Trwa ładowanie...
d3z894a
d3z894a

Artykuły z dnia: 2013.10.10 - finanse.wp.pl

 1. 01:10 Opozycja za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o VAT
 2. 00:45 Reguła wydatkowa zapewni bezpieczeństwo na długie lata
 3. 00:33 SOBIESKI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji (23/2013)
 4. 23:35 Opozycja chce odrzucenia projektu ustawy okołobudżetowej
 5. 23:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki (21/2013)
 6. 23:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Zmiana stanu posiadania (22/2013)
 7. 22:03 LENTEX - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Zakładów "Lentex" S.A. (158/2013)
 8. 21:48 CCC - Podpisanie umowy znaczącej (48/2013)
 9. 21:48 ASSECO POLAND - Zawarcie umowy znaczącej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - korekta (19/2013)
 10. 21:15 Kalemba: zarzuty PiS są nieprawdziwe
 11. 21:00 Rząd chce zakazu reklam dotyczących OFE
 12. 20:38 W 2014-17 zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o 20-25 mld zł rocznie - projekt ustawy (opis2)
 13. 20:23 Wartość lokat OFE w akcje od 4.02.2014 co najmniej 75 proc. wartości aktywów - projekt (opis2)
 14. 20:18 PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . (15/2013)
 15. 19:53 W 2014-17 zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o 20-25 mld zł rocznie - projekt ustawy (opis)
 16. 19:48 PETROLINVEST S.A. - Wyrok w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgr...
 17. 19:38 Wartość lokat OFE w akcje od 4.02 do 1.07.2014 co najmniej 75 proc. wartości aktywów - projekt
 18. 19:33 PGNIG - Wyrok Sądu w sprawie odwołania od Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie n...
 19. 19:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Orze...
 20. 19:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 21. 19:30 USA: Impas budżetowy coraz groźniejszy: pomysł czasowego rozwiązania
 22. 19:25 Od 1 kwietnia 2014 r. będzie można wybierać między OFE a ZUS
 23. 19:23 Komornik sądowy zajął na rachunku bankowym wierzytelności Polimeksu do kwoty 18,32 mln zł
 24. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 25. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 26. 19:08 Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną
 27. 19:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zajęcie rachunku bankowego Spółki (136/2013)
 28. 18:53 WSA uchylił decyzję Izby Skarbowej dot. zobowiązań podatkowych Netii za 2003 rok
 29. 18:53 W latach 2014-17 zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o 20-25 mld zł rocznie - projekt ustawy
 30. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 31. 18:53 Wartość lokat OFE w akcje od 4.02 do 1.07.2014 co najmniej 75 proc. wartości aktywów - projekt
 32. 18:48 YAWAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji (29/2013)
 33. 18:45 Dzięki zmianom w OFE dług publiczny mniejszy o 8,4 proc. PKB w 2014 r.
 34. 18:38 Projekt ustawy o OFE zakłada obniżenie opłaty od składki do 1,75 proc.
 35. 18:33 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars (35/2...
 36. 18:33 YAWAL S.A. - Transakcja dotycząca akcji YAWAL S.A. zawarta przez Członka Rady Nadzorczej (28/2013)
 37. 18:18 NETIA - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający Decyzję Dyrektora Izby ...
 38. 18:18 YAWAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o nabyciu akcji (27/2013)
 39. 18:08 Transakcje pakietowe
 40. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 18:08 Comarch spodziewa się wzrostu przychodów w '13 i podobnego EBIT oraz EBITDA jak w '12
 42. 18:05 MPiPS: rozdzielić składkę zdrowotną od statusu bezrobotnego
 43. 18:03 YAWAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o zbyciu akcji (26/2013)
 44. 18:03 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromad...
