33 BOŚ SA - Rejestracja warunkowa akcji BOŚ S.A. serii P w KDPW (41/2012)
 253. 13:33 PC GUARD - Aneks do udzielenia przez Emitenta poręczenia kredytu spółce zależnej. (20/2012)
 254. 13:30 Gaj: UKE ogłosi przetarg na 1800 MHz pod koniec lipca
 255. 13:23 UOKiK: jak skutecznie walczyć z kartelami? - progam leniency (komunikat)
 256. 13:23 Wskaźnik Pengab w czerwcu wzrósł o 0,6 pkt. do 23,2 pkt.(opis)
 257. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 258. 13:18 NEUCA - Aneks do umowy kredytowej (52/2012)
 259. 13:18 PUŁAWY - Wejście organizacji związkowych w spór zbiorowy. (24/2012)
 260. 13:15 Reuters: Jannis Sturnaras typowany na szefa resortu finansów Grecji
 261. 13:10 Od piątku do końca wakacji ograniczenia w ruchu ciężarówek
 262. 13:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zakupu wierzytelności (33/2012)
 263. 13:03 IGROUP - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na II części Zwyczajnego ...
 264. 13:03 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (49/...
 265. 12:55 Dawne zawody wracają. Ile można zarobić?
 266. 12:53 Mercor w IV i V '12 r. pozyskał nowe zamówienia za 66 mln zł; liczy na wzrost wyników
 267. 12:51 Pijana lekarka przyjmowała pacjentów
 268. 12:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Zakończenie prac w terenie nad pozyskaniem danych sejsmicznych w Blok...
 269. 12:48 AMBRA - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy jednostkami zależnymi ? znaczące umowy (8...
 270. 12:46 Zdolność kredytowa maleje, ale hojnych banków nie brakuje
 271. 12:38 Dynamika eksportu i importu w '12 ok. 7-8 proc. w porównaniu do '11 - KUKE
 272. 12:33 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (47/2012)
 273. 12:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (48/2012)
 274. 12:33 IDEA TFI SA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższeg...
 275. 12:18 HEFAL SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i zmianie liczby głosów na Wa...
 276. 12:18 IGROUP - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Internet Group S.A. w upadłości układowej. (43/2012)
 277. 12:18 UNIMA 2000 S.A - Uzupełnienie do Raportu biezącego nr 13/2012 z dnia 14 czerwca 2012 dot. powołan...
 278. 12:18 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp...
 279. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 280. 12:08 Inflacja na koniec 2012 roku wyniesie 4,49 proc. rdr - Pentor
 281. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 122/A/NBP/2012
 282. 12:03 IGROUP - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Internet Group S.A. w upadłości układowej. (42/2012)
 283. 12:03 FASING - Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. (36/2012)
 284. 12:03 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie i...
 285. 12:03 FASING - Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (35/2012)
 286. 12:03 HEFAL SERWIS S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (9/2012)
 287. 12:03 HEFAL SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i zmianie liczby głosów na Wa...
 288. 11:53 Kurs akcji Baby wzrósł w debiucie na NewConnect o 35,56 proc.
 289. 11:53 Wskaźnik Pengab w czerwcu wzrósł o 0,6 pkt. do 23,2 pkt.
 290. 11:53 MSW: ostatnie dni na składanie wniosków w ramach abolicji (komunikat)
 291. 11:53 Pomidory nawet dwa razy droższe
 292. 11:48 BBI ZENERIS NFI - Ujawnienie stanu posiadania (LMB CAPITAL S.A.) (23/2012)
 293. 11:48 IGROUP - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Internet Group S.A. w upadłości układowej. (41/2012)
 294. 11:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (30/2012)
 295. 11:48 ATLANTAPL - Powołanie Członków Rady Nadzorczej. (17/2012)
 296. 11:48 LEGAL STREAM S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (41/2012)
 297. 11:48 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmian...
 298. 11:48 ATLANTAPL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Atlanta Poland" SA 25 czerwca 201...
 299. 11:38 Fasing wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011
 300. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 301. 11:38 MSZ: Piotr Serafin na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych UE (komunikat)
 302. 11:37 Trudne spotkania przed kluczowym szczytem
 303. 11:33 MEX POLSKA S.A. - Korekta prezentacji danych raportu okresowego, opublikowanego dnia 25 czerwca 2...
