Trwa ładowanie...
d2s043j

Artykuły z dnia: 2013.03.19 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 K2 INTERNET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 2. 00:33 ES-SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 3. 00:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Raport roczny R 2012
 4. 00:33 K2 INTERNET S.A. - Raport roczny R 2012
 5. 00:33 ES-SYSTEM S.A. - Raport roczny R 2012
 6. 00:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 7. 23:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Stanowisko Zarządu spółki Cyfrowy Polsat SA dotyczące wezwania do zapisywan...
 8. 23:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 9. 22:55 Cypryjczycy wierzą, że pomoc nadejdzie z Rosji, rozważają powrót do funta
 10. 22:03 LIBERTY GROUP S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 11. 21:36 Niebezpieczne zbliżenie
 12. 21:08 Wyniki Action w IV kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 13. 21:08 Zarząd Action proponuje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.
 14. 21:00 Są korzyści z gazu łupkowego, ale ważna jest też opinia obywateli
 15. 20:48 GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2013 roku (2/2013)
 16. 20:48 GRUPA DUON S.A. - Raport roczny R 2012
 17. 20:48 GETIN - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i informacją na temat...
 18. 20:48 GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 19. 20:33 ACTION S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 20. 20:33 ACTION S.A. - Raport roczny R 2012
 21. 20:08 Echo ma przedwstępne umowy sprzedaży centrów handlowych za łącznie 67,09 mln euro
 22. 20:03 MISPOL S.A. - Wniesienie przez BAKALLAND S.A. powództwa o przeciwko MISPOL S.A. o uchylenie uch...
 23. 20:03 GETIN - Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu Emitenta w przedmiocie wypłaty dywid...
 24. 19:53 Zarząd TVN rekomenduje wypłatę 0,72 zł lub 0,59 zł dywidendy na akcję (opis)
 25. 19:53 Cypryjski parlament odrzucił projekt ustawy ws. depozytów bankowych
 26. 19:48 TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (10/2013)
 27. 19:48 MISPOL S.A. - Wniosek Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego sp. z o.o. o ustanowienie...
 28. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:38 TVN wyemituje obligacje o wartości 450-500 mln euro w celu refinansowania długu
 30. 19:38 Zarząd TVN rekomenduje wypłatę 0,72 zł lub 0,59 zł dywidendy na akcję
 31. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 32. 19:35 Realne jest utrzymanie przesunięcia środków na dopłaty do ziemi
 33. 19:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Cataly...
 34. 19:08 GTC straciło możliwość budowy Gallerii Bucharest
 35. 19:08 Zarząd Azotów Tarnów rekomenduje wypłatę 1,02 zł dywidendy na akcję za '12 (opis)
 36. 19:08 Bank Handlowy ogranicza działalność własną w segmencie leasingowym
 37. 19:08 PE ustąpił ws. prawa krajów spoza euro do wyjścia ze wspólnego nadzoru
 38. 19:03 TVN - Zgoda Rady Nadzorczej na refinansowanie obligacji Senior Notes Grupy TVN (8/2013)
 39. 19:03 TVN - Proponowana wysokość dywidendy za 2012 r. (9/2013)
 40. 19:03 ECHO - Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnio...
 41. 18:48 AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA AQUA S.A. (1/2...
 42. 18:48 HANDLOWY - Informacja w sprawie decyzji o zmianie strategii w obszarze prowadzenia w Grupie Banku...
 43. 18:38 MSZ: Serafin i Ohlsson o przebudowie systemu zarządzania gospodarczego w Europie (komunikat)
 44. 18:38 Transakcje pakietowe
 45. 18:38 Zarząd PGNiG rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2012 r. (opis)
 46. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 47. 18:38 Alior Bank chce wyemitować obligacje własne o wartości do 2 mld zł (opis)
 48. 18:38 Zarząd Azotów Tarnów rekomenduje wypłatę 1,02 zł dywidendy na akcję za rok 2012
 49. 18:38 Zarząd PGNiG rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2012 r.
