Trwa ładowanie...
ddeil9i
ddeil9i

Artykuły z dnia: 2013.10.31 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 URLOPY.PL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urlopy.pl S.A. wraz z...
 2. 00:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zejściu przez "Hong Kong Investment Company" poniżej progu 5...
 3. 23:03 UBOAT-LINE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym...
 4. 22:48 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (42/2013)
 5. 22:42 Ile kosztował pogrzeb w średniowieczu?
 6. 22:03 HYGIENIKA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (71/2013)
 7. 21:48 SKOTAN S.A. - Wydłużenie okresu realizacji umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Ester...
 8. 21:48 HYGIENIKA - Transakcje na akcjach spółki Hygienika S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem...
 9. 21:48 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingo...
 10. 21:33 FERRUM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 11. 21:03 MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości (91/2013)
 12. 20:23 Fundusz Altus TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Sfinksa
 13. 20:03 PAGED - zawarcie umowy kupna-sprzedaży akcji Paged S.A. oraz zawarcie umowy potrącenia (35/2013)
 14. 20:03 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie gło...
 15. 20:03 GETIN - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od Emitenta oraz zbycie przez jednostkę ...
 16. 19:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA INWESTYCJE
 17. 19:48 PAGED - nabycie znacznego pakietu akcji Paged S.A. (33/2013)
 18. 19:48 PAGED - nabycie akcji własnych przez Paged S.A. (34/2013)
 19. 19:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (60/2013)
 20. 19:48 GETIN - Spełnienie się wszystkich warunków zawieszających wynikających ze znaczącej umowy zawarte...
 21. 19:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 list...
 22. 19:33 PAGED - zbycie znacznego pakietu akcji Paged S.A. przez akcjonariusza (32/2013)
 23. 19:33 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUE...
 24. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 18:48 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o. (37/2013)
 27. 18:38 GPW: Wykreślenie akcji spółki SSI
 28. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 29. 18:35 WIG30 na zamknięciu spadł o 1,11 proc. i wyniósł 2676,12 pkt
 30. 18:33 ASBISc - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (25/2013)
 31. 18:33 ACTION S.A. - Zbycie akcji przez osobę zarządzającą (54/2013)
 32. 18:08 Prezydent podpisał ustawę Mieszkanie dla Młodych
 33. 18:08 Transakcje pakietowe
 34. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 35. 18:08 BGŻ i Rabobank Polska uzgodniły plan połączenia (opis)
 36. 18:03 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (88/2...
 37. 18:03 MAGELLAN S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31.10.2...
 38. 18:03 MAGELLAN S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (146/2013)
 39. 18:03 MAGELLAN S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (147/2013)
 40. 18:00 Prezydent podpisał ustawę o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków
 41. 18:00 NBP: koszt emisji monet 1 gr, 2 gr i 5 gr będzie o połowę niższy
 42. 17:53 LC Corp wyemitował 5-letnie obligacje o wartości 50 mln zł
 43. 17:49 BAKALLAND S.A. - Podpisanie umowy kredytowej bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczącej umowy...
 44. 17:49 INVESTOR PROPERTY FIZ AN -
 45. 17:49 COAL ENERGY S.A. - Audited non-consolidated annual financial report for FY2013 (19/2013)
 46. 17:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN -
 47. 17:48 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 28 October 2013 and 31 October 2013 (63...
 48. 17:48 ZASTAL SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wra...
 49. 17:48 TELL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 50. 17:48 INVESTOR GOLD FIZ -
 51. 17:48 BAKALLAND S.A. - Raport roczny R 2012
 52. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2676,12 pkt (-1,11%)
 53. 17:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 54. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.10.2013
 55. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,45 proc. z 2,66 proc. - NBP
 56. 17:38 BGŻ i Rabobank Polska uzgodniły plan połączenia
 57. 17:35 Prezydent podpisał ustawę o pomocy dla przedsiębiorstw w kryzysie
 58. 17:33 SMT SA - Zawarcie umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółkami z grupy kapitałowe...
