Trwa ładowanie...
d2bguac
d2bguac

Artykuły z dnia: 2013.10.01 - finanse.wp.pl

 1. 01:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Notice of the General Meeting (112/2013)
 2. 01:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Extraordinary announcement (111/2013)
 3. 01:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (110/2013)
 4. 00:55 Złoty w październiku nie nabierze sił
 5. 00:40 Taxi mają się dobrze
 6. 00:10 Co zrobimy z naszą kasą
 7. 23:35 USA: Na Wall Street wzrosty po dobrych danych o aktywności w przemyśle
 8. 23:33 MIRACULUM S.A. - Ustalenie warunków emisji obligacji zamiennych serii AAA (87/2013)
 9. 23:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 10. 23:18 MIRACULUM S.A. - Przydział obligacji ZZ (85/2013)
 11. 23:18 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (86/2013)
 12. 23:18 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (84/2013)
 13. 23:03 MIRACULUM S.A. - Emisja obligacji zamiennych serii ZZ (82/2013)
 14. 23:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (83/2013)
 15. 22:18 PETROLINVEST S.A. - Umowa kredytu (75/2013)
 16. 21:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 17. 21:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 18. 21:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 19. 21:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 20. 20:48 FABRYKA FORMY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 października 2013 r. wraz z projektami...
 21. 20:48 MERCOR S.A. - Przeniesienie praw i obowiązków z umowy leasingu (17/2013)
 22. 20:48 MERCOR S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 6 września 2013 roku z Assa A...
 23. 20:33 ABC DATA S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Spółki oraz zmiana wysokości kapitału zakład...
 24. 20:33 MERCOR S.A. - Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ (15/2013)
 25. 20:33 MERCOR S.A. - Zawarcie znaczących umów (16/2013)
 26. 20:33 MERCOR S.A. - Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA (14/2013)
 27. 20:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 28. 20:18 Rubicon Partners SA - Zawarcie znaczącej umowy (74/2013)
 29. 20:18 11 BIT STUDIOS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 ...
 30. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 31. 19:55 USA/ Obama obwinia Republikanów o paraliż rządu
 32. 19:53 Transakcje pakietowe
 33. 19:48 BIOFACTORY S.A. - BIOFACTORY SA - transakcje na akcjach spółki, Wiceprezesa Zarządu, w okresie o...
 34. 19:48 STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (11/2013)
 35. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 36. 19:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 37. 19:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 38. 19:33 STOPKLATKA S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez członka rady nadzorczej (10/2013)
 39. 19:30 Nowak: prace przy budowie obwodnicy Wielunia mogą ruszyć w 2014 roku
 40. 19:23 GPW: Korekta indeksów
 41. 19:20 MF: Wpływy z VAT wyniosły po sierpniu 74 mld 848,5 mln zł
 42. 19:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 43. 19:18 MEDIATEL - Powołanie Prezesa Zarządu i rezygnacja Członka Zarządu Spółki (52/2013)
 44. 19:08 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 45. 19:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 46. 19:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.09.2013
 47. 19:03 WIDOK ENERGIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 paździ...
 48. 19:03 HYGIENIKA - Zawarcie umowy znaczącej - umowa leasingu (64/2013)
 49. 19:03 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej ...
 50. 19:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 51. 19:03 SELVITA S.A. - Zmiana porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21 października 2013 roku (6/2...
