Trwa ładowanie...
d8ftu8t

Artykuły z dnia: 2013.03.11 - finanse.wp.pl

 1. 22:48 MACRO GAMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki (5/2013)
 2. 21:48 EFH - Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A Spółki o kodzie PLEFH0000014 (17/2013)
 3. 21:33 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (18/2013)
 4. 21:33 LENA LIGHTING - Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2012 rok (4/2013)
 5. 21:03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajn...
 6. 20:48 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (8/2013)
 7. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 8. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 9. 19:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Podpisanie listu intencyjnego z NCRE Investments Limited dotyczącego pr...
 10. 19:03 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (5/2013)
 11. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki DOMINIUM SA
 12. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PAŃSKA
 13. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki TRAKCJA SA
 14. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki TRAKCJA SA
 15. 18:53 MSZ: Sikorski podarował Ashton filiżanki z Bolesławca (komunikat)
 16. 18:53 Kinelski i Orlof nowymi członkami zarządu Enei; Zamasz nadal prezesem
 17. 18:53 GPW: Komunikat - SYNKRET
 18. 18:48 TRAKCJA S.A. - Umorzenie obligacji serii A (21/2013)
 19. 18:48 IGORIA TRADE S.A. - Zmiana stanu posiadania (8/2013)
 20. 18:48 SADOVAYA GROUP S.A. - INVESTOR RELATIONS DIRECTOR RESIGNATION (4/2013)
 21. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ROBYG SA
 22. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki INDEXMEDICA SA
 23. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:38 Zarząd Enei rekomenduje wypłatę 156,8 mln zł na dywidendę za 2012 r.
 25. 18:33 Wciąż bez zdecydowanego kierunku
 26. 18:33 QUMAK S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Qumak S.A. (14/2013)
 27. 18:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 28. 18:33 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zm...
 29. 18:33 VELTO S.A. - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (4/2013)
 30. 18:33 M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami org...
 31. 18:28 Wszystko o e-deklaracjach
 32. 18:27 Sesja na przeczekanie
 33. 18:22 Złoty słaby w ślad za walutami regionu
 34. 18:20 Boni: po 19 marca 10 mln Polaków z naziemną tv cyfrową
 35. 18:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 36. 18:18 ENEA - Zmiany w składzie Zarządu ENEA S.A. (9/2013)
 37. 18:18 VELTO S.A. - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (3/2013)
 38. 18:11 Neutralna sesja na początek tygodnia
 39. 18:08 GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)
 40. 18:08 GPW: Komunikat - INDEXMEDICA SA
 41. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2479,20 pkt (-0,46%)
 42. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 43. 18:03 SYNTHOS - Umorzenie obligacji własnych (10/2013)
 44. 18:03 WORK SERVICE S.A. - Informacja o odstąpieniu przez NWZ Work Service S.A. z dnia 11 marca 2013 r. ...
 45. 18:03 ENEA - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (8/2013)
 46. 18:03 KOELNER - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi or...
 47. 18:03 WORK SERVICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajn...
 48. 18:03 08OCTAVA - Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie...
 49. 18:03 DEPEND S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2013)
 50. 17:50 IKEA Polska: w jednej partii klopsików znajdowała się konina
 51. 17:48 SYNTHOS - Nabycie własnych obligacji (9/2013)
 52. 17:48 08OCTAVA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 53. 17:48 08OCTAVA - Raport roczny R 2012
 54. 17:48 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium znaczącej um...
 55. 17:48 AC S.A. - Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spó...
 56. 17:48 Work Service S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service S.A...
 57. 17:43 Branża sushi jest w kryzysie? Rybę w domu zjesz pięć razy taniej!
