Trwa ładowanie...
d19cexn

Artykuły z dnia: 2012.10.18 - finanse.wp.pl

 1. 23:20 Na Wall Street spadki z powodu rozczarowujących wyników Google
 2. 21:18 DECORA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 3. 21:03 DECORA - Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej Decora za okres I kwart...
 4. 21:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności (49/2012)
 5. 20:48 WIKANA - Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej z Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. k. (36/2012)
 6. 20:48 ALTERCO - Złożenie przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji (87/2012)
 7. 20:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó...
 8. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 9. 19:38 Z powodu słabego popytu Sadovaya czasowo wstrzymuje wydobycie w kopalni Sadovaya
 10. 19:33 BM MEDICAL SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BM Medical S.A. - uzupełnienie porządku ob...
 11. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 12. 19:23 Produkcja węgla Sadovaya we wrześniu '12 wzrosła o 31,2 proc. rdr
 13. 19:03 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (59/2012)
 14. 19:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium zna...
 15. 19:03 SADOVAYA GROUP S.A. - SEPTEMBER 2012 PRODUCTION UPDATE (23/2012)
 16. 18:53 Spółka zależna Impela chce kupić 68,09 proc. akcji spółki Gwarant Agencja Ochrony za 11,6 mln zł
 17. 18:48 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z BRE Bank S.A., który spełnia kryteri...
 18. 18:48 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group. Paryż 18 października 2012. Potwierd...
 19. 18:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (78/2012)
 20. 18:45 Belka: jesteśmy zainteresowani wejściem do strefy euro, ale nie teraz
 21. 18:38 GPW: Animator dla obligacji GETIN NOBLE BANK
 22. 18:38 GPW: Wykluczenie certyfikatów
 23. 18:38 GPW: Wykluczenie certyfikatów strukturyzowanych
 24. 18:38 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki E-STAR
 25. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu publicznych listów zastawnych
 26. 18:38 Produkcja oleju butelkowego Grupy Kernel spadła w I kw. '12/'13 o 28,2 proc. do 20,3 tys. ton
 27. 18:38 Albo równe prawa, albo bez Polski w nadzorze bankowym - Tusk
 28. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 29. 18:36 Święta ryba prosto z basenu
 30. 18:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (62/2012)
 31. 18:23 Odbiór kopalni LMG otwiera drogę do uzyskania przez konsorcjum z PBG płatności w wysokości 10 proc.
 32. 18:23 Stawka Polonia spadła do 4,69 proc. z 4,76 proc. - NBP
 33. 18:23 W czwartek na GPW małe zmiany, rynek pozostaje w konsolidacji (analiza)
 34. 18:18 IMPEL - Rejestracja w KDPW akcji serii E spółki Impel S.A. (46/2012)
 35. 18:18 IMPEL - Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony...
 36. 18:18 JAGO - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 37. 18:10 Brak siły na pokonanie poziomu 2400 punktów
 38. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 39. 18:08 Enea spodziewa się umowy z EBOiR na 850 mln zł do końca roku
 40. 18:08 Enea ma kredyt z EBI na 950 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci energetycznych (opis)
 41. 18:08 TP SA uzyskała zabezpieczenie na majątku MNI o wartości 58 mln zł - MNI
 42. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 43. 18:08 Polska widzi siebie jako przyszłego członka EMU, ale na razie się nie spieszy - Belka
 44. 18:07 Rynek nie będzie czekać na zakończenie unijnego szczytu
 45. 18:04 Status quo utrzymany
 46. 18:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 47. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Repurchase of the corporate bonds (93/2012)
 48. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Repurchase of the corporate bonds (95/2012)
 49. 18:03 JAGO - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 50. 18:03 JAGO - Korekta skonsolidowanego sprawozdania za rok 2011 (36/2012)
 51. 18:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 52. 18:03 KERNEL HOLDING S.A. - AKTUALIZACJA INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KERNEL HOLDING S.A. ZA 3 MIES...