 52. 18:53 Wpływy z VAT wyniosły po sierpniu 74.848,5 mln zł - MF
 53. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 54. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 55. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 56. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 57. 18:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (131/2013)
 58. 18:38 GPW: Ostatnie notowanie hipotecznych listów zastawnych serii HPA17
 59. 18:38 Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VIII wyniosły 1,33 mld zł - MF
 60. 18:38 Wartość obrotów na rynku głównym GPW we IX wzrosła o 35,6 proc. rdr do 20,4 mld zł
 61. 18:38 Deficyt w budżecie po sierpniu wyniósł 26.811,1 mln zł - MF
 62. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 63. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (23/2013)
 64. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 65. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 66. 18:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 67. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 68. 18:30 MF: Deficyt w budżecie po sierpniu wyniósł 26 mld 811,1 mln zł
 69. 18:25 MF: Dochody z podatku od wydobycia kopalin - 1,33 mld zł na koniec sierpnia
 70. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 71. 18:18 FOTA S.A. - Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów (51/2013)
 72. 18:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Aktywa finansowe ? zawarcie istotnych transakcji (44/2013)
 73. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 74. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 75. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 76. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 77. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 78. 18:18 FOTA S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (52/2013)
 79. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 80. 18:18 FOTA S.A. - Postanowienie o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki (50/2013)
 81. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 82. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 83. 18:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 84. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 85. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 86. 18:08 CIR: blog rządu - nowy wpis ministra Stanisława Kalemby (komunikat)
 87. 18:08 MTBiGM ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (komunikat)
 88. 18:08 MTBiGM: zwiększenie środków Funduszu Kolejowego w 2013 r. (komunikat)
 89. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 90. 18:08 Polimex-Mostostal podpisał aneks do umowy z wierzycielami ws. zasad obsługi zadłużenia
 91. 18:01 Bez administracji USA da się żyć
 92. 17:55 Całkiem udany początek kwartału
 93. 17:53 CIR: blog rządu - nowy wpis Marcina Korolca (komunikat)
 94. 17:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Objęcie Akcji serii C Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii B (4...
 95. 17:48 HYGIENIKA - Wcześniejszy wykup obligacji serii C (63/2013)
 96. 17:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 97. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2013)
 98. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 99. 17:45 Bank CS: ożywienie w eurostrefie wygląda na trwałe
 100. 17:45 Ożywienie w Polsce może być "zaskakująco szybkie"
 101. 17:40 Prezydent na otwarciu rozbudowanego terminalu lotniska Poznań-Ławica
 102. 17:38 GPW: Szczególne oznaczanie akcji spółki MEW
 103. 17:38 GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY
 104. 17:38 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2535,40 pkt (+1,27%)
 105. 17:38 GPW: Szczególne oznaczanie akcji spółki SSI
 106. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,43 proc. z 2,20 proc. - NBP
 107. 17:38 Fundusze Altus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Adumy
 108. 17:35 W środę rząd zajmie się m.in. podwyżką akcyzy na tytoń i alkohol
 109. 17:33 FON - Zawiadomienia Czlonków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie (49/2013)
 110. 17:33 NFI EMF - Zmiany do umowy kredytowej (23/2013)
 111. 17:33 RAFAKO - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A. (37/2013)
 112. 17:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen...
 113. 17:30 Taruta: potrzeba 180 mln zł, by uratować Stocznię Gdańsk
 114. 17:30 NSA: radny może dorabiać w budynku należącym do gminy
 115. 17:18 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 116. 17:18 COMARCH - Umowa kredytu inwestycyjnego (20/2013)
 117. 17:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 118. 17:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? Zawarcie aneksu do istotnej umowy (128/2013)
 119. 17:18 CASH FLOW S.A. - Zmiana statutu CASH FLOW S.A. - postanowienie o rejestracji uchwał z dnia 5 kwie...
 120. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 121. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.09.2013
 122. 17:08 GPW: Akcje spółki MEW przechodzą do systemu notowań jednolitych
 123. 17:08 MSZ: Polak szefem ośrodka szkoleniowego OBWE w Tadżykistanie (komunikat)
 124. 17:08 GPW: Animator dla akcji spółki ATON-HT
 125. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 17:08 PEKAO OFE stopa zwrotu
 127. 17:03 PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 października 201...
 128. 17:03 PHN S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (33/2013)
 129. 17:03 PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajny...
 130. 17:03 ATLAS ESTATES LTD - Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta (1...