 45. 18:00 PO porozumiała się z działkowcami ws. nowego prawa dot. ogrodów działkowych
 46. 17:57 Już jest! Oto projekt zmian w OFE
 47. 17:54 Banki kupowane jak ciepłe bułeczki
 48. 17:50 Byki znów w natarciu
 49. 17:48 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zatwierdzenie projektu planirowki (12/2013)
 50. 17:45 WIG30 na zamknięciu wzrósł o 3,11 proc. i wyniósł 2626,03 pkt
 51. 17:38 GPW: animator dla akcji DE MOLEN SA
 52. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2559,06 pkt (+3,11%)
 53. 17:38 DSP: pożegnanie lotniczego kombatanta II wojny światowej (komunikat)
 54. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,55 proc. z 2,50 proc. - NBP
 55. 17:35 Na początku 2014 r. Trybunał zajmie się ustawą śmieciową
 56. 17:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek firmy Nixen sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości (135/2013)
 57. 17:33 FON - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie (51/2013)
 58. 17:33 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (57/2013)
 59. 17:18 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (49/2013)
 60. 17:18 PC GUARD - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (45/2013)
 61. 17:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktalizującego do ...
 62. 17:18 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (46/2013)
 63. 17:18 PC GUARD - Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (51/2013)
 64. 17:18 PC GUARD - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 października 2013 roku (40/2013)
 65. 17:18 PC GUARD - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (43/2013)
 66. 17:18 PC GUARD - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (42/2013)
 67. 17:18 IPOPEMA S.A. - Transakcje osób powiązanych (18/2013)
 68. 17:18 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (50/2013)
 69. 17:18 PC GUARD - Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (52/2013)
 70. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (138/2013)
 71. 17:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktalizującego do ...
 72. 17:18 PC GUARD - wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 10 października 2013 roku...
 73. 17:18 PC GUARD - Odwołanie Członka Rady Nadzorczej (44/2013)
 74. 17:18 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (48/2013)
 75. 17:18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 1...
 76. 17:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów in...
 77. 17:18 PC GUARD - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (47/2013)
 78. 17:18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie ...
 79. 17:12 Skarbówka może zająć dom nawet wtedy, gdy termin płatności podatku jeszcze nie minął
 80. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 81. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 09.10.2013
 82. 17:08 Tauron i KGHM planują przesunięcie terminu zakończenia projektu w Blachowni na '21
 83. 17:05 MRR planuje większe wsparcie z UE na rozpoczęcie biznesu
 84. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 85. 17:03 SWISSMED - Cesja kontraktu z NFZ ? świadczenia w zakresie kardiologii (30/2013)
 86. 17:03 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fu...
 87. 16:57 Porozumienie w USA tuż, tuż…
 88. 16:53 MSZ: wiceminister Serafin o sprawach europejskich w Kopenhadze (komunikat)
 89. 16:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
 90. 16:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GMINY GOŁDAP
 91. 16:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki UNIBEP S.A.
 92. 16:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki UNIBEP S.A.
 93. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:53 OFE POCZTYLION informuje
 95. 16:48 JSW S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w ...
 96. 16:48 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fu...
 97. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:38 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 1,2 pkt. proc. do 55,2 proc. - INI
 100. 16:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ Armatura Kraków SA na dzień 15.11.2013 ...
 101. 16:33 ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 102. 16:33 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Temat: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zej...
 103. 16:31 Mała euforia na parkietach
 104. 16:27 Rosja: Czołowy przewoźnik Aerofłot otworzy tanie linie o nazwie Dobrolot
 105. 16:23 Rynki czekają na impuls; oczy zwrócone na USA (opis)
 106. 16:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (228/2...
 107. 16:18 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta. (34/2013)
 108. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:08 Kruk wydał w trzecim kwartale 101 mln zł na portfele wierzytelności
 110. 16:08 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 111. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:08 DI BRE obniżył rekomendacje dla 4 banków i dla 7 innych spółek
 113. 16:08 Wybór odnośnie uczestnictwa w OFE od 1 kwietnia do 30 czerwca '14 - Leszczyna, MF
 114. 16:05 SN o opłatach od pozwu złożonego do e-sądu
 115. 16:03 AMREST - RB 91/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (91/2013)
 116. 16:03 DM WDM SA - Objęcie akcji nowej emisji spółki zależnej WDM Capital S.A. (54/2013)
 117. 16:03 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na...