 50. 18:38 W cypryjskim parlamencie debata ws. depozytów bankowych; głosowanie wieczorem (synteza)
 51. 18:33 GTC - Zmiana w ustawodawstwie w Rumunii (10/2013)
 52. 18:20 Kalemba za odwołaniem do ETS od wyroku ws. źle wydanych funduszy UE
 53. 18:18 PTI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 54. 18:18 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zm...
 55. 18:18 POLNORD - Rezygnacja osoby nadzorującej (22/2013)
 56. 18:18 AZOTY TARNÓW - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012 (50/2013)
 57. 18:18 PTI S.A. - Raport roczny R 2012
 58. 18:18 Cypr spycha GPW w kierunku tegorocznych minimów
 59. 18:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki LOGZACT
 60. 18:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki 2C PARTNERS
 61. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2421,94 pkt (-1,30%)
 62. 18:08 MSZ: wiceminister Grażyna Bernatowicz kończy misję i jedzie do Pragi (komunikat)
 63. 18:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING
 64. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 65. 18:08 RN Alior Bank zgodziła się na przyjęcie programu emisji obligacji o wartości do 2 mld zł
 66. 18:05 MG: produkcja w marcu spadnie o ok. 2,5 proc.
 67. 18:03 POLNORD - Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porzą...
 68. 18:03 NOVITA - Wstępne wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc luty oraz 2 miesiące 2013 roku ...
 69. 18:03 QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2013)
 70. 18:03 POLNORD - Rezygnacja osoby zarządzającej (20/2013)
 71. 17:50 Pracownicy Kompanii Węglowej otrzymają jednorazową premię
 72. 17:49 Głosowanie na Cyprze dopiero jutro?
 73. 17:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (4/2013)
 74. 17:48 ALIOR BANK S.A. - Ustanowienie Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. (16/2013)
 75. 17:48 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (16/2013)
 76. 17:48 ALTERCO - Złożenie przez Obligatariusza żądania natychmiastowego wykupu obligacji (14/2013)
 77. 17:48 PGNIG - Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie podziału zysku bilansowego za rok 2012 oraz przez...
 78. 17:46 Czy powstanie kula śnieżna?
 79. 17:45 Wkrótce wniosek do Brukseli ws. odwróconego VAT na wyroby stalowe
 80. 17:40 Konsekwencje sytuacji na Cyprze poważne dla reszty Europy
 81. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 82. 17:38 Logzact zadebiutuje na NewConnect w piątek, 22 marca
 83. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 3,20 z 3,14 proc. - NBP
 84. 17:33 ALIOR BANK S.A. - Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dyw...
 85. 17:33 BBI ZENERIS NFI - Odwołanie Członka Zarządu BBI Zeneris NFI S.A. (17/2013)
 86. 17:33 BBI ZENERIS NFI - Powołanie Członka Zarządu BBI Zeneris NFI S.A. (18/2013)
 87. 17:30 Porozumienie w sprawie wspólnego nadzoru bankowego
 88. 17:25 Sprawa uboju rytualnego odłożona z powodu nieobecności Kalemby
 89. 17:23 AmRest podtrzymuje, że w '13 otworzy ponad 100 restauracji, CAPEX ponad 400 mln zł (aktl.)
 90. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 19 marca, 17.00
 91. 17:20 W 2016 r. powstanie w Gdańsku drugi morski terminal kontenerowy
 92. 17:20 NYT: zmienić warunki pomocy dla Cypru, nie chronić biznesmenów z Rosji
 93. 17:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (31/2013)
 94. 17:18 HANDLOWY - Informacja w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5...
 95. 17:18 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (8/2013)
 96. 17:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (31/2013)
 97. 17:18 TPSA - Sprostowanie do raportu 29/2013. (29/2013)
 98. 17:10 Ryanair podpisał umowę z Boeingiem na zakup 175 samolotów
 99. 17:05 Remontowa Shipbuilding podpisała kontrakt na budowę promu dla Danii
 100. 17:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 101. 17:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 102. 17:03 HANDLOWY - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2...