 53. 18:03 Black Lion NFI - Rejestracja zmian statutu. Tekst jednolity statutu. (32/2012)
 54. 18:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAKOŃCZENIE SUBSKRYBCJI AKCJI SERII J GETIN NOBLE BANK S.A. (145/2012)
 55. 18:03 SWISSMED - Znacząca umowa ? sprzęt radiologiczny w Szpitalu Swissmed Warszawa (29/2012)
 56. 18:03 EMPERIA - Oferta zakupu akcji Emperia Holding S.A. przez spółkę zależną P1 Sp. z.o.o. (53/2012)
 57. 18:03 IGROUP - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. (92/2012)
 58. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Correction of the announcement No 91/2012 (92/2012)
 59. 18:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Repurchase of the corporate bonds (94/2012)
 60. 17:55 S3 w krajowym planie dróg i autostrad na lata 2014-2020
 61. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 18.10.2012
 62. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 63. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2397,93 pkt (0,27%)
 64. 17:45 Tusk: budżet strefy euro nie jest alternatywą dla części budżetu UE
 65. 17:38 Orlen Lietuva rozważa budowę rurociągu Możejki - Kłajpeda
 66. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 67. 17:38 Enea zawarła 15-letnią umowę kredytową z EBI o wartości 950 mln zł
 68. 17:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 69. 17:33 ENEA - Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (41/2012)
 70. 17:25 Stabilne nastroje na rynkach u progu europejskiego szczytu
 71. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 18 października, 17.00
 72. 17:19 Giełdy bez impulsów i bez większych zmian
 73. 17:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E....
 74. 17:18 MNI - Ciąg dalszy sporu z Telekomunikacją Polską S.A. (153/2012)
 75. 17:08 MSZ: polsko-łotewskie konsultacje ws. bezpieczeństwa (komunikat)
 76. 17:03 IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot ko...
 77. 17:03 BUDIMEX - Obudowa brzegów kanału Płonie - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (68/...
 78. 17:03 BARCLAYS BANK PLC - Statement on Payment Protection Insurance (28/2012)
 79. 17:03 BUDIMEX - Budowa obwodnicy Nowej Soli - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu Budownict...
 80. 16:53 Rynki walutowy i długu stabilne, PLN może podążać za EURUSD (opis)
 81. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.10.2012
 82. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (178/2012)
 84. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:33 P.A. NOVA S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. (45/2012)
 86. 16:33 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (67/2012)
 87. 16:33 TPSA - Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. (129/2012)
 88. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (128/2012)
 89. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (128/2012)
 90. 16:33 TPSA - Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. (129/2012)
 91. 16:26 Dane wystraszyły inwestorów
 92. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:23 MRR: nowa pula mechanizmów finansowych (komunikat)
 94. 16:20 Pożyczasz od rodziny? Musisz zapłacić podatek
 95. 16:18 MIRACULUM S.A. - Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgr...
 96. 16:15 Sąd: Jamroży niewinny narażenia PZU na straty około 11 mln zł
 97. 16:10 Sprawą ekranów przy drogach zajmie się prokuratura
 98. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:08 Credit Suisse obniżył rekomendację dla Orlenu do "poniżej rynku", cena docelowa 38,3 zł (opis)
 100. 16:03 COMPRESS S.A. - Zwiększenie stanu posiadania akcji ComPress SA (28/2012)
 101. 16:03 GREMI SOLUTION - Aktualizacja raportu 21/2012 (55/2012)
 102. 16:03 PATENTUS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości oraz uzupełnienie raportu b...
 103. 15:56 Minutes z ostatniego posiedzenia RPP nie wstrząsnęły rynkiem
 104. 15:53 Wzrost gospodarczy w '13 na podobnym poziomie jak w '12, może trochę poniżej - Sławiński, IE NBP
 105. 15:53 Concorde obniżył rekomendację dla TPSA do "niedoważaj" z "równoważ", cena docelowa 13 zł (opis)
 106. 15:48 PELION SA - Skup akcji własnych (182/2012)
 107. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (148/2012)
 108. 15:48 PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego ...
 109. 15:44 Newsweek już tylko w sieci. I trzeba będzie zapłacić
 110. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 111. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8216,00 USD za tonę
 112. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:38 ING OFE informuje
 114. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 115. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 15:23 MG szacuje, że wzrost PKB w III kw. spowolnił do ok. 2 proc. z 2,4 proc. w II kw.
 117. 15:15 Boni: informatyzacja może być turbodoładowaniem gospodarki
 118. 15:15 Fabryka Pojazdów Szynowych dostarczy PKP Intercity 25 nowych wagonów
 119. 15:08 Citi obniża cenę docelową akcji NG2 do 59,5 zł, podtrzymuje rekomendację "neutralnie"
 120. 15:08 Ipopema obniżyła rekomendację dla TPSA do "trzymaj", cenę docelową do 13,3 zł
 121. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 14:53 DI BRE obniżył cenę docelową dla Boryszewa do 0,6 zł
 123. 14:53 PGNiG uruchamia kopalnię Lubiatów-Międzychód-Grotów
 124. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 14:48 STOCKINFO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem w wyniku rejestracji podwyższen...
