Trwa ładowanie...
d3nejxv

Artykuły z dnia: 2012.12.27 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (2/2012)
 2. 22:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 3. 22:30 400 tys. rodzin eksmitowano z mieszkań
 4. 21:33 MIDAS - Otrzymanie i przyjęcie przez Mobyland drugiego zamówienia na usługę transmisji danych od ...
 5. 21:33 REDAN - Ustalenie dnia nabycia prawa oraz dnia wykupu obligacji serii A (50/2012)
 6. 21:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 7. 21:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (228/2012)
 8. 20:48 VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania (16/2012)
 9. 20:18 PETROLINVEST S.A. - Aneks do umowy kredytu (80/2012)
 10. 20:18 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki (39/2012)
 11. 20:13 Rekord bez obrotu
 12. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 13. 19:53 Aviva Investors FIO ma mniej niż 5 proc. akcji City Interactive
 14. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.12.2012
 15. 19:48 PETROLINVEST S.A. - Podpisanie aneksu do umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO ...
 16. 19:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? rejestracja zmian w Statucie Spółki (38/2012)
 17. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:33 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? utworzenie oddziału Emitenta w Warszawie (37/2012)
 19. 19:33 LIBET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). (28/2012)
 20. 19:33 ATMGRUPA - Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat (27/2012)
 21. 19:23 Polnord otrzyma od PBP dodatkowo 25 mln zł w ramach umów sprzedaży wierzytelności
 22. 19:20 Po dwie oferty na dokończenie dwóch odcinków A1
 23. 19:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania - Aviva Investors Poland S.A. (35/2012)
 24. 19:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (161/2012)
 25. 19:15 Rząd przesunął termin obowiązywania zaostrzonych norm emisji
 26. 19:10 Portugalia/ Francuzi przejęli operatora lotnisk w Portugalii
 27. 19:05 Rząd zapewnił finansowanie programu Inwestycje Polskie
 28. 19:03 KANIA - Zmiany w składzie zarządu, życiorysy nowych członków zarządu (60/2012)
 29. 19:03 SIMPLE - Oświadczenie Zarządu Spółki o niestosowaniu niektórych zasad określonych w "Dobrych prak...
 30. 18:53 W listopadzie sprowadzono do Polski 51.817 używanych samochodów - MF
 31. 18:53 Rząd dał zgodę na wniesienie udziałów PGE, PKO BP, PZU i Ciechu do CSI i BGK (opis)
 32. 18:48 BRE - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 33. 18:48 Rubicon Partners NFI SA - Wykup części obligacji serii E w celu umorzeniu (64/2012)
 34. 18:38 Rząd przyjął projekt przejściowego planu łagodzącego podwyższone standardy emisyjne
 35. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 36. 18:33 SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (48/2012)
 37. 18:33 Rubicon Partners NFI SA - Korekta do raportu bieżącego nr 61 z 20 grudnia 2012 (61/2012)
 38. 18:23 Transakcje pakietowe
 39. 18:23 Rząd dał zgodę na wniesienie udziałów PGE, PKO BP, PZU i Ciechu do CSI i BGK
 40. 18:18 DREWEX S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H1 obejmowanych w zamian za warranty serii A (...
 41. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (20/2012)
 42. 18:18 B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Pekao S.A. (73/2012)
 43. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (21/2012)
 44. 18:08 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 45. 18:08 GPW: Animator dla akcji spółki SCANMED MULTIMEDIS
 46. 18:08 GPW: Uzupełnienie uczestników indeksów NCIndex i NCX Life Science
 47. 18:08 GPW: Animator dla spółki CZERWONA TOREBKA
 48. 18:08 Hyperion zrealizuje projekt o wartości ok. 130 mln zł netto
 49. 18:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 50. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 51. 18:02 Między świętami a Nowym Rokiem
 52. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 53. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 54. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2600,67 pkt (0,68%)
 55. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 27.12.2012
 56. 17:50 USA: Obama rozmawiał z przywódcami Kongresu nt. klifu fiskalnego
 57. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (100/2012)
 58. 17:48 RUNICOM S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 59. 17:48 BRE - Zmiany w akcjonariacie BRE Banku SA (110/2012)
 60. 17:48 POLNORD - porozumienie o wypłacie kwot dodatkowych w związku ze sprzedażą wierzytelności (53/2012)
 61. 17:38 GPW: Animator dla CYFROWE CENTRUM SERWISOWE
 62. 17:38 GPW: Animator obligacji spółki OSHEE POLSKA
 63. 17:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 64. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 65. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,13 proc. z 3,99 proc. - NBP
 66. 17:33 BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (62/2012)
 67. 17:33 SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Karpacką Spółką Gazownictwa (49/2012)
 68. 17:33 ASBISc - Uchwała Rady Dyrektorów w sprawie przyznania akcji Spółki pracownikowi Spółki (72/2012)
 69. 17:23 GPW: Wykluczenie certyfikatów
 70. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 27 grudnia, 17.00
 71. 17:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 72. 17:23 GPW: Wykluczenie certyfikatów
 73. 17:23 GPW: Zmiana Uchwały Nr 1245/2012
 74. 17:18 STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej S...