 103. 17:01 Amerykański rynek nieruchomości nie przestaje zaskakiwać
 104. 16:48 EXILLON ENERGY PLC - EGM Result (15/2013)
 105. 16:45 Drugiego Cypru nie będzie, ale to nie koniec rajów podatkowych
 106. 16:36 Kolejne słabe dane z polskiej gospodarki
 107. 16:33 SYGNITY - Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank PBC (16/2013)
 108. 16:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 109. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:23 Porozumienie w sprawie wspólnego nadzoru bankowego
 111. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.03.2013
 112. 16:23 Polimex-Mostostal potrzebuje około dwóch lat, aby wrócić do zyskowności (opis)
 113. 16:23 PLN stabilny, dane GUS o produkcji bez większego wpływu (opis)
 114. 16:08 Energoinstal chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję za 2012 r.
 115. 16:08 PKN Orlen zainwestuje 410 mln zł w instalację odsiarczania spalin w Płocku
 116. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:08 ZWZ Macrologic zdecydowało o wypłacie dywidendy za '12 w wysokości 2,5 zł/akcję
 119. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 7568,50 za tonę
 121. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:48 TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na NWZA Travelplanet.pl...
 125. 15:48 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz informacji przkazanych do public...
 126. 15:48 MACROLOGIC - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Macrologic w d...
 127. 15:48 POLICE - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych "Police" S.A. w sprawie rekomend...
 128. 15:38 DM Banku BPS rekomenduje "sprzedaj" Eneę, cena docelowa 13,5 zł
 129. 15:38 SOKiK uwzględnił odwołanie PGE ws. rekompensat KDT dla EC Rzeszów
 130. 15:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 131. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 134. 15:33 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (18/2013)
 135. 15:33 MACROLOGIC - Uchwały podjęte na WZA dnia 19 marca 2013 (9/2013)
 136. 15:33 MACROLOGIC - Uchwalenie wypłaty dywidendy (10/2013)
 137. 15:33 ENERGOINSTAL S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto za 2012r. (3/2013)
 138. 15:32 Tygodniowy raport z rynku surowców - metal przemysłowe
 139. 15:26 Kłopoty Cypryjczyków dotkną również Polaków
 140. 15:25 Tegoroczne wydatki z Funduszu Kolejowego wyniosą ok. 1,2 mld zł
 141. 15:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (6/2013)
 142. 15:18 MNI - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości. (14/2013)
 143. 15:15 Kolejarze z Solidarności nie chcą samorządowych Małopolskich Kolei
 144. 15:15 Małe reaktory mają przyszłość, ale nie jako podstawa energetyki
 145. 15:05 Rząd przyjął projekt dot. praw pasażerów podróżujących drogą morską
 146. 15:03 BUMECH S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu (44/2013)
 147. 15:03 TRAVELPLANET - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (9/2013)
 148. 15:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wi...
 149. 15:03 Rekordowa Godzina dla Ziemi WWF
 150. 15:01 Kolejny oszust podszywa się pod państwo
 151. 14:53 Ceny produkcji w II spadły o 0,4 proc. rdr - GUS (tabela)
 152. 14:53 Produkcja przemysłowa w II spadła rdr o 2,1 proc. - GUS (tabela)
 153. 14:53 Produkcja przemysłowa w II wzrosła w 17 działach na 34 - GUS
 154. 14:53 Amica wyda w '13 na inwestycje 40-50 mln zł; nie wyklucza akwizycji
 155. 14:53 PPG sprzedało 15,4 proc. oferowanych akcji serii E
 156. 14:53 W budownictwie produkcja w II spadła we wszystkich działach - GUS
 157. 14:53 W ciągu kilkunastu dni zapadnie decyzja o strukturze oferty Exalo Drilling - prezes PGNiG
 158. 14:53 CEZ sprzedał elektrownię Chvaletice spółce Litvínovská uhelná za 4,12 mld CZK
 159. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 14:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie uwzględnił...