 58. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 59. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,24 proc. z 3,25 proc. - NBP
 60. 17:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 61. 17:23 We wtorek spotkanie premiera, ministrów i prezesa PGE w sprawie atomu
 62. 17:23 Rynek złotego i długu bez większych zmian, PLN w przedziale 4,12-4,16 za euro (opis)
 63. 17:23 Projekcja pokazała miejsce do bezpiecznego cięcia stóp, dlatego obniżka była głębsza - Belka
 64. 17:18 BEST - Zakończenie emisji obligacji serii H (6/2013)
 65. 17:18 EX-DEBT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 66. 17:08 Złoty rozpoczyna tydzień od lekkiego osłabienia
 67. 17:03 Na giełdach lekka przewaga niedźwiedzi
 68. 17:03 WESTA ISIC S.A. - Dates for periodic reports publication in 2013 (41/2013)
 69. 16:48 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (15/2013)
 70. 16:33 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko zwi...
 71. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 72. 16:23 Oferta Qumaka za 12 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PSE
 73. 16:23 W dn. 25.02-3.03 taniały zboża, bydło i mleko, drożały kurczęta- ARR
 74. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 08.03.2013
 78. 16:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 79. 16:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 80. 16:18 GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Green Eco Technology S....
 81. 16:18 POLMED S.A. - Zawarcie umowy - w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2013 rok, spełniających łączn...
 82. 16:18 FAM - Zawarcie ugody z firmą ubezpieczeniową (33/2013)
 83. 16:18 EMPERIA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. (10/2013)
 84. 16:10 PO proponuje zmianę opodatkowania dziedziczonych papierów wartościowych
 85. 15:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 7,35 proc. do 847 pkt.
 86. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7701,25 za tonę
 87. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 88. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 15:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 15:48 IMPERA - Ujawnienie stanu posiadania (17/2013)
 93. 15:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Call of the Remuneration and Nomination Committee of the Nova K...
 94. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 95. 15:45 Plantatorzy i producenci cukru są za utrzymaniem kwot cukrowych
 96. 15:33 ARCUS S.A. - Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorze...
 97. 15:30 Poniedziałek do likwidacji?
 98. 15:20 Sporne godziny nadliczbowe
 99. 15:18 ZPUE - Wcześniejsza spłata kredytu inwestycyjnego (4/2013)
 100. 15:10 W rosyjskich pociągach zostaną otworzone sklepy duty free
 101. 15:08 DI BRE obniżył rekomendację dla PGNiG do "redukuj" z " trzymaj"
 102. 15:03 SOPHARMA AD - Current report 34 re insiders transactions (34/2013)
 103. 15:03 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (13/2013)
 104. 14:53 MON: Mali - nasi żołnierze w Afryce (komunikat)
 105. 14:53 Indeks cen mieszkań wzrósł w lutym o 3,17 proc. mdm - Open Finance, Home Broker
 106. 14:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 14:53 Staże dla bezrobotnych sportowców
 108. 14:38 Globalny wskaźnik apetytu na ryzyko po trzech tygodniach spadków wzrósł - Lloyds
 109. 14:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 110. 14:38 Dyskusja w Polsce dotyczy kiedy, a nie czy wejść do strefy euro - premier
 111. 14:38 ATM planuje wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 112. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 14:35 Chorwacja i Słowenia podpisały porozumienie ws. sporu bankowego
 114. 14:25 Nie ma wątpliwości. W IKEI jedliśmy koninę
 115. 14:20 MFW i UE dadzą Portugalii dodatkowy rok na obniżenie deficytu
 116. 14:20 NSA: szybszy zwrot VAT tylko dla tego, kto opłaci rozliczane faktury
 117. 14:18 D&D S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziałów w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5% (7/2013)
 118. 14:01 Polacy rzadko kiedy pracują poza miejscem zamieszkania
 119. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 13:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 121. 13:48 PELION SA - Skup akcji własnych (44/2013)
 122. 13:48 UniCredit - Relevant participations in the UniCredit share capital (8/2013)
 123. 13:48 XSYSTEM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z proj...