 126. 14:48 APATOR - Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA. (49/2012)
 127. 14:40 Portugalia: Autostrady płatne lecz trzeba 1,5 mln euro dziennie dopłat
 128. 14:38 Liczba oddanych mieszkań we IX wzrosła o 15,9 proc. rdr - GUS
 129. 14:38 Unibep wybuduje dwa budynki mieszkalne w Warszawie za 110,8 mln zł netto
 130. 14:23 GPW: KPMG Audyt Sp. z o.o. audytorem GPW
 131. 14:23 Gradeccy odpowiedzieli na wezwanie Adventu do sprzedaży akcji Eko Holding
 132. 14:23 Concorde obniżył rekomendację dla TPSA do "niedoważaj" z "równoważ"
 133. 14:23 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań we IX spadła o 35,2 proc. rdr - GUS
 134. 14:23 Bratkowski i Chojna-Duch za obniżkami stóp o 50 i 25 pb we IX - NBP
 135. 14:23 RPP we X ponownie głosowała nad obniżkami stóp; projekcja przeważy - minutes
 136. 14:23 Liczba rozpoczętych budów mieszkań we IX spadła o 34,4 proc. rdr - GUS
 137. 14:20 GUS: liczba oddanych mieszkań we wrześniu wzrosła o 15,9 proc. rdr
 138. 14:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysości płatności od hipotecznyc...
 139. 14:18 UNIBEP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy budownictwa mieszkaniowego ? inwestycja w Warszawie przy u...
 140. 14:18 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 141. 14:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysości płatności od hipotecznyc...
 142. 14:15 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań we wrześniu spadła o 35,2 proc. rdr
 143. 14:08 Opis dyskusji na październikowym posiedzeniu decyzyjnym RPP (komunikat)
 144. 14:08 W tyg. zakończonym 14.10 TVN miał 80,64 mln zł wpływów z reklam, Polsat 62,99 mln zł
 145. 14:08 W tyg. zakończonym 14.10 udział TVN w oglądalności wynosił 16,12 proc., Polsatu 14,68 proc.
 146. 14:08 EMC IM szuka inwestora, bo myśli o szybszym niż do tej pory tempie rozwoju
 147. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 14:05 Boni: proponujemy "państwo optimum", służące obywatelom
 149. 14:03 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajn...
 150. 14:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgr...
 151. 14:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgr...
 152. 14:03 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (193/2012)
 153. 14:03 POLLENAE - Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza o liczbie akcji nabytych w wezwaniu (14/2012)
 154. 13:53 Sieć Piotr i Paweł zakłada w '12 co najmniej 10 proc. wzrost przychodów rdr
 155. 13:50 Strajk generalny przeciwko drastycznym oszczędnościom
 156. 13:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (192/2012)
 157. 13:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 158. 13:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 159. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 160. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 13:38 Morgan Stanley zanotował w III kw. 2012 skorygowany zysk/akcję 28 centów
 163. 13:38 PTC chce do końca 2013 r. mieć kilkadziesiąt tys. klientów płatności mobilnych NFC
 164. 13:34 Wyższe odszkodowanie za stłuczkę
 165. 13:33 ENAP - Korekta Raportu 21/2012 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (21/2012)
 166. 13:33 SOPHARMA AD - Current report 102 buy back 18102012 (102/2012)
 167. 13:30 Boni: będę namawiał Kościoły do ramowego porozumienia ws. odpisu
 168. 13:30 Bilet PKP Intercity będzie uprawniał do przejazdu komunikacją miejską
 169. 13:30 Belka: unia bankowa korzystna dla UE i Polski
 170. 13:23 Zysk operacyjny Travelers w III kw. 2012 r. 2,22 USD na akcję, powyżej konsensusu
 171. 13:23 Obniżka stóp w XI jest uzasadniona; mogłaby być początkiem krótkiego cyklu - Zielińska-Głębocka, RPP
 172. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 13:19 Wypłata po czasie, do ręki, i z samochodu
 174. 13:18 MNI - Nabycie akcji własnych. (152/2012)
 175. 13:18 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Pile Elbud Kraków Sp. z o.o. (22/2012)
 176. 13:15 Eurotunnel świętuje przejazd pod La Manche 300-milionowego pasażera
 177. 13:03 MARVIPOL S.A. - Rejestracja zmian w Statucie. (149/2012)
 178. 13:00 ETS: tylko produkt spełniający określone kryteria można nazwać masłem
 179. 12:53 UOKiK ws. kampanii "Przedsiębiorco, nie zmawiaj się!" (komunikat)
 180. 12:53 Plan wspólnego nadzoru bankowego jest niezgodny z prawem - "FT"
 181. 12:51 Dwaj bracia w ostatniej chwili odebrali milionową nagrodę
 182. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 183. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 184. 12:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego połączenia (40/2012)
 185. 12:45 Boni: w 2014 r. karta ubezpieczenia zdrowotnego i numer 112
 186. 12:38 ING tnie rekomendację dla Banku Handlowego do "trzymaj", zmienia ceny docelowe 7 banków (tabela)
 187. 12:38 Mid Europa Partners podwyższa cenę w wezwaniu na Eko Holding do 6,35 zł między 25 X a 31 X, potem
 188. 12:35 Hiszpania: Coraz więcej toksycznych kredytów
 189. 12:35 Senat za przywróceniem ulgi internetowej w ustawie o PIT
 190. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 203/A/NBP/2012
 191. 12:22 Pracodawcy nie będą zwracać dni wolnych
 192. 12:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Korekta raportu bieżącego nr 48/2012 dot. informacji o wysokości stopy proc...