 162. 14:48 TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
 163. 14:48 ROPCZYCE - Projekty uchwał na ZWZA (11/2013)
 164. 14:48 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 165. 14:40 Komisarz UE: pracujemy nad rozwiązaniem ws. środków na drogi w Polsce
 166. 14:35 20,8 mln Polaków ma konto internetowe w banku
 167. 14:33 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 168. 14:33 RADPOL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (10/2013)
 169. 14:33 ROPCZYCE - Ogłoszenie o ZWZA Spółki (10/2013)
 170. 14:25 Przedłużono kontrolę CBA dot. budowy mostu Skłodowskiej-Curie
 171. 14:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 172. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 173. 14:08 PGNiG może pokazać wynik zero plus w segmencie obrót i magazynowanie w '13 (opis)
 174. 14:08 Zysk EBITDA Polkomtelu w 2012 roku nieznacznie spadł do 2,79 mld zł (opis)
 175. 14:03 MIT - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym ...
 176. 14:03 ROPCZYCE - Ocena sytuacji spółki w 2012 roku (9/2013)
 177. 14:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (39/2013)
 178. 14:03 CEZ, a.s. - ČEZ sprzeda elektrownię Chvaletice spółce Litvínovská uhelná (14/2013)
 179. 14:03 PILNE: GUS podał dane o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej
 180. 14:00 Najlepiej zarabiający piłkarz świata
 181. 13:57 Dlaczego Polacy nie chcą płacić podatków w Polsce?
 182. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 36 re insiders transactions (36/2013)
 186. 13:45 Szczęśliwa 13 dla kart kredytowych
 187. 13:34 BEDZIN - Powzięcie przez Elektrociepłownię "Będzin" S.A. informacji o decyzji osoby nadzorującej ...
 188. 13:23 MSW: nagroda dla zdobywcy Pucharu Świata (komunikat)
 189. 13:23 82 proc. ankietowanych bankowców spodziewa się stabilizacji stóp proc. w IV - ZBP, TNS
 190. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 191. 13:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 13:23 Polimex-Mostostal potrzebuje około dwóch lat, aby wrócić do zyskowności
 193. 13:23 Liczba aktywnych klientów indywidualnych e-bankowości pod koniec '12 wyniosła 11,4 mln
 194. 13:04 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (2/2013)
 195. 12:55 Brytyjski rząd szykuje ulgi podatkowe dla mieszkańców "rejonów łupkowych"
 196. 12:53 Pengab w marcu wzrósł do 18,4 pkt., wskaźnik może wyhamować tendencję spadkową (opis)
 197. 12:53 Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w marcu do -30,2 pkt. - TNS Polska
 198. 12:49 ALUMAST S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 kwietnia 2013 roku (1/2013)
 199. 12:38 PGNiG może pokazać wynik zero plus w segmencie obrót i magazynowanie w '13
 200. 12:38 Spółki węglowe oczekują wzrostu eksportu polskiego węgla w '13 nawet o połowę
 201. 12:34 AMICA - Suplement do informacji o podpisaniu przez Emitenta umowy z zarządzającym Kostrzyńsko-Słu...
 202. 12:34 TRAKCJA S.A. - Konwersja obligacji serii D na akcje serii H oraz rejestracja akcji serii H w Kraj...
 203. 12:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA
 204. 12:23 MSZ: udział wicemin. Stelmach w konferencji ""Design szansą dla MSP"" (komunikat)
 205. 12:23 Zysk EBITDA Polkomtelu spadł do 2,79 mld zł w 2012 r.
 206. 12:23 Polkomtel rozmawia z bankami o refinansowaniu długu; bierze pod uwagę różne opcje
 207. 12:23 W 2015 r. polskie wydobycie węgla może wynieść 82,7 mln ton - MG
 208. 12:23 KW ma w czerwcu podpisać umowę spółki z partnerem do budowy elektrowni
 209. 12:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 210. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 055/A/NBP/2013
 211. 12:23 Amica chce wypłacić 25 mln zł dywidendy z zysku za '12
 212. 12:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 213. 12:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 214. 12:23 ABC Data analizuje projekt wprowadzenia automatyki magazynowej
 215. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 216. 12:18 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja zbycia akcji Emitenta przed podmiot blisko związany z ...
 217. 12:16 Ludzie, którzy rzucili korporacje i są szczęśliwi
 218. 12:03 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja zbycia akcji Emitenta przed podmiot blisko związany z ...