 131. 17:03 ADUMA S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI EMITENTA (10/2013)
 132. 17:03 INTERFERIE S.A. - Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej (32/2013)
 133. 16:53 Central Fund of Immovables ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Ganta
 134. 16:53 Przychody CCC we wrześniu '13 wyniosły 201,8 mln zł, wzrost o 51,2 proc. rdr
 135. 16:51 Ustawić się pod ECB…
 136. 16:48 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 137. 16:48 BBI ZENERIS S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (103/2013)
 138. 16:38 PLN stabilizuje się w paśmie 4,20-4,24/EUR (opis)
 139. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 16:38 Amplico PTE SA informuje
 141. 16:38 KNF zgodziła się na powołanie Joao Bras Jorge na prezesa Banku Millennium
 142. 16:35 Chińczycy pożyczą Ukraińcom na system nawadniania gruntów
 143. 16:33 CCC - Raport miesięczny za wrzesień 2013 (47/2013)
 144. 16:33 GANT - Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE. (114/2013)
 145. 16:25 Rząd zmienił program wykorzystania środków Funduszu Kolejowego
 146. 16:25 Długoterminowe papiery dłużne
 147. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 16:23 Komunikat ze 194 posiedzenia KNF
 149. 16:23 Marża rafineryjna we wrześniu 2013 roku spadła do 1,2 USD na baryłce - PKN Orlen
 150. 16:20 Portugalia: cena gazu dla przemysłu wzrosła po liberalizacji rynku o 37 proc.
 151. 16:20 Kryzys na żądanie?
 152. 16:18 GANT - Stan posiadania akcji przez Akcjonariusza (112/2013)
 153. 16:18 GANT - Aneks do znaczącej umowy (113/2013)
 154. 16:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillion Energy Plc (91/2013)
 155. 16:08 Oglądalność TVN we wrześniu 2013 roku spadła rdr do 13,1 proc. z 15,4 proc.
 156. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 16:05 Spadek sprzedaży wódki w Rosji
 159. 16:03 MOSTALZAB - Otrzymanie zlecenia do KGHM Polska Miedź S.A. (81/2013)
 160. 15:48 WIELTON S.A. - Zawarcie z BGŻ S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych (27/2013)
 161. 15:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 162. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (86/2013)
 163. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7235,50 za tonę
 164. 15:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 15:33 ZPUE - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną (25/2013)
 166. 15:33 BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii M1 (72/2013)
 167. 15:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 168. 15:25 KUKE: Eksport w sierpniu wyniósł 12,254 mld euro
 169. 15:25 Kanadyjskie problemy z polskimi emeryturami
 170. 15:23 DM BH liderem obrotów na rynku akcji GPW w sierpniu, na drugim miejscu Credit Suisse
 171. 15:23 ALLIANZ POLSKA OFE stopa zwrotu
 172. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 173. 15:23 MF zaoferuje w czwartek 3 X obligacje PS0718 za 2,5-4,5 mld zł
 174. 15:23 Być stoczniowcem – czy to się dziś opłaca?
 175. 15:20 HSBC o Polsce: inwestycje wniosą pozytywny wkład do PKB w 2014 r.
 176. 15:18 AGROTON PLC - RELEASE OF SURETY (13/2013)
 177. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 178. 15:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 179. 15:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 180. 15:15 NSA: Tesco przegrało z fiskusem ws. stawki VAT na produkty spożywcze
 181. 15:10 Rząd za wprowadzeniem reguły stabilizującej finanse publiczne
 182. 15:08 Tauron unieważnił przetarg na budowę bloku parowo-gazowego w Katowicach
 183. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 15:03 MOJ S.A. - rejestracja zmian Statutu Spółki MOJ Spółka Akcyjna (34/2013)
 185. 15:03 BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (11/2013)
 186. 14:53 MSW ws. odwołania komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie (komunikat)
 187. 14:53 Rada Ministrów przyjęła plan budowy obwodnic dla 12 miejscowości
 188. 14:53 MF: blisko połowa podatników przekazała pieniądze na OPP (komunikat)
 189. 14:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Unieważnienie postępowania dotyczącego projektu "Budowa bloku parowo...
 190. 14:48 MOJ S.A. - - połączenia Spółek MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach ( spółka przejmująca) oraz Fabryk...
 191. 14:48 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajn...
 192. 14:48 IGORIA TRADE S.A. - Zmiana dotychczas posiadanego udziału InQbe sp. z o.o. w ogólnej liczbie głos...
 193. 14:45 Rząd potwierdza zamiar utrzymania obecnych stawek VAT do 2016 r.
