Trwa ładowanie...
d2y919a

Artykuły z dnia: 2013.03.04 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 2. 23:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - Raport roczny R 2012
 3. 22:33 CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raport...
 4. 22:18 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation ? CEDC przekazuje tłumaczenie wyc...
 5. 22:18 EFH - Postanowienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej ...
 6. 21:48 M.W. TRADE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (16/2013)
 7. 21:38 Cena w wezwaniu na akcje Puław nie odpowiada wartości godziwej - zarząd Puław
 8. 21:03 CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na akcjach ...
 9. 20:48 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki. (2...
 10. 20:38 Warimpex wemitował w Polsce obligacje za 63,1 mln zł
 11. 20:33 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport roczny R 2012
 12. 20:33 PUŁAWY - Stanowisko Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez Z...
 13. 20:03 WARIMPEX - Warimpex skutecznie uplasował obligacje w Polsce (3/2013)
 14. 20:03 WARIMPEX - Warimpex has placed corporate bonds in Poland (3/2013)
 15. 19:33 FERRUM - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 16. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 17. 19:18 Rubicon Partners NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów ...
 18. 19:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 19. 19:15 ARiMR: za wypalanie traw grożą kary i utrata części unijnych dopłat
 20. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:03 FERRUM - Raport roczny R 2012
 22. 19:03 Rubicon Partners NFI SA - Uchwały podjęte na NWZ Rubicon Partners SA w dniu 4 marca 2013 godz. 11...
 23. 18:58 Najbogatsi ludzie na świecie
 24. 18:53 Synthos będzie wypłacał "jak najwyższe dywidendy", jeśli dług netto/EBITDA poniżej 1,0-2,5
 25. 18:53 Zarząd Synthosu będzie rekomendował wypłatę 0,76 zł dywidendy na akcję za '12 (opis)
 26. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 27. 18:48 Rubicon Partners NFI SA - Zmiana nazwy Spółki (21/2013)
 28. 18:33 ESOTIQ & HENDERSON - Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion Sp. z o.o. (1/2013)
 29. 18:30 Wkrótce firmy będą mogły starać się o kredyty gwarantowane przez BGK
 30. 18:23 Transakcje pakietowe
 31. 18:23 Zarząd Synthosu będzie rekomendował wypłatę 0,76 zł dywidendy na akcję za '12
 32. 18:23 Port w Modlinie może od wtorku udostępnić teren do naprawy pasa
 33. 18:18 SOLAR COMPANY S.A. - KOREKTA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMP...
 34. 18:13 Poniedziałkowy spokój
 35. 18:10 Rynek znów pod presją podaży
 36. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 37. 18:03 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 3 ustaw...
 38. 18:03 SYNTHOS - Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2012 (5/2013)
 39. 18:03 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (11/2013)
 40. 17:55 Bieńkowska: ok. 1 mld euro w specjalnym programie dla średnich miast
 41. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2438,97 pkt (-0,57%)
 42. 17:53 GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA
 43. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 44. 17:53 Stawka Polonia spadła do 3,69 proc. z 3,73 proc. - NBP
 45. 17:50 Port w Modlinie może od wtorku udostępnić teren do naprawy pasa
 46. 17:48 IMPERA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. (14/2013)
 47. 17:48 FON ECOLOGY - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie ...
 48. 17:48 SYNTHOS - Przyjęcie Polityki Dywidendowej SYNTHOS S.A. (4/2013)
 49. 17:48 SYNTHOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 50. 17:48 SYNTHOS - Raport roczny R 2012
 51. 17:48 TPSA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (22/2013)
 52. 17:48 TPSA - Zmiana ratingu. (23/2013)
 53. 17:48 TPSA - Zmiana ratingu. (23/2013)
 54. 17:48 TILIA S.A. - TILIA S.A. informacje o obrocie instrumentami finansowymi (7/2013)
 55. 17:48 TPSA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (22/2013)
 56. 17:48 AGROMA S.A. - Odwołanie NWZ zwołanego na dzień 21.03.2013 r. oraz zwołanie NWZ na dzień 2.04.2013...
 57. 17:48 FON - Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Z...
 58. 17:33 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp...
 59. 17:33 AGROWILL GROUP AB - The public auction, regarding sale of the shares of part of the subsidiary co...
 60. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 01.03.2013
 61. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 62. 17:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 63. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 4 marca, 17.00
 64. 17:23 Aegon OFE informuje
 65. 17:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 66. 17:18 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (13/2013)
 67. 17:18 BALTONA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (12/2013)
 68. 17:18 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie o przekrocze...
