Trwa ładowanie...
d1givdj
d1givdj

Artykuły z dnia: 2013.10.18 - finanse.wp.pl

 1. 23:00 Na Wall Street zwyżki i najlepszy tydzień od trzech miesięcy
 2. 22:33 INTAKUS S.A. - Rejestracja zmiany w Statucie Spółki oraz ujawnienie z urzędu informacji o zakończ...
 3. 21:53 Podczas wizyty w RPA premier spotkał się z Polonią (komunikat)
 4. 21:33 WOJAS S.A. - Zbycia aktywów o znacznej wartości (24/2013)
 5. 21:33 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A.- informacja o transakcji osoby zobowiązanej (12/2013)
 6. 21:00 Nietrafione kredyty w Hiszpanii przekroczyły 12 proc. całości pożyczek
 7. 20:48 BOA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (6/2013)
 8. 20:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Zmiana stanu posiadania (25/2013)
 9. 19:48 GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (24/2013)
 10. 19:48 WIKANA - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013
 11. 19:48 WIKANA - Uzupełnienie raportu okresowego Grupy Kapitałowe Wikana za I półrocze 2013 (37/2013)
 12. 19:38 GPW: Szczególne oznaczenie spółki RICHTER MED.
 13. 19:33 PROCHEM - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pod nazwą "POROZUMIENIE PHC" dające prawo do wyko...
 14. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie zawieszania obrotu akcjami POL-AQUA (36/2...
 16. 19:08 Polimex na początku przyszłego tygodnia podpisze aneks ws. obsługi zadłużenia
 17. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:03 PROCHEM - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2...
 19. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 20. 18:53 Enea planuje przeznaczyć 20 mld zł na inwestycje w latach 2014-2020 (opis)
 21. 18:50 Komisarz UE grozi Rosji sprawą w WTO w razie dalszych barier wobec Litwy
 22. 18:48 PROCHEM - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów ...
 23. 18:48 KANIA - Rejestracja zmian Statutu Spółki (43/2013)
 24. 18:44 Zaplątany w kablówkę
 25. 18:38 Enea planuje przeznaczyć 20 mld zł na inwestycje w latach 2014-2020
 26. 18:33 IMPERA - zawarcie umowy znaczącej (104/2013)
 27. 18:33 B3SYSTEM - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów (70/2013)
 28. 18:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (18/2013)
 29. 18:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (19/2013)
 30. 18:33 A.P.N. PROMISE S.A. - Transakcje nabycia akcji Spółki ? przekroczenie progu 5.000 EURO (4/2013)
 31. 18:33 W INVESTMENTS - Powierzenie Panu Karolowi Szymańskiemu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcz...
 32. 18:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (17/2013)
 33. 18:18 PROCHEM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Proche...
 34. 18:18 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (16/2013)
 35. 18:18 W INVESTMENTS - Zgoda Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego (114/2013)
 36. 18:18 GINO ROSSI S.A. - Zbycie znaczego pakietu akcji. (60/2013)
 37. 18:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzgodnienie wstępnych warunków drugiego etapu restrukturyzacji zadłużenia fin...
 38. 18:18 W INVESTMENTS - Powierzenie Panu Piotrowi Sawali funkcji Wiceprezesa Zarządu (115/2013)
 39. 18:08 Transakcje pakietowe
 40. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 18:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 42. 18:03 ENEA - Zatwierdzenie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 ? 2020 (32/2013)
 43. 17:53 Arcelor Mittal Distribution Solutions wnioskuje o upadłość likwidacyjną Polimeksu
 44. 17:53 Skrót wiadomości - piątek, 18 października, 17.30
 45. 17:53 Stawka Polonia spadła do 2,33 proc. z 2,37 proc. - NBP
 46. 17:52 Podwyższona zmienność na GPW
 47. 17:51 GPW słabsza od świata
 48. 17:50 UE i Kanada zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu
 49. 17:48 GETIN - Nabycie akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Białoruski Bank Małego Biznesu" (37/2013)
 50. 17:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (39/2013)
 51. 17:45 WIG30 na zamknięciu spadł o 0,21 proc. i wyniósł 2645,30 pkt
 52. 17:38 MSZ: drugi polsko-francuski dialog strategiczny (komunikat)
 53. 17:38 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Mercator Medical (opis)
 54. 17:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek firmy Arcelor Mittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. o ogłos...
 55. 17:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek firmy Instal Bełchatów sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości (144/2013)
 56. 17:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (31/2013)
 57. 17:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 58. 17:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (32/2013)
 59. 17:33 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 60. 17:33 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 61. 17:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Udzielenie przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczeń zobowiązań kredytowyc...
 62. 17:23 MSZ: uroczystości w 330. rocznicę bitwy pod Parkanami (komunikat)
 63. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2657,38 pkt (-0,21%)
 64. 17:19 Relatywnie spokojny koniec tygodnia
 65. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (147/2013)
 66. 17:18 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (32/2013)
 67. 17:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 68. 17:18 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 69. 17:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA (22/2013)
 70. 17:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii E (82/2013)
 71. 17:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 72. 17:18 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości zamówień na naczepy dla LINK Sp. z o.o. progu 10% kapitałów...
 73. 17:18 PBG - Pismo od Akcjonariusza dostarczone Spółce w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó...
 74. 17:15 Eksperci: koniunktura w budownictwie poprawi się w przyszłym roku
 75. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 77. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.10.2013
 78. 17:05 Rosjanie kwestionują jakość importowanych owoców
 79. 17:03 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 80. 17:03 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 81. 17:03 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2013)
 82. 17:03 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...
 83. 17:03 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2013)
 84. 17:03 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (32/2013)
 85. 17:01 Odroczenie problemu zwiększa kłopoty USA
 86. 17:01 Odroczenie problemu zwiększa kłopoty USA
 87. 16:48 SOBIESKI - Komunikat o wejściu w życie umowy utrzymania płynności akcji BELVEDERE (25/2013)
 88. 16:48 KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozu...
 89. 16:48 NETIA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (42/2013) (42/2013)
 90. 16:48 PKP CARGO S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2013)
 91. 16:48 CASPAR AM SA - Nabycie akcji emitenta przez Członka Zarządu (6/2013)
 92. 16:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp...
 93. 16:33 TVN - Transakcja Sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki. (56/2013)
 94. 16:33 ENERGOPLD - Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podwykonawczej na wykonanie zbiorników paliw...
 95. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:23 Złoty słabszy, ale w perspektywie powinien zyskiwać (opis)
 97. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o zamiarze połączenia i o planie połączenia (81/2013)
 100. 16:18 PGNIG - Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA w kontekście poda...
 101. 16:18 KUPIEC S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. (11/2013)
 102. 16:15 MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy
 103. 16:10 Bydgoska Pesa dostarczy 10 pociągów dla Małopolski za 132,1 mln zł
 104. 16:08 Udany tydzień dla polskiej waluty
 105. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:08 Kompania Węglowa wyemituje obligacje o wartości 1,23 mld zł (aktl.)
 107. 16:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości (19/2013)
 108. 16:03 KUPIEC S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Kupiec S.A. (10/2013)
 109. 15:59 Kłopoty z płacą minimalną w Niemczech
 110. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 111. 15:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7269,50 za tonę
 113. 15:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Mercator Medical
 114. 15:48 IN POINT S.A. - Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w...
 115. 15:33 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadze...
 116. 15:33 ELBUDOWA - Znaczące umowy kredytowe (28/2013)
 117. 15:33 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 118. 15:33 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadze...
 119. 15:33 INFOSCOPE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 120. 15:33 MEGARON S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finan...
 121. 15:23 MF zaoferuje 22.X obligacje OK0116, IZ0823, DS1023 za 8,0-12,0 mld zł
 122. 15:20 Analitycy: ceny paliw na stacjach mogą nieznacznie spaść
 123. 15:18 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 124. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 125. 15:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (11/2013)
 126. 15:18 ALTERCO - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 listopada 2013 r (45/2013)
 127. 15:18 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 128. 15:18 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 129. 15:12 Polaku! Jedź do Holandii, tam nas cenią
 130. 15:08 GPW: Zmiana nazwy skróconej LOYD SA
 131. 15:08 Barnier: chcemy stworzyć jednolity rynek 28 państw członkowskich UE
 132. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 134. 15:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych we wrześniu 2013 roku (37/2013)
 135. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 14:53 W dn. 6-13.X drożała wieprzowina, zboża i olej rzepakowy - ZSRIR (tabela)
 137. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (150/2013)
 138. 14:48 ZETKAMA SA - Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki (18/2013)
 139. 14:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Grupą Famur (24/2013)
 140. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 14:35 Rosja zamierza wydobywać syberyjską ropę wspólnie z Chinami
 142. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ...
 143. 14:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Zawarcie znaczacej umowy (1/2013)
 144. 14:28 Tysiące ludzi na bruku po zwolnieniach grupowych!
 145. 14:25 GUS podał dane o liczbie oddanych mieszkań
 146. 14:23 Liczba oddanych mieszkań we IX spadła o 0,1 proc. rdr - GUS
 147. 14:23 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań we IX wzrosła o 5,2 proc. rdr - GUS
 148. 14:23 Liczba rozpoczętych budów mieszkań we IX wzrosła o 1,1 proc. rdr - GUS
 149. 14:23 Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego firmach najwyższy od trzech lat - Sage
 150. 14:20 Piechociński: jeśli projekt o OZE będzie opóźniany - złoży go PSL
 151. 14:18 IZOLACJA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (13/2013)
 152. 14:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (379/2013)
 153. 14:18 ERG - Transakcje na wartość umowy znaczącej (28/2013)
 154. 14:18 ACTION S.A. - Nabycie praw z akcji przez osobę zarządzającą (50/2013)
 155. 14:08 Rafako zbuduje kocioł fluidalny dla Synthos Dwory 7 za 151,65 mln zł netto
 156. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 157. 14:05 SN: wierzyciel płaci komornikowi, gdy nie starcza majątku dłużnika
 158. 14:03 INPRO S.A. - Złożenie skargi na orzeczenie Sądu w sprawie wpisu hipoteki na nieruchomości, której...
 159. 14:03 BANKBPH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., przekazanie projektów uchw...
 160. 14:03 ACTION S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego (49/2013)
 161. 13:55 Co dalej ze sklepami Praktikera w Polsce?
 162. 13:53 Kompania Węglowa wyemituje obligacje o wartości 1,23 mld zł
 163. 13:48 EMMERSON REALTY S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walny...
 164. 13:38 Morgan Stanley zanotował w III kw. zysk 50 centów na akcję, oczekiwano 40 centów
 165. 13:33 MABION S.A. - Uzyskanie zgody ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne leku MabionC...
 166. 13:30 Tauron uruchomił trzecią co do wielkości farmę wiatrową w Polsce
 167. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 168. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 169. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 20 gr
 170. 13:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:23 ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj" (opis)
 172. 13:20 Jak Niemcy marnotrawią swoje pieniądze
 173. 13:15 100 dolarów za przyjście w poniedziałek do pracy
 174. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 13:08 Barclays obniżył rekomendację Alior Banku do "równoważ", a cenę docelową do 83 zł (opis)
 176. 13:08 Tauron otworzył farmę wiatrową Marszewo o mocy 82 MW
 177. 13:03 RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy z firmą Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
 178. 13:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2013)
 179. 13:03 KRKA - Acquisition of treasury shares (46/2013)
 180. 13:03 SERINUS ENERGY INC. - Niekomercyjnie wartości przepływu gazu w odwiercie Uskok Lukut-1 w Brunei (...
 181. 12:48 IMPEXMET - Zmiana wpisu w rejestrze zastawów (80/2013)
 182. 12:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (96/2013)
 183. 12:48 INSTALKRK - Zmiana znaczącej umowy (31/2013)
 184. 12:37 Dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Kto ma do nich prawo?
 185. 12:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? ...
 186. 12:33 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (133/2013)
 187. 12:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (1...
 188. 12:23 MAC ws. wizyty ministra Boniego w Seulu (komunikat)
 189. 12:23 BESI obniżył cenę docelową Alior Banku do 70 zł, rekomenduje "sprzedaj"
 190. 12:18 ALMA - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F (19/2...
 191. 12:16 Sukces National Achievers Congress!
 192. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 203/A/NBP/2013
 193. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 194. 12:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKOBOX SA
 195. 12:08 MF wybrało dilerów SPW na 2014 rok
 196. 12:08 KNF oczekuje zmian w księgowaniu przychodów z bankassurance w kilku mniejszych bankach
 197. 12:04 Portugalia: państwo wymaga, ale samo nie płaci zobowiązań
 198. 11:55 Białorusini jeżdżą na zakupy także na Ukrainę
 199. 11:53 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym
 200. 11:48 RELPOL - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (20/2013)
 201. 11:48 ACTION S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. (48/2013)
 202. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 203. 11:38 Barclays obniżył rekomendację dla Alior Banku do "równoważ"
 204. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 205. 11:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 206. 11:33 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki...
 207. 11:32 Dolar znalazł krótkoterminowe dno?
 208. 11:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 209. 11:23 Polakom może być trudniej żyć i pracować w Norwegii
 210. 11:18 EMC - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...
 211. 11:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rejestracja warunkowa akcji serii C w KDPW (63/2013)
 212. 11:15 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym
 213. 11:08 CIR: blog rządu - nowy wpis Marka Biernackiego (komunikat)
 214. 11:01 Ministrze weź moją pracę za 1 200 zł
 215. 10:56 Na dodatkową emeryturę odkładaj nie mniej niż 10 proc. zarobków
 216. 10:55 Prezydent podpisał nowelę Prawa farmaceutycznego
 217. 10:54 Filozof na rynku pracy
 218. 10:53 DI BRE Banku podwyższył cenę docelową Asseco Poland do 51,3 zł, podtrzymuje "trzymaj"
 219. 10:53 PKB w III kw. wzrósł o ok 2,0 proc., w całym '13 szansa na 1,5 proc. - Durjasz, RG
 220. 10:53 Nastroje inwestorów indywidualnych w USA poprawiły się - AAII
 221. 10:53 Zawody przyszłości
 222. 10:51 Na jak długo Amerykanie umocnili złotego
 223. 10:51 Wars robi ofensywę na polskie dworce
 224. 10:45 Odzyskanie VAT-u za niezapłacone faktury
 225. 10:41 Kompensata
 226. 10:37 Monitoring należności
 227. 10:34 Nowe maksima na Wall Street po wynikach Google
 228. 10:23 MS: IV transza deregulacji - ruszyły sondażowe konsultacje online (komunikat)
 229. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.479,17 mln zł - NBP
 230. 10:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 231. 10:03 Zmora sklepów. Złodzieje już zacierają ręce
 232. 09:53 Po kompromisie w USA rynki ożyły; PLN ustabilizuje się wobec euro i zyska wobec USD
 233. 09:48 WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w ...
 234. 09:44 Niewidzialna ręka rynku
 235. 09:38 Do 22 X trwa rekrutacja do Akademii Mediów - projektu Fundacji im. Lesława Pagi i GPW
 236. 09:38 Alior może mieć w III kw. stratę, w I poł. '14 może podnieść kapitał (opinia)
 237. 09:33 WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w ...
 238. 09:23 Cena ropy Brent w Londynie na XII - 109,37-109,39 USD za baryłkę
 239. 09:23 Warimpex sprzedał biurowiec Le Palais za 31 mln euro
 240. 09:23 Dr.Kalliwoda obniżył wycenę Grupy Nokaut do 4 zł, nadal zaleca "kupuj"
 241. 09:23 BofA ML obniża rekomendację Banku Handlowego do "poniżej rynku"
 242. 09:20 Sądny dzień banków na GPW
 243. 09:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (59/2013)
 244. 09:18 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze...
 245. 09:12 Amerykanie wracają do pracy (WIDEO)
 246. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2657,38 pkt (+0,25%)
 247. 09:03 Ile mężczyzna może zarobić na płatnym seksie?
 248. 09:00 Komornik puka do Krauzego
 249. 08:57 Dane z Chin mogą pomóc bykom
 250. 08:55 Dolar traci na znaczeniu
 251. 08:53 Z funduszy FI rynków wschodzących w ciągu tygodnia odpłynęło 536 mln USD - EPFR
 252. 08:53 Dragados chce przymusowo wykupić 3,82 proc. akcji Pol-Aquy po 3,92 zł za papier (opis)
 253. 08:50 Dolar najtańszy od lutego
 254. 08:48 Rozstrzyganie sporów z bankami czy ubezpieczycielami będzie łatwiejsze i krótsze
 255. 08:44 Kopex stawia na ekspansję globalną
 256. 08:38 Dragados chce przymusowo wykupić 3,82 proc. akcji Pol-Aquy po 3,92 zł za papier
 257. 08:33 WIKANA - Podpisanie porozumienia do umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta z Henpol Sp. z ...
 258. 08:23 GPW zawiesza od 18 października obrót akcjami Pol-Aqua
 259. 08:23 ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj"
 260. 08:18 KANIA - Komunikat GPW w sprawie ostatniego notowania obligacji serii B (42/2013)
 261. 08:08 JP Morgan obniżył rekomendację Alior Banku do "niedoważaj", cena docelowa 69 zł
 262. 08:08 Kernel w I kw. roku obrotowego 2014 zwiększył sprzedaż zboża o niemal 74 proc.
 263. 08:02 Proporcjonalna reakcja na złotym, umocnienie długu
 264. 07:59 Rosną oczekiwania studentów wobec pracodawców (WIDEO)
 265. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 18 października
 266. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 267. 07:47 Hanna Gronkiewicz - Waltz zataiła informacje o premiach?
 268. 07:46 Uczelnie zawodowe najlepiej odpowiadają lokalnym rynkom pracy
 269. 07:44 140 lekarzy ze szpitala nadal na wypowiedzeniach
 270. 07:38 MF sprzedało obligacje za 700 mln EUR, w IV kw. możliwe dalsze emisje zagr. - Kowalczyk z MF
 271. 07:33 KERNEL HOLDING S.A. - AKTUALIZACJA INFORMACJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KERNEL HOLDING S.A. ZA 3 MIES...
 272. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 17 października
 273. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 X - 19 XI
 274. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 18.10 - 31.10.2014
 275. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 21.10-13.12.2013
 276. 06:44 Iustitia: brak orzeczeń w 34 zreformowanych placówkach
 277. 06:40 Zaległy czynsz i spory prawne - przyczyną opóźnień w spółdzielniach
 278. 06:35 Rząd spycha kasę z torów na drogi
 279. 06:35 Spółdzielnie nadal zarządzają prywatnymi mieszkaniami
 280. 05:15 Pieniądze rosną na drzewach
 281. 05:05 "Czyściciele" przegrali
 282. 04:20 Kanada i Unia Europejska mają podpisać umowę o wolnym handlu
 283. 03:30 Rząd sabotuje łupki
 284. 03:00 Chiński producent telewizorów w Polsce liczy na futbol
 285. 02:35 Pentagon zaniepokojony skutkami blokady budżetowej