Trwa ładowanie...
db16j98
db16j98

Artykuły z dnia: 2013.10.04 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? Zawarcie porozumienia dodatkowego do aneksu do umowy rest...
 2. 22:50 USA: Na koniec tygodnia na Wall Street lekkie wzrosty
 3. 22:48 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na NWZ akcjonariuszy P...
 4. 21:18 KERNEL HOLDING S.A. - DIVESTMENT OF NON-CORE FARMING ENTERPRISES (27/2013)
 5. 20:48 AMREST - RB 87/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 6. 20:15 GDDKiA podpisała umowę na dokończenie budowy autostrady A1 do granicy
 7. 20:05 MF za rozszerzeniem SSE na nowe tereny inwestycyjne Częstochowy
 8. 19:53 Związki z Kompanii Węglowej chcą wstrzymania restrukturyzacji
 9. 19:48 PRÓCHNIK - RB 43/2013 - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania. (43/2013)
 10. 19:48 PRÓCHNIK - RB 44/2013 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (4...
 11. 19:40 Portugalia chce wprowadzić podatek dla firm energetycznych
 12. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 13. 19:18 LPP - Zbycie akcji LPP SA (32/2013)
 14. 19:18 DIGITAL AVENUE S.A. - Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej ...
 15. 19:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Emitenta (24/2013)
 16. 19:10 Związki z Kompanii Węglowej chcą wstrzymania restrukturyzacji
 17. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:08 Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej - komunikat
 19. 19:03 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen...
 20. 19:03 TELL - Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A. (54/2013)
 21. 18:55 Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2013 r.
 22. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 18:48 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (4/2013)
 24. 18:48 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 30 September 2013 and 4 October 2013 (5...
 25. 18:45 "Economist": Blokada budżetu USA to symptom poważniejszego problemu
 26. 18:38 Informacja zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 27. 18:33 PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . (14/2013)
 28. 18:30 WIG30 na zamknięciu spadł o 1,00 proc. i wyniósł 2559,40 pkt
 29. 18:25 Morgan Stanley: NBP podniesie prognozy inflacji i PKB za 2014 r.
 30. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 31. 18:15 Gilowska zrezygnowała z zasiadania w RPP - sylwetka
 32. 18:08 MTBiGM: min. Nowak uczestniczył w Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych (komunikat)
 33. 18:08 Gilowska zrzekła się funkcji członka RPP, prezydent ją odwołał - komunikat (opis)
 34. 18:06 Trzeci tydzień konsolidacji
 35. 18:00 Dziekoński: trwają analizy dot. trybu uzupełnienia składu RPP
 36. 17:55 Piechociński: wzrasta wymiana handlowa z Afryką
 37. 17:51 Polska waluta pozostała stabilna
 38. 17:50 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo
 39. 17:48 NETIA - Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emite...
 40. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (134/2013)
 41. 17:48 PROTEKTOR - Zbycie znacznego pakietu akcji (18/2013)
 42. 17:48 GETIN - Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji (31/2...
 43. 17:40 Na GPW ciąg dalszy wyczekiwania
 44. 17:38 Pracownicy Alior Banku sprzedali 678.856 akcji banku
 45. 17:38 Transakcje pakietowe
 46. 17:36 Warszawskie blue chips znów pod presją
 47. 17:33 Komentarz tygodniowy Catalyst: Emisje jak świeże bułeczki
 48. 17:25 W III kw. br. GPW była na drugim miejscu pod względem liczby debiutów
 49. 17:23 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKP Cargo
 50. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2579,98 pkt (-1,00%)
 51. 17:23 Gilowska zrzekła się funkcji członka RPP, prezydent ją odwołał - komunikat
 52. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 4 października, 17.00
 53. 17:18 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2013)
 54. 17:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Przeniesienie praw własności intelektualnej między spółkami zależnymi (18/2...
 55. 17:18 AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta...
 56. 17:18 MAGELLAN S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień...
 57. 17:18 MAGELLAN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31.10.2013 ro...