 69. 17:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (23/2013)
 70. 17:16 Dania domaga się od Microsoftu 1 mld dolarów zaległych podatków
 71. 17:12 Sesja pod znakiem stabilizacji
 72. 17:04 KOPEX S.A. - Złożenie w imieniu KOPEX S.A. skargi kasacyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. (...
 73. 17:04 IPOPEMA S.A. - Rejestracja Akcji serii C w KDPW (7/2013)
 74. 17:04 HYGIENIKA - Podpisanie znaczącej umowy (21/2013)
 75. 17:04 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? ...
 76. 17:04 BZWBK - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2012 r. (14/2013)
 77. 17:04 BZWBK - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2012 r. (14/2013)
 78. 17:04 C&C ENERGY SA - Korekta do półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2012r. do 30.09...
 79. 17:04 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii B. (45/2013)
 80. 17:04 INGBSK - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz raportu rocznego za 20...
 81. 17:04 POLSKIE JADŁO S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spół...
 82. 17:04 ŻYWIEC - Podpisanie aneksów do umów kredytowych (10/2013)
 83. 17:04 PKNORLEN - Zmiana daty publikacji raportów rocznych PKN ORLEN S.A. za 2012 rok (85/2013)
 84. 17:04 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 85. 17:04 INTEGER.PL S.A. - Podywższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta. (22/2013)
 86. 17:04 HYDROBUDOWA POLSKA - Delegowanie członków Rady Nadzorczej ? aktualizacja informacji (2/2013)
 87. 17:04 GANT - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w dn...
 88. 17:04 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (15...
 89. 17:04 IDEA TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ...
 90. 17:04 MAXIMUS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 91. 17:04 EXILLON ENERGY PLC - BOARD RESPONSE TO SHAREHOLDER REQUISITON (10/2013)
 92. 17:04 ADV.PL - Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela (20/2013)
 93. 17:04 SOPHARMA AD - Current report 30 re insiders transactions (30/2013)
 94. 17:04 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii C. (46/2013)
 95. 17:04 ENERGOPOL - Informacja otrzymana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od ...
 96. 17:04 INTERSPORT S.A. - Przychody za luty (7/2013)
 97. 17:04 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (24/2013)
 98. 17:04 ABM SOLID S.A. - Uchwała Rady Wierzycieli (19/2013)
 99. 17:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)
 100. 17:04 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (5/2013)
 101. 17:04 POLNORD - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej (16/2013)
 102. 17:04 OPEN FINANCE S.A. - WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ OPEN FINANCE S.A. DO...
 103. 17:04 BUDIMEX - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK SA (14/2013)
 104. 17:04 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2013)
 105. 17:04 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 106. 17:04 GANT - Projekty uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 3 kwietn...
 107. 17:04 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (23/2013)
 108. 17:04 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Machinery S.A. z Kompanią Węglową S.A. (22/2...
 109. 17:04 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 110. 17:04 MF: w 2012 roku zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 793,9 mld zł
 111. 16:39 Spokojny początek tygodnia
 112. 16:37 Eksperci: trzeba znowelizować prawo o zużytym sprzęcie elektronicznym
 113. 16:26 AUDUSD może odreagować po decyzji RBA
 114. 15:37 Unijne fundusze dla rynku pracy
 115. 15:33 Zakaz przyznawania menadżerom wysokich premii
 116. 14:23 Lubuskie: 95 mln zł na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia
 117. 14:19 Fundusze: luty przyniósł umiarkowane straty
 118. 13:52 Jak rząd chce uzdrowić rynek pracy
 119. 13:50 Kierowcy bez OC zmorą ubezpieczycieli
 120. 13:39 Tusk: zadaniem rządu są skuteczne działania dot. miejsc pracy
 121. 13:37 Ekspert: W LOT-cie będą kolejne zwolnienia
 122. 13:33 Tusk: suma kredytów dla małych i średnich firm - nawet 50 mld zł
 123. 13:08 BGK podpisze w poniedziałek umowy z 5 bankami - prezes (aktl.)
 124. 13:08 Mostostal Zabrze spodziewa się wzrostu przychodów i utrzymania marży w 2013 r.
 125. 13:08 Obroty sesyjne na głównym rynku GPW spadły w lutym o 10,6 proc. do 16,1 mld zł
 126. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 12:53 BGK podpisze w poniedziałek umowy z 5 bankami - prezes
 128. 12:53 MF zaoferuje na przetargu uzupełniającym bony 25-tyg. za 300 mln zł
 129. 12:53 Portfel zleceń Mostostalu Zabrze na koniec II '13 wyniósł 665 mln zł
 130. 12:52 Jak ustalany jest kurs walutowy?
 131. 12:48 ELBUDOWA - Podpisanie znaczących umów (5/2013)
 132. 12:48 AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....