 118. 15:55 Związkowcy: większość za strajkiem w TVP
 119. 15:53 OFE po zmianach nie będą musiały osiągać minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu - MPiPS
 120. 15:48 GANT - Informacja w sprawie niewykupienia obligacji (119/2013)
 121. 15:48 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 50% o...
 122. 15:48 KETY - Wykup obligacji od Osób Uprawnionych i ich umorzenie (45/2013)
 123. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7139,50 za tonę
 124. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 125. 15:38 Comarch oczekuje wysokiej dynamiki sprzedaży systemów ERP w związku ze zmianami w VAT
 126. 15:38 Tauron rozmawia z PIR o finansowaniu projektu w Łagiszy
 127. 15:38 Publikacja projektu zmian w OFE w godzinach 18-19 - Kosiniak-Kamysz
 128. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:35 To koniec OFE? Już dziś wszystko będzie jasne
 130. 15:35 Dopłaty rolne powyżej 2 tys. euro będą niższe o 4 proc. w 2013 r.
 131. 15:35 Komisja za wyłączeniem zmian dot. spółek komandytowych z noweli CIT
 132. 15:35 Dzierżawa za grosze; warunek - stworzenie miejsc pracy
 133. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (115/2013)
 134. 15:33 PEP - Nabycie akcji Spółki (18/2013)
 135. 15:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie (98/2013)
 136. 15:33 KRUK S.A. - Informacja o nakładach na wierzytelności nabyte przez Grupę Kapitałową KRUK w III kwa...
 137. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (115/2013)
 138. 15:33 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Północ Nieruchomości ...
 139. 15:33 ZPUE - Przystąpienie spółki zależnej do znaczącej umowy (26/2013)
 140. 15:23 Zbigniew Rybakiewcz zrezygnował z funkcji prezesa Orła Białego
 141. 15:21 Związkowe pomysły na reformę Komisji Trójstronnej
 142. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 143. 15:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 144. 15:18 NOWAGALA - Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości (113/2013)
 145. 15:15 SN: na wekslu może nie być podany rodzaj spółki, która go wystawiła
 146. 15:10 Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 66 tys.
 147. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 15:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji zarządczej oraz powołanie prezesa zarządu Spółk...
 149. 15:03 MODE S.A. - Zawiadomienia o przekroczeniu progów (4/2013)
 150. 14:53 Produkcja mleka w '13 spadnie do 12,5 mln t., wobec 12,7 mln t. rok wcześniej - IERiGŻ
 151. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (97/2013)
 153. 14:45 Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 66 tys.
 154. 14:33 ASSECO POLAND - Zawarcie umowy znaczącej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (19/2013)
 155. 14:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (109/2013)
 156. 14:33 SOPHARMA AD - Current report 130 buy back 10102013 (130/2013)
 157. 14:25 Łodzianka musi zapłacić za swoją pracę 1500 złotych!
 158. 14:23 Informacja zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 159. 14:23 Indeks cen surowców we wrześniu spadł o 0,3 proc. mdm, rdr spadł o 1,0 proc. - MFW
 160. 14:23 Nastroje inwestorów indywidualnych w USA pogorszyły się nieznacznie - AAII
 161. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 14:15 SN: zachowek się nie przedawni, gdy złoży się wniosek o nabycie spadku
 163. 14:10 Mieszkaniowa mapa Polski - październik 2013
 164. 14:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Share transaction (120/2013)
 165. 14:00 Spółka gwarantuje, że nie będzie sprzedawać gazu z łupków
 166. 13:53 Do I kwartału '14 wzrost cen zbóż, spadek ceny wieprzowiny - ARR
 167. 13:50 Kilkanaście tysięcy działkowców manifestuje w Warszawie
 168. 13:37 Rozrywka na medal!
 169. 13:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (46...