 58. 17:15 RPP bez Gilowskiej
 59. 17:11 Schyłek zwyżek eurodolara
 60. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 61. 17:08 EBOiR udzieli PEP kredytu w kwocie do 242,7 mln zł na budowę farm wiatrowych
 62. 17:08 W ostatnim tygodniu IX taniały m.in. mięsa i mleko, drożały m.in. zboża - ZSRIR (tabela)
 63. 17:05 W poniedziałek rusza wymiana urządzeń poboru opłat na A4 w Mysłowicach
 64. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 65. 17:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 66. 17:03 ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (40/2013)
 67. 17:03 GINO ROSSI S.A. - Objęcie obligacji serii B przez obligatariuszy. (57/2013)
 68. 17:00 Pat budżetowy w USA uderza w światowe giełdy
 69. 16:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PEIXIN INTERNATIONAL GROUP
 70. 16:53 GPW: Animator obligacji spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
 71. 16:48 REINHOLD POLSKA AB - Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spó...
 72. 16:48 POLICE - Zawarcie umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (37/2013)
 73. 16:48 OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o rozwiązaniu funduszu OPERA Terra FIZ. (...
 74. 16:38 Średnia ważona stopa zwrotu OFE za trzy ostatnie lata wynosi 19,751 proc. - KNF
 75. 16:33 PEP - Zawarcie umowy kredytowej (17/2013)
 76. 16:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą maj...
 77. 16:33 EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA aneks do znaczącej umowy (32/2013)
 78. 16:25 Japonia wykorzystuje więcej paliw kopalnych i zwiększa emisje CO2
 79. 16:25 16 ministrów apeluje do europosłów ws. dyrektywy tytoniowej
 80. 16:23 MAC: studia podyplomowe dla kierowników komórek IT administracji (komunikat)
 81. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:23 Złoty i dług w zawieszeniu, czekają na rozstrzygnięcia z USA (opis)
 83. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 03.10.2013
 84. 16:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 85. 16:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (367/2013)
 86. 16:15 Sytuacja w USA powstrzymuje umocnienie złotego
 87. 16:12 Weź pożyczkę na adres zamieszkania, a wierzyciel cię nie znajdzie
 88. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:08 PAP przydatnym, szybkim źródłem informacji dla analityków - MSLGroup
 93. 16:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 94. 16:03 Kino Polska TV S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgrom...
 95. 15:55 Polska proponuje niższy VAT na e-książki
 96. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7181,00 za tonę
 97. 15:48 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (22/2013)
 98. 15:48 Kino Polska TV S.A. - Rezygnacja członka rady nadzorczej (44/2013)
 99. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (126/2013)
 100. 15:48 LST CAPITAL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną, BALTIC CERAM...
 101. 15:48 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie (23/2013)
 102. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 15:38 MSZ: pożegnalne spotkanie z ambasadorem Pakistanu w Polsce (komunikat)
 105. 15:33 TERMO-REX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad...
 106. 15:33 REGNON S.A. - Wypowiedzenie umowy. (20/2013)
 107. 15:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - [Exillon Energy Plc] (100/2013)
 108. 15:30 Prawnicy: sprzęt cyfrowy umożliwiający kopiowanie powinien podlegać opłacie
 109. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 110. 15:23 CIR: blog rządu - nowy wpis Tomasza Siemoniaka (komunikat)
 111. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:23 Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2013 (tabela)
 113. 15:23 MSZ ws. śmierci Polaka w Sewilli (komunikat)
 114. 15:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Nabycie akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej (35/2013)
 115. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 116. 15:18 STOPKLATKA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 ? sprostowanie oczywistej omyłki pisarskie...
 117. 15:11 Przepis na problemy: liczne kredyty w wielu bankach
 118. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:03 KOFOLA - Dopuszczenie do obrotu giełdowego obligacji KOFOLA VAR/2018 (18/2013)
 120. 15:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (98/2013)
 121. 15:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy PLC (98/2013)
 122. 15:03 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Temat: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ?prze...
 123. 14:59 Jeśli ZUS przejmie obligacje, PTE stracą setki milionów złotych
 124. 14:53 Debata nad limitem długu w USA nie powinna zmienić ratingu państwa - S&P
 125. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 126. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 127. 14:53 MEN ws. artykułu "Rzeczpospolitej" (komunikat)
 128. 14:48 Zagazowano 60 tysięcy kur
 129. 14:48 BETACOM - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy (12/2013)
 130. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (104/2013)
 131. 14:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy zobowiązującej do wniesienia zorganizowanej częśc...