 219. 11:48 ROVESE S.A. - Aneksy do znaczących umów (15/2013)
 220. 11:48 PELION SA - Skup akcji własnych (48/2013)
 221. 11:47 Nie daj się zwieść sobowtórowi
 222. 11:37 Praca w męskim modelingu
 223. 11:36 Polska ambasada na Cyprze bez dostępu do konta!
 224. 11:33 BMPAG - bmp media investors AG informuje o wstępnych wynikach roku obrotowego 2012 (4/2013)
 225. 11:32 Zakupy za darmo w Avans. Sieć powtarza w internecie promocję Media Marktu
 226. 11:31 Różnice między cenami transakcyjnymi i ofertowymi mieszkań zaczęły maleć
 227. 11:30 Fiskus wypłacił w 2012 r. podatnikom 135 milionów złotych odsetek
 228. 11:30 PGNiG: 2,23 mld zysku netto w 2012 r. wobec 1,75 mld w 2011 r.
 229. 11:25 Ruszył konkurs inwestycyjny TMS Pro Daytrader!
 230. 11:23 Inflacja na koniec 2013 roku wyniesie 2,76 proc. rdr - TNS Polska
 231. 11:23 Redukcja zatrudnienia utrzyma się przy umiarkowanym wzroście wynagrodzeń - RG
 232. 11:23 Wskaźnik Pengab w marcu wzrósł o 4,7 pkt. do 18,4 pkt.
 233. 11:15 Cypr: Rządowy projekt zwalnia od podatku depozyty do 20 tys. euro
 234. 11:14 Niepewne głosowanie na Cyprze?
 235. 11:03 WORK SERVICE S.A. - zamknięcie transakcji (24/2013)
 236. 11:03 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (11/2013)
 237. 11:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o stanie posiadania akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcje ...
 238. 10:53 Z Komisji Europejskiej wyciekł dokument. Polityka klimatyczna niemal bez zmian
 239. 10:38 MSP nie widzi powodów do wycofania się z rozbudowy Elektrowni Opole - minister skarbu
 240. 10:38 Espirito Santo rekomenduje "kupuj" Cinema City, cena docelowa 32,8 zł
 241. 10:33 PHN S.A. - Podsumowanie działań stabilizacyjnych na akcjach Polskiego Holdingu Nieruchomości SA (...
 242. 10:11 Zachodnie sieci przejmują polski rynek kosmetyków
 243. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.690,53 mln zł - NBP
 244. 10:08 Złoty pod presją danych makro; prawdopodobny test 4,165-4,17 za euro
 245. 10:04 Ludzie PSL dzielą łupy
 246. 10:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej. (17/2013)
 247. 09:53 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 248. 09:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 109,40-109,42 USD za baryłkę
 249. 09:53 POLSAT OFE informuje
 250. 09:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 251. 09:42 Koniec raju podatkowego na Cyprze
 252. 09:41 Domykanie okien bessy
 253. 09:39 Głosowanie na Cyprze ciągle przed nami
 254. 09:37 Relatywnie słabsi
 255. 09:33 MAGELLAN S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (31/2013)
 256. 09:23 MSW: dobiega końca tegoroczna akcja "Nie dla czadu" (komunikat)
 257. 09:23 PGNiG miał w IV kw. 2.183 mln zł zysku netto, niżej od konsensusu (opis2)
 258. 09:23 Raiffeisen podwyższył cenę docelową TVN o 5 proc. do 10,5 zł
 259. 09:23 AmRest podtrzymuje, że w '13 otworzy ponad 100 restauracji, CAPEX ponad 400 mln zł
 260. 09:18 NICOLAS GAMES S.A. - Przekroczenie progu 5% (19/2013)
 261. 09:17 Wynagrodzenie w górę, a zatrudnienie w dół
 262. 09:15 Dane o produkcji ważniejsze od doniesień ws. Cypru?