 304. 11:33 ATLANTAPL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 305. 11:33 BBI ZENERIS NFI - Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.) (22/2012)
 306. 11:27 Praca coraz częściej bez płacy. Firmy lekceważą zatrudnionych
 307. 11:23 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 4,26 proc. do 978 pkt.
 308. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 309. 11:23 MF przekaże MPiPS środki z Funduszu Pracy - Majszczyk, MF
 310. 11:23 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.161,63 mln zł - NBP
 311. 11:23 Polska w czołówce najszybciej rozwijających się eksporterów - HSBC
 312. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 313. 11:20 Chińczycy masowo osiedlają się na Syberii
 314. 11:18 FASING - Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. (32/2012)
 315. 11:18 AMICA - Emisja obligacji (33/2012)
 316. 11:18 FASING - Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy. (33/2012)
 317. 11:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (93/2012)
 318. 11:18 T2 INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym...
 319. 11:18 EFEKT - zbycie udziałów w spółce zależnej (16/2012)
 320. 11:18 PEPEES - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań (19/2012)
 321. 11:18 FASING - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 czerwca ...
 322. 11:10 Marciniak: wzrost PKB w drugim kwartale zbliżony do pierwszego kw.
 323. 11:08 GPW: Komunikat - INVESTCON GROUP SA
 324. 11:08 GPW: Komunikat - Program Wspierania Płynności
 325. 11:08 Realne, że wzrost PKB w II kw. będzie zbliżony do I kw., ale nie będzie wyższy - wiceprezes GUS
 326. 11:08 GPW: Komunikat - Program Wspierania Płynności
 327. 11:00 Szare perspektywy
 328. 10:53 Polnord chce sprzedać PBS wierzytelność o szacowanej wartości 115 mln zł
 329. 10:53 Produkcja miedzi rafinowanej w V spadła o 2,3 proc. rdr - GUS
 330. 10:53 Produkcja węgla kamiennego w V wzrosła o 0,1 proc. rdr - GUS
 331. 10:53 Rozważanie podwyżek stóp proc. byłoby błędne i niecelowe - Chojna-Duch, RPP
 332. 10:49 Kolejny szczyt ostatniej szansy
 333. 10:45 Rynek pracy w maju - najnowsze dane
 334. 10:45 Cypr może potrzebować do 10 mld euro pomocy
 335. 10:38 CEZ na mocy porozumienia z KE sprzeda jedną ze swoich elektrowni węglowych
 336. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w V wzrosła do 179,5 tys. osób - GUS
 337. 10:38 LPP wypłaci na jedną akcję 79,62 zł dywidendy, ale wysokość zależy od obligatariuszy
 338. 10:38 Wydajność pracy w okresie I-V wzrosła o 5,3 proc. rdr - GUS
 339. 10:38 Liczba pracujących na koniec I kw. wynosiła 10,7 mln osób - GUS
 340. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 91,75-91,77 USD za baryłkę
 341. 10:38 W V sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 7,7 proc. rdr - GUS
 342. 10:33 AMREST - RB 20/2012 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (20/2012)
 343. 10:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Usunięcie usterki wpisu dotyczącego hipoteki na aktywach o znacznej warto...
 344. 10:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 345. 10:33 READ-GENE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczy głosów na Zwyczaj...
 346. 10:30 Wyborcze obietnice Łukaszenki zatopią gospodarkę
 347. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w V o 4,6 proc. rdr - GUS
 348. 10:23 Na koniec maja 351 zakładów pracy zgłosiło zwolnienie 31,9 tys. osób - GUS
 349. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w V wzrosły o 2,8 proc. rdr - GUS
 350. 10:23 Stopa bezrobocia w V wyniosła 12,6 proc. - GUS
 351. 10:23 W maju pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,3 tys. ofert pracy - GUS
 352. 10:23 Sprzedaż detaliczna w V wzrosła o 7,7 proc. rdr - GUS
 353. 10:19 Nie ma kogo zatrudniać!
 354. 10:18 POLNORD - Podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży kolejnej wierzytelności (16/2012)
 355. 10:18 CEZ, a.s. - Dochodzenie Komisji Europejskiej z ČEZ zostanie zakończone porozumieniem (30/2012)
 356. 10:13 Szumilas o Karcie Nauczyciela i historii
 357. 10:10 Bezrobocie spadło, sprzedaż wzrosła
 358. 10:07 Oddaj składki, kochanie...