 170. 13:33 UNIBEP S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B1 i B2 w alternatywnym syste...
 171. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 172. 13:23 Stopy procentowe banku centralnego Anglii bez zmian, od maja 2009 r.
 173. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 174. 13:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ -
 175. 13:08 Pierwsze gotowe mieszkania w Funduszu Mieszkań na Wynajem w I poł. '14 - BGK
 176. 13:03 PROJPRZEM - Zakończenie likwidacji spółki zależnej (30/2013)
 177. 13:03 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (29/2013)
 178. 13:03 M DEVELOPMENT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA (34/2013)
 179. 13:02 Dzierżawa za grosze; warunek - stworzenie miejsc pracy
 180. 12:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 12:48 APOLLO CAPITAL S.A. - Zawiadomienia o przekroczeniu progów. (17/2013)
 182. 12:46 5700 ofert na targach pracy
 183. 12:40 BIG InfoMonitor: dług Polaków po III kw. niższy
 184. 12:38 Przychody detaliczne Play po trzech kwartałach tego roku wzrosły o 24 proc.
 185. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 12:38 Liczba zagranicznych turystów nocujących w Polsce w VII wzrosła rdr do 619.873 - GUS
 187. 12:38 Dług Polaków po III kw. spadł kdk o 0,8 mld zł do 39,03 mld zł - BIG InfoMonitor
 188. 12:33 MLP GROUP S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI spółki MLP Group S.A. (1/2013)
 189. 12:33 MLP GROUP S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI spółki MLP Group S.A. (1/2013)
 190. 12:25 Bezpieczna przeglądarka internetowa dla dzieci
 191. 12:19 Sposób na tani ZUS. Kusząco tani, ale niebezpieczny
 192. 12:11 Związkowa debata o dialogu społecznym z byłymi szefami Komisji Trójstronnej
 193. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 194. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr197/A/NBP/2013
 195. 12:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (110/2013)
 196. 11:53 MF powinien dokapitalizować BGK kwotą ok. 5 mld zł w ciągu 3 lat - prezes
 197. 11:53 PZU oferuje 900,9 euro za akcję Croatia Osiguranje oraz 50 mln euro dokapitalizowania
 198. 11:48 GANT - Odwołanie osób zarządzających (118/2013)
 199. 11:38 Rafako i chiński CPECC rozważają realizację kontraktu na Jaworzno bez NCPE
 200. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 201. 11:37 Internauci – bardziej aktywni na rynku pracy
 202. 11:27 Ciach 2. Tesco po raz drugi tnie ceny
 203. 11:23 MNiSW: 180 mln zł na nowe technologie lotnicze (komunikat)
 204. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 205. 11:20 Rekordowa wygrana szczęściarza ze Szwecji
 206. 11:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - sto pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy (38/2013)
 207. 11:18 BLUE OCEAN MEDIA S.A. - Zmiana danych adresowych Emitenta (4/2013)
 208. 11:10 Mix sprzecznych sygnałów…
 209. 11:08 PZU oferuje 900,9 euro za akcję Croatia Osiguranje oraz 50 mln euro dokapitalizowania
 210. 11:08 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.463,95 mln zł - NBP
 211. 11:03 PEPEES - Podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych (20/2013)
 212. 11:03 RAFAKO - Zawarcie umowy dodatkowej dotyczącej umowy o współpracy z dnia 25 lipca 2013 roku. (37/2...
 213. 10:43 To będzie najpotężniejsza kobieta świata
 214. 10:40 Im redukcja nie grozi. Jak podchodzą do pracy bogate dzieci?
 215. 10:38 W tyg. zakończonym 06.10. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,29 proc., Polsatu 13,11 proc.