 263. 09:15 Rosyjskie pieniądze opuszczą Cypr, jak tylko otworzą banki
 264. 09:15 Resort finansów chce przywrócić przepisy, które już raz uchylił TK
 265. 09:11 Zyski sieci handlowych w Polsce
 266. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2450,53 pkt (-0,14%)
 267. 09:08 Liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła w II o 0,9 proc. rdr - ACEA
 268. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 269. 09:08 Wyniki netto i operacyjny AmRestu w IV kw. lepsze od konsensusu (opis)
 270. 09:03 Stabilizacja przed decyzją Cypru
 271. 09:03 WARIMPEX - Warimpex: Preliminary result for 2012 a solid plus (4/2013)
 272. 08:56 Wciąż nie ma ustawy ws. hipoteki odwróconej
 273. 08:48 WARIMPEX - Warimpex: Wstępny wynik finansowy za rok 2012 wyraźnie na plusie (4/2013)
 274. 08:40 BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w marcu o 0,6 pkt
 275. 08:38 Grupa AmRest miała w IV kw. 48 mln zł zysku netto, wobec konsensusu 25,3 mln zł zysku
 276. 08:38 Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w III o 0,6 pkt. - BIEC
 277. 08:34 Fundusze skłonne zainwestować setki milionów euro
 278. 08:33 ROPCZYCE - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 279. 08:33 PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 280. 08:26 Cypr decyduje o podatku od depozytów
 281. 08:18 PCC ROKITA S.A. - Raport roczny R 2012
 282. 08:18 GRAJEWO - Finalna spłata kredytu konsorcjalnego (16/2013)
 283. 08:18 PEKAES SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 284. 08:18 AMREST - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 285. 08:18 ROPCZYCE - Raport roczny R 2012
 286. 08:18 PEKAES - Raport roczny R 2012
 287. 08:18 BOŚ SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez BOŚ S.A. w 2012 r. (13/2013)
 288. 08:18 AMREST - Raport roczny R 2012
 289. 08:18 Banco Santander sprzedaje część akcji Banku Zachodniego
 290. 08:10 Cypr zaszkodził złotemu, produkcja przemysłowa w kalendarzu
 291. 08:08 CEDC wycofuje się z oferty wymiany obligacji zapadających w 2013
 292. 08:03 TELL - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 293. 08:03 TELL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (12/2013)
 294. 08:03 BOŚ SA - Raport roczny R 2012
 295. 08:03 BOŚ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 296. 08:03 KDM SHIPPING - February 2013 Cargo Shipments (5/2013)
 297. 08:03 TELL - Raport roczny R 2012
 298. 07:58 "Matki I kwartału 2013" apelują do premiera o spotkanie
 299. 07:55 Zmiany w armii! Ale czy na lepsze?
 300. 07:53 PGNiG planuje w '13 wydobycie 4,8 mld m sześc. gazu i ok. 1.120 tys. ton ropy
 301. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 19 marca
 302. 07:53 PGNiG miał w IV kw. 2.183 mln zł zysku netto, niżej od konsensusu (opis)
 303. 07:43 Lotniczy kontrakt stulecia
 304. 07:35 Rakotwórcza substancja w produktach firmy Danone w Rumunii
 305. 07:23 Wyniki PGNiG w IV kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela, sprost.)
 306. 07:18 KOFOLA - Raport roczny R 2012
 307. 07:18 KOFOLA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 308. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 19.03-10.04.2013
 309. 07:08 Min. Boni włączył w Rzeszowie nadajniki telewizji cyfrowej (komunikat)
 310. 07:08 PGNiG miał w IV kw. 2.183 mln zł zysku netto, niżej od konsensusu
 311. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 III - 8 V
 312. 07:08 Wyniki PGNiG w IV kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 313. 07:08 Polimex miał w IV kw. 760,2 mln zł straty netto, wobec konsensusu 75,4 mln zł straty
 314. 07:08 Wyniki Polimeksu Mostostalu w IV kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 315. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 19.03 - 4.03.2014
 316. 07:08 Portfel zamówień grupy Polimeksu Mostostalu wynosi 11,3 mld zł
 317. 06:48 PGNIG - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 318. 06:48 PGNIG - Raport roczny R 2012
 319. 06:43 Dość tego! Oto nowe premie prezesów od Euro 2012
 320. 06:28 Król pomorskiej gastronomii w rękach CBA!
 321. 06:28 Tankowanie już nietanie. Gaz w górę
 322. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1903/2013)