 193. 12:18 PCC EXOL S.A. - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (17/2012)
 194. 12:18 PCC EXOL S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (18/2012)
 195. 12:15 "FT": plan wspólnego nadzoru bankowego jest niezgodny z prawem
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 Negocjacje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej bez porozumienia
 198. 12:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (175/2012)
 199. 12:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Korekta raportu bieżącego nr 48/2012 dot. informacji o wysokości stopy proc...
 200. 12:03 PCC EXOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ (16/2012)
 201. 11:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 11:53 Najbliższe miesiące trudne dla polskiej gospodarki - Bielecki, RG
 203. 11:53 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w X do 0 z minus 22,2 pkt. w IX
 204. 11:52 Polski rynek IT kurczy się (WIDEO)
 205. 11:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (138/2012)
 206. 11:48 BUMECH S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (97/2012)
 207. 11:46 Kartonowa przygoda gastronomiczna
 208. 11:38 PKB w III kw. 1,4 proc., potrzeba szybkiego łagodzenia pol. pieniężnej - Borowski, Rada Gospodarcza
 209. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 210. 11:38 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w X do 0 z minus 22,2 pkt. w IX
 211. 11:35 ETS: nie wolno wysyłać agresywnych, podstępnych reklam i ulotek
 212. 11:34 Będą nowe kontrakty, ale bez zwolnień się nie obędzie (WIDEO)
 213. 11:33 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (96/2012)
 214. 11:33 CASH FLOW S.A. - Podpisanie listu intencyjnego z FUNDMAN S.? r.l. (57/2012)
 215. 11:33 PCC EXOL S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (15/2012)
 216. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 217. 11:23 Potencjał BGK umożliwia gwarancje na 30 mld zł i akcję kredytową w wysokości 50 mld zł - prezes
 218. 11:23 W '13 BGK nie będzie emitował obligacji infrastrukturalnych na rzecz KFD - Grab, BGK
 219. 11:23 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.875,35 mln zł - NBP
 220. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 221. 11:23 BGK widzi możliwość sprzedaży akcji PKO BP, ale poczeka na decyzję MSP
 222. 11:18 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 223. 11:15 Pozytywne dane z Chin
 224. 11:08 Potencjał BGK umożliwia gwarancje na 30 mld zł i akcję kredytową w wysokości 50 mld zł - prezes
 225. 10:57 Dobre wieści z Chin
 226. 10:56 Europa nie ma łatwo
 227. 10:53 UOKIK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 228. 10:53 MSW: minister wręczy nagrodę za najlepszy film (komunikat)
 229. 10:53 MSZ ws. artykułu w "Rzeczpospolitej" (komunikat)
 230. 10:53 Budimex ma kontrakt o wartości 42,36 mln zł na budowę przejścia granicznego w Dołhobyczowie
 231. 10:53 Renaissance Capital obniżył cenę docelową akcji TP SA do 13 zł z 14,4 zł, podtrzymał "sprzedaj"
 232. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 113,28-113,30 USD za baryłkę
 233. 10:53 W godzinę po starcie notowań rosną m.in. Eko Holding i EMC, traci TP SA
 234. 10:50 Merkel za większą kontrolą UE nad budżetami państw euro
 235. 10:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 236. 10:48 VINDEXUS S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Praw Majątkowyc...