 216. 10:38 W tyg. zakończonym 06.10 TVN miał 81,53 mln zł wpływów z reklam, Polsat 70,96 mln zł
 217. 10:38 UOKiK: delegatura w Lublinie - najnowsze decyzje (komunikat)
 218. 10:33 PELION SA - Skup akcji własnych (161/2013)
 219. 10:33 TRAKCJA S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (76/2013)
 220. 10:33 Dramatyczny apel pracownicy McDonald's (WIDEO)
 221. 10:20 Los Stoczni Gdańsk zależy od jej prywatnego właściciela
 222. 10:18 Są pieniądze z UE dla pięciu województw ściany wschodniej
 223. 10:15 Szwajcarska receptura pierwszy raz na polskich drogach
 224. 10:12 Największy pracodawca na Śląsku ma problemy
 225. 10:08 Dyskontowanie porozumienia
 226. 10:08 MRiRW ws. spotkania ministrów rolnictwa Polski i Rosji w Moskwie (komunikat)
 227. 10:03 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji własnych (59/2013)
 228. 10:03 BRE - Podwyższenie kapitału zakładowego BRE Banku w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW (10...
 229. 09:56 Walka o 50 mld zł. Frankowcy kontra banki
 230. 09:53 Minutes i szansa na porozumienie w USA
 231. 09:48 IMMOFINANZ AG - Acquisition of shares by a member of the Management Board (15/2013)
 232. 09:48 MIASTO SIEDLCE - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji za I półrocze 20...
 233. 09:45 Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
 234. 09:40 Moody's podniósł perspektywę dla polskiego systemu bankowego do stabilnej
 235. 09:38 PLN czeka na silniejszy impuls w paśmie 4,18-4,2070/EUR, na FI niewielkie zmiany
 236. 09:33 EKO EXPORT S.A. - Podjęcie uchwały przez Zarząd Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładow...
 237. 09:27 Szkolenia e-learningowe - nagroda czy obowiązek?
 238. 09:23 Moody's podniósł perspektywę dla polskiego systemu bankowego do stabilnej
 239. 09:23 Barometr Ofert Pracy wzrósł we IX do 124,2 pkt. ze 123,7 pkt. w VIII - BIEC, IG WSIiZ
 240. 09:22 Tymczasowy kompromis w USA coraz bliżej
 241. 09:18 UNIBEP S.A. - Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd Unibep S.A. propozycję wery...
 242. 09:09 We wrześniu nieco wzrosła liczba ofert pracy w internecie
 243. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2559,06 pkt (+0,48%)
 244. 09:08 Raiffeisen podwyższył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj" z ceną docelową 6 zł
 245. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 109,80-109,82 USD za baryłkę
 246. 09:07 Płatności za śmieci można ściągnąć z pensji
 247. 09:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (109/2013)
 248. 08:55 Produkcja przemysłu we Francji w sierpniu słabsza niż prognozowano
 249. 08:54 Będzie pogoda dla bogaczy
 250. 08:51 Polacy są daleko w tyle (WIDEO)
 251. 08:49 Ile można zarobić na pamiątkach z PRL?
 252. 08:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 253. 08:48 Niespodziewana konkurencja dla mężczyzn (WIDEO)
 254. 08:40 Jeżeli za mąż, to za przedsiębiorcę
 255. 08:35 OFE: wprowadzą indeks indykatywny
 256. 08:33 Pijany lekarz na dyżurze (WIDEO)
 257. 08:32 Prokuratura Generalna przypomniała o zakazie pracy z dziećmi dla podejrzanych o pedofilię
 258. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 10 października
 259. 08:04 Złoty stabilny w wyczekiwaniu na wieści z USA
 260. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (67/2013)
 261. 07:53 Udział zagranicy w długu przejściowo wzrośnie, ale to stabilni inwestorzy - Kowalczyk, MF
 262. 07:52 Związkowcy: większość za strajkiem w TVP
 263. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 10 X - 14 XI
 264. 07:08 Nominowana na szefa Fed Janet Yellen obiecuje pracę na rzecz zatrudnienia
 265. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 10.10-13.12.2013
 266. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 10.10 - 31.10.2014
 267. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 9 października
 268. 06:26 Polacy w szponach drożyzny! Owoce i warzywa drożeją
 269. 04:55 Odkorkować Polskę