 124. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 125. 13:38 Średnie ceny ofertowe mieszkań w II spadły o 9 proc. rdr - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 126. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 13:21 SOPHARMA AD - Current report 33 re insiders transactions (33/2013)
 128. 13:11 Konflikt w organizacji
 129. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 12:56 Kiełbasa nie całkiem świeża
 131. 12:53 MSW: konkursy na nowe komendy i komisariaty policji (komunikat)
 132. 12:53 Oferta akcji BZ WBK w przyspieszonym book-buildingu, możliwe tylko nieduże dyskonto (analiza)
 133. 12:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 199,3 mld zł - MRR
 134. 12:48 B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Głównym Urzędem Statystycznym (18/2013)
 135. 12:39 Dzięki znajomości języka angielskiego zarabiają o 600 zł więcej
 136. 12:38 CLI dla Polski w I '13 wzrósł o 0,18 proc. mdm - OECD
 137. 12:38 GTC nie spodziewa się znacznych odpisów w I kwartale '13
 138. 12:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 139. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 049/A/NBP/2013
 140. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 141. 12:23 GTC zakłada, że budowy galerii w Wilanowie i na Białołęce ruszą w II poł. '13
 142. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 12:20 Banki centralne nie zastąpią rynku
 144. 12:05 Dolarowy początek tygodnia
 145. 12:05 Ruszyła naprawa pasa startowego w Modlinie
 146. 11:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Rozpoczęcie prac nad nowym odwiertem O-15 na polu Olgowskoje na Ukrai...
 147. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 148. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 149. 11:38 Obniżka stóp proc. o 100 pb podnosi PKB o 0,4 pkt. proc. - Kotłowski, NBP
 150. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 151. 11:23 Trudno znaleźć powody do zwiększonej zmienności PLN do EUR - Sławiński, NBP
 152. 11:18 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Wal...
 153. 10:58 To się nazywa miłość do pracy!
 154. 10:53 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.391,20 mln zł - NBP
 155. 10:48 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną od Erbud S.A. ? G...
 156. 10:38 Ryzyko osłabienia złotego nadal istnieje
 157. 10:38 KRRiT donosi na Polsat
 158. 10:31 Polski złoty pozostaje stabilny
 159. 10:29 Tempo wzrostu cen osłabi się
 160. 10:20 UOKiK: nieprawidłowości we wszystkich umowach na dostawy gazu
 161. 10:18 EMPERIA - Powołanie Członków Zarządu Emperia Holding S.A. (9/2013)
 162. 10:08 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 110,62-110,64 USD za baryłkę
 163. 10:08 Artur Kawa zrezygnował z funkcji prezesa Emperii, prezesem Dariusz Kalinowski
 164. 10:08 Inflacja w horyzoncie projekcji NBP obniży się trwale, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc.
 165. 10:08 W miesiącach letnich stopa bezrobocia może spaść do 13 proc. - Męcina, MPiPS (popr.)
 166. 10:08 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Arctic Paper, cena docelowa 8 zł
 167. 10:08 Od II połowy '13 PKB stopniowo rośnie; do II kw. '14 poniżej potencjału - projekcja NBP (opis)
 168. 09:37 W Europie może zabraknąć żywności
 169. 09:35 Męcina: w miesiącach letnich stopa bezrobocia może spaść do 13 proc.
 170. 09:30 W miesiącach letnich stopa bezrobocia może spaść do 13 proc.
 171. 09:27 Echa danych z rynku pracy
 172. 09:23 DM IDM SA podwyższył cenę docelową dla Inter Carsu do 118,5 zł
 173. 09:23 Barometr Ofert Pracy wzrósł w II '13 do 141,3 pkt. z 139,9 pkt. w I '13 - BIEC, IG WSIiZ
 174. 09:23 Dla CPI ryzyko ukształtowania się powyżej ścieżki centralnej nieznacznie wyższe - projekcja
 175. 09:23 Inflacja w horyzoncie projekcji NBP obniży się trwale, pozostając na poziomie zbliżonym do 1,5 proc.
 176. 09:23 Od II połowy '13 PKB stopniowo rośnie; do II kw. '14 poniżej potencjału - projekcja NBP
 177. 09:23 Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB (tabela)
 178. 09:18 EMPERIA - Rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej. (7/2013)
 179. 09:18 EMPERIA - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emperia Holding S.A. (8/2013)
 180. 09:17 Euro odrabia straty
 181. 09:13 Awans kontrolowany
 182. 09:11 Polacy kupują coraz więcej telewizorów
 183. 09:11 Co rekruterzy robią źle?