 59. 17:33 FON ECOLOGY S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopad...
 60. 17:33 COAL ENERGY S.A. - Audited consolidated annual financial report for FY2013 (18/2013)
 61. 17:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ -
 62. 17:33 BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 63. 17:33 BANKBPH - Podpisanie ugody pomiędzy Bankiem BPH S.A. a STU Ergo Hestia S.A. dot. umów ubezpieczen...
 64. 17:33 INVESTOR FIZ -
 65. 17:33 YAWAL S.A. - Ujawnienie informacji poufnych (42/2013)
 66. 17:33 MOL - Commercial discovery declaration and acceleration of work program on the Akri-Bijeel Block....
 67. 17:25 MF: od stycznia 2014 r. uproszczenie wniosku o opodatkowanie kartą
 68. 17:23 MPiPS: nowe rozwiązania dla opiekunów osób niepełnosprawnych (komunikat)
 69. 17:23 MSZ: prawie 60 mln zł na współpracę z Polonią w 2014 r. (komunikat)
 70. 17:23 PKN Orlen za kilka dni wyemituje trzecią transzę obligacji detalicznych
 71. 17:19 Więzienie za niezapłacony abonament
 72. 17:18 YAWAL S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (40/2013)
 73. 17:18 SERINUS ENERGY INC. - Rezygnacja Członka Kierownictwa (75/2013)
 74. 17:18 MAKRUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej - ujawnienie informacji opóźnionej (117/2013)
 75. 17:18 YAWAL S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji Paged S.A. oraz zawarcie umowy potrącenia (41/2013)
 76. 17:18 YAWAL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transak...
 77. 17:18 STARK DEVELOPMENT S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.11...
 78. 17:18 PKNORLEN - Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore Energy UK Ltd (397/2013)
 79. 17:18 FON - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON SA na dzień 29 listopada 2013...
 80. 17:18 LC CORP S.A. - Emisja obligacji w ramach programu ? informacja poufna (55/2013)
 81. 17:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wprowadzenie do obrotu akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w ...
 82. 17:18 BGŻ SA - Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A...
 83. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 84. 17:08 Deutsche Bank obniżył wycenę Alior Banku do 109 zł, nadal zaleca "kupuj"
 85. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.10.2013
 86. 17:05 Prezydent podpisał ustawę Mieszkanie dla Młodych
 87. 17:03 PKP CARGO S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (14/2013)
 88. 17:03 YAWAL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transak...
 89. 17:03 YAWAL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transak...
 90. 17:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - [Exillon Energy] (153/2013)
 91. 17:03 COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A. (21/2013)
 92. 17:03 PKP CARGO S.A. - Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania (15/2013)
 93. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 94. 16:58 Czy Chicago PMI pokazuje nową tendencję?
 95. 16:53 WSE: Communique - SADOVAYA GROUP
 96. 16:53 GPW: Animator dla akcji spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
 97. 16:53 GPW: Komunikat - MINOX
 98. 16:53 GPW: Komunikat - SADOVAYA GROUP
 99. 16:53 Fundusze Aviva Investors Poland mają powyżej 5 proc. Wieltonu
 100. 16:48 LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o dopuszczeniu do obr...
 101. 16:48 LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie daty pierwszego notowa...
 102. 16:48 YAWAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o nabyciu akcji (36/2013)
 103. 16:40 KE: nie będziemy dyktować, jak spłukiwać toalety
 104. 16:38 PLN nieco słabszy, ale nadal w przedziale, z którego nie powinien się wybić (opis)
 105. 16:38 Cena emisyjna w ofercie Mercator Medical ustalona na 13,5 zł za akcję
 106. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:38 ING OFE informuje
 108. 16:35 Ruszyła budowa bułgarskiego odcinka gazociągu South Stream
 109. 16:33 WIELTON S.A. - Zawiadomienie od Aviva Investors Poland SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosó...
 110. 16:33 PEKAES - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 29 listopada 2013 roku (...