 133. 12:48 MNI - Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013. (12/2013)
 134. 12:45 Linie lotnicze Iberia znów strajkują; odwołanych 1300 lotów
 135. 12:25 Przeciwnicy euro w Niemczech zakładają nową partię
 136. 12:08 W poniedziałek na GPW spadki, ciążą PKO BP i KGHM
 137. 12:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 138. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 044/A/NBP/2013
 139. 12:08 MF sprzedało bony 25-tyg. za 2.783,50 mln zł
 140. 12:08 Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. może spaść o 10-15 proc. - PKO BP
 141. 12:08 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 142. 12:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 143. 12:08 PKO BP ocenia, że kolejne miesiące mogą przynieść spadek wyniku odsetkowego
 144. 12:08 PKO BP w nowej strategii planuje akwizycje na polskim rynku
 145. 12:06 Zagranica lubi obligacje, ale nie gardzi akcjami
 146. 12:06 Polskie piwa podbijają świat
 147. 12:04 MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 02/2013 z dnia 01.03.2013 r. (3/2013)
 148. 12:04 AGROMA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2013)
 149. 12:04 PKOBP (PKO BP SA) - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 150. 12:04 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 151. 12:04 NEUCA - Nabycie obligacji przez spółki zależne (21/2013)
 152. 12:04 AGROMA S.A. - Uzupełnienie raportu o właściwy załącznik (4/2013)
 153. 12:04 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (12/2013)
 154. 12:04 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (34/2013)
 155. 12:04 AGROMA S.A. - Zawiadomienia o przekroczeniu progów w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (2/2013)
 156. 12:04 S.S.I. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A. (3/2013)
 157. 12:03 PKOBP (PKO BP SA) - Raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 r....
 158. 12:03 BRE - Dopuszczenie 100 akcji BRE Banku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW...
 159. 12:03 AMICA - Emisja obligacji (6/2013)
 160. 12:03 PKOBP (PKO BP SA) - Raport roczny R 2012
 161. 12:03 FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (4/2013)
 162. 12:03 BUMECH S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 163. 12:03 FASING - Umowa znacząca. (16/2013)
 164. 12:03 HERKULES S.A. - Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 rok...
 165. 12:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NW...
 166. 11:49 Wskaźnik PPI w strefie euro w styczniu wzrósł o 0,6 proc. mdm
 167. 11:27 Krótki poradnik przetrwania na bezrobociu
 168. 11:20 Nie taki diabeł straszny
 169. 11:09 Po produkty premium zajrzyj do popularnego dyskontu
 170. 10:50 Poznaj skuteczny marketing internetowy na konferencji Internet ASAP!
 171. 10:33 PKO BP podał wyniki
 172. 10:22 Otrzymałeś nadpłatę podatku za pracę w Holandii? Uważaj na polską skarbówkę!
 173. 10:19 Pracujesz za granicą? Unikaj podwójnego opodatkowania!
 174. 10:14 Ministerstwo Finansów mówi "nie" wyłudzeniom VAT
 175. 10:09 Pekin walczy ze smogiem
 176. 10:02 EUR/USD poniżej psychologicznego poziomu 1,30
 177. 09:48 Gdzie zatrudnienie wzrośnie o 10 proc.?
 178. 09:40 Decyzje władz monetarnych w centrum uwagi
 179. 09:38 Lepsze od prognoz dane z gospodarki wspierają złotego
 180. 09:22 Konsolidacja
 181. 09:21 Chiny przekłuły bańkę? Giełdy w Europie w dół
 182. 09:17 Optymizm gaszony przez politykę
 183. 09:14 Pogłębia się przepaść w poziomie wynagrodzeń
 184. 09:12 Nie płać za śmieci, wójt zajmie ci pensję
 185. 09:06 Tydzień banków centralnych
 186. 08:59 Zatańczyli "Harlem Shake"- już nie pracują
 187. 08:54 Zarobili na tym miliony
 188. 08:38 Luty trudny dla firm
 189. 08:34 Polska skazana na imigrantów
 190. 08:18 Pazerności fiskusa nie ma końca
 191. 07:56 Rynek czeka na środową decyzję RPP
 192. 07:34 Afryka szansą dla polskich eksporterów
 193. 06:47 Szwecja uszczelni system opłat abonamentowych
 194. 06:42 LOT zaczyna zwalniać
 195. 06:29 Polska skazana na imigrantów
 196. 06:28 Kowalski zmienia warzywny gust
 197. 06:23 Recesja nie dopadła Polaków
 198. 06:19 Nowa ulga na innowacje? Minister szykuje rewolucje
 199. 06:18 Sanepid bez laboratoriów
 200. 06:11 10 tysięcy zł pensji aż do emerytury!
 201. 06:00 Donald Tusk i Angela Merkel otworzą targi CeBIT w Hanowerze