 359. 10:03 LPP - Informacja na temat dywidendy (28/2012)
 360. 09:56 Do 2020 roku internet o prędkości powyżej 30 Mbit/s w każdym domu
 361. 09:54 Coaching może Ci pomóc wybrać ścieżkę zawodową
 362. 09:53 PLN podatny na czynniki zewnętrzne; obligacje mogą się umacniać
 363. 09:50 Kolejna słaba aukcja długu Hiszpanii na horyzoncie
 364. 09:48 NETSHOPS.PL - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (45/2012)
 365. 09:48 NETSHOPS.PL - Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji (46/2012)
 366. 09:48 NOVITA S.A. - Przystąpienie Novity S.A. do Programu Wspierania Płynności (23/12)
 367. 09:48 Ile Katarzyna Waśniewska zarobiłaby tańcząc w klubie go-go?
 368. 09:43 Wyłamanie w dół
 369. 09:40 Szczyt bez perspektyw
 370. 09:39 Czy jesteś atrakcyjnym pracownikiem?
 371. 09:38 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku wzrosła o 0,1 proc. - PUDS
 372. 09:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 373. 09:33 LW BOGDANKA S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ Lubelskiego Węgla BOGDA...
 374. 09:33 PAGED - wybór biegłego rewidenta (37/2012)
 375. 09:33 NETSHOPS.PL - Informacja o zbyciu akcji przez osobę obowiązaną (44/2012)
 376. 09:24 AT-WIG20
 377. 09:20 Nowe płatne drogi od 1 lipca
 378. 09:18 MNI - Nabycie akcji własnych. (118/2012)
 379. 09:09 Możliwe skromne odbicie. Politycy bez zaufania
 380. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2223,20 pkt (+0,67%)
 381. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 382. 09:03 ANTI S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie (52/2012)
 383. 09:03 SCO-PAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO...
 384. 09:00 Raport ze spółek
 385. 08:58 Zasiłki rodzinne wzrosną
 386. 08:57 Senna, spadkowa sesja
 387. 08:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 388. 08:53 POLSAT OFE informuje
 389. 08:38 Negatywne nastroje bez wpływu na złotego
 390. 08:38 BofA podwyższył rekomendację dla PGE do "neutralnie"
 391. 08:38 Akcjonariusze Kofoli zgodzili się na skup akcji własnych spółki, na program przeznaczą 1 mln zł
 392. 08:38 DM PKO BP obniżył rekomendację dla AmRestu do "trzymaj", cena docelowa 81,3 zł
 393. 08:33 KOGENERA - Udzielenie poręczeń w ramach systemu cash-pool (15/2012)
 394. 08:33 KOGENERA - Zawarcie umowy znaczącej (14/2012)
 395. 08:33 KOGENERA - Rozwiązanie umowy znaczącej ? Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października...
 396. 08:27 Spadki przy małych obrotach
 397. 08:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 398. 08:23 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 399. 08:23 PKN Orlen w 2015 roku może wyemitować euroobligacje
 400. 08:23 W IV kw. MF może zacząć prefinansowanie potrzeb pożyczkowych w walutach
 401. 08:09 Konsolidacja
 402. 08:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.06.2012
 403. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 26 czerwca
 404. 08:07 Niepełnosprawni wykluczeni z rynku
 405. 07:41 Koniec abonamentu i reklam?
 406. 07:26 Jazda po polsku, czyli bez ulgi
 407. 07:23 Marka planuje przejście na rynek główny GPW w połowie 2013 r.
 408. 07:23 Cypr występuje o pomoc od partnerów w strefie euro
 409. 07:23 W Polsce 37 proc. pracodawców ma problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników - Manpower
 410. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 26.06 - 3.10.2012
 411. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 26.06 - 19.12.2012
 412. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 VI - 13 VII
 413. 07:15 Z Kantonu znikają podrabiane towary
 414. 07:08 Agencja Moody's obniżyła ratingi 28 hiszpańskich banków
 415. 07:05 Alior kupi Invest-Bank?
 416. 06:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 417. 06:31 Płacisz 669 zł, a dostajesz 110 tys. zł. Za co?
 418. 06:15 Oddaj składki, kochanie...
 419. 06:04 Pogłębienie korekty
 420. 05:05 Farmy wystawione do wiatru
 421. 04:35 Internetowi mogą solidnie wesprzeć wzrost
 422. 04:05 Najszybciej rosnący eksporter świata
 423. 03:55 Agencja Moody's obniżyła rating 28 hiszpańskich banków
 424. 03:35 Koniec samorządowego eldorado