 194. 14:45 "Przedszkole za złotówkę" - miejsca pracy dla nauczycieli i ekstra pieniądze
 195. 14:38 MF: ułatwienia w przekazywaniu żywności na cele charytatywne (komunikat)
 196. 14:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 197. 14:38 Rząd przyjął nowelę ustawy o fin. publ. ze stabilizującą regułą wydatkową - CIR
 198. 14:38 Rząd przyjął projekt ustawy utrzymującej do końca '16 obecne stawki VAT
 199. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 200. 14:37 Tego jeszcze nie było. Coca-Cola otwiera kioski
 201. 14:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (102/2013)
 202. 14:33 BLUE TAX GROUP S.A. - Zmiana posiadania akcji Spółki Blue Tax GRoup S.A. przez akcjonariusza (6/2...
 203. 14:33 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołan...
 204. 14:33 Uwaga, fałszywe oferty pracy! Oszuści są coraz bardziej wyrafinowani
 205. 14:25 Woźniak: ponad 72 proc. pytanych popiera wydobycie gazu z łupków
 206. 14:25 MF: prawie połowa podatników przekazała 1 proc. PIT na cele charytatywne
 207. 14:18 TALEX - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (34/2013)
 208. 14:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillion Energy Plc (90/2013)
 209. 14:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (109/2013)
 210. 14:18 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 ...
 211. 14:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (109/2013)
 212. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 213. 14:03 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 77/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nab...
 214. 14:03 OPEN FINANCE S.A. - PRZYJĘCIE DO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJI SPÓŁKI OPEN FINANCE S.A. (...
 215. 14:03 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 78/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uja...
 216. 14:03 GREMI MEDIA - Zmiana w Zarządzie Gremi Media SA (24/2013)
 217. 14:03 Polskie Radio rozpoczęło nadawanie cyfrowe
 218. 13:53 Średnia zapadalność długu krajowego do '17 to 4,2-4,4 roku; całego długu 5,3-5,5 roku - MF
 219. 13:53 W IX '13 r. 26,9 proc. pracowników obawiało się utraty miejsca pracy - Work Service
 220. 13:53 Leasing-Experts chce zadebiutować na NewConnect 17 października
 221. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 13:50 Nowak: rząd przyjął listę obwodnic do budowy w latach 2014-2020
 223. 13:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Oświadczenie członka rady nadzorczej (27/2013)
 224. 13:48 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 76/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uja...
 225. 13:48 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (24/2013)
 226. 13:46 Najwyżej opłacane stanowiska operacyjne w 2012 roku
 227. 13:45 Badanie: ponad 38 proc. zatrudnionych oczekuje podwyżek
 228. 13:38 Meridian Properties może do końca '13 kupić dwa biurowce w Warszawie za 80 mln EUR
 229. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 230. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 231. 13:38 Polska sprzedała ponad 3,6 mln uprawnień do emisji CO2
 232. 13:36 Z czego żyje polski student? Kto może liczyć na 4 tys. zł
 233. 13:33 HYDROTOR - Zbycie akcji przez podmiot powiązany (31/2013)
 234. 13:33 SELENA FM S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (14/2013)
 235. 13:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (89/2013)
 236. 13:33 FAST FINANCE S.A. - Emisja Obligacji serii F (18/2013)
 237. 13:23 TDJ złożył ofertę wiążącą na zakup H. Cegielski-Poznań
 238. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 239. 13:23 Koszty obsługi długu w '14 spadną do 2,1 proc. PKB z 2,6 proc. w '13 - MF
 240. 13:18 FASING - Rozszerzenie składu Zarządu Spółki (39/2013)
 241. 13:18 MPL VERBUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. na dzie...
 242. 13:18 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację zespołu budynków mieszkalnych w Warszawie. (41/...
 243. 13:18 BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (78/2013)
 244. 13:08 Stabilizacja stóp NBP do połowy 2014 - Erste (opinia)
 245. 13:08 Po umorzeniu obligacji OFE udział nierezydentów w SPW wzrośnie do 42-44 proc. z 34 proc. - MF (opis)
 246. 13:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rejestracja akcji serii C w KDPW w dniu 02.10.2013 (45/2013)
 247. 13:03 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (43/2013)
 248. 13:03 MPL VERBUM S.A. - (1/2013)
 249. 13:03 EFIX DM - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach EFIX Dom Maklerski S.A. (2/2013)
 250. 12:55 Ekonomiści: polski przemysł nie zwalnia
 251. 12:50 Rekordowy wrzesień krakowskiego lotniska
 252. 12:48 TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...