 184. 09:10 Spółki paliwowe w centrum uwagi
 185. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2491,79 pkt (+0,04%)
 186. 09:08 W miesiącach letnich stopa bezrobocia może spaść do 13 proc. - Męcina, MPiPS
 187. 09:08 DM BDM obniżył rekomendację Śnieżki do "trzymaj", cena docelowa 48 zł
 188. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 189. 09:08 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 190. 09:08 Wood obniża rekomendację PZU do "trzymaj", cena docelowa 447 zł
 191. 09:08 KBC i Santander powołały konsorcjum banków, które przeanalizuje opcje sprzedaży BZ WBK w '13 r.
 192. 09:03 HERKULES S.A. - Realizacja umowy na obsługę projektu wiatrowego "Wysoka II" (7/2013)
 193. 09:03 PAMAPOL S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Pamapol S.A. (10/2013)
 194. 09:03 EKO EXPORT S.A. - Potwierdzenie zamówienia na II kwartał 2013 od zachodnio-europejskiego koncernu...
 195. 09:02 Rynki zignorują zagrożenia dzięki sile USA
 196. 09:00 Egzotyczne kierunki przynętą na studentów. Ale kto będzie chciał studiować turystykę religijną?
 197. 08:57 Jak skutecznie zarządzać nowym zespołem?
 198. 08:56 40 proc. kobiet jest gotowych założyć własną firmę
 199. 08:49 Przybywa obcokrajowców na polskim rynku pracy
 200. 08:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (22/2013)
 201. 08:48 Biznes w kobiecych rękach
 202. 08:38 KBC i Santander powołały konsorcjum banków, które przeanalizuje opcje sprzedaży BZ WBK w '13 r.
 203. 08:38 POLSAT OFE informuje
 204. 08:34 Łupki czekają na specjalistów
 205. 08:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za 2012 rok (3/2013)
 206. 08:33 GMINA BRZESKO - Zmiana daty przekazania raportu okresowego - rocznego sprawozdania z wykonania bu...
 207. 08:23 DM PKO BP obniża wycenę Netii do 4,9 zł, nadal zaleca "kupuj"
 208. 08:23 Rostowski ma nadzieję, że cięcia stóp będą kontynuowane
 209. 08:18 BZWBK - Informacja o komunikacie KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. (18/2013)
 210. 08:18 BZWBK - Informacja o komunikacie KBC Bank NV oraz Banco Santander S.A. (18/2013)
 211. 08:10 Pijany lekarz przyjmował pacjentów
 212. 08:08 GTC miało w IV kw. '12 r. 71,9 mln euro straty netto, gorzej od konsensusu (opis)
 213. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 11 marca
 214. 08:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 215. 07:59 Budżet pójdzie z dymem
 216. 07:53 GTC miało w IV kw. '12 r. 71,9 mln euro straty netto, gorzej od konsensusu
 217. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 218. 07:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 219. 07:33 JHM DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2012
 220. 07:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Raport roczny R 2012
 221. 07:23 CEDC ze spółką zależną zmieniły ofertę dla obligatariuszy w ramach restrukturyzacji firmy
 222. 07:23 MW Trade planuje wypłatę 0,53 zł brutto dywidendy na akcję za '12
 223. 07:23 Petrolinvest planuje warunkowe podwyższenie kapitału
 224. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 11.03 - 4.03.2014
 225. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 11.03-10.04.2013
 226. 07:23 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 9-10 marca
 227. 07:23 Bioton planuje warunkowe podwyższenie kapitału
 228. 07:18 GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 229. 06:49 Będzie rekord w e-deklaracjach
 230. 06:32 Łupki czekają na specjalistów
 231. 06:24 Kosmetyków nie można już testować na zwierzętach
 232. 01:30 Nie dla owoców zatrutego drzewa