 75. 17:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumen...
 76. 17:18 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? połączenie Emitenta ze spółką zależną Centrum Mięsne MAK...
 77. 17:18 PCC ROKITA S.A. - Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii AB (25/2012)
 78. 17:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu pda spółki CZERWONA TOREBKA
 79. 17:08 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki OSHEE POLSKA
 80. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.12.2012
 81. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:08 MSP zrezygnowało ze sprzedaży Fabryki Obrabiarek do Drewna
 83. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJI NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S....
 84. 17:03 DREWEX S.A. - Zawarcie umowy związanej ze spłatą wierzytelności Spółki (41/2012)
 85. 16:53 BBN: najważniejsze wydarzenia roku pod względem bezpieczeństwa (komunikat)
 86. 16:53 Obrót akcjami Elkop Energy na NewConnect będzie zawieszony do 8 stycznia - GPW
 87. 16:48 FERRUM - Przekroczenie wartości sprzedaży "FERRUM" S.A. do LOGSTOR A/S progu 10% kapitałów własny...
 88. 16:48 STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Zarządu Spółki (1...
 89. 16:48 Wzrok inwestorów zwrócony na USA
 90. 16:45 Trochę optymizmu po świętach
 91. 16:33 HYGIENIKA - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA Hygienika S.A. w dniu 27 ...
 92. 16:33 BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (69/2012)
 93. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:23 Złoty do końca roku w przedziale 4,05-4,11/EUR; na FX i FI niskie obroty (opis)
 95. 16:23 S&P obniżył rating Plaza Centers do B-
 96. 16:18 HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (111/2012)
 97. 16:18 HYGIENIKA - Uchwały podjęte na NWZA Hygienika S.A. w dniu 27 grudnia 2012 r. (112/2012)
 98. 16:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta istotnej umowy ? łączne kryterium...
 99. 16:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Komunikat aktualizacyjny nr 6 do Pro...
 100. 16:03 HYPERION S.A. - Informacja Zarządu Hyperion S.A. w przedmiocie projektu "Małopolska Sieć Szerokop...
 101. 15:59 Rynki czekają na Nowy Rok
 102. 15:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 103. 15:53 Polskie instytucje udzieliły w listopadzie zamówień na kwotę 5,06 mld zł
 104. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 15:48 PUŁAWY - Odwołanie osoby zarządzającej - prokurenta (58/2012)
 106. 15:48 PLAZA CENTERS N.V. - STANDARD & POOR?S UPDATES CREDIT RATING FOR PLAZA CENTERS? NOTES (24/2012)
 107. 15:40 WSA: polska ustawa hazardowa - niezgodna z wymogami UE
 108. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 109. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:38 FootFall Indeks Polska w tygodniu 17 XII - 23 XII wzrósł o 30,2 proc. rdr - Experian
 111. 15:38 Witold Jaworski zrezygnował z funkcji członka zarządu PZU
 112. 15:33 CZERWONA TOREBKA S.A. - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (3/2012)
 113. 15:25 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT
 114. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 115. 15:20 Prezydent podpisał Prawo pocztowe
 116. 15:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 117. 15:18 PZU SA - Rezygnacja członka Zarządu (55/2012)
 118. 15:18 PEPEES - Przedłużenie ważności oferty nabycia udziałów PPZ ?Trzemeszno" Sp. z o.o (27/2012)
 119. 15:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 120. 15:03 JSW S.A. - Obroty i szacunek umowy na wartość umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o. (41/2012)
 121. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 122. 15:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (102/2012)
 123. 15:03 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartych prze...