 253. 12:38 UOKiK: Łomża, Chełm - pośrednicy nieruchomości ukarani (komunikat)
 254. 12:38 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 255. 12:38 Po umorzeniu obligacji OFE udział nierezydentów w SPW wzrośnie do 42-44 proc. z 34 proc. - MF
 256. 12:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (69...
 257. 12:33 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (29/2013)
 258. 12:33 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (58/2013)
 259. 12:33 INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (130/2013)
 260. 12:31 Najbardziej seksowni prezesi świata
 261. 12:25 GDDKiA: krajowa "szesnastka" ma być przejezdna jeszcze w tym roku
 262. 12:23 Wzrost akcyzy na alkohol etylowy da budżetowi w '14 ok. 780 mln zł - MF
 263. 12:20 Co czwarty Polak obawia się o swoje miejsce pracy
 264. 12:20 SN: spółka nie odpowiada za przestępstwa swojego prezesa
 265. 12:15 Podlaskie: Ułatwienia dla podróżnych korzystających z systemu Tax free
 266. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 267. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013
 268. 12:05 KE: ponad 4 mln euro kary dla Polski za przekroczenie kwoty mlecznej
 269. 12:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wprowadzenie do obrotu akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w ...
 270. 12:03 GRUPA TRINITY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 271. 12:00 Zaległości w VAT sprzedawców np. paliw mogą obciążyć kupujących
 272. 11:57 Kilkanaście tysięcy złotych oszczędności na składkach ZUS
 273. 11:55 W tym roku kupców znajdzie 83 mln aut, jedna czwarta w Chinach
 274. 11:53 Erste podniósł rekomendację dla Biotonu do "akumuluj", cena docelowa 3 gr (opis)
 275. 11:49 Do czego potrzebna jest historia kredytowa?
 276. 11:38 Stopa bezrobocia w sierpniu w Polsce wyniosła 10,3 proc. - Eurostat
 277. 11:38 Przychody grupy LPP we wrześniu '13 wyniosły ok. 382 mln zł, wzrost o 37 proc. rdr
 278. 11:34 Zamieszanie w USA osłabia dolara
 279. 11:33 TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...
 280. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 281. 11:23 ITI sfinalizował sprzedaż Multikina
 282. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 283. 11:20 Eurostat: stopa bezrobocia w sierpniu w Polsce wyniosła 10,3 proc.
 284. 11:20 Stopa bezrobocia w eurolandzie w sierpniu wyniosła 12,0 proc., oczekiwano 12,1
 285. 11:18 IGORIA TRADE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (13/2013)
 286. 11:18 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (122/2013)
 287. 11:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (30/2013)
 288. 11:03 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA we wrześniu 2013 roku (31/...
 289. 10:55 PKN Orlen obniża ceny benzyny i oleju napędowego
 290. 10:45 Maleją dochody Polaków, ale nie wszystkich
 291. 10:33 NORTH COAST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (18/2013)
 292. 10:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 293. 10:30 Watykański bank po raz pierwszy ujawnił swój raport finansowy
 294. 10:26 Co oznaczają nazwy walut?
 295. 10:23 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 43.584,87 mln zł - NBP
 296. 10:19 Mamy shutdown!
 297. 10:15 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle we wrześniu wyniósł 51,1 pkt.
 298. 10:10 W Niemczech we wrześniu stopa bezrobocia w górę, do 6,9 proc.
 299. 10:09 Lotto chce do internetu, a w przyszłości także megaloterii
 300. 10:08 MNiSW: minister nauki na inauguracji roku akademickiego w Poznaniu (komunikat)
 301. 10:08 PHN podpisze 3 X umowę z Hochtief ws. realizacji inwestycji PHN Tower
 302. 10:05 Już wkrótce nie odziedziczysz spadku z długami
 303. 10:03 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające...