 237. 10:38 DM IDM obniża rekomendację dla Comarchu do "sprzedaj"
 238. 10:38 BGK ma trwałą zdolność generowania dodatniego wyniku finansowego - prezes
 239. 10:38 DM IDM SA podniósł rekomendację dla City Interactive do "kupuj"
 240. 10:38 NBP w najbliższym czasie nie zamierza prezentować nadzwyczajnego planu działań - Kaszuba, NBP
 241. 10:31 Aktywa Belvedere idą pod młotek
 242. 10:27 Zarobki coraz wyższe, ale do Europy wciąż daleko
 243. 10:23 Asseco Poland ma kontrakt z Pocztą Polska o wartości 20 mln zł
 244. 10:23 Dane o produkcji przesłanką w kierunku zdecydowanej obniżki stóp - Chojna-Duch, RPP
 245. 09:54 Pierwszy dzień szczytu, który nie przyniesie przełomu
 246. 09:53 Polska wejdzie do strefy euro, kiedy trwale będzie spełniać kryteria zbieżności - list prezydenta
 247. 09:48 HYGIENIKA - Korekta RB 64/2012 z dnia 17.10.2012 r. Przyjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. zasad n...
 248. 09:38 FootFall Indeks Polska w tygodniu 8-14 października spadł o 3,1 proc. rdr
 249. 09:38 Unia bankowa korzystna dla UE, w tym Polski - prezes NBP
 250. 09:38 Wzrost apetytu na ryzyko może ustabilizować złotego
 251. 09:28 Chińskie nadzieje
 252. 09:25 Rosja ma udostępnić Kanadyjczykom złoże rudy żelaza
 253. 09:19 Załamanie produkcji we wrześniu
 254. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 255. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2397,01 pkt (+0,23%)
 256. 09:08 POLSAT OFE informuje
 257. 09:08 Ecorse Investments po raz kolejny podnosi cenę w wezwaniu na Eco Holding, tym razem do 5,6 zł
 258. 09:08 Wsparcia obronione
 259. 09:07 Mieć albo nie mieć - problemy biednych i bogatych
 260. 09:06 Kolejny dzień bez wybicia
 261. 09:03 OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (100/2012)
 262. 09:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 263. 09:02 Tąpnięcie kursu TPSA szkodzi warszawskim indeksom
 264. 08:59 Informacje ze spółek
 265. 08:55 Oczekiwane dalsze zwyżki z udziałem WIG20
 266. 08:53 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla TP SA do "trzymaj" z "kupuj"
 267. 08:47 Kontra popytu na złotym, kontynuacja spekulacji pod listopadową RPP
 268. 08:46 Opiekunki kazały dzieciom jeść... wymiociny!
 269. 08:38 Lotos może wydać w 2013 r. ponad 1 mld zł na inwestycje
 270. 08:38 Erste tnie rekomendację dla TP SA do "redukuj", cena docelowa 12,5 zł
 271. 08:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 272. 08:33 EMC - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (104/2012)
 273. 08:23 Ecorse Investments po raz kolejny podnosi cenę w wezwaniu na Eco Holding, tym razem do 5,6 zł (opis)
 274. 08:23 Credit Suisse obniżył rekomendację dla Orlenu do "poniżej rynku"
 275. 08:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 276. 08:21 Za średnią pensję nie kupimy w stolicy nawet jednej trzeciej m kw. mieszkania
 277. 08:15 Zatrudniasz rodzica? Dostaniesz 9 tys. złotych
 278. 08:08 Ecorse Investments po raz kolejny podnosi cenę w wezwaniu na Eco Holding, tym razem do 5,6 zł
 279. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 18 października
 280. 08:08 Ile do OFE, ile do ZUS? W przyszłym roku zmiany
 281. 08:07 TPSA podcina skrzydła kupującym
 282. 08:05 Zatrudniasz rodzica? Dostaniesz 9 tys. zł
 283. 07:53 Do końca kadencji Sejmu Polska spełni ekonomiczne kryteria konwergencji - Sikorski, MSZ
 284. 07:47 PGNiG ma małe szanse na podniesienie taryf za gaz. Straci miliardy złotych
 285. 07:41 Polsko-saudyjskie ożywienie. Firmy liczą na kontrakty życia
 286. 07:38 Sąsiedzi Polski blokują wydobycie gazu łupkowego
 287. 07:26 Polscy przedsiębiorcy zapłacą w tym roku prawie 2 mld zł prowizji od płatności kartą
 288. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 18.10.2012-18.01.2013
 289. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 X - 6 XI
 290. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 18.10 - 25.10.2013
 291. 06:55 Chińska gospodarka nadal spowalnia
 292. 06:23 Poczta ściga za abonament! Wysłała już miliony wezwań
 293. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1810/2012)
 294. 06:05 Pieniądze szczęścia nie dają? Czyżby?
 295. 04:05 Pacjenci na łowach
 296. 03:05 Polska pełna Czerwonych Torebek
 297. 02:35 Meridiam wprowadzi fundusze na drogi
 298. 02:05 Studenci AGH testują oszczędzanie energią