 124. 14:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 14:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 14:38 Koszty związane z naprawami w Modlinie nie wpłyną znacząco na wyniki Erbudu
 127. 14:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 14:38 GENERALI PTE SA zmiany w zarządzie
 130. 14:23 Nastroje społeczne w XII ponownie poprawiły się - TNS Polska
 131. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 14:18 AMREST - RB 65/2012 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (65/2012)
 133. 14:15 KRRiT ogłosiła konkurs na cztery ostatnie miejsca na multipleksie
 134. 14:12 Fundusze europejskich akcji zarobiły w 2012 roku najwięcej
 135. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 136. 14:04 Lokata - dobry sposób na oszczędzanie
 137. 13:57 Im dłużej oszczędzamy, tym więcej zarabiamy
 138. 13:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (191/2012)
 139. 13:48 AGORA - Informacja o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Agory (39/2012)
 140. 13:48 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (190/2012)
 141. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 142. 13:37 Dlaczego warto oszczędzać?
 143. 13:27 Możliwa korekta na płytkim rynku
 144. 13:23 Inpro wprowadza do sprzedaży 130 lokali z inwestycji Chmielna Park
 145. 13:13 Polacy kupują coraz więcej marek własnych sieci handlowych
 146. 13:08 Deutsche Bank obniżył cenę docelową Netii do 5,4 zł
 147. 13:00 Wpłynęło ponad 10 tysięcy zgłoszeń od wierzycieli Amber Gold
 148. 12:53 Liczba rezerwacji wycieczek w 51. tygodniu '12 wzrosła o 6,5 proc. rdr - PZOT
 149. 12:53 Altus TFI ma mniej niż 5 proc. Energopolu-Południe
 150. 12:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 12:35 W Szanghaju 1 stycznia powstanie strefa wolnocłowa
 152. 12:35 Ruszyły prace na jednej z zamkniętych części pasa lotniska w Modlinie
 153. 12:35 W. Brytania: Gaz łupkowy może nie być ekonomicznie opłacalny
 154. 12:33 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2)...
 155. 12:23 Wydatki na świadczenia w FUS po III kw '12 wzrosły do 127,66 mld zł - ZUS
 156. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 250/A/NBP/2012
 157. 12:18 CZERWONA TOREBKA S.A. - Warunkowe dopuszczenie do obrotu akcji serii A, B, C, i D oraz praw do a...
 158. 12:10 Sylwestrowa prywatka w wynajętym mieszkaniu znacznie tańsza niż bilety na bal
 159. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 160. 12:03 FAST FINANCE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2012)
 161. 12:03 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (225/2012)
 162. 12:01 Rynek walutowy po świętach
 163. 11:57 Hipoteki: 1,5 mld zł zostanie w portfelach Polaków
 164. 11:55 KRRiT: 563 mln zł z abonamentu na media publiczne
 165. 11:53 Wartość inwestycji w SSE na koniec III kw. wyniosła 83,87 mld zł - MG
 166. 11:53 Mirbud ma umowę z Prologis Poland Reit o wartości ok. 38,98 mln zł brutto
 167. 11:51 Rynek wyczekuje wznowienia rozmów w sprawie klifu fiskalnego
 168. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (190/2012)
 169. 11:48 CZERWONA TOREBKA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 170. 11:43 AC niezbędne do rozliczenia w kosztach napraw powypadkowych auta
 171. 11:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 404,9 mln zł
 172. 11:38 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 7,4 proc. rdr - PUDS
 173. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 174. 11:34 Można pracować w jednej firmie na dwie umowy?
 175. 11:33 MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem (43/2012)
 176. 11:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (105/2012)
 177. 11:33 ARTERIA S.A. - Program skupu akcji własnych Arteria S.A. (29/2012)
 178. 11:33 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własn...
 179. 11:27 Częste zwolnienia lekarskie, powodem wypowiedzenia?
 180. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 181. 11:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 182. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 183. 11:23 Indeks Cen Mieszkań w XI spadł o 4,1 proc. rdr - domy.pl
 184. 11:15 Nielegalna podwyżka dla burmistrza
 185. 11:14 K. Rybiński: Polskę czeka recesja i podwyżki podatków
 186. 11:08 Trigon DM w '13 z dużych spółek poleca kupno PZU i ZE PAK
 187. 11:08 Na GPW poświąteczne wzrosty; na tle rynku negatywnie wyróżnia się Erbud
 188. 11:08 MSW: więcej ułatwień dla obywatela od 2013 r. (komunikat)
 189. 11:03 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w Gł...
 190. 11:03 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu, w związku z zarejestrowa...
 191. 11:03 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu, w związku z zarejestrowa...