 304. 09:58 Kosiniak-Kamysz: KRUS przetrwa
 305. 09:55 HSBC: wskaźnik PMI dla Polski we wrześniu wzrósł do 53,1 pkt.
 306. 09:53 Paraliż rządu USA
 307. 09:53 Rynek nie boi się paraliżu USA
 308. 09:53 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 107,85-107,87 USD za baryłkę
 309. 09:49 Jak zareaguje złoty na zamieszanie w Stanach?
 310. 09:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (101/2013)
 311. 09:48 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające...
 312. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w IX wzrósł do 53,1 pkt. z 52,6 pkt. w VIII - HSBC.
 313. 09:38 DM BZ WBK podniósł cenę docelową Ovostar Union do 122 zł
 314. 09:38 Erste podniósł rekomendację dla Biotonu do "akumuluj" z "trzymaj"
 315. 09:38 Pepees chce mieć w '18 r. ok. 220 mln zł przychodów
 316. 09:33 KETY - Warunkowa rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych (41/2013)
 317. 09:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku (38/...
 318. 09:33 PHN S.A. - Podjęcie przez Radę Nadzorczą PHN S.A. uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie ...
 319. 09:33 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany - korekta (29/2013)
 320. 09:28 Relatywnie słabsi
 321. 09:27 Kosiniak-Kamysz: wybieram się 10 października na debatę związkowców
 322. 09:25 Resort zdrowia docisnął farmację
 323. 09:10 Rynki w konfuzji, możliwe próby odbicia
 324. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2535,40 pkt (-0,48%)
 325. 08:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 326. 08:53 Fundusze Amplico mają ponad 5 proc. Ovostar Union
 327. 08:50 Nieekologiczne górnictwo traci kredyty
 328. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Wstępne przychody ze sprzedaży za III kw. 2013r. (68/2013)
 329. 08:48 INPRO S.A. - Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. (39/2013)
 330. 08:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 331. 08:47 Koniec z naciąganiem internautów na ukryte opłaty
 332. 08:38 Calatrava Capital planuje scalenie akcji, wartość papierów wzrośnie do 50 zł
 333. 08:38 Harmonogram oferty publicznej Meridian Properties
 334. 08:35 Indeks PMI w Chinach w przemyśle we wrześniu wzrósł do 51,1 pkt.
 335. 08:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Total voting rights (60/2013)
 336. 08:33 URSUS S.A. - Zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP (26/2013)
 337. 08:32 Praca czeka na studentów. Stawki zaczynają się od około 10 zł za godzinę (WIDEO)
 338. 08:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 30 września
 339. 08:21 Gdzie najdłużej popracujemy na nowe mieszkanie?
 340. 08:19 Do 2023 roku na rynku zostanie 100 uczelni prywatnych (WIDEO)
 341. 08:18 OVOSTAR UNION N.V. - AMPLICO OFE and MetLife Amplico DFE holding more than 5% of the voting right...
 342. 08:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (157/2013)
 343. 08:08 Biały Dom nakazał wstrzymanie pracy części instytucji federalnych (opis)
 344. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (59/2013)
 345. 07:55 Licealiści będą się uczyć jak założyć firmę
 346. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 1 października
 347. 07:50 Wnioski o obniżkę diet radnych i pensji burmistrza
 348. 07:48 Bezrobotni bez prawa do zasiłku pojadą do urzędu pracy za darmo
 349. 07:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 350. 07:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.09.2013
 351. 07:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 352. 07:08 USA grozi częściowy paraliż rządu; Obamacare wejdzie w życie
 353. 07:08 Biały Dom nakazał wstrzymanie pracy części instytucji federalnych
 354. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 1.10-13.12.2013
 355. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 X - 14 XI
 356. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 1.10 - 31.10.2014
 357. 06:43 Wielkie problemy finansowe USA
 358. 06:15 Podwyżki zrujnują warszawiaków
 359. 05:25 Znicz, polski produkt ze śmieci
 360. 05:15 Rewolucja w motoryzacji?
 361. 03:35 Sprawdzanie w sklepie, zakup w sieci
 362. 03:05 Mięsne odpady hitem eksportowym