Trwa ładowanie...
d1ixzu5
d1ixzu5

Artykuły z dnia: 2013.10.29 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (17/2013)
 2. 00:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmnie...
 3. 00:03 NTT SYSTEM S.A. - Raport kwartalny Q 3/2013
 4. 23:33 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (5/2013)
 5. 21:38 MTBiGM: min. Nowak weźmie udział w debiucie PKP CARGO na giełdzie (komunikat)
 6. 21:18 ATLANTIS - Zawarcie znaczącej umowy ? Umowa zabezpieczonej pożyczki pieniężnej (22/2013)
 7. 21:18 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. (40/2013)
 8. 20:45 Spółki komandytowe nie będą objęte podatkiem CIT
 9. 19:48 SANWIL HOLDING SA - I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.II. Treść projektów uchwał na...
 10. 19:38 Deutsche Bank obniżył rekomendację dla PGE do "trzymaj" z ceną docelową 19,4 zł
 11. 19:35 Portugalski fiskus zatrudni armię kontrolerów
 12. 19:33 Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związan...
 13. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 14. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (154/2013)
 16. 19:18 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (54/2013)
 17. 19:18 WIKANA - Wypowiedzenie umowy kredytu inwestycyjnego zawartej przez spółkę zależną Emitenta (40/2013)
 18. 19:18 Kino Polska TV S.A. - Transakcje na akcjach Kino Polska TV S.A. dokonane przez podmiot blisko zwi...
 19. 19:08 Transakcje pakietowe
 20. 19:08 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki RUBICON PARTNERS
 21. 19:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów
 22. 19:08 GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami NORDIC DEVELOPMENT
 23. 19:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji PKP CARGO
 24. 19:08 GPW: Komunikat - obligacje spółki KRUK
 25. 19:08 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BIOTON
 26. 19:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GRANIT-COLOR
 27. 19:08 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów
 28. 19:08 Alior Bank chce wyemitować do ok. 6,3 mln akcji serii G (opis)
 29. 19:08 GPW: Pierwsze notowanie obligacji GINO ROSSI
 30. 19:03 PCZ S.A. - Sprostowanie do projektów uchwał zgłoszonych na NWZ zwołanego na dzień 18.11.2013 (10/...
 31. 18:53 GPW: Komunikat - ALIOR BANK; PKP CARGO ; SFINKS POLSKA
 32. 18:53 GPW: Animator dla obligacji GETIN NOBLE BANK
 33. 18:53 GPW: Animator obligacji GINO ROSSI
 34. 18:53 Alior Bank chce wyemitować do ok. 6,3 mln akcji serii G
 35. 18:48 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii AC (6...
 36. 18:45 Prezydent obiecuje zmiany podatkowe korzystne dla dużych rodzin
 37. 18:38 UniCredit podwyższa rekomendację dla Open Finance do "kupuj" z ceną docelową 22,1 zł
 38. 18:33 BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)
 39. 18:25 Indeks giełdowy spółek stosujących się do zasad islamu
 40. 18:23 Warimpex wyemitował obligacje zamienne za 16,5 mln zł i korporacyjne za 8,5 mln zł
 41. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 42. 18:23 EBOiR sprzedaje 0,64 proc. akcji BZ WBK
 43. 18:18 SMT SA - Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta (48/2013)
 44. 18:18 ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. (43/2013)
 45. 18:18 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (71/2013)
 46. 18:17 Złoty stabilny przed posiedzeniem FOMC
 47. 18:14 Krytyka reformy OFE dodała optymizmu
 48. 18:12 Problemy popytu?
 49. 18:10 Rada nadzorcza ZUS: czas na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE zbyt krótki
 50. 18:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.10.2013
 51. 18:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 52. 18:08 Wyłączając skutki reformy OFE, w '14 deficyt fin. publ. 3,5-3,8 proc. PKB - Moody's (opinia)
 53. 18:03 Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie...
 54. 18:03 ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę powiązaną (29/2013)
 55. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 56. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 2,38 proc. z 2,34 proc. - NBP
 57. 17:48 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (85/2...
 58. 17:48 BORYSZEW - Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 listopada 2013 roku (82/2013)
 59. 17:48 BORYSZEW - Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A., zwołanego na 25 listopada 2013 roku (81/2013)
 60. 17:48 ABBEY HOUSE S.A. - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę powiązaną (28/2013)
 61. 17:38 Przedział cenowy w ofercie Mercator Medical ustalony na 11,5-13,5 zł
 62. 17:35 Na polskie innowacyjne firmy czeka 787 mln zł
 63. 17:33 WARIMPEX - Warimpex has successfully placed convertible bonds and corporate bonds (21/2013)
 64. 17:33 WARIMPEX - Warimpex skutecznie uplasował obligacje zamienne i korporacyjne obligacje zwykłe (21/2...
 65. 17:33 IMPEXMET - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Impex...
 66. 17:33 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta. (39/2013)
 67. 17:25 Średnie spółki tracą wigor, duże idą w górę
 68. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2729,38 pkt (+0,57%)
 69. 17:23 Raiffeisen podnosi cenę docelową dla Grupy Kęty do 200 zł, rekomenduje "trzymaj"
 70. 17:22 Bezsilny ECB?
 71. 17:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA INVENT...
 72. 17:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu (106/2013)
 73. 17:18 MAGELLAN S.A. - Autopoprawki do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...
 74. 17:10 Tygodniowy raport z rynku surowców: Kukurydza - atrakcyjne ceny dla kupujących
 75. 17:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 77. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.10.2013
 78. 17:03 W INVESTMENTS - Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację poprzez utworzenie wspólnego pr...
 79. 17:03 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (105/2013)
 80. 17:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zapowiedź możliwej korekty prognozy skonsolidowanych wyników fina...
 81. 16:53 Rafako rezygnuje ze współpracy z CPECC i NCPE przy realizacji kontraktu w Jaworznie (aktl.)
 82. 16:53 Coraz chętniej ubezpieczamy groby
 83. 16:50 Gazprom: próbne wydobycie gazu łupkowego w Polsce - niezadowalające
 84. 16:50 TK rozpatrzy przepis o godzinach otwierania i zamykania sklepów
 85. 16:48 IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IN POINT S....
 86. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 16:38 KNF nie pozostawia na zmianach w systemie emerytalnym suchej nitki
 88. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (122/2013)
 89. 16:33 AMREST - RB 99/2013 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał...
 90. 16:33 ProxyAd S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 91. 16:33 TELL - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (55...
 92. 16:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - [Exillon Energy Plc] (144/2013)
 93. 16:23 Rynki czekają na decyzję i komunikat FOMC; PLN stabilny z możliwością umocnienia (opis)
 94. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 7223,00 za tonę
 96. 16:18 JSW S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (43/2013)
 97. 16:18 PKP CARGO S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A (10/2013)
 98. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:08 Ceny w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosły w VIII '13 rdr o 4,7 proc. - GUS
 100. 16:08 Ceny w imporcie w przemyśle wzrosły w VIII '13 o 0,2 proc. rdr - GUS
 101. 16:03 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie umowy z firmą AKROPOL Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzial...
 102. 16:03 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Disposal of a large shareholding - EGNARO (30/2013)
 103. 15:56 Mama na rynku pracy - czego obawiają się pracodawcy?
 104. 15:55 Towarzystwa emerytalne: proponowane zmiany w systemie to koniec funduszy
 105. 15:53 MNiSW: uczelnie będą mogły korzystać z rachunków BGK (komunikat)
 106. 15:48 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Acquisition of a large shareholding - BELGOMET, s.r.o. (29/2013)
 107. 15:47 Lekarz wyrzucony z pracy, bo nie udzielił pomocy
 108. 15:38 CAR sektora bankowego pod koniec IX '13 wynosił 15,66 proc.
 109. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA powołanie do zarządu pana Macieja Karasińskiego
 111. 15:35 NSA: każdy dom powinien mieć dostęp do bieżącej wody
 112. 15:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - [Daily Mail & General Trust Plc] (143/2013)
 113. 15:33 FAMUR S.A. - Nabycie znaczących aktywów (46/2013)
 114. 15:33 FAMUR S.A. - Nabycie znaczących aktywów (45/2013)
 115. 15:33 ATENDE S.A. - Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego (33/2013)
 116. 15:33 MISPOL S.A. - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ MISPOL S.A. (103/2013)
 117. 15:33 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (47/2013)
 118. 15:32 Ile warte jest 200 tys. zł na mieszkaniowym rynku wtórnym?
 119. 15:31 Rząd naprawia błąd. Zawieszone emerytury będą wypłacone
 120. 15:30 Prezes holenderskiego Rabobanku ustąpił po skandalu
 121. 15:23 Rząd zaakceptował zmniejszenie dotacji na drogi lokalne
 122. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 123. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:23 Rząd za podpisaniem umowy ze Słowacją dot. budowy połączenia gazowego
 125. 15:18 MISPOL S.A. - Zwołanie NWZ MISPOL S.A. (102/2013)
 126. 15:18 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (140/2013)
 127. 15:18 LIBET S.A. - Nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu. (24/2013)
 128. 15:18 DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank Supervisory Board extends contract of Jürgen Fitschen (9/2013)
 129. 15:18 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (390/2013)
 130. 15:18 GINO ROSSI S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A . (66/2013)
 131. 15:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 132. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 133. 15:18 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał pierwszy kontrakt na rynku niemieckim. (47/2013)
 134. 15:18 BUDIMEX - Hala sportowa Politechniki Poznańskiej ? nowy kontrakt Budimeksu SA (66/2013)
 135. 15:17 Będą prześwietlać konta kandydatów do pracy?
 136. 15:13 Fundusze: tylko jedna na cztery złotówki ulokowana jest w akcjach
 137. 15:08 DM IDM podnosi ceny docelowe dla LPP, CCC i Vistuli
 138. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:08 DM IDM SA podniósł cenę docelową akcji PGNiG do 5,7 zł, nadal zaleca "trzymaj"
 140. 14:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 141. 14:53 Aegon PTE SA powołanie członka zarządu.
 142. 14:53 ING OFE informuje
 143. 14:48 EUROCASH - Korekta raportu bieżącego nr 39/2013 (40/2013)
 144. 14:48 ARCUS S.A. - Wniosek o umorzenie akcji własnych Spółki. (34/2013)
 145. 14:48 GINO ROSSI S.A. - Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu. (65/2013)
 146. 14:48 RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (26/2013)
 147. 14:35 Chcemy pokazać, że Polska jest nowoczesnym krajem
 148. 14:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (25/2013)
 149. 14:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji w wezwaniu oraz zmianie stanu posiadania akc...
 150. 14:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (43/2013)
 151. 14:33 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy faktoringowej (72/2013)
 152. 14:33 FEERUM S.A. - Zmiana terminu przekazywania raportu kwartalnego za III kwartał 2013. (40/2013)
 153. 14:23 Na Węgrzech obniżka stóp procentowych
 154. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 14:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E (87/2013)
 157. 14:18 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku ...
 158. 14:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy serii C (88/2013)
 159. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 160. 14:08 Firmy z ZFDF sprzedały w III kw. '13 kredyty hipot. za 3,2 mld zł, wzrost 8,9 proc. kdk
 161. 14:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (173/2013)
 162. 14:03 11 BIT STUDIOS S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 28.10...
 163. 14:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...
 164. 13:54 Ubezpieczenie OC rowerzysty. To nie takie proste
 165. 13:53 Komunikat ze 196 posiedzenia KNF
 166. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 13:53 Lotos może w '14 zdecydować o całkowitej lub częściowej sprzedaży Lotosu Kolej
 168. 13:50 Kosiniak-Kamysz: Państwo wypłaci pieniądze pokrzywdzonym emerytom
 169. 13:48 EKO EXPORT S.A. - Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfe...
 170. 13:45 Sprzedaż detaliczna w USA we wrześniu spadła o 0,1 proc. mdm
 171. 13:38 Lotos wyda w '13 na inwestycje do 0,8 mld zł, a w '14 ok. 1 mld zł
 172. 13:38 Lotos w XI może poinformować o ewentualnych przejęciach w Norwegii
 173. 13:35 FOR: zmiany w systemie emerytalnym uderzą w przyszłe pokolenia
 174. 13:35 IBnGR: w III kwartale br. PKB wzrosło o 1,8 proc. rok do roku
 175. 13:33 SERINUS ENERGY INC. - Orurowanie jako potencjalnie produkcyjnego odwiertu Olgowskoje-24 na Ukrain...
 176. 13:33 UNIBEP S.A. - Decyzja GPW dotycząca wprowadzenia do obrotu 230 452 akcji spółki UNIBEP S.A. (46/2...
 177. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 178. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 179. 13:22 Nowa cyfrowa poczta
 180. 13:18 KRUK S.A. - Zawarcie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy poręczenia oraz aneksów do umów kredytowy...
 181. 13:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - RESULTS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WITH ...
 182. 13:17 Minister pracy nigdy nie powiedział, że "za 1200 zł można spokojnie żyć"
 183. 13:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 13:08 Lotos nie oczekuje znaczącej poprawy sytuacji makro w '14
 185. 12:50 MPiPS: od 130 do 260 mln zł potrzeba na wdrożenie systemu porad prawnych
 186. 12:47 Najmniejsze firmy płacą najmniej. Przynajmniej na papierze
 187. 12:38 UniCredit podniósł cenę docelową akcji Robygu do 2,78 zł, rekomenduje "kupuj"
 188. 12:38 Wskaźnik klimatu konsumenckiego w X spadł o 5,6 pkt. do -29,3 pkt. - TNS Polska
 189. 12:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (92/2013)
 190. 12:25 Operator viaTOLL nie zgadza się z raportem NIK
 191. 12:18 DREWEX S.A. - Uaktualnione propozycje układowe (44/2013)
 192. 12:18 DREWEX S.A. - Realizacja zobowiązań Umowy Inwestycyjnej (43/2013)
 193. 12:18 ENERGOINSTAL S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. (18/2013)
 194. 12:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarz...
 195. 12:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (142/2013)
 196. 12:18 BRE - Ustalenie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA jednolitego tekstu Statutu Banku (112/2013)
 197. 12:18 INPRO S.A. - Postanowienie Sądu o uzupełnieniu treści wpisu hipoteki na nieruchomości, której spó...
 198. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 199. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 210/A/NBP/2013
 200. 12:08 Rafako rezygnuje ze współpracy z CPECC i NCPE w ramach kontraktu w Jaworznie
 201. 12:08 Polska sprzedała blisko 3,7 mln uprawnień do emisji CO2
 202. 12:04 Utrata miejsc pracy
 203. 11:53 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 4,3 proc. rdr - PUDS
 204. 11:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Quadro Investment S.A. w Wars...
 205. 11:48 PKP CARGO S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki PKP C...
 206. 11:48 UniCredit - UNICREDIT S.P.A.: LAUNCH OF AN ACCELERATED BOOKBUILDING ON 6.7% OF THE ORDINARY SHARE...
 207. 11:48 PKP CARGO S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji spółki PKP CARGO S.A. (8/2013)
 208. 11:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza - Quadro Investment S.A. w Warszawie, ...
 209. 11:47 Rząd chce sam zbudować A1 i potem dużo na niej zarabiać
 210. 11:40 Wynagrodzenia w Niemczech
 211. 11:38 UOKiK ws. kary dla spółki Intrum Justitia (komunikat)
 212. 11:33 RAFAKO - Zaprzestanie współpracy z NCPE oraz CPECC na projekcie Jaworzno. Ujawnienie warunków han...
 213. 11:33 KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodark...
 214. 11:30 NBP: radzi przemyśleć zasadność zakazu inwestowania OFE w obligacje
 215. 11:25 Rurociąg Brody-Adamowo wśród projektów Wspólnoty Energetycznej
 216. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 217. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 218. 11:18 DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank reports third quarter 2013 net income of EUR 51 million impacted...
 219. 11:18 TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG (18/2013)
 220. 11:18 MARKA S.A. - Odpowiedź na odpis pozwu otrzymany przez Spółkę w dniu 14 października 2013 r. (24/2...
 221. 11:18 FASING - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmniejszenie liczby członków Zarządu Spółki. (...
 222. 11:18 MISPOL S.A. - Umorzenie postępowań w przedmiocie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności...
 223. 11:18 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z IMPEXRUR S.A. (29/2013)
 224. 11:08 Z powodu podziemnego pożaru JSW straci w tym roku ok. 50 tys. ton węgla
 225. 11:08 Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w X wzrósł do 82,6 pkt. - Ipsos
 226. 11:08 NBP uważa, że system emerytalny musi ulec zmianie, zwraca uwagę na ryzyko prawne
 227. 11:05 Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w październiku wzrósł do 82,6 pkt.
 228. 11:05 Czy przejęcie aktywów OFE to wywłaszczenie?
 229. 10:56 Umowy o pracę – co się w nich kryje?
 230. 10:53 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 22.501,72 mln zł - NBP
 231. 10:53 Zmiany w OFE zgodne z Konstytucją - Bielecki, Rada Gospodarcza
 232. 10:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 233. 10:46 Skrócą tygodniowy czas pracy?
 234. 10:41 Dolar delikatnie mocniejszy, ale nie na długo
 235. 10:38 MSZ: spotkanie doradców prawnych ministerstw spraw zagranicznych (komunikat)
 236. 10:38 Zmiany w OFE zgodne z Konstytucją, bez znamion wywłaszczenia - Kosiniak-Kamysz
 237. 10:36 Kolejny już raz rynki czekają na komunikat FED
 238. 10:23 PGNiG testuje przepływ gazu przez punkt wyjścia Hermanowice na granicy z Ukrainą
 239. 10:18 UNIBEP S.A. - Decyzja KDPW dotycząca warunkowej rejestracji 230 452 akcji zwykłych na okaziciela...
 240. 10:15 Z powodu podziemnego pożaru JSW straci w tym roku ok. 50 tys. ton węgla
 241. 10:08 MF chce, aby limit inwestycji OFE w akcje trwał do 30.6 2016 roku
 242. 10:07 Design wkracza do nekropolii
 243. 09:53 Oczy rynków zwrócone na Fed
 244. 09:49 Oczekiwanie na silniejsze bodźce
 245. 09:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 246. 09:38 Wzrost PKB w '14 może być wyższy niż 2,5 proc. - Koziński
 247. 09:33 Zatrudnienie i zarobki poszybowały w górę
 248. 09:23 Rynki wykupione przed decyzją FOMC
 249. 09:16 NIK o sieci viaTOLL: bramownice nie spełniają norm, zagrażają kierowcom
 250. 09:12 To tutaj robi się biznes
 251. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2717,69 pkt (+0,13%)
 252. 09:04 Stabilizacja przed posiedzeniem FOMC
 253. 09:03 HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiazany - korekta (33/2013)
 254. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 109,15-109,17 USD za baryłkę
 255. 08:48 Spokojny handel na złotym, trwa wyczekiwanie na FED
 256. 08:48 ORBIS - Rezygnacja osoby nadzorującej (22/2013)
 257. 08:38 Segment produkcji i handlu Lotosu miał w III kw. 297,8 mln zł zysku operacyjnego (opis)
 258. 08:35 Łatwiej w Polsce robić biznes
 259. 08:33 P. Woźniak: przeciwnicy gazu łupkowego są zbyt emocjonalni
 260. 08:30 Mafia morduje emerytów, by przejąć ich mieszkania
 261. 08:23 Lotos miał w III kw. 337,2 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu (opis)
 262. 08:18 SMT SA - Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. (47/2013)
 263. 08:18 HYDROTOR - nabycie akcji przed podmiot powiazany (33/2013)
 264. 08:16 Z urzędu do klubu go-go
 265. 08:08 MG: Polska coraz wyżej w rankingu Banku Światowego "Doing Business" (komunikat)
 266. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (80/2013)
 267. 07:53 Lotos miał w III kw. 337,2 mln zł zysku netto, lepiej od kosensusu
 268. 07:53 Segment produkcji i handlu Lotosu miał w III kw. 297,8 mln zł zysku operacyjnego
 269. 07:33 PROTEKTOR - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku (20/2013)
 270. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 X - 31 X
 271. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 29.10 - 31.10.2013
 272. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 29.10-31.10.2013
 273. 07:18 GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 274. 07:03 GRUPA LOTOS - Zmiana metodologii liczenia modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A. (25/2013)
 275. 06:50 Z urzędu pracy do klubu go-go
 276. 06:15 Portugalia: Podwyżka VAT w gastronomii dała budżetowi 272 mln euro
 277. 06:13 Wyremontowano ekskluzywną motorówkę Cyrankiewicza