 192. 10:54 Coraz więcej wydajemy na sylwestra. Zobacz ile
 193. 10:53 MS ws. konkursu ofert na realizację zadań na rzecz ofiar przestępstw (komunikat)
 194. 10:53 Wartość udzielonych zamówień od początku roku do 30.11 wyniosła 42 mld zł - UZP
 195. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 111,26-111,28 USD za baryłkę
 196. 10:47 Urzędnicy powinni bać się o pracę (WIDEO)
 197. 10:38 MS: kolejny numer kwartalnika "Na Wokandzie"(komunikat)
 198. 10:38 Sobolewski odrzuca zarzuty o naruszenie zasad etycznych
 199. 10:38 Polacy wydadzą na Sylwestra 9,2 mld zł - KPMG
 200. 10:30 Sobolewski odrzuca zarzuty o naruszenie zasad etycznych
 201. 10:26 Sępy krążą nad Argentyną. Po 11 latach kraj znów może zbankrutować
 202. 10:20 Trzy rzeczy, które mają dobry wpływ na twój biznes
 203. 10:20 Od stycznia wchodzi tzw. trzecia ustawa deregulacyjna
 204. 10:08 UOKiK ws. zimowych wyprzedaży (komunikat)
 205. 10:08 DM PKO BP rekomenduje "trzymaj" Cyfrowy Polsat i TVN
 206. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.797,35 mln zł - NBP
 207. 10:05 Niekoniecznie lokata. W co inwestować w 2013 r.?
 208. 10:03 PLAZA CENTERS N.V. - NOTICE OF BONDHOLDER MEETING (23/2012)
 209. 09:57 W 2013 r. podwyżki na publicznych uczelniach (WIDEO)
 210. 09:48 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki Rainbow Tours S.A. i Grupy Kapitałowej w mie...
 211. 09:47 Jak oceni cię pracodawca?
 212. 09:35 Kto dostanie pracę w 2013?
 213. 09:33 Urlop wypoczynkowy wykorzystasz w przyszłym roku (WIDEO)
 214. 09:24 Popyt na wsparciu
 215. 09:23 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 216. 09:20 Tendencja na osłabianie złotego
 217. 09:17 Losy jena w rękach nowego rządu
 218. 09:15 Oczy na Abe, jen dalej traci
 219. 09:13 Polscy posłowie zarabiają krocie?
 220. 09:12 Pieniądze z łupków wciąż daleko. Firmy za mało wiercą
 221. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2581,96 pkt (-0,04%)
 222. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 223. 09:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 224. 09:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 225. 09:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 226. 09:08 POLSAT OFE informuje
 227. 09:03 PRO-LOG S.A. - Rozpoczęcie przekazywanie raportów za pośrednictwem ESPI (1/2012)
 228. 08:38 Barometr Ofert Pracy w XII mocno spadł mdm - BIEC, IG WSIiZ
 229. 08:38 MSP chce wnieść udziały PGE, PKO BP, PZU i Ciechu do CSI i BGK
 230. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 231. 08:38 Futures: Popyt silniejszy w końcówce
 232. 08:33 ARCTIC PAPER S.A. - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza, członka rady nadzorczej Arctic Pap...
 233. 08:30 Nowe kopalnie węgla kamiennego za miliardy złotych
 234. 08:18 EXILLON ENERGY PLC - TR-1: Notification of major interest in shares (7/2012)
 235. 08:08 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 236. 08:00 Allianz czy PKO BP - kto przejmie otwarty fundusz emerytalny Warta?
 237. 07:54 W 2013 r. 5 tys. miejsc pracy w policji i nowe zasady emerytalne
 238. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 27 grudnia
 239. 07:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.12.2012
 240. 07:50 Bogaci uciekają biednym
 241. 07:48 PUP już w styczniu powinny mieć pieniądze na zwalczanie bezrobocia
 242. 07:45 Ekonomiczny kryzys bije po kieszeni
 243. 07:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 244. 07:29 Skąd polska elektrownia atomowa weźmie paliwo?
 245. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 XII - 28 II
 246. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 27.12.2012 - 14.11.2013
 247. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 27.12.2012-31.01.2013
 248. 06:26 Lotnisko w Modlinie: Zrobili bubel za 380 mln zł
 249. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2712/2012)
 250. 05:05 Z pieniędzmi się liczymy
 251. 02:20 Za miliard można kupić 100 samolotów
 252. 02:00 Samorządy mamy wzorcowe
 253. 01:45 Spożywczych mniej, sieci więcej
 254. 01:05 Departament Skarbu podejmie kroki w celu uniknięcia klifu fiskalnego