 111. 16:33 ALMA - Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F (21/2013)
 112. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (1...
 113. 16:33 K2 INTERNET S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (27/2013)
 114. 16:33 ORBIS - Projekty Uchwał NWZA (24/2013)
 115. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (41/2013)
 119. 16:18 PKP CARGO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A. (13/2013)
 120. 16:18 ORBIS - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (23/2013)
 121. 16:18 ZUE S.A. - Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego (35...
 122. 16:18 INVISTA S.A. - Podpisanie umowy cesji do umowy sprzedaży akcji spółki zależnej. (10/2013)
 123. 16:18 YAWAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o zbyciu akcji (35/2013)
 124. 16:08 Odsetek "byków" na GPW wzrósł w ciągu tygodnia o 8,6 pkt. proc. do 69,3 proc. - INI
 125. 16:08 BRE Bank może przeznaczyć na dywidendę połowę zysku za 2013 rok
 126. 16:08 Nastroje inwestorów indywidualnych w USA pogorszyły się - AAII
 127. 16:05 W czwartek spokojny handel na złotym
 128. 16:05 Przetarg na ostatni podlaski odcinek S8 Warszawa-Białystok
 129. 16:03 FERRO S.A. - Umowa znacząca między spółkami zależnymi - uzupełnienie (121/2013)
 130. 16:03 NEUCA - Regulamin programu motywacyjnego (52/2013)
 131. 16:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (72/2013)
 132. 16:03 BBI DEVELOPMENT SA - Nabycie akcji przez Pioneer FIO (ujawnienie stanu posiadania) (33/2013)
 133. 16:03 PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2014 roku (396/2013)
 134. 16:00 MF: w II kwartale finanse publiczne miały deficyt w wys. 3,8 proc. PKB
 135. 15:53 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów RCTSW20012
 136. 15:53 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów RCTSPKO007
 137. 15:53 GPW: Szczególne oznaczenie spółki SSI
 138. 15:53 Na koniec X rezerwa PLN i walutowa ok. 42 mld zł, część środków na prefinansowanie '14 - MF
 139. 15:53 MSZ: Grupa Wyszehradzka o Bałkanach Zachodnich (komunikat)
 140. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 141. 15:53 GPW: Komunikat - SKYSTONE CAPITAL
 142. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 15:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 144. 15:48 POLICE - Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (38/2013)
 145. 15:38 MSZ: sekretarz stanu USA odwiedzi Polskę (komunikat)
 146. 15:38 GPW: Komunikat - SKYSTONE CAPITAL
 147. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7240,50 za tonę
 148. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:35 MF: rezerwy resortu na koniec października na poziomie ok. 42 mld zł
 150. 15:33 MOSTALWAR - Podpisanie znaczącej umowy przez podmiot zależny (57/2013)
 151. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (124/2013)
 152. 15:33 TRAKCJA S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (91/2013)
 153. 15:33 MOSTALZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (85/2...
 154. 15:33 TRAKCJA S.A. - Informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (90/2013)
 155. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (124/2013)
 156. 15:27 Tam zrobisz zakupy we Wszystkich Świętych
 157. 15:25 Na Ukrainie urodzaj warzyw
 158. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 15:23 MF zaoferuje w listopadzie obligacje za 4,0-8,0 mld zł
 160. 15:18 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (171/2013)
 161. 15:18 KOFOLA - Rezygnacja Członka Zarządu (21/2013)
 162. 15:18 TALEX - Nabycie przez Spółkę akcji własnych (39/2013)
 163. 15:15 MF zaoferuje w listopadzie obligacje za 4-8 mld zł
 164. 15:08 Deficyt sektora general government w II kw. '13 wyniósł 3,8 proc. PKB - MF
 165. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:08 GPW: Animator dla kontraktów na akcje
 167. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (56/2013)
 169. 15:03 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (395/2013)
 170. 15:03 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (394/2013)
 171. 15:03 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (55/2013)
 172. 15:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwe...
 173. 15:03 STEM CELLS SPIN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym W...
 174. 15:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 175. 14:53 Stopy NBP bez zmian do końca '13; dwie podwyżki stóp po 25 pb w II półroczu '14 (ankieta)
 176. 14:50 Kompania Węglowa sfinalizowała emisję obligacji o wartości 1,23 mld zł
 177. 14:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (152/2013)
 178. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 179. 14:46 Kraje UE muszą robić więcej w walce z bezrobociem
 180. 14:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ALMA MARKET
 181. 14:38 ANR wpłaciła do budżetu 250 mln zł
 182. 14:38 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w X wyniosła 0,9 proc. - NBP
 183. 14:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd (41/2013)
 184. 14:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Em...
 185. 14:21 Polo TV i Eska TV zapłacą po 10 tys. zł kary
 186. 14:20 Stopa bezrobocia we wrześniu w Polsce wyniosła 10,4 proc.
 187. 14:18 ALMA - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki do obrotu na rynku...
 188. 14:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (151/2013)
 189. 14:10 Porozumienie banków centralnych ws. stałego utrzymywania swapów
 190. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 191. 14:08 UOKiK: nieuczciwy konkurs SMS-owy (komunikat)
 192. 14:08 Deficyt FUS w '14 wzrośnie do 33,9 mld zł z 27,33 mld zł planowanych w '13 (aktl.)
 193. 14:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 194. 14:05 Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 10 tys.
 195. 13:53 Deficyt FUS w '14 wzrośnie do 33,9 mld zł z 27,33 mld zł planowanych w '13
 196. 13:48 MADKOM S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa...
 197. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 137 buy back 31102013 (137/2013)
 198. 13:48 MOJ S.A. - Treści uchwał podjętych na NWZ MOJ S.A. w dniu 31 października2013 r. (38/2013)
 199. 13:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A) (107/2013)
 200. 13:48 MOJ S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej MOJ S.A. (39/2013)
 201. 13:38 Aktywa FRD na koniec 2014 r. wyniosą 19,13 mld zł - plan FRD
 202. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 203. 13:38 Obligacje PKP PLK będą wyemitowane w tym kwartale, obejmie je BGK
 204. 13:38 Trwa nabór wniosków do projektu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi
 205. 13:33 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji (21/2013)
 206. 13:33 MOJ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ MOJ S.A. w dniu 31.10.2...
 207. 13:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (29/2013)
 208. 13:33 BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A serii N1 (76/2013)
 209. 13:33 PAMAPOL S.A. - Przekroczenie przez szacunkową wartość umów zawartych z BRE Bankiem progu 10% kapi...
 210. 13:25 CBOS: więcej Polaków niż rok temu przekonanych o kryzysie światowym
 211. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 212. 13:23 Amplico OFE informuje
 213. 13:23 Kancelaria Prezydenta chce zebrać opinie odnośnie charakteru środków w OFE - źródło
 214. 13:18 RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (28/2013)
 215. 13:08 W tyg. zakończonym 27.10. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,54 proc., Polsatu 11,95 proc.
 216. 13:08 Udział PKP Cargo w przewozach ładunków w I-IX spadł do 48,54 proc. całości masy - UTK
 217. 13:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 218. 13:08 DM IDM podniósł cenę docelową dla Emperii do 60,5 zł, rekomenduje "trzymaj"
 219. 13:08 DM IDM obniżył cenę docelową dla Eurocash do 45,8 zł, zaleca "sprzedaj"
 220. 13:08 W tyg. zakończonym 27.10 TVN miał 84,9 mln zł wpływów z reklam, Polsat 71,58 mln zł
 221. 13:08 DM IDM SA podniósł cenę docelową dla Trakcji do 1,46 zł, rekomenduje "kupuj"
 222. 13:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych ze spółkami z Gru...
 223. 13:03 RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (27/2013)
 224. 13:00 Obligacje PKP PLK będą wyemitowane w tym kwartale, obejmie je BGK
 225. 12:50 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Banku Millennium S.A. w związku z po...
 226. 12:50 TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej (23/2013)
 227. 12:50 MF: Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w IX wzrosła o 3,6 proc.
 228. 12:50 Drugi raz zgarnął główną wygraną na loterii!
 229. 12:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN -
 230. 12:38 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec IX wyniosło 200.559,44 mln zł
 231. 12:38 Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w IX wzrosła o 3,6 proc. mdm - MF
 232. 12:38 Millennium DM podnosi cenę docelową dla BZ WBK do 343,5 zł
 233. 12:38 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec IX wyniosło 200.559,44 mln zł (tabela)
 234. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2013
 235. 12:23 Zysk netto BRE Banku w 2013 roku pośrodku przedziału 1 - 1,2 mld zł (opis)
 236. 12:18 WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (34/2013)
 237. 12:18 Dyskont Czerwona Torebka - powstaje konkurencja dla Biedronki i Lidla
 238. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 239. 12:08 Zysk netto BRE Banku w 2013 roku pośrodku przedziału 1 - 1,2 mld zł
 240. 12:03 GINO ROSSI S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku. (67/2013)
 241. 12:03 08OCTAVA - Zawarcie znaczącej umowy (18/2013)
 242. 12:02 ECB ważniejszy od FED
 243. 11:58 Najbardziej absurdalne zakazy i nakazy w pracy
 244. 11:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 245. 11:48 ALTA - Zakończenie działalności w Nieporęcie (29/2013)
 246. 11:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Rozwiązanie umowy znaczącej oraz zawarcie umów znaczących. (37/2...
 247. 11:48 APLISENS S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał ...
 248. 11:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (51...
 249. 11:46 Bezrobocie w UE wciąż bardzo wysokie
 250. 11:42 Fed rozhuśtał gospodarkę, ale jej nie naprawił
 251. 11:38 W I kw. 2014 r. ceny mięs będą stabilne ze wskazaniem na nieznaczny wzrost - ARR
 252. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 253. 11:33 VENTURE INCUBATOR S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (4/2013)
 254. 11:33 PLAZA CENTERS N.V. - PLAZA CENTERS? SUBSIDIARY COMPLETES SALE OF DREAM ISLAND PROJECT IN HUNGARY ...
 255. 11:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 256. 11:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 11/2013: zawarcie znaczącej umowy (...
 257. 11:25 Od dziś nowy system podatkowy we Włoszech
 258. 11:25 Eurostat podał dane o bezrobociu i inflacji
 259. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 260. 11:23 Stopa bezrobocia we wrześniu w Polsce wyniosła 10,4 proc. - Eurostat
 261. 11:23 Ceny zbóż do końca roku poniżej poziomów zeszłorocznych - ARR
 262. 11:18 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (143/2013)
 263. 11:18 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (59/2013)
 264. 11:08 MSZ ws. powrotu do kraju uprowadzonego w Syrii polskiego dziennikarza (komunikat)
 265. 11:03 VENTURE INCUBATOR S.A. - Znaczne pakiety akcji (3/2013)
 266. 11:03 MEGARON S.A. - Spłata kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. (25/2013)
 267. 11:03 ATLAS ESTATES LTD - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta (1...
 268. 11:03 IMPEL - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 października ...
 269. 10:51 Wciąż brakuje rąk do pracy
 270. 10:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 17.642,38 mln zł - NBP
 271. 10:33 PKP CARGO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A. (11/2013)
 272. 10:33 PUŁAWY - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. na dzi...
 273. 10:33 PKP CARGO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A. (12/2013)
 274. 10:33 PUŁAWY - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ...
 275. 10:24 Jak dać dyscyplinarkę szefowi?
 276. 10:23 OFE POCZTYLION informuje
 277. 10:21 Biedronka sprzedaje coraz więcej. A inwestorzy wyprzedają akcje
 278. 10:18 MOMO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA w dniu 30 października 2013 ...
 279. 10:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) - Exillon Energy plc (150/2013)
 280. 10:18 Nie będą zwalniać górników
 281. 10:10 Rynki odzyskują zaufanie do dolara
 282. 10:09 Koniec sezonowego ożywienia na rynku pracy
 283. 10:08 UOKiK ws. przygotowania auta do sezonu zimowego (komunikat)
 284. 10:03 PTWP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (19/2013)
 285. 09:56 "Za kiełbasą i piwem prawdziwa nagonka" (WIDEO)
 286. 09:53 Banki we IX obniżyły oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych - NBP
 287. 09:53 We wrześniu banki podniosły oprocentowanie depozytów - NBP
 288. 09:51 FED mniej gołębi od oczekiwań
 289. 09:49 Impuls spadkowy
 290. 09:38 Napięcie po Fed opada, przed długiem oferta na listopad
 291. 09:33 UNIBEP S.A. - Rejestracja akcji serii C w KDPW. (48/2013)
 292. 09:25 KE uważa myto dla kierowców z zagranicy za możliwe
 293. 09:23 WRP sygnalizuje pogorszenie sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach - BIEC
 294. 09:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (42/2013)
 295. 09:17 Pracuje, choć nie płacą
 296. 09:15 Oczekiwana realizacja zysków po komunikacie Fed
 297. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2701,89 pkt (-0,16%)
 298. 09:08 Wyniki BRE Banku w III zgodne z oczekiwaniami, zwracają uwagę rosnące koszty ryzyka (opinia)
 299. 09:03 Korekcyjne umocnienie dolara
 300. 09:01 Już ci wędki nie zabiorą
 301. 08:58 Miłość czy uzależnienie? Powstaje grupa anonimowych pracoholików
 302. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 109,63-109,65 USD za baryłkę
 303. 08:40 MF: opinie o konstytucyjności zmian w OFE po konsultacjach społecznych
 304. 08:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 305. 08:38 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną SSI
 306. 08:38 Zysk netto grupy BRE Banku w III kw. '13 wyniósł 279,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)
 307. 08:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.10.2013
 308. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 309. 08:30 Sprzedaż detaliczna w Niemczech nieoczekiwanie gorsza
 310. 08:23 Bank Japonii podtrzymuje założenia polityki pieniężnej
 311. 08:18 FAM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 312. 08:13 Pierwszy taki Polak w Niemczech
 313. 08:08 Wyniki BRE Banku w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 314. 08:08 Nowe trzynastomiesięczne obligacje skarbowe dostępne od piątku w internecie
 315. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (82/2013)
 316. 07:58 Płaca minimalna będzie zróżnicowana?
 317. 07:55 Podwyższona zmienność na PLN po posiedzeniu FED
 318. 07:53 Zysk netto grupy BRE Banku w III kw. '13 wyniósł 279,1 mln zł, wobec konsensusu 272,9 mln zł
 319. 07:53 ING zaleca sprzedaż akcji Amiki
 320. 07:48 BRE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 321. 07:48 KSG AGRO S.A. - Extraordinary general meeting of the shareholders of KSG Agro S.A. (23/2013)
 322. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 31 października
 323. 07:38 Opinie o konstytucyjności zmian w OFE po konsultacjach społecznych - MF
 324. 07:33 GETIN - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta (38/2013)
 325. 07:28 W sklepie cię nakarmią i uczeszą
 326. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 31 X - 4 XI
 327. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 31.10 - 5.11.2013
 328. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 31.10-5.11.2013
 329. 07:18 WAWEL SA - Raport kwartalny Q 3/2013
 330. 07:08 Fed pozostawił politykę monetarną bez zmian (powt.)
 331. 06:59 Unijne wytyczne w sprawie toalet
 332. 06:46 Mix Electronics bliskie bankructwa
 333. 06:44 Dużo wycieczek na koniec sezonu
 334. 06:32 Płaca minimalna zależna od branży i regionu?
 335. 06:18 Dziś Światowy Dzień Oszczędzania
 336. 05:05 PKP Cargo pociągnie GPW?
 337. 01:18 ATLAS ESTATES LTD - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta (1...