 132. 14:48 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 133. 14:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki MCI MANAGEMENT
 134. 14:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki SCANMED MULTIMEDIS
 135. 14:38 Giełda potrzebuje nowej strategii, by budować centrum finansowe w Warszawie - debata PAP (opis)
 136. 14:38 DM BDM rekomenduje "kupuj" Libet, cena docelowa 3,77 zł
 137. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ATLANTIS
 139. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 140. 14:08 UOKiK: kara dla spółki deweloperskiej Eko-Park z Warszawy (komunikat)
 141. 14:08 Średnia marża detaliczna w cenie litra Pb95 3.X wynosiła 37 gr - BM Reflex
 142. 14:08 Pat budżetowy w USA może być groźny, ale "siać paniki" nie trzeba - Belka
 143. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 14:03 BARCLAYS BANK PLC - Results of Rump Placing (39/2013)
 145. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 13:48 IMPEL - Zmiana daty publikacji raportu okresowego Impel S.A. za III kwartał 2013 roku ? korekta r...
 147. 13:48 MARKA S.A. - Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia ...
 148. 13:48 ELBUDOWA - Znacząca umowa (25/2013)
 149. 13:43 Ostatnie 3 miesiące na zakup materiałów budowlanych i pełny zwrot VAT
 150. 13:40 Analitycy nie wykluczają dalszych spadków cen na stacjach benzynowych
 151. 13:38 GPW powinna zostać całkowicie sprywatyzowana - debata PAP
 152. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 13:30 Coca-Cola nie jest już najbardziej wartościową marką
 154. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 155. 13:23 Twitter chce pozyskać ok. 1 mld USD z emisji akcji
 156. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 157. 13:18 Nie smakowało ci coś z Tesco? Sklep zwróci ci pieniądze
 158. 13:14 Zmiana dostawcy prądu - jak wybrać?
 159. 13:08 Z funduszy FI rynków wschodzących w ciągu tygodnia odpłynęło 229 mln USD - EPFR
 160. 13:03 UNIBEP S.A. - Wprowadzenie obligacji serii B1 i B2 do obrotu na Catalyst (42/2013)
 161. 13:03 KOFOLA - Dojście emisji obligacji KOFOLA VAR/2018 do skutku (17/2013)
 162. 13:03 MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 163. 13:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 14 z dnia 4 październi...
 164. 12:50 Ochrona przed skutkami utraty pracy dla klientów Orange
 165. 12:35 Twitter chce pozyskać ok. 1 mld dolarów z debiutu giełdowego
 166. 12:33 IMMOFINANZ AG - IMMOFINANZ AG: Adjustment of Conversion Prices due to Dividend Distribution (12/2...
 167. 12:33 KRKA - Acquisition of treasury shares (44/2013)
 168. 12:30 Rekordowo duży ruch graniczny z Rosją
 169. 12:18 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Nabycie udziałów w spółce Kuźnia "GLINIK" Sp. z o.o. (23/2013)
 170. 12:15 Prezes GPW: pracujemy nad strategią rozwoju giełdy do 2020 roku
 171. 12:13 Amerykańscy przedsiębiorcy domagają się zwrotu zapłaconych podatków
 172. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 193/A/NBP/2013
 173. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 174. 12:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (73/2013)
 175. 11:48 PTWP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (18/2013)
 176. 11:48 POWER MEDIA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (13/2013)
 177. 11:48 CD PROJEKT SA - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (22/2013)
 178. 11:39 Płatne usługi seksualne w Polsce
 179. 11:33 MOJ S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. (36/2013)
 180. 11:33 PELION SA - Skup akcji własnych (158/2013)
 181. 11:33 MOJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 października 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgroma...
 182. 11:33 INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest ...
 183. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 184. 11:23 GPW do końca roku przygotuje strategię do 2020 r., jej elementy przedstawi na początku XII
 185. 11:23 GPW potrzebuje nowej strategii i wsparcia politycznego, by budować centrum finansowe w Warszawie
 186. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 187. 11:23 W transakcji pakietowej właściciela zmieniło 3,76 proc. akcji Synthosu
 188. 11:18 MUZA - Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w wyniku um...
 189. 11:18 MUZA - Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w wyniku um...
 190. 11:18 MUZA - Informacja o zmianie posiadania akcji przez akcjonariusza powyżej 2 % ogólnej liczby gło...
 191. 11:08 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 192. 10:53 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.043,97 mln zł - NBP
 193. 10:48 MOSTALEXP - Nabycie pakietu akcji (60/2013)
 194. 10:38 MS: Prokuratura Generalna nowym partnerem MS w programie edukacji prawnej młodzieży (komunikat)
 195. 10:38 Inpro sprzedało w III kwartale 106 mieszkań netto
 196. 10:38 GTC ma przedwstępną umowę sprzedaży 50 proc. Galerii Kazimierz za ok. 90 mln euro (opis)
 197. 10:38 Comarch podpisał umowę dotyczącą data center w Krakowie; koszt inwestycji 62,3 mln zł
 198. 10:23 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Benefit Systems, cena docelowa 370 zł
 199. 10:23 GTC ma przedwstępną umowę sprzedaży 50 proc. Galerii Kazimierz za ok. 90 mln euro
 200. 10:20 PKP Intercity obniży koszty przejazdu pociągów nawet o 40 proc.
 201. 10:15 Dyskonty pogrążają branżę spirytusową
 202. 10:08 Dziś o 10.00 debata PAP Biznes - "Dokąd zmierza polski rynek kapitałowy?"
 203. 10:08 PLN mocny czeka na impulsy z zagranicy
 204. 10:03 Odreagowanie na złotym
 205. 10:01 W Stanach kryzys polityczny zastępuje finansowy
 206. 09:55 W Banku Millennium już nie zarobisz na koncie
 207. 09:53 Banki centralne na świecie szykują nam finansową katastrofę - Rogers (opinia)
 208. 09:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 209. 09:48 GTC - Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z Nellia Sp. z o.o. dotyczącej sprzedaży Galerii Kaz...
 210. 09:48 COMARCH - Umowa z konsorcjum firm Łęgprzem sp. z o.o., ZSK sp. z o.o., Graphbud sp. z o.o. na rea...
 211. 09:48 MOL - Converting Mantova refinery into a products logistics hub (55/2013)
 212. 09:43 W oczekiwaniu na wybicie
 213. 09:34 Rośnie nerwowość na giełdach
 214. 09:33 BARCLAYS BANK PLC - Announcement of Results of Rights Issue (38/2013)
 215. 09:31 Wzrost zmienności "odwołany"
 216. 09:26 Będzie abolicja abonamentowa! Eksperci twierdzą, że być musi
 217. 09:23 Dr.Kalliwoda podwyższa cenę docelową Hawe do 5,8 zł
 218. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2579,98 pkt (-0,21%)
 219. 09:03 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. ? zwołanie NWZ na wniosek Akcjonariusza (11/2013)
 220. 09:03 BBI DEVELOPMENT SA - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Plac Unii w Warszawie (30/2013)
 221. 08:53 MEN: wyprawka szkolna - podręczniki w kształceniu specjalnym (komunikat)
 222. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 108,96-108,98 USD za baryłkę
 223. 08:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 224. 08:37 W Ameryce coraz bardziej nerwowo
 225. 08:33 MEGARON S.A. - Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za wrzesień 2013 r. (23/2013)
 226. 08:06 Rząd blokuje zmiany w BTE
 227. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (63/2013)
 228. 08:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o ilościowej sprzedaży lokali we wrześniu 2013 roku (23/2013)
 229. 08:02 Studenci: uczą się i pracują
 230. 07:55 Nauczyciele i związkowcy okupują ministerstwa
 231. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 4 października
 232. 07:53 Bank Japonii podtrzymuje założenia polityki pieniężnej
 233. 07:50 Prokurator chora psychicznie, ale pracować musi
 234. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 4.10-13.12.2013
 235. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 4.10 - 31.10.2014
 236. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 X - 14 XI
 237. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 3 października
 238. 06:34 Przyszłość tygodnika "Przekrój" nieznana
 239. 06:19 Jeden bilet na całą Małopolskę, Karta Aglomeracyjna od 2015 r.
 240. 06:19 e-Sąd luźny, reszta zapchana
 241. 06:03 Segregacja śmieci na cmentarzach?
 242. 03:40 Unijna kasa szeroko popłynęła w wakacje
 243. 03:05 ZUS straszy